Konsensus, klimatkoma och avspisade frågor

Efter mellanårsvalet i höstas kom en ny och mycket aktiv grupp in i USAs kongress. De anser sig vara social/ist democrats. Redan efter några veckor lanserade en av dem, Alexandra Ocasio-Cortez (AOC) och medarbetare The Green New Deal:

Bort med de fossila bränslena och in med elbilar och höghastighetståg, bort med flyget och internationella resor, krav på att varje byggnad i USA uppgraderas så att den blir energieffektiv, staten kan betala, och dessutom krav på ekonomisäkerhet oavsett om eller hur man arbetar. Omställningen ska dessutom genomföras med rekordfart.

Innehållet är alltför väl bekant.

En stor skillnad mellan Sverige och USA är att i USA både kan och får man opponera, där finns en upplysande debatt och till och med politiker, som kan ge svar på tal.

http://www.thegwpf.com/the-green-new-deal-is-communist-manifesto-21st-century/

https://www.thegwpf.com/alexandria-ocasio-cortezs-green-new-deal-accidentally-exposes-socialists-big-lie/

Trump svarade på twitter med sin vanliga ironi och träffsäkerhet:

I think it is very important for the Democrats to press forward with their Green New Deal.

It would be great for the so-called “Carbon Footprint”

to permanently eliminate all Planes, Cars, Cows, Oil, Gas & the Military

– even if no other country would do the same. Brilliant! (10 febr-2019)

https://dailycaller.com/2019/02/09/trump-democrats-embrace-green-new-deal/

Här i vårt arma land råder däremot hämmande konsensus. Propagandan kring klimathotet får flöda fritt, medan ifrågasättande och vetenskapliga resonemang avspisas som oseriösa. Vi har hamnat i något som mest kan beskrivas som klimatkoma. Klimathotsaktivister, MSM inklusive SVT och SR och den samlade politikerkåren har med andra ord strypt det fria ordet i klimatfrågan.

Koldioxidhalten debatteras ständigt eftersom alla ”vet” att mer koldioxid i atmosfären ger jorden feber? Men, hur vet vi det? Denna vetenskapligt sett mest självklara fråga har hittills inte fått ställas och debatteras öppet.

Bortcensurerad från frågan om klimatförändringarna är också frågor som vilka drivkrafter, som låg bakom klimatförändringarna före industrisamhället? Kan solen ha spelat någon roll? Variationer i havsströmmar? Kan de nutida klimatförändringarna, möjligen drivas av samma slags krafter? Ja, vad vet vi om koldioxidens betydelse för nutida klimatförändringar?

Kapitel 2 i NIPCCs senaste rapport Fossil Fuels i serien Climate Change Reconsidered II behandlar Climate Science. Mycket av innehållet har tidigare behandlats här på KU, men en hel del är nytt och uppdaterat och kan ge oss svar på viktiga frågor.

http://climatechangereconsidered.org/wp-content/uploads/2018/12/2-Climate-Science-final.pdf

josh-knobs-768x637

Garbage In – Garbage Out

Klimathotet vilar på IPCCs klimatmodeller d.v.s. vissa klimatforskares prognoser kring jordens framtida medeltemperatur. Hittills har framgången inte varit särskilt imponerande. Självklara frågor är dels om klimatets samtliga drivkrafter, kontrollknappar, finns med i beräkningarna och dels om alla har fått sitt rättmätiga värde.

Enligt NIPCC har solen hittills behandlats styvmoderligt i IPCC. Tankarna går till hur Bert Bolin avfärdade Svensmarks & Friis-Christensens forskning med orden ”I find the move from this pair scientifically extremely naïve and irresponsible” (1996). Sedan dess har forskningen kring solens inverkan på den globala temperaturen ändå utvecklats och i kap 2.2.4 solar activity redovisas aktuell forskning. Avsnittet inleds med orden: ”Solar irridance, magnetic fields, UV flares, cosmic rays, and other solar activity may have greater influence on climate than climate models and the IPCC currently assume.”

Det är enligt NIPCC tämligen säkert att variationer i solaktiviteten hade del i växlingen mellan tidigare varma och kalla perioder i jordens historia. Varför skulle inte förändringar i solaktiviteten kunna påverka i nutid?

