John Christy om klimatpolitik

christy
Klimatprofessorn John Christy vittnade i veckan inför ett utskott i amerikanska senaten. Pehr Björnbom skrev om det här.
Christy ger en innehållsrik, pedagogisk och mycket insiktsfull beskrivning av hela klimatfrågan som han ser den. Det är lätt att missa mycket när man bara lyssnar på det muntliga framträdandet, så jag uppmanar verkligen alla att även läsa hans skrivna text. Här skall jag kort ta upp de klimatpolitiska aspekterna.
I sin sammanfattning säger han bl.a.: En politik som baseras på observationer, där variationer (i vädret) orsakar de största skadorna, är sannolikt långt mer effektiv än en politik som baseras på spekulativa resultat från modeller, oavsett hur det framtida klimatet blir.
Christy förkastar (liksom de flesta seriösa klimatforskare) påståendena att det finns bevis för att den globala uppvärmningen har orsakat olika typer av extremväder som rapporterats i media. Och sannolikt kommer vi heller inte att få någon signifikant ökning av sådana händelser under detta århundrade, något som också en arbetsgrupp inom IPCC bekräftar.  Den naturliga dynamiken självt ger alltid upphov udda, och ibland farliga, händelser. Han visar t.ex. att det var fler värmerekord i USA på 30-talet än vad det har varit under senare decennier. Och han påpekar att det ju faktiskt är 10% risk att olika delar av världen kommer att drabbas av riktigt stora väderkatastrofer (megatorkor, förödande översvämningar och superorkaner, etc) som bara inträffar vart 1000:e år under det kommande århundradet.
Givet dessa grundläggande fakta om förekomsten av extremväder inom den naturliga variationen, samt de fundamentala osäkerheterna kring klimatkänsligheten, så kan man med rätta ifrågasätta hela den politik som fokuserar så starkt på att minska koldioxidproduktionen i världens industrialiserade nationer. Hur mycket kostar inte redan idag satsningar på ”förnyelsebar” energi, subventioner till miljöbilar och biobränslen, samt stöttning av handel med utsläppsrättigheter? Och hur mycket pengar tas inte från den enskilde medborgaren i form koldioxidskatter, elcertifikat och medel direkt från statsbudgeten?
Vi får betala dyrt för denna CO2-fobi. John Christy säger i citatet ovan att den rådande klimatpolitiken är ineffektiv om syftet skall vara att skydda människan från vädrets makter. Jag skulle nog vilja hävda att den i mångt och mycket är kontraproduktiv, särskilt sett i ett globalt perspektiv. För om vi skall skydda oss mot väderkatastrofer så behöver vi saker som väl utbyggda och pålitliga vädertjänster som kan förvarna, välfungerande räddningsstyrkor med avancerad utrustning, goda kommunikationsmöjligheter, katastrofmedicinska resurser, säkra elnät och allt annat som hör till för att minska mänskliga och ekonomiska skador. Med dagens klimatpolitik så allokeras massor av offentliga medel på meningslöst bekämpande av koldioxiden istället för att bygga ut samhällets förmåga att svara på naturligt orsakade katastrofsituationer. Och vi försvårar en ekonomisk utveckling både för oss själva och för fattiga u-länder genom att investera i fel saker.
Det hela är naturligtvis oförsvarbart, för att inte säga vansinnigt. Men vad kan vi göra åt det? Kanske vore det till att börja med lämpligt att försöka höja kvalitén på de policyförslag som förmedlas till politikerna. Som det nu är behärskas denna plattform så gott som helt av IPCC och de gröna NGO:er som har sitt finger med i FN-organisationens rekommendationer. I sin text så skriver (sid 17 ff) Christy att han efterlyser ett s.k. ”Red Team” av kvalificerade klimatforskare med uppgift att sammanställa all den forskning som inte är enig med IPCCs ”konsensus”. En sådan grupp skulle också kunna utökas med skeptiska ekonomer, energiforskare och samhällsvetare. Både i privata företag och inom andra politiska områden där det råder delade meningar så är det inte ovanligt att man tillsätter dylika Red Teams för att på så sätt få en bred och djup belysning av en fråga.
Hittills verkar dock inte politikerna – vare sig i USA, Sverige eller någon annanstans – intresserade av en sådan bred belysning. I stället föredrar man tydligen att leva i de villfarelser och enkla budskap som sprids av röststarka klimatalarmister och stormedia. Men man kan ju hoppas på en politisk tillnyktring så småningom.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tage Andersson

  Lomborg har länge och envist hävdat just att CO2-bekämpningen är improduktiv och dyrbar. Än så länge överröstas dock såväl han som Christy av domedagsprofeterna

 2. Tålis

  Tack Ingemar! Ska läsa rubbet senare.
   
  Dock, har/kan Christy eller TCM förslag på en realistisk/genomtänkt klimatpolitik? Hur skiljer sig det i så fall från ingen klimatpolitik?

