Roy Spencer om den påstådda klimatkrisen

I förra veckan hade jag nöjet att delta i ett zoom-seminarium med Roy Spencer. Hans föredrag är nu utlagt på Youtube:

Han sammanfattar innehållet i sitt föredrag så här:

Roy Spencer summering

Som vanligt är Roy Spencer mycket klar och tydlig med vad han vill ha sagt; om var IPCC står idag och var han menar att klimatalarmismens svaga punkter är. Media rapporterar ofta felaktigt om vad klimatvetenskapen faktiskt säger, och tyvärr så följer politikerna de alarmistiska budskapen i media trots att de saknar vetenskaplig grund.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann+Löfving-Henriksson

  Morgonstund har guld mun …
  Det är så välgörande med R. Spencer som utgående från data resonerar fram och tillbaka kring de ständiga förändringarna i hydrosfären och atmosfären och konstaterar att vi inte vet hur stor del som är naturliga förändringar beroende på inre och yttre påverkan och självklart inte heller vet hur mycket av förändringarna som beror mänsklighetens aktiviteter.
  Den övertygande slutsatsen är ändå att vi inte kan se någon global antropogen klimatkris, men att vi går mot en självförvållad humanitär kris (i väst) om vi fullföljer nuvarande klimathotspolitik.
  Det mest skrämmande var när han lyfte fram drivkrafterna till sagan om klimathotet och klimatkrisen det vill säga, hur hela vår samhällsapparat driver klimathotsmyten.

 2. Lennart Bengtsson

  Roy Spencer är inte den ende klimatforskare med denna uppfattning och tids nog kommer vi att veta. Jämfört med andra svårigheter som mänskligheten alltid haft att utstå är vår tids begränsade klimatuppvärmning knappast något allvarligt problem.

  Extremt väder är en naturlig komponent av klimatet. Fördelen i vår tid är att vi är bättre skyddade mot extremt väder genom mer tillförlitliga prognoser och avancerade informationsmöjligheter. Likaså har hjälpmöjligheterna förbättrats avsevärt. De materiella skador har ökat beroende på befolkningsökning och att det finns mer att förstöra.

  En skillnad är idag att media har skapat en egen inbillad värld som till och med har lyckats utmanövrera verkligheten. Som alltid saknas det inte personer som utnyttjar oro och ängslan för egen vinning.

 3. BG

  GP Kultur i dag:

  ”Skogarna brinner, och klimatförnekarna får allt svårare att hålla fast vid sitt förnekande. Nu ser vi i stället ”inaktivister” som antingen gett upp eller kommer med otillräckliga åtgärder, skriver Chalmers-historikern Kristoffer Ekberg. ”

  https://www.gp.se/kultur/kultur/klimatf%C3%B6rdr%C3%B6jarna-%C3%A4r-de-nya-klimatf%C3%B6rnekarna-1.42853241

 4. foliehatt

  Kllimatalaramismen är en religion. Och alla som någon gång har diskuterat tro och vetande med någon religiöst övertygad vet att de inte är mottagliga för sakargument som hotar deras tro.

  “Religion is a culture of faith; science is a culture of doubt.” ― Richard P. Feynman

 5. Lasse

  Tack Ingemar.
  Väntar med videon tills senare.
  Vi behöver denna typ av debattlystna forskare för att utjämna bilden media trummar fram och mildra barnens oro för framtida klimat.
  I dagens flöde:
  https://notrickszone.com/2021/03/11/scientists-continue-to-affirm-rising-incoming-solar-radiation-drives-recent-warming-in-europe/
  😉
  Lennart B har kommenterat detta med molnens betydelse och borde kunna föra upp debatten på en mer vetenskaplig nivå-eller är det för mycket begärt?

 6. Sören+G

  På nyheterna i dag sa man att 2020 var det varmaste året hittills i Sverige. Det var vintern, våren och hösten som varit varmare (mildare skulle jag säga) än normalt. Då undra man på vad sätt det skulle utgöra ett hot. Kallas väl klimatförbättring.
  2017 menade många var det kallaste året på 150 år. Då var det en ovanligt kall vår och sommar.

 7. Lasse

  #3 BG
  Intressant från GP.
  ”Kristoffer Ekberg är historiker med inriktning mot miljöhistoria, politisk historia och sociala rörelser vid Chalmers”
  Skribenten utgår från en bok skriven av Mann (Hockeymannen)
  Mann är en aktivist som gör allt och lite till för att förmedla klimatnödläge. Kristoffer och Chalmers gör sin del i kriget!
  Inte stöd i forskningen dock!

