Det kunde vara värre…

Via våra dagliga media utsätts vi i Sverige sedan något decennium för en massiv ”informationskampanj” om ”klimatförändringar(na)” och den ”globala uppvärmningen”. Många har väl på kuppen blivit närmast hjärntvättade och har en märkligt förvrängd bild av verkligheten, historiska skeenden och det vetenskapliga läget.
Ett annat land, som egentligen ligger Sverige märkligt nära i många avseenden är Australien. Klimatmässigt är Australien dock helt annorlunda, och är bl.a. ett av de torraste områdena på Jorden. Även små väderförändringar kan här ge mycket märkbara effekter under flera år, eftersom man ligger på marginalen.
Inte oväntat kan här allmän desinformation om AGW och CAGW uppfattas som trovärdigt – även om man lätt kan hitta historisk information om exempelvis extrema och långdragna torrperioder i nära nutid.
Politiska skeenden läggs ovanpå allt detta, och den nuvarande regeringen under Julia Gillard är an någon anledning en av de mest klimatalarmistiska bland Jordens alla stater. Alla Australiensare köper dock inte hennes story rakt av, som man kan se på exempelvis geografisk statistik från Google om sökningar på relaterade nyckelord.   Man vill helt enkelt ta reda på information själva.
Australien har också en mängd framstående och vassa ”skeptiker” – ex Jo Nova och Bob Carter, som på ett förtjänstfullt sätt punkterar påståenden som regeringen under Gillard vill få folket att tro på.
Australiens regering har för propagandabruk tillsatt en s.k. ”klimatkommission” – med följande medlemmar:
xau
Ordföranden har givetvis noll meritering som klimatforskare, (paleontologist) men väl ett välsmort munläder, och har betecknande nog fått utmärkelsen ”Årets Australiensare” (lite mer info finns här).
Låter bekant ?
Siste man på listan – Will Steffen –  är den som vår egen Johan Rockström refererar till i klimatsammanhang, och som också sitter med i hans egna referensgrupper och styrelser. Han är i botten kemiingenjör, men har skapat en karriär inom klimatsvängen precis som Kevin Noone på MISU – eller som många andra ämnesbytare runt om i världen (ex fysikerna Pierrehumbert, Rahmstorf, Schellnhuber, Wigley etc etc.)
Kommentarer är troligen överflödiga om resterande kommissionsmedlemmar.
Ja, vad har de nu dessa personer kommit fram till?
Läs och förskräcks över  ”The Critical decade 2013” och det politiska spelet. Ett smakprov:
1. Our understanding of the climate system has continued to strengthen.

 • Over the past half-century rapid changes have been observed across the world in many features of the climate system, including heating of the ocean and the air; changing rainfall patterns; reduction in the area of Arctic sea-ice; mass loss of polar ice sheets; increasing sea level; and changes in life cycles and distribution of many plants and animals.
 • There is very strong consensus that the climate is changing and that human activities, like the burning of fossil fuels, are the primary cause.
 • Scientists are now moving to new challenges, for instance, improving our understanding of shifting rainfall patterns and of potential abrupt or irreversible changes in major features of the climate system.

2. We are already seeing the social, economic and environmental consequences of a changing climate. Many of the risks scientists warned us about in the past are now happening.

 • Heatwaves: The duration and frequency of heatwaves and extremely hot days have increased across Australia and around the world. The number of heatwaves is projected to increase significantly into the future.
 • Bushfire weather: Climate change has already increased the risk of extreme fire weather in some parts of Australia, especially the populous southeast.
 • Rainfall patterns are shifting. The southwest corner of Western Australia and much of eastern Australia has become drier since 1970. The southwest and southeast corners of Australia are likely to remain drier than the long-term average or become even drier.
 • Sea-level rise: Global average sea level is now rising at a rate of 3 cm per decade and will continue to rise through the rest of this century and beyond, contributing to an increased frequency of coastal flooding around the world including Australia. For example, Fremantle has already experienced a three-fold increase in high sea level events since 1950.

3. The changing climate poses substantial risks for health, property, infrastructure, agriculture and natural ecosystems.