Oceanerna, världshaven med alla stora och små, varma och kalla, kända och okända strömmar är till c:a 80% outforskade. Haven innehåller enorma mängder kol i olika former varför både värme- och CO2-utbytena med atmosfären naturligt nog är osäkra faktorer.

Atmosfärens koldioxid kommer ursprungligen från jordens inre. Från vulkanerna och sprickor i jordskorpan, främst vid plattgränserna, väller eller sipprar det fortfarande kontinuerligt ut både koldioxid och värme, osäkert hur mycket – igen.

Trots allt fokus på koldioxidhalter har forskningen ännu inte kunnat påvisa att atmosfärens koldioxidhalt drivit någon global uppvärmning varken historisk sett eller i nutid. Snarare är det tvärt om det vill säga, att uppvärmning har ökat atmosfärens koldioxhalt. Forskningen har dessutom överraskande avslöjat att vi i ett geologiskt perspektiv lever i en ovanligt koldioxidfattig värld. Den ökande CO2 – gödningen i nutid har redan bidragit till att jorden börjat ”grönska” och många bedömare, bland andra W. Happer, en av Trumps vetenskaplige rådgivare, anser att atmosfärshalter på upp emot 1.500 ppm CO2 skulle vara välgörande för biosfären.

Atmosfärens naturliga koldioxidkällor är svårberäkneliga, men även när det gäller de mer kontrollerbara antropogena utsläppen står debatten på osäker grund. Grovt räknat anses hälften av de utsläppen komma från den inofficiella marknaden. Totalt sett är de ändå små i förhållande den globala kolcykeln.

Det är inte endast CO2 –halten som är intressant för debatten. Koldioxidens omdebatterade residenstid, uppehållstid i atmosfären är ytterligare en källa till osäkerhet, debatt och bedömning om framtida halter.

En alltför lite debatterad faktor är klimatkänsligheten, det vill säga hur atmosfärens temperatur svarar på ändrade koldioxidhalter. Det är troligen en av de viktigaste faktorerna när det gäller beräkningarna kring framtida klimatförändringar. De ursprungliga spekulativa värdena, som fortfarande används i IPCCs klimatmodeller har visat sig alltför höga. Intressant nog finns det dock en klimatmodell, som ligger relativt nära de senaste decenniernas verkliga temperaturutveckling. Den kommer från ryska vetenskapsakademin. De beräkningarna bygger på lägre värden för klimatkänsligheten än IPCCs.

Värt att påpeka är att bland de så kallade växthusgaserna står vattenångan för den största påverkan, vilket sällan nämns i debatten.

NIPCC lyfter intressant nog fram att IPCC både saknar en seriös analys av naturliga orsaker till klimatvariationerna och om vilka fördelar en eventuellt varmare värld och en ökad atmosfärisk koldioxidhalt skulle kunna ge.

untitled

Klimathotspolitiken vilar på en mångfald av osäkerheter kring kända drivkrafter samtidigt som det inte ens är säkert att alla väsentliga krafter är upptäckta. Det kan förklara den stora skillnaden mellan klimatmodellerna och utvecklingen av den globala temperaturen under de senaste fyrtio åren. GI – GO med andra ord.

Om klimatpolitiken anses vila på vetenskap är våra politiker oförlåtligt missledda av sina rådgivare, om den däremot vilar på samma agenda som The Green Deal i USA är svenska folket medvetet missledda. Hur som helst är vi missledda.

pudel

Margot Wallströms politiska CV är imponerande. Bland mycket annat var hon under en period EU-kommissionär med ansvar för miljöfrågor. Hon om någon borde vara väl insatt både i hur IPCCs rapporter skapats och målet med klimatpanelens arbete.

Nu har hon tänkt bedriva uppfostringsprojekt i ämnet demokrati världen över. Demokrati vilar på fria val där opinionen är väl informerad om viktiga frågor. Visst vore det klädsamt om vår utrikesminister började med att sopa rent framför sin egen dörr genom att göra en rejäl pudel och upplysa svenska folket inklusive politikerkollegorna, alla i utbildningssvängen, reportrar och journalister och andra klimathotsinfluencers om hur hela etablissemanget,  vilseleder opinionen till förmån för FNs maktambitioner.

