Mediakommentarer I

Svenska mediers klimatbevakning kan knappast kallas för annat än desinformation och propaganda. Seriös forsknings resultat nämns nästan aldrig. Oseriös forskning, som snart är motbevisad, desto oftare. Ganska ofta kommer forskningsinstitut med pressmeddelanden som ger en felaktig bild av de studier som forskarna har gjort. Journalister saknar vanligen förmåga, och kanske tid, att läsa de vetenskapliga publikationerna, och rapporterar okritiskt vidare pressmeddelandena.

När det gäller IPCC:s publikationer, handlar mediabevakningen sällan om vad som faktiskt står där. Möjligen rapporterar medierna om de sammanfattningar som påstås göras av publikationerna, men som sällan stämmer bra med vad som står i huvudrapporterna, och dessutom skrivs före det som påstås sammanfattat. Journalister och politiker verkar sällan läsa ens sammanfattningarna, utan utgår i stället från pressmeddelanden eller uttalanden från representanter från IPCC.

Tron på ett akut och allvarligt klimathot, på en pågående klimatkris, är en religiös tro utan stöd i fakta och vetenskap. Att det är en religion, visas bland annat av att anhängarna kallar oss med en annan tro för ”förnekare”. Och då inte förnekare av förintelsen (som det väl är tänkt att associera med) eller förnekare av någon gud. Nej, vi påstås förneka att klimat existerar. Vilket är en rent absurd anklagelse. Det kanske finns urbefolkning som inte vet att klimat existerar, men ingen i den här världen förnekar då att klimat existerar.

Denna ”förnekelse” nämns till exempel i en debattartikel på Göteborgspostens kultursida. Skogarna brinner, är det påstående som inleder artikeln. Naturligtvis är tanken att läsarna ska tro att skogarna brinner mer än någonsin. Vetenskapliga studier visar att det brinner allt mindre i skog och mark. Till exempel den här, som påstår att det är människor som ligger bakom nedgången. Medan de klimathotsreligiösa hävdar att just mänskliga aktiviteter (alltså växthusgasutsläpp) orsakar att det brinner allt mer i skog och mark.

Vem är det som är förnekaren? Den som tar del av, och accepterar, vetenskapens resultat? Eller den som envisas med påståenden som strider mot vetenskapens resultat?

Vad skulle vara brådskande, när den globala uppvärmningen, enligt UAH, sker i en takt av 0,14 K per årtionde? Om den trenden fortsätter, kommer världen att bli ytterligare 1,1 K varmare till 2100. Med de 1,1 K som världen påstås ha värmts upp sedan slutet av 1800-talet, blir det 2,2 K. Inte över 3 eller ännu mer, alltså, utan 2,2. När det gäller förändringar, spelar det ingen roll om vi använder Kelvin- eller Celsiusgrader. De två skiljer sig bara i en nollpunkt som inte spelar någon roll när det gäller förändringar och skillnader.

För de klimathotstroende är det väl bråttom, eftersom det står allt mer klart att klimatkatastrofen är inställd och att det inte pågår någon klimatkris. Deras möjlighet att använda fantasierna för att förstöra mänsklighetens framtid är snart förbi. Varför de vill förstöra mänsklighetens framtid, begriper jag inte. De har väl inte förmågan att förstå konsekvenserna av vad de föreslår, kanske? Eller så saknar de självbevarelsedrift, eftersom de själva kommer att drabbas hårt om globala klimatåtgärder blir verklighet.

Verkligheten är alltså tvärtom mot vad den debattartikeln på GP kultur hävdar. Det är klimataktivisterna som får allt svårare att hålla fast vid sitt förnekande. Alltså sitt förnekande av fakta och vetenskap.

DN ska, enligt sin chefredaktör, ägna sig åt agendajournalistik. Vilket är motsatsen till saklig och opartisk journalistik.

DN kör hårt med desinformation och propaganda om klimatet.  Tidningen har till och med en specialavdelning för sådant. Där kan vi till exempel hitta ett inlägg om dystopier som förutsägelser om framtiden i klimatförändringars spår. Vilket ju på sätt och vis passar väldigt bra. Den framtid som klimataktivisterna vill ha, är ju en dystopi, med utbredd energifattigdom, svält och misär.

