Tänk om folk tog reda på fakta själva

Tänk om folk tog reda på fakta själva. Då skulle de, som hört att Grönlands isar smälter bort, lätt kunna söka fram tex följande bild om temperaturen på Grönland:

Bild från DMI: Klimaet på Grønland
Bild från DMI: Klimaet i Grønland

Den kunskapstörstande skulle se att det inte blivit nämnvärt varmare på Grönland sen 1920-talet. Denne skulle då fundera på om inte isarna smälte mycket i början på 1900-talet när det blev så mycket varmare på några få år. Kanske skulle han eller hon hitta analyser av (flyg)foton från 1930-talet som visade att glaciärerna smälte minst lika mycket då som de har gjort nu. Och glaciärerna återhämtade sig faktiskt väldigt fort när det blev kallare igen.

asdf
Foto från 1930-talet med glaciär i bakgrunden. Källa: Köpenhamns universitet

Denne ifrågasättande individ skulle förstå att de temperaturvariationer vi har sett hittills inte på något sätt är extrema utan är helt normala naturliga variationer.

Men varför skulle folk söka eftersom information själva. Så dum jag är!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Magnus
  Kan man inte lita på medierna menar du?
  När man talar om flyg på Grönlands isar så brukar denna händelse tas upp:
  http://notrickszone.com/2019/02/11/a-plane-that-landed-on-greenlands-surface-in-1942-has-been-found-buried-under-103-6-meters-of-ice/
  Idag har TT en liten notis om isbjörnarna som var på visit på en soptipp. De har gått vidare, men den minskande isen gör att de blir mer vanliga besökare.
  TT kan man väl lita på?
  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/sea/CICE_curve_thick_LA_DK_20190219.png
  http://www.aari.ru/odata/_d0015.php?lang=1&mod=0

 2. mattias

  Knappast någon information idag är fri från vinklingar och överdrifter – sannolikt även på denna blogg förekommer även uppgifter som är helt objektiva utan någon vinkling avsedd att påverka i någon riktning.
  Jag fastnade för följande information från SMHI som gör ett försök att framstå som vederhäftiga och objektiva, men går i samma fälla. Det skulle vara intressant om någon kunnig person här kunde gå igenom denna text och bemöta en del av de påståenden som förekommer här. Till exempel vanligt förekommande är typen av confirmation bias som förekommer i texten, tex. ”Det finns flera skäl till att ställa sig frågan i vilken grad effekten av klimatförändringarna märks redan idag. Ett är att samhället på olika sätt blivit alltmer väderberoende och sårbart. Ett annat är att media numera omgående rapporterar katastrofala väderhändelser från hela världen.” Det förekommer även uppgifter och jämförelser mellan globala temperaturdata och regionala temperaturserier som svenska temperaturuppgifter som SMHI redovisar och försöker förklara varför de skiljer sig åt (tex. temperaturdata från 1930-talet). Jag känner mig inte helt övertygad om riktigheten i deras förklaringar…

  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510

 3. finnjävel

  Här kommer ett finskt verktyg för införskaffande av fakta. Programmet sändes i 3 delar av YLE år 2009 och handlar om Climategate.
  Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=unKZhr3JMhA
  Sakligt undersökande och inte fullt så PK och därför omöjlig att visas i svenskt tv …

 4. Lasse

  #2 Mattias
  I stället för att se vad de skriver kan man ju se vad de utelämnar.
  Solen skiner 10% mer idag jfrt med 1983-en enorm förändring!
  Inte ett ord om detta på SMHIs sida.
  3 dagar ytterligare dagar med sol varje månad inte precis obemärkt för den som är intresserad av väder!
  De får skärpa sig om de vill vara relevanta.

 5. Anonym

  Läste i Aftonbladet att en liten råtta har utrotas,givetvis så skyller man det på klimatförändringarna ,pga höjda havsnivåer,Det hela ilustreas med bilder på översvämmade hus.
  Det hela skall ha skett på en liten sandig ö utanför Australien.
  Några millimeter högre havsnivå skall alltså översvämma den här lilla ön.
  Känns inte troligt.