Because scientists disagree, policymakers must exercise special care in choosing where they turn for advice… Seek advice from independent nongovernmental organisations and scientists … without conflict of interests. (Från slutorden i kapitel 2 i NIPCC Fossil Fuels)

Ann Löfving-Henriksson

Länkar:

https://www.breitbart.com/politics/2019/02/19/whos-behind-the-green-new-deal-big-money-backs-ocasio-cortez-socialist-dream-project/

https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/is-russia-behind-climate-change-protests-in-eu-definitely-yes-says-ukraine/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Arne

  Jag har varit aktiv på sociala media sedan de skapades. Jag upplever faktiskt mer och mer hur människor i diverse kommentarsfält, till och med i bekantskapskretsen, faktiskt börjat opponera sig mot rådande ”konsensus”. Givetvis får de en hel del mothugg, men det är ändå tämligen positivt. Senaste tidens offensiv i ämnet från mediehåll tror jag är en del i att försöka påverka folk att rösta ”rätt” i EU-valet framöver. Det känns ändå positivt att fler vågar säga vad de tycker, än så länge är det ju lagligt…

 2. Daniel Wiklund

  Margot W har ”tänkt bedriva uppfostringsprojekt”. Margot, Rockström, Isabella med flera älskar att uppfostra. Där kommer koldioxiden som en räddande hand. Den finns ju överallt, människorna syndar ju snart sagt så fort man andas. Här har räddaplanetentillskyndarna ett oändligt antal tillfällen till uppfostran. Såna som Margot tycker om att kontrollera andra ( går ju ännu bättre när man har makten till sitt förfogande ), det kliar verkligen i fingrarna för henne att få tillrättavisa (helst med skatter) dom olydiga medborgarna. Vore bra om dessa uppfostrare riktade mer energi till att uppfostra sig själva, se till att dom åtminstone har kontroll på sig själva. Ett alternativ är ju att skaffa sig ett nytt folk.

 3. Fredrik S

  Tack Ann.

  På Expressens ledarsida kan man läsa att 2007 fastslogs det att klimatförändringarna var ”människoskapta” och att vi tolv år senare förvaltat dessa kunskaper fruktansvärt illa.

  Hoppet är Greta och skolkande barn!

  https://www.expressen.se/ledare/-aven-hogern-borde-appladera-gretas-kamp/

 4. Ann lh

  #3 Fredrik S. Tack.
  Missa inte länkarna i slutet, som tar upp vad och vilka som ligger bakom explosionen av protester och skolstrejker just nu.
  Det var tidigare ett reportage om en rektor, i Belgien tror jag, som gav eleverna tillåtelse att demonstrera på skoltid om de lämnade in skriftlig vad de gjort för att rädda klimatet.
  Tänk om han och hela skolledningen istället krävt svar på några väl valda frågor kanske förslag från eleverna till varför det var varmare under högmedeltiden och kallare under lilla istiden, gärna efter att ha diskuterat med föräldrarna eller annan vuxen.

 5. Lasse

  Tack Ann
  Otrevligt när det råder konsensus i denna fråga, speciellt när debatten är över och unga kräver större åtgärder för klimatet.
  Gå ut och var glada solen skiner 10% mer än under min ungdom.
  Tack vare renare luft!

  Men det är väl svårt att få detta att sjunka in när konsensus säger att allt går åt fel håll.
  Tänk vad underbart att vara upplyst!

 6. Bim

  Tack Ann LH !
  Det är ett nöje att läsa dina inlägg. Du verkar vara i toppform. Att formulera rätt frågor är ovärderligt i en debatt mot okunniga, fanatiska pk-människor.
  Jag skulle vilja se dig i en fri debatt med Rockström och resten av klimathotarna. Så hade vi blivit av med alla på en gång. 😀

 7. Lasse

  #4 Ann
  Gårdagens SVT program(De första Svenskarna del1) gav en lärorik timme.
  För klimatnördar så visades varmare och kallare perioder under den tid Sverige varit isfritt.
  De visade tom snabba förlopp som gav tillfälliga problem, dvs när det blev kallare.
  Golfströmmen påverkades av ett utsläpp från Kanada, men det var en sjö som tömdes och medförde sötvattenpropp på flödet.
  Lärorikt för dem som är nyfikna och inte rädda för rubbad tilltro till tron.
  https://www.svtplay.se/kanaler?date=2019-02-20

 8. Rolf Mellberg

  Tack Ann,
  Jag instämmer i hyllningskören men jag vill meddela en något avvikande uppfattning på ett område.