Jag har sett Solyent Green på TV, men minns inte mer av handlingen än att titelns maträtt visar sig vara just nermalda människor. Att döma av beskrivningen, är det mesta totalt orealistiskt. Hur skulle vintrarna i New York, ganska långt norrut, kunna bli 32 grader? Visserligen är uppvärmningen större på vintern än på sommaren, men 32 grader vid en kuststad på vintern där det nu vanligen är kring noll grader? För jag förmodar att det är Celsiusgrader som menas, och inte Fahrenheitgrader?

FAO:s statistik visar att skördarna av stapelgrödorna har mångdubblats sedan början av 1960-talet. Under samma tid har koldioxidutsläppen fortsatt att öka och världen har blivit drygt en halv grad varmare. OBS! Det finns inte nödvändigtvis något samband mellan de två trenderna.

Trots den ökningen av skördarna, envisas de fakta- och vetenskapsförnekande klimataktivisterna med att skördarna kommer att kollapsa när som helst. Jag begriper inte alls hur mer koldioxid i atmosfären, i kombination med ett varmare klimat, som ger längre växtsäsonger, skulle kunna minska skördarna. För att inte tala om att nederbörden ökar i en varmare värld. Men vem utanför en sekt, begriper hur sektens medlemmar resonerar?

Hur skulle havsplankton (växtplankton i alla fall) kunna dö ut, när de får allt bättre levnadsförhållanden i en värld med mer koldioxid? Visserligen publicerade Nature för många år sedan en artikel som hävdade att växtplankton har minskat till hälften på grund av något varmare hav. Men det resultatet var helt absurt av många orsaker. Bland annat eftersom växtplankton står för hälften av syreproduktionen. En halvering av mängden växtplankton borde snart märkas som en kraftig nedgång av syrgashalten i atmosfären.

Många ser befolkningsökningen som ett stort problem, men den går allt långsammare. När människor blir rikare, skaffar de i genomsnitt allt färre barn. Som Hans Rosling påpekade, ökar nu världens befolkning för att människor blir allt äldre, inte för att det föds allt fler barn.

I klimataktivisterna planer för framtiden, kommer människor åter att bli fattigare. Mycket fattigare, till och med. Vad skulle det göra för födelsetalen? Visserligen skulle det bli färre kvinnor som kan föda barn, men antagligen kommer födelsetalen per kvinna att öka igen. Varför vill klimataktivisterna det?

Ett annat inlägg i DN:s klimatsektion handlar om Kina. Det landets ledare har framgångsrikt lurat i västvärldens klimataktivister att de tänker ta till klimatåtgärder. Här ute i verkligheten var det bland annat Kina, Indien och USA:s dåvarande president Obama som såg till att det inte blev något avtal i klimatmötet i Paris 2015, utan en överenskommelse. Lika fullt envisas politiker och journalister i Sverige (och tydligen också Danmark och Norge) med att kalla överenskommelsen för Parisavtalet.

Kinas klimatforskare behöver inte låtsas vara med på klimathysterin för att fortfarande få anslag. De vet att inga ovanliga och onormala klimatförändringar pågår, och behöver inte hålla tyst om det om politiska ledare frågar. Kinas femårsplaner kommer inte att innehålla några drastiska klimatåtgärder, för politikerna där vet att sådana inte behövs. Möjligen kan femårsplanerna innehålla några symbolåtgärder för att lura västs ledare och klimataktivister.

Vi vet att den globala uppvärmningen fram till 2100, från ”förindustriell tid” (slutet av 1800-talet) ser ut att bli drygt 2 grader. I alla fall ”vi” som accepterar fakta och vetenskap. Vi begriper också att till 2100 borde det ha utvecklats nya energislag, som kan ersätta mycket av de fossila bränslena. Vi vet att det är obevisat att växthusgasutsläppen ens ger något mätbart bidrag till den globala uppvärmningen.

Men fakta- och vetenskapsförnekarna, de envisas med att världen är på väg mot över tre graders uppvärmning. Vad de nu får det ifrån. Kanske någon ovetenskaplig rapport från IPCC eller WMO?

