Är det inte dags att regeringen tar klimat- och energifrågan på allvar?

red team

Frågan kan tyckas märklig med tanke på hur mycket klimathotspropaganda som regeringen och dess lydiga medieorgan pumpar ut varje dag, året runt. Men att bedriva propaganda för en sak är inte detsamma som att ta saken på allvar. För det krävs en mer djupgående granskning och diskussion om ämnet i fråga.

Det har man inte haft. Istället så har klimatfrågan bestämts på politisk nivå redan på 90-talet. Svaret är givet och kritisk granskning är inte välkommen.

I motsats till politikerna och stormedia så har vi på Klimatupplysningen, tillsammans med ett otal andra klimatbloggar, intresserat oss för den sakliga grunden bakom det förmenta klimathotet och nedrustningen av vårt energisystem i Sverige. Det publiceras hundratals seriösa klimatartiklar i vetenskapliga tidskrifter varje år som på olika sätt undergräver den alarmism och hysteri som vår klimat- och energipolitik bygger på. Det finns över 900 kunniga vetenskapsmän inom organisationen Clintel som anser att det inte finns någon klimatkris.

På KU har vi dagligen i över 10 år presenterat artiklar från de vetenskapliga fälten som skulle ha kunnat nyansera bilden av ett nära förestående klimathot. Men de styrande har inte varit intresserade. Lars Kamél sammanfattade det hela mycket bra häromdagen :

”Svenska mediers klimatbevakning kan knappast kallas för annat än desinformation och propaganda. Seriösa forskningsresultat nämns nästan aldrig. Oseriös forskning, som snart är motbevisad, desto oftare. Ganska ofta kommer forskningsinstitut med pressmeddelanden som ger en felaktig bild av de studier som forskarna har gjort. Journalister saknar vanligen förmåga, och kanske tid, att läsa de vetenskapliga publikationerna, och rapporterar okritiskt vidare pressmeddelandena. När det gäller IPCC:s publikationer, handlar mediabevakningen sällan om vad som faktiskt står där.”

Istället för att endast lyssna på charlataner, i media ofta benämnda ”klimatexperter”, såsom Johan Rockström, Anders Wijkman, Johan Kuylenstierna, Martin Hedberg, och många inom akademierna så borde man lyssna på en fördjupad och kunnig diskussion där mer än en sida kommer till tals. Men det vågar man inte.

Idag är det framför allt energifrågan som står i centrum. I flera år så har energiexperter varnat för att vind- och solkraft inte kan klara av våra energibehov. Elpriserna skjuter i höjden, men ändå så gör regeringen ingenting. Inte annat än att de låtsas som att det nog kommer att ordna sig bara vi bygger ännu fler miljöförstörande vindkraftverk. Man vill tvinga på oss denna usla energipolitik vare sig folket vill det eller inte. Miljöpartiet och Centerpartiet har styrt vår energi- och miljöpolitik i decennier.

T.o.m. de stora skurkarna i detta spel, Vattenfall, Fortum och Uniper, börjar nu bli bekymrade för vad politikerna ställt till med. Sitt eget medlöperi talar de dock tyst om.

Men det är inte bara energiproduktion och -distribution som är på väg mot en krasch i ultrarapid. Fossilbilarna skall bort till 2030. Tillverkningen inom industrin skall bli fossilfri, trots att det kostar mycket mer än vad exempelvis Kina, Ryssland och Indien kan producera. Jord- och skogsbruket skall bedrivas fossilfritt. Maten skall vara vegetarisk, eller åtminstone ekologisk. Skola och universitet skall proppa sina elever och studenter fulla med klimatskräck. Myndigheter skall prioritera klimatbekämpningen före fattigpensionärer och sjukvård. Osv. Det makthavarna vill åstadkomma är en total omställning av samhället i enighet med Agenda 2030 och ett avskaffande av ett marknadsstyrt ekonomiskt system till förmån för ”The Great Reset”, som bl.a. Ann Löfving-Henriksson beskrivit flera gånger här på KU.

gron overvakning

Situationen är snarlik i många länder i Väst. Den självdestruktiva politiken är sig lik och det gröna övervakningssamhället växer sig allt starkare. I Storbritannien finns det ett lagförslag om att alla företag skall övervakas av gröna kommissarier som skall rapportera om företagets klimatutsläpp och energiåtgång.

Nu senast uppmanar ordföranden för engelska GWPF, Dr Benny Peiser, den brittiska regeringen att inrätta ett s.k. ”Red Team” för att något balansera sin regerings huvudlösa klimat- och energipolitik. Termerna Red Team och Blue Team har ett militärt ursprung där man låter det röda laget som består av professionella soldater attacker det blå i syfte att avslöja svagheter. I politiska sammanhang så handlar det om att låta ett rött lag av experter kritiskt granska den föreslagna politiken som försvaras av ett blått lag av experter för att på så sätt avslöja svagheterna.

