Protect OUR Species – Bokrelease ”Rockefeller – en klimatsmart historia”

På annandag påsk, Jordens Dag, den 22 april 2019, släpps min bok Rockefeller – En klimatsmart historia. En rafflande och paradoxal historia om hur familjen som gjorde mänskligheten beroende av olja vände sig emot den verksamhet som gjorde John D. Rockefeller till den rikaste mannen i USA, och familjen till en av de mäktigaste i världen.

Rockefeller

Boken, som består av drygt 400 sidor med illustrationer, foton, tidslinjer och noggrant dokumenterat och analyserat material, visar hur en av världens mäktigaste finans- och oljefamiljer finansierat miljö- och klimatforskning sedan 1950-talet och medverkat till att utforma klimatpolitiska åtgärder sedan 1980-talet.

Vilka har då varit deras motiv?

Forskningsresultatet visar att efterkrigstidens vetenskapliga och politiska utveckling inom klimat- och miljöområdet till stor del har genomsyrats av ekonomiska monopol- och maktanspråk samt bygget av en enad värld (One World).

Klimathotet har i sammanhanget identifierats som en internationellt orienterad fråga som bara anses kunna lösas genom ett utökat globalt samarbete och ökade maktbefogenheter från Förenta Nationernas sida.

En stor del av klimatfrågans bakgrund kan spåras till nymalthusianska föreställningar om en överbefolkad värld, Manhattanprojektet och idéer om att rashygieniskt förbättra människan. Detta är sammanhang där Rockefellerfamiljens stiftelser och organisationer haft internationellt ledande roller. Mänskligheten, våra aktiviteter och beteenden, har utpekats som den stora fienden och en belastning för planeten.

Population_Council_Logo

Lösningen handlar om att implementera en planetär institutionell förvaltning där befolkningstillväxt och nyttjandet av naturresurser ska regleras för att både sänka koldioxidutsläppen och uppnå ett högeffektivt och resurssnålt kretsloppssamhälle.

En central hörnsten är utvecklingen av digitala smarta lösningar där människans förehavanden noggrant ska dokumenteras och koldioxidberäknas. Detta innebär ett raffinerat teknologiskt övervakningssystem uppbyggt kring teknokratiska ideal och ”rättvis fördelning” genom tillämpning av Artificiell Intelligens (AI).

Här finns också idéer om att transhumanistiskt ”uppgradera” mänskligheten, skapa ett Internet of Us, samt att geocybernetiskt styra jordsystemets processer (detta går under benämningen Fjärde Industriella Revolutionen 4IR).

In its most pessimistic, dehumanized form, the Fourth Industrial Revolution may indeed have the potential to “robotize” humanity and thus to deprive us of our heart and soul. (Klaus Schwab, World Economic Forum)

4IR

För att effektivt kunna genomföra transformationen till en hållbar planetär civilisation höjs även röster om att demokratin behöva sättas på paus.

För att nå fram till målet har familjen understött två motsatta sidor i ett dialektiskt spel. Å ena sidan har de arbetat för frihandelsavtal och ett upplösande av nationella barriärer medan de å andra sidan understött radikala klimataktivistiska organisationer som har argumenterat för att den intensifierade världshandeln ger upphov till globala miljöproblem och orättvisor.

Rockefellerfamiljens långvariga kamp mot klimathotet innehåller inslag av sofistikerade propagandatekniker, futuristiska framtidsvisioner, nyandlig filosofi samt en dröm om en perfekt utopisk värld där evolutionen står under människans kontroll (Människa 2.0).

Transhumanism-And-The-Future-Of-Humanity-Blog-1400x350_c

Denna dröm och lösning kan dock få svåra konsekvenser för mänskligheten och vår direkta överlevnad som art. Rockefeller Foundations uttalade mission att ”främja mänsklighetens välbefinnande över hela världen” har en mörk baksida.

Det är upp till oss om vi accepterar den teknologiska tvångströjan och synen på mänskligheten som en farsot för vår planet.