  1973 hade vi en oljekris och redan då borde USA vidtagit åtgärder för minska sitt oljeberoende, premiera mindre och färre bilar, isolera hus bättre etc. etc. Många liberaler ser med rätta på oss i skandinavien som föregångare vad gäller energi och resurshushållning. (sen har vi en del andra problem, erkännes)

  Sen har jag inte läst vad det nya Green New Deal innehåller men så mycket kan jag säga att väldigt många amerikaner är besvikna att förmögenhetstillväxten hamnar bara i de förmögnastes fickor och att det varit så i snart 50 år. Jag blir inte förvånad om en kommande amerikansk president kommer att bli rätt långt åt vänster och har inget emot det.

 9. Peter Stilbs

  Tack Ann – utmärkt, och mitt i prick, som vanligt

 10. Ann lh

  #8 Rolf Mellberg
  Visst kan jag hålla med Dig. Sunt bonnförstånd med måtta i allt är välgörande. Sedan kan Du få fram Green New Deal genom länkarna i texten.

 11. Ann lh

  #7 Lasse
  Jag såg programmet också och njöt.

 12. Rolf Mellberg #8 sa: ”Sen har jag inte läst vad det nya Green New Deal innehåller men så….”

  President Trump och republikanerna anses stå till höger och på arbetarnas sida. De som inte har stora förmögenheter. Demokraterna (liberal=vänster) har stöd av mycket media, banker, urbana personer med bra jobb och pengar, många stora företag. Hillary kallade Trumps väljare för deplorables.

  Att du gillar långt till vänster är oroväckande med tanke på hur det gått i kommunistiska/socialistiska länder där folket blir fattiga. Aktuellt exempel Venezuela.

  Ditt resonemang om förmögnaste, presidenter, vänster m.m. går inte ihop.

 13. Rolf Mellberg

  OT

  Här kommer en ovanligt seriös och förfaller det mig – kvalificerad kritik mot en av våra mest inflytelserika skeptiker.
  Intressant för den som vill sätta sig in lite djupare:

  https://www.youtube.com/watch?v=WLjkLPnIPPw

  Om du orkar analysera filmen noga, ge gärna ett referat som en kommentar här.

  Vem är det förresten som går i polimik mot välkända Tony Heller här?

 14. Rolf Mellberg

  #12 Per

  ”Att du gillar långt till vänster är oroväckande med tanke på hur det gått i kommunistiska/socialistiska länder där folket blir fattiga. Aktuellt exempel Venezuela.”

  Hej Per, när du skriver som ovan är det tydligt att du fullständigt missförstått min politiska syn men jag tror att jag inte ska spamma om sånt här.

 15. Daniel Wiklund

  Idag kan jag läsa i en gratistidning som utges i Luleå ”Hållbarhets – och informationschefen för Max (Kaj Török) säger ” Man förstör sina barns framtid om vi inte väljer produkter som är bra för klimatet”. Han var en av föreläsarna under Day One, en hållbarhetskonferens som arrangerades i Luleå förra veckan. Så då vet vi föräldrar vad som krävs för att vi inte ska förstöra våra barns framtid. Kaj T säger också ” Idag räcker det inte med att minska utsläppen, mänskligheten har redan släppt ut för mycket”. Även Max har anställt en domedagspredikant. Nu ska jag ut på en cykeltur i det fina vintervädret, strålande sol och minus 18 grader, och gott om snö. Ska försöka (genom att cykla, cyklar året om) göra klimatet bättre, cyklar kanske förbi Max och äter en hamburgare, varje tugga av deras hamburgare förbättrar ju klimatet.