 • Health: Heat causes more deaths than any other type of extreme weather event in Australia. Increasing intensity and frequency of extreme heat poses health risks for Australians and can put additional pressure on health services. Changes in temperature and rainfall may allow mosquito-borne illness like dengue fever to spread south.
 • Property and infrastructure across Australia has been built for previous climatic conditions and much of it is ill prepared to cope with increasingly frequent and/or intense extreme weather.
 • Agriculture: Changing rainfall patterns and increasing risk of extreme heat and bushfire weather present challenges for Australian agriculture. Production of temperature- and water-sensitive broadacre crops, fruit, vegetables and wine grapes need to adapt to these changing growing conditions or move to locations where growing conditions are becoming more amenable for their production.
 • Natural ecosystems: Many Australian plants and animals are already responding to climate change be changing their distributions and the timing of life cycles. Climate change, in combination with other stresses, is increasing the risk of species extinctions and threatening many iconic ecosystems including the Great Barrier Reef, Kakadu National Park and the alpine zone.

Och så vidare – …
På basis av detta föreslås sen en rad extremt kostsamma ”klimatåtgärder”
Kommissionen har förutom detta redan legat bakom miljardsatsningar på avsaltningsanläggningar för dricksvatten och för (bevisligen katastrofal) policy för dammregleringar i Queensland.
Facit har istället varit regn och översvämningar – variationer helt i linje med historiska vädermönster de senaste seklen.
Decennielång torka i delar av Australien är inte heller något ovanligt  – historiska torrperioder finns listade här,
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ThomasJ

  Utengemärkt bra inlägg, Peter! Plenty txs!  😀
   
  Likheterna mellan australiska & svenska ’klimathoteri-organisationer’ är verkligen slående; inrätta ett par ’kommissioner’ (alt. ’utredningar’), besätt dessa med munviga mer/mindre självutnämnda ’experter’ (t.o.m. jordbrukare kvalificerar), ge dessa snudd på obegränsade mandat att mota ’mänsklighetens största hot’ (hah), dito obegränsade ekonomiska resurser, etablera internationella ’nätverk’ till likasinnade, hjärntvättande ’världs-förbättrar’-organisationer, anordna/genomför ’konferenser’, tillse att endast pålitligt troende får uppdrag/jobb etc., tillse strikt konfidentiella sammankomster för utformandet av ’rapporter’, i allra synnerhet SPM:erna, styr vad som får publiceras i MSM resp. ’public service’, skriv instruktioner, tvingande, hur temat ska ’förmedlas’ på ’rätt’ sätt till ungdomar i skolor/utbildning (inkl. högsta nivå)… och, och, och… Listan kan göras hur lång som helst…
   
  Sicken djefvla sjukt förljugen värld/samhälle/ det är i vilka vi lever i. Historien upprepas överallt där historielösheten är utbredd – en fördummad befolkning är ingen konst att ’styra’, det klarar(??) ju t.o.m. en frisör som i anständighetens namn deFacto borde kamma till sig rejält istället för att styra över energi- och it-politiken…
  Arma Land/Länder!
   
  När kommer revolutionen(-rna)…? 
   
  Mvh/TJ
   

 2. ThomasJ

  Korspostar länken till JoNovas mycket läsvärda inlägg:
   
  http://joannenova.com.au/2013/06/climate-scientists-move-to-atom-bomb-number-system-give-up-on-exponentials/
   
  Mvh/TJ

 3. Christopher E

  Men Peter… även om just Flannery är en klimathaverist (som knappast tillfrisknar så länge hans karriär boostas av hysterin) är generellt paleontologer ganska meriterade i ämnet klimatvetenskap. De är i allmänhet geovetare med en bra grund i naturgeografi, och framför är de insatta i paleoklimatologi. Att ägna sig paleontologi utan paleoklimatologi vore som en kemist som inte kände till grundämnnen… ;-).
   
  Det paleoklimatologiska perspektivet behövs verkligen för att sätta dagens variation i perspektiv. Så är också klimathotsskeptiker överepresenterade i geologikretsar… tänk tex på Flannerys landsman Carter.
   
