Teorin om antropogen globaluppvärmning är trosbaserad

roy spencer

Det här är den sista av de ”broschyrer” som nu är översatta till svenska och som vi sparat här . Vi hoppas att de kan komma till nytta för våra läsare, och att en del av dem kan delas vidare till politiker, journalister och andra som vill fördjupa sig lite i klimatvetenskapen. De engelska originalen finns här .

Professor Roy Spencer täcker in bl.a. nedanstående innehåll i den videoföreläsning som vi presenterade häromdagen .

 

Klimatuppvärmning beror på en energi-obalans

Global uppvärmning – eller temperaturförändringen i vilket medium som helst – är resultatet av en obalans i energi som strömmar in i och ut ur systemet. Det systemet kan vara en kastrull med vatten på spisen, en bilmotor, ett hus, människokroppen eller klimatsystemet.

Uppvärmningshastigheten i klimatsystemet under de senaste decennierna, särskilt i haven där den mäts med tusentals Argo-flottor utspridda runt om i världen, gör det möjligt för oss att beräkna magnituden av energi-obalansen som ansvarar för uppvärmningen. Under de senaste tjugo åren har de djupa haven värmts upp långsamt med en genomsnittlig hastighet på + 0,04°C per årtionde. Det är lätt att omvandla detta till en uppvärmningshastighet, som visar sig vara mindre än 1 Watt per kvadratmeter.

stralningsbalans

Denna mycket låga uppvärmningshastighet kommer från ungefär 240 watt som absorberas från solen och avges till yttre rymden genom infraröd (värme) strålning. Men vi vet inte riktigt att de naturliga energiflödena är exakt 240 watt per kvadratmeter. Det kan vara 235, 240 eller 245 eller någon annan siffra. Det är helt enkelt en bästa uppskattning, som har stor osäkerhet i förhållande till den lilla mängd energi som krävs för att värma haven.

Varför är detta viktigt?

Eftersom vi inte känner till de naturliga energiflöden som strömmar in i och ut ur klimatsystemet med en noggrannhet som är bättre än cirka 5 till 10 watt per kvadratmeter och uppvärmningen i de senaste decennierna är känt (från hastigheten för havsuppvärmningen) att vara bara cirka 0,8 watt per kvadratmeter (cirka 1 % av genomsnittsflödena), innebär detta att den senaste tidens uppvärmning av klimatsystemet skulle kunna vara mestadels naturlig utan att vi ens visste om det.

Det gör att en övertygelse om en mänsklig orsak till global uppvärmning till stor del är en fråga om tro. Den främsta orsaken kan vara delvis eller mestadels från ökande växthusgasutsläpp från vår användning av fossila bränslen, men det finns inget sätt att veta hur mycket.

Det finns inga mänskliga fingeravtryck från global uppvärmning

Många forskare hävdar att det finns mänskliga ”fingeravtryck” av den globala uppvärmningen, men de kännetecken som de pekar på skulle vara ungefär desamma även om orsaken var naturlig. Med andra ord finns det många fingeravtryck av uppvärmningen som sådan, men inte av att det är människor som orsakat den. Människor ”kan” vara orsaken till det mesta av den observerade uppvärmningen men, som beskrivits ovan, det kan även Moder Natur vara.

Uppvärmningen, oavsett orsak, kommer att vara större över land än över hav, den kommer att vara störst mot nordpolen och svagast mot sydpolen, och den kommer att vara störst i de övre lagren av havet och minst i det djupa havet. Inget av dessa saker utgör ett mänskligt fingeravtryck.

Ibland hävdas det att stratosfärisk kylning är ett fingeravtryck, men avkylning [där] är inte bevis för uppvärmning [här nere på jordytan]. Påståendet att ökad koldioxid orsakar viss stratosfärisk kylning har en ökad konfidens eftersom stratosfären inte har något väder som komplicerar bedömningen.

Så, medan en uttömmande juridisk granskning av bevisen kanske skulle finna tillräcklig anledning för att döma i rättsliga tvister om påstådda skador orsakade av mänsklighetens användning av fossila bränslen, så är de existerande bevisen fortfarande inte tillräckligt precisa för att hantera det enkla faktum att den lilla energi-obalansen som orsakar den senaste tidens uppvärmning är mycket liten jämfört med de stora osäkerheterna i de naturliga energiflödena i klimatsystemet. Detta lämnar möjligheten öppen för att klimatförändringarna fortfarande kan vara mest naturliga.

Klimatet har blivit både varmare och kallare av naturliga orsaker tidigare

Krympande glaciärer i Alaska avslöjar trädstubbar som med hjälp av kol-14 metoden daterats till 1000 till 2000 år sedan, vilket tyder på att klimatsystemet var annorlunda då. Den väldokumenterade Mendenhall-glaciären har krympt i cirka 200 år, långt innan människor kunde ha varit orsaken.

skog under glaciar

För att en mogen skog ska ha funnits där det nyligen har förekommit en glaciär som rinner ut i havet antyder en betydande förändring i vädermönster, nederbörd och temperatur. Detta bör inte vara förvånande eftersom atmosfären och hav är ett exempel på ett kaotiskt ickelinjärt dynamiskt system. Allt detta betyder att klimatsystemet kan genomgå förändringar helt och hållet utan någon form av påverkan från människor, solen eller vad som helst.

Det finns betydande bevis för att den medeltida varma perioden (~ 1000 år sedan) och den romerska varma perioden (~ 2000 år sedan) var lika varma som vårt klimat idag.

Slutsats

Dessa fakta visar att hypotesen att människor har orsakat mesta delen av, eller all, ny uppvärmning inbegriper ett stort mått av tro.