Noggrant iscensatta media- och kommunikationsstrategier som understöddes av [vår] fond vid själva Kyotomötet bidrog till att förhandlingarna blev framgångsrika och resulterade i att Al Gore fick göra en oplanerad resa till Kyoto näst sista dagen av de två veckor långa förhandlingarna för att meddela USA:s stöd för målsättningen om en utsläppsminskning.  Rockefeller Brothers Fund


Familjens inblandning i klimatfrågans framväxt innefattar:

 • Direkt finansiellt stöd och nära kopplingar till flera av koldioxidteorins ledande företrädare.
 • Avgörande lobbyism för att under 60-talet göra människans påverkan på klimatet till en fråga för den amerikanska presidentadministrationen
 • Finansiering och organisering av avgörande konferenser om människans påverkan på klimat och miljö inför FN:s miljökonferens i Stockholm 1972.
 • Finansiering av forskning om relationen mellan människa, klimat och matproduktion under 1970-talet (Aspeninstitutet och IFIAS).
 • Placering av klimatfrågan på den internationella politisk agendan och medverkan till att skriva in hotet om klimatförändringar i Brundtlandkommissionens slutrapport Our Common Future.
 • Utformning av internationella klimatpolitiska åtgärder under slutet av 1980-talet.
 • Finansiering av klimataktivism från organisationer som National Resources Defence Council, Environmental Defence Fund, Greenpeace, 350.org, Climate Reality Project och Climate Action Network samt opinionsbildare som Naomi Klein och Al Gore.
 • Stöd till nyandliga ledare och organisationer som predikar teknospirituella idéer och utvecklande av ett globalt medvetande som Barbara Marx Hubbard, Ervin Laszlo och Lindisfarne Association.
 • Familjen har även haft täta vänskapsband med ledande klimatskeptiker som Frederick Seitz och David Koch (båda genom Rockefeller University) samtidigt som familjens gamla kronjuvel Exxon (Standard Oil Company of New Jersey) utpekats av familjen som skyldiga till att sprida tvivel om klimatförändringar.
SusanRockefeller-2066-676x450
Susan Rockefeller med Naomi Kleins bok ”This Changes Everything”

Jacob Nordangårds bok är spännande som en deckare och samtidigt en av decenniets viktigaste böcker. Bör läsas av våra politiker, forskare och journalister för att förstå drivkrafterna i den ”Gröna” rörelsen. (Staffan Wennberg, Ordförande i WTA, World Taxpayers Associations 2014-2016)


Stiftelsen Pharos - design: Kimmie Fransson
Stiftelsen Pharos – design: Kimmie Fransson

För att uppmärksamma bokens resultat och samtidigt medverka till att forma ett alternativt narrativ, där människans positiva förmågor lyfts fram, arrangerar Stiftelsen Pharos ett event där jag berättar om mina forskningsresultat och samtidigt erbjuder boken till försäljning.

I eventet ingår en utställning med illustrationer, tidslinjer och foton och konstverk som anknyter till bokens tema samt en musikvideo med låten Rockefeller av mitt band Wardenclyffe (i en exklusiv begränsad upplaga av boken ingår en CD med singeln Rockefeller/The Omega Point).

jordglob
Earth at Omega. Illustration av Kimmie Fransson till Wardenclyffevideon ”Rockefeller”

Kimmie ”Piraten” Fransson, som gjort omslaget till boken, står för illustrationer medan Ivar Erlandsen skapat steampunkkonsten. Dessa två kommer också finnas på plats.

Då Pharos idé även bygger på att skapa nya nätverk och hjälpa varandra är tre andra författare inbjudna för att berätta om sina aktuella böcker. Dessa är Lars Bern, Elsa Widding och Jerker Söderlind. Deras böcker anknyter på olika sätt till teman som min bok berör.

Eventet är avgiftsfritt men vi ber ödmjukt om donationer för att täcka kostnaderna (drygt 50 000 kronor varav 20 000 är insamlade). Eventuellt överskott går till nya arrangemang och en bokturné för att informera, väcka människan från sin slummer och återupprätta ett sant kunskapssökande.

Swish: 1232919397 Plusgiro: 814120-2 (Pharos)

Eventet går av stapeln i Stadsmissionens lokal Bullkyrkan vid Stortorget i Gamla Stan, Stockholm på Jordens Dag den 22 april klockan 15:00-20:00.

Datumet är symboliskt utvalt. Under International Mother Earth Day 2016 undertecknades Parisöverenskommelsen av 174 länder samt EU. Dagen markerar även treårsjubileum för tillkännagivandet av Insamlingsstiftelsen Pharos grundande samt min intention att ge ut Rockefeller – En klimatsmart historia som bok.