  Aktivisten Flannery är dock ett undantag. Hur han kan medverka till ett dokument som i en interglacial beskriver isavsmältning och havsnivåhöjning som något onormalt (?!) kan bara förklaras just av hans hotarkarriär. Tredje punkten under avsnitt 1 är förresten ett riktigt uselt ”science-is-settled”-försök.

 4.  ”Årets Australiensare”
  Har detta samma lugubra innebörd som Årets Svensk?

 5. Ann L-H

  Ännu ett ”sanningsministerium”. Kommissionen uppges vara en “independent and reliable source of information about science of Climate change”.
   

 6. #1 Thomasj
  ”(t.o.m. jordbrukare kvalificerar)”
  Det var mig ett märkligt uttalande. Några av de mest skeptiska människorna bland allmänheten är bönder. Som sådana är de väl bekanta med begreppet årsmån, hur stora variationerna kan vara från är till år, konsekvenserna för den egna verksamheten osv.
  Bönder är med andra ord en yrkesgrupp som är sällsynt väl informerad om vardagsrealiteter knutna till klimat och väder. Bönder känner också in på bara skinnet hur alla politiska påfund för att styra klimatet påverkar deras självbetämmande över sin verksamhet och till och med äganderätten.
   
  Att det även inom denna kategori finns människor som är beredda att ljuga och bedra för att skaffa sig ekonomiska fördelar är inte mer förvånande än att det finns meteorologer, kemister, fysiker, ekonomer, psykologer, journalister, politiker eller i andra  yrken verksamma som också är opålitliga. Detta faktum är dock inte skäl för att svärta ner eller förringa en yrkeskår.
   
  Om du gått på svensk akademiskt utbildningsväsendes favoritmyt om att bönder är särskilt dumma i huvudet, dåligt utbildade eller bara obildade, är du rejält ute och vinglar på enhjulingen.

 7. Slabadang

  Väderkommissionen!
  Det är ju så här det blir när man inte har en siffra rätt. Kul det här med ”förändrade nederbördsmönster” När inte volymen vattenpelare i atmosfären förändras enligt modellerna så får de ju hitta på något annat och nu är det ”mönstret” som förändras istället.
  Jag hävdar dessutom att de har dålig fanatasi och blandningen av helt neturliga förändringar drivna av naturliga cykler med irrelevanta kopllingar om vad modellerna tror är intellektuellt kränkande. Att haven som höjts allt sedan 18000 år sedan fortsätter att höjas försöker de få till är kopplat till CO2 … vilka skojare!

 8. Peter Stilbs

  Mats Jangdal2013/06/24 kl. 09:19
  Jag tror ThomasJ syftade på en viss JR – av vissa utnämnd till Sveriges störste klimatexpert. Inget ont i övrigt.

 9. Ingemar Nordin

  Tack Peter,

  Australien har åtminstone en politisk opposition i parlamentet och ute i landet som är mycket kritiska till klimatalarmismen och till den löftesbrytande premiärministern.

 10. ThomasJ

  Mats J. #6: Ber Dig och evtl. övriga ’riktiga’ jordbrukare om ursäkt, skulle naturligtvis satt ett /sarc efter ’kvlificerar’.
  Avsikten/andemeningen var att, precis som Peter S #8 säger, att med skral sarkasm hänvisa till agronomen J. Skrockström’s allehanda ’positioner’ etc. inom klimtahotsindustrin.
   
  Är fullt medveten om jordbrukarnas viktiga roll i samhället, samtidigt även medveten om deras omfattande kunskaper i/kring/över temat ’klimat’. Där finns ju oxo andra, hårt kämpande yrkesgrupper med likaledes omfattande klimatkunskaper/-erfarenheter (reala sådana!) och då tänker jag närmast på feskare (=fiskare på rix-svenska)…  🙂
   
  Mvh/TJ

 11. Peter S
  Jo jag insåg naturligtvis att ThomasJ eventuellt hade agronom JR i åtanke. Men jag gillar raka puckar. Halvkvädna visor står lögnen närmast.

 12. ces

  En bidragande orsak till Australiens klimathysteri kan vara att den statliga TV-kanalen ABC befolkas av journalister som enligt en undersökning har följande politiska preferenser: 41% De gröna, 32% Labour, 14% Coalition (ung. Alliansen). Verkar bekant.

