Öppen Tråd

 

rockis brattom

Bild: BIM

I december så var professor Rockström fullkomligt panikslagen på grund av det varma vädret. Våren verkar dock vara helt normal. En viss uppvärmning från söder, men med vissa bakslag ibland. Det är sådant som man får räkna med. Här är veckans öppna tråd med en förhoppningsvis mindre panikslagen debatt om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören Gustafsson

  Man har ju och framför allt tidigare fört fram att big oil är en stor orsak till klimatförnekelsen och då av ekonomiska skäl. Det finns ju uppenbart stora ekonomiska skäl för klimatalarmisternaockså. Till exempel vindkraftverken där det investeras stort och har gjorts länge. En bekant berättade att det började att byggas en stor väg i skog nära där hon bor för 10-15 år sedan och hon undrade varför? Nu skövlar man skogen där och skall bygga vindkraftverk. Man verkar inte bry dig om de miljömässiga konsekvenserna – natursköna vyer förstörs, djurlivet påverkas, vad skall göras med de uttjänta vindkraftverken efter hand när de byts ut? – en enorm avfallshantering. Miljörörelsen är ju faktiskt mindre och mindre en beskyddare av miljön.

 2. Lars Cornell

  i VT i dag finns en recension av en ny bok,
  https://etidning.vt.se/1967/vasterviks-tidningen/391017/2021-03-13/19258209/ett-sprak-for-jordens-overlevnad

  Kazuo Ishiguro är en brittisk författare född i Japan. ”Klara och solen” är hans första roman sedan han 2017 tilldelades Nobelpriset i litteratur.

  Recensionen är gjord av Jakob Carlander som är psykolog (enligt vad jag funnit) och då hajar man till. För mig blir det märkligt när en psykolog skriver ”Svårigheten att gå från tanke till insikt och handling är påtaglig” samt ”Kanske hade han lyckats bättre med mer vetenskap och mindre naturromantik?” Men så kan det givetvis vara.

  Jag har inte läst boken och vet inte varken vad Jacob eller författaren menar med ordet ”vetenskap”.

  Det skulle vara intressant att få en recension av någon av denna bloggs superhjältar.

 3. Anders L

  Sverige vill ju vara ett land som tar ledartröjan i det mesta med klimat och miljö så vore det inte lämpligt att vi inför en co2-o2 dag.
  T.ex. sista april med majbrasan som symbol.
  Majbrasan frigör co2 på våren som växtligheten har nytta av under sommaren och vi får större skördar och syre tillbaka. 😉

 4. Jonas

  Till er som är mer insatta, är det inte ovanligt mycket ”vulkanisk aktivitet” just nu runt om i världen?

 5. T Back

  En recension av Klara och solen finns åtkomlig i DN:
  https://www.dn.se/kultur/kazuo-ishiguro-kan-konsten-att-vara-ny-infor-varlden/

 6. Wojciech Waligorski

  Det skrämmande med perspektivet på klimatet är att alarmisternas perspektiv verkar cementeras mer och mer. Dialog och andra perspektiv tacklas med rön från Potsdam-Institutet exempelvis.

  Att Sverige ser på storebror Tyskland är ju inte heller något nytt.

  Men, men; en falsk ”sanning” kan väl inte hålla i sig hur länge som helst. Eller?

  Går vi över till den darwinistiska hållningen var den inte självklar ens för Darwin.

  Han erkände själv att om fossiler som bevisar ”sprången” mellan de olika arterna inte kan hittas behöver hans teori inte vara allenarådande. Det har inte hittats; däremot har fler fossiler av samma art hittats, men inga fossiler av ett ”språng” till en annan art.

  Men då sägs det ”att de kanske finns, men de har inte hittats”. Etc.

  Darwin fick också kritik från samtida. Filosofiska och logiska argument.

  Exempelvis;

  Hur kan en fågelvinge utvecklas via mutationer till en vinge som bär, om den inte bär om den muteras?

  En vinge kan ju inte utvecklas i små etapper till en full vinge eftersom etapperna innan inte har bärförmåga. Den enda lösningen är att fågelvingen ej kunnat utvecklas till vinge via små mutationer – utan helt plötsligt skulle vingen ”bums” har blivit en vinge med bärkraft.

  Hur troligt är det?

  Å andra sidan kunde ju Britterna behålla sina kolonier i Asien och Afrika ca 100 år längre. Darwins teori gick hand i handsken med den vita rasens överhet och förträfflighet – den rasen hade gått längre fram i sina mutationer.

  Samma sak med klimatet. Perspektivet kan bli cementerat för framtiden.

  Men vilken dold orsak finns då här?

  Liknande;

  Herravälde.

  Samt en faktor till;

  Oro för överbefolkning utifrån Malthus perspektiv.