 3. Ann L-H

  Bra att John Christy’s vittnesmål får stor plats här! Förhoppningsvis tar även Elbranschen upp det i kommande nummer. Föreningen Miljövänner för Kärnkraft har på senare tid flera gånger studsat vid klimat- och energipolitiken i ett större perspektiv än endast kärnkraftsfrågan. Den verkar ytterst känslig men för den vidare diskussionen där verkar just Elbranschen betydelsefull. Många bäckar små! 
  Politikerna borde ha huvudbry med klimatpolitiken nu under den medialt intressanta sommaren med diverse vikarier i MSM. Energipolitiken måste bli en valfråga och hur mycket ska koldioxiden och NGOs få styra?  
  Politikerna vet nog att det gäller att ”komma ut” först, men vem av de stora elefanterna är redo?
  Ju mer Christy här på TCS desto bättre!  TACK!
   

 4. Ingemar Nordin

  Tålis #2,

  Den bästa ”klimatpolitiken” är nog ingen klimatpolitik alls. Möjligen lite väderkatastrofpolitik. Men som situationen är så även om regeringen mot all förmodan skulle nyktra till så är de tvungna att driva en linje inom EU och gentemot FN.

 5. Janne

  Kolla även in Senator James Inhofe’s tal:
  http://www.youtube.com/watch?v=TQr7FAPeT78&feature=relmfu
  http://www.youtube.com/watch?v=kBuREuABX6s&feature=relmfu
   
  Varför har vi inga sådana politiker i Sverige?
   

 6. Ingemar Nordin

  Janne #5,

  Jo, det finns några. Tex Ericson i Ubbhult:

  http://www.ericsoniubbhult.se/

  Han skriver ofta kritiskt om energi- och klimatpolitik.

 7. Ingemar … be of good cheer, Skolverket is coming to the rescue 😉
  Källkritiska tips och tankar kring naturvetenskap
  ”Låt eleverna studera några konkurrerande teorier inom ett aktuellt forskningsområde, exempelvis växthuseffekten och klimathotet. Hur skiljer sig teorierna från varandra? Vilka fakta grundar de sig på? Hur kan forskarna komma till så olika slutsatser? Har någon av teorierna fått ett större utrymme i media?”
  http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/kallkritik/reportage/2012/naturvetenskap-1.165842
  The new Swedish school curriculum starts next week. And in Physics, Chemistry, Biology, and many other subjects, the first of three major abilities that the teachers MUST teach students (and students must pass in) is critical thinking about science in the media 🙂
  So this Flynn Effect (highly schooled, critical thinking, scientific reasoners) may start producing more rational policies ”far from the madding crowd” of today’s politicians and activists, by say … the 2020s?  

 8. Lars W

  Ann L-H #3
  Håller med! Skall bli spännande att se vem som kommer med en vettig energi politik. Förhoppningsvis utan subventioner. S o M vill nog inte ha upp de som valfråga. Vi har ju dock redan sett positiva tecken från Fp o SD
  Den värsta alarmismen har ju också dämpats i MSM.
   

 9. Ingemar Nordin

  Brady #7,

  Verkligt goda nyheter! Hoppas att skolorna förmår att leva upp till kravet på träning i kritiskt tänkande.

 10. Ann L-H

  Brady #7 och Ingemar #9. Det låter ju alldeles utmärkt, men, men, men hur många lärare och elever kommer längre än till Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, WWF, SMHI, FoF, Klotet med skolverkets eget ”objektiva” undervisningsråd och MSM? Att ta sig över den muren kräver insikt och mod. Om man gör en ”djupdykning” bland ovanstående och inte kommer upp och kan kika över kanten så att man får en glimt av andra sidan blir ju övertygelsen bara än större!

 11. Lasse

  Begränsade resurser av icke förnyelsebar energi bör vi väl ändå försöka ersätta med flödande energiresurser. Detta så att världens befolkning kan få del av samma välstånd som vi har. Att slösa med energi är dumt.

 12. Peter F

  OT
  Nu får Rockström fritt fram igen på SR  P1….suck

 13. ThomasJ

  P1:s ’Godmorgon världen’ sänder just nu ett, som vanligt, propaganda-klimathots-inslag med ’öppningen’ att en av de allra ’tyngsta’ ’skeptikerna’ nu ändrat uppfattning, guess who? Just det, Mueller of Berkeley…
  Uppbackning, igen som brukligt är, av nonsensus maxiumum Johan Rockström…
  (Första inslaget efter 10-nyheterna)
  Jösses djefvlar sicket ljugande!
  Arma Land!
  Mvh/TJ

 14. Chrille

  Peter F,
  Ja, Supersuck. Vad tar man upp? Vilka pratar man med?
  Man tar upp Muller och Grönland.
  Man pratar med Rockström och någon klimataktivist som är besviken efter Rio.
  Balans? Saklighet? Finns inte. 

 15. Peter F

  Rockström hade mage påstå att så fort en AGW-nyhet släpps så vänder sig media till skeptikersidan för att få kommentarer !!! Jag häpnar över hans fräckhet.

 16. bom

  Förnuftets röst är lågmäld men mycket uthållig! Förnuftets röst kommer inte från Sveriges radio (eller agronom Rockström).