Om den globala uppvärmningen helt och hållet beror på koldioxidutsläpp, och om koldioxidhalten ökar exponentiellt med tiden, blir temperaturtrenden linjär i tiden. Det går att härleda ur grundläggande klimatfysik. Ingen(?) spår att koldioxidhalten ska börja öka snabbare än exponentiellt. Det är till och med tveksamt om den ökar exponentiellt nu. Likaså är det tveksamt om all (eller ens någon) global uppvärmning beror på en ökande koldioxidhalt. Ändå lyckas somliga tydligen förutspå att temperaturtrenden ska accelerera. Ja, somliga hävdar till och med att den accelererar nu. En titt på vilken temperaturserie som helst från verkligheten, visar att den senaste accelerationen skedde i mitten av 1970-talet. Då förbyttes global avkylning till global uppvärmning. Sedan dess har det varit lite tillfälliga variationer i trenden, men ingen långsiktig förändring, och alltså ingen acceleration.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Lars för din utmärkta och klarläggande analys.
  Egentligen skulle vi ju kunna lämna de troende i klimathotssekten åt sig själva så att de i inbördes beundran och ceremonier fick fortsätta att omhulda och utveckla sin tro i riktning alltmer bort från verkligheten.
  Vi accepterar ju utan att blinka en lång rad andra religioner.
  Men det som gör att vi oförtrutet måste fortsätta vår kamp mot sekten är de drakoniska kostnader som drabbar de delar av världen som är utsatta för sektens härjningar. Det drabbar som alltid de fattigaste värst. Kostnaderna genereras av omställningsåtgärder som är helt verkningslösa och därför är effekterna inte heller mätbara, men det hejdar inte sektens framfart trots överväldigande och övertygande bevisföring emot dem.
  Kina i spetsen för länder som inte jagar CO2 betraktar leende från sidan vårt EU-ledda självskadebeteende. Den pågående tvångsmässiga omställningen till batteribilar tillsammans med vindkraft till varje pris är två bland många tydliga exempel på idiotin.

 2. Rune Lundgren

  Tack för en utmärkt analys.

  En liten kommentar till ”Vi vet att den globala uppvärmningen fram till 2100, från “förindustriell tid” (slutet av 1800-talet) ser ut att bli drygt 2 grader”,

  Jag är ingen vetenskapsman/forskare, men jag har nu i 2 års tid läst på en hel del så jag tror mig kunna förstå en del. När jag läser det som sol-, vind- och havsforskare skriver om Grand Solar Minimum under de kommande 3 decennierna och ett AMO-index som når ”botten” ca 2035, så tror (obs jag vet ingenting) jag att om 10-20 år så har vi ett betydligt kallare klimat, men eftersom det alltid går i cykler så blir det säkert varmare fram mot år 2100 igen.

  Så jag tror att vi kanske har lika varmt som nu år 2100, men definitivt inte varmare!!!

 3. Lasse

  Tack Lars för en hoppfulla inlaga.
  Kinas miljöproblem kan lösas och det kan säkert orsaka lite mer uppvärmning.
  Media var inne på detta när flyget var helt nedstängt förra året.
  Men de ville/vågade inte beskriva orsakerna till denna förutsägelse om uppvärmning.

 4. Jonas

  Hela Asien håller ju på och bygger ut fossilkraft, och ökar antalet fossildrivna fordon.

  Kina är ju den största aktören, men det är ju många fler länder som är inne på samma linje (t.ex. Indien). Dessutom så verkar ju Afrika planera utbyggnad av fossilkraft (med hjälp av Kina).

  Givet den nuvarande Asiatiska ”strategin” så kommer jordens koldioxidutsläpp att fortsätta öka oavsett vad EU/USA gör.

  Kanske dags för oss Europeer att inse att det inte är vi som ”styr” längre ? Vi kan inte åstadkomma en global minskning av koldioxidutsläppen.

  Om vi vill uppnå det så måste vi först övertyga de asiatiska ledarna, och de verkar ju måttligt intresserade av att lyssna på våra alarmistiska forskare.

  Tyvärr försöker ju media ge bilden av att det är beslut i EU/USA som avgör framtiden.

  Med tiden kommer ju Asien att konsumera allt mer av det som de producerar. Konkret borde det innebära att varorna blir dyrare för oss. Vad kommer vi att producera som Asien är intresserade av att importera ?

  Igen – EU pratar om att inför koldioxidtullar på asiatiska varor. Feltänk ! Den kritiska frågan är vad vi har som Asien vill importera. Det är inte vi som är den ”starka” parten.

 5. Evert+Andersson

  ”Varför vill de förstöra mänsklighetens framtid…” Det tror jag inte de begriper. De saknar förmåga att se proportioner och är likgiltiga inför kostnader i sitt korståg mot koldioxid. Försöker nå fram till politiker. Blir det för jobbigt för dem så är budbäraren fel. Fakta är då av underordnad betydelse. Sedan må man hålla med Lars Kamel om att det är svårt att ta in att min slutsats kan gälla på högsta internationella nivå. De måste väl ändå kunna ”plussa och gångra”. Där är väl makt drivkraften.

