klimatuppvärmning

Teorin om antropogen globaluppvärmning är trosbaserad

Det här är den sista av de ”broschyrer” som nu är översatta till svenska och som vi sparat här . Vi hoppas att de kan komma till nytta för våra läsare, och att en del av dem kan delas vidare till politiker, journalister och andra som vill fördjupa sig lite i klimatvetenskapen. De engelska originalen   →

Varför kan klimatmodellerna inte förutsäga klimatets utveckling?

Bilden visar några ekvationer från beskrivningen av klimatmodellen CAM3. Per Welander har i ett par utmärkta artiklar förra och denna veckan här på TCS diskuterat svagheterna med klimatmodellerna, speciellt orimligheten att deras resultat i klimatpolitiken ses som prognoser för att klimatets utveckling kommer att bli Al Goreiskt katastrofal. Pers kritik stämmer väl överens med de   →

Inga SUV:ar i Schweiz?

Om unge Bastien Girod som företräder De Gröna får som han vill så förbjuds alla stadsjeepar, s.k. SUV:ar, i Schweiz. Om detta skriver UNT. Politikern Bastien Girod är inte bara en av de yngsta i landets parlament, utan också en av de mest ivriga politikerna att försvara miljön. Med stöd från sitt parti De Gröna   →