Peiser skriver och föreslår bl.a.:

London den 16 mars: Global Warming Policy Forum (GWPF) välkomnar regeringens planer på att se över och reformera rollen som vetenskaplig rådgivning har på grund av rädsla för att forskare har för mycket makt i politiken.

Enligt mediarapporter har regeringstjänstemän medgett att de ”böjde sig för” forskare för ofta, snarare än att utse ett så kallat ”rött team” för att utmana deras påståenden, bevis och råd.

Politiker kan inte anta politiska beslut och befria sig från demokratisk ansvarsskyldighet genom att förklara att de bara följer ”vetenskapen”.

Jo, det är nog sant att politikerna alltför ofta duckar bakom ”vetenskapen”. Det är ett sätt för dem att skylla ifrån sig ansvaret. Men värre är att de döljer sig bakom grönfärgade medierapporter och miljöaktivister, snarare än vetenskap. Ofta gör de det utan att vara medvetna om att det som serverats dem är långt ifrån vad den vetenskapliga diskussionen innehåller. Just därför är ett ”Red Team” så viktigt för den politiska beslutsprocessen i ett demokratiskt samhälle.

Om nu klimatfrågan är ”århundradets viktigaste fråga” som så många av politikerna säger så borde det vara dags att ta den på allvar. T.ex. genom att inrätta ett granskande och ifrågasättande Red Team.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kjell Lindmark

  Att inrätta ett ”rött team” som hjälpmedel att avslöja brister i den förda politiken är en bra idé. Den skulle nog smula sönder den konsensus som råder om klimatet. Det är något som politikerna vill undvika till varje pris. MSM och dess ägare är helt inne på denna linje hand i hand med politikerna så ett inrättande av ett ”rött team” torde vara omöjligt.

  Det finns ingen vilja att bredda kunskapsläget eftersom man anser att science is settled. Det visar sig inte minst att vetenskapsmän/kvinnor med en annan syn aldrig eller mycket sällan får komma till tals. Alarmister skyr den debatten som pesten eftersom de vet att de i själva verket inte har något att komma med.

  Det är bara tiden som räknas, förr eller senare kommer det att bli helt uppenbart för var och en att klimatalarmismen bygger på lösan sand.

  Observationer gör gällande att den temperaturökning som rått sedan 1979 har avbrutits sedan 2016. Femårstrenden är vikande och de senaste havstemperaturdata från Ole Humlum visar att havtemperaturerna nu snabbt sjunker. Om det beror på den La Ninaperiod vi nu är inne i, eller om den trenden även fortsätter efter att den tagit slut återstår att se.

  Hur som helst, etablissemanget är inte intresserade att få konkurrens gällande klimat-narrativet, tyvärr.

 2. ” T.o.m. de stora skurkarna i detta spel, Vattenfall, Fortum och Uniper, börjar nu bli bekymrade för vad politikerna ställt till med. Sitt eget medlöperi talar de dock tyst om.”

  Sanna, men svidande ord. Och just därför man även bör se över sitt elavtal? Åtminstone två av dem är även leverantörer (och inte ”bara” producenter) – vad innebär det att man aktivt stöttar de företag som blundat för att upplysa om problemen i decennier?

  Det finns ju nu t.ex. flera aktörer som erbjuder 100% kärnkraft (bl.a. mitt bolag, Kärnfull Energi) och åtminstone vi kämpar stenhårt för att folkbilda och skapa en mer informerad debatt inom energifrågan. På så sätt knuffar vi drakarna framför oss och tvingar dem att se över sin kommunikation och strategi.

 3. Bim

  Bra inlägg. Klimatet är politik, och kan därför inte bemötas med vetenskap. Det är politiker som vaknat upp som kan bemöta galenskapen. Då kan debatter inte undvikas. Jag tycker ni här Ingemar Nordin, Ann LH och många fler är inne på rätt spår. Det finns ingen ny vetenskap om klimatet. Alla vet att klimathotet är en stor politisk bluff.

 4. Ingemar, tack.

  I det goda samtalet bemöter man den andra sidans bästa argument. Halmgubbar får inte förekomma.
  Några goda argument från andra sidan.

  1. Rimligen har vi råd att producera elen 20 öre för dyrt. I svenskt sammanhang några tiotals miljarder per år, en försäkringskostnad typ att höja försvarskostnaderna från 50 till 90 mdr.

  2. Rimligen fixar vi lätt vindkraftens tråkiga egenskap att svika då den behövs som mest. Fossil spetskraft, gas, olja eller kol t ex, några veckor, förstör inte hela årets fossilbudget.