 6. Daniel Wiklund8

  Klimatpropaganda i SVT varje dag. Såg nyss nordnytt. Där var LTU-s rektor lyrisk över att Norrbotten ska visa övriga världen hur den gröna omställningen ska gå till. Norrbotten ska enligt rektorn jobba för en grön industri och grön ekonomi. I Norrbotten ska det satsas 1000000000000 för att få en fossifri värld (OBS! Fossiler inom politiken räknas inte) värld. Dom som väljer att läsa nån av LTU-s ingenjörsutbildningar garanteras sommarjobb. Att sen stora delar av LTU måste rivas pga byggfusk är ju en annan historia. Apropå världsledande, inget universitet i Europa har så många moduler som LTU.

 7. Magnus

  SVT verkar ha en strategi. Tittarna ska påverkas med väderhändelser som påstås avvika från det normala. Programledaren frågar ofta meteorologen i morgonprogrammen hur ovanligt är det här vädret för årstiden eller platsen. Helst ska svaret vara att det är väldigt ovanligt förstås. Indicier staplas på varandra för att i slutändan tas som bevis. När det aldrig får motsägas blir det till effektiv hjärntvätt.
  De riktigt stora ovädren och katastroferna inträffade innan CO2 anses haft någon påverkan. Nu är vädret väldigt stabilt egentligen. Betänk att en hundraårsstorm eller köldvintrarna under WW2 skulle komma nu när allt väder är klimat. Hysterin skulle bli total. Det här är faktiskt nåt som MSB borde ta i beaktande. Orationell rädsla som kan leda till stor skada för landet.

 8. Lennart Bengtsson

  Det nya i dagens situation att det plötsligt finns obegränsade mängder pengar som ställs till förfogande för så kallade gröna investeringar. Näringslivet vänder sig till en sådan utsträckt hand och sätter igång allehanda projekt från invallning av städer till tillverkning av stål med vätgas istället för koks. Alla bilar skall snarast bli eldrivna osv., osv. Snabbjärnvägar skall byggas och flyget skall reduceras såvida de inte kan drivas med el eller vätgas.
  Sådant skapar dynamik i näringslivet, skapar nya arbeten och sätter fart på börsen med nya spännande företag. Därtill blir miljön bättre och sannolikt kommer koldioxiden i luften att öka långsammare eller kanske till och med upphöra.
  Vem kan motsätta sig en sådan underbar framtid.

  Men vad kanhända i en sådan underbar situation.
  Tänk om det nu finns länder som kan producera stål och andra produkter till ett lägre pris och ingen köper det nya fina stålet som är tillverkat av den gröna vätgasen?

  Tänk om inflationen sätter fart, räntorna stiger och alla skuldtyngda, från privatpersoner till kommuner måste börja betala av lånen. Alla de nya fina bolagen som lever på förväntningar och inte på tillgångar och inte har råd med utdelningar börjar falla på börsen och sätter fart på alla spekulanter som ägnar sig åt blankning.
  Så upptäcker man till slut att man byggt luftslott och så är den lyckliga sagan över. Då står man där med halvfärdiga vallar mot ett sjunkande hav och bergrum med grön vätgas som ingen har råd att köpa. Och därtill alla brev och påminnelser från kronofogdemyndigheten.

 9. Hej Lennart,

  det besvärliga är ju att vi inte ens kan få våra egna barn att inse hur manipulerade de är.

 10. Lasse

  #8
  Håller helt med om risken att gå före mot en okänd framtid.
  Varför skall vi riskera vår framtid om det vänder.
  Redan idag talas det om koldioxidtullar som skall skydda vår industri om/när det vänder.