Preliminärt schema

15:00           Mingel och bokförsäljning

16:00           Korta presentationer av fyra författare med teman som anknyter till boken

Jerker Söderlind            Arkitektur och planering (Bygg det folk gillar)

Elsa Widding                 Klimat (Hur orolig ska man vara för klimatet?)

Lars Bern                      Hälsa (Den metabola pandemin)

17:45           Videopremiär av låten ”Rockefeller” med Wardenclyffe

18:00           Presentation av Jacob Nordangårds bok Rockefeller – En klimatsmart historia

Deltagare är media, allmänhet och speciellt inbjudna gäster. Vi är begränsade till 120 platser. För anmälan/intresse: https://www.facebook.com/events/351344145468177/ eller info@stiftelsen-pharos.org


Utställningen ska sedan kunna återanvändas under en eventuell bokturné. Boken håller nu på att översättas för en internationell lansering. För mer information info@ stiftelsen-pharos.org

Ty intet är fördolt, utom för att det skall bliva uppenbarat; ej heller har något blivit undangömt, utom för att det skall komma i dagen.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Staffan Lindström

  Jaha det är som vanligt… Den mänskliga loppcirkusen…

 2. Ann lh

  Jacob, när jag försökt ta till mej all information som leder hit och dit i det här inlägget känns det oerhört spännande. Samtidigt går tankarna till Muminpappan. Han måste till och från lägga sig i gräset och vila sina ben när han kände att världen var för stor för honom.
  Ditt grävande och pusslande för att få ihop en bild ingen tidigare sett av ”The Age of Global Warming” är beundransvärd. Jag ser verkligen fram emot att snart få möjlighet att smälta innehållet i Din bok bit för bit. Däremellan behöver säkerligen den arma skallen få vila, medan tankarna släpps fria under sommarhimlen här i väst.

 3. Lasse

  Intressant Jacob
  Hoppas du bjuder in lite kritiska röster också. Men be dem hålla tyst och lyssna.
  Ge de unga lite hopp!

 4. Daniel Wiklund

  Den boken ska jag köpa. Öppnar dagens tidning (Norrbottenskuriren) och ser att en av de största artiklarna har rubriken ”Tusentals i marsch med Greta Thunberg”. ”Omsvärmad och beundrad tog klimataktivisten Greta Thunberg Bryssel med storm. Budskapet från 16-åringen är bistert: Vi har inget val.” Efter Belgien åker Greta vidare till Frankrike för ytterligare klimatdemonstrationer under fredagen. Hon läxar upp alla, bara Greta vet sanningen, hon är Jesus. Kan ingen stoppa detta spektakel. Kan hoppas att din bok blir en motvikt till den propaganda som nu med bl a Gretas hjälp sprids över hela världen.

 5. #4 Det är dags att agera. Det Greta m.fl. inte förstår är att de släpper in ytterst destruktiva krafter. Rötterna till miljörörelsen är bruna och bär på ett förakt för människan. Vi vet vad resultatet blev förra gången. Vi behöver samla oss.

 6. Ann lh

  # 4 Daniel, min magkänsla säger mej att Jacob har viss koll på vilket Joakim Anka-berg Gretas framgångar vilar på oavsett vad föräldrarna säger.
  Men visst är det fantastiskt att Greta 16 år med Aspergers syndrom får större genomslag än de mest erfarna klimatforskarna i den vetenskapliga världen.
  Arma ”upplysta” värld.

 7. Rolf Mellberg

  Jag instämmer i ovationerna men vill tillägga för de läsare som inte följt KU så länge:

  Jakob har varit ganska aktiv här på bloggen för ett par år sen och han har då beskrivit hur ”klimatprästerskapet” i religionskriget arbetat inne på våra universitet, se t ex här:

  https://www.klimatupplysningen.se/2016/10/24/konferens-om-klimatfornekelse-norrkoping/

  Sedan dess har denna INKVISITIONS främsta akademiska center etablerats sig på Chalmers, där man med häpnadsväckande öppenhet har definierat redan innan ”forskningen” påbörjas vilka resultat man tänker komma fram till:

  https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Klimatf%C3%B6rnekelse-starkt-kopplad-till-h%C3%B6gernationalism.aspx

  Två grupper pekas ut: Utvinningsindustrin och Högernationalister. Följaktligen blir jag stämplad till endera av denna framstående forskning. Får man välja själv?

  Lysande!

