När de 97% förlorar sin auktoritet

12248553341754
Var står vi nu i klimatdiskussionen? Mer eller mindre alla klimatforskare av betydelse är överens om att den globala temperaturen planat ut i minst 15 år. Med anledning av den överraskande frånvaron av uppvärmning under så lång tid så framkastas flera olika teorier om vad som kan ha orsakat detta: mer avkylande aerosoler i luften, låg solaktivitet, värme som försvinner ned i djuphaven, havsströmmar, kaotiska processer osv. Klart är emellertid att förklaringen måste hänvisa till faktorer och processer som inte har med koldioxiden att göra eftersom denna har fortsatt att öka i oförminskad takt.
Konsekvensen av detta är emellertid att det samtidigt kastar ett tvivel över IPCCs tvärsäkra (90%) påstående att koldioxiden dominerar uppvärmningen. Beräkningarna bakom detta påstående bygger på den korrelation mellan uppvärmning och koldioxid som kunde iakttas i slutet av 1900-talet. Men nu är det uppenbart att korrelationen inte längre finns där och att andra faktorer inom klimatsystemet kan dominera. Den s.k. klimatkänsligheten måste räknas ned.
En ytterligare konsekvens blir att klimathotet inte verkar vara särskilt överhängande. Vi har rimligtvis mycket mer tid på oss än vad alarmisterna, inklusive IPCC, har hävdat. Den tiden behövs. För klimatvetenskapens del behövs den tiden för att få ett bättre grepp om hur klimatet faktiskt fungerar. För politikens del behövs tiden för att informera sig, smälta och förmedla att det är alldeles för tidigt att basera stora, dyra och omfattande politiska beslut på en så osäker grund. Man behöver också omvärdera sin energipolitik – bort från stora subventioner till vind- och solkraft och istället låta t.ex. skiffergas och kärnkraftsforskning utvecklas på egna meriter. Det behövs också en ordentlig och sannfärdig genomlysning av risker och kostnader för olika alternativ – något som nästan helt saknas idag.
I The Economist gör W.W. Houston en mycket bra genomgång av den klimatvetenskapliga diskussionen. Flera forskare hävdar nu att den omtalade konsensusen aldrig gällt annat än att koloxiden bidrar till uppvärmningen (med c:a 1 grad vid en fördubbling av halten). Och att det alltid funnits delade meningar om förstärkningseffekter och vilken roll naturliga faktorer spelar.
Om detta är sant, så har allmänheten blivit systematiskt missledd. Så som det blivit presenterat för allmänheten så har den vetenskapliga konsensusen utsträckt sig till precis det som nu ifrågasätts: den globala temperaturens känslighet för en ökning av den atmosfäriska koldioxiden. Sannerligen, om konsensusen bara handlade om att växthusgaserna har en viss uppvärmande effekt, så skulle det inte finnas några uppenbara policy-implikationer alls.
Så, allt det här med koldioxidskatt, utsläppshandel, stora offentliga satsningar på sol- och vind, subventioner till elektriska bilar, globala klimatavtal, etc, var bara baserat på en påhittad konsensus om en katastrofal och snabb uppvärmning? Men var det inte den konsensusen (av vissa mindre seriösa forskare uppblåst till 97%) som vi alla skulle lita på? Ja, som det t.o.m. ansågs vara omoraliskt att ifrågasätta?
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas P

  ”Flera forskare hävdar nu att den omtalade konsensusen aldrig gällt annat än att koloxiden bidrar till uppvärmningen”
   
  I din artikel skrivs ”But the “consensus” never extended to the intricacies of the climate system, just the core belief that additional greenhouse gas emissions would warm the planet.” detta citat kommer från journalisten Nate Cohn på New Republic som i sin tur inte anger någon källa. Det är den vanliga ekokammaren där journalister och propagandister citerar varandra i en kedja och bättrar på lite i varje steg.

 2. Thomas, det tycks återigen som om du inte har någon bra dag. Du har nu skrivit ett antal inlägg där du försöker vända upp och ner på sammanhangen. Nu tycks du tom ’försvara’ idiotin om den påstådda ’konsensusen’ som ju var ett nonsensargument precis hela tiden, där man dessutom noggrant undvek att specificera vad den skulle gälla.
   