  I alla fall borde detta grundas på en mer solid grund än den som media för fram.
  Det finns alternativ media där Greenpeace inte bestämmer innehållet . Här en intervju med en avhoppad GreenPeace grundare: https://www.youtube.com/watch?v=CY3IJx8mVbY
  Men det finns alternativ media

 11. Ann+lh

  Tack Lars!
  Björn Werner är kulturchef på GP och i söndags blev vi läsare upplysta om att han knappt äger några böcker.
  ”Faktum, är skriver han, att det är mycket länge sedan jag ägde en bok jag brytt mej så mycket om att jag valt att behålla den. Jag köper. Jag läser. Sen ger jag bort, glömmer eller slänger den.”
  Man kan verkligen fråga sig vad en kulturchef läser för slags böcker och varför han överhuvudtaget läser böcker.
  Från mitt perspektiv kan svaret knappast vara att han läser för att höja sin naturvetenskapliga allmänbildning.
  Men, vad ska man ha en naturvetenskaplig allmänbildning till om inte för att kunna följa med i debatter kring de stora frågorna i tiden och ta ställning med lite sådan allmänbildning på fötterna? Klimatfrågan till exempel.
  Kanske det inte behövs i kulturelitens värld, det är bara att följa stimmet.
  Hur som helst blev jag inte särskilt överraskad, med visst är det mer än oroväckande att det är sådana som läser så intetsägande böcker att de inte är värda att ha i bokhyllan som styr debatten.

  https://www.gp.se/kultur/kultur/jag-%C3%A4r-kulturchef-men-%C3%A4ger-knappt-n%C3%A5gra-b%C3%B6cker-1.42978059

 12. Sören+G

  Den som kallar en meningsmotståndare i en vetenskaplig debatt för ”förnekare” har därmed tillstått att vederbörande intagit en religiös ståndpunkt. I en vetenskaplig debatt utgår man från den vetenskapliga metoden där olika ståndpunkter bryts mot varandra vilket i förlängningen för vetenskapen framåt.

  Även om vi bör vara toleranta mot olika trosuppfattningar så måste vi stå upp med kraft emot sådana riktningar som förstör. Det gäller klimathotsalarmismen som är på väg att förstöra vårt energisystem. Vi har tidigare exempel från kristendomen som vetenskapsförnekare. I vårt land har vi fått in religiösa riktningar (islamismen) som vill kasta delar av samhället tillbaka till medeltiden.

 13. Lennart Bengtsson

  11

  Det finns ena bra lösning. Sluta köp eller sluta i alla betala för dessa blaskor med sin otillförlitlighet

 14. pekke

  Vi har ” gröna ” politiker som inte klarar av att kolla vart deras egna privata investeringar går.

  ” Miljöpartiets nya partiledare klarar inte av att läsa en fondbeskrivning ”
  ” Dagens Industri avslöjar att Miljöpartiets nya partiledare Stenevi investerat i oljeaktier via sina fonder. Själv ger partiledaren ett besked som bör tolkas som att partiledaren dels inte vet vad hållbara eller etiska fonder är för något och dels att Stenevi inte kan läsa en fondbeskrivning. ”

  https://cornucopia.cornubot.se/2021/03/miljopartiets-nya-partiledare-klarar.html

  Hur skall då sådana politiker klara av att investera skattebetalarnas pengar i diverse ” gröna ” projekt ?

  Håller med Lennart B. Sverige riskerar att hamna i en återvändsgränd med sin ” gröna ekonomi ” när resten av världen går en annan väg.

 15. Ivar Andersson

  I Sverige satsas det på vätgas vid stålframställning men
  Volkswagen tror inte på vätgas: ”Fysiken bakom är oförnuftig”
  https://www.nyteknik.se/fordon/volkswagen-tror-inte-pa-vatgas-fysiken-bakom-ar-ofornuftig-7011153

 16. Lars Kamel

  Rune Lundgren #2:
  Jag borde ha lagt till ett ”om trenden fortsätter”. Om trenden inte fortsätter, utan bryts, är det troligare att den viker av nedåt än att den viker av uppåt.

 17. Lars Kamel

  SVT och DN slåss om vara de värsta när det gäller osaklig och partisk rapportering om klimatfrågor. SvD är inte med i kampen längre, sedan Alestig gick över till DN. Kanske är SR med i kampen också, men det håller jag inte koll på, eftersom jag nästan aldrig lyssnar på radio.
  Expressen Klimat har de senaste månaderna lyckats skriva en del som faktiskt är sant, som att koraller återhämtar sig efter en storm.

 18. BG

  Det kan kanske vara av intresse att läsa Michel Shellenbergers vittnesmål inför den amerikanska senaten häromdagen.

  https://environmentalprogress.org/big-news/2021/3/11/nuclear-plant-closures-and-renewables-increase-electricity-prices-amp-unreliability-testifies-michael-shellenberger-to-us-senate?emci=7d28009f-6982-eb11-85aa-00155d43c992&emdi=ea000000-0000-0000-0000-000000000001&ceid=

 19. tty

  ”växtplankton står för hälften av syreproduktionen. En halvering av mängden växtplankton borde snart märkas som en kraftig nedgång av syrgashalten i atmosfären.”