Som ett resultat av de mycket stora osäkerheterna i energiflödena in i och ut ur klimatsystemet justerar klimatmodellerarna sina datormodeller till att inte producera några interna ”naturliga” klimatförändringar. Detta är grunden för deras tro: att endast människor kan orsaka klimatförändringar.

Modelljusteringar är ändå nödvändiga eftersom en klimatmodell inte kan konstrueras utifrån de första fysikaliska principerna och uppvisa energibalans; de måste ”avstämmas”. Men energi-obalansen som påstås orsaka den globala uppvärmningen är för liten (0,8 watt per kvadratmeter) för att kunna mätas med några av våra befintliga instrument, och vissa aspekter av klimatsystemet (t.ex. moln, effektiviteten i nederbördssystem etc.) är inte tillräckligt förstådda för att man ska kunna representera dem med någon precision i modeller.

Dessa osäkerhetsfaktorer utgör en del av förklaringen till att klimatmodeller, även efter 30 år, inte ens kan komma överens med varandra inom en faktor 3 angående hur mycket uppvärmning som kommer att uppstå genom att tillföra koldioxid till atmosfären.

Sammanfattning

 • Den globala energi-obalansen som är ansvarig för den senaste tidens uppvärmning är mycket mindre än osäkerheten i vår kunskap om de naturliga energiflödena.
 • Som ett resultat kan klimatförändringarna vara mestadels ”naturliga”, och vi skulle inte veta om det.
 • Klimatmodeller måste justeras så att de inte producerar några ”naturliga” klimatförändringar, vilka modellerarna helt enkelt inte tror finns.
 • Trots deras tro finns det rikligt med bevis på tidigare naturliga klimatförändringshändelser, vars orsaker till stor del är okända.

Dr. Roy W. Spencer, Principal Research Scientist, University of Alabama-Huntsville

Översättning: Stephen Wilks

För vidare information

Burger, M., J. Wentz, and R. Horton (2020): The law and science of climate change attribution. Columbia Journal of Environmental Law, 45(1), 57-240.

Johnson, G.C., J.M. Lyman, T. Boyer, L. Cheng, C.M. Domingues, J. Gibson, M. Ishii, R.E. Killick, D. Monselesan, S.G. Purkey, and S.E. Wijffels (2020): Ocean heat content. Bulletin of the American Meteorological Society, 101(8), S140-S144.

Wild, M. (2020): The global energy balance as represented in CMIP6 climate models. Climate Dynamics, 55, 553-577.

Cheng, L., K.E. Trenberth, J. Fasullo, J. Abraham, and J. Zhu (2017): Improved estimates of ocean heat content from 1960 to 2015. Science Advances, 3(3).

Trenberth, K.E., J.T. Fasullo, and J. Kiehl (2009): Earth’s global energy budget. Bulletin of the American Meteorological Society, 90(3), 311-323.

Wood, J.D. Jr., M. Gladziszewski, I.A. Worley, and G. Vequist, eds. (1984): Proceedings of the First Glacier Bay Science Symposium, Glacier Bay National Park and Preserve, September 23-26, 1983. US Department of the Interior, National Park Service, Science Publications Office, Atlanta GA, 95pp.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jonas

  Tycker att Roy Spencer uttrycker sig oerhört bra.

  Man kan inte säga om det något varmare vädret under de senaste 50 åren beror på naturliga variationer eller människan.

  Om man köper Spencers argumentation (vilket jag gör till 100%) så blir ju följdfrågan – vad gör vi nu ?

  Spencer utesluter inte människan som orsak. Samtidigt pekar han ju på att det har skett naturliga klimatförändringar tidigare. Verkar som han lutar åt att det vi ser huvudsakligen är ett naturligt fenomen.

  Personligen tycker jag att man ska ta det lugnt och avvakta. Dock tycker jag att det är oerhört viktigt att man börjar jobba med seriös klimatforskning – t.ex. Happers analys av strålningsbalansen.

  Frågan är för viktig för att den ska få kidnappas av några extremistiska alarmister som ser ”tecken” på katastrof i varenda mätning/observation som de gör. Framförallt borde man lägga ner klimatmodellerna.

  Det är ju ett flertal välrenommerade personer som har förklarat att det inte går att räkna ut klimatet. Man kan inte modellera kaotiska system.

 2. Lasse

  #1 Jonas
  Vad gör vi nu?
  Vänta och se hur utvecklingen blir eller försöka få en mer solid debatt.
  Det senare borde vara varje naturvetares mål!
  Bort med dem som ser klimatfrågan som ett krig (Manns senaste helst sista bok heter The new climate war).
  Därför var Spencers text ovan och den vi såg i fredags väldigt välgörande.
  Den klimatexpert som framträder i media UTAN att nämna solar brightening är en av krigarna vi bör kritisera.

 3. Nog är det så att klimatkrisen är en trosuppfattning – men tänk om trosuppfattningen har en inverkan på klimatet :-0

  Lilla Ida kanske hade rätt, vi kan påverka klimatet 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=Fm8W2SuKyA8

 4. Lennart Bengtsson

  Vad Spencer säger är i princip riktigt nämligen att vi aldrig kommer att helt kunna separera naturliga från antropogena effekter. Däremot kan vi med stor visshet hävda att de senaste 50 årens uppvärmning med tillförlitliga globala data beror på ändringar i jordens värmestrålning eftersom den är den enda som trovärdigt kan förklara uppvärmningen i troposfären och avkylningen i stratosfären. Här föreligger också god överensstämmelse mellan teori och observationer som Manabe först klarlade och som är ytterligare styrkt av den senaste artikeln av bl a Happer.

