Red Team

Är det inte dags att regeringen tar klimat- och energifrågan på allvar?

Frågan kan tyckas märklig med tanke på hur mycket klimathotspropaganda som regeringen och dess lydiga medieorgan pumpar ut varje dag, året runt. Men att bedriva propaganda för en sak är inte detsamma som att ta saken på allvar. För det krävs en mer djupgående granskning och diskussion om ämnet i fråga. Det har man inte   →

Öppna upp klimatdebatten!

Vi klimathotsskeptiker har upplevt hur alarmistsidan under flera decennier mycket systematiskt har byggt upp murar mot en öppen vetenskaplig och politisk diskussion om klimatfrågan. Min senaste personliga erfarenhet var hur Linköpings universitet annonserade om en konferens om ”klimatförnekare” utan att bjuda in en enda forskare som är skeptisk till att det finns något klimathot. Ja,   →

John Christy om klimatpolitik

Klimatprofessorn John Christy vittnade i veckan inför ett utskott i amerikanska senaten. Pehr Björnbom skrev om det här. Christy ger en innehållsrik, pedagogisk och mycket insiktsfull beskrivning av hela klimatfrågan som han ser den. Det är lätt att missa mycket när man bara lyssnar på det muntliga framträdandet, så jag uppmanar verkligen alla att även   →