 17. Dividendum

  ”Hittills verkar dock inte politikerna – vare sig i USA, Sverige eller någon annanstans – intresserade av en sådan bred belysning. I stället föredrar man tydligen att leva i de villfarelser och enkla budskap som sprids av röststarka klimatalarmister och stormedia.”
  Om de fokuserade på åtgärder enligt denna breda belysning istället så skulle det ju inte bli några katastrofer och därmed skulle deras roll i sammanhanget också minska, ja rent av försvinna. Det gäller ju att hålla populasen så där lite lagom på ”skräckbänken”(!), eller hur? Det är en lukrativ industri med miljarder i anslag att söka för varje år … så pass har dom fattat. Vem behöver en ”hållbar” affärsidé längre när Staten pröjsar och sponsrar den ”rätta” näringen?

 18. Det  är  så  i  demokraturen  Sverige  med  SR   DDR  SVT  Ankdammen  Sverige,  Varför  lyssnar  ni  när  det  finns  fri  ocensurerade  forum!!
  http://www.prisonplanet.com/eco-tyranny-the-lefts-green-agenda-with-author-brian-sussman.html
  Eco-Tyranny: The Left’s Green Agenda with Author Brian Sussman  Publicerades den 3 aug 2012 
  http://www.youtube.com/watch?v=IvAy0in-gBc

 19. Ingemar Nordin

  Jag skall inte säga vad jag tycker om Rockström. Men det finns ju så många charlataner i den lukrativa klimathotarbranschen. 🙂

  Det finns idag absolut INGEN ursäkt för journalister (eller, Ann L-H, för lärare) att inte ge en allsidig rapportering. Allt finns inom bara på några snabba klicks-avstånd. (Journalister kan väl använda dator, eller lär dom inte ut sådant på journalisthögskolan?) Så vi kan nog dra slutsatsen att om ett inslag som det som nyss sändes i SR inte är balanserat, så är det för att journalisten i fråga inte VILL kolla upp vad Rockström påstår. Men det är ju numera populärt att också göra dokumentärer med andeskådare och astrologer.

 20. Adolf Goreing

  #11 ”Detta så att världens befolkning kan få del av samma välstånd som vi har” . De rika länderna har knappast s.k förnyelsebar emergi att tacka sitt välstånd för. Välståndet bygger på stora mängder och kontinuerlig energi till lågt pris. Dessutom tillgängligt för alla. Inga s.k förnyelsebara energikällor uppfyller detta idag utan leder ofelbart till fattigdom och kris. Storsatsande Spanien är väl ett exempel. Alla förnybara energikällor kräver ändliga resurser för att fungera och de gör det dessutom under en relativt sätt mycket begränsad tid. Åtminstone i dagsläget. Vi har stora mängder Uran och Torium i backen. Man kan antingen göra bomber eller fredlig energi. Vad är det bästa valet? Med kommande kärnenergiteknik kommer detta energislag att vara så nära förnybart som det är praktiskt möjligt. Låt tredje världen bygga upp sitt välstånd i lugn och ro. Alternativa energikällor kommer att slå igenom när de har verklig konkurrenskraft. Någon observerbar klimatkris finns inte att avvärja heller. Annat än i Playstation.

 21. Tålis

  Håller med Adolf Goreing 20. Finns ingen vettig anledning att sluta/minska använda bra och billiga energilösningar. Ny kärnkraft är det bästa att satsa på just nu. Bränslen till fordon får vi fortsätta att använda diesel och bensin tills vidare. Finns ingen som helst anledning att sikta på fossilfritt år 2030, som är Klåfingers villospår…

 22. Slabadang

  Ingemar N!
  Media har satt sig i en ohållbar situation och allt fler tar del av konkreta erfarenheter hur korrupt MSM/PS är. Vi har ju nu fått gigantiskt populära sajter som är resultatet av medias uppenbara manipulationer och partiskhet.
  Gammelmedia har liksom inte fattat vad som hänt och vad nätet har fått för konsekvenser för dem. Förr kunde politbyråena på redaktionerna bestämma sig för vad vi skulle få tycka och veta, men det funkar inte längre och när folk ser det stora gapet mellan gammelmedias partiska indoktrinerande vinklingar och verkligheten så inser folk att gammelmedia inte är att lita på och att journalister drivs av helt andra målsättningar än att granska och avlöja makten för medborgarnas räkning. De ser det som sin främsta uppgift att  vara ideologiska trumpeter och styra och motarbetea delar av opinionen och samhällskritiken istället för att spegla den.
  Vem bryr sig om vad vetenskräpsredaktionen producerat bakom bunkerdörren när TCS Newsmill och WUWT finns att tillgå?
  vem skaffar sig en uppfattning om invandringsproblematiken utan att också läsa Avpixlat?
  varför är det alltid samma hallmärkta fejs som dyker upp i SVT rutan och blir marknadsförda som legetima åsiktsrerpresentatnter och  andra ofta mer kunniga aldrig syns och absolut inte får mötas i debatter på lika villkor.
  Att folk allt mer förstår att media inte står på deras sida är uppenbart och med ett förtroende för journalister som tävlar med telefonförsäljarnas så befinner de sig redan i en ohållbar sits. Att inte diskutera problemet innebär inte att det inte existerar. Folk diskuterar problemet allt mer och det räcker allt längre.
  Media har byggt siana murar och bunkrar gentemot allmänheten ioch kritisk granskning. Nätet utgör den demokratiserade öppna växande delen av medialandskapet och samhällsdebatten.
  Gammelmedia kan ju sitta där med sina ideologiska tromboner peka finger åt folket om de vill, men allt färre bryr sig om hur de blåser och spelar falskt och blir bara allt emr förbannade.
  Politiker kommer förstå att de gått i säng med fel part. Stadslojala gammelmedia blir allt mer lik Nordkoreansk! Ingen EU kritik, ingen FN kritik och därför heller ingen kritisk granskning av den politik dessa parter för eller ilska eller reaktion mot den överstatliga korruptionen. Att hålla folket på mattan är gammelmedias självpåtagna uppgift.Möjligen reagera på något enstaka symptom men ALDRIG ifrågasätta system eller grundlagar och ngripa själva sjukdomen!
  Sitt still i båten”
      