 16. Lars Cornell

  Tack Ann ! Först måste vi reda ut ”hönan och ägget”.
  Är klimathotet uppfunnet av vissa krafter i Romklubbens sfär för att förverkliga den gamla strävan mot världskommunism?
  Eller är klimathotet vetenskapligt befogat och vi därför måste införa världskommunism för att undvika hotet?
  Vilket av de två hoten, världskommunism klimat, är störst?

  Jag försökte mig på att göra en politisk karta över DEMOKRATI KLIMATHOT.
  Det är den arten av forskning som nu sker på Chalmers med några miljoner i anslag från Energimyndigheten. Varför ger sig Energimyndigheten in i psykologi, media, häx- och politikerbranschen? Försök till karta finns här
  http://www.tjust.com/2019/klimat/politiskakartan-004.jpg

  I nedre högra hörnet finns Mp som är öppna med att demokratin bör avskaffas. I motsatt hörn finns SD som hårdast arbetar för demokrati och som inte har någon användning av ett klimathot att skrämmas med.
  Efter det att Alliansen upplösts är M och KD inte längre kedjade vid C. Jag förmodar att de då känner sig fria att glida mot vänster i kartan där deras väljare finns.
  L är svårbedömt. Litet överallt eller kanske inte alls?
  Även S är svårt att placera. Stefan Löfven är ju tvingad av samarbetet med Mp och nu även C att säga att klimatet är den allra viktigaste frågan. Men det verkar av undersökningar inte att vara S-väljarnas åsikt.

  Jag är intresserad av synpunkter på hur kartan kan förbättras. Den sammanfattar rätt väl din debatt, eller hur Ann?
  I kartan har jag inte lagt in åsikter om invandring, skola, trygghet och islam.

 17. elias

  #8
  Efter kommunismens fall i Sovjet, fick vi en överraskande konsekvens då ett vakuum uppstod på vänsterflygeln: normala människor kunde då inta en mer extrem vänster ståndpunkt som tidigare inte var normalt.
  I Sverige är tidigare kommunistiska uppfattningar allmänt rådande och acceptabla. Tom diktatur är på tapeten bland sådana som Du.

 18. Göran A.

  New Green Deal (NGD) förslår att inom tio år ska USA spendera 100 trillioner dollar på statliga påhitt. Var ifrån ska de pengarna komma. Det är förslaget en skatt på 70 % på inkomster över 10 miljoner dollar. Det skulle ge ungefär 800 miljarder dollar i skatter på tio år. Ganska lång bit kvar till 100 trillioner.

  Alexandra Ocasio-Cortez förklarar att den låga arbetslösheten i USA beror på att alla har två jobb. Sex procent av den arbetande befolkningen har två jobb. Hon påstår även att folk som jobbar 100 timmar per vecka med minimilön inte har råd att köpa mat till sina katter. I svenska pengar skulle det motsvara en månadsinkomst på minst 38.000 kronor och man har inte råd att köpa mat till sin katt. Alexandra Ocasio-Cortez påstår även att jorden kommer att gå under om 12 år om inte NGD genomförs.

  Alexandra Ocasio-Cortez är fascinerande korkad och folk går på det hon säger. Helt ofattbart.

  Jag kan även inte förstå att folk tror att pengar är fördelat som en kaka. Någon tar en stor bit och andra får små bitar. Det har inte den minsta betydelse om några blir mycket rika för det påverkar inte det minsta att andra skulle få det sämre. Det är tvärtom. Hur många av er har fått ett jobb av någon som är fattig? Desto mer rika, desto mer jobb åt de som ännu inte är rika. Så länge som folk kan erbjuda produkter som andra vill ha, kommer alla att få det bättre. Slutar vi att erbjuda produkter som andra vill ha minskar välståndet. Att det finns personer som vill ha en sådan utveckling är obegripligt.

  Ta er i kragen och sluta vara avundsjuka. Det finns bara en enda sak som förenar alla som har fått en hög med pengar. Det är varken utbildning, arv, tur eller något liknande, utan det är bara hårt konsekvent arbete. Rika har inga speciella kunskaper. Det finns både dumma och smarta rika. Det enda de kanske har gemensamt är att de tänker långsiktigt.