  Steget till befolkningskontroll blir mycket mindre – till och med önskvärt utifrån klimatfrågan.

  Klimatat-alarmismen kommer nog bestå. Precis som Darwins teorier har gjort – om än obevisat.

 7. Claes-Göran Carlsson

  Jag visste inte att Rockström är passgångare!

 8. Robert

  Många ubåtar drivs med atomkraft och dessa aggregat kan ju inte vara stora jämfört med hittills byggda. Varför diskuterar man inte att använda dem på land som lokala kärnkraftverk?

 9. Magnus

  Vindkraften som nu påstås kunna konkurrera med kärnkraft i pris kommer få stora extrakostnader för stödtjänster i nätet. Den kostnaden ska läggas på priset för att ge en rättvis bild. Och kostnaden hamnar hos kunderna. https://bulletin.nu/okanda-kostnaderna-for-vindkraften-slutkunderna-betalar

 10. LeifR

  En teori kan egentligen aldrig bevisas.
  Den kan dock falsifieras.
  Det innebär att alla teorier ska betraktas som ett slags ”i nuläget bästa kända approximation av verkligheten” med en ständig vaksamhet på teorins kontext, applicerbarhet och relevans.

 11. Roland

  Nästa kris med Miljöpartiet ”de bruna” lär bli kommunikations-krisen då allt skall drivas med el och allt med bensin / diesel skall bort. Ja vi skall nu också avvecka dammsugaren, elspisen, rakhyveln, och mycket annat som drivs med el.

  Med Miljöpartiet vid rodret får vi elbrist, dammsugsförbud, ökade utsläpp och även minskad sysselsättning.
  Sverige köper smutsig el från utlandet. Jag undrar vad Greta skulle säga?

 12. Ivar Andersson

  ”Nyheten att AstraZeneca inte får exportera vaccin från sina fabriker i Indien, USA och Storbrittannien är allvarlig. Orsaken är att regeringarna i dessa länder infört exportförbud. Bara i USA lär det finnas 9 miljoner vaccindoser på väg till EU som nu av Biden-administrationen inte tillåts lämna landet för att USA vill ha vaccinet själva – trots att EU betalt för vaccinet och har kontrakt på leveransen. ”
  https://www.ericsoniubbhult.se/ Protektionism och nationalism löser inga globala kriser 2021-03-12

 13. Ivar Andersson

  ”Nya gröna EU-krav oroar näringslivet
  Inga pengar till fulolja och falska klimatvinster. EU:s nya verktyg för att grönare investeringar ställer stentuffa krav. Men svensk industri slår bakut. Skogen, vattenkraften och biobränslet riskerar att missgynnas.”
  https://affarsliv.com/artikel/r17pzw3r

 14. Magnus

  Vissa forskare vill visst kyla ner jorden genom att släppa ut ämnen i atmosfären. Dom får visst inte klartecken att skicka upp ballonger för att experimentera. Tror inte att de skulle lyckas, vi har inga möjligheter att påverka klimatet, men det visar hur långt det gått. Sågs på Rapport igår fem minuter in.

 15. Lasse

  #14 Magnus
  Detta experiment har pågått sen 1970 talet-fast omvänt!
  Clean Air Act-har reducerat utsläpp av gaser till luften på ett sätt som skapat dagens uppvärmning, åtminstone med större effekt än CO2.
  Solar Brightening är följden!
  Varför talar ingen om detta?
  https://notrickszone.com/2021/03/11/scientists-continue-to-affirm-rising-incoming-solar-radiation-drives-recent-warming-in-europe/
  Jag försöker men skulle vilja se en eller annan ”expert” ta upp tråden!

  #12USA begränsar exporten-tänk vilket liv det skulle blivit i media om detta skedde för ett halvår sen!

 16. foliehatt

  Magnus, #14
  Vetenskapen är ju avgjord. Så även vilka åtgärder som är tillåtna. Inga mer data behövs. Vem vet vad för oönskad kunskap som skulle kunna dyka upp.

 17. foliehatt

  Wojciech Waligorski, #6,
  Svammel. Få vetenskapliga teorier står på så stabil grund som evolutionsteorin. Den har utmanats, ffa av religiöst färgade debattörer, men stått pall sedan 1859. Att Darwin inte kände till genetikens lagar om nedärvning vid tiden gjorde att teorin inte var komplett vid tiden för publicering. Men i grunden står teorin, så som han publicerade den i stort sett oförändrad.

 18. Bim

  Precis som Stefan Löfven, som statsminister, bestämmer att Åkesson är nazist, så bestämmer jag i egenskap av klimatförnekare om Rockström är passgångare eller inte. Han har inget val. 🙂

 19. foliehatt #17,

  Nja, Darwins teori har ändrats och utvecklats efter hand. I många steg.