  Den uppvärmning som hittills inträffat är på de flesta håll avsevärt mindre än klimatets slumpmässiga och oförutsägbara variationer. Ingen skulle sannolikt ha märkt något om vi inte haft ett globalt observationssystem och om inte meteorologer hade nämnt något.

  Att oroa sig för den obetydliga uppvärmning som hittills inträffat och som endast till en del beror på ökande växthusgaser är vad som i själva verket är huvudproblemet.

  Ännu värre blir det om fattiga kommuner förklarar nödläge och sätter igång med invallning av städer och municipalsamhällen mot ett förmodat kraftigt stigande hav eller lägger om landets energiproduktion till ett dyrare och mindre tillförlitligt.
  Vid alla tekniska förändringar finns det stora pengar att tjäna för de som håller sig framme. Så också nu. Media på alla nivåer frustar av entusiasm över möjligheten att byta ut koksen i järnframställningen mot vätgas speciellt om det är grön det vill säga framställs med elektrolys från förnybar el. För att få lite balans i bravodokören rekommenderar jag läsning av Samuel Furaris utmärkta bok ”The Hydrogen Illusion”.

  I en normal situation skulle den nya tekniken tvingas hävda sig mot den gamla genom konkurrens. Det gäller inte eftersom den nya tekniken finansieras via subventioner, tvångsbeskattning och statligt garanterade lån. Den spekulativa delen av ekonomin kastar sig över detta då det på kort sikt finns stora pengar att tjäna genom kursuppgångar som huvudsakligen beror på förväntningar och inget annat. Efter en tid blir situationen ostoppbar vilket nu sannolikt har blivit fallet.
  Nu är det bara och vänta och se om västvärlden kommer att klar konkurrensen med resten av världen.

 5. Sigge

  Vad Roy Spencer och andra än hittar på för bortförklaringar om varför globala temperaturen ökat med mer än en halv de senaste 30 åren så är det bara fånigt att kalla teorin om antropogen globaluppvärmning för trosbaserad.

  Att påstå att klimatet var lika varmt för 1000 och 2000 år sedan som det är idag är numera felaktigt. På 70- och 80-talet kunde man säga så, men inte nu längre.

 6. pa

  #5
  Det är inga bortförklaringar, bara en falsifiering av felaktiga hypoteser som hotar skapa oerhörd misär för människor som blivit lurade.

 7. foliehatt

  Sigge, #5
  Leif Kullman är expert på fjällvärldens flora. Hans studier visar på att trädgränsen har en bit kvar att klättra uppför fjällbranterna innan den når samma höjd som under medeltiden.

  http://www.kullmantreeline.com/text1_1.html

  Då det måste vara de ekologiska konsekvenserna av temperaturförändringarna som är det viktiga i frågan om klimatet, så anser jag dina påståenden motbevisade.

 8. Tudor

  #sigge

  Hur kom stubben in under glaciären?

 9. Karl Erik R

  #5 Sigge

  Va?!? Faktum är att i då kända delar av världen så var det varmare för 1000 år sedan än idag. Visserligen fanns inga satellitmätningar då, men bevis finns att vikingarna drev jordbruk på Grönland. P g a kallare klimat fick man lämna Grönland mellan 1300-1400 då odlandet upphörde. Idag är det ingen som ens skulle tänka på att odla korn på Grönland.

  Vi hittar trädstubbar som smälter fram ur retirerande glaciärer. Träd som för 1000 år sedan växte där vi nu har (smältande) glaciärer. Det var inte bara lika varmt som idag för 1000 år sedan, det var varmare. Påtagligt varmare.

 10. Jan

  Det finns goda anledningar att oroa sig mer över de skador en hysterisk klimatpolitik kan orsaka än de skador klimatförändringarna, som politiken säger sig motverka med den hysteriska klimatpolitiken, kan orsaka.

 11. Ann+Löfving-Henriksson

  # 1 Jonas, Du efterlyser ”avancerad klimatforskning”. Så som jag uppfattat situationen förekommer det oerhört mycket kvalificerad forskning som hör till klimatfrågan, men att den vetenskapliga debatten kring den forskningen och dess resultat misstolkas och tystas genom den oerhört starka och politiskt drivna klimataktivismen. Den information som silats fram av klimataktivister som påven och alla våra egna småpåvar, lyfts fram och marknadsförs i media och det blir vad den allmänna opinionen sedan anser och politikerna med dem.
  Som det är nu i EU och stora delar av den fria, ”demokratiska” västvärlden så röstar majoriteten fram klimataktivismens uppfattning och vi sitter nu med en energiomställning som är mer än förödande och det ser ut som om det bara blir allt värre.
  Det gamla uttrycket ”en sund demokrati kräver en upplyst opinion” är mer talande än någonsin.

 12. Björn

  Den enda faktor som inte är naturligt emitterad är antropogen CO2, men som till sin natur ändå är naturlig på så sätt att den frigörs vid förbränning av olja, kol och ved som har naturligt bildats i ett naturligt kretslopp. Det är märkligt att man inte inser att kol och olja har sitt ursprung i den rikliga förekomsten av tidigare växtlighet, som nu används för att åter igen ingå i kretsloppet. Det måste ju ha funnits enorma mängder av CO2 förr, med tanke på den rikliga växtligheten, vars förkolnande vi nu förbränner. Vad är egentligen problemet?

 13. Björn

  Ann+Löfving-Henriksson [11]; Här är några exempel på icke navelskådande CO2-forskning. Se länkar nedan.

  https://www.geo.uni-bremen.de/geomod/staff/mprange/2012GL053403.pdf

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2018GL081501

  https://core.ac.uk/download/pdf/51935968.pdf

  https://www.nap.edu/read/13519/chapter/3

 14. Simon

  #5 Sigge
  Vilka är dina källor till detta påstående? Är det hockeyklubban nu igen?