 19. Lasse

  #18
  Senast jag kollade GINI koefficienten så var det Rumänien som hade mest jämlikhet!
  SVD gjorde en granskning om hur mycket bättre alla fått det sen 1990-i Sverige. ALLA.
  Dessutom har vi så mycket renare luft och så mycket mer sol!

  #13 Rolf M
  Såg videon och kan väl säga att det verkar vara som om de bägge herrarna inte helt är överens om detaljerna. Tony Hellers styrka ligger säkert inte i det akademiska.Hans temperaturgrafer och klipp från media är bra mycket bättre. Vi har varit med om väder förr!

 20. pekke

  Tack Ann lh, mycket bra sammanställning.

 21. Sören G

  #7 Lasse
  Ja, det krävs att enorma vattenmassor som på en gång töms i Atlanten för att påverka Gofströmmen. Det eviga påståendena om att det kan hända i dag är orimliga. Förresten växer inlandsisen på Grönland för närvarande.
  I Vetenskapsradion i dag var det en rapport om att man ska kunna komma att hämta sand på Grönland nu när inlandsisen smälter och lämnar efter sig sand.

 22. Sören G

  #21
  Det som hänvisades till i programmet var det s.k. 8.2 k-eventet då en stor issjö i Nordamerika tömdes.
  Baltiska issjön tömdes för ca 13 000 år sedan. Kallperioden Yngre Dryas räknas från 12 700 – 10 500 före nutid.

 23. Fredrik S

  Det är det här det jublas över, 100 % inövade floskler och skolk från barn till aktivstföräldrar inom kultureliten. Wow!

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/greta-thunberg-till-eu-topparna-vi-barn-har-valt-att-agera/

 24. Håkan Bergman

  Lars Cornell #16

  Det intressanta med den politiska kartan är hur vilse politikerna, partierna, är i den. Gäller även media, statsvetare och opinionsinstitut, och inte bara i Sverige utan också i UK, USA, Frankrike och Tyskland, för att nämna några. Här kommer förklaringen, trumvirvel:
  https://www.youtube.com/watch?v=zq4p2qbE684&feature=youtu.be&t=2879
  Så hur gör man när man drunknar i information? Man filtrerar, men hur kan man filtrera information som man inte förstår?

 25. Björn

  Bra skrivet som vanligt! I gårdagens program i TV1, ”De första svenskarna”, fick vi veta att det under de 11-tusen åren som har passerat, har vi haft flera perioder med högre värme än dagens. Det är dags för våra politiker att börja fundera över vad de håller på med.

 26. Peter F

  Det finns hopp om att det går att få in en annan åsikt i tidningarna. Ska bli intressant om någon kommer att bemöta henne. Kan ju bli en riktig debatt för en gångs skull.

  https://www.folkbladet.nu/2394332/vi-ar-grundlurade-klimathotet-ar-en-bluff

 27. Sören G

  #25 Björn
  Jonathan Lindström som syntes i programmet har ju brukat medverka i programmet Spanarna i P1. Där har vid flera tillfällen det talats i fördömande ordalag om ”klimatförnekare”. Vet inte Lindstöms åsikt, men som arkeolog bör han i alla fall vara medevten om att klimatet har varierat högst betydligt samt att kulturerna blomstrade under varmperioderna och kollapsade under kallperioderna.

  Han är dock lite av en besserwisser. Vi har haft lite kontroverser i en annan fråga.

 28. Tack, jättebra som vanligt.
  OT: Med lite tur kan det bli lite splittring i leden bland faktaförnekarna
  Carl Schlyter bryter sig ju ur MP och bildar partiet Vändpunkt. Nu gör en annan MP-topp max Andersson sällskap och lämnar MP. Två havererade partier månne?
  Önskedrömmar? Vi får se.

 29. Bim

  Lasse # 19
  Ett riktigt jämlikt samhälle är när alla svälter ihjäl samtidigt.

 30. Ann lh

  # 27 Sören G
  Spanarna ja. En tid tyckte jag att det var lite trevligt att lyssna på dem, men deras översittarstil till sammans med att de inte spanat tillräckligt utan gått på klimathotet gör att de numera bara är ett totalt ointressanta och uppblåst gäng ur den s.k. kultureliten för mej.