 8. Sven Hanssen

  #2 Lennart Bengtsson

  För Europas del kan man ju fundera på om kallare klimat ger värre stormar. Tittar man på listan över stormar på Nordsjön ser det nästan så ut (under lilla istiden) De värsta på 1900-talet var under de kallare 50- 0ch 60-talen

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_stormfloder_i_Nordsj%C3%B6n

  Eller så är det helt enkelt mer eller mindre slumpmässigt.

 9. Lennart Bengtsson

  Lasse

  Frågan om molnens roll är forfarande inte avgjord. Såväl en förstärkning som en försvagning är i princip möjlig. De mest trovärdiga resultat hittills antyder att molneffekten är neutral. Det avser såväl globala observationer som modell simuleringar. Den ökande globalstrålning som observerats i Sverige och Europa beror högst sannolikt på variationer i molntäcket regionalt. Det finns ingen global effekt. En viss allmän tendens till mer moln över hav och mindre även land men knappast robust.

 10. Lennart Bengtsson

  Sven Hansson

  Det är högst rimlig att förvänta sig värre stormar i Nordeuropa vid en avkylning än motsatsen. Orsaken är att stormintensiteten beror på temperaturskillnader precis som för stirlingmotorn. Det är grundläggande termodynamik. Det finns också visst empiriskt belägg men knappast statistiskt signifikant. Det är precis av denna anledning som stormarna är värre under den kalla årstiden än tvärt om som alla förhoppningsvis noterat.

 11. Björn

  Man kan ju fråga sig på vilket sätt mer CO2 i stratosfären kan orsaka en kallare stratosfär? Även om som påstås, att energin som tas emot av haven motsvarar ca 300 atombomber per sekund, vars energi bara omfattar ett visst spektralt band, men som exkluderar den högenergetiska UV-energi som filtreras av stratosfären och högre liggande atmosfärslager, så kvarstår att förklara var CO2 kommer in i sammanhanget. Det är ju UV som med stigande höjd inom stratosfären, orsakar uppvärmningen. Nu när solen sedan ca 15 år tillbaka har reducerat sin effekt i detta våglängdsband, kan man med rätta påstå att stratosfären kyls ned. Denna nedkylning har naturligtvis en påverkan på den atmosfäriska cirkulationen genom stratosfären mellan ekvatorområdena och polerna. Här kan man tala om naturliga orsaker. Det är en besvikelse att Spencer inte nämner något om detta.

 12. LBt

  Klimatkrisen utgörs inte av ”vår tids begränsade klimatuppvärmning”. Parisavtalet siktar på under 2 och så nära 1,5 som möjligt. Först om 15-20 år passerar vi 1,5 med nuvarande takt.

  Dagens nivå köper IPCC, forskare, Greta och politiker alla dar i veckan om det hade stammat vid detta.

  Men åtgärder nu är från dagens kunskapsläge nödvändiga, bromssträckan är lång. Vad som är utmärkt med Parisavtalet är att det omfattar 5-årig uppföljning som gör det möjligt att löpande anpassa åtgärdspaketen efter förändrat kunskapsläge.

 13. Sören+G

  Det var värre stormar under Lilla Istiden.
  År 1634 översvämmades ön Nordstrand i Nordsjön och spolades delvis bort.
  https://rabbel.nl/nordstrand.html

 14. tty

  #11

  ”Man kan ju fråga sig på vilket sätt mer CO2 i stratosfären kan orsaka en kallare stratosfär?”

  Det är inte så konstigt. I stratosfären ökar temperaturen med höjden, vilket beror på att värmen strålar nedåt från ozonskiktet som värms upp genom absorption av UV-strålning. I mitten av koldioxidens absorptionband är absorptionen så kraftig att utstrålning mot rymden sker först i stratosfären ovanför tropopausen. När CO2-halten ökar flyttar sig zonen där denna utstrålning sker uppåt, till skikt där temperaturen är högre och utstrålningen därför också ökar. Alltså resulterar mera CO2 i en nedkylning av stratosfären (utstrålningen ökar medan UV absorptionen förblir densamma). Det här försvagar f ö CO2:s växthuseffekt märkbart även globalt.

  I centrala Antarktis vintertid får man faktiskt samma effekt ända ned till markytan eftersom det finns en permanent temperaturinversion där.

 15. pa

  Hela grejen med IPCC är fel från början. Allt sprunget från den fakeorganisationen är naturligtvis lika fel.
  Hade mänskligheten haft hög moral och intelligens hade såna facistorganisationer eller dess förespråkare aldrig fått utrymme.