 15. Lasse

  #5 Sigge
  Tro är att inte veta!
  Vi vet att Grönland var betydligt varmare när bosättningarna gjordes för 1000 år sen.
  Så på två meningar visar du hur fel du har!

  #4 Lennart B
  Är Global Brightening en antropogen effekt?
  SO2 från vulkaner kyler men om de kommer från våra utsläpp kyler de väl också?
  Tar man bort 90% av dem så borde det värma och vara en antropogen effekt.
  Fö verkar det finnas gott om vulkanaktivitet just nu-Etna är bara en av många aktiva idag.

 16. Sigge

  Karl Erik R #9

  Det 6-radskorn och svarthavre som odlades på Grönland av vikingarna hade nog kunnat odlas där hela tiden. Det var nog andra orsaker som gjorde att vikingabyn försvann. Vikingarna blev inkorporerade med eskimåerna och började leva som dessa.
  Idag skulle det inte vara några problem att odla spannmål på Grönland, men det är dålig lönsamhet att göra det.

  I Sverige är det ju så att landhöjningen har gjort fjällen blivit högre och det är den främsta orsaken till att det går att hitta stubbar långt över dagens trädgräns. Det har varit lite varmare tidigare än det var under 1900-talet, men nu har det blivit varmare än vad det varit under minst 2000 år.

 17. Daniel Wiklund8

  # 16 Sigge, du håller dig varm genom att envist hålla fast vid den globala uppvärmningen. Cyklade nyss förbi mjölkuddsberget. Det ligger ett par km från Luleå centrum. Det började titta upp från havet för 6000 år sen, är nu 60 meter högt. Föredrar värme jämfört med den flera km tjocka is som fanns under den senaste istiden. Istider och varma perioder avlöser varandra, oavsett vad du Sigge och vi andra gör.

 18. Björn

  Sigge [16]; Jag föreslår, för att få lite perspektiv i frågan, läser ”Global nedkylning” av Fredrik Charpentier Ljungqvist.

 19. Karl Erik R

  #16 Sigge

  Dina två först meningar innehåller båda ordet ”nog”. Det är alltså antaganden som ligger bakom. Dina egna antaganden.

  Sen vad gäller landhöjning och stubbar så är landhöjningen som mest 10 mm per år. Sedan vikingatiden alltså runt 10 meter. Kallar du 10 meter för ”långt över dagens trädgräns”, då kan jag bara konstatera att vi har olika referenser vad gäller längdmått.

 20. Håkan Bergman

  Lennart B #4
  Vätgasåterställningen efter covid blir som att pinka i byxorna. Det kommer att värma gott i början men sen blir det kallt. Vi gamlingar får väl glädja oss över den initiala värmen, det blir värre för dom yngre men nåt kanske dom lär sig av det.

 21. Johan Tisell

  ”bara cirka 0,8 watt per kvadratmeter (cirka 1 % av genomsnittsflödena)”

  Jag vill minnas från föreläsningen 3 Promille, vilket ju också är 0,8/245

  Har jag fel är hittade jag ett tryckfel?

 22. Sigge

  Karl- Erik R #19

  Forskarna är inte helt säkra på varför Vikngabyn dog ut. De vet att eskimåerna på Grönland i området bär på DNA från vikingarna.

  Det man vet är att det under 1900-talet varit tillräckligt varmt för att kunna odla spannmål av de sorter vikingarna använde.

 23. Sören+G

  Solarkonstanten d.v.s. det totala strålningsflödet från Solen registrerat utanför jordatmosfären och på Jordens medelavstånd från Solen har bestämts till 1395 W/m^2. Men Jordens avstånd från Solen varierar under året så att detta värde varierar och är drygt 90 Wm^2 större när Jorden är närmast Solen (i början av januari) än när Jorden är längst från Solen (i början av juli).

 24. Björn #12
  Håller verkligen med om det du skriver här.

 25. Lennart Bengtsson

  Global Brightening och Dimming är en regional effekt. Det finn inga observationer som indikerar någon global effekt. Det kan bero på lokala aerosolutsläpp men snarare variationer i molntäcket. Variationer i molntäcket kan delvis vara en antropogen effekt ( som en polär förflyttning av cyklonbanorna ) men det kan likaväl bero på naturliga variationer. Detta kan för tillfället inte avgöras.

 26. Lasse

  #25 Lennart B
  Det finns de som inte håller med:
  ”it becomes more and more evident that driving force in recent global warming has been the increase in shortwave forcing due to the declining trends in cloud and aerosol reflectivity.” (NOTRICKSZONE 11/3)

  Men att det fortfarande är Dimming som gäller för Kina är väl rätt naturligt!

  Trevlig PI kväll! 3,14

 27. Munin

  En fundering. Hur stor osäkerhet finns i uppgiften att de djupa haven värmts upp 0,04 grader per årtionde? Det är så lite så det kan lika gärna vara 0!

  Har Argo-bojarna samma trend i sina mätserier? Hur fördelar sig mätresultaten? Finns det regionala skillnader i vad bojarna registrerat från djuphaven?

  Är man nere och mäter i djuphaven är det inte långt till termisk energi och uppvällande värme i vulkaniska zoner.

