Merchants of doubt

Merchants of Doubt

Svenska Dagbladet publicerar idag en recension av ”Merchants of Doubt: How a handful of scientists obscured the truth on issues from tobacco smoke to global warming”, av Naomi Oreskes och Erik M Conway. Det hela handlar i stort sett om hur en liten grupp med starkt stöd och stort förtroende lyckats så tvivel om riktigheten   →