 16. tty

  #8,10

  Detta studerades ingående av H L Lamb, bl a genom att konstruera synoptiska kartor för stormar under ”lilla istiden” utifrån det begränsade observationsmaterial som finns. Se t ex:

  https://sci-hub.do/10.1002/j.1477-8696.1988.tb04935.x

  https://crudata.uea.ac.uk/cru/pubs/crurp/CRU_RP6a.pdf

  Han kom fram till att jetströmmen och de nordatlantiska stormarna återkommande var kraftigare än under 1900-talet.
  Denna typ av klimathistoriskt finlir förekommer dock knappast numera.

 17. tty #13,

  Tack för din förklaring till avkylningen i stratosfären p.g.a ökad CO2-halt. Tillägga kan väl också att vattenångan inte stiger lika högt som CO2.

  Om jag förstår Spencer rätt (han berör detta bara helt kortfattat) så innebär inte avkylningen i stratosfären med någon automatik att det sker en uppvärmning i nedre delen av troposfären. ”Avkylning innebär inte uppvärmning”. Eller har jag fattat fel?

 18. Staffan Lindström

  1 Ann LH
  Vill bara påpeka att ordspråkets original var ”Morgonstund har guld i mund” där ”mund” betyder ”hand” , jämför ”mynt” eller ”manus” Om någon nu inte visste det…

  Inte mycket jag är oense med Roy Spencer om … Fin känga till The Guardian på slutet om att räkna mänsklig klimatpåverkan i atombomber: Guardian: Mänsklig klimatpåverkan: 1 atombomb/sekund
  Spencer: Solen: 300 atombomber/sekund … 😉

 19. Lennart Bengtsson

  11

  Med mer CO2 i stratosfären ökar utstrålningen och temperaturen sjunker. Ingen strålningsvärme kommer underifrån eftersom tropopusen är kallare. På grund av den stabila skiktningen i stratosfären är den turbulent transporten försumbar

 20. tty

  #16

  ”Om jag förstår Spencer rätt (han berör detta bara helt kortfattat) så innebär inte avkylningen i stratosfären med någon automatik att det sker en uppvärmning i nedre delen av troposfären. “Avkylning innebär inte uppvärmning”. Eller har jag fattat fel?”

  Nej, det innebär ingen automatisk uppvärmning av troposfären, snarare tvärtom. Det viktiga är energibalansen TOA (”Top Of the Atmosphere”), större IR-utstrålning från stratosfären bör snarare innebära lägre temperatur även i troposfären, även om det hela kan kompliceras av att höjden på tropopausen kan förändras.

 21. Lennart B # 18 & tty #19,

  Så det enda avsvalningen av troposfären visar är att CO2-halten ökar. Men det visste vi ju redan.

  Visst kan man kalla detta ett mänskligt ”fotavtryck”. Men det föranleder ingen alarmism angående en uppvärmning av temperaturerna här nere vid ytan. Begreppet ”fotavtryck” kan tydligen tolkas lite hur som helst. Men inte som något skrämmande och hotfullt.

 22. Munin

  # tty 14
  En fundering mot bakgrund av denna effekt:

  ”När CO2-halten ökar flyttar sig zonen där denna utstrålning sker uppåt, till skikt där temperaturen är högre och utstrålningen därför också ökar.”

  Kan denna zon flytta sig upp och ner på grund av andra förlopp än ändring i atmosfärens CO2-halt? Jag tänker på att om mängden vattenånga varierar över tid nere vid jorden blir det då också en variation i hur zonen flyttar sig uppåt och nedåt?

  Vattnets volym expanderar ungefär 1 650 gånger när det övergår från vätskefas till ångfas vid normalt tryck. (Vattenånga har specifik volym 1,694 m3/kg vid 1 bar).

 23. Björn

  tty [13]; Jag citerar dig här: ”utstrålningen ökar medan UV absorptionen förblir densamma”. Nej, UV-absorptionen är inte konstant, för den varierar procentuellt mer än solkonstanten. UV har reducerats betydligt under den senaste solcykeln 24 jämfört med tidigare cykler under 1900-talet. Till detta skall räknas nedgången i TSI mot minimum 2008, inkluderande minimum i december 2019 där solaktiviteten fortfarande är låg i starten mot den cykel 25 som då nyss har börjat. Det är därför som jag anger årtalet 15 för den tid som har varat med en lägre UV-aktivitet. Denna lägre aktivitets påverkan på stratosfärens temperatur, kan bara resultera i en avtagande temperatur. Ett välkänt faktum är ett proxy för solens UV-aktivitet, vilken är den mikrovågsstrålning som kommer från dess yta, vars frekvens är 2.8 GHZ och med våglängden 10.7 cm. Om UV-strålningen minskar, minskar också uppvärmningen i stratosfärens ozonlager. Härav måste man kvantitativt ange vad som beror av vad i stratosfärens nedkylning.