  Så goda att vi nog får acceptera dem. Vår gemensamma frustration över sakernas tillstånd finns åt håll.

 5. Jonas

  # Eilif+Hensvold

  Är nr 2 verkligen ett bra argument ? Under köldperioden i vintras stod vattenkraften för ca 55% av elbehovet. Då gick vattenkraften på max, d.v.s. det finns inte mer.

  Om resten ska vara vindkraft, så behövs fossil reservkraft motsvarande ca 40-50% av vårt elbehov. Det blir en väldigt stor kraftreserv. Tvivlar på att elen blir 20 öre dyrare – förmodligen väsentligt mycket mer. Då börjar man prata om kostnader som faktiskt kan påverka välfärden.

  Om man accepterar att kärnkraft står för ca 35-40% av elbehovet, och att vind står för 10% – då kan jag hålla med om resonemanget.

  Problemet är väl att ”andra sidan” tycker att vi ska avveckla kärnkraften också.

 6. Jonas #5,
  De svinkalla veckorna är inte många men ok, säg 30 öre med en oherrans massa vindkraft. Fortfarande en hanterbar budgetpost.
  Vår gemensamma frustration över sakernas tillstånd finns åt annat håll.

 7. Bengt Abelsson

  #4 EH

  Då hypotesen om koldioxidens övervägande negativa verkningar ännu inte är bevisad så finns ingen anledning att speciellt gynna något kraftslag.
  Låt vindkraften betala sina egna kostnader, inklusive en avfallsfond som garanterar återställningen av även betongfundament. Dödandet av fridlysta djur ska bestraffas, nyligen lagfördes en misstänkt vargjägare med flerårigt fängelsestraff i sikte. Varför ska kungs- och havsörnar inte skyddas med samma lagar?

 8. Håkan Bergman

  Problemet är väl alla dessa visioner, det duger aldrig med mindre än 0 och 100%. Det gör att man får utesluta alla realistiska alternativ från början, hur ska man kunna åstadkomma nåt vettigt med såna beting? Och det bottnar i att dom där goddagspiltarna aldrig haft ett riktigt arbete, ännu mindre drivit ett eget företag. Och det ser likadant ut överallt, Bryssel eller Stockholm spelar ingen roll, mycket snack och inte tillstymmelse till verkstad.

 9. Lasse

  Ponera att CO2 är ett problem och att vi har ett akut nödläge i klimatet.
  Då är bioenergi inte lösningen.
  Då kan vi inte ens fundera över kärnkraftens vara eller inte vara.
  Då bör vi bygga ny elförsörjning idag.
  Då skall vi snarast koppla upp oss mot naturgasen.

  Men dagens politiker leker med frågan. Förvanskar fakta för att få upp förändringsviljan utan att föreslå annat än en otillförlitlig utveckling.
  3,5 gånger så stora utsläpp idag från biobränsle jämfört med naturgasen.
  https://wattsupwiththat.com/2021/03/20/the-contradictory-green-policies-to-limit-co2-emissions/

 10. Elpriserna här i södra Sverige biter stora hål i hushållsbudgeten. Efter nedläggningen av Ringhals 1 så har elräkningarna skjutit i höjden och ökat tre till fyra gånger under de sista tre månaderna. Istället för, säg, 500 kr för hushållselen (ej uppvärmning) så får man betala 2000 kr.

  Ändå påstår vissa opinionsinstitut att alltfler vill avveckla kärnkraften?

 11. Lasse #9,

  ”Men dagens politiker leker med frågan.”

  Ja, det gör de. Inte heller oppositionen har förstått att det här är komplicerade saker. De tror att det klarar sig med en eller annan ”energipolitisk talesman/kvinna” som är lite påläst. Men det räcker inte. Därför behövs det röda teams av verkliga experter. Och de behöver, från båda sidor , sätta sig in i diskussionen.

 12. Lasse

  ”Energikommissionen, med en bred majori­tet bestående av S–MP–C–KD–M, har satt ett natio­nellt mål om 100 procent förnybar elkraft
  till 2040 men det blir ingen grön omställning med röda siffror. I stället får vi nu ett totalhaveri för ­Sveriges vindkraftbransch och framtida klimatsatsningar.” (SVD debatt idag)

  Lek blir till allvar när pengarna skall räcka!

  SVD har en debatt o framtida vindkraft. Vi är många som är kritiska. Tydligen för många-för denna vädjan om mer stöd följs av ett stängt kommentarsfält!

 13. Lasse

  #12 forts-ser att SVD slängt in en gammal debattartikel från 2017. Det var då det havererade tydligen.