 23. Slabadang { 05.08.12 at 12:53 }   Helt  rätt- skämtet SVT  har  samma  regim godkända ankdamm nyheters   högläsare  som  ( skämtet fördjupande  studio  Ett)

 24. Ingemar Nordin

  Slabadang #22,

  Jo, människors förtroende för gammelmedia är i sjunkande, med lägsta förtroende för journalister (20%). Det försäkras om och om igen att våra SVT-journalister har integritet och bla bla. Ingen tror dem egentligen.

  MEN, och det här är ett stort problem: Även om folk inte litar på dem, så är det inte detsamma som att man kollar upp vad de säger. Det kräver ett särskilt intresse för just den fråga som det rapporteras om, t.ex. om klimatet. Och hör man bara ett entydigt budskap som trummas in, gång på gång, så fastnar den bilden ändå. Det är svårt att värja sig. Detta är en välkänd insikt om hur propaganda fungerar: upprepa, upprepa – och stäng ute allt som strider mot budskapet.

  Det är den teknik som SVT-koncernen använder sedan några år. Och att förtroende sjunker kan man strunta i så länge intresset för frågan är lågt.

  Jag har ingen lösning på problemet, annat än att se till att det finns en motbild som är lättillgänglig t.ex. här på TCS. I USA så har WUWT lyckat skaffa sig en självklar position för en sådan motbild. På liknande sätt (även om vi kanske inte riktigt kan nå upp till Anthonys höga aktivitetsnivå) strävar vi efter att göra TCS tillräckligt känd som skeptikerblogg, så att det blir en självklarhet att kolla upp gammelmedias alarmistiska budskap här.

 25. Staffan

  Arbetar man heltid, och har familj och barn, och fritidsintressen, hinner man bara skumma bladen, och kanske titta på TV-nyheterna…  Förtroende för gammelmedia ute bland folk?  Tja.  Det krävs ett särskilt intresse för en fråga, om man på allvar ska tvivla.
  –  Dock:  Man blir äldre.  Man minns tidigare år.  Vi har 21º här nu, i solen, kl 14 den 5 augusti.  Skrämmande?  Vi är inte längre 23 år, och bor inte på Södermalm.
  –  Och det finns områden man faktiskt är intresserade av.  Ekonomin i EU och USA, t.ex.  Är medias rapportering pålitlig där?  Nej, nej, nej.   USA:s statsskuld är nu över 100% av BNP, för första gången sedan 1947, och någon påtaligt förbättring är inte inplanerad.
  http://www.thegatewaypundit.com/2012/08/thanks-barack-federal-deficit-highest-since-1940s/
  –  Men sådant ska man inte räkna med att få se i bladen.
  Trots att det i hög grad kan påverka oss, och världsekonomin.
  ”Den som är satt i skuld är icke fri”, förstår ju du.  (Men inte media.)

 26. Staffan

  Själv slutade jag (definitivt) köpa stockholmsbladen sedan de kritiserat statsministern för orden ”etniska svenskar”.  Han använde uttrycket på ett bageri i Växjö, i maj:  ”Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet.”
  Horribelt, tyckte media.
  DN:  ”Etnicitet är ett begrepp som ofta används av extremhögerpartier som Nationaldemokraterna och det nazistiska Svenskarnas parti”.
  SvD (”Faktakontroll”) gav Reinfeldt rött ljus med hänvisning till att det saknas statistik på etnicitet i Sverige.
  Och Maria Wetterstrand (mp), för att nu ta någon politiker, kvittrade att ”begreppet ’etnisk svensk’ är faktisk väldigt knäppt i alla sammanhang jag kan komma på”.
  Löfven, Federley, Bjereld…  Alla var de jätteupprörda…

 27. Lasse

  #20
  Förnyelsebar energi kommer att bli konkurrenskraftig om vi satsar på utvecklingen av dem-vem skulle annars göra det?
  Är vi medvetna om att fossil energi är en ändlig resurs och en parentes så bör vi nog successivt acceptera den i vår energimix. Även om den under utvecklingsstadiet blir mer kostsam.