 28. mattias

  #25, 26
  Enligt följande referens är dimming och brightening tämligen globala företeelser med dimming med negativa W/m2 värden per decennium från ca 1960-1980. Mellan 1980-2000 är värdena istället positiva för alla områden utom Indien och Kina: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2008JD011470

 29. Lasse #26,

  Jo, jag har sett detta också. Och det tycks vara väl belagt att det skett en ökad solinstrålning inte bara i Sverige utan i hela Europa. Men som Lennart säger så är läget oklart huruvida detta gäller globalt. Kan inte du som är så intresserad av detta göra en djupdykning i litteraturen (inklusive länken i #28) och återkomma med ett inlägg?

 30. Sigge

  Munin #27

  0,04 grader per årtionde är ett medelvärde. Djupt nere i haven är det nästan ingen uppvärmning alls. Men närmare ytan är den högre.

 31. sibbe

  Nå, ja, allt är relevant och oftast också relativt.
  Varför vikingarna i Grönland odlade korn ,torde vara klart. För att framförallt brygga öl, så klart. Så, när det inte gick längre, flyttade man söderut, så länge man ännu hade möjlighet till.
  Och söderut i Norge, Danmark, Sverige hände det också allt oftare, att skörden misslyckades.
  Ända fram till början av 1900 talet…
  Kanske Sigge går till bibban och lånar Ljungkvists böcker om lilla istiden.

 32. Torbjörn

  #16 Sigge
  Du kan börja med att läsa vad forskning säger om Romar och Medeltiden.
  Återkom när du läst på lite

 33. pa

  #22
  Det lär dröja många varma år innan vi får se skogar med träd i den storleken som hörde till stubbarna på Grönland från vikingatiden.
  De har troligen växt upp under en varm period som varade många hundra år, kanske flera tusen till och med.
  Träden som växte där var inga små ynkliga köldslagna grässtrån.
  Vi skall vara glada för den värme vi kan få. Både växter, djur och människor har haft stor nytta av värmen tidigare i historien.

 34. Munin

  # 30 Sigge
  Ett medelvärde som ligger så nära 0! Klart man blir nyfiken på vilken spridning, som finns i mätresultaten från de tusentals Argo-bojarna.

  Det dataunderlaget skulle vara mycket intressant att få en ingående beskrivning av. Här borde finnas möjligheter att studera flera dimensioner. 1) Hur har utfallit varit för varje mätpunkt över tid? 2) Finns det regionala skillnader? 3) Finns det säsongsmönster någonstans? 4) Hur ser mätdata ut från olika djup? 5) Är det dåtid (klimatet för 1000 år sedan) eller nutid som mäts beroende av hur vatten omsätts i djuphaven? Osv.

  Det kanske finns de som följer Klimatupplysningen, som vet var all data finns, och om den är öppen och tillgänglig för analyser.

 35. Karl Erik R

  #22 Sigge

  Vikinga-DNA i inuiter på Grönland är väl inget bevis för att vikingarna lämnade Grönland av annat skäl än klimatförändring. Det lär inte ha varit några hotande faderskapsmål som drev dem från ön.

  Det finns ju andra bevis (ingen kommentar om framsmältande stubbar), t ex att vinrankor växter vilt i Skåne, man har hittat pollen från ek utanför Vuollerim osv.

 36. Rolf Mellberg

  Hur skulle det vara om vi bjöd på ett förslag till trosbekännelse för Svenska Klimat-kyrkan.
  (snidad lite med den Apostolikska som förebild)

  Vi tror på klimatet allsmäktigt,
  Himmelens och jordens formare,
  Vi tror ock på Greta och Rockström
  Hans enfaldiga dotter och herre
  Vilka är avlade av koldioxidet
  Född av jungfru(?) Malena
  Pinad under hetta och torka
  korsfästa döda och begravna
  ….

  nja, nu sinar fantasin, kan någon annan ta vid?

  Blir det bra har vi ju något till 1 april.

 37. Sigge

  Karl Erik R #35

  När forskarna inte är säkra på anledningen till varför vikingabyn på Grönland försvann så vet man inte. Att påstå att det beror på att det blev kallare och inte gick att odla spannmål är en hypotes som det inte finns stöd för. Den andra hypotesen är att vikingarna började efter några generationer leva och assimileras med eskimåerna.

 38. Sigge #37,

  Om du är intresserad av bosättningarna slut på Grönland så rekommenderar jag att läsa https://www.bokus.com/bok/9789175043234/klimatet-och-manniskan-under-12000-ar/ samt boken Global nedkylning från 2009. Fredrik är något av en specialist på detta och han redogör för hur man tittat på hur dieten ändrades från säd till marin diet, innan de svalt ihjäl. Lämningar från den sista bosättningen finns kvar.

 39. foliehatt

  Sigge (flera inlägg)

  Vänd på resonemanget. Den stora depression av fjällens trädgräns, bildandet av nya och tillväxten av befintliga glaciärer, expansionen av torrare områden, och andra klimatologiska försämringar av förutsättningarna för biodiversitet visar på hur sjukt galen den klimatkatastrofiska rörelsens utropande av den lilla istiden som det normaltillstånd som vi aktivt ska arbeta mot att uppnå och sedan vidmakthålla.

 40. Lasse

  #29 Jo gärna! Men det blir i så fall på en nivå som Google medger, har inget eget att bidra med 😉

 41. Karl Erik R

  #37 Sigge

  Ska vi lista områden där forskarna är osäkra så kan vi väl börja med teorin att antropogen CO2 är orsaken till dagens ökande temperaturer. Jordens temperatur har gått både ner och upp många gånger under 4,5 miljarder år. Den senaste stora var när jorden lämnade senaste istiden. Temperaturen steg med 5-8 grader. Ingen gång tidigare har det berott på mänsklig påverkan. Men just denna gång säger IPCC: ”Vi kan inte se någon annan orsak än att antropogen CO2 orsakar temperaturökningen.”