 14. Jonas

  6# Eilif+Hensvold

  Jag tror att 30 öre mer är önsketänkande. Kan säkert röra sig om betydligt mer. Dock vet jag inte, eftersom jag aldrig sett någon kalkyl på vad ett system med 50% vindkraft skulle kosta (inklusive kraftreserv).

  Funderade lite på vad ni menar med punkt 1 ? En försäkringspremie. Vad är det vi försäkrar oss emot, och vad skyddar försäkringen oss emot ?

 15. Lasse

  Johanna Fränden blir ägd!
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/39Pj8L/agd-av-en-klimatfornekare

  Har hon skådat ljuset ?

 16. Richard

  6# Eilif+Hensvold
  30 öre tror jag bara utbyggnaden av ledningsnätet kostar som vindkraftsbyggarna slipper betala.

 17. Lars-Eric Bjerke

  Ingemar N.
  ”Elpriserna skjuter i höjden, men ändå så gör regeringen ingenting.”

  Energiföretagen har bra sammanställning av spotpriserna på NordPool sedan avregleringen 1996 och också orsaken till pristopparna. Man skriver att ”perioden efter 2013 har präglats av sjunkande priser”.

  https://www.energiforetagen.se/energifakta/elsystemet/elhandel/spotprisets-utveckling/

 18. Håkan Bergman

  L-E B. #17
  Men högt spotpris beror oftast på hög förbrukning och alla förbrukare kan inte anpassa sin förbrukning efter spotpriset. Finns det ett medelpris över tid per kWh nånstans?

 19. Richard

  #18
  Medelpris kan vara intressant men det viktigaste är det totala elpriset inklusive fast avgift, kostnaden för ledningsnätet (överföringsavgift med mera), elcertifikat, skatter och så vidare.

  Dessa avgifter ökar, delvis på grund vindkraft, men även dålig styrning av politiker så elbolagen skor sig.

 20. Håkan Bergman

  Richard #19
  Jo det är riktigt, själv har jag så liten förbrukning så priset per kWh landar nånstans runt 2.70-2.75 med alla avgifter inräknade. Men det vore ändå intressant att se medelpriset per kWh över tid.

 21. jax

  #15 Lasse
  Det är möjligt att Fränden får färre kommentarer från ”förnekare” än tidigare, men hennes slutsats att det beror på färre ”förnekare” är nog fel. Troligare är att många, som jag, inte orkar läsa dessa krönikörers alster längre. Hon skriver t.ex. att världen bokstavligen brinner, vilket den naturligtvis inte gör. Fränden, Wiman m.fl. Skriver nog bara nu för sina fans, ingen annan orkar med deras stollerier.

 22. Lars-Eric Bjerke

  #18 Håkan Bergman,

  Basfakta:
  -Vindkraften stod för 17 % av elproduktionen i Sverige förra året.
  -Sverige exporterar 17-20 % av vår årliga elproduktion.
  – Vi i norra Europa har en gemensam elmarknad.

  Enligt min uppfattning beror konsumentenrnas elpris främst på.
  – Skatter och avgifter (Elskatten i södra Sverige är 44,5 öre/kWh för privatpersoner, 0,5 öre /kWh för industrier, elcertifikaten är numera nästan gratis, utsläppsrätterna för koldioxid ca 30 öre/kWh i kolkraftverk i år ökar efterfrågan på Sveriges koldioxidfria el.)
  – Nätavgifter
  – Vädret (kallt , varmt, blåsigt, nederbörd i Sverige och Norge)
  – Begränsningar i intern överföringskapacitet i Sverige (Begränsningarna beror på Sveriges kraftnät, men också på att vi lagt ner 5 kärnkraftblock i södra Sverige.)
  – Ökning av överföringskapacitet till kontinenten från Sverige och Norge.

 23. Daniel Wiklund

  Ikväll får vi på agenda veta om klimatförändringarna är ett brott mot mänskliga rättigheter. Vilket svammel. För mig är miljöpartiet ett mycket större hot mot mänskliga rättigheter än klimatförändringar. Har just varit ut och cyklat. Hade medvind halva vägen, motvind halva. Det borde vara min mänskliga rättighet att alltid ha medvind, i alla avseenden. Även om jag vet att träna styrka är att övervinna motstånd, gäller också för den psykiska styrkan. Mao är det bra om man ibland får jobba i motvind, även när det gäller klimat och väder. Det blir väl en ny myndighet (den 451-a) som ska jobba så att klimatförändringarna alltid ska vara positiva. En specialgrupp inom myndigheten ska jobba för att jordbävningar och vulkanutbrott också ska vara positiva för mänskligheten, både på kort och lång sikt.