 28. Pehr Björnbom

  Återigen missbrukar vissa som borde veta bättre förekomsten av extremväder såsom värmeböljor. Den som utmärker sig idag är meteorologen Martin Hedberg som kommer med följande ovetenskapliga påstående på SVT Debatt:
   
  Värmeböljorna som drabbade Europa 2003, Ryssland 2010 och USA 2011 och 2012 hade inte hänt om det inte var för att vi människor påverkat klimatet.
   
  Detta är ju precis tvärtemot vad klimatvetenskapen säger (till exempel tvärtemot vad IPCC skriver i sin rapport om extremväder SREX) och precis ett sådant uttalande som seriösa klimatforskare kritiserar, till exempel John Christy, Cliff Mass och Lennart Bengtsson.
   

 29. Odling av energi som förnyelsebart är begränsat,maten är viktigare,
  ta som exempel missväxten p.g.a värme(torka) i USA.
  Eller at kylan ger missväxt.
  Nej,fossila tekniken utvecklas,med kärnkraft och en framtida mer
  utnyttjande av’vätet’ eller fusionsteknik mm är den framkomliga
  vägen,vi ser ännu inte de möjligheter som finns i framtiden,men
  den skapas av nödvändighet.
  ALI.K.

 30. Detta med’extremväder’ tillhör ett kaotisk klimatsystem som råder på Jorden,en naturlig del som vi får leva med beredskap för.
  Observationer, inte datormodeller för framtida beslut tas från.
  ALI.K.

 31. Ingemar Nordin

  Lasse #27,

  Att den ”förnyelsebara” energin skulle bli konkurrenskraftig om bara några år har vi blivit lovade sedan slutet på 70-talet:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/04/30/sol-vind-och-vatten-3/

  Nu, drygt 30 år senare, går jag inte på den myten längre. Jag har tröttnat på alla löften om sol, vind och ”vänta bara” …

 32. Ingemar Nordin

  Pehr Bjönrbom #28,

  Martin Hedberg är en skam för klart.se och för SvD som anlitar honom att skriva om vädret. Ett stort misstag när klart.se lät Hedberg efterträda Pohlman. Tråkigt när sakkunskap byt ut mot aktivism. Det gör sighten oläsbar och opålitlig.

 33. Lasse

  #31
  Tur att inte alla har tröttnat!
   

 34. Gunbo

  Pehr B #28,
  Lennart Bengtsson skriver: ”Vid en långsamt fortskridande global uppvärmning som nu har pågått i mer än 100 år, och som bedöms ha en antropogen huvudorsak, förändras också gradvis de extrema väderhändelserna. Extrem värme blir litet vanligare och extrem kyla mindre vanligt.”
  Extrem värme HAR blivit vanligare!
  ”Spurred by a warming climate, daily record high temperatures occurred twice as often as record lows over the last decade across the continental United States, new research shows. The ratio of record highs to lows is likely to increase dramatically in coming decades if emissions of greenhouse gases continue to climb.”

  https://www2.ucar.edu/atmosnews/news/1036/record-high-temperatures-far-outpace-record-lows-across-us
  Extremvädret i USA både i år och i fjol kan vara en tillfällighet. Men det är inte bara i USA man har extremt varmt och torrt. Även i Ryssland är värme och torka ett stort problem just nu, två år efter den stora värmeböljan som ledde till att veteskörden halverades.
  2012: July 31, MOSCOWRussia is currently in the grips of an extremely strong heat wave. City and town residents are suffocating from the sweltering heat. For example, it is about 30 degrees in Moscow with prospects of the thermometer going up in the next few days. The heat wave situation is aggravated by wild fires producing clods of poisonous smoke. The wood rich Siberian taiga near Krasnoyarsk is fighting 83 fires on the territory of 12.130 hectares. As for rural Russia, that only last year was the world’s third-biggest grain producer, it suffers colossal damages. It threats to destroy a significant part of the crops.”
  Om extrema värmeböljor, som förstör skördarna, kommer allt oftare kommer ju försörjningen av stora delar av världens befolkning att hotas.


   

 35. Gunbo, har du tänkt på hur jordbruksproduktionen generellt påverkas av en ngt högre global medeltemperatur, speciellt när en en sådan har väldigt liten påverkan i de mer tropiska områdena, men ökar nederbörden närmare vändkretsarna, och som ger mest (temp)påverkan i tempererade zoner närmare polerna?
  Frågan är om den totala effekten är positive (+), eller negativ (-) på matproduktionen, dessa (av dig kallade) ’extremhändelserna’ inräknade?
  Notera att där bara finns två svarsalternativ. Vågar du dig på en gissning, eller tom en kvalificerad, övervägd sådan?
  Jag bara undrar …

 36. Pehr Björnbom

  Gunbo #34,
   
  Lennart Bengtsson är mycket kritisk mot det missbruk av extremväder som vissa klimatforskare använder. Han skrev ett email till mig och framhöll att hans åsikter överensstämmer med vad jag skrev om Cliff Mass kritiska inställning till vissa klimatforskare i denna fråga.
   
