konsensus

Konsensus, klimatkoma och avspisade frågor

Efter mellanårsvalet i höstas kom en ny och mycket aktiv grupp in i USAs kongress. De anser sig vara social/ist democrats. Redan efter några veckor lanserade en av dem, Alexandra Ocasio-Cortez (AOC) och medarbetare The Green New Deal: Bort med de fossila bränslena och in med elbilar och höghastighetståg, bort med flyget och internationella resor,   →

En kort historielektion

Fredagsroligt: En liten påminnelse om att konsensus inte är något bevis – som vissa tror. Ingemar Nordin Ingemar NordinProfessor emeritus i filosofi. Forskningsinriktning är vetenskapsteori, teknikfilosofi och politisk filosofi. Huvudredaktör för Klimatupplysningen. www.klimatupplysningen.se/

Konsensus som slagträ i klimatdebatten

Det i särklass vanligaste motargumentet som man råkar ut för när man vill ifrågasätta klimathotet är påståendet om att det råder 97% konsensus om detta bland klimatforskarna. I det läget bör man först och främst fråga vederbörande om var han eller hon fått detta påstående ifrån. Vem har berättat för honom eller henne att det   →

Konsensus? Vilken konsensus?

Bild: WUWT Av alla missbrukade klyschor som klimatalarmisterna ständigt använder så hör nog konsensusargumentet till de oftast missbrukade: ”Vi måste tro på klimathotet eftersom det råder en konsensus bland klimatforskarna om det.” Detta påstående har aldrig varit sant, och är det fortfarande inte. Grunden för att överhuvudtaget tala om konsensus ligger i att IPCC har   →

Naomi Oreskes ger en förvillande bild av klimatvetenskaplig konsensus

En artikel i Nature av Naomi Oreskes ser av rubriken att döma ut att handla om Alfred Wegener och plattektonikens historia. Men när man läser denna kommentarsartikel så visar det sig att den är en debattartikel om klimatfrågan. I kommentarsfältet får Naomi Oreskes därför kritik för att sälja klimataktivism under falska förespeglingar. Naomi Oreskes har   →

När de 97% förlorar sin auktoritet

Var står vi nu i klimatdiskussionen? Mer eller mindre alla klimatforskare av betydelse är överens om att den globala temperaturen planat ut i minst 15 år. Med anledning av den överraskande frånvaron av uppvärmning under så lång tid så framkastas flera olika teorier om vad som kan ha orsakat detta: mer avkylande aerosoler i luften,   →

Har önskan om konsensus skadat forskningen?

I flera artiklar och rapporter har forskarna börjat ifrågasätta konsensustänkandet inom klimatforskningen. Det från politiskt håll pådyvlade kravet på klara och säkra besked från forskarsamhället har, menar många, tvärtom skadat den normala vetenskapliga processen. Konsensus, inte sanningen, har blivit klimatpanelens övergripande mål. Talet om ”konsensus” emanerar från det politiska uppdrag som FNs klimatpanel, IPCC, har.   →

Curry och Webster: IPCCs konsensus är konstruerad och inger inte deras slutsatser någon intellektuell substans.

Påståendet i rubriken är en kontroversiell slutsats i en ny artikel som analyserar de problem som IPCCs strävan efter vetenskaplig konsensus om viktiga klimatvetenskapliga frågor medför. Här följer mina intryck från artikeln. Artikeln: J. A. Curry and P.J. Webster (2012). Climate change: no consensus on consensus. Judith Curry ger också en sammanfattning av artikeln på   →

Nobelpriset i kemi – Anthony Watts ser vissa likheter

Bild: Technion – Israel Institute of Technology Årets Nobelpris i kemi till professor Dan Schechtman är fascinerande och har redan lett till många intressanta artiklar. Bland annat ger Karin Bojs några utmärkta synpunkter i DN. Schechtman ställde hela den etablerade vetenskapen om fasta material på huvudet genom en verkligt spektakulär upptäckt som han gjorde ensam i sitt   →

Paradigm, konsensus och vetenskapliga framsteg

I sin berömda bok, The Structure of Scientific Revolutions (1962), lanserade Thomas Kuhn en teori om vetenskapen som skiljer sig från den traditionella synen på framsteg. Han menar att under vissa perioder så råder det en konsensus bland vetenskaparna om vissa grundläggande teorier och begrepp. Dessa teorier och begrepp ifrågasätts inte utan utgör istället grunden   →