  Ett sådant uttalande vittnar bara om okunniga forskare som bara letar där uppdragsgivaren har beordrat dem att leta. IPCC’s uppdrag är ju att visa att antropogen CO2 och inget annat har orsakat uppvärmningen. Förresten så är IPCC en organisation bestående av forskare. De beställer forskning som ska bevisa uppdraget de fått av FN.

 42. LBt

  Så landar då resonemanget i den okända naturkraften. Den som aldrig visat sig förr men som är vanlig och kommer före med sin värme. Yngre Dryas för 12000 år sen är ett bra exempel även om forskarna knappast beskriver händelsen som förorsakad av okända spöken.

  Det inlägget ovan framförallt belyser är hur känsligt klimatsystemet är. Hur en liten förskjutning kan rubba den balans som de senaste 500000 åren gett jorden dess klimatcykel. Tex att vi ökat den halt CO2 som klimatsystemet har att hantera med 100%. Och denna resa har bara börjat. Normalt varierar halten mellan ca 200 och 300 ppm men nu är vi redan uppe i över 400. Måste hanteras men hur? Vi har faktiskt ingen aning om vad detta leder till.

 43. pa

  #42
  Vi har inte tillfört något ej heller tagit bort något. Det är elementärt. Människan har redan fantiserat färdigt om möjligheten att skapa energi.
  I de enkla principerna som naturen visar oss, får vi svaren.
  Svaret från naturen har vi redan fått, en grönare jord, det är den feedback du kan få från CO2, inget mer.

 44. Karl Erik R

  #41 Karl Erik R

  Korrigerar min näst sista mening. Ska givetvis vara att IPCC är en organisation som INTE består av forskare.

 45. Daniel Wiklund8

  I dagens kurir (har nåt om klimatförändringar nästan varje dag) finns en annons om en film som LTU visar den 18/3. Den handlar om att ”Klimatförändringar hotar kulturminnen på Antarktis”. Med tanke på hur ofta man under de senaste decennierna fått läsa om hur klimatförändringarna hotar livsbetingelserna på våran planet, så är det märkligt att man än inte lagt märke till det. Men skam den som ger sig, snart så uppfylls nog profetian. Bäst att passa på att fånga dagen.

 46. Björn Christoffersson

  Spencer har helt rätt när han säger att de som hävdar att människan orsakat de ökande temperaturerna det senaste halvseklet gör det baserat på en tro.

  Men han kastar sten i glashus. Den motsatta ståndpunkten, att det har naturliga orsaker, är lika mycket baserat på troende. Fegt av honom att inte också föra fram den logiska slutsatsen.

  Det vetenskapliga stödet är inte entydigt för något av alternativen och fram till vi vet mer måste vi kunna hantera detta faktum. Lennart Bengtsson tycker jag gör så, både i detta forum och i sin bok ”Vad händer med klimatet?”.

  Både klimatförnekare och klimatalarmister bör tagga ner lite och ta till sig en del av de argument motsidan hävdar.

 47. foliehatt

  LBt, #42
  Kolreservoiren är långt mycket större än vad en dubblering av atmosfärens koldioxid skulle motsvara.
  Förändringen är därmed inte så stor som du vill påskina.

 48. Björn Ch #46,

  Det stämmer inte riktigt. Det finns en överväldigande mängd evidens att klimatet har förändrats mycket under historisk tid före 1950. Allt detta talar för att sådana förändringar också påverkar idag. Att förneka naturliga orsakers påverkan är det bara alarmister som gör – helt utan vetenskaplig grund.

  Den globala uppvärmning som skett sedan 90-talet ligger inom den naturliga variationen. IPCC påstår däremot att 100% av detta är orsakat av CO2. Så det måste vara ren tro.

 49. foliehatt

  Björn Christoffersson, #46
  Klimatet har uppvisat en variabilitet långt innan antropogent orsakade koldioxidutsläpp.
  Långt innan männinskan fanns som art ens. Detta får tas till intäkt för att andra faktorer än antropogen koldioxid påverkar klimat. Ett bevisat förhållande som därmed kan tjänstgöra som nollhypotes. Allt annat måste bevisas.

 50. tty

  Sigge #16

  Det är sällan man ser ett så konsekvent felaktigt inlägg. Ett praktexempel på att klimatism bygger på tro och inte vetande.

  Vi tar det en bit i taget:

  1. ”Det 6-radskorn och svarthavre som odlades på Grönland av vikingarna hade nog kunnat odlas där hela tiden. ”

  Det går fortfarande inte att odla spannmål på Grönland. Även på Island (som har betydligt bättre klimat) upphörde spannmålsodlingen på 1500-talet och återupptogs inte förrän under det varma 1930-talet.

  https://www.academia.edu/27442227/Late_Weichselian_and_Holocene_environmental_history_of_Iceland-history

  2. ”Det var nog andra orsaker som gjorde att vikingabyn försvann. Vikingarna blev inkorporerade med eskimåerna och började leva som dessa.”

  Nej, de ”inkorporerades” inte med eskimåerna. Arkeologerna hittar inga spår av kulturblandning och studier av gammalt DNA visar inte på någon ”inkorporering” vare sig bland nordbor eller eskimåer. Däremot visar de att ”skrälingarna” (paleoeskimåerna) inte alls var eskimåer utan närmast släkt med na-dene indianerna. Eskimåerna (Thule-kulturen) kom till Grönland först ett par hundra år efter nordborna. Och, nej det var ingen ”by” utan två stora bygder med totalt mer än 300 gårdar, ”tredjeparten av ett bispedömme” (stift) enligt Konungs skuggsjá.
  Och om du tror att det inte var klimatet som knäckte bosättningen så läs gärna om utgrävningen av de översta lagren i gården vid Nipaatsoq, det är kuslig läsning:

  https://www.researchgate.net/publication/6585929_Fossil_insect_evidence_for_the_end_of_the_Western_Settlement_in_Norse_Greenland

  3. ”Idag skulle det inte vara några problem att odla spannmål på Grönland, men det är dålig lönsamhet att göra det.”

