Konspiratörer fantiserar

oreskes & conway
Bild: CNN
Hur kommer framtidens historiker att se på skeendena nu? Svaret ges i en artikel av Naomi Oreskes och Erik Conway, publicerad i tidskriften Daedalus (The Journal of the American Academy of Arts & Sciences).
Från en tänkt utsiktspunkt i slutet av detta sekel gör författarna en återblick på allt klimatelände som inträffat sedan början av århundradet. Hjältarna i historien är ”vetenskapsmännen”, dvs. de som enhälligt och kraftfullt varnade för de katastrofer som utsläppen av koldioxid skulle leda till. Skurkarna är de konspirerande och mörka krafter som kritiserade vad vetenskapsmännen sagt.
Författarna låtsas analysera frågan hur det kom sig att världens politiker inte lyssnade på ”klimatforskarna” utan istället lät sig lockas av ”förnekarna”. Förklaringen finner de i att det fanns en massiv stöttning av högerpolitiker och tankesmedjor från något de kallar för ”the carbon-combustion complex”, dvs Big Oil och alla industrier, banker och företag som var beroende av användandet av fossila bränslen. Till detta kom att klimatforskarna ständigt attackerades och trakasserades av förnekarna.
Problemet, som författarna ser det, var att makten inte låg hos dem som visste hur klimatsystemet fungerade utan hos politiker som var beroende av väljarnas gunst. Och de senare lät sig passivt förledas av de illasinnade förnekarna som spred tvivel och förvillelse omkring sig.
Jo, den här historieskrivningen låter kanske lite väl naiv för att komma från en tidskrift som uppenbarligen gör anspråk på att vara seriös och vetenskaplig. Men tyvärr så är hela deras text precis så naiv som det låter.
Man skulle tycka att historikerna Oreskes och Conways beskrivning av den verkliga historien fram till idag åtminstone borde vara faktakontrollerad. Men när man kollar deras refererade källor så blir man besviken; det är lite debattartiklar från tidningar, lite aktivistiska bloggar, Michael Manns bok om Climate Wars, och så förstås deras egen smutskastningsbok; Merchants of Doubt.
Det blir knappast bättre när vi kommer till författarnas politiska analys. Den är precis vad man kan vänta sig av två vänsterintellektuella av idag. Enligt dem bestod felet i att västvärldens makthavare hade anammat en frimarknadsfilosofi istället för att förespråka en starkt centraliserad makt som kunde ta hand om alla de ”marknadsmisslyckanden” som en marknad åstadkommer på miljöområdet. De pekar på lyckade ingrepp som förbudet mot DDT, Montrealöverenskommelsen och EPA (amerikanska miljödepartementet) åstadkommit. Men de beklagar förstås att det inte blev någon global överenskommelse om klimatet och att politikerna inte lyckades förbjuda användningen av fossila bränslen.
Som en följd av de illasinnade förnekarna och den enorma stöttningen från Big Oil så rusade temperaturen först upp 5°C redan 2050, och sedan ytterligare 6°C när metanbomben exploderade då permafrosten försvann. Det i sin tur innebar att isen på Grönland och hela inlandsisen vid Sydpolen smälte innan ens seklet kommit till sitt slut. Självklart blev kaoset och förödelsen enorm. Det enda land som klarade sig någorlunda visade sig vara Kina med sin auktoritära regim. De hade ju i alla fall, enligt författarna, satsat massivt på förnyelsebar energi.
Författarna menar också att vetenskapsmännen, som redan i början av 2000-talet visste om hur farligt det var att släppa ut koldioxid, var alldeles för försiktiga och inte tillräckligt alarmistiska. De hade nämligen en alldeles felaktig föreställning om att de måste ha stränga bevis för sina varningar. Oreskes och Conway tycker att sådant bara är trams, och att forskarna alltid tar i i underkant när de framför sitt budskap till allmänheten.
Håhåjaja…. Författarna skriver tyvärr inte ens bra Science Fiction. God SF bör alltid innehålla åtminstone några trovärdiga ingredienser, och ha några nya spännande idéer, men det gör inte denna uppsats.
Nej, det här syftar inte till att ge ett bidrag till nutidshistorien. Istället handlar det uppenbarligen om ännu ett försök att i en vetenskaplig tidskrift (och för framtida referenser) stadfästa myten om hur klimathotsskeptiker och Big Oil systematiskt arbetar för att skapa osäkerhet om forskningsresultaten och förstöra för mänskligheten. Denna konspirationsteori skapades av Al Gore under 1990-talet och har sedan upprepats gång på gång tills det verkar som om klimathotspropagandisterna själva tror på den. Som med många sådana här vandringssägner så spelar det ingen roll hur ofta eller hur noggrant den bevisats vara genomfalsk. (Se t.ex. här, här, och här).
Men vill man tro på katastrofhot och hemliga konspirationer så vill man. Och då är det bara att slå dövörat till mot saklig kritik och istället utmåla de som framför den som onda ”förnekare”. Bränn deras böcker! Det är ju bekvämast så om man vill slippa tänka själv. Många inom journalistkåren, och även akademiker, har tyvärr låtit lura sig.
h/t Bishop Hill
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Inge

  Det skulle vara intressant med en enkät om hur många procent av befolkningen som över huvud taget hört eller läst ett skeptiskt argument mot klimathotet eller vet att det finns skeptiker.