  Och antalet propagandister och journalister som utgjort ekokammare … och skruvat till saker lite värre i varje led .. Skojar du!? Självironi brukar inte vara din starka sida … Du som nästan aldrig klarat av att referera någon källa rättvisande!

 3. Slabadang

  Jag vet inte hur din värld fungerar Thomas!
   
  Kanske J Lovelocks beskrivning av samma slutsats kan kvalificera sig?
  The great climate science centres around the world are more than well aware how weak their science is. If you talk to them privately they’re scared stiff of the fact that they don’t really know what the clouds and the aerosols are doing. They could be absolutely running the show. We haven’t got the physics worked out yet. One of the chiefs once said to me that he agreed that they should include the biology in their models, but he said they hadn’t got the physics right yet and it would be five years before they do. So why on earth are the politicians spending a fortune of our money when we can least afford it on doing things to prevent events 50 years from now? They’ve employed scientists to tell them what they want to hear. The Germans and the Danes are making a fortune out of renewable energy. I’m puzzled why politicians are not a bit more pragmatic about all this.
   
  Hela artikeln visar upp vad som allktid döljt sig bakom klimathotarfasaden.
  http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2010/mar/29/james-lovelock
  Varenholt Lovelock det börjar gapa timma spiltor i alarmisternas stall!

 4. OR

  Så vad är det Obama tänker komma med NU!?
  Tvingande omställning av gamla kolkraftverk till gas? Även om opinionen är vilseförd är den iallafall stark, särskilt bland hans egna väljare. OM skiffergasen skulle visa sig vara en ekonomisk bubbla kunde detta kanske få den att brista senare. Slabadang #3: Är det här vägen mot pragmatism som Lovelock efterlyser?

 5. PT

  När jag började följa klimatdebatten för några år sedan hette det bland klimatskeptikerna att det var den globala temperaturökningen som höjde temperaturen i haven och som i sin tur orsakade den ökande koldioxidhalten i atmosfären och inte tvärt om. Nu tycks man åter vända på resonemanget. Koldioxiden förorsakar en global temperaturökning, även om den ökningen är bra mycket mindre än de värsta alarmisterna påstår.

 6. Lennart Bengtsson

  Vad Du konstaterar är korrekt och får vi hoppas skall leda till en nyktrare och mer sansad debatt. Meteorologerna kan ju knappas beskyllas längre för att förfalska observationerna då det ju är det meteorologiska instituten som visar att uppvärmningen i stort upphört, inte heller är det särskilt sannolikt att koldioxiden kommer från havet på grund av havets uppvärmning då i alla fall havsytan inte värmts upp.
  Vad vi ser är två saker, dels en demonstration av klimatsystemets naturliga variation ( vilket inte är någon nyhet) samt ett belägg för att modellerna har systematiska fel. Flera av oss har fört fram detta under en längre tid men många har inte velat lyssna.  Det är så här vetenskapen fungerar som Hans von Storch klargjorde i den senaste intervju i der Spiegel med det är ju inte vad politikerna vill höra. Tyvärr måste konstateras att IPCC inte  lyckats leva upp till de högt ställda förväntningarna då det är precis detta de skulle förklara för allmänheten.  De svenska politikerna får vända sig till sina kära experter som Rockström, Wijkman och Azar för att få ett svar.
  LennartB

 7. Thomas P
  Menar du att det har rått konsensus om att en dubbling av co2-halten skulle leda till en uppvärmning betydligt överstigande 1K?

 8. Slabadang

   
   
  Bakläxa för IPCC och Trenberth!
  även om det är en artikel publicerad i skandalblaskan Nature så kanske den inehåller nån frukt?
  Climate change is governed by changes to the global energy balance. At the top of the atmosphere, this balance is monitored globally by satellite sensors that provide measurements of energy flowing to and from Earth. By contrast, observations at the surface are limited mostly to land areas. As a result, the global balance of energy fluxes within the atmosphere or at Earth’s surface cannot be derived directly from measured fluxes, and is therefore uncertain. This lack of precise knowledge of surface energy fluxes profoundly affects our ability to understand how Earth’s climate responds to increasing concentrations of greenhouse gases. In light of compilations of up-to-date surface and satellite data, the surface energy balance needs to be revised. Specifically, the longwave radiation received at the surface is estimated to be significantly larger, by between 10 and 17 Wm−2, than earlier model-based estimates. Moreover, the latest satellite observations of global precipitation indicate that more precipitation is generated than previously thought. This additional precipitation is sustained by more energy leaving the surface by evaporation — that is, in the form of latent heat flux — and thereby offsets much of the increase in longwave flux to the surface.
  http://www.nature.com/ngeo/journal/v5/n10/full/ngeo1580.html