  Det odlas faktiskt korn där, men bara som ensilage, det mognar nämligen inte. Potatis och en del grönsaker går dock att odla i den gamla ”Österbygden”

  4. ”Sverige är det ju så att landhöjningen har gjort fjällen blivit högre och det är den främsta orsaken till att det går att hitta stubbar långt över dagens trädgräns. Det har varit lite varmare tidigare än det var under 1900-talet, men nu har det blivit varmare än vad det varit under minst 2000 år.”

  Du tror väl inte att t ex Leif Kullman är omedveten om landhöjningens existens? Landhöjningen är som mest knappt 1 m/århundrade vid Bottenhavskusten. Landhöjningen avtar mot väster, och ligger på ca 50-70 cm/århundrade i fjällvärlden, men samtidigt kan den nog ha saktat av litet på 1000 år, så vi kan lugnt utgå från att den effekten är mindre än 10 meter sedan medeltiden. Det är dock sant att trädgränsen nu börjar närma sig vad den var för 1000 år sedan:

  https://www.researchgate.net/publication/277943965_Higher-than-present_Medieval_pine_Pinus_sylvestris_treeline_along_the_Swedish_Scandes

  Och när den var som högst i början av holocen växte det skog bl a på toppen av Åreskutan och vid Kebnekajse fjällstation, 500 meter högre än nu (med avdrag 100 m för landhöjning). Dit är det lååångt kvar:

  https://www.researchgate.net/publication/349947365_Chapter_1_A_Review_of_Abisko_Case_Study_Recent_and_Past_Trees_an_Climates_at_the_ArcticAlpine_Margin_in_Swedish_Lapland_A_Review_of_Abisko_Case_Study_Recent_and_Past_Trees_an_Climates_at_the_ArcticAlp

 51. Lars Cornell

  Tack tty #50. Det där var mycket viktig kunskap.
  Håller du Sigge med om det?

 52. Ann+Löfving-Henriksson

  # 50 tty
  Stort Tack för att Du tog Dej tid att bemöta Sigges påståenden med länkar och allt från # 16.

 53. Björn Christoffersson

  Ingmar #48, foliehat #47

  Ni har rätt i att naturliga variationer som vi sett genom historien kan ligga bakom sista halvseklets ökade temperaturer. Men att det finns bevis för att det kan vara så utesluter inte att det kan vara mänsklig påverkan också. Ni verkar inte tro det finns någon mänsklig påverkan, jag tror att ingen ännu vet. Därför är jag väldigt ödmjuk, men ändå kritisk, inför fakta som förs fram från båda sidor. Det tycker jag alla ska vara.

 54. Daniel Wiklund8

  # 53 Björn C Den senaste klimatkatastrofen i Sverige, nödåren på 1860-talet, orsakades enligt kyrkan av människorna. En biskop var i Haparanda i augusti 1867 och predikade. Han sa att Herrens hemsökelse med väderkatastrof och hungersnöd berodde på att människorna hade syndat. Idag anser bl a IPCC och Miljöpartiet att vi syndar genom att köra bensinbil, äta rött kött och flyga. Inget nytt under solen, det finns och har funnits krafter som vill klämma åt människorna, speciellt människor som syndat.

 55. Lars Kamel

  Oavsett vad som har orsakat den globala uppvärmning som började (igen) i mitten av 1970-talet, så går den så långsamt att det finns någon vettig anledning att oroa sig.
  Jag kan inte se att några negativa effekter har uppenbarat sig av den globala uppvärmning som har pågått i omgångar sedan slutet av 1800-talet. Gång på gång avslöjas klimataktivister med att komma med falska påståenden om negativa effekter som egentligen inte har inträffat.
  Tron på en annalkande klimatkatastrof är en religiös tro, utan något stöd i fakta och seriös vetenskap.

 56. Björn Ch #53,

  ”Ni verkar inte tro det finns någon mänsklig påverkan,”

  Hur ofta behöver vi upprepa detta att koldioxiden förmodligen påverkat uppvärmningen? Om du läser inlägget så säger även Roy Spencer detta.

  Problemet är ju att ingen vet, bla på grund av de stora osäkerheter som Spencer pekar på. Men också pga av att IPCC inte intresserat sig för de naturliga faktorerna utan enbart fokuserat på antropogen tillförsel av koldioxid. Detta är ett stort misstag i själva upplägget av IPCCs uppgift.

 57. Tudor

  #56 Ingemar

  ”Detta är ett stort misstag i själva upplägget av IPCCs uppgift.”

  Misstag? Jag tror det är medvetet. IPCC är svårt infiltrerat av miljöaktivister. Dessutom är det troligen många ländernas representanter som ser en möjlighet att lägga beslag på pengarna i den gröna fonden.

 58. LBt

  OT
  Det här är till C-B Ribbing
  han var intresserad

  https://e-catworld.com/2021/03/15/andrea-rossi-announcement-regarding-2021-presentation-and-ordering-the-e-cat-skled/

  vad det betyder får vi väl se

 59. tty

  #42

  ”Så landar då resonemanget i den okända naturkraften. Den som aldrig visat sig förr men som är vanlig och kommer före med sin värme. ”

  Ja, just det, men den har visat sig många gånger förr. Det kallas för ”Dansgard-Oeschger events”, inräffar med några tusen års mellanrum, kommer plötsligt, ger en snabb kraftig uppvärmning som sedan tonar utan litet långsammare, har inget med CO2 att göra, och det finns ingen bra förklaring till dem.

