Ross McKitrick om den ekonomiska sidan av klimatpolitiken

För några veckor sedan så hade den kände professorn i miljöekonomi, Ross McKitrick, ett föredrag om saker som sällan nämns i media, nämligen hur har Kyotofördraget fungerat, hur Parisöverenskommelsen fungerat hittills och vad alla dessa klimatpolitiska åtaganden kostar jämfört med eventuella vinster. Hittills så har inte alla dessa fördrag, överenskommelser, klimatmöten, topppolitikerutspel, skatter och klimatlagar inte haft någon mätbar effekt på de globala koldioxidutsläppen.

Läs gärna den sista meningen igen!

McKitrick kallar sitt föredrag ”When emotion meets reality” (När känslor stöter på verkligheten).

 

Flera saker är av intresse. Här är en sammanfattning av de viktigaste punkterna:

McKitrick summary

 1. Eftersom utsläppen (av CO2) blandas globalt så är nationell handling gagnlös – läckageproblemet. (Dvs, om Sverige fördyrar t.ex. stål- eller cementtillverkning så kommer produktionen att flytta till de länder som producerar billigare.)
 2. Kolcykeln ändrar sig mycket långsamt som respons på även stora utsläppsändringar.
 3. Utsläpp är knutna till fossilanvändning, vilket är grundläggande för ekonomisk tillväxt och utveckling. (Alla data tyder på att fossilanvändning ger ekonomisk tillväxt.)
 4. Möjligheterna att minska utsläppen är mycket begränsade. (Åtminstone om vi vill behålla, eller öka, vår välfärd.)
 5. Effekterna (av klimatpolitiken) är mycket osäkra. De överskattas för det mesta och kommer inte att få någon effekt förrän efter årtionden.

De ekonomiska beräkningar som ofta görs är vilseledande enligt McKitrick och lurar folk att tro att allt som görs beträffande sol-, vind, elbilar, vätebaserad stålframställning etc. har någon större betydelse för koldioxidutsläppen eller för kostnaderna för fortsatt utsläpp. Det har det inte.

Han illustrerar hur man bör beräkna vad man undviker för kostnader med klimatpolitiken med följande diagram:

McKittrick undvikna kostnader

Klimatpolitik gör liten skillnad om vi skulle räkna på den ekonomiska kostnaden för att göra alla dessa drastiska nedskärningar eller låta bli. Det är lätt att tro att klimatpolitiken är lönsam därför att vi med ett netto nollutsläpp skulle ta bort alla eventuella kostnader för höga temperaturer. Det gör den inte. Orkaner, översvämningar och andra extremväder minskar inte med minskande koldioxidhalt enligt IPCC.

Kostnadssidan gör således liten skillnad. Däremot är vinsterna stora med att fortsätta att använda fossila bränslen. Om vi använder ”värsta” scenariot på utsläppen så kommer människor i utvecklingsländer att vara 70 gånger (!) rikare runt 2100 och i genomsnitt ha en årlig inkomst på 70.000 $. Dvs. de kommer att bli betydligt rikare än de är just nu. ”Vad detta betyder är att vid den tiden kommer alla utvecklingsproblem som är kända för mänskligheten att kunna vara lösta.”

En summering på engelska, samt en presentation av Ross McKitrick finns på Clintel .

En pdf med Ross McKitricks overheads finns uppladdade här McKitrick pdf .

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Tack Ingemar. För mig är det där viktigt eftersom ekonomin borde vara styrande för politiska beslut.

  Att av Ross McKitrick få bekräftat det som många anar, att mer koldioxid är till större nytta än skada, till viss gräns, var angenämt. Även Nordhaus har den åsikten och anger 3.5° som gräns.

  ”.. they added on top of this the additional benefits of CO2 for agriculture. The CO2 benefits greatly outweigh the climate costs.”
  ”With uncertain climate effects … We are on pretty safe ground to prioritize economic growth over very ambitious climate policies”.

  Jag blir överraskad att han utgår från RCP8,5 och en TCR som tycks ligga runt 6. Det gör mig tveksam till det han påstår men så var det kanske i Paris.