 9. Lennart Bengtsson

  7
   
  Den ekvivalenta CO2 ökningen ( dvs bidraget från alla  de långlivade växthusgaserna)uppgår till drygt 80% sedan senare hälften av 1800-talet medan den globala temperaturen stigit med ca 0.8° C. Det är självklart att detta måste övertygande förklaras om klimatforskarna skall behålla sin trovärdighet. Att utan  någon övertygande förklaring bara notera att detta beror på antropogena aerosoler är inte tillräckligt! Och om det är så då utför vi  faktiskt redan ett geo-engineering experiment utan att ens ha planerat det. Att fortsätta att prata om klimatkänslighet på  upp till 4.5 är det ingen längre som kan betrakta som seriöst.
  LennartB

 10. Stickan no1

  #8
  I told You so.
  Grundläggande energitransport är medvetet felaktigt uppskattat och presenterat av bland annat trenberth, för att förstärka bilden av att energitransporten handlar om IR strålning i atmosfären. Det är missvisande och felaktigt till den grad att det borde klassas som bedrägeriförsök.
   

 11. Thomas, din kommentar #1 besvaras av Judith Curry fast hon inte läst den:

   

  JC comment: Houston’s article hits the nail on the head re the policy implications of the pause for policy and for the consensus. This statement struck me in particular:

   

  Indeed, if the consensus had been only that greenhouse gases have some warming effect, there would have been no obvious policy implications at all”

   

  This statement reflects the folly of the ‘speaking consensus to power’ approach of climate change policy making, and danger of a manufactured consensus on climate change to the healthy evolution of climate science. We’ve lost decades in climate science by failing to pay adequate attention to natural climate variability. By failing to pay adequate attention to uncertainty and natural climate variability, the climate community is facing the following prospect:

   

   

  If that consensus is now falling apart, as it seems it may be, that is, for good or ill, a very big deal”

 12. 9
  Tack Lennart Bengtsson. Min fråga var egentligen ett försök att få TP att klargöra sina historiska ställningstagande om klimatkänsligheten. Vad jag vill minnas har han förfäktat IPCC:s 3 grader som ett minimum med hänvisning till konsensusen bland klimatvetenskapsmän.
   
  Ditt inlägg bekräftar dock (kanske bara till en viss del) min syn på klimatkänslighet vilket verkligen är roligt. För förstagången sedan jag läste Al Gores bok är nu min uppfattning i enlighet med en klimatvetenskaplig auktoritets.
   
  Vis av erfarenheten aktar jag mig dock för att tro att detta skall vara i evighet. Även uppburna klimatologer omdefinieras ju som pseudovetenskapare när de lämnar Den Rätta Tron, se t ex Judy Curry.
   
  Den här gången verkar det dock som om det kommer att bli strömhopp av avfällingar så det kanske blir en återgång till normal vetenskap. Aggressionen hos alarmisterna tyder på detta.

 13. Slabadang

  OT EU-valet 2014 !
  Journalisterna har i princip utrotat alla andra röster än deras egna och givit sin egen kår förträden till i princip tolkningsrätt och språkrör i varenda fråga.Jag bara undrar ….. det är som om svenska folket inte existerar längre för journalister och politiker.
  Samtidigt är jag säker på att det folkliga motståndet mot Euron och sin skepticism till EU är något våra federalister till partieliter helt glömt bort. Det blir en giftig cocktail när politikerna tillsammans med journalsiterna skall förvara EU- medelemskapet. Två yrkesgrupper med extremt lågt folkligt förtroende skall gemensamt föröka försvara en organisation som har ett ännu lägre!
  När vi röstade för EU- inträdet med knapp majoritet så blev vi ju kapitalt lurade om vad vi folkomröstade om. En frihandels organisation som utsn att fråga sina väljare gjorde om sig till den politbyrå som var planerad redan från början. Jag kan inte se något annat utfall än att sjuklövern kommer blir så in i h…. uppläxad ocxh tilltufsad och självklart kommer SD att kräva ny folkomröstning och den som röstar emot kommer att begå politiskt harakiri.
  Svenska folket är inte som sina journalister eller politiker och inte heller som de dessa väljer att sätta mikrofonen inför eller rekryterar som ”rådgivare”. Allt fler upptäcker den svenska demokrsturens strukturer och spelare och de gillar inte vad de ser och nu när alla partierna samlats sig i en smal mittfåra så kommer väljarna att titta på de alternativ som står till buds och i EU frågan glider SD in och kan göra segertecknet innan valkampanjen ens börjat.
  Vi kommer sannolikt se en kopia av den Engelska situationen där sjuklövern kommer tvingas till falska löften om förändringar med EU men som inte kommerbli så tydligt konkreta och trovärdiga att de kommer att ännu större stryk i riksdagsvalet. Vad gäller EU kan de lura oss en gång men inte två? Jag tror att väldigt mycket av den poloitiska kartan kommer att ritas om nästa år.
   