 6. Björn

  Förmodligen saknas möjligheten att ifrågasätta i undervisningen på alla nivåer. Någon har uttryckt: ”Ingen fråga är för dum för att inte besvaras”. Hur många är det som har frågor kring tjatandet om klimatet eller något annat, men som lämnas obesvarad? Kunskap är att förstå vad som står i text eller vad som levereras muntligt. Denna förståelse är bara möjlig att uppnå i en öppen diskussion och genom egen reflektion. Att söka fakta är ju en konsekvens av att den egna reflektionen har medfört behov av att veta mer. Tar dagens undervisning död på nyfikenheten att lära sig mer?

 7. Lars-Eric Bjerke

  #4 Lasse
  ”Solen skiner 10% mer idag jfrt med 1983-en enorm förändring!
  Inte ett ord om detta på SMHIs sida.”

  Från SMHI´s hemsida: https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/stralning-1.17841
  ”SMHI har nära homogena mätserier av globalstrålning sedan 1983. Sedan mitten av 1980-talet och fram till omkring 2005-2006 ökade den årliga globalstrålningen med nära 8 % i Sverige. Liknande tendens ser man i stora delar av Europa. De senaste åren har globalstrålningen över Sverige fortsatt ligga kvar på den högre nivån.”
  Man beskriver dessutom utförligt ”global dimming” och ”global brightening” här:
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/global-dimming-1.3928

 8. Bengt Abelsson

  #5

  Råttan kom till ön som fripassagerare från ett (havererat?) fartyg. Alltså ett invasivt intrång. Skulle någon idag på samma sätt föra in en sådan råttart i Australien väntar dryga böter.
  Så, vad är problemet? Människan förde dit råttan i en ovänlig miljö, som råttan lyckligtvis inte överlevde. Australiensarna behövde inte lägga miljoner på gift, fällor eller annan jakt.

 9. Lasse

  #7
  Tack Lars Erik
  Men kritiken avsåg den sida som #2 hänvisade till där SMHI beskriver utvecklingen av klimatet.
  En lång utläggning där de utelämnar solen och en 10% ökad strålning från molnfri himmel.

  Jag är övertygad om att de avsiktligt inte vill se sambandet mellan sol och temperatur-tills motsatsen visas!
  Den sista referensen handlar dessutom bara om avkylning Dimming!
  Den dimning som SMHI förmedlar!

 10. Sören G

  #9
  Alltså SMHI:s mörkning av fakta.

 11. Lasse

  Ibland träffar man rätt:
  http://notrickszone.com/2019/02/20/central-europes-warming-since-1990-coincides-with-instrumentation-solar-and-precipitation-changes-not-co2/

 12. Lars Cornell

  Det är svårt att veta var man har SMHI. Å ena sidan skall de forska och vara vetenskapliga. Å andra sidan skall de företräda Sveriges gröna Regering inför FN och det är ett rent politiskt uppdrag. De sitter således på några ej förenliga stolar samtidigt.
  https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc

  Markku Rummukainen är Sveriges representant i FN/IPCC. När man läser det han skrivit ser man att han är 90% politiker och 10% vetenskapsman. Det är inte överraskande eftersom han fått uppdraget av vår Mp-dominerade regering. Det ultimata beviset är att han rabblar upp och överdriver alla negativa sidor som finns med mer koldioxid. Men han framför inte en enda fördel som följer med mer koldioxid och den klimatförbättring som vi kan förvänta oss. Det förvandlar honom från vetenskapsman till charlatan anser jag.

  Cooling of Climate sensitivity – Anthropogenic CO2 Global Warming Challenged by 60-Year Cycle
  https://www.youtube.com/watch?v=wU1PKa0W8Gc – Tack för länken Mellberg.
  Där har Professor em. Francois Gervais gjort ett diagram hur ”koncensus” förändrats med åren. Från ECR på 3° – 6° nära år 2000 har ”prognosen” minskat till ca 3° omkring år 2014 när AR5 fastställdes. Den har därefter sjunkit ytterligare och tendensen för ’koncensus’ tycks nu ligga någonstans mellan 0,5° och 1°.