 2. Sören G

  Glyfocat förbjuds i höst. Det behövs ingen forskning om den är farlig, har man bestämt att vi ska ha giftfritt så blir det så.
  Då behövs det heller ingen forskning om koldioxid. Har man bestämt att vi ska ha nollutsläpp så beslutar man det.

 3. Bengt Bergman

  Och nar vi laser sista meningen igen sa ar det en dubbel negation.
  Vad tycker professorn egentligen?
  Ingemar Nordin 2021-06-06 Klimatpolitik klimapolitikens kostnaderMcKitrick 2 kommentarer
  För några veckor sedan så hade den kände professorn i miljöekonomi, Ross McKitrick, ett föredrag om saker som sällan nämns i media, nämligen hur har Kyotofördraget fungerat, hur Parisöverenskommelsen fungerat hittills och vad alla dessa klimatpolitiska åtaganden kostar jämfört med eventuella vinster. Hittills så har__ inte ___alla dessa fördrag, överenskommelser, klimatmöten, topppolitikerutspel, skatter och klimatlagar___ inte ___haft någon mätbar effekt på de globala koldioxidutsläppen.
  Annars haller jag med.

  Självklart. Nu är det fixat

 4. Ann+Löfving-Henriksson

  En lämplig present till oss alla just idag, när ”Sverige har födelsedag”. Det har jag bestämt besked om för det har mina två förskolebarnbarn tjatat om, det har fröken sagt. Tänk om det hade utgått ett påbud om att även berätta för alla skolbarn att hela klimathotssagan bara var en ovanligt hemsk saga. Koldioxid är inget monster det är bara en snäll molekyl, som ger oss mat och lite, lite varmare klimat.
  Dagens Astrid Lindgren var är Du ?

 5. Bert Nilsson

  #2. Alternativet till Glyfosat är upprepad tung jordbearbetning med stora traktorer och därmed stor förbrukning av diesel!

 6. Anders T

  #5
  Tråkigt nog är den gamla ogräsbekämpningen med trädor som bearbetas en av de effektivaste sätten att på kort tid förstöra åkermark genom att organiskt material bryts ned och läckaget av näringsämnen ökar dramatiskt. Men sådant bekymrar inte en sann miljövän.

 7. Ivar Andersson

  Enligt de klimathotsreligiösa är koldioxid ett gift och ska bort. Kan de klimathotsreligiösa skilja på koloxid, som är giftigt, och koldioxid? De klimathotsreligiösa vet inte att fotosyntesen är beroende av koldioxid och i växthus ökar man koldioxidhalten för att det ska växa bättre. Utan fotosyntesen finns det ingen mat och livet på jorden dör ut.
  Människan löser problemen efter hand utan global diktatur. Vi har ju till exempel lyckats anpassa oss till en tredubbling av jordens befolkning på mindre än 75 år.

 8. Lars Kamél

  McKitrick verkar ha ungefär samma budskap som Nordhaus och Lomborg. Lyssnar några makthavare på dem? Eller är de placerade i ”förnekarfacket” och anses omöjliga att lyssna på?
  Klimatåtgärder kommer inte att ha någon effekt alls på klimatet, eftersom växthusgasutsläppens klimatpåverkan ligger någonstans mellan liten och obefintlig. Men personer som anser att påverkan är stor, kan ändå komma fram till att klimatåtgärder är dyra och meningslösa. Det behövs bara att man tänker efter om konsekvenser. Vilket de klimathotsreligiösa aldrig gör.

 9. Peter

  Klimathysterin ger politiker en perfekt storm för att öka skatteuttaget som är lika med makt.
  Vetenskap, sanning och konsekvens är ointressant.
  Makt är allt.

 10. Lars Cornell

  #8 Ja.
  Vet någon hur det går med arbetet med AR6?
  När publiceras det?

 11. Lars Thorén

  Idag den 6 juni gav vindkraften 1.9% tillskott av elkraft. Hjälper ytterligare 200 vindkraftverk, 350 m höga utanför Arkö verkligen om det inte blåser?

  https://arkipelaget.se/bygga-och-bo-i-skargarden/vindkraftsprojekt-langgrund-1-och-2/

 12. Lars K #8

  McKitrick blev svartlistad och banlyst som klimatförnekare i och med att han tillsammans med Steve Macintyre publicerade sin artikel som avslöjade fusket med hockeyklubban.