Naomi Oreskes

Sommarrepris: 2013: Året då Merchants of Doom framträdde allt tydligare

Detta inlägg publicerades första gången 2014-01-03. Bilden skall symbolisera det som jag anser som den viktigaste utvecklingen i klimatfrågan under det gångna året. En ny historieskrivning har genom Jacob Nordangårds doktorsavhandling Ordo ab chao och boken Domedagsklockan kommit in i klimatdebatten. Dessa beskriver vad som jag vill kalla Merchants of Doom eftersom de är en   →

2013: Året då Merchants of Doom framträdde allt tydligare

Bilden skall symbolisera det som jag anser som den viktigaste utvecklingen i klimatfrågan under det gångna året. En ny historieskrivning har genom Jacob Nordangårds doktorsavhandling Ordo ab chao och boken Domedagsklockan kommit in i klimatdebatten. Dessa beskriver vad som jag vill kalla Merchants of Doom eftersom de är en komplettering av och en motvikt till   →

Naomi Oreskes ger en förvillande bild av klimatvetenskaplig konsensus

En artikel i Nature av Naomi Oreskes ser av rubriken att döma ut att handla om Alfred Wegener och plattektonikens historia. Men när man läser denna kommentarsartikel så visar det sig att den är en debattartikel om klimatfrågan. I kommentarsfältet får Naomi Oreskes därför kritik för att sälja klimataktivism under falska förespeglingar. Naomi Oreskes har   →

Sommarrepris: Varför kan klimatmodellerna inte förutsäga klimatets utveckling?

När vi numera ser alltmer av klimatmodellernas misslyckanden så går mina tankar till den person som förutsade detta på vetenskaplig grund. Denna sommarrepris handlar om vad denna person kom fram till. De avancerade klimatmodellerna misslyckas inte bara att förutsäga den globala temperaturens utveckling utan lär ha ändå större problem med de regionala klimatförändringarna. Redan 1994   →

Konspiratörer fantiserar

Bild: CNN Hur kommer framtidens historiker att se på skeendena nu? Svaret ges i en artikel av Naomi Oreskes och Erik Conway, publicerad i tidskriften Daedalus (The Journal of the American Academy of Arts & Sciences). Från en tänkt utsiktspunkt i slutet av detta sekel gör författarna en återblick på allt klimatelände som inträffat sedan   →

Vi förstår väder med hjälp av matematiska modeller – men förstår vi de avancerade klimatmodellerna?

Bilden är från Wikipedia. Argumentet att klimatskeptiska forskare, som vi professorer som är skribenter här på TCS. inte uppskattar matematisk modellering (och därför skulle vara emot sunda naturvetenskapliga metoder) bygger på en felaktig uppfattning av den skeptiska kritiken av de avancerade klimatmodellerna. De som framför den typen av argument har förmodligen inte någon egen djupare   →

Varför kan klimatmodellerna inte förutsäga klimatets utveckling?

Bilden visar några ekvationer från beskrivningen av klimatmodellen CAM3. Per Welander har i ett par utmärkta artiklar förra och denna veckan här på TCS diskuterat svagheterna med klimatmodellerna, speciellt orimligheten att deras resultat i klimatpolitiken ses som prognoser för att klimatets utveckling kommer att bli Al Goreiskt katastrofal. Pers kritik stämmer väl överens med de   →

Merchants of Doubt

Svenska Dagbladet publicerar idag en recension av ”Merchants of Doubt: How a handful of scientists obscured the truth on issues from tobacco smoke to global warming”, av Naomi Oreskes och Erik M Conway. Det hela handlar i stort sett om hur en liten grupp med starkt stöd och stort förtroende lyckats så tvivel om riktigheten   →