 13. Tack ThomasJ! Såg först nu att du postat medan jag skrev mitt svar till Peter.

 14. MrsM

  ces 2013/06/24 kl. 10:37 Nyligen i en av bladen i The Big Apple (New York) förundrades det över varför så många britter blivit anställda inom media där borta. Jo, sägs det, britterna får i sin utbildning lära sig i journalistutbildningen lära sig gå in i en intervju med följande tysta frågeställning i huvudet: ”Why is this jerk lying to me?”
  Smart.

 15. Ingemar Nordin

  ces #12,

  Journalistpartiet på public service flyttar fram sina positioner även här i Sverige genom att tvångsbeskatta även datorer. De lägger också ut nyheter för att på så sätt tränga ut dagstidningarna. Politikerna verkar vara livrädda för denna stat i staten.

 16. MrsM

  Peter Stilbs, vet du om Australien även har en mini-kommission som Sverige? Look:
  http://www.regeringen.se/sb/d/4902/a/216707
  Peter, kan du som svensk förklara poängen? Fattar ingenting!

 17. Slabadang

  Ingemar N!
   
  Medicinen mot  journalistiska makt och privilegiemissbruk är på G!

 18. Peter Stilbs

  MrsM2013/06/24 kl. 17:19
  Skrämmande – dessa barn får väl bara rapa upp de ramsor de lärt sig av skolans indoktrinerade.

 19. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #15
  Och de ar idag fått stöd av förvaltningsdomstolen i Luleå, soom tillbakavisat 19 st som överklagat beslut om Radio licensavgift för sitt  PC-innehav. Minst en kommer att överklaga till kammarrätten.
   
  Förvaltningsdomstolens beslut om smartphones och surfplattor kommer senare i år.
   
  Jag tror att Slabadangs medicin behöver vara mins lika stark som Åsa-Nisses Sepofan, om den ska ha någon verkan. 😀  

 20. Ingemar Nordin

  Gunnar S #19,

  Ja, förvaltningsdomstolens utslag öppnar alla dörrar. Tänk bara vad innehavet av brevlådor kan medföra. Vem som helst kan lägga något som du inte har beställt i din brevlåda och sedan skicka en faktura som du måste betala!

 21. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #20
  Dörrarna har väl varit öppna i Sverige så det blivit korsdrag:
  -Taxiförare och restaurangpersonal schablonbeskattas för den dricks de antas få. 
  -Förbud att inneha destillationsapparater.
  -Om arbetsgivaren betalar bränslet till tjänste- eller  förmånsbilen beräknas skatten på 120% av värdet du får.
  ….
  Astrid Lindgren rådde på systemet, med hjälp av häxan Pomperipossa för att skrämma bort de långfingriga hos skattmasen.   

 22. MrsM

  Ingemar Nordin 2013/06/24 kl. 18:53 God idé! Om ni har tummarna kvar och kan hålla i en penna (jag har bara knappar på bordet) kan ni svenskar kanske skriva till era chefer och säga vad ni tycker, så gjorde man förr! Eller tyckte man bara till med rösten i valår?
  Jag är utlänning och ska bara hålla käften. Det är ok.

 23. Ingemar N #20
   
  Liknelsen haltar. En bättre analogi vore att det är existensen av en brevlåda (den måste inte ens vara din) som gör den avgiftspliktig. Och det behöver inte läggas någonting alls i brevlådan för att skicka en faktura.
   
  Det enda som behövs är att det existerar ngn produktion nånstans, av ngt som du varken bett om, vill ha, vill betala för, eller anser vara värd ngn kostnad tex fakturabeloppet ..
   
  .. och att ifall du då aktivt säger till om det (redan betalda) producerade godset, att du då också får det i brevlådan. Men bara just vid de tillfällen det delas ut.
   
  För övrigt har din idé redan realiserats av ett bolag på svenska marknaden

 24. Håkan Bergman

  Men nu var väl utslaget i förvaltningsrätten i Luleå inte så överraskande. Ett sånt här mål avgörs normalt av en domare, jurist, och 3 nämndemän, de 3  senare politiskt tillsatta av landstingspolitikerna i Norrbotten.  Vore intressant att veta om utslaget var enhälligt, om inte kan jag tänka mig att juristen hade avvikande mening. I kammarrätten hanteras väl målet av enbart jurister. Så vi ska inte ge upp.