 8. Rolf Mellberg

  OT

  Undrar om Rockström börjar sova dåligt på nätterna:
  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/sea/SICE_curve_extent_LA_DK_20190221.png

 9. Karl-Johan Lehtinen

  file:///C:/Users/karl-/Downloads/Växthuseffekten%20finns%20inte0707.1161.pdf
  Märkligt att denna publikation inte uppmärksammats särskilt mycket…

 10. Paulina Björn

  Mäktigt!

  En fråga bara, hur har du lyckats undvika häxbålet på universitetet?? Eller är saker och ting bättre än jag trodde??

 11. Karl-Johan Lehtinen

  Ber om ursäkt. Det var denna länk som jag avsåg.

  https://arxiv.org/abs/0707.1161?fbclid=IwAR3dM46u-i-gM00GPSnURZoMJO9kswVJY7o1fD8-t2JxiSieoKMC_WJpnqo

 12. Daniel Wiklund

  På vilket sätt har Greta drabbats av klimatkrisen. Har maten tagit slut, har pengarna tagit slut, har uppvärmningen av huset stängts av, osv. Klimatkrisen gör att hon istf att vara i skolan kan åka land och rike runt, till dom stora metropolerna, hålla tal på stora konferenser, sitta i allsköns tv-soffor. Intervjuas i radio/tv och tidningar världen runt. Nobels fredspris nästa. Vad ska hon göra om klimatkrisen upphör.

 13. Sören G

  #12
  ”Vad ska hon göra om klimatkrisen upphör.”
  Det blir en ny klimatkris, nämligen att det blir kallare. Då kan hon skolka för att fler kärnkraftverk måste byggas.

 14. Fredrik S

  Daneil Wiklund #12

  Med tanke på hur stor andel av elproduktionen på kontinenten som kommer från fossila bränslen borde hon hålla sig inom Sverige åtminstone. Istället för att glida runt med pappa i elbil och tåg runt om i Europa. Men hon tillhör ju det goda folket.

 15. Rolf Mellberg

  Leif Östling har idag uttalat sig både kritik mot Bank och Finansbranschen men också mot politikens resa mot ett brutet samhällskontrakt:
  https://www.realtid.se/da-tappade-jag-respekten-finansbranschen

  Min reflexion blir den att om Sveriges politiker nu tänker baxa igenom en politik där (antar jag) jättelika belopp satsas på att skapa ett fosilfritt Sverige så bryts samhällskontraktet bara snabbare.

  Det enda som uppnås är att Keeling-kruvan förskjuts en liten gnutta år sidan.

  Och att t ex åldringar vanvårdas.

 16. Lasse

  Dagens huvudperson -Rockefeller blev väldigt rik på oljan.
  Framgång inom en bransch behöver ju inte innebära att hans åsikter är mer värda än andras.
  Inte ens Östling eller tonåringen har ensamrätt på åsikterna.
  I USA så lurades PK etablissemanget ut på barrikaderna av en skådespelare och Swedbank kollrades bort av en sviken Bill Browden, som lurade till sig Sovjets rikedomar men fick fly för Putin. Han fick inte med sig alla pengarna. Tyvärr inte heller alla medarbetarna.

  Jag hoppas ni läser andra publikationer än de klimatpositiva som vi brukar länka till här.
  Här är en: https://www.aktuellhallbarhet.se/

  Även på dem skiner solen 10% mer än förr!

 17. Jacob #5
  >Rötterna till miljörörelsen är bruna och bär på ett förakt för människan. Vi vet vad resultatet blev förra gången. Vi behöver samla oss.

  Just det. Det handlar inte om klimatet.
  Det handlar om makt. Global makt.

 18. För att komplettera:
  Målet är en planet uppdelad i en ”ruling class” och en ”working class”.
  Det arbetande folket och den styrande ”nomenklaturan”.
  Hmm. Påminner mig om något.
  Varsågod och skölj!.
  Förr var det kyrkan som styrde. Nu är det globalisterna som håller på att ta över.

 19. Ingemar Nordin

  Jag läste en bok om Rockefeller för många år sedan (det har förstås skrivits flera), men där fick man en version som delvis går på tvärs mot den vanliga. Enligt standardversionen så var det den federala staten som lagstiftade emot de facto monopol som räddade oljemarknaden i USA. Men enligt boken så innebar den federala statens monopollagstiftning bara att John D Rockefeller delade upp sitt bolag, Standard Oil i flera olika delbolag så att han fortfarande kunde dominera marknaden.

