klimatuppvärmning

Teorin om antropogen globaluppvärmning är trosbaserad

Det här är den sista av de ”broschyrer” som nu är översatta till svenska och som vi sparat här . Vi hoppas att de   →

Varför kan klimatmodellerna inte förutsäga klimatets utveckling?

Bilden visar några ekvationer från beskrivningen av klimatmodellen CAM3. Per Welander har i ett par utmärkta artiklar förra och denna veckan här på TCS   →

Inga SUV:ar i Schweiz?

Om unge Bastien Girod som företräder De Gröna får som han vill så förbjuds alla stadsjeepar, s.k. SUV:ar, i Schweiz. Om detta skriver UNT.   →