  Martin Hedberg går med sitt påstående dessutom ändå längre än till och med de kritiserade klimatforskarna. Både Michael Mann (jag har sett detta i hans bok) och James Hansen har kopplat ihop extremväder med klimathotet på det kritiserade överdrivna sättet. Men båda har ändå klart framhållit att man inte kan koppla ihop enskilda extrema väderhändelser med den klimatförändring som hittills kan ha orsakats av människan.
   
  Det som Martin Hedberg påstår att dessa väderhändelser i Europa, USA och Ryssland inte skulle ha skett utan att människans påverkat klimatet är alltså fullständigt ovetenskapligt. Man kan troligen inte finna en enda klimatforskare som kan stödja detta.
   

 37. Christopher E

  Gunbo #34
  ”Extrem värme HAR blivit vanligare!”
   
  ”Spurred by a warming climate, daily record high temperatures occurred twice as often as record lows over the last decade ”
  Eftersom det pågår en långsam uppvärmning från Lilla Istiden som pågått i bortåt 300 år nu, är det helt naturligt att det blir nya värmerekord och färre köldrekord.
   

  City and town residents are suffocating from the sweltering heat.”
  Och dessa temperaturrekord har inte bara en naturlig förklaring, utan ”cities ands towns” är en fin ledtråd vad det också handlar om. UHI…
  Och var snäll och försök inte låtsas att kapitalerna och utropstecknet i ditt inledande utrop inte säger vad du menar och hoppas på att anledningen till rekorden är… 😉 

 38. Gunbo

  Pehr B #36,
  ”Det som Martin Hedberg påstår att dessa väderhändelser i Europa, USA och Ryssland inte skulle ha skett utan att människans påverkat klimatet är alltså fullständigt ovetenskapligt. Man kan troligen inte finna en enda klimatforskare som kan stödja detta.”
  Jo, jag har inte försvarat Martin Hedbergs påstående. Jag bara reflekterar över hur det blir om värmeböljorna kommer allt tätare.
  Och som Lennart Bengtsson skrev kan det ju bli så. Men det får tiden utvisa.

 39. Gunbo

  Christopher #37,
  ”As for rural Russia, that only last year was the world’s third-biggest grain producer, it suffers colossal damages. It threats to destroy a significant part of the crops.”
  UHI?

 40. Pehr Björnbom

  Gunbo #38,
   
  Att värmeböljor enligt gängse meteorologisk definition kommer oftare vid en ökad global temperatur är en trivial följd av ren matematik, inget annat.
   
  Jag diskuterade detta i mitt senaste inlägg om Cliff Mass:
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/07/20/cliff-mass-avslojar-en-klimatvetenskaplig-skepparhistoria/
   
  Se speciellt avsnitten om Artikelns brister och Nummermystik.
   

 41. Människan förmåga att glömma väderhistoriken,värmeböljor har
  inte ökat,de är kortvariga numer därmed svänger det mer i vädret.
  ALI.K.

 42. Ryska värmeböljan är välkänd med stående luftmssor långt
  i över land.
  Texas med omgivande staters  värmeböljor är också välkända.
  Likaså med värmen kring Medelhavet,torr områden.
  Intressant just i är den långa jetström som fortfarnde pågor.man
  kan titta på Wuwt’sida Intelliwheather,net och se dessa moln-
  bildningar och riktningar,skojigt faktiskt att se.
  ALI.K.

 43. Gunbo

  Pehr B #40,
  ”Att värmeböljor enligt gängse meteorologisk definition kommer oftare vid en ökad global temperatur är en trivial följd av ren matematik, inget annat.”
  Helt rätt! Under 30-talet var temperaturen hög i USA och speciellt
  1936 var det extremt varmt. Sen blev det lyckligtvis kallare. Vi får hoppas att det blir samma utveckling framöver.

 44. Ingemar Nordin

  Om det blir varmare, så blir det varmare. Det är en rent logisk sanning. Men av detta följer inte att det blir fler ”värmeböljor” i betydelsen torkor. Tvärt om innehåller som bekant varm luft oftast mer fuktighet än kall.

  Grönlands inland är snarast att likna vid ett ökenklimat, dvs, väldigt lite nederbörd. Med ökad värme så ökar också nederbörden i form av snö, vilket bygger på glaciärerna.

 45. Pehr Björnbom

  Gunbo, det kan jag skriva under på 🙂

 46. Gunbo

  Ingemar Nordin #44,
  ”Tvärt om innehåller som bekant varm luft oftast mer fuktighet än kall.”
  Varför regnar det inte i Mellanvästern i USA nu då?

 47. Thomas

  Ingemar #44 ”Tvärt om innehåller som bekant varm luft oftast mer fuktighet än kall.”
   
  Kors i taket, du är väl inte på gång och erkänner att vattenånga fungerar som positiv återkoppling?
   
  När det gäller torka så får du även ta hänsyn till att avdunstningen ökar vid högre temperatur och att växter transpiration tenderar öka än mer. Även med ökad absolut fuktighet i luften kan du få mer torka.