  Det finns en grundläggande ”logik”, eller ett metafysiskt antagande, som är oförändrad. Nämligen att den biologiska utvecklingen sker med selektion och adaption. Inga gudomliga ingrepp. Men sker denna selektion på artnivå eller individnivå? Så småningom hamnade de flesta evolutionsbiologer på gen-nivå. Gener fanns inte på Darwins tid. Vidare så har vi epigenetik, vilket vid första ögonkastet tycks direkt strida mot Darwins grundsats att inlärda beteenden inte kan ärvas vidare. Men modern genetik har en förklaring till detta mystiska fenomen (= vissa delar av en gen kan triggas av ett beteende, som sedan ärvs vidare).

  Kan utvecklingen ske i språng istället för stegvis? Det har också varit ett tvisteämne.

  Så visst är även darwinismen underkastad en vetenskaplig utveckling med falsifikation och modifikationer.

 20. Sören+G

  På en karta publicerad i tidningen över länderna i världen hade dessa olika färg beroende hur många grader som Jordens medeltemperatur skulle öka om landets miljölöften gällde hela världen.
  Rött > 4 C, sedan alltmer orange till gult till grönt, där grönt betyder < 3 C temperaturökning.

 21. Agne

  foliehatt#17
  Jag har följt evolutionsforskningen sedan drygt 50 år sedan. Det mesta som man sa var sanning då har visat sig vara fel. Att man envist håller fast vid teorin trots att så mycket talar emot beror nog på att annars måste man erkänna högre makter och det är nog omöjligt för religiösa ateister.

 22. Lasse

  Tony Heller gör en analys av Science mot Skeptiker.
  Utgående från en 2012 års hearing i senaten.
  https://www.youtube.com/watch?v=a5XXqIhYQek

  Verkar som om Science är i underläge när facit finns.
  Måste man alltid ljuga för att få medias medhåll?

 23. Lars Kamel

  Evolutionen, alltså att arter utvecklas, är ett faktum. Däremot är försök att förklara den teorier. Darwin presenterade två teorier, faktiskt. Dels den om naturligt urval, som kan förklara mycket. Dels en om sexuellt urval, som kan förklara varför det utvecklas egenskaper som inte tycks ha något överlevnadsvärde, som påfåglars stjärtfenor. De får ett överlevnadsvärde i och med att de gör individer sexuellt attraktiva och gör att deras gener har större chans att föras vidare till kommande generationer.

 24. Kristian+Fredriksson

  #17 Magne.

  Man måste inte alls erkänna några högre makter eftersom det är en dödfödd hypotes redan från början. Det är helt enkelt ett omöjligt alternativ inom vetenskapen. Inga gudar kan vara vetenskapliga hypoteser helt enkelt.

 25. Håkan Bergman

  Ivar A. #12
  EU har väl större problem än så, alla uttalanden om AstraZenecas effektivitet har lett till att många vägrar ta det vaccinet, det finns miljoner doser över inom EU. Farhågor om biverkningar av just det vaccinet dyker också upp med jämna mellanrum i media, men hittills så verkar det handla om så få fall att det inte skiljer sig från hur många som skulle få symptomen i en jämförbar population som inte vaccinerats. Kanske inte så oväntat det är många som fortfarande inte kan acceptera Brexit. Men britterna använder vaccinet och där verkar det ha god effekt.

 26. Adepten

  #4 Jonas
  Rätt iakttagelse. Kan ha med minskad solaktivitet att göra samt att de stora planeterna i solsystemet står i konjunktion med varandra. Vetenskapen famlar fortfarande om orsakerna.
  https://www.perspectaweather.com/blog/2020/1/16/715-am-the-solar-minimum-and-an-increase-in-volcanic-activity

 27. Håkan Bergman

  Intressant diskussion om Darwin och evolutionen.
  https://www.youtube.com/watch?v=noj4phMT9OE

 28. tty

  #21

  ”Jag har följt evolutionsforskningen sedan drygt 50 år sedan. Det mesta som man sa var sanning då har visat sig vara fel. ”

  Jag har följt evolutionsforskningen ungefär lika länge, och har inte märkt detta fenomen. Skulle du kunna ge några exempel?

  Faktum är att Darwins ”Origin of Species” är oerhört väl genomarbetad. Läser man den rakt igenom (vilket förvånansvärt få tycks ha gjort) så finner man att han förutser och bemöter praktiskt taget alla invändningar som gjorts mot utvecklingsläran.

 29. pa

  #14
  Det är inte det enda övergreppet den här typen av människor begår. Planerar för ”åtgärder” som invaderar allt annat liv på jorden. Vi såg hur de agerade på 1900-talet, nu är de igång igen. Agendan från krigen är densamma fast i ny form. Vissa figurer är t.o.m släkt med skumrasket från förr.