 25. Gunnar Strandell

  Men visst är det väl så att avgiften bara behöver betalas en gång för ett hushåll?
   
  Kanske dags att bilda storhushåll eller att förverkliga en gammal idé om folkhemmet?
   
  SR:s och SVT:s medarbetare kanske inte ska vara för ivriga när det gäller att hoppas på en röd-grön regering efter nästa val.
   
  De kan få 2000:- per år att dela på! 😀  
   

 26. Bäckström

  Jonas N #23
  Bahnhof är bäst! 🙂
  Synd att jag inte kan byta till dom i min ”Comhem-lägenhet”. Jag uppmanar alla andra som har möjlighet att byta.
   
   

 27. Peter Stilbs

  Det kanske bör påminnas om att Radiotjänst helt är ute på djupt vatten – de har ingen laglig rätt att beskatta datorer i TV-sammanhang – läs här – för en gångs skull något vettigt från KTH:
  http://www.resume.se/nyheter/media/2013/03/06/kth-professor-till-attack-mot-radiotjanst

 28. Thomas P

  Peter, nu är det dock domstolar som tolkar lagen, inte professorer på KTH. och att haka upp sig på ett ord som ”utsändning” är inte nödvändigtvis relevant eftersom domstolen skall se till lagstiftarnas avsikt. Att lagen är föråldrad är en helt annan sak. Det rimliga vore att omvandla avgiften till en skatt och slippa en massa administration och fusk.

 29. Peter Stilbs

   
  Thomas P 2013/06/24 kl. 22:11
  Visst – men varför betala för något man inte ens använder?
   

 30. Gunnar Strandell

  Peter Stilbs #27
  Eller också är det ännu en professorn som inte läst sin Orwell och tror att gamla definitioner har någon betydelse i dagens nyspråk och principlöshet. 

 31. Gunnar Strandell

  Thomas P #28
  ”Att lagen är föråldrad är en helt annan sak.”
   
  Intressant synpunkt.
  Har du fler exempel på föråldrade lagar som man inte behöver följa så noga om man säger sig företräda allmänhetens intresse?
  Har du ett bäst före datum att ange så att man vet när det är dags att sälja av och lämna landet innan äganderätten anses förlegad?
  Finns det planer på ännu hårdare tag och är det därför du gillar att Holdren är rådgivare åt Obama?
   
  Jag hoppas att det bara visar sig att du återigen hade otur när du tänkte efter. 😉

 32. Håkan Bergman

  Man trodde väl en tid att public service skulle lösas enklare, men så här blev det.
  http://24h.myndigheten.se
  Fimpar dom inte fm-nätet just i dagarna,  vad gör vi i ett verkligt katastrof läge, släpar med oss en digitaltv ut i busken?
   

 33. Bäckström

  Thomas P skrev:
  ”ett ord som utsändning är inte nödvändigtvis relevant eftersom domstolen skall se till lagstiftarnas avsikt. Att lagen är föråldrad är en helt annan sak”
  Ditt resonemang blir ju väldigt godtyckligt Thomas. 
  TV-burkens huvudsakliga uppgift just är att ta emot tv-sändnigar. En Dator/Surfplatta/Mobiltelefon, kommer däremot aldrig, och har heller aldrig varit specifikt ämnat för att visa SVT:s- ”sändningar”.
  Vill man ta ut licensavgift för dessa måste man först ta det formella lagbeslutet och sedan  skriva om lagtexten. Jag är övertygad om att detta beslut kommer att rivas upp i högre instans.
  För övrigt är det helt obegripligt att inte SVT kan koda och kräva licenskod för att se på deras ”livesändningar” som ju alla andra operatörer gör på nätet?
  Men nä då, SVT lever kvar i 70-talet och ”Alla ska med”.
   