  Våra journalasiter kommer att få sina privilegier prövade av inte bara en utan fler helt nya parter.Det är dags för granskning och ansvarsutkrävande av dessa demokratins smörklickar! 
   

 14. Slabadang

  SVT.se tappar konstant besökare!
  Trenden är väldigt tydlig ,allt fler skiter i vad SVT producerar och tycker. Jag vet att de även tappat massor av tittare och det gläder mig innerligt att folk väljer andra kanaler att inhämta sin information ifrån. Det finns nog fler orsaker än att folk tröttnat på stadspropagandan som ligger bakom tappen, men hur man kan ruinera ett varumärkes dragkraft så in i helskotta är bara pinsamt att se. Det är ju tur att SVTY beställer sina egna förtroendebarometrar av den gamle sossen Holmberg!! 🙂 Att SVT dessutom är den som betalar beställer och bestämmer villkoren för sin egen ”Mediegranskning” är väl så nära Nordkorea det går att komma!
   
  SVTs nuvarande organisations makt och kontroll är ett minne blott mycket snart! Det som är kvar av public service kommer att vara friskare friare och kunderna kommer få makten!
   

 15. le D

  Sabang !!!!
  Du är Outstandining !!!!!

 16. Olle D

  Slabang!!!!
  Du är Outstanding!!!!

 17. ThomasJ

  Bra inlägg, Ingemar! Tack för det!  😀
   
  ’Down Under’ finns inte bara ’märkliga’ 4-benta djur, ett och annat 2-bent syns & hörs, respektive får stort utrymme i den där förhärskande, nordkoreaniska, MSM + publika servicen. En av dessa tvåbeningar är den icke helt obekante Mr. John Cook, som bl.a. driver bloggen SKS och därtill gärna hoppar i ’säng’ med skurrila hjärnskrynklare (typ Lew). Cook ’kämpar’ i sanning vidare för ’sin’ sak, nyss uppmärksammats av JoNova, läsvärt till tusen:
   
  http://joannenova.com.au/2013/06/climate-scientists-move-to-atom-bomb-number-system-give-up-on-exponentials/
   
  Hur många ’Cookar’ finns här i norra EUSSR, inkl. mer/mindre frekventa kommentatorer på denna blogg??  :mrgreen:
   
  Mvh/TJ

 18. En samhällsfråga av det här slaget är mycket svår att vända. Det blir en hel generation av beslutsfattare och forskare som drabbas. Därför tror jag på ett fortsatt kallt debattklimat för klimatdebatten. Sakta, sakta förnyas inte anslag, promemorior om klimathotet blir mindre lästa, när prominenta företrädare slutar eller går i pension så anställs ingen efterträdare. Det innebär att kostnaderna pågår i många år till, men nu är det bara bondeoffer för att undvika större och smärtsammare omvälvningar. Det finns liknande exempel på hur policy förändrats.

 19. Ingemar Nordin

  Waldemar Ingdahl #18,

  Tyvärr har du nog rätt att det tar lång tid beträffande myndigheters agerande. Men det är också ett spel mellan media och politiker. Svänger media så svänger politikerna.