 31. Rolf Mellberg

  Definitivt OT

  Somliga missuppfattade mig när jag i en kommentar här ovan oförsiktigt använde ordet ”vänster” i någon sorts dyspoti för USA:s framtid.

  Låt mig då då säga att för 10 år sen befann sig världens finanssystem en oerhört allvarlig kris men frågan är om man lärde sig något? Jag är ingen ekonom men jag fick intrycket att Obama lät bank- och finansbranshen komma undan för lindrigt. Kanske står vi inför en ny kollaps, kolla t ex en sådan här film (som det säkert finns gott om)
  https://www.youtube.com/watch?v=raD0jNeN1-E

  Här på den här bloggen finns nog en stor tro att marknaden fixar allt…..
  Men den som kan sin historia vet att för 90 år sen kom en krash i USA som hävdes med STATLIGA insatser, New Deal. Några år sen hamnade man i krig där STATLIGA insater blev nödvändiga, sen blev det Marshall- hjälp med STATLIGA insats, rymdkapplöping (och vietnamkrig som vi nog ska glömma) med STATLIGA insatser och ur detta kom ett UR-starkt USA på 70-talet.
  Nu är USA ohjälpligt? på dekis, kastar ett belopp motsv. 6400 Milijarder SEK detta år på sin militär – i sjön. Vilket för tankarna till Sovjet som rustajde ihjäl sig för ca 40 år sen.
  Sen kan man kolla hur mycket amerikaner som knarkar ihjäl sig, som saknar bostad för att de har inte råd med extremt höga bostadskostnader, Väldiga mängder människor som sitter i fängelse, mängder som dör av krimintalitet.

  Att Demokraterna inte kom någon vart under Obama köper jag men jag tvivlar starkt att Trump kommer at lyckas så mycket bättre. Gott hopp att han kan bryta ner det Klimatindustriella komplexet, men det Militärindustriella dito faller först när nationen fallerar ordentligt och sen har vi ”big Food och big Pharma” som Lars Bern brukar analysera, Kan eller vill Trump bryta ner detta ”industriella komplex”?

  Vad talar emot att USA står inför en kollaps?
  Skulle i så fall vara att Kina håller USA under armarna i rent egenintresse i att undvika allt för stor turbulens.

  Extra intressant är att jämföra med Kina som enligt min syn har varit världens ledande nation nu sedan två år tillbaka. De satsar kanske lika mycket i nyttiga investeringar som USA slänger i sjön med sin militär och de har ju nu sin egen Marshall hjälp: Belt and Road Initiative.

 32. Ann lh

  # 31
  Ja Ditt inlägg är till största delen OT här och nu, men de som är aktiva bakom Green New Deal syftar på den ursprungliga New Deal.
  En eventuell debatt om detta måste få ett eget inlägg om det över huvudtaget hör hemma på bloggen.

 33. Lasse11

  #19 Lasse.
  SVD´s granskning är fel. I Sverige har inte alla fått det bättre sen 90 talet. Inflationsstatistiken (KPI mm) underskattar ganska grovt kostnadsökningarna sedan någon gång på 80 talet. (Hur KPI beräknas ändras hel tiden) Största felet I KPI I sverige är Boendekostnadsökningen. Sen kommer nedräkningen av prishöjningar för ”kvalitetsökning” som en stor post. Sedan räknas andelen av KPI på de poster som går upp mycket, ner. Så kostnadstatistiken är ganska manipulerad.
  Tror att faktiska prisökningarna i snitt har legat på 2-2,5% per år högre än KPI (Liknande som i USA)
  Som nog alla med en inkomst runt median har sett är, det inte mer I plånboken idag.

 34. Ingemar Nordin

  Rolf #31, Ann #32

  Nej detta ämne faller utanför bloggens ämnesområde. Det är nog så intressant att diskutera statens roll för uppkomna kriser och lösningar. Men inte här.

 35. Jess

  #31
  Vad talar emot att USA står inför en kollaps?

  Guld.

 36. Fredrik S

  Kanske lite OT men intressant läsning som kanske förklarar en del. Hälften av Sveriges journalister bor i Stockholm (Södermalm).