   
   

 34. Thomas P

  Peter Stilbs ”Visst – men varför betala för något man inte ens använder?”
   
  för att lagen är skriven på en tid när en apparat på vilken man kunde se på TV också användes för att se på SVT eftersom det inte fanns mycket annat man kunde göra med den. Lagen är som sagt föråldrad och inte anpassad efter dagens teknik där apparater på vilka man kan se på program från SVT inte nödvändigtvis används för detta. Det jag kommenterade ovan var vad lagen säger, inte vad den borde säga.
   
  Gunnar ”Har du fler exempel på föråldrade lagar som man inte behöver följa så noga om man säger sig företräda allmänhetens intresse?”
   
  Vem har sagt något om att man inte behöver följa lagen? Jag har det i alla fall inte trots att det tycks vara mig du tycks vända dig till.  Däremot tycker jag man borde ändra lagen vilket är något helt annat. Möjligen kunde Peter Stilbs inlägg jag citerade längst upp tolkas som du skriver, men då borde du faktiskt vända dig till honom. Ta och tänk efter lite själv innan du skriver!

 35. Gunnar Strandell

  Thomas P #34
  Det är uppenbart att du älskar public service som ser ut idag och jag kan bara återigen konstatera att vi inte har samma förmåga att tänka tvärtom eller vända ut och in på resonemanget och vilja se symmetri.

 36. Slabadang

  Thomas P!
  Det är ju en fördel om myndigheterna själva följer lagarna och inte tolkar dem helt fritt i egetintressets namn medborgarnas bekostnad. Raditjönst får helt enkelt gå hem kamma till sig och begära lagändring och be medborgarna om ursäkt. Djävla fasoner helt enkelt!  och det smällfeta statliga byrådirektörerna vet att de är bortom alla former av ansvar och konsekvenser.
  Vem vet?? kulturministern kanske hotar med en fallskärm på 100 miljoner för byrådirektörn!! Du vet va jobbigt de har de där uppe på moilnfri höjd!1

 37. Thomas P

  Gunnar #35 Det är uppenbart är att du älskar halmdockor. Du gör inte minsta försök att läsa vad jag skriver utan tycker att du vet bättre än jag själv vad jag tycker.
   
  Slabadang #36 det är som sagt så att domstolen just tolkat lagen. Att du inte gillar den tolkningen är en helt annan sak. Du får väl begära att lagen ändras.

 38. Ingemar Nordin

  Jonas N #23,

  Tack för länken! Jag hoppas att Bahnhof passar på att skicka en räkning på deras licensavgift till SvT och SR. De torde ha en hel del datorer där som det inte betalat licens för till Bahnhofs program. 🙂

 39. Slabadang

  ”Licensavgiften
  När VD för radiotjänst börjar jobba på EON så skickar han en Elräkning till alla som kan ta emot el oavsett vad de förbrukar och en elmotor som drivs av diesel belöggs med nätavgift den också för att den går på el!” När kunderna protesterar så pekar han bara på elledningen som går in till huset och hävdar att de visst kan koppla upp sig till EON. När kunderna påpekar att de inte brukar någon eö alls eller köper den av vattenfall så hävdar han att kunderna visst kan bruka EONs el för de levererar till stamnätet.
  radiotjänst har plurrat rejält!!

 40. Vi kanske inte skall förundras över att Thomas P är en statlig tvångs-TV-kramare. Men han har en poäng, lagen är skriver och domstolarna skall tillämpa den då. Problemet är är dock ett helt annat, nämligen att SvT som är det statliga tvångs-TV-bolaget har beslutat sig att försöka tänja på lagens skrivelse just i syfte att kringgå det helt normaalt sunda faktum att alla inte är beredda att betala för deras (mestadels) dynga och avstår från TV-innehav. De har också av lagstiftaren begåvats med ett eget inkassobolag som dessutom getts (viss) myndighetsstatus. Främst genom att deras ’beslut’ också medför ’verkställighet’ dvs måste betalas, och bara återfås i efterhand om en domstol vid prövning finner att beslutet var uppenbart fel. Ngt som i normalfall aldrig sker.
   