 2. BjörnT

  I think Silver — or at least Silver-ism — has the potential to fill the void. Silver uses statistics to scrutinize the claims of people who don’t always have an incentive to be accurate. Until now, he took aim mostly at sports pundits and political handicappers. But the book hints at his ambitions to take on weightier questions. There’s no better example of this than his chapter on climate change. In recent years, the most sophisticated global-warming skeptics have seized on errors in the forecasts of the United Nations’ International Panel on Climate Change (I.P.C.C.) in order to undermine efforts at greenhouse gas reduction. These skeptics note that global temperatures have increased at only about half the rate the I.P.C.C. predicted in 1990, and that they flatlined in the 2000s (albeit after rising sharply in the late ’90s).
  Silver runs the numbers to show that the past few decades of data are still highly consistent with the hypothesis of man-made global warming. He shows how, at the rate that carbon dioxide is accumulating, a single decade of flat temperatures is hardly invalidating. On the other hand, Silver demonstrates that projecting temperature increases decades into the future is a dicey proposition. He chides some environmental activists for their certainty — observing that overambitious predictions can undermine a cause when they don’t come to pass — without descending into false equivalence.
  What Silver is doing here is playing the role of public statistician — bringing simple but powerful empirical methods to bear on a controversial policy question, and making the results accessible to anyone with a high-school level of numeracy. The exercise is not so different in spirit from the way public intellectuals like John Kenneth Galbraith once shaped discussions of economic policy and public figures like Walter Cronkite helped sway opinion on the Vietnam War. Except that their authority was based to varying degrees on their establishment credentials, whereas Silver’s derives from his data savvy in the age of the stats nerd.
  That Silver is taking this on is, by and large, a welcome development. Few journalists have the statistical chops; most scientists and social scientists are too abstruse. Though his approach doesn’t apply to every issue, it’s not hard to imagine Silver and his ilk one day letting the air out of an inflating housing bubble, or unmasking tobacco-company spin, by appealing to nothing but the numbers.
  Hela artikeln.

 3. Ann L-H

  När dessa vattenmeloner till och med har tappat vattenmelonernas fotfäste kan väl endast kulturelitens kulturelit låta lura sig.

 4. Christer Löfström

  Sydsvenskan, utrymme till salu?
  http://blogg.sydsvenskan.se/snallposten/2013/04/29/nej-vara-ledare-ar-inte-till-salu/
   
  Hos Heidi Avellan syns inte någon form av reflektion kring varför journalister har så dåligt anseende hos medborgarna.

 5. Slabadang

  Jadu Ingemar!
   
  Vi lever med en konsekvens av den öppna toleranta demokratins dilemman. Kommunisterna fick ett alldeles för stort inflytande över media under sjuttiotalet och har därefter förstärkt sina positoner och hjälpt fram varandra och alla som ser socialismen som lyckoriket. När muren föll så gömde de undan sina värderingar bakom nya paroller och lyfter fram de socialismens/kommunismens samhällsorakel som gömmer sig bakom titlar som ”forskare” ”stadsvetare” ”undersökande journalist” ”expert” ”folklivsforskare” ”kultur bla bla bla”
   
  Socialismen har politiseringen som verktyg för makt och inflytande samt till förskjutning av moral och värderingar. För socialister finns inga heliga områden och syftet med hela ideologin är att genompolitisera alla områden till att stämma med och bekräfta ideologin. Det är ur de perspektivet och med de prioriterade motiven de sållar fakta och siffror samband och samhällets aktiviteter samt aktörer. ALLA ÄR OCH SKALL VARA POLITIKER OCH IDEOLOGER.
   
  Därför skäms de inte det minsta som Oreskes att göra om vetenskapen till ett ideologiskt verktyg.Allt är lovligt byte och ingen integritet som hotar socialismen ges något eget värde. Vi ser än hänsynslöshet bekräftad av media som håller på att skapa ett globalt Sovjet.
   
  Bezmenow ställer en utmanade fråga till sin publik i slutet av sitt föredrag från 1983, och det är om vi har den moraliska styrkan som krävs för att stoppa politiseringen indoktrineringen och slåss för frihet integritet och självständighet och för mig så är det precis konsekvenserna av den svagheten vi nu får betala priset för. Nu har vi tillåtit Oreskes Schyman och andra lyftas fram till maktpositioner utan andra meriter än som framburna av sina ideologiska samarbetspartner i media.
   
  Media är den kraft och makt som nu förstör de fria demokratierna och det stora hoppet om en postiv förändring och vändning kommer ifrån allmänhetens växande frustration över media de inte uppfattar representerar deras intresen utan utgör ett särintresse som i kraft av pressfriheten förtrycker och förycker yttrandefrfiheten oich samhällsdebatten.  Allmänheten utgör den legtima motparten till media men är utan formell makt plattform eller forum för att kunna agera utifrån den rollen.
   
  Jag är fullständigt hundraporocentigt säker på att det kommer stora reformer som kommer tvinga MSM att anpassa sig efter allmänhetens krav oc h förväntningar. Det kommer vara ett helvetiskt liv  när den katten ska rakas men media måste tvingas att på helt andra mer jämställda villkor tvingas ta ansvar för sina produktioner.Den misshandel av samhällsdebatten och samhällsinformationen de ägnar sig åt idag är helt enkelt oacceptabel. Allmänheten är dödstrött på media ch där kommer stödet för reformerna att hämtas. Först då kommer pendeln att svänga och Oreskes tvingas bemöta sina krigtiker på lika villkor och rätten till oemotagda  ideologiska föreläsningar och prästerskap avskaffas. Oreskes Lewandowski Romm Cook Nord Häggström jamenar det inte svårt att känna igen gänget.
   
  UKIP är ett bra bevis på vad som kokar under ytan när folk väl hittar ett alternativ som inte blockerats av kulturmarxismens artificella tankefigurer och förljugna rappakalja. Dert är ett slemmigt oformligt och väl infettat monster att försöka få grepp på den dära kulturmarxistiska politiska korrekthetens feghet lögner och manipulationer.
   

 6. Ingemar Nordin

  BjörnT, Bom,

  Jag har tagit bort era kommentarer. De berör inte ämnet för denna tråd!