 30. tty

  #25

  Jag tycker nog att det vid det här laget är ganska klart att Astra Zenecas vaccin ger fler och kraftigare biverkningar än RNA-vaccinerna. Observera att flera sjukhus valt att vaccinera i omgångar eftersom en signifikant andel av de vaccinerade behöver sjukskriva sig 1-2 dagar p g a feber och frossbrytningar. Nu behöver ju detta inte tyda på att vaccinet är ineffektivt, snarare tvärtom eftersom feber och frossa är typiska indikationer på att immunsystemet är aktiverat.

 31. Håkan Bergman

  tty #30
  Jo jag skulle ha skrivit allvarliga och oförutsedda biverkningar. Det kommer larm hela tiden men hittills så verkar dom flesta inte ha med vaccinet att göra. Att man kan bli sjuk efter en vaccindos kommer jag ihåg. 1963 hade vi nåt smittkoppsfall i Sverige och en person som varit i kontakt med ett fall råkade bo i min hemkommun, det blev snabb massvaccinering av hela kommunen och jag blev inte alltför dålig och skorpan som blir efter en sån vaccinering läkte bort på några dar. Det var värre för mina klasskamrater från grannkommunen, vi skulle på skolresa efter realexamen, och dom fick panikvaccinera bara dagar innan avresan när det stod klart att det krävdes vaccinationspass för att komma in i Tyskland, det blev inte nån lyckad resa för många av dom.

 32. Vår bannerkonstruktör (min son) har varit i farten igen 🙂

 33. PK

  Fick ett ryck och slog på det högst vetenskapliga magasinet Klotet på SR Play. Som vanligt påpekades den ”samlade vetenskapen” och som vanligt var det Kuyilenstierna, Rummukainen och någon från Sthlm Rec Center. OM det nu är den ”samlade vetenskapen” som talar i termer av platåer, tipping-points och att domedagen redan har varit här varför då inte bjuda in någon ny någon gång??

 34. Magnus

  PK #33
  ”Science is settled”. Vetenskapen är fastlagd och kan inte ändras. 97 procent av forskarna. Varför inte 100 på en gång? Ingen ska kunna ifrågasätta, det är tanken. För första gången sedan upplysningstiden tar någon makten över vetenskapen och bestämmer vad som får forskas i. Det är en mörk tid vi lever i.

 35. Roger Wesslander

  Mellon eller Melodifestivalen
  Tycker det är lite konstigt att klimataktivisterna inte kritiserar Melodifestivalen. Här går ju massor av kWh åt pga ljusshower, resor (förmodligen även med flyg) inom Sverige.

  Lägg därtill resten av Europa med samma beteende plus grand finale. Mellon innebär ju massor av CO2 eller s k klimatutsläpp. Deltagare o arrangörer framhäver gärna sin s k ”klimatprofil” men den egna verksamheten verkar inte ingå.

 36. tty

  #31

  ”dom fick panikvaccinera bara dagar innan avresan när det stod klart att det krävdes vaccinationspass för att komma in i Tyskland”

  Det märkliga är att alla nu tycks vara helt ovetande om att det har funnits vaccinationspass i årtionden, för nu skall man tydligen börja utreda hur sådana skall se ut och fungera. Jag har själv ”WHO:s lilla gula” liggande i någon låda, och jag har flera gånger blivit tvungen att helt i onödan vaccinera mig mot gula febern, eftersom många tropiska länder kräver det för inresa.

  https://sostravel.co.uk/wp-content/uploads/2016/10/FullSizeRender-2.jpg

  Kan någon förklara varför inte det skulle duga för Covid-19?

 37. Sören G

  #20
  Det blev lite fel i mitt inägg ovan. Grönt på kartan ska betyda < 1,5 C uppvärmning om hela världen följer det exemplet och begränsar utsläppen lika mycket.

 38. Magnus

  PK #33
  Hur ska det programmet kunna gå annat än under begreppet indoktrinering? SVT och SR är välbekanta med hur man påverkar lyssnarna dit de vill. De har haft de bästa läromästarna sen tiden då Wennerström var aktiv.

 39. Johan M #32,

  Sonen är ju en mästare på banners!

 40. foliehatt

  Darwin äger!!

 41. jensen

  Men datamodellerna VISAR ju att världen kommer att brinna upp, om man inte minskar CO2

  Varför skulle man misstro så komplicerade datorer?

  Därför att klimatet är komplext.

  https://wattsupwiththat.com/2021/03/12/there-are-climate-models-and-there-are-climate-models/

 42. # 35 Roger Wesslander,
  Jo, det är konstigt. Norrbottensteatern med ett klimatatalarmistiskt och vänsterpopulististkt program, Vildanden av Ibsen i nytolkning. Hellre än att åka in till stan tar jag mig en god biff och två glas rött.