  Radiotjänst (dvs SvT:s inkassobolag) i sin tur har läst lagen och totalt struntar i vad den säger, i dess förarbetem och intentioner, och självvåldigt (i skydd av sin ’myndigehtsstatus’) besutat att lagen säger ngt helt annat än den faktiskt säger, tolkat den in absurdum till sin egennyttiga fördel, och kommer genom lagesn skrivning undan med att ’få’ göra så. De kan alltså ’besluta’ vad som skall anses vara TV-mottagare, och det baserat på nästan hur godtyckliga grunder som helst.
   
  Det är det som har tänjt till löjets gräns. Att en dators existens som skulle kunna kopplas upp till internet skulle vara en utrustning avsedd för TV-mottagning är trams. Förstås. Bla för att man inte kan titta på TV med en dator, inte ens på SvT:s tablåer, men kanske under bra förutsättningar delar av det. Ibland. För att SvT lägger ut sina program. Andra TV kanaler gör det inte, och redan det räcker för att ’visa’ att en dator inte är avsedd för att titta på TV med. Men den som har försökt titta på SvT via en helt norma dator med uppkoppling ser också närmast direkt att den inte är avsedd för det. Men till nöds kan fungera för att titta på vissa snuttar.
   
  Hur som helst: Poängen är att hela idiotin uppstår genom att ffa Radiotjänst (med SvT:s hjlälp) försöker utnyttja en skenbar oklarhet i lagen maximalt under den tid möjligheten finns. Och de använder precis samma metoder och retorik som privata parkeringsbolag gör för att skrämma sina ’kunder’ att tro att det är just det, kunder som måste betala. Att det skulle gå till förvaltningsrätten var klart från början, och att lägsta instans inte skulle våga annat än att blunda för knivigheterna var kanske heller inte oväntat. Radiotjänst gjorde nog helt rätt bedömning.
   
  Tyvärr är det heller inte säkert att högre instanser vågar läsa lagens bokstav utan i stället väljer att göra det enkelt och bekvämt för sig och makthavarna, och låtsas som problematiken och invändningar inte finns. Tyvärr har vi ju inga oberoende domstolar i Sverige (lika lite som vi har ’fri’ television)
   
  Kort sagt: Thomas P hoppas att Radiotjänst skall komma undan med sitt bluffande och hotande för att domstolarna inte vågar tolka lagen som den faktiskt står. Och ingen torde vara förvånad över det …

 41. Pelle L

  Detta nya spratt av Radiotjänst, som det verkar med lagstiftarnas goda minne, är väl bara ytterligare ett exempel på hur det kan gå när man har ett land utan en fungerande författningsdomstol.
   
  En sådan hade väl satt snabbt stopp för dumheterna.
   
  Men vår lagstiftande församling ser på den kreativa tolkningen av lagen om rundradio, ser möjligheten till ökade inkomster (skatter) och slickar sig om munnen. Tackar och tar emot.
  Och vad gör media? TV? Hahaha! Tidningar? Tiger!

 42. Staten frågar inte..staten tar. Staten gör och tolkar lagen.  (Perfekt …jag har inte sett ordet luguber användas mer än en gång i mitt liv..då av Östergren i hans debut ..låt ordet dö 🙂 )

 43. Thomas P

  Jonas N, ”Thomas P hoppas att Radiotjänst skall komma undan med sitt bluffande och hotande för att domstolarna inte vågar tolka lagen som den faktiskt står. Och ingen torde vara förvånad över det …”
   
  Som vanligt har Jonas en mycket frikostig inställning till sanningen, i den mån han ens inser att det finns något sådan, jag ställer mig ofta tvekande till det givet hans inlägg. Jag har vid flera tillfällen i denna tråd sagt att lagen borde ändras, men bryr sig Jonas om det, nej, han sällar sig till kören av halmdockebyggare.

 44. Thomas, psykologerna kallar detta för projicering. Alltså när man gärna vill se de egna bristerna, men hos andra. Till skillnad från dig behöver jag aldrig vare s ig skarva eller medvetet fara med osanningar. Och de få ggr jag har fel korrigerar jag dem.
   