 24. SatSapiente

  #22 L-E B

  Det är 6 kärnkraftsblock som är nedlagda i södra Sverige (hittills), Barsebäck 1 & 2, Ringhals 1 & 2 och Oskarshamn 1 & 2.

  Vad krävs för att man ska få registrera sig som en industri och få den lägre skattesatsen på el? Hur mycket måste man ”producera”? Räcker det med intellektuellt distansarbete hemifrån?

 25. Lasse #15 jax #21,

  Johanna Frändén tror väl, liksom så många tyckare på kolumnist- och debattsidorna att de äger världen. De tror att folk läser dem och lystrar noggrant. I själva verket så är det färre och färre som läser dem. Många har som vi tröttnat på okunniga besserwissrar.

  Nu för tiden så är det väl bara partipolitiker som läser tidningarna och lyssnar på SVT?

 26. Göran J

  Håkan Bergman #20

  Mina KWh priser per månad har varit i närtid

  November 2020 27,43 öre/KWh
  December 2020 32,99 öre/KWh
  Januari 2021 51,69 öre/KWh
  Februari 2021 57,69 öre/KWh

  Efter att Ringhals 1 stängt sin produktion har priset på el ökat med i princip det dubbla i Region 3 och 4.

  Visa timmar har priset per KWh varit över 3 Kr.

 27. Karl Eider

  Den propaganda som både regeringen och regeringstrogna msm hela tiden pumpar ut, ”backfires” nu. 33 europeiska länder åtalas för bristande klimatåtgärder. Törs man ogilla detta åtal? Risk att man fegar ur och låter åtalet gå vidare till nationell nivå. Törs man där stå emot?

  Hur kommer detta sluta? Kommer man komma behöva kalla in riktiga vetenskapsmän som expertis?

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/33-europeiska-lander-atalas-for-bristande-klimatatgarder

 28. Lennart Lindberg

  ”Elpriserna här i södra Sverige biter stora hål i hushållsbudgeten. Efter nedläggningen av Ringhals 1 så har elräkningarna skjutit i höjden och ökat tre till fyra gånger under de sista tre månaderna. Istället för, säg, 500 kr för hushållselen (ej uppvärmning) så får man betala 2000 kr.”
  Det är påstående som detta och vissa i artikeln som gör mig rädd. Jag är en stor vän av denna blogg, men ser okunskapen breda ut sig även här.
  Vi har inga problem med att låta sol och vindkraft lösa vårt energiproblem. Tvärtom vi har mängder med energi över. Däremot har vi under några få timmar kanske en brist på effekt. Detta har vi dock 1996 bestämt att vi ska lösa med import. Finland löser 30% av sin effekt vid maxuttag med import. Vi har inte, vilket en del vill framhärda en svensk elmarknad. Alltså kan inte vi i Sverige bestämma över hur elen fördelas den fördelningen styrs av pris.
  Att nuvarande elpris styrs av nerläggningen av Ringhals är helt fel. Den styrs av marknaden som utnyttjar Sveriges elexport, skapar ett underskott i södra Sverige och elpriset importeras från norra Europa. Elpriset under de närmast fem åren som man kan se det idag på Nasdaq, det handlas där, ligger runt 27-28 öre/kWh. Det innebär att den söndersubventionerade elmarknaden inte kommer att kunna finansiera några nybyggnader, utom produktion som säkrar sitt elpris för lång framtid med s k PPa-avtal.
  Jag skulle vara glad om denna sida kunde hålla sig till fakta.

 29. J T

  #5
  ”2. Rimligen fixar vi lätt vindkraftens tråkiga egenskap att svika då den behövs som mest. Fossil spetskraft, gas, olja eller kol t ex, några veckor, förstör inte hela årets fossilbudget.”

  Varför nöja sig med ”rimligen” när detta ganska enkelt kan räknas ut.

  Om man utgår från CO2 emissioner för genomsnittselen (dvs den el som all verksmhet i genomsnitt konsumerar) i Sverige så har den under vatten och kärnkraftseran legat stadigt runt ca 40 gCO2/kWh. inhemsk produktion från vatten och kärnkraft står här för bara 7 g resten är från import biobränsle och gas och oljereservkraft.

  Om vi förenklat antar att utbyggnaden av vindkraft utan åthävor direkt motsvaras av avveckling av kärnkraft, dvs vi behöver ingen extra reservkraft, ingen ökad import av kontinental ”fulel” (i genomsnitt ca 450gCO2/kWh) och inga andra ökade behov av stödfunktioner såsom lagring eller frekvensbalansering i elnätet så kommer CO2-emissionerna ändå öka något då vindkraft under dessa antaganden släpper ut 3-5 ggr mer CO2 än kärnkraft räknat på hela livscykleln från naturresursutvinning till avfallshantering. Om all kärnkraft skulle avvecklas i Sverige och detta ersattes med vindkraft skulle vi hamna nånstans runt 50g gCO2/kWh. Alltså med dessa orimligt starkt vinklade antaganden till vindkraftens fördel har vi en 20%ig ökning av CO2 från Sveriges genomsnittsel.