 7. Lasse

  När klimatdebatten hamnar på kulturdelen så är det fritt fram för känslor och fantasier.
  Hörde nyss att bensinförsäljningen rasar(-7%), vi kör mindre och snålare bilar. Klokt!
   

 8. Staffan

  På 1730-talet var Uppsalas genomsnittstemperatur (dygnssiffror) i juli 17,5º;  kallaste året 14,8º (1731),  varmaste 20,1º (1730).
     1850-talet:  Genomsnitt 17,5º;  kallaste året 15,4º (1856),  varmaste 20,4º (1855).
     2000-talet (tio år):    Genomsnitt 17,8º,  kallaste året 15,4º (2000), varmaste 19,9º (2003).
  Fast visst – det här är för komplicerade resonemang för en del troende — ja, för att vara exakt:  alla troende — här.
     Men den här frågan kanske är lite lättfattligare:  VAR har det blivit farligt varmare?  Och HUR MYCKET?

 9. Staffan

  Gogglade på henne:  ”Naomi Oreskes, Conspiracy Queen”, American Thinker, 2011-06-07,  läste jag redan då.  Den är fortfarande läsvärd.
  http://www.americanthinker.com/2011/06/naomi_oreskes_conspiracy_queen.html
  Det här är en så lustig debatt.  Förstår t.ex. Bj-rnT vad min fråga innebär?  VAR har det blivit varmare?  Hur mycket?
     Man debatterar upphett(s)ningen utan att duga till att tala om VAR den skett, och HUR MÅNGA GRADER det handlar om.
     Lite patetiskt, eller hur?

 10. Lasse

  #9 Man baserar det på modellberäkningar som visar hur det kommer att bli i framtiden!
  Dessa är skrämmande!
  http://wattsupwiththat.com/2013/05/05/benchmarking-ipccs-warming-predictions/#more-85611
  Dåliga!

 11. bom

  #6 Det var ett klokt beslut anser jag och tackar för det. Jag var också rädd för att vi skulle få en onödig slingertråd på bortåt 500 inlägg. En gång räcker.
   

 12. Ann L-H

  Slabadang – #5 Återigen en riktig slabadangare, tack för dessa tankar för dagen!

 13. Slabadang { 05.05.13 at 08:37 }@ Du  är genialisk  med sanningen . CITAT
  ( Media som håller på att skapa ett globalt Sovjet.)

 14. Ingemar Nordin

  Staffan #9,

  Tack för påminnelsen om denna recension av Merchants of Doubt!

 15. Rickard Berghorn

  Japp, det är som jag påpekat i flera år: Klimathysterikerna älskar att anklaga sina kritiker för ”konspirationsteorier” och tjatar om det i det oändliga (i brist på argument), men de som verkligen sysslar konspirationsteorier är naturligtvis de själva.

 16. Adolf Goreing

  #2 ”.. a single decade ”?  16 års paus är betydligt mer än 10 år. Det finns inga registrerade perioder (i modern tid) med så lång paus utan vulkanutbrott.  Modellerna som fortfarande ligger inom 95% intervallet har en LÅG klimatkänslighet. Omvänt: att modellerna skulle befinna sig där den observerade temperaturen är nu, har c.a 5% sannolikhet. Vilka slutsatser kan man dra då? Ooops…. glömde, BjörnT, du är ju överlägsen i matte så dessa elementära fakta visste du redan?

 17. Vänsterintellektuella ger sällan intryck av att vara särskilt intelligenta…
  Vi klimathotsskeptiker anklagas ofta för att sprida konspirationsteorier. Ändå är det sällan jag ser till några sådana. Från de klimathotstroende sprids däremot ständigt konspiratonsteorier som att det är ”Big Oil” som finansierar skeptikerna.
  Det ska alltså bli 5 grader varmare på 37 år, enligt Oreskes och Conway? Även om 0,8 grader sedan 1850 skulle vara inräknat, behövs det ändå mer än 1 grad per årtionde. Vad ska då orsaka dessa enorma uppvärrnning? Inte kan det då vara koldioxid, för om den kunde göra det, skulle det redan ha märkts.
  Inte ens IPCC har påstått att en så snabb uppvärmning skulle vara möjlig. Där förutsågs en uppvärmning på 0,2-0,4 grader per årtionde. Den övre värdet är motbevisat av verkligheten vid det här laget, och det undre värdet blir det snart, om inte uppvärmningen tar fart igen.
  För några år sedan, var det bara ”förnekare” som ifrågasatte IPCC. De senaste åren har det blivit allt vanligare att alarmister gör det, fast då från utgångspunkten att IPCC har underskattat problemet. Hur nu det skulle vara möjligt, när verkliga trender ligger nära eller under den nedre gräns som IPCC har angivit. Förutom för havsytans höjning då, där trenden enligt satelliterna ligger nästan mitt i IPCC:s intervall. Ändå är det väl just när det gäller havsytans höjning som alarmisterna mest skriker om att IPCC har underskattat trender.
  De två verkar heller inte ha funderat så mycket över att större delen av Antarktis har medeltemperaturer på tiotals minusgrader. Det blir sällan ens så varmt som -10 C. I fjol slogs det nytt värmerekord på Amundsen-Scottbasen, sedan mätningarna började. Det var ”hela” -13 C en ”sommardag”. Och då finns det platser på Antarktis som är kallare än själva Sydpolen, som vid den ryska Vostokbasen. Det räcker inte med 6 graders uppvärmning för att smälta inlandsisen på Antarktis. Och 6 graders uppvärmning detta sekel är i stort sett omöjligt.
  Hur mycket energi går det förresten åt för att smälta all is på Antarktis? Är det alls realistiskt att det skulle kunna ske på tidsskalan hundratals år?