  John Rockefeller gillade inte konkurrens, liksom många andra etablerade kapitalister. Han följer därmed Adam Smiths observation att så fort två kapitalister träffas på tehuset så börjar de konspirera om hur de skall kunna lura marknaden. Standard Oil/Exxon är fortfarande världens största oljebolag men de kunde aldrig hindra att det ständigt dyker upp nya oljebolag som håller nere priserna (också enligt Adam Smiths förutsägelser).

  På en fri marknad så kan man, likt Rockefeller, försöka köpa upp bolag efter bolag. Men så fort han försökte utnyttja sitt de fracto monopol genom att höja priserna så blev det lönsamt för andra oljeentreprenörer att starta nya bolag och borra efter ny olja. Det bästa sättet att hålla kapitalister i schack är att tillåta konkurrens, dvs att tillåta en fri marknad.

  Kanske är det Rockefellarnas hat mot en fri marknad som gjort att deras fonder vill gynna en stark centralmakt, helst på en global nivå?

 20. Lasse

  #19 Ingemar N
  OPEC borgar för att oljemarknaden förblir under kontroll.
  Vi har även stora skatter på oljan vilket retade Saudi då klagan på 120 USD fatet blev stor.
  Dessa skatter slipper vissa. Bla gruvmaskiner. Då går miljörörelsen fram och kallar det för subventioner.
  Dessa ”subventioner” har med JÖK försvunnit.
  Kanske kommer gruvorna att ligga i länder med lite generösare syn på verksamheterna i stället-Brasilien tex?
  Miljörörelsen vill förhindra alla rörelser som inte ger skatt.

 21. Fredrik S

  Lasse #20

  Läste för ett tag sedan att Sverige är ett mycket bra land för batterimetaller. Vore väl perfekt för miljörörelsen med närproducerade metaller till kommande batterifabriker. Men de är ju enligt grön logik emot gruvor också. Fast barnarbete i Afrika kan de ju blunda lite för så deras älskade elbilar kan rulla just nu.

 22. Pingback

  […] ”Protect Our Species” vilket är något som jag har valt att uppmärksamma och även döpa mitt boksläpp/event […]

 23. LarsF

  Först blir jag ”anti” när jag hör ”klimatsmart”.
  Sedan blir jag nyfiken i artikeln.

  Sedan i #5 blir jag ännu mer nyfiken – att miljörörelsen skulle ha ”bruna” rötter – då det nu alltmer försöker påvisas att ”klimatförnekare” är bruna och sas förminska de som är kritiska till hetsen som pågår.

  Alla böcker över 350 sidor är värda att läsa – under det bryr jag mig inte ens.
  Så givet köp från mig.

 24. Bensan

  Hade vi lyssnat och tagit till oss de ”ungas” engagemang och belönat aktivismen på 70-talet (så som dagens samhälle och media gör med Gretas naiva känsloutbrott) hade vi varit en kinesisk delstat idag. Känslor och försiktighetsprinciper utan kunskap om fakta har förhindrat mycket utveckling i samhället. Till exempel kärnkraftsutveckling och genmodifierade grödor.

 25. #22 Som du nu har förstått så är min bok definitivt inte en hyllning till Rockefellers och deras långtgående ekofascistiska lösningar. Deras beslutsamhet har grundats i en moral där de anser att åtgärderna är nödvändiga för planetens bästa. De har satt sig på en gudalik position för att döma mänskligheten och alla ”syndare”. Det innebär att de bekämpar livet och hyllar döden. De utnyttjar ungdomens oerfarenhet för att nå sina syften. Det är djupt omoraliskt och förkastligt och det är vår plikt att inte låta detta utvecklas till ett fjärde rike.

  Angående de bruna rötterna är det bara att titta tillbaka på artamanerna och dess koppling till tredje riket. ”This movement encompassed hundreds of groups throughout Germany that were involved in various experiments tied to ecology, health, fitness, vegetarianism, and naturism (Nacktkultur).”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Artaman_League

 26. #19 John var en monopolkapitalist och inledde en utveckling där allt färre storföretag dominerar världsmarknaden. I deras vision hanteras världen med samma effektivitet som Standard Oil. Inget ska förfaras och de som inte håller måttet ska sparkas och uteslutas från gemenskapen. Konkurrens är en synd. Synen på demokrati är som familjens förtrogna Philip Johnson sa om familjeklenoden Museum of Modern Art: ”It is a Rockefeller institution – It is a democracy of One”.