  Om vi dessutom lägger till som föreslås ”3 veckors fossil spektskraft” så blir det ganska rejält mycket mer CO2.
  Utsläpp från gas ligger på ca 500 g/kWh vid kontiunerlig drift. Om det handlar om ren reservkraft dvs att elverken större delen av tiden står overksammaligger det på runt 1200 (enligt vattenfall), Reservkraft från kol och olja har ännu högre siffror. Ett konservativt antagande med modern teknik och för enkelhetens skull har vi ca 1000 gCO2/kWh från fossil reservkraft .
  I genomsnitt får vi då med tre veckors ytterligare ren reservkraft jämfört med (går)dagens svenska elsystem.

  49/52*50 + 3/52*1000 = 105 g CO2/kWh

  Vilket alltså ska jämföras med vårt tills nyligen väl fungerande miljövänliga elsystem med 40 g CO2/kWh. En dryg fördubbling är för mig inte obetydligt.

  En sån här enkel räkneövning är för mig beviset på att detta inte handlar om klimat. Det handlar om om kärnkraftsskräck, maktcentralisering och feels before reals.

 30. mattias

  #27. Professorn i miljörätt var lömsk i Agenda, som antydde att Europeiska utsläpp per capita minsann var lika stora som i Kina. I verkligheten är Kinas utsläpp per capita större än Europas.

 31. #28 Lennart Lindberg
  ” Elpriset under de närmast fem åren som man kan se det idag på Nasdaq, det handlas där, ligger runt 27-28 öre/kWh. Det innebär att den söndersubventionerade elmarknaden inte kommer att kunna finansiera några nybyggnader, utom produktion som säkrar sitt elpris för lång framtid med s k PPa-avtal.”

  Tack. En suverän beskrivning av läget!

 32. #29 JT
  Tack för din överslagsberäkning. Ska kolla nollorna senare.

 33. Sören+G

  #23
  Såg Agenda. På vad sätt kan en professor i miljörätt uttala sig om klimatet. Vad har klimat med miljö att göra. Man hänvisar till Parisavtalet, men det är inget avtal utan en frivillig överenskommelse. Så fins det tydligen en klimatlag. Vad säger den.

 34. Lennart L #28

  Det är inlägg som ditt som gör mig rädd. Jag och hundratusentals andra elkonsumenter har sett våra elräkningar rusa i höjden. Men du förnekar enkla fakta, litar på Ygeman och säger att vi skall vara glada och nöjda med sol och vind.

  Vem tror du betalar för utbyggnaden av näten för att kunna ta emot all el från sol och vind? Och från andra länder? De riktiga experterna är rätt eniga om att regeringen skapat en effektbrist som gör att vi inte längre kan driva någon utvidgning av elleveranserna.

 35. Ann+Löfving-Henriksson

  # 33 Sören, jag såg också kvällens Agenda angående klimatfrågan.
  Väl förberedd, bra genomförd, MEN tydligen inte en tanke på att ta med någon som kunde föra in synpunkter från klimatvetenskapen i diskussionerna. Nu blev det bara pinsamt ovidkommande pladder, som vanligt.

 36. Lars-Eric Bjerke

  #28 Lennart Lindberg,
  ”Det innebär att den söndersubventionerade elmarknaden inte kommer att kunna finansiera några nybyggnader,”

  Vilka subventioner menar du och hur stora är de?

 37. Lars thorén

  #28
  Jag förstår inte resonemanget att elpriset ligger på 27-28 öre. Det är ungefär som att ange tillverkningskostnaden för en Volvo C90 till 50.000 kronor i fabriken. Det intressanta är väl vad elen kostar konsumenten när mellanhänder, kommunala bolag och staten ska ha sitt? En monopolprodukt baserad på människors grundläggande behov (varm bostad) kan prissättas hur högt som helst om politikerna, kommunala tjänstemän och nätägare inte effektiviserar utan fortsätter att utveckla sin organisatoriska fetma. Pris på kwh ut mot konsument ligger på ca 1.50 i bästa fall. Uppåt med skatter och moms och nätavgifter verkar inte finnas någon gräns… Till slut blir alltihop en politisk fråga. Men svenskarna verkar nöjda med sakernas tillstånd. I klimatets namn. Amen.

 38. foliehatt

  Lars Thorén, #37
  så rätt så!!