  Ett demokratiproblem?

  http://mediestudier.se/wp-content/uploads/2018/11/Mediestudier_arsbok_2018_webb.pdf

 37. Jess

  USA är ingen bra måttstock för jämlika system likt de europeiska.

 38. Gunnar Strandell

  Ann!
  All heder åt dig för att orkar fortsätta kampen mot väderkvarnarna, för det behövs bland annat för att de knappast kan påverka vattnets rörelse i haven.

  Motsättningarna vi sett eller hört om idag handlar inte längre om samhällen med eller utan CO2, utan om kol i Europa ska ersättas av naturgas från USA, Norge eller Ryssland.
  Och i kulissen finns intressenter för både kol och kärnenergi.

  EU-medlemmar har synpunkter på varandras inrikespolitik, USA och Ryssland skramlar med vapen och alla försöker hålla Kina utanför.
  Det enda som är säkert är att miljörörelsen får stryka på foten, trots att de ledde inför upploppet.

  Växthuseffekten återvänder till den plats där den hör hemma, i växthuset med artificiellt ökad CO2, som skänker glädje till de gröna.

  Men vi får inte låta politikerna låta konflikten om energislag leda till krig!

 39. Sjoqvist

  Rolf
  Under den s.k oljekrisen du skriver om arbetade jag på en stor oljedepå i Sverige. Där hade vi aldrig tidigare importerat så mycket olja som då och tankfartygen låg i kö utanför för att lossa. Globalisterna har hållit på att trixa under lång tid och nu är det klimatet de använder för att försöka nå sina mål.

 40. Ulf L

  När man pratar om att medelklassen och nedåt inte fått det bättre så är det mest mängden pengar man tjänar man talar om, men det är ju faktiskt det vi kan köpa för pengarna som är det intressanta. De förbättringar vi under de senaste 20-30 åren sett är enorma. En run of the mill datorn kostar lika mycket som för 30 i kr men klarar av så mycket mer än då. Internet , skype och smartphones fanns inte. TV:n är tre gånger så stor och går att hänga på väggen. Det närmaste man hade bloggar var fanzines, kopierade blad som man kunde prenumerera på. Flyget kostade tusentals kronor. Vi kan bära med oss hundratals böcker på en Ipad. Sjukhusen gör rutinmässigt saker som var omöjliga eller få förunnade på på 80 talet.
  Ja medelklassen kanske inte tjänar mer pengar än för 30 år sedan mätt i fasta priser, men det man kan köpa för dom pengarna är så mycket mer.
  När vi hade hög inflation på 70 talet fick vi löneförhöjning varje år men ingen lät lura sig då. Idag borde ingen låta lura sig av att vi inte får några större löneförhöjningar när det vi får för pengarna är så mycket mer.

 41. Lars-Eric Bjerke

  #13 Rolf Mellberg,

  ”Vem är det förresten som går i polimik mot välkända Tony Heller här?”

  Han heter Peter Hadfield och är en engelsk geolog och journalist.

 42. Håkan Bergman

  Nattbio, Bill Gates går loss på sol,vind och batterier. Skulle finnas fler såna som han.
  https://www.youtube.com/watch?v=d1EB1zsxW0k

 43. LarsF

  Artikeln är en förträfflig sammanfattning var vi står just nu med klimatfrågan, tack för den.
  Tänker bl.a på alla nyfikna människor i landet som tar avstamp i sunt förnuft och söker kunskap – denna artikeln är utmärkt start.

  Alla som märker att statens megafon över vad medborgarna skall ”tro” är en skyddad verkstad, nu mer än någonsin, med övervintrade revolutionärer från 60-70-talet. Flertalet vi hör i SR har varit där i decennier, i synnerhet de som styr redaktionerna. De som mest skriker hur oberoende dom är – är ju detta gänget.

  I förtroendeundersökning av SR för något år sedan kom fram hur det minskar rejält hos vuxna, men finns kvar hos unga.
  Cilla Benkö kommentar
  – vi har kvar förtroende hos de unga och det är det viktigaste

  Vad skall man säga – självbedrägeri av stora mått – muren rämnar….