 43. Wojciech waligorski

  Ingemar Nordin #19

  Ville enbart med detta exempel med Darwin vissa att det är ej enbart empiri som ”cementerar” vetenskapliga ”sanningar”.

  Så detta med Darwin är inte huvudspåret. Men ok, detta spår är högst intressant i sig.

  Gentekniken fick ett genombrott på 50 -talet i samband med DNA-forskingen. Det upptäcktes att det finns en inbyggd instruktion i arvsmassan. Denna instruktion kommer till via ”bokstäver” som vi kan kalla ”A”, ”T”, ”G” och ”C”.

  Det fungerar ungefär som siffrorna 0 och 1 inom datavärlden.

  Med det visades att detta språk inte kan skapas via en slump.

  Det måste finnas en tanke bakom instruktionen.

  Utifrån det uppkom sedermera en hållning som fick namnet ”Intelligent design”.

  Detta som ett svar på att slumpen kan ju logiskt inte skapa en instruktion.

  Eller?

  Det finns ju också begreppet ”magi” att ta till hands i för sig.

  Här skulle R. Lindzen komma till hjälp med sitt uttryck (jag parafraserar);

  – att tro på att C02 är den enda parametern som kan bestämma klimatet ligger mycket nära till hands till att tro på magi.

  (Härmed tågar jag in från Darwin-spåret till Klimat-spåret igen.)

  De av er som är fortsatt intresserade av debatten tro och vetenskap kan med fördel söka upp debatten på Youtube – i synnerhet debatten mellan ateisten Richard Dawkins vs John Lennox (den sistnämnde är troende och matematiker från Oxford).

 44. Wojciech waligorski #43,

  Problemet med teorin om Intelligent Design eller Kreationism är att de inte fungerar som någon vetenskaplig utgångspunkt. Tvärt om fungerar de bromsande eftersom ingen vill söka efter materiella orsaker om man hela tiden bara kan hänvisa till ”design” eller ”gudomliga ingrepp” så fort man stöter på något oväntat.

  Darwin satte de spännande frågorna om arternas, inklusive människans, ursprung på ett vetenskapligt spår. Men, som sagt, detta betyder inte att vi bytt en dogm mot en annan. Utan det darwinistiska forskningsspåret har genererat flera olika teorier med en progression. Det är precis detta vi vill se inom god vetenskap.

 45. Björn

  Wojciech waligorski [43]; Detta med evolution är här lite OT, men ändå intressant och om det ändå finns med här i kommentarerna, så låt gå. Om man tänker sig att det finns någon ”instruktion” bakom den evolutionära utvecklingen där DNA i allra högsta grad har en stor betydelse, då måste det i den språkliga logikens namn också finnas en tänkare som har tänkt ut instruktionen. Men det är just svårigheten att förstå att den biologiska evolutionen är en långsam selektion av det som överlever och att det som har överlevt, för vidare sitt DNA till sin avkomma och vidare att det bakom denna evolution inte finns någonting som varken tänker eller instruerar. Den som inte förstår denna Darwinistiska princip, låter sig då förledas av pseudoförklaringar som ”intelligent design” och annat med övertro.

 46. Lars Cornell

  #44 #45 mfl. Om vi lämnar tro och intelligent design och håller oss närmare vetenskap, vad finns det då för hypoteser om universums uppkomst, livet på jordens utveckling, flera universa mm?

 47. Wojciech Waligorski

  #45 mfl

  Ja, det är det jag vill visa – många tror på Darwin, många tror på Greta Thunberg.

  Men var finns logiken?

  Är det logiskt att tro att en vinge kan bli en vinge som bär, utvecklas i en långsam evolution; om vingen just inte kan utvecklas i en långsam process – i riktningen till en färdig vinge; eftersom stegen innan den färdiga vingen inte kan ha bärkraft.

  Är det logiskt att tro att Greta Thunberg ser CO2 flygande i luften?

  Dessa tecken som jag skriver och du läser nu har kommit från någon som har tänkt.

  Eller är det en slump som har ordnat just dessa bokstäver som du läser just nu?

  Hur logiskt är det?

 48. Wojciech Waligorski

  PS,

  För övrigt är det ingen contradictio mellan tro och vetenskap.

  Därför finns det så många kristna vetenskapsmän.

  Tron frågar på ett annat plan – varför?

  Empirisk vetenskap frågar – hur?

  Tyvärr har just många i Skandinavien blivit stöpta helt och hållet i en positivistisk – filosofisk hållning som inte kan förstå att en sann vetenskapsman också kan vara troende.

  Jag tror personligen inte på magi. Mer behöver inte sägas egentligen.