 18. Ingemar Säfbom

  Slabadng #5
  Vänd dig till dina egna på högerkanten,det kan väl inte vara vänterns fel att klimatpolitiken ser ut som den gör. Menar du att hela EU är ett nytt Sovjetunionen. Jag är så trött på att så många på den här bloggen hela tiden vill framställa AGW som en komunistisk konspiration.
  Jag uppskattar om du kan hålla dig till dina vetenskapliga inlägg, som jag tycker är bra.

 19. Bim

  Slabadang # 5
  När jag läser inlägget om  Oreskes och Conway blir jag sur som fan,
  men så läser jag Slabadangkommentaren och blir glad hela jäkla dan. 😀
   
   
   

 20. Björn

  Slabadang [5]; Jag håller verkligen med dig när du skriver: ”Därför skäms de inte det minsta som Oreskes att göra om vetenskapen till ett ideologiskt verktyg. Allt är lovligt byte och ingen integritet som hotar socialismen ges något eget värde. Vi ser än hänsynslöshet bekräftad av media som håller på att skapa ett globalt Sovjet”.

 21. HenrikM

  Dagens Bergling gör satir om hållbart:
  http://www.svd.se/kultur/serier/berglins_5017.svd?date=20130505

 22. Istvan

  Slabadang no5
  Det är ett helvetiskt liv och raseri i massmedia idag mot Ungern. Det olidliga har inträffat att en borgerlig koalition har vunnit stort i val, och dessutom börjat föra en borgerlig politik. Oppositionen har flyttat sitt opponerande till kamraterna i Bryssel. Det haglar av varningar och förmaningar mot landet. Så där i största allmänhet, utan konkret adress till något specifikt. Ungern kommer att bli det enda landet i unionen, vars författning skall tuggas igenom i Bryssel. Bra så, nu när få andra problem finnes i Unionen, något skall dom väl syssla med.
  På tal om ekonomi, so var Ungern det fösta landet i bankrutt, före tom Grekland. Detta under den tidigare kryptokommunistiska regeringen. Ingen kritik då från Bryssel. IMF komm då in som hjälpgumma med svindyra lån.
  Orban regimen i sin tur tackade nej till denna medicin, som ju ingen patient hittills tillfrisknat av. Man går fram efter eget förstånd och med gott resultat under de senaste 3 åren. BNP väl under 3 procent underskott, rekordlåg ränta och sjunkande statsskuld. Det var säkert hårda bud för många, men det var inskränkningar som folk har förstått och vi har aldrig sett några upprörda demonstrationer från Budapest. Till skillnad från Aten mm. 
  Det ungerska folket kanske inte förstår sitt eget bästa lika klart som t.ex Birgitta Olsson gör, men faktum är att Orbans Fidesz parti har vunnit nästan samtliga fullnadsval hittills. Enligt alla mätningar har man god chans att ta hem nästa års riksval också
  För ordnings skull bör påpekas:
  1. Högernationalisterna Jobbik befinner sig i opposition och Orban har förklarat att aldrig ingå en koalition med dem! I motsats till vad man ofta försöker framskina i PK medier.
  2. Orban är absolut EU vänlig, men vill se att alla stater behandlas lika. Vill inte ha en EUSSR. Samarbete med Polen Tjeckien Slovakien kommer att göra gott för EU.

 23. Christer Löfström

  # 18
  Du har rätt, klimathotet är i EU inget renodlat vänsterprojekt.
  Notera att (mp) och (m) går hand i hand i Region Skåne.
  (m) köpte makten av (mp) för lite vindkraft. 
  (mp) och (m) är ansvariga för att akutvården i Lund har havererat.
   
  Utan att begripa sammanhangen kör Sydsvenskan och EON Sverige, båda med kontor i Malmö, klimathotspropaganda.
   
  Slabadang skriver innan han tänker, om han tänker?

 24. HenrikM #21
  Ett djefla bra tecken i skyn!

 25. Christer #23
  Lite ad hominen så här på lördagen

 26. Staffan

  #18:  1989/91 störtade sovjetkommunismen ned i gruset.  [JP2!  Polackerna!]  Sedan har klimatoron blivit [ett av] vänsterns sätt att förklara varför staten — och EU, och FN — ska ta kontroll över oss och tillvaron.
     Era 4º livsfarligt varmare…  I Delhi var det idag 42ºC kl 12 lokalt.   På Antarktis var det -65ºC eller kallare [på de stora områdena inne på kontinenten] vid samma tid.  Intervallet är över 100ºC.
     Men ni troende duger inte till att slå fast VAR den värmeökning finns som ni kommer att dö av…!   Visst;  det är inte så lätt…  Så prata på, bara, om ”global medeltemperatur”…

