konsensus

Konsensus, klimatkoma och avspisade frågor

Efter mellanårsvalet i höstas kom en ny och mycket aktiv grupp in i USAs kongress. De anser sig vara social/ist democrats. Redan efter några   →

En kort historielektion

Fredagsroligt: En liten påminnelse om att konsensus inte är något bevis – som vissa tror. Ingemar Nordin Ingemar NordinProfessor emeritus i filosofi. Forskningsinriktning är   →

Konsensus som slagträ i klimatdebatten

Det i särklass vanligaste motargumentet som man råkar ut för när man vill ifrågasätta klimathotet är påståendet om att det råder 97% konsensus om   →

Konsensus? Vilken konsensus?

Bild: WUWT Av alla missbrukade klyschor som klimatalarmisterna ständigt använder så hör nog konsensusargumentet till de oftast missbrukade: ”Vi måste tro på klimathotet eftersom   →

Naomi Oreskes ger en förvillande bild av klimatvetenskaplig konsensus

En artikel i Nature av Naomi Oreskes ser av rubriken att döma ut att handla om Alfred Wegener och plattektonikens historia. Men när man   →

När de 97% förlorar sin auktoritet

Var står vi nu i klimatdiskussionen? Mer eller mindre alla klimatforskare av betydelse är överens om att den globala temperaturen planat ut i minst   →

Har önskan om konsensus skadat forskningen?

I flera artiklar och rapporter har forskarna börjat ifrågasätta konsensustänkandet inom klimatforskningen. Det från politiskt håll pådyvlade kravet på klara och säkra besked från   →

Curry och Webster: IPCCs konsensus är konstruerad och inger inte deras slutsatser någon intellektuell substans.

Påståendet i rubriken är en kontroversiell slutsats i en ny artikel som analyserar de problem som IPCCs strävan efter vetenskaplig konsensus om viktiga klimatvetenskapliga   →

Nobelpriset i kemi – Anthony Watts ser vissa likheter

Bild: Technion – Israel Institute of Technology Årets Nobelpris i kemi till professor Dan Schechtman är fascinerande och har redan lett till många intressanta   →

Paradigm, konsensus och vetenskapliga framsteg

I sin berömda bok, The Structure of Scientific Revolutions (1962), lanserade Thomas Kuhn en teori om vetenskapen som skiljer sig från den traditionella synen   →