 48. Ingen alarmerade havsnivå stigning sedan år 1992 -till 2012,detta
  enligt satellitmät,inlägg C3 Headlines.
  ALI.K.

 49. Pehr Björnbom

  Gunbo #46,
   
  En förklaring till att det inte regnar i Mellanvästern nu kan vara (men det är bara min gissning) att vädret vari ovanligt varmt där med det varit ovanligt kallt väster därom. Man klagar på kylan i Alaska och i Canada.
   
  Detta kan leda till att luft som kommer in från väster till Mellanvästern innehåller mindre fuktighet och när denna luft värms upp som kommer man långt ifrån daggpunkten. Förutsättningen för regn är att luften är minst mättad med vattenånga, dvs. har daggpunktens temperatur.
   

 50. Värmen i Texas o dito områden kommer från Central Amerika,
  vidare uppåt Mexikanska Golfen,regnen sker vid kuster mer,
  inåt landdelar som är torra blir ännu torrare med bränder som
  också ökar.
  Västra o Östra med norra delar av USA är ingen heatwawe att
  notera,Västra  delar avUSA är det svalt eller mer normalt,kallt i
  norra delar framförallt i Kanada,jag har följt USA vädret länge,
  för den är intressant,men värmen är sakta på nedgång,turbu-
  lent väder blir nog följden av denna värmebölja framöver.
  ALI.K. 

 51. Florida har däremot mycket fuktig värme,märks framförallt med ökad temperatur under mörkertimmarna.
  Medan Texas temperatur sjunker drastiskt under mörkertimmarna.
  ALI.K.

 52. USA vädret är intressant för Skandinavien,men i år finns ingen
  återverkan för Sveriges del,havsströmmarna har andra riktiningar.
  Däremot sker USA luftströmmar mot Grönland mer denna sommar,
  och så har varit länge,denna Jetström över Europa är mycket lång
  i sin svängning också,vilket även Corbyn påtalat.
  Atlantens västra delars vindar svänger mot Usa väst o sydsida via Mexikanska Golfen och cirkulerar mot norr och Grönland,så ser svängningen ut.
  ALI.K.

 53. Christopher E

  Gunbo #39
  ”As for rural Russia, that only last year was the world’s third-biggest grain producer, it suffers colossal damages. It threats to destroy a significant part of the crops.”

  ”UHI?”
  Ja, eftersom det här gällde det faktum att ett ”rekord” uppmätts. Att det är värmebölja även på landsbygden samtidigt är inget konstigt. Men det är ju inte på landsbygden de flesta väderstationer ligger, som bekant.

 54. Gunbo

  Christopher #53,
  Nu slogs inget rekord i temperatur i Ryssland så det var inte det som var poängen utan torkan som lett till skogsbränder och förstörda skördar.
  Vad jag sagt i tidigare kommentarer är att om sådana här värmeböljor blir allt vanligare hotar de försörjningen för stora delar av befolkningen och höjda världsmarknadspriser som slår värst mot det fattiga. 
  Om den ”lilla” temperaturhöjning vi haft hittills leder till så omfattande skador, vad skulle då inte en ännu högre temperatur kunna leda till. Allt tal om hur mycket bättre det blir med någon grad extra faller då.

 55. Gunbo, har du tänkt på hur jordbruksproduktionen generellt påverkas av en ngt högre global medeltemperatur, speciellt när en en sådan har väldigt liten påverkan i de mer tropiska områdena, men ökar nederbörden närmare vändkretsarna, och som ger mest (temp)påverkan i tempererade zoner närmare polerna?
  Frågan är om den totala effekten är positiv (+), eller negativ (-) på matproduktionen, dessa (av dig kallade) ‘extremhändelserna’ inräknade?
  Notera att där bara finns två svarsalternativ. Vågar du dig på en gissning, eller tom en kvalificerad, övervägd sådan?
  Jag bara undrar …

 56. Gunbo

  Jonas,
  Ingen vet väl med säkerhet vad som sker om temperaturen stiger ännu mer. Det mesta är spekulationer utgående från modeller.

 57. Christopher E

  Gunbo #54
  ”Om den ”lilla” temperaturhöjning vi haft hittills leder till så omfattande skador”
  Jag ser inte att detta beror på temperaturökning. Värmeböljor bli marginellt varmare, ja, men här är det väl torkan som är problemet? Och torka är generellt vanligare när klimat är i kallfas enligt historiska data.

 58. Staffan

  RSS visar ”klimatupphettsningen” på jorden sedan 1979.
  Uppvärmningen finns norrut, kring Baffin Island och Grönland.  Upp till 0,6º (helårsvis) per decennium!  Horribelt.  (Det var +2º vid Summit nyligen!  Två grader!)
  Det har också blivit varmare kring Mongoliet (0,6º ?)
  Förr visades samma höjning kring Moskva, men nu är det lägre där.
  I södra Kina är höjningen 0,1º per decennium!  Outhärdligt?  I Norra Kina och Indien 0,2º.  Människo-miljonerna brinner upp?
  Kallare (fortfarande helårsvis) har det blivit i södra Alaska, kring Hawaii, och från Ecuador till Buenos Aires.  Samt över stora havsytor i söder.
  Remote Sensing Systems, Santa Rosa CA, Microwave Sounder Unit — TLT, Temp. Lägre Troposfären:
  http://www.ssmi.com/msu/msu_browse.html
  (Spara ner bilden, och förstora upp den, för att se bättre!)