  https://istina.msu.ru/media/publications/article/43e/68e/6085424/Bru-1.pdf

  http://www.solen.info/solar/

 24. tty

  #22

  Den höjd som utstrålningen inom vattenångans många absorptionsband sker varierar förvisso kraftigt, både geografiskt och över tiden. Det är en av flera saker som gör det så svårt att beräkna vattenångans växthuseffekt. Det berör dock inte stratosfären eftersom det finns ytterst litet vattenånga där. Observera att iskristaller (som det ibland finns litet grand av i stratosfären) inte är en växthusgas.

  #23

  ”Nej, UV-absorptionen är inte konstant,”

  Jag anade nästan att den invändningen skulle dyka upp. Jag är väl medveten om att UV-strålningen varierar mer än solarkonstanten. Vad jag menade är att UV-absorptionen inte påverkas av mängden koldioxid.

 25. Lennart Bengtsson

  Jag föreslår att Ni noga läser igenom Wijngaarden och Happers (WH) utmärkta artikel som tidigare togs upp här. Med det gäller att läsa orginalartikeln som faktiskt får samma resultat som Manabe 1967 men WH hade med alla kända spektrallinjer. Mina kollegor i Hamburg har gjort en liknande beräkning med samma resultat. Jag betraktar frågan som klarlagd vad mig beträffar. Se också resultat från olika områden i WH artikeln med satellit observationer
  Manabes resultat som jag också hade med i min bok är också i överensstämmelse med observationer. Notera dock att molnfrågan fortfarande är öppen.

 26. Sören+G

  Det påstås att det blir mer extremt väder, stormar etc. ifall det blir varmare. Faktum är att det är precis tvärtom. Torka hör t.ex. mer ihop med kallare klimat. Forntida kulturer blomstrade under värmeperioderna och kollapsade när det blev kallare igen.
  Under Lilla Istiden förekom svåra stormar.
  År 1634 översvämmades ön Nordstrand i Nordsjön och spolades delvis bort.
  https://rabbel.nl/nordstrand.html?fbclid=IwAR36mCJUdRYfUywiSVHdQd73O76uQU8MyRpcvTGrNPg3L69rTdee7B4uLPo

 27. Ann+Löfving-Henriksson

  # 18 Staffan L., tack! Mina föräldrar sa alltid mund när de ville få fart på oss ungar, på morgonen, men jag har aldrig sökt varför. I morse när jag skrev inlägget funderade jag på vad jag skulle skriva, men valde fel på grund av okunskap.

 28. Magnus Cederlöf

  Wijngaarden och Happers artikel som Lennart nämner har tagits upp av Peter Stilbs här:
  https://klimatupplysningen.se/vilken-effekt-pa-stralningsbalansen-har-egentligen-haltforandringar-for-de-viktigaste-atmosfariska-vaxthusgaserna/

  Jag anser att det här är ett intressant räkneexempel. Men man tar inte hänsyn till luftrörelser (horisontella och vertikala), effekter av dag och natt, molnbildning, hav/land, avdunstning, årstider, mm, mm. Att beräkna klimatkänsligheten på detta sätt kan inte vara möjligt.

 29. Lasse

  #25 Lennart B
  Noterar att du inser svagheter i teorierna med molnbildningen.
  Ett litet svar fick vi väl i den artikel som finns i Notrix igår som jag välvilligt hänvisade till i #5
  Är det inte dax att upplysa allmänheten om detta?

  Såg till slut föreläsningen och den var väldigt bra och balanserad.
  Nyskapande när det gäller temperaturuppgifter och fastläggande av en tro på låg klimatkänslighet.
  Han kallar sig ljummen och det är kanske därför föreläsningen borde få större spridning.
  Skicka den till Chalmers för psykologisk granskning 😉

 30. Roland

  Vid ekvatorn ligger tropopausen vid 16-17 km över havet, i Sverige ligger tropopausen på 9-12 km höjd under sommaren men är lägre under vintern.

  I standardatmosfären ligger tropopausen på ca 11 km höjd och har en temperatur på -56.5 °C.
  De lägsta tropopausnivåerna finns vid polerna under vinterperiod.