 27. Jacob

  Oreske relaterar till stor del sitt resonemang om oljeindustrins finansierande av skeptiska forskare som sprider desinformation på det amerikanska nätverket Global Climate Coalition. Denna organisation verkade mellan 1989 till 2002 och finansierades bland annat av Shell, BP, Exxon, Ford, GM och Dupont. Den var dock tillkommen på initiativ av Frederick Seitz och hans konservativa tankesmedja George Marshall Institute som bildades 1984. Detta institut lobbade i början för att stödja Reagans Star Wars projekt men kom senare att kritisera forskning om skadeverkan från passiv rökning, ozonhålsskräcken samt den globala uppvärmningen. Det intressanta med Seitz är vilka sammanhang han kommer ifrån. Han var under några decennier president för Rockefeller University där David Rockefeller ingick i styrelsen. Han satt också tillsammans med Maurice Strong i Rockefeller Foundations exekutiva styrelse under 70-talet.
  I min kartläggning av klimatfrågans uppkomst har Rockefellers stiftelser, tillsammans med Ford Foundation, spelat en nyckelroll i att finansiera forskning som styrker AGW-teorin samtidigt som de har haft en nyckelroll i att finansiera organisationer som tagit fram lösningar på ”klimatproblemet”. Detta rör bland annat Aspen Institute of Humanistic Studies, WorldWatch Institute och World Resources Institute. Rockefeller Foundation finansierade klimatprogrammet på Aspen Institute under 70-talet och tillsammans med Rockefeller Brothers Fund, konferensen i Bellagio 1987 där policyrekommendationerna angående klimatproblemet utarbetades för att sedan skrivas in i Brundtlandrapporten. Enligt IIASAs Wendy Franz hade sponsorerna varit angelägna om detta. Även de personer som utgjorde kärnan för institutet är spännande. Robert Jastrow hade varit chef åt James Hansen vid Goddard (Hansen var efterträdare) och William Nierenburg verkade vid Scripps efter att Roger Revelle lämnade sin position.
  Seitz medverkade på detta sätt till att bygga upp forskningen om klimatproblemet och tog sedan positionen som den största kritikern. Seitz var även styrelsemedlem av Fred Singers SEPP. När Seitz roll diskuteras av sina fiender anses hans kopplingar till Rockefellers oljepengar vara besvärande emedan det aldrig nämns att samma pengar finansierade AGW-spåret. Global Climate Coalition och George Marshall Institute skapade också illusionen att forskare som inte stödjer AGW är köpta av oljeindustrin och är ideologiskt drivna nyliberaler som önskar sprida tvivel. En mycket svartvit bild vilken är svår att undkomma. Människor gillar att stoppa andra i fack. Efter 1997 började oljebolagen lämna Global Climate Coalition för att i stället börja stödja den andra sidan. Shell stödde och medverkade exempelvis på Club of Romes Global Assembly 2009. Exxon var bland de sista att lämna. Familjen Rockefeller ville också att Exxon skulle överge sin linje och att företaget behövde ”face up to the realities of climate change”. Global Climate Coalition stängde ner sin verksamhet 2002. Även George Marshall Institute har försiktigt sällat sig till ledet och anser idag att “there is a sufficient basis for action because the climate change risk is real”.
  Men nu kan allt skyllas på oljebaronerna bröderna Koch.

 28. Staffan

  Det är inte bara på södra halvklotet det är kallt!   I Taloyoak (hette förut Spence Bay) på Boothia Peninsula, norra Canada, är det -26ºC.  (Wunderground)   Där, norr om polcirkeln,  har solen nu kl 7 varit uppe länge.

 29. Peter F

  Staffan. Lite mer kyla och snö. http://iceagenow.info/

 30. Björn

  När man läser Naomis och Eriks artikel, så undrar man vad det är för typ av människor som låter sig förledas av detta demagogiska strunt. För sunt tänkande människor med en realistisk uppfattning, har denna artikel noll värde. Den för inte debatten framåt utan drar ett löjets skimmer över det hela. I alarmisternas värld existerar det bara ”växthusgaser” och ingenting annat. Det är denna frånvaro av fysikens svåra utmaningar i klimatfrågan som pekar ut alarmisterna som enögda.

 31. Jacob #27
  Dagens sannings-pensum! Imponerande kartläggning
  Det tackar vi för.

 32. Ingemar Säfbom

  Staffan # 26
  Jag läser den här bloggen främst för jag är intresserad av klimatdebatten, och är ej klimatalarmist, tvärtom. Men jag tycker det är väl magstarkt att enbart anklaga vänstern, som skyldig till den politik som förs.

 33. Ingemar Nordin

  Ingemar Säfbom #32,

  Nej, det är klart att det inte bara är tokiga vänstermänniskor som Oreskes och Conway som använder vetenskapen för sin egen ideologi. Det är många med, vad skall vi säga, en elitistisk och anti-demokratisk läggning som pushar för detta. De är också för centralistiskt och auktoritärt styre, men av ett annat slag.

  Om man läser Oreskes artikel noggrant så kan man ana att hon är skeptisk till exempelvis Romklubbens och WWFs idéer om att utnyttja marknadens mekanismer för att åstadkomma en Global Government (och för att dra in pengar).

  Än så länge råder det borgfred mellan höger och vänster inom den gröna rörelsen, men det är ett misstag att sätta ett likhetstecken.

 34. Björn

  Ingemar Säfbom [32]; Det ligger någonting i vad du säger, man skall ju inte dra alla över en kam som det heter. Vänsterbegreppet har många fasetter, men med vänstern i klimatsammanhang som jag uppfattar det, menas nyvänstern som flörtar med gammelkomunisternas ideer, vilka vill ha den kollektiva makten precis som sovjetstalinisterna önskade. Deras önskan är att lagstifta bort friheten med klimathotet som förevändning.

 35. Ingemar Nordin

  Jacob #27,

  Tack för din historik!

 36. Håkan Sjögren:

  Lassse # 10 : Det finns inga modellberäkningar , som visar hur det kommer att bli. De visar bara hur man tror att det ska bli och eftersom ”beräkningarna” bygger på felaktiga förutsättningar, som till exempel att koldioxid och metan är ”växthusgaser så blir naturligtvis resultatet av ”beräkningarna helt felaktigt. Mvh, Håkan.