 49. Wojciech Waligorski #48,

  Nej, såklart kan man vara en troende vetenskapsman – det finns ändå så många frågor som vetenskapen inte kan besvara, och då får man väl fylla på med ren tro istället. Själv är jag agnostiker.

  Men kärnan i det jag skrev ovan är att vetenskapen inte kan utgå från ID eller Gudomliga ingrepp. Det är ingen fruktbar hypotes ur vetenskaplig synvinkel.

  PS. Vingar kan väl ha utvecklats successivt genom att djur som kunnat glidflyga några meter bara genom att fälla ut armarna har haft en evolutionär och reproduktiv fördel jämfört med dem som inte haft det inom sitt habitat? Osv. Jag ser inte några problem för Darwinismen där.

 50. Wojciech Waligorski

  …forts..

  Det finns något gemensamt i det hela;

  Tron på att en vinge kan utvecklas i små steg till en bärande vinge.

  Tron på att människans andel av utsläpp av CO2 kan förändra klimatet.

  Skillnaden ligger i att den förstnämnda tror att slumpen är ändamålsenlig och därmed tänkande.

  Den senare nämnda tror att människas aktivitet är en fara för klimatet.

  Det gemensamma i detta är att i bägge fallen är det ……… ;

  vill nog inte använda det ordet.

  Men du kan ju sätta dit det själv.

  🙂

 51. #50,

  Problemet med klimatforskningen är att de inte är villiga att erkänna falsifikationer av sina modeller. När de nu utvecklat nästa generation av modeller CMIP6 så spår de ännu högre temperaturer och stämmer ändå sämre med empiriska data. Klart ovetenskapligt!

 52. Lars Kamel

  Jag tycker mig inte vara en intelligent design. Som människa, alltså. Snarare en resultat av en rad mer eller mindre slumpmässiga kompromisser och utvecklingssteg. Så inte tror jag på någon intelligent designer.
  Ingen kunnig påstår att det bara är slumpen som styr evolutionen. Evolutionen måste utgå från vad som redan finns tillgängligt. Den kan dessutom inte bryta mot naturlagarna.

 53. Wojciech Waligorski

  #51

  Ja, intressant att de kommer med en ny generation av datamoduler.

  Men viktigare kanske inte är om det är en ny generation datamoduler eller inte.

  Utan om de nu ska matas in med J. Schellnhubers och M. Manns ekvationer eller med R. Lindzens och J. Christy’s .

  Resultatet blir ju säkerligen inte detsamma.

  Vem är det som bestämmer det?

  IPCC ?

  Potsdam?

 54. # 47 Wojciech Waligorski”

  I Finland och österut lever flygekorrar. De har tunna hudveck mellan fram-och bakbenen och kan segelflyga upp till 50 m. Under förutsättning att det gynnar arten, är det fullt möjligt att de någon gång i framtiden utvecklar full flygförmåga liknande fladdermössens.

  När dinosaurierna övergick till att bli fåglar är det troligt att det gick till på samma sätt, inte att de med en gång lyfte från marken.

  https://www.google.se/search?q=flygekorrar&source=lnms&tbm=isch&biw=1081&bih=687

 55. Wojciech Waligorski

  Ingemar Nordin #49

  Oj, du skriver att tron på Gud eller på en intelligent design är något hämmande för vetenskapen.

  Exempelvis skriver du;

  ”Men kärnan i det jag skrev ovan är att vetenskapen inte kan utgå från ID eller Gudomliga ingrepp. Det är ingen fruktbar hypotes ur vetenskaplig synvinkel.”

  Oj då,

  Vem var Gregor Johann Mendel?

  Blev han hämmad pga av sin tro? Är han inte erkänd som genetikens fader?

  Han var katolsk munk från Österrike. Eftersom han blev munk behövs hans gudstro inte citeras.

  Vem var Isac Newton?

  Blev han hämmad i sin vetenskap pga av sin tro?

  Han har sagt, exempelvis följande;

  ”I believe the more I study science, the more I believe in God.”

  ”He who thinks half-heartedly will not believe in God, but he who really thinks has to believe in God.”

  ”Dont´t doubt the Creator, because it is inconceivable that accidents alone could be the controller of this universe.”

  ”God creatad everything by number, weigth and measure.”

  Vem var Albert Einstein?

  Blev han hämmad av sin gudstro?

  Blev vetenskapen hämmad pga av Einsteins insatser inom naturvetenskap?

  Vad har han sagt om detta spörsmål?

  Exempelvis;

  ”I believe in God who reveals himself in the orderly harmony of the universe”

  ”Science without religion is lame. Religion without science is blind.”

  ”There is one thing that I have learned in the course of a long life. It is devilishly difficult to get closer to Him if one does not want to remain on the surface.”

  Har dessa tre på något sätt hämmat vetenskapen?

  Förklara gärna.

  Tack.