 20. Nils G

  Lennart Bengtsson 2013/06/23 kl. 17:52    #6
  Lennart, du skriver ”Meteorologerna kan ju knappas beskyllas längre för att förfalska observationerna då det ju är det meteorologiska instituten som visar att uppvärmningen i stort upphört,”
  Du (och meteorologerna) avser väl uppvärmning av atmosfären? Det har kommit rapporter som visar att havets energiinnehåll och temperatur har fortsatt att öka under det senaste decenniet. Dessutom ökar ju havsnivån i stadig takt vilket också tyder på att havets värmeinnehåll ökar.
  Jag har dessutom sett artiklar (som även Per B har citerat) som visar att den atmosfäriska temperaturökningen fortsätter om man kompenserar för variationer i vulkanisk aktivitet, solstrålning och El Nino/La Nina växlingar.

 21. Nils G

  Ursäkta, ”Pehr B” skall det vara!

 22. Nils G
   
  Det finns ett flertal försök att bortförklara den (för alarmisterna) problematiska uppvärmingspausen. De saker du nämner ingår där. Men det främsta problemet ju då att man flyttar målstolparna. Dvs man påstod innan att man hade med alla sådana saker, och man modellerade just global medeltemperatur (eftersom det är den enda variabel modellerna hjälpligt lyckas ’återskapa’, dvs justerats att visa rätt. Andra delar får de alls inte speciellt rätt)
   
  Om du vill hitta bortförklaringar (fria från skeptiska påpekanden och invändningar) skall du söka på SkSc. Många som vill hålla fast vid sin tro letar där, och hoppas att det är den oförställda sanningen de matas med därifrån.
   
  Vulkaner och El Niño, La Niña var väl Tamino och Rahmstorfs kurvanpassning? Och nej, den visar inte att atmosfäriska uppvärmingen fortsätter (enligt plan, för det gör den inte). Det är ett kreativt försök att säga vad man menar att temperaturen borde vara istället för vad den är. Och den gissningen kommer också att falsifieras inom några år (när deras kurvanpassning inte längre stämmer). Den är dessutom i kontrast till havets värmeinnehåll som är den andra bortförklaringen.

 23. Nils G, jag citerade dessa artiklar i blogginlägget Rahmstorf och Foster får mothugg.

   

  Det var fråga om två artiklar som använder samma principiella metod för att separera en långsiktig uppvärmning från mer kortsiktiga variationer. Men de två artiklarna kom till helt olika resultat.

   

  Rahmstorf med flera (2012) fann att den långsiktiga uppvärmningen låg på 0,17 C per tio år dvs. på hundra år skulle temperaturen stiga 1,7 C.

   

  Tung och Zhou (2013) fann däremot att den långsiktiga uppvärmning låg på 0,07 C per tio år, alltså att temperaturen skulle stiga med 0,7 C under hundra år.

   

  Frågan blir då om metoden verkligen är så bra eftersom den kan ge så olika resultat eller om det går att få bra resultat med metoden om man tillämpar den rätt. I det senare fallet blir då frågan vilken av grupperna, om någon, som har tillämpat metoden rätt.

 24. Håkan Sjögren

  Ingemar Nordin : Nu, när de 97 %-en har förlorat sin auktoritet törs jag avslöja en länge hemligihållen sanning.Den försvunna värmen har av kapten Nemo transporterats till Marianergraven. Det är alltså inte kapten Kirk som har teleporterat den till månens baksida. Det är följaktligen inte rekylen från värmeutstrålningen som tvingat månen att närma sig jorden, så att månen ser större ut. Mvh, Håkan.

 25. Nils G

  #24
  Jonas N. #22
  Om det är en förklaring eller en bortförklaring är en intressant kunskapsteoretisk fråga. Enda sättet att avgöra det såvitt jag förstår är att se på andra studier och se hur de överensstämmer.
  Men, med tanke på att du med säkerhet kan uttala dig om framtiden har du kanske tillgång till andra källor för kunskap. 
  ”Den är dessutom i kontrast till havets värmeinnehåll som är den andra bortförklaringen.” Såvitt jag förstår hänger de båda teorierna bra ihop. La Nina innebär att varmt ytvatten dras ned i haven varvid värme transporterar ned.
  Pehr. #23
  Tack för referensen. Jag skall titta på artiklarna och jag vill minnas att de finns några andra också. Vi får se om jag hinner läsa innan kommentartiden går ut för den här tråden men frågan kommer väl upp igen.
  (Varför har man minskat tiden för kommentarer till 10 dagar, tidigare var det 30? I alla fall för mig som har begränsat med tid är det väldigt lite).
  Lennart Bengtsson
  Jag fick inget svar på #20