regeringen

Dagens Durban den 5/12

Klimatambassadör Anna Lindstedt sammanfattar den första veckans förhandlingar under FN:s klimatmöte i Durban och berättar om den kommande veckans utmaningar. Motsättningarna är hårda men öppningar inom vissa områden finns enligt Anna Lindstedt. Sammanfattning av den första veckans förhandlingar i Durban hämtat från Regeringens hemsida. Klimathotet är inte lika hett anser Fredrik Reinfeldt mfl Vissa hot mot   →

SEI och Rockström tappar regeringens förtroende?

Statskontoret har utvärderat vilken nytta regeringen har av Johan Rockströms Stockholm Environment Institute (SEI), som anlitas för att ge stöd och underlag i miljö- och klimatfrågor. I utredningen konstaterar Statskontoret att SEI:s organisation är komplex vilket medför att den interna styrningen och kontrollen har brister. Statskontorets samlade bedömning är att SEI med dagens förutsättningar inte   →

När inte ens det bästa är gott nog

Miljöpartiets Peter Eriksson sågar den svenska regeringens klimatarbete vid fotknölarna. Varför? Jo, för att regeringen hävdar att vi har den mest ambitiösa klimatpolitiken i världen. Och i själva verket är vi, enligt MP, sämre än de flesta andra EU-länder. Sverige ska minska koldioxidutsläppen med 40 procent, eller 20 miljoner ton, fram till år 2020. Men   →