  Förenklat kan man säga, att när det är -56° i Antarktis så ligger tropopausen på marknivån.
  Därför har koldioxid i Antarktis omvänd växthuseffekt ?
  Vist är detta då korrekt om jag förstår detta rätt !?

 31. LBt

  Global åtgärdshantering är på plats för lång tid framöver och kunskapsläget blir allt stabilare. Världen är på väg att göra vad den kan inom ramen för fortsatt tillväxt och utveckling.

 32. Lennart Bengtsson

  Magnus 28

  De är precis av denna anledning som vi har dagens klimatmodeller. MPI:s senaste ensemble modell ger i runda tal samma resultat liksom observationerna ( se räkneexemplet i min bok liksom de regionala resultatet i WH)
  Bättre kan man ännu inte få fram. Vill Du ha mer får Du fråga Rockström och Greta.

 33. Lennart Bengtsson

  Lasse 29

  Jag tror att allmänheten är väl informerad. Också denna blogg är klart bättre informerad än för 5 år sedan. De övergripande IPCC rapporterna är faktiskt så tillförlitliga som det går. Osäkerhet får man leva med. Vad sedan samhället beslutar är inte alltid det mest förnuftiga. Det kunde vara ännu värre som en del kommentarer på denna blogg ibland föreslår.

 34. Munin

  # 28 Magnus Cederlöf
  Det vore intressant att få en teori om hur jordens atmosfärs massa varierar över tid. Massan bör inte vara konstant på grund av hur vatten växlar faser och hur solens instrålning möter jorden över tid.

  Under ett dygn tar jorden emot solens strålar med en yta som varierar stort i andelar bestående av hav resp. land. När Stilla havet är vänt mot solen handlar det om en yta, som nästan bara består av vatten. Vid andra tidpunkter, som när Afrika/Asien exponeras, är det stora ytor land det handlar om.
  Jag föreställer mig att det också resulterar i stora skillnader i hur mycket vatten, som lyfts upp i atmosfären/återgår till jorden, vid dessa olika lägen.

  Slutsats bör bli att totala jordatmosfärens massa under ett dygn varierar (beroende på hur vattnet uppträder).

  En sådan variation kan också uppträda över cykler, som årstider och extremer som istider.

  Växlingar i massa bör vara lika med ändringar i energiflöden och den delen (=att massa flyttas) har en betydelse för jordens energiflöden och ytterst för jordens värmeutbyte med rymden.

  Hur läges-/rörelseenergi kopplad till massa i atmosfären förhåller sig till energi i form av värmestrålning-kanske finns det mer att forska om där?

 35. Magnus Cederlof

  Lennart #32:
  Om klimatmodellerna är det bästa vi har så vet vi helt enkelt inte klimatkänsligheten. Klimatmodellerna baseras bara till viss del på fysikaliska processer. Resten är parametriseringar där man gör antaganden om hur olika processer samverkar med andra. Klimatkänsligheten blir helt beroende på hur dessa antaganden görs.

 36. Lennart Bengtsson

  Visst varierar atmosfärens massa något men också dess rörelsemängdsmoment ( momentum). Det sker alltså ett utbyte av rörelsemängdsmoment mellan den fasta jorden och atmosfären vilket innebär att ECMWF gör prognoser för jordrotation. Dessa är ovanligt noggranna för minst en vecka Vi började med detta redan på min tid som direktör för ECMWF. Jordrotationen behövs för satellitkommuniktion. Vi sände våra prognoser dagligen till Institut d’lHeure i Paris,
  numera internationell service för jordrotationen.

 37. L

  Vem är Roy Spencer ?

 38. LBt

  Magnus C #35,
  observationer, rekonstruktioner och känd fysik är det bästa vi har.

 39. Munin

  # 36
  Intressant kunskap!

  Då drar jag slutsatsen att för att sådana prognoser ska vara solida finns ett underlag om hur atmosfärens massa varierar och vad som genererar ändringar av massan.

  Är det öppna uppgifter? Om inte, går det att få på ett ungefär hur stora variationer i atmosfärens massa det handlar om? + – i %?

 40. Intressant genomgång med Roy Spencer. Jag planerar att göra några videos som förklarar varför klimathysterin nu tagit över världen. Min första video behandlar vetenskapen vilket bara är en liten del av varför vi idag har klimathysteri och nu är klar. Jag har låtit en amerikan prata in texten då min röst inte är så bra.
  https://youtu.be/UJOEr964GpI

 41. LBt

  Det hade inte varit fel med ett globalt Pandemi-avtal.
  WHO har en del att jobba med.

  Samtidigt måste naturligtvis IPCC och världen visa att Parisavtalet bär.