Elsa Widding intervjuas

En liten blänkare: Elsa Widding blir intervjuad på podden ”Tala ur skägget” om sina klimatböcker och varför hon är skeptisk till klimathysterin och svensk energipolitik.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jag tycker det är starkt gjort av Elsa som riskerar hela sin karriär för verkligheten. Fler sådana med ryggrad, helst mer kvinnor och ännu bättre folk på höga poster.

  Mina tonåringar får leva dubbelliv. Det som lärs ut här hemma måste de hålla tyst om i skolan, annars ryker betygen och de är smarta nog att förstå det.
  Det är för jävligt.
  Själva hemskolan går ut på att lära sig ifrågasätta och leta all fakta om allt inom alla ämnen.
  Varenda skolbok har blivit nerlortad med nya kapitel om klimathets.

 2. Simon

  #1 Johannes
  Känner så väl igen det där och jag håller helt med dig. Det är inte klokt hur vi hamnat här. Från att ha varit ett land till stora delar byggt på vetenskaplig grund är vi nu ett land där en stor del av befolkningen och inte minst de flesta av våra folkvalda ägnar sig åt tro, skrock och rena utopier. Helt oemottagliga för verkligheten.

  Tycker mig dock förnimma ett visst uppvaknande men det går alldeles för sakta.

 3. Björn

  Grattis Elsa, du är vältalig och trovärdig i din framställning. Ja, solens påverkan är ännu inte förstådd och det här med koldioxidens förstärkningseffekt tillsammans med vattenångan blir mer och mer fysikaliskt obegriplig vid eftertanke, etc etc. Ditt bidrag i debatten är värdefullt och behövligt.

 4. foliehatt

  Johannes, #1,
  är det grundskola eller gymnasium som dina tonåringar går i?

  Det är inte OK att få sina betyg påverkade för att man är villig att ta en diskussion – men om det är på gymnasienivå så är det värre än om på grundskolan, anser jag. Man ska kunna ställa högre krav på verksamheten ju högre upp i utbildningssystemet man kommer.

 5. jax

  Fick faktiskt min dotter att skriva ett projektarbete om vattenbristen i Afrika. Där pekade hon på meningslösheten att spara vatten i Sverige för att avhjälpa bristen i Afrika. På många ställen här tar vi vatten mer eller mindre direkt ur älvarna, och om vi inte använder det rinner det bara förbi. Det använda vattnet släpps sedan ut igen, renat. På inget sätt påverkar detta vattenförsörjningen i Afrika. Arbetet blev med beröm godkänt, men jag undrar om det idag skulle accepteras? Nu har ju all rimlighetsbedömning avskaffats.

 6. Ulf L

  Jag måste säga att fysikböckerna i gymnasiet inte är speciellt klimathysteriska. Jag skulle skrivit klimatavsnittet lite annorlunda men de är rätt sakliga. Hur lärarna är det är en annan sak.

 7. Lars Cornell

  #5 jax. Trevligt. När jag jobbade en tid i Warszawa sas det att Wisłas vatten används 7 gånger på sin väg till Östersjön. Hur riktigt det är vet jag inte. Men att de stora städerna, NewYork som exempel, behöver använda flodvattnet flera gånger för att det skall räcka är uppenbart.

  Riyadh har ingen flod men klarar sig tydligen bra ändå.

  Och så läser jag i lokalbladet att lilla Västervik har problem med färskvatten. Var finns proportionerna? Hur ser de ut?

  #6 Ulf. Det skulle vara intressant att se hur de är skrivna. Har du bra länk?

 8. Bim

  Hur koldioxidutsläppen skulle kunna förstärka vattenångans värmande förmåga, fattar jag inte.
  Vattenångan är ju den dominerande växthusgasen. Det borde vara tvärt om. Någon som kan teorin?

 9. Conny Andersson

  #8 Bim
  Dom menar väl att när CO2 värmer lite så dunstar mer vatten dvs. bildar mer vattenånga och förstärkt uppvärmning.

 10. Mats Kälvemark

  #8 Bim; #9 Conny
  IPCC konstaterade ju tidigt att klimatmodellernas ursprungliga hoteffekt med enbart CO2:s påverkan var för svag, dvs de gav inte tillräcklig skrämseleffekt. Därför finns det i alla modeller inbyggt s.k. feedback som innebär att ökande CO2 ökar halten vattenånga, som då i sin tur ger önskad effekt för att understödja alla klimathotsscenarier. Men som alla vet är det verkligheten som gäller och i den så fortsätter CO2 i atmosfären utan avbrott att öka i en takt som f.n. är ca 2,5 ppm/år. Men halten vattenånga följer temperaturen och som vi alla vet så ligger vi idag (UAH, satellit) på samma nivå som ca år 2000. Så och vattenångan. Se länken nedan.
  Detta falsifierar ju tydligt IPCC:s hypoteser.

  https://gml.noaa.gov/ozwv/wvap/

 11. jensen

  Synnerligen intressanta observationer.
  Enligt IPCC : Om en viss CO2 ökning skulle medföra en globaltemp.ökning med 1 C, skulle åtföljande H2O höjning medföra temp.ökning med 3 C
  CO2 – ökning har ju skett sedan 20 år. Men varken temperatur eller H2O har således ökat.
  Hur ställer sig IPCC till denna falsifikation?
  Vad är deras reflexion eller förklaring?
  Vad är sanning? Observation eller fantasi-hypotes?

 12. Monica Granqvist

  Väldigt intressant att lyssna på Elsa Widding! Så skönt att slippa Politiker och Media, som kan och vet allt! Elsa förklarar och är ödmjuk i sin framtoning. Så, jag undrar hur fasiken har denna fråga kunnat bli så politiserad, där Mp och Regeringen Alltid har rätt? Medierna kör samma vals!
  Är Diktaturen här?