 37. Staffan

  #32:  Visst:  1988 sade Margaret Thatcher att ”faran för global uppvärmning är reell nog för att vi bör göra förändringar och uppoffringar, så att vi inte lever på bekostnad av kommande generationer”.
     Hon hade betyg i kemi från Oxford.  [Om nu det skulle ge relevant kunskap…]  Men 1984-1985 hade kolgruve-arbetarna strejkat.  De besegrades av Thatcher-regeringen.
     Hon såg därför kärnkraften som en hjälp för UK framöver.  Hennes första plan var tio nya kraftverk.  Det blev fem, och till sist bara ett.  Men ändå.
     Och i sin bok ”Statecraft” 2003 tog hon tilbaka alla sina tidigare klimat-åsikter.  Hon ifrågasatte CO2:s inverkan.  Hon drev med mr Gore och hans förslag att minska CO2-utsläppen.  Hon visade att värmen (+ 2,5ºC !) under Medieval Warm Period haft goda effekter.  Hon påpekade att en kallare värld vore betydligt värre än en varmare.  Hon visade ”hur de vetenskapliga snedvridningarna hade använts för att dölja en anti-kapitalistisk, vänstervriden politisk agenda, som innebar ett allvarligt hot mot framsteg och välfärd.”  (Christopher Booker, The Telegraph 12/6/ 2010)
  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/7823477/Was-Margaret-Thatcher-the-first-climate-sceptic.html

 38. Håkan Sjögren:

  Jacob # 27 : Det är ju skrämmande vilka summor, som spenderats på att fixa klimatet. ”If it aint broken, dont fix it” passar ju bra i sammanhanget. Dessutom har man inga verktyg i det här fallet, som kan påverka klimatet. Mvh, Håkan.

 39. Ingemar Säfbom

  Björn #34 Vad menar du med ”nyvänstern”, det kan väl knappast vara VP med sina 5%.Eller är det Nya moderaterna du menar?
  Jag tycker bloggen tappar i trovärdighet och kanske skrämmer bort ”vanligt” folk som ofta har sina sympatier i mitten eller till vänster.

 40. Guy

  Ingemar S #39
  Jag kan ha fel men jag har utgått från att TCS är en vetenskapsblogg och inte en politisk blogg. Det är klart att politik diskuteras här i och med politikernas beslut utgående från vetenskapen. Dum den som låter sig skrämmas på grund av sina politiska sympatier. Politik har ingenting med vetenskapen att göra. Tyvärr följer politikerna det vad vetenskapen slår fast, rätt eller fel.
  Personligen tror jag inte att politisk övertygelse är det som styr vad folk tror om klimatförändringarna.  Vi har nu redan en ung generation som har blivit uppfostrad med alarmism. Här kan politisk inriktning  del i saken för både journalister och lärare har från sin skoltid/studietid en övervägande vänsterinriktning ( det här är bara ”tror” jag). Att ändra indoktrinering som skett i unga år är mycket svårt. Det fordrar goda argument och tillgång till media, vilket i sin tur är svårt på grund av medias inställning.

 41. Staffan

  Vädret–temperaturen–har inte ändrats.  Det var lite kallare kring 1970  (folk:  ”ryska atombombsproven”;  kultureliten:  ”ny istid kommer) och vintrarna var lite mildare några år fr.o.m. 1989.  Men i stort sett har temperaturen varit densamma från 1730-talet till 2000-talet.
     SMHI har dagliga temperaturmätningar från Uppsala Observatorium sedan 1722.  Det är unikt.  Därefter kommer Armagh Observatory, N. Ireland (grundat 1791) med siffror från 1795.  (Men där finns rätt stora hopp i statistiken!)
     Uppsala-statistiken visar alltså att temperaturen där varit i princip densamma sedan tidigt 1700-tal.  (Jag har pulat fram juli-siffror;  liksom januari, dock ej komplett.)
     [Och sedan 1961 har jag motionslöpt i stadsskogen.  (Från början i Haga-parken;  det fanns inga motionsspår då;  ”Träna med TV” började först 1963).  Jag vet att vädret är ungefär som det alltid varit.]
     Lik f-b-t tror en överväldigande svenne-majoritet att en klimatkris hotar.  Blir det så när man i snitt (som SDS säger) tittar på TV nästan tre timmar om dagen?  [Eller är det bara den vanliga svenska kutymen att ge det svar som förväntas?  Eh?]
     Den rimliga förklaringen är att det här har med världsåskådning att göra.  Och ’religiösa’ är ni ju inte;  alltså måste det vara politiken bakom oron.
     ”Vi klarar oss inte om staten inte griper in!”

 42. Gunbo

  Staffan #41,
  ”Uppsala-statistiken visar alltså att temperaturen där varit i princip densamma sedan tidigt 1700-tal.”
   
  Här är Uppsala-statistiken och det räcker inte med bara juli- och januaritemperaturer:
   
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.2848!image/temp_ar_uppsala_2012.png_gen/derivatives/fullSizeImage/temp_ar_uppsala_2012.png

 43. Slabadang

  Ingemar Säfbom!
  Centraliserad makt skapar allianser med helt olika syften för att uppnå samma sak. Jag står fast vid att de som talar mest högst skrikigast och fortast är vänsteraktivister i och med median som stöd med ideologiska motiv. Även multinatioella företag har itressen som pekar åt samma håll men håler sig mer i bakgrunden och strör pengar omkring sig till de som för deras intressens tala åt dem.
  vad gäller Oreskes så bedömer jag henne som person och hon är i mycket liten utsträckning numer ”forskare” utan en fullfjädrad ideologisk agitator med bevisad total nollkoll på klimatvetenskapen.
  För henne har vetenskapen och titeln blivt ett ideologiskt verktyg. Sen har vi ett långt långt band av vanliga populister som hänger på och vilken politiker vill inte ha mer makt?
  Jag kan försäkra dig om att jag är principfast och naglar upp alla som sviker de förtroende vi har rätt att kräva. Alla i förtroendeställning som inte är ärliga med uppsåt eller sanning skall nitas upp på anslagstavlan.

 44. Jag vill påminna om att Naomi Oreskes har gett ett svar på frågan varför de avancerade klimatmodellerna inte kan förutsäga framtidens klimat. Hon menar att svaret står att finna i det som kallas komplexitetsparadoxen:

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/01/06/varfor-kan-klimatmodellerna-inte-forutsaga-klimatets-utveckling/

   

  Vad hon menar med komplexitetsparadoxen är att i och med att man utvecklar allt mer komplicerade klimatmodeller så blir det också allt svårare att visa att modellerna stämmer med verkligheten vilket också försvåras ändå mera på grund av de kaotiska processer som finns i klimatsystemet.

