Energipolitik

Länge leve kolet

An Early Colliery Locomotive’, circa 1930. From ’The Splendid Book of Locomotives’, by C. Gibbard Jackson. [Sampson Low, Marston Co Ltd London, circa 1930]. Artist Unknown. (Photo by Print Collector/Getty Images). Forbes har en lång och informative artikel https://www.forbes.com/sites/tilakdoshi/2022/12/01/king-coal-reports-of-my-death-have-been-greatly-exaggerated-apologies-to-mark-twain/?sh=702b5749476a  om kolets fortsatta plats i världens energisystem. Länkar finns i artikeln. Kol är det mest avskydda   →

Är det slutet på vindkraftseran som vi nu bevittnar?

Anna Dahlberg ställer en rad centrala frågor i Expressen om vindkraftens framtid https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/medierna-maste-sluta-krama-vindkraften/ . Hittills så har ju vindkraften (och solelen) framhållits som den gröna framtidens räddare. Men verkligheten ser nu att hinna ifatt vindkraftsindustrin och våra media. Det ställs ytterst få kritiska frågor om vindkraften från journalister. Det skapar en olycklig snedvridning i energidebatten.   →

Reducera reduktionsplikten

Budgeten presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson den 8 november. Låt oss titta på drivmedelspriserna. Vid pump och i vallöftena. Det är lätt surrealistiskt att oppositionen både kritiserar att regeringen ska sänka reduktionsplikten till EU:s nivå och att de inte gör det förrän 2024-01-01. Vi har röjt i detta sedan dag ett. När Preem förmåddes dra   →

Jan Blomgren besöker Helsingborg

Kärnkraftsprofessorn Jan Blomgren besökte medlemsmötet för Klimatrealisterna och Klimatsans den 8:e november. ”Varför har vi elkris?” var titeln på föredraget. Ett 35-tal åhörare hade samlats i en av bibliotekets hörsalar, trots att det var en vanlig arbetsdag och på eftermiddagen 15-17. Jan Blomgren gav en grundläggande förklaring till hur vårt energisystem fungerar. Sverige hade en   →

Jan Blomgren talar om elen 8:e november

  Ingemar NordinProfessor emeritus i filosofi. Forskningsinriktning är vetenskapsteori, teknikfilosofi och politisk filosofi. Huvudredaktör för Klimatupplysningen. www.klimatupplysningen.se/

Det politiska elhaveriets miljardrullning

En välfungerande marknadsekonomi är det effektiva sättet att balansera tillgång och efterfrågan på varor och tjänster. Motsatsen är planekonomi och där finns endast avskräckande exempel. Det är politikens ansvar att sätta ut hörnstolparna på marknadens spelplan. Politiken kan också klanta till det så att marknaden löper amok. Som idag. Elpriserna drabbar folkhushållet med många miljarder   →

Elsa ställer till skandal

En påtagligt nervös Elsa Widding har jungfrutalet i riksdagen för SD. Det blev skandal. Jag vet förstås inte exakt vad hon sagt i riksdagen. Men i korthet tycks det vara att klimatkrisen inte är vetenskapligt bevisad. Samt att de många politiker och andra som framför klimatkrisens banér därför agerar som troende, dvs som frälsare av   →

Räckviddsångest nu i nationell skala

Nu åthutas svenska folket att spara el i vinter, på grund av befarad elbrist. De väderberoende gröna energislagen (vind och sol) är inte att lita på. Kalla vinterdagar är det ofta vindstilla och solel ger inget den mörka årstiden. Då har vi i stort sett bara de gamla trotjänarna vattenkraft och kärnkraft kvar. Men de   →

Kärnkraftsrevolution i vår nya energipolitik

Tidöavtalet utgör ramverk för den blågula politik som ska drivas av den borgerliga regering som nu är på väg att bildas. I Tidöavtalet [länk] låser man fast politikens inriktning med ”samarbetsprojekt” inom sju sakområden. Ett av dem är Klimat- och energipolitiken. För energipolitiken är det övergripande målet att elsystemet ska återupprättas så att människor och   →

Tyska skolbarn får frysa – filtar delas ut

P.Gosselin på NoTricksZone rapporterar att man planerar att skruva ned värmen i skolsalarna i Tyskland. Som bekant är det energikris i landet och man måste spara ganska rejält för att klara vintern. ”Oron för att tyskar kan behöva frysa och gå till ytterligheter för att hålla sig varma är lika verklig som alltid, så mycket   →