 56. Wojciech Waligorski #55,

  Nu måste du nog läsa vad jag skriver. Alla vet att Newton och Mendel var religiösa. De flesta vetenskapsmän var det under århundraden.

  Men det har inget att göra med vad de använde i sin forskning som förklaringar.

  Utom i ett lite lustigt fall som jag kommer på: Newton trodde inte att hans teori för solsystemet var stabilt utan han tänkte sig att Gud då och då måste gripa in för att behålla planeterna i sina banor. Laplace (tror jag det var) räknade igenom de Newtonska ekvationerna och kunde visa att de faktiskt visade på ett stabilt system. Så ett gudomligt ingripande var inte nödvändigt. Newton skulle inte varit så ivrig i att hitta ett litet utrymme för Gud utan nöjt sig med sina ekvationer för materiens rörelser.

 57. Wojciech Waligorski

  Ingemar Nordin#56

  Ok, ser vad du vill komma.

  För dessa stora gestalter som jag nämnde var det ingen som helst motsättning mellan tro och empirisk vetenskap.

  Tro och empirisk vetenskap håller sig nämligen på olika plan. De kan därmed snarare berika varandra (Jmf. A. Einsteins citat).

  Vad jag vill komma åt är att vetenskapen inom DNA-forskingen har punkterat Darwins verk om Arternas uppkomst.

  Denna forskning har visat att generna redan är programmerade med de fyra ”bokstäverna”. Det finns mao ingen evolution i denna mening som grundverket om Arternas uppkomst påstod.

  Ändå så tror många på den. Det visar ju dessa inlägg som har kommit.

  Det är som att tro på magi. (Nämligen att slumpen i sig kan vara ändamåls-inriktad och därmed formera och styra celler.)

  Precis som det är att tro på magi om någon nu tror att en parameter – C02 – kan styra klimatet (jmf. R. Lindzen).

  Det skrämmande är att båda dessa magiska trosföreställningar tycks ha ”cementerats” – mot bättre vetande och mot all logik.

 58. foliehatt

  Wojciech Waligorski (många inlägg)
  Evolutionen är en gren av biologin som beskriver utvecklingen av arter på jorden. Inte livets uppkomst, som inte ingår i teorin.
  Varje ärlig vetenskapsman ska, om du frågar, ge dig svaret att vi inte vet hur livet har uppkommit. Allt annat är oärligt.

  På liknande sätt så är ditt inkluderande av biogenes i evolutionsteorin en halmgubbe.

  För det tredje så har du helt fel när du påstår att genetik ner på DNA-nivå motbevisar evolutionsteorin. Tvärt om. Idag kan vi följa hur förändringar i DNA korrelerar med arters evolutionära förändringar. Det finns tonvis med publikationer i det fältet.

  För det fjärde. Angående Intelligent design – så får du en Hitchens rakkniv av mig:
  ”Det som kan hävdas utan belägg kan förkastas utan belägg”

  Slutligen. Att slänga händerna upp i luften och påstå – någon GUD måste ha gjort det – när man springer på ett fenomen som man anser sig inte kunna förklara vetenskapligt – för ju inte frågan närmare en lösning. Detta eftersom den rimligen mindre komplexa frågan som man anser sig behöva förklara med att ”GUDEN gjorde det!” ger upphov till den ännu mer komplexa frågan – var kommer denna GUD ifrån? vem? vad? hur? skapade(s) HEN. Några GUDAR av en ännu högre dimension gjorde det? superintelligent design, och så vidare i all oändlighet.

  Dessutom så uppvisar man stor klentrogenhet gentemot vetenskap och den vetenskapliga metoden genom att torgföra idéer såsom Inteligent Design.

 59. Lars Cornell

  #58 ”… ger upphov till den ännu mer komplexa frågan – var kommer denna GUD ifrån? vem? vad? hur? skapade(s) HEN.”

  Den frågan tycker jag är lätt att besvara. Vi människor har ’uppfunnit’ Gud eftersom vi behövde ett sådant väsen.

 60. Håkan Bergman

  Man kan mycket väl tro på en gud, många t.o.m., utan att det behöver urarta till religion. Man kan också tro på en massa smådjävlar som man bör hålla sig väl med utan att det måste urarta till satanism. Grekerna fick det mesta rätt i dom här frågorna.

 61. Jojje

  Den här var det svensk med i och lite galen vetenskapsmans humor.

  https://newtube.app/TonyHeller/FAr1CHs

 62. Wojciech Waligorski

  #58

  ..” var kommer denna GUD ifrån?”

  Mycket avslöjande fråga.

  Givetvis är det så att OM Gud finns kan han inte ha någon orsak i något annat eller i någon annan – för då skulle Gud inte vara Gud.