  Jag ser för övrigt inte ens att citatet du klipper in står i kontrast till vad du säger därefter. Tvärtom. Du skriver (och får medhåll av mig) att det är så det skall gå till, dvs att domstolarna tolkar lagen. Men störs inte av att lagen som den är skriven inte ger stöd för RIKABs tolkning. Eller kanske gör du det lite grand, eftersom du vill täppa till möjligheten att välja bort betalning för SvT, tom för dem som väljer bort TV och TV-tittande helt.
   
  Att du bara ids Thomas …

 45. Det enda rimliga är att lägga ner skiten SVT har spelat ut sin roll. Under årens lopp har man emellertid producerat en del sevärda program. Dessa kan läggas ut på nätet så att alla kostnadsfritt kan ta del av dem. De är redan betalda av svenska folket.

 46. De sade: – Le och var glad, det kunde vara värre.
   
  Jag log och var glad,…och det blev värre.
   
  Jag kan inte erinra mig vem som sade detta, någon som vet?
   

 47. De sade: – Le och var glad, det kunde vara värre.
   
  Jag log och var glad,…och det blev värre.
   
  Jag kan inte erinra mig vem som sade detta, någon som vet?
   

 48. SvT:s produktion kan knappeligen kallas Public Service. Det är nästan uteslutande billig, dålig och tramsig underhållning. Kändisar som leker lekar eller fnittrar i en soffa. Nyheterna är ytligt grunda och utvalda och vinklade för att passa billiga shabloner. Debattprogrammen är inte heller sådana, utan mest verbal underhållning eller snuttifierade replikskiften på några sekunder vardera. Däremellan fyller man på med matlagningsprogram, repriser och gamla (numera billiga) långfilmer.
   
  Det finns absolut inget som är unikt för att föranleda ngn särställning eller kallas serice till en publik. Framför allt är behovet att kunna nå ’folket’ i vissa krissituationer totalt överspelat. I dag kan sådant ordnas på hur många andra och bättre sätt.
   
  Att producera hogkvalitativa intelligenta fördjupande program kostar nästan ingenting, och ffa kräver det ingen gigantisk koloss som måste köralarviga lekprogram och melodifestivalen dussinet ggr som försöker maximera tittarsiffrorna ..

 49. Ingemar Nordin

  Rent principiellt så är naturligtvis hela idén att det skall finnas en offentligt finansierat medium en gammal kvarleva från den tiden då man tyckte att staten skall ha hand om allt. Minns ni det enorma motståndet från monopolisterna då man skulle tillåta andra radiokanaler? Och andra TV-kanaler? Och satellit-tv?

  Men det finns naturligtvis lika lite rim och reson i att ha ett statlig etermedia som det finns i att ha statliga tidningar eller bokförlag. PS har expanderat våldsamt genom att utnyttja sin beskattningsrätt: fyra radiokanaler, 3 eller fyra TV-kanaler. + att de har nätsidor med nyheter som kan konkurrera med Aftonbladet eller DN. Varför?

  PS gör kanske ett eller annat sevärt program, eller har köpt in en eller annan sevärd film, för våra licenspengar. Men det hör inte hit. Rent principiellt är det fel eftersom folk tvingas att betala för TV-apparater vare sig de tittar på SvT eller på någon privatfinansierad kanal. Dessutom missbrukar PS å det grövsta sin dominerande ställning på marknaden genom att missleda konsumenterna på ett sätt som närmar sig rent bedrägeri.

  Nej, det är dags att lämna det här gamla statliga auktoritetstänkandet bakom oss och avskaffa ”public service” helt. Inte en krona till sådant!

 50. Hans H #42
  Jag insåg för ett tag sedan att luguber var i behov av en omfattande räddningsinsats, därav att jag på sistone brukat det en del.
   
  Ett annat hotat ord, vars betydelse skiftat något genom åren är lösker. Det finns fortfarande i brottsbalken men vad jag vet har denna paragraf inte nyttjats på länge. Själv använder jag det mestadels för att beskriva miljöpartister.
   
  Jag hoppas kunna få någon form av bidrag för detta. kan man få det för att bevara småkryp borde man kunna få det för att bevara ord. Jag tänker vända mig till ecklesiastikministern i denna fråga.

 51. Om inte meteoren helt förgasas, i sin färd genom atmosfären, kallas resterna, som faller ner på jordytan, för meteroiter (meteorsten).