  Jämför Bölling/Alleröd + Yngre Dryas med stadial GS 8, t ex, de är praktiskt taget identiska:

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Approximate_chronology_of_Heinrich_events_vs_Dansgaard-Oeschger_events_and_Antarctic_Isotope_Maxima.png/1200px-Approximate_chronology_of_Heinrich_events_vs_Dansgaard-Oeschger_events_and_Antarctic_Isotope_Maxima.png

  Mysteriet är snarast varför det inte blev kallt igen under preboreal, utan bara en liten svängning nedåt.

 60. tty

  Apropå havstemperaturförändringar och Argobojar bör det påpekas att de bara opererar ned till 2000 meters djup, men att medeldjupet i världshaven är 3700 meter. 45% procent av oceanvolymen mäts alltså inte alls, vilket i praktiken gör det omöjligt att säga något om eventuella förändringar av oceanernas värmeinnehåll.

  Dessutom fungerar Argobojar inte i istäckta delar av oceanerna, och strömmar gör att de ”håller sig borta” från en del områden, t ex Okotska havet och Sunda-Sahulshelfen, varför det i verkligheten inte ens är hälften av oceanvolymen som mäts:

  http://sio-argo.ucsd.edu/statusbig.gif

  Och inte blir det bättre av att det är just områden där djupvatten bildas som är sämst täckta.

 61. Adepten

  Apropå trossatser, blev intresserad om denna teori. Se länk
  https://www.omicsonline.org/open-access/New-Insights-on-the-Physical-Nature-of-the-Atmospheric-Greenhouse-Effect-Deduced-from-an-Empirical-Planetary-Temperature-Model.pdf
  Nikolov-Zellers teori beskriver med en enkel matematisk modell som förutsäger den globala medeltemperaturen för alla planeter i solsystemet, inklusive jorden. Modellen är exakt oavsett atmosfärisk sammansättning, vilket undergräver den allmänt accepterade teorin om klimatförändring som drivs av växthuseffekten.
  Nikolov-Zeller menar att atmosfärisk gaskomprimering på grund av tyngdkraften håller jorden varm, inte de infraröda strålningsegenskaperna hos de så kallade växthusgaserna.
  Alltså den atmosfäriska långvågstrålningen(IR) är en ”biprodukt” av den kinetiska energin i troposfären snarare än en orsak till sådan IR-energi.
  Kan tty eller någon annan kunnig förklara om teorin är relevant?

 62. LBt

  ”59
  Så nu är det okända spöken från den oroliga istidsperioden som ska sprida tvivel runt den enkla förklaring som forskare, observationer, rekonstruktioner och fysik ger nuvarande känd dramatisk temperaturutveckling.

  Märkligt att dessa spöken inte tidigare intresserat sig för holocen. Kan det bero på att under holocen finns ingen istid att återvända från utan bara en mellanistid att naturligt fullfölja.

  Dvs om man inte genom onaturlig påverkan tvingat fram ett annat händelseförlopp.

 63. foliehatt

  LBt, #62

  ”For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong”
  H. L. Mencken.

 64. Fredrik V

  Adepten #61

  En svensk klimatforskare som både forskat och skrivit mycket om detta (och som ibland dyker upp här på KU eller Klimatsans) är Hans Jelbring, som också Nikolov och Zeller refererat till. Rätt eller fel, jag är inte kapabel att bedöma detta, men du kan fördjupa dig i Hans arbeten bl.a. här:

  https://tallbloke.wordpress.com/2012/01/01/hans-jelbring-the-greenhouse-effect-as-a-function-of-atmospheric-mass/

  http://ruby.fgcu.edu/courses/twimberley/EnviroPhilo/FunctionOfMass.pdf

 65. Adepten

  #59 tty
  Imponerande! Mycket informativ bild trots att inte CO2 fanns med. Från vilken källa har man sammanställt den.
  Går det att få en motsvarande bild med större tidsupplösning från år 10 000 eller 20 000 till dags datum? Som dessutom åskådliggör de umbärande som mänskligheten fick stå ut med under den tiden. Borde ge lite perspektiv på tillvaron.
  Jag har svårt för att tro på hur Nikolov-Zellers enkla matematiska modell ska förutsäga den globala medeltemperatur förändringar som skedde under den tiden. Men ett är säkert det berodde inte på antropogena orsaker. Man kan lugnt konstatera att nästa istid bör komma inom cirka 5 000 år.

  #62 LBt
  Förstår inte riktigt din tankegång?

  #64 Fredrik V
  Tack för länken! Skall studera den när tillfälle ges.

 66. Munin

  # 64 och # 65

  I den tidigare tråden ”Roy Spencer om den påstådda klimatkrisen” bekräftade Lennart Bengtsson att atmosfärens massa varierar något. Vidare innebär det ett utbyte av rörelsemängdsmoment mellan den fasta jorden och atmosfären.

  Uppenbarligen finns det en ingående kunskap om detta hos ECMWF då de gör prognoser som behövs för satellitkommunikation.

  Detta kan vara intressant tillämpning av kunskap om atmosfärens massa, som också kan ha bäring mot energiutbyte i atmosfären.

  Jag drog slutsatsen att om ECMWF gör prognoser, som innehåller rörelsemängdsmoment ska det också gå att räkna ut vilka energimängder, som är inblandade i form av läges- och rörelseenergi när atmosfärens massa varierar.