Red Team

Öppna upp klimatdebatten!

Vi klimathotsskeptiker har upplevt hur alarmistsidan under flera decennier mycket systematiskt har byggt upp murar mot en öppen vetenskaplig och politisk diskussion om klimatfrågan. Min senaste personliga erfarenhet var hur Linköpings universitet annonserade om en konferens om “klimatförnekare” utan att bjuda in en enda forskare som är skeptisk till att det finns något klimathot. Ja,   →

John Christy om klimatpolitik

Klimatprofessorn John Christy vittnade i veckan inför ett utskott i amerikanska senaten. Pehr Björnbom skrev om det här. Christy ger en innehållsrik, pedagogisk och mycket insiktsfull beskrivning av hela klimatfrågan som han ser den. Det är lätt att missa mycket när man bara lyssnar på det muntliga framträdandet, så jag uppmanar verkligen alla att även   →