   

  Man kan undra varför hon har gått över till de historiska studier av klimatfrågan som hon nu håller på med nu. Vetenskapligt sett passar dessa två områden dåligt ihop.

   

 45. tty

  Gunbo #42
  ”Här är Uppsala-statistiken och det räcker inte med bara juli- och januaritemperaturer”
  Vad kurvan visar är faktiskt just att 1720/30-talet var ungefär lika varma som de senaste årtiondena (och det är en trend som syns tydligt i de få andra klimatkurvor som går lika långt tillbaka.

 46. Gunbo

  tty #45,
  ”Vad kurvan visar är faktiskt just att 1720/30-talet var ungefär lika varma som de senaste årtiondena”
   
  Ja, det var varmt något decennium under 1700-talet. Jag har inte kritiserat Staffan för det. Däremot kan man inte säga ”att temperaturen där varit i princip densamma sedan tidigt 1700-tal.”
  Därför länkade jag till diagrammet.
   
   

 47. Anders Persson

  Ett vanligt demagogiskt trick är att framställa ”sanna vetenskapsmän” som okorrumperat hängivna och ärliga sökare av Sanningen. När det sedan visar sig att en och annan klimatforskare ljugit, intrigerat eller vanställt fakta tas detta som intäkt för att hela klimatvetenskapen är rutten och kan ignoreras.
   
  Jag har mot detta hävdat att  a l l  vetenskap i  a l l a  tider bestått av 10% rent bedrägeri, 20% inkompetens eller irrelevans och bara 70% acceptabla arbeten.
   
  En bok av vetenskapshistorikern Michael Brooks ”The Secret Anarchy of Science” bekräftar detta i en genomgång av de senaste 500 årens verksamhet inom fysik och medicin. De som hängs ut är inte bara småhandlare utan också stora namn som Kepler, Galileo, Newton, Millikan, Eddington och Einstein och Millikan.
   
  Eddingtons observationella bekräftelse 1919 av Einsteins relativitetsteori, dvs hur solens gravitationella fält böjde av ljuset från närbelägna stjärnor, baserades tydligen bara på två (2) observationer, en till teorins fördel, en till dess nackdel, av vilka Eddington helt ovetenskapligt valde den han trodde på.

 48. Anders P, som (tyvärr vanligt och) så ofta försöker du med ett falskt demagogiskt knep:
   
  ”När det sedan visar sig att en och annan klimatforskare ljugit, intrigerat eller vanställt fakta tas detta som intäkt för att hela klimatvetenskapen är rutten och kan ignoreras”
   
  Vad som däremot ofta ’argumenteras’ i debatten är nämligen det omvända. Att vetenskap (som sådan) bör ses som seriöst kunskapssökande, att därför även klimatvetenskap bör betraktas så. Och att därför saker som sägs i klimatvetenskapens namn också bör accepteras. Och vidare även att ’klimatvetenskapen’ skulle ha en väldefinierad genmensam hållning (konsensus) den ställer sig bakom som bör accepteras av samma skäl.
   
  Vidare, att bara invändningar mot denna konsensus (olika varianter existerar förvisso) som reses inom samma ’klimatvetenskap’ bör anses legitima, och att andra invändningar därför kan avfärdas.
   
  Och där sker en extremt stor ansträngning från den aktivistiska (=oseriösa) sidan att få vara skiljedomare rörande vad/vem som får benämnas ’klimatvetenskap’ och ’klimatforskare’ resp inte.
   
  Det du möjligen kan åsyfta med ditt märkliga (demagogiska) påstående är reaktionerna mot denna perverterade (vanställda) beskrivning av vad ’klimatvetenskap’ skulle vara. Dvs invändningen reses mot aktivistsisdans framställan av vad ’klimatvetenskap’ skulle vara (men inte är).
   
  Och där är det säkert så att dessa (högst befogade!) invändningar ibland kan uppfattas (och även vara) raljerande och svepande (men även okunnigt) uttryckta, utan att alltid fullt klargöra reservationerna och vad man åsyftar med ’klimatvetenskap’.
   
  Dvs du behöver vara väldigt noggrann med (och medveten om) skillnaderna i ’klimatvetenskap’ som du nu beskriver den, och ’klimatforskning/forskare’ som den oseriösa sidan vill använda den.
   
  Är du det inte, så blir det dikeskörningar som den ovan. Eller är du medveten om det, och bara utnyttjar dubbeltydigheten i flitigt använda begrepp, och väljer den snävara när man skall försvara sig mot kritik, och den vidare när man vill pusha sin agenda, då sällar du dig ju bara till aktivistsidan och deras retorik.
   
  Double-speak och new-speak är två centrala komponenter i deras verktygslåda … (och det borde du veta vid det här laget)
   
   
   
   

 49. Anders Persson

  #48 Jonas N: Allt det som klimatvetenskapen kritiseras för, bla. kravet på konsensus som stryper den fria debatten hittar man i alla annan vetenskap överallt och i alla tider. Brooks bok har många exempel från medicinens värld.
   
  Inom geofysiken är kanske Wegeners kontinentaldriftsteori det mest kända exemplet: fram till 1960-talet rådde det konsensus om att den var helt fel och den geofysiker som trodde på Wegener var blockerad i sin karriär. De som blockerade var etablerade vetenskapsmän med högt anseende, också i våra dagar, som till exempel Harold Jeffreys.
   