 39. jmm

  DET SOCIALA BETYGSSYSTEMET HAR KOMMIT TILL USA

  https://jmm.nu/socialt-betygssystem_usa_kina_sverige/?

 40. Göran J

  Lennart Lindberg #28

  Läs och begrunda min redovisning i inlägg #26 och förklara gärna varför priset per kWh efter nyår steg till det dubbla.
  Det jag redovisar är faktiska kostnader då jag har redovisningen av elkostnaden per kilowattimme för varje timme under dygnets 24 timmar.

  OBS att min redovisning är enbart råkostnaden utan skatter moms och andra avgifter som elbolagen lägger på.
  Enbart momsen ökar ju med det dubbla med en dubblering av kostnaden per kWh!

 41. Lennart Lindberg

  Ingemar Nordin. Ditt totala elpris har jag inte diskuterat. Jag har diskuterat det pris som ger en elproducent sin intäkt och möjlighet att, t ex ta ett beslut om bygga ny produktion. År 2020 var det det lägsta på mer än 20 år. Att vi som bor i SE 4, på grund av en EU dom måste betala mer för att Danmark vill det, har knappt med elförsörjningen att göra.
  Lars Thorén även Du kan läsa ovan. Det är inte priset i konsumentledet som tillfaller producenten. Därför kan hen inte tillgodogöra sig det, utan bara den peng som kommer via elpriset.
  Lars-Eric Bjerke. Den subvention jag åsyftat är elcertifikaten. Den har drivit fram ett gigantiskt överskott på grund all byggnation av vindkraft. Det finns idag i stort sett bara ägare av äldre vattenkraft som går plus på att tillverka vår viktiga basvara.

 42. #28 och 40 Lennart L
  ”Vi har inga problem med att låta sol och vindkraft lösa vårt energiproblem. Tvärtom vi har mängder med energi över.”
  Nja, nu är det väl inte så det är, vare sig nu eller framgent vid köldknäpparna som kommer att komma. Okunskapen på sidan kanske kan diskuteras, den också:
  https://second-opinion.se/sakerhetsmarginalen-i-sodra-sverige-nu-nara-noll/

 43. Lennart Lindberg

  Läs vad det står. Enenergiproblem. Men sedan står det att vi har under några timmar om året, om vi får en tioårsvinter effektproblem. Dessa löser alla andra nationer i det nordeuropeiska elsystemet genom import. Se på Finland.

 44. #42
  ”Dessa löser alla andra nationer i det nordeuropeiska elsystemet genom import.”
  Kul inställning tycker jag. När vi får en ”tioårsvinter” eller mera i Europa blir det fint att alla kan bidra till alla. Den miljövidriga sol och vindkraften bör fasas ut enl mitt förmenande som bas för elnätets kapacitet. Kan motiveras i vissa fall. Jag har förstått att du har en annan mening och det är sådant som bör diskuteras här på sidan och i ett öppet och fritt samhälle. Bl. a.

 45. Daniel Wiklund

  OT Braskande rubrik i dagens kurir. ”Extremvädret-det värsta på 50 år”. (bara 50, trodde på minst en miljon.) Dom har mycket regn i Australien. Sist det larmades om extremväder i Australien så var det torka och bränder. Aldrig får man vara nöjd.

 46. Lars-Eric Bjerke

  #40 Lennart Lindberg,
  ”Den subvention jag åsyftat är elcertifikaten. ”

  Elcertifikatpriset är nära noll och certifikaten är på väg bort ändå byggs massor av vindkraft.

 47. Roland Salomonsson

  Science kan aldrig vara ”settled”, för då övergår den till att vara religion eller något.

 48. Daniel Wklund

  # 46 Lars-Eric B Vilket vansinne att bygga vindkraftverk, med eller utan elcertifikat. Men får fyraprocent partiet miljöpartiet bestämma så får vilka tokigheter som helst byggas. Jag vill definitivt inte ha tusentals vindkraftsmonster i min gamla hemstad Piteå, eller någonstans i mitt län Norrbotten. Hoppas att MP blåser bort nästa val, eller helst innan.

 49. L-E B #46,

  Nu handlar ju detta inlägg inte specifikt om vindkraft. Men att vindkraften kostar folkushållen återspeglas i de elräkningar som vi konsumenter får betala, men också via skattsedeln.

  Det är sällan som man ser beräkningar som inte är skrivna av vindentusiaster eller av vindindustrin. Kostnadsberäkningen inkluderar sällan det faktum att produktionen varierar kraftigt och att man därför får extra kostnader för reservkraft, inklusive vad en eventuell lagring i form av batterier eller väte. Men det handlar också om oförutsägbarheten för hur nätet måste byggas om så att det kan hantera plötsliga upp- och nedgångar. Inte heller ser man kostnaden för skrotning av vindkraftverk. Inte heller ser man den miljömässiga kostnaden, eller kostnaden för försämrad hälsa och livskvalitet för dem som berörs.