  Denna sandlådenivå av argumentation motsvarar typ den ryske kosmonautens utrop till Stalin;

  ”Vi är här uppe och vi ser inte någon Gud – Gud finns inte!”

  Haha..

  //

  MEN tycker du att det är förnuftigt att anta att celler i sig är ändamålsenliga?

  Hur stort huvud har en cell?

  Gulp,,

  ///

  Som sagt – jag tror inte på magi,

  Att tro att människans utsläpp av CO2 ändrar klimatet är som att tro på magi.

  Likadant är det att benhårt och blint tro på Arternas uppkomst av Darwin (den ursprungliga).

  Hårda fakta kvarstår – det har inte hittats fossiler av lämningar som visar på ”sprången” mellan arterna.

  Hårda fakta.

  Alltså gäller följande;

  “Det som kan hävdas utan belägg kan förkastas utan belägg”

 63. foliehatt

  Wojciech Waligorski , #62
  du har helt enkelt fel angående fossilerna.

  Du har även fel angående magi. Om du hävdar att det finns gudar som kan trotsa de fysikaliska lagarna om tid och rum så utgör det magi.

  Inkluderar din tro att du anser att alla arter som nu finns är skapade av en gud för cirka 6000 år sedan? Förkastar du helt förändring genom slumpvisa genetiska förändringar och naturligt/sexuellt urval?

 64. Håkan Bergman

  Ubbhultarn tar upp subventionen av havsbaserad vindkraft idag.
  https://www.ericsoniubbhult.se/

  https://www.regeringen.se/48ff4d/contentassets/e38fd9d05aeb4c44bb498d1ed600f7c6/minskade-anslutningskostnader-for-elproduktion-till-havs?TSPD_101_R0=088d4528d9ab200025c542332353e8089fd6132f1ea76cb432bd64b8212d558b81f625dfeb46480408a68fee04143000a1689c48a2c99c961a83ba6cee0e388c9d107390e323f2995e50c3abb5daa128928f1c9213009b8537b51a1e844cfd66

  Och den gröna maffian har 175 mandat så upp med plånböckerna och betala. Nyval nu tack!
  Hoppas det kommer på elräkningarna redan nästa år, men så korkade är dom väl inte tyvärr.

 65. #57,
  Är vi släkt med råttor eller är vi Guds barn. Såg Björn Wiman på TV och kom att tänka på saken. Har aldrig varit säker på svaret, nej nu ljuger jag, jag vet svaret.
  De goda, Guds barn, de som tänker på alla människors lika värde. De med en procent + av vår BNP till Jemen och sånt. Med nån promille mer. Annars djävlar, rasism. Är de Guds barn? Nog bara Fan som vet!

 66. Wojciech Waligorski

  DNA – forskningen visar empiriskt att det just inte existerar slumpvisa förändringar. De är programmerade. Det finns en systematisk ordning, med ett budskap i generna.

  Programmeringen är inte enbart med två koder som i våra programmerade datorer
  utan med fyra koder.

  Att dessa fyra koder skapar ett språk och därmed ett budskap visar logiskt att det absolut inte vara en slump som ligger bakom detta.

  Annars skulle din näsa sitta på din panna , och ditt öra där din stortå är, tummen mitt i handen.. (om nu slumpen skulle kunna ha gått så långt).

 67. Wojciech Waligorski

  foliehatt #63

  forts ..

  Du skriver ;

  ”du har helt enkelt fel angående fossilerna.”

  Jasså?

  Var god och verifiera ditt påstående. Tack.

  Vem har talat om ”gudar”?

  Snarare du själv.

 68. foliehatt

  Wojciech Waligorski, #66

  Du är felinformerad. Men har rätt i detaljer. DNA i en cell/virus är olika benäget att mutera. Ställen där det inträffar fler mutationer än på andra ställen kallas för hot-spots. De har ingenting med någon gudomlig kod att göra. T.ex. så muterar gener som används mer än de som inte används för tillfället. Men bortsett det så är mutationer slumpmässiga. Framför allt så har de ingen riktning och/eller mening.

  Sedan blandar du friskt. Du missar helt att det naturliga urvalet är logiskt. De individer som är bäst anpassade till miljön får störst avkomma och sprider därför sina gener och alleler mest i populationen. Över generationerna så ändrar sig allelfrekvensen i populationen. Så sker evolution.

  Att koden är fyrställig (som läses tre-och-tre) är inget som helst bevis för att det existerar gudar.

 69. foliehatt

  Wojciech Waligorski, #67
  se t.ex. valarnas evolution. Fossiler visar på en progression mot allt större anpassning för marint liv ju yngre de är. Medan de äldsta fossilen har extremiteter som ser mer lika deras landlevande släktingar.
  Du kanske uppskattar speciellt att DNA-studier på nu levande släktingar stöder de fossilbaserade slutsatserna angående deras evolution