  Detta är en vanlig uppfattning, men felaktig. Det syre som växter bildar vid fotosyntes förbrukas snart igen, dels av växten själv nattetid/vintertid, dels när växten blir uppäten, eller bryts ned av mikroorgansmer, eller brinner upp.

  Det är bara det syre som motsvaras av kol som sekvestreras permanent i marken, som torv/brunkol/stenkol alternativt organiska skiffrar/olja/naturgas som blir kvar långsiktigt i atmosfären.

  Det har tagit ca 2 000 000 000 år att bygga upp de 21 % syre som finns i atmosfären idag.

  På land sker nog en viss sekvestrering framför allt i torv (som ju dock bryts ned när våtmarker dikas eller invallas). De stora torvmarkerna på höga breddgrader utplånas dock nästan helt under varje istid (det är inte helt lätt att hitta torvlager från tidigare mellanistider).

  I havet däremot sker praktiskt taget ingen sekvestrering i det ishusklimat som rått de senaste 35 miljoner åren. Anledningen är att havsdjupen består av kallt syrerikt vatten från Arktis/Antarktis. Det finns därför djur även i djuphavet, som äter upp allt organiskt material som sjunker. Det finns inga syrefria, döda bottnar där organiskt material kan samlas och så småningom bilda mörka skiffrar. Undantag: Svarta Havet och enstaka djuphålor på kontinentalsocklarna, t ex i Östersjön. ”Source rocks” för kol och gas har uppstått under forna varmare perioder.

  Det kan förresten nämnas att syrehalten troligen aldrig kan bli högre än ca 30%, därför att skogsbränder då blir så frekventa att de stabiliserar halten. Detta hände troligen under karbonperioden, då även tropiska träskskogar tydligen brann mycket frekvent. Å andra sida blir skogsbränder mer eller mindre omöjliga om syrehalten sjunker under 15 %. Eftersom det inte verkar finnas någon tid sedan devon, då skogar uppstod, då det inte funnits skogsbränder, har halten troligen aldrig varit lägre sedan dess, utom möjligen under tidig Trias då det finns få spår av bränder.

 20. Sören+G

  #17
  Du har Klotet i P1 på onsdagarna med enligt påannonserna ”den mest kompetenta” klimatreportern Marie-Louise Kristola. Även Kossornas planet i P4 är väl i samma stil.

 21. BG

  # 11 Ann+lh
  Björn Werner vet nog knappast vad naturvetenskap är.

  Den 5 juni 2020 hade GP Kultur en recension av Jonathan Jeppssons bok ”Åtta steg mot avgrunden”, skriven av Elin Swedenmark, TT. Jeppsson är nyhetschef på Aftonbladet. Inledningsvis skriver hon: ”Smältande isar har vi hört talas om – men att haven kan sluta producera syre och molnen försvinna? Jonathan Jeppsson stirrar en mörk framtid i vitögat …”

  ”Han sammanfattar vad forskningen säger om klimatet och framtiden i boken ”Åtta steg mot avgrunden ”, som är ett stenhårt knytnävsslag i läsarnas mage.”

  Och lite längre fram: ”I åtta delar, en för varje årtionde fram till 2100, radar Jonathan Jeppsson upp nedslående fakta om vilka konsekvenser vi kan vänta oss.”

  Om recensionen säger Björn Werner:
  ”Jag tycker oaktat det att texten faller helt inom ramen för en vanlig, rak nöjesintervju med en etablerad, offentlig person som skrivit en bok publicerat på ett etablerat förlag. Alla texter om klimatet måste inte i alla lägen ha en granskande ton, även om det förstås finns för tillfällen också för det. Ser inte behovet i just detta fall.

  Rent generellt är det är dock förstås önskvärt att alla medier ökar sin egen kompetens inom klimatbevakningen, så att det går att göra ännu skarpare självständiga analyser.”

 22. Sören Gustafsson

  Bara en liten tanke om vätgas som ju har blivit ett alternativ i den gröna omställningen. Jag gjorde min militärtjänst som röjdykare och vi fick vid några tillfällen litet dykhistoria förkunnat för oss och det berättades då att för länge sedan provade man att ha vätgas i luftblandningar – detta gick man ganska snart ifrån då dykarna föll ifrån en efter en då vätgasen var högexplosiv. Kan ju bli en och annan explosion nu också då – är detta genomtänkt 🤔?