 50. hans larsson

  En rövarräkning för el senast får mig att överväga att slänga ut värmepumpen, öppna skorstenen och elda ved.
  Förstår inte hur vi kan ha hamnat i denna situation. F

 51. Håkan Bergman

  Ingemar N. #49
  Använder man nyspråk kan man få allt att se rosenrött ut. Promemorian om slopade anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft inleds med rubriken:
  ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs”
  Kostnaden kommer inte att minska, snarare öka, vad promemorian handlar om är att nån annan ska betala.

 52. Lennart Lindberg

  Alvar Nyren, jag är fullkomligt medveten om det utomordentligt allvarliga läget med elförsörjningen. Vad jag försöker förklara är att det finns ingen nationell samordning eller ansvarig för Sveriges elförsörjning. Det sitter inte idag, som det gjorde före den fria elmarknaden infördes 1996, någon samordnare och styr vår inhemska produktion. Vårt behov ska tillhandahållas av marknaden. När man sedan via vansinniga elcertifikat fick till en enorm överproduktion, med sjunkande elpriser som följd, försvann tyvärr fyra kärnkraftsaggregat p g av bristande lönsamhet. I det gamla hade vi nog haft tre kvar O 1 var för liten. Som jag ser det krävs ändrad lagstiftning, någon måste få ansvar för och befogenhet till att bygga ny kärnkraft.

 53. Daniel Wiklund

  Har just sett ett tvprogram på tvåan om det nya gröna stålet. Det ska tydligen färgas grönt. Dom som deltog var en regeringssamordnare, en från svenskt näringsliv och en från dagens industri. Alla tre var helt lyriska om den gröna omställningen. Om det nya gröna stålet där Norrbotten och Sverige ska vara världsbäst. Allt var frid och fröjd till dess att elförbrukningen kom upp, elkonsumtionen kommer att fördubblas. Nya elnät måste byggas, mycket tidsödande processer. Det gröna stålet ligger flera decennier framåt i tiden, om det ens blir av. Hybrit kan bli hybris. Men det gröna stålet kommer att minska koldioxidutsläppen, och klimatnyttan (ett härligt ord) kommer att vara stor enligt alla tre som var med i programmet. Vad det egentligen kommer att innebära fick man inte veta. Koldioxiden bidrar ju till grön växtlighet. Men det gröna stålet medför minskade utsläpp av koldioxid.

 54. Wojciech Waligorski

  Övrigt ”röda teams”;

  Intressant och positivt att höra om detta med ”röda teams”.

  Men efter de klassiska kommuniststaternas exempel kan det tyvärr göras lätt – men samtidigt inte sanningsenligt.

  Nämligen låta ett ”rött team” komma fram som egentligen är blåa.

  Typiskt agerande i en diktatur.

  Och de facto är vi redan inne i en klimatdiktatur.

 55. Göran S

  Jag kan bara tillägga att Ericsson i Ubbhult har på sin hemsida ett interndokument från Vattenfall, som visar att ”Ringhals 1 var i perfekt skick 2015-12-31, med SAMTLIGA större anläggningskompinenter bytta eller har en livslängd bortom 2036.
  Mycket hög säkerhetsnivå och uppfyller samtliga gällande moderna konstruktionskrav enligt SSMFS 2008:17.
  Dessutom har Ringhals 1 redovisat att anläggningen uppfyller villkor avseende oberoende härdkylning enligt SSM2012-302-13.
  Samtliga större anläggningskomponenter (reaktortank, högtrycks- och lågtrycksturbiner, transformatorer, generatorer) är antingen utbytta eller har en livslängd bortom 2036.
  Slutsats Ringhals 1, med låga investeringar klarar 60 års drift.”
  Jag vill påstå att stängningen av Ringhals 1 är något annat än teknisk livslängd snarare politisk livslängd lobbad av Miljöpartiet och Centern.
  Delägaren Uniper ville fortsätta driften men Vattenfall ville stänga. Troligtvis tryck från energiministern och dåligt betalt på grund av kraftigt subventionerad vindkraft.
  Tidigare gjorda miljardsatsningar till en driftsäker kraftkälla i södra Sverige stängde man ner med ett fingerknäpp vid beslut 2015-16.
  Detta är ju nästan kriminellt, någon borde ställas till svars.
  Därefter körde man verket tills bränslet tog slut 2020.
  Att stoppa nedmontering nu vore det bästa akuta beslutet och anskaffa nytt bränsle.
  Det senare kan dock ta 4-5 år, men det vore nog värt det för minst 20 års drift ytterligare!