  Det anmärkningsvärda är att IPCC med AR5 fortfarande ligger på 3°. Det är tydligen vad som faktaresistent även gäller för SMHI och Markku Rummukainens yttranden.
  http://www.tjust.com/2019/klimat/koncensus.jpg

  Nu är TCR mer intressant för oss än ECR som beskriver situationen om sisådär 1000 år när vi passerat flera små istider och troligen (hu hemska tanke) befinner oss i en ny stor istid.

 13. Björn-Ola J

  El Nino tillbaka igen enligt välunderättad källa (Aftonbladet).

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VRVlnr/nu-blir-planeten-annu-hetare

 14. Lars-Eric Bjerke

  #9, Lasse

  Den ökade globalstrålningen beror huvudsakligen på aerosoler, partiklar och molnbildning och är bland de viktigaste indata till alla de klimatmodeller som IPCC refererar till och SMHI använder och de finns lite utförligt beskrivna i IPCC AR5.
  Aerosolerna inverkar på strålningsbalansen på två sätt: dels med en effekt som beror av aerosolernas förmåga att absorbera respektive reflektera strålning, och dels med en effekt som beror på aerosolernas inverkan på molnbildningen. Aerosolernas totala, kylande, inverkan på jordens strålningsbalans bedöms i AR5 uppgå till -0,9 W m-2. Osäkerhetsintervallet för aerosolernas avkylande effekt är stort (-1,9 till -0,1 W m-2). Den moln-relaterade (indirekta) effekten bedöms vara avsevärt mindre -0,45 W m-2. Aerosolpartiklarnas avkylande inverkan kan jämföras med den totala inverkan på strålningsbalansen som orsakas av människan som bedöms vara +2,29 W m-2. Här utgör koldioxiden den klart mest betydelsefulla värmande beståndsdelen i atmosfären +1,68 W m-2.

  Du ser att osäkerheten i bedömningarna är så stor att även din uppfattning ryms i osäkerhetsintervallet. Vad gäller strålningensförändringens storlek använder IPCC i AR5 måttet ESR, Effective Solar Radiance, som är ett komplicerat mått, som inte direkt anger hur mycket jorden värms upp momentant per kvadratmeter, utan den verkliga momentana uppvärmningen är kanske 1/3 av denna.

 15. Lars-Eric Bjerke

  #14
  ”Den ökade globalstrålningen beror huvudsakligen på aerosoler, partiklar och molnbildning ”

  Rättelse: Jag skulle skrivit ”Den förändrade golbalstrålningen……

 16. Lars-Eric Bjerke

  #11 Lasse

  Även i Sverige kom en temperaturökning kring 1990 som liknar Tysklands.
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/homogenisering-av-temperatur-1.18158

 17. Lasse

  #15
  Lars -Erik

  887(1983) till 960 (2017) KWh/kvm och år ger ca + 2,3 W/kvm
  Varför inte skriva den ökade?
  Nån kommentar till #11 där samma sak redovisas i Tyskland.

 18. Lars-Eric Bjerke

  #17 Lasse,
  Kul att jag hann svara på dina frågor innan du ställde dem- kanske tankeöverföring eftersom vi båda heter Lasse.

 19. Roland Salomonsson

  Den där bilden i inledningen om anomalier, fattar inte jag. Smälter det mer is om vintertemperaturen är -20 i st f -30 i inlandet? I o f s kan jag fatta att om det under 2,5 månaders sommar är exempelvis +6 i st f normala genomsnittet exempelvis +2 så skulle det smälta mer än vanligt, MEN . . .