  Men allt som bryter mot ”etablerade uppfattningar” bör tas försiktigt. Håller just på att polemisera emot en artikel i Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 2012 sid. 1914-22 där det på ett par ställen hävdas att jordens gravitation inte är någon ”riktig kraft”. Här instämmer nog alla på TCS med 330 års konsensus,

 50. Slabadang

  Anders P
  ”Ett vanligt demagogiskt trick är att framställa ”sanna vetenskapsmän” som okorrumperat hängivna och ärliga sökare av Sanningen. När det sedan visar sig att en och annan klimatforskare ljugit, intrigerat eller vanställt fakta tas detta som intäkt för att hela klimatvetenskapen är rutten och kan ignoreras.”
  För mig är det ett befängt teatraliskt martyrskap du ger uttryck för. Frånvaron av självkritikm och självsanering har blivit ett gigantiskt proböem för HELA klimatveteskapen. När man låter såpna rena charlataner som Rockström häva ur sig klimatkalkoner i tio år långa rader utan at ingripa så blir det faktiskt och mycket korrekt en kritik som får omfatta HELA klimatvetenskapen inklusive de seriösa delarna. Ni hjälper ju liksom inte till att skilja på vad som är vad och det är ju de mest hysteriska ovetenskapliga argumenten ni tillåter ställas främst. Att ditt område är seriöst har stor trovärdighet och det du inte verkar begripa är att du skaffat dig fel vän Rockström Bjerström Pauchari Wijkman Bojs och överiga skjuter förtroendet för HELA klimatfältet i sank.

 51. Anders, jag upprepar:
   
  Man måste hålla isär faktisk (riktig) forskning om klimatet, och det som av (de mindre nogaräknade aktivistiska i) debatten benämns ’klimatforskingen’ och ’klimatforskare’ 
   
  Om man inte är varse det, kan man lätt landa i stolliga beskrivningar som ditt citat jag nämnde.

 52. Notera att jag säller mig (delvis) till Slabadangs kritik. Dvs även om inte all klimatforskning är sunkig eller oseriös (det är den alls inte!) så smittar den oseriösa som fått så stor medial exponering, och som så ofta fått (tillåtits att) representera ’hela klimatvetenskapn’ av sig på denna. Rättvist eller inte låter jag vara osagt.
   
  Men i allmämnhetens ögon kan det definitivt uppfattas som att ’klimatforskning’ i sig är ngt suspekt. Och i bedömningen av medierapporteringen är den hållningen ju helt och hållet korrekt: I stort sett allt som där sägs vara kolimatforskningens rön är extremt vinklat och nästan genomgående extremt ensidigt, nedlusat med felaktigheter och utelämnade både balanserande information och starkt begränsande villkorningar för dess giltighet.
   
  Det som rapporteras i media bör definitivt betraktas som dynga, dvs potentiellt ’korrupt’ om så inte i själva forskningen, så dock i återgivandet av den.
   
  Jag vet inte om man kan klandra hela ’klimatforskningen’ för andelen eller existensen av ruttna ägg i korgen, eller för det totalt förvridna medierapporteringen. Men avståndstagandena från vad som framkommit i ClimateGate-mailen har varit beklämmande urskuldande och mumlande skapande med foten. Försvaret av vad som framkom har varit ytterligare bekräftelse av hur mycket som bör ses som ruttet i samma korg. Men det gjordes ju mest av de redan implicerade …
   
  Och man kan gå längre än så faktiskt: Alla de akademier som okritiskt karbon(!) kopierade IPCCs SPM-sammanfattningar får därefter anses vara befläckade med samma solk.
   
   
  En helt annan sak, vilken starkt bidragit till korrumperandet av ämnet (även om inte allt är ruttet) är förstås mängden anslag som har östs ut över fältet, med specifika ’önskemål’ om vad ’forskningen’ skulle komma fram till. Dvs man har belönat junk-forsknings-projekt (från oseriösa) för att de lovade sådant som politiskt ansågs önskvärt. Johan Rockström är ett alldeles utmärkt exempel.
   
  Och syftet med allt detta solkande har absolut varit politiskt, maktstrategiskt, för att kunna dunka sina politiska motståndare i hvudet med ’forskningen säger’ och ’den säger detta unisont’ …
   
  Var inte så jädrans naiv, Anders P, du kan bättre än så!

 53. Tillägg: IPCC som inrättning, men än mer deras handlingar har ett extremt stort ansvar för klimatforskningens förfall, och även hur den numera uppfattas av både seriösa forskningsfält och allmänheten (dock av olika skäl)
   
  Men (eller just för att) IPPC är ju inte ett forskningsprojekt, eller ens ett projekt för sammanställning av forskning, utan ett politiskt projekt med en agenda vilket försökt ge sig själv (högre) legitimitet genom att förment utge sig vara just bästa forskningen sammanställd av de bästa forskarna.
   
  Vilka mycket möjligt kan ha deltagit och skrivit sina bidrag under just den föreställningen. Men vilka senare tillrättalagts av de förtrogna i den inre cirkeln.
   
  Machiavelliskt skickligt, att knyta till sig och hålla som alibin … alla dem vars seriositet man först vill utnyttja och bygga på men som man sedan är beredd att offra och besudla för lång tid framöver.
   
  Och kom inte och säg att detta inte sker medvetet. ClimateGate, och allt därefter visar i gräll belysning vad det handlar om: Smutsig politik!

 54. Jonas # 53
  Precis. Det handlar inte om ett möjligt klimathot. Det har aldrig handlat om ett möjligt klimathot. Det är som du säger smutsig politik

 55. Inge

  Eftersom inte klimatvetenskapen kan använda sig av den vetenskapliga metoden utan istället använder klimatmodeller, borde man vara desto mer vaksam på slutsatserna. När som nu, temperaturen är på väg att lämna klimatmodellernas yttre gräns, måste man kunna vara öppen för att stt det föreligger ett grundläggande fel.