 23. Lasse Forss

  ”Journalister saknar vanligen förmåga, och kanske tid, att läsa de vetenskapliga rapporterna”.
  Journalistens främsta egenskap är att kunna ta till sig information. Det är det hela utbildningen går ut på. Men när det gäller klimatfrågan, så har hela yrkeskåren köpts upp liksom medierna. Skulle en journalist drista sig till att skriva något vetenskapligt som strider mot alarmismen, skulle denne få sparken omgående. Deras uppgift har reducerats till att vara megafon till alarmisterna.

 24. Lars Thorén

  #22
  Favorit i repris.
  https://www.youtube.com/watch?v=OA8dNFiVaF0

  I Sverige finns en handfull tankstationer för vätgas. I Tyskland många.
  https://www.h2stations.org/stations-map/?lat=49.763948&lng=12.582221&zoom=4

 25. Ulf

  Svar 8 Lennart

  Det som oroar mig mest är ifall alla gratispengar som trycks på löpande band och skickas ut bland folk och till börsen inte är gratis?
  Det verkar liksom för enkelt det hela. Plötsligt spelar det här med budgetunderskott ingen roll.

 26. Ulf

  För övrigt ska klimatet in i grundlagen i Frankrike. Politikerna är på så det är upp till folket eftersom det blir folkomröstning.

  Så hur dåraktig media än är så ligger de alltid i lä av politikerna.

 27. Jan

  Vi har fått ett gigantiskt klimathotsindustriellt komplex. Det erbjuder lönsamma affärer inom en expansiv bransch för företag, organisationer av olika slag, journalister, politiker osv, Skattesubventioner öses över branschen som skyddas mot konkurrens med höga skatter för konkurrenterna.

  För att trygga branschens framtid och expansion är man beroende av ständigt nya och eskalerande klimatlarm vilka massmedia tjänstvilligt och okritiskt ställer upp på att sprida.

 28. Adepten

  #8 Lennart Bengtsson
  Jag blir så glad och nöjd. Du tänker som jag, men uttrycker det mycket bättre än jag skulle kunna göra.
  Som tur är har ingen än så länge tagit upp att CO2 bidragit till ökad COVID-19 dödlighet.
  För alla vet att CO2, i lagom dos, stimulerar växtligheten som i sin tur ökar välbefinnandet och minskar olika typer av stress.
  Annars visar flera studier under 2020 på ökad COVID-19 dödlighet på grund av långvarig exponering från fina partikelföroreningar, kvävedioxider, markozon, m.m. Dessa föreningar kommer främst ifrån fossila källor som kolkraftverk, fordon, hushåll och skogsbränder.
  Med hjälp av en blandning av epidemiologiska data, satellitdata och annan övervakningsinformation från hela världen uppskattade forskarna att 15-27 % av världens dödsfall från COVID-19 kan kopplas till kronisk exponering från luftföroreningar. Länder som är speciellt utsatta är Kina, USA, Storbritannien, Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Tjeckien, Polen, Slovakien och Vitryssland.

 29. Lennart Svanberg

  #9 Sten,

  Jo det går, alltså att få barn att förstå, fast det tar förstås sin rejäla tid.

 30. Magnus

  Ulf #25
  Det är gigantisk omfördelning av pengar som pågår. De som har hus och aktiefonder blir rika. I varje fall om de säljer i tid. Belånar de sina hus så kommer pengarna ut på marknaden och hjulen snurrar ett tag till. Men det kan inte fungera i längden. Jag är ingen expert alls (även experter har fel om ekonomi) men tror att det fungerat så länge beror på att nu är hela världen med i en ekonomisk bubbla. Det tar längre tid innan den spricker. Eller så gäller inte gamla ekonomiska lagar längre.

 31. jensen

  Slutet på början till tvekan om Green new deal ?

  https://notrickszone.com/2021/03/16/electric-cars-lose-attraction-among-germans-results-of-new-allensbach-survey-astonishing/

 32. Ulf

  Svar Magnus 30

  Det är lite ny mark och det är faktiskt ingen som vet. Experterna är rätt osäkra.
  Omfördelningen är i första hand en generationsfråga. De yngre är utanför marknaden.
  Men som sagt svårt att tro att detta är det ultimata reptricket.