  Nu snöar det 9 månader om året på Grönland, medan det bara smälter i delar av Grönlands inland under 2,5 månaders sommar, periodvis olika delar, inte över hela ytan, som bedragarna ger sken av. Det kommer nederbörd även sommartid och minst hälften i form av snö. Snö-/istäcket är dock så kyligt att en hel del av regnet som kommer omedelbart fryser till is. Inte undra på att istäcket växer på höjden och att isflödena mot havet ökar i hastighet (vilket bevisas av att kalvningstakten ökar extremt).

  Det nordiska istäcket senaste glacialen behövde f ö 20000 år att smälta av, sedan blev det ett bakslag på ca 3000 år och därefter tog det ca 5000 år innan allt var helt borta. Grönlands istäcke är garanterat kvar även om 10000 år.

 20. Rolf Mellberg

  #12 Lars Cornell

  Jag vill bara bekräfta att Markku Rummukainen är en politker-hantlangare i första hand varför hans insats som vetenskapsman måste helt underkännas.

  Det kan jag hävda då han för ett par månader sen framförde SR15-budskapet att vi har 13 år kvar till ”stupet”. Detta utan att ange – ens efter en explicit fråga från mig – vilken klimatkänslighet den beräkningen baserade sig på. En vetenskapsman värd benämningen skulle ha angett minst tre siffror på årtal, utgående från tre olika värden på klimatkänsligheten. (vilken som bekant estimeras till vitt skiljda värden)

  Det är naturligtvis POLITISKT otänkbart att exponera att det finns minsta lilla osäkerhet i siffran 13 år.

  Pseudovetenskap är vad Markku ägnar sig åt.

 21. Göran J

  Den lilla ökning av globala temperaturen de senaste 30 åren som har dokumenterats beror sannolikt på att globalstrålningen ökat mera än 10 % sedan 1983 . Mitt ställningstagande bygger på det motsatta, nämligen, 1991 var ett kraftigt vulkanutbrott av Pinatubo en vulkan på ön Luzon i Filippinerna och globalstrålningen sjönk under ca ett år med ca 10 %. Detta inverkade på den globala temperaturen som sjönk med 0,4 grader. Under den här perioden var koldioxidhalten något ökande beroende på vulkanen släppte ut ca 20 miljoner ton koldioxid .
  Globalstrålningen är summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln.
  Globalstrålningen påverkas inte av växthuseffekten. Det som påverkas är temperaturen av moder jord.
  Minskad globalstrålning ger en minskning av globala temperaturen vid konstant koldioxidhalt.
  Analogt med detta så bör det betyda att vid ökad globalstrålning bör den globala temperaturen stiga i motsvarande grad som den sjönk vid minskad globalstrålning. Eftersom globalstrålningen ökat med mera än 10% under perioden 1983 till 2018 kan vi konstatera att den temperaturökning på uppmätta 0,4 – 0,5 grader som jorden blivit varmare med all säkerhet kommer från den ökade globalstrålningen under perioden 1983 till 2018.
  Vad den ökande globalstrålningen beror på vet vi inte men förmodligen beror den på minskad ”nedskräpning” av partiklar i atmosfären vilket vi skall vara mycket glada för.
  OBS! Koldioxiden har ingen som helst inverkan på ökad eller minskad globalstrålning. Koldioxiden är en genomskinlig gas och är en förutsättning för livet på jorden. Den ger växtligheten den ”mat” den behöver för att växa på samma sätt som vi människor behöver syrgas för att överleva.
  Temperaturökning och ökningen av koldioxid i atmosfären ger oss människor ökad och skogstillväxt och ökade skördar så flera människor i framförallt 3.e världen kan mätta sina hungriga barn.

 22. Fredrik S

  Lite OT men de gröna kommunisterna på SVD kör på för fullt med co2-lagring. Norge är dumma för att de har mage att ta betalt för lagringen, de har ju tjänat miljarders miljarder på oljan. Att kol, olja och gas helt varit avgörande för vår utveckling och välstånd passar ju förstås inte in i teserna.

  Peter Alestig skriver att det handlar om vår överlevnad!

  Funkar att öppna som inkognitofönster.

  https://www.svd.se/teknik-som-kan-radda-klimatet-redan-mogen