 59. Gunbo

  Christopher #57,
  ”Värmeböljor bli marginellt varmare, ja, men här är det väl torkan som är problemet? Och torka är generellt vanligare när klimat är i kallfas enligt historiska data.”
  Vi talar om två olika slag av torka.
  Den torka som nu och under 30-talet i USA förstört skördar och lett till nödslakt av boskap är en direkt följd av värme. Det är inte torrt över hela jordklotet vilket bl a vi i Sverige  upplevt i sommar. I mina trakter fick vi 283 mm regn bara i juni – fyra gånger det normala. Så vatten finns i överflöd atmosfären. Det är fördelningen av vattnet som är problemet.
  ”Massive crop losses due to natural disasters seem to be on the rise, and so too do related spikes in global food prices. Last year, a global wheat shortage drove a 36 percent increase in staple food prices worldwide. The cause? A severe drought and high heat in Texas led to wildfires that damaged two thirds of the crops. In 2010, drought and wildfires in Russia destroyed half of that country’s wheat fields.”
  Read more: http://www.care2.com/causes/record-heat-wave-corn-soy.html#ixzz22ZuQnIw4

 60. Lokala värmeböljor förekommer även i minimum perioder,flera värmeböljor inträffade under <maunder minimum,kortvariga oftast.
  Även vintrar som med regninslag med blötsnö i bl.Storbritanien.
  ALI.K.

 61. Torka (lokala områden)i samband med ’kallfaser’ globalt, är vanligt,finns massor av dokumentation i historiken.
  ALI.K.

 62. Mellanvästern i USA har drabbats av stora sandstormar(30.tal) i dessa samband med värmeböljor,även under 1800-talet var sandstormar likt Sahara förekommande i USA mellanvästern.
  Jordbruken drabbades hårt i dessa perioder.
  ALI.K.

 63. Ulf L

  Gunbo
  Vissa delar kan drabbas av torka, andra kan befrias från torka, vissa områden får för mycket regn, andra kommer äntligen få mer. 
  Det kommer att ske förändringar men det är inte självklart att dessa förändringar i det stora hela är negativa, framför allt inte som människor har lång erfarenhet på att anpassa sig.
  Varför tycks utgångspunkten för så många vara att förändringar är av ondo?

 64. Gunbo

  Ulf L #63,
  ”Det kommer att ske förändringar men det är inte självklart att dessa förändringar i det stora hela är negativa,”
  Nej, visst är det så. Men det är oroande om de bästa jordarna för matproduktion drabbas av torka så att skördarna förstörs och priset på grödorna stiger. I områden där nederbörden blir för stor är det lika illa. Under tiden ökar jordens befolkning och behöver allt mer mat. 
  Men vi får hoppas att tundran i Sibirien och norra Kanada tinar så att den blir lämplig för odling. 😉 

 65. Christopher E

  Gunbo 59, 64
  Jag vidhåller att denna torka är helt normal och att nederbördsmängden inte är kopplad till någon antropogen uppvärmning. Skörderesultat och bränder är dåliga proxies för klimatförändring eftersom de beror på så mycket annat också.
  Det finns nog ingen anledning att tro att en varmare jord kommera att producera mindre mat, snarare tvärtom. Till det tillkommer ju CO2-gödslingen, som anses stå för en icke föraktlig del av senaste århundradets skördeuppgång.
  Om man bekymrar sig över matbrist från torka i mellanvästern, är det betydligt bättre att sluta det onödiga subventionerandet för att omvandla 40% av majsen till bränsle!      
    

 66. Gunbo

  Christopher #65,
  ”Jag vidhåller att denna torka är helt normal och att nederbördsmängden inte är kopplad till någon antropogen uppvärmning.”
  Visst kan det vara så. Jag skrev i #38: ”Jag bara reflekterar över hur det blir om värmeböljorna kommer allt oftare.
  Och som Lennart Bengtsson skrev kan det ju bli så. Men det får tiden utvisa.”
  Nu är det tydligen svår torka i Syd- och Sydosteuropa också:
  July 24 (Bloomberg) — Heat waves in southern Europe are withering the corn crop and reducing yields in a region that accounts for 16 percent of global exports at a time when U.S. drought already drove prices to a record.
  Temperatures in a band running from eastern Italy across the Black Sea region into Ukraine reached 35 degrees Celsius (95 degrees Fahrenheit) or more this month, about 5 degrees above normal, U.S. government data show.
  The heat wave in Europe is adding to concern about global food supplies as U.S. farmers face the worst drought since 1956, India delays sowing because of a late monsoon and Australian crops endure below-average rainfall.
  Read more: http://www.sfgate.com/business/bloomberg/article/Europe-Heat-Wave-Wilting-Corn-Adds-to-U-S-3731360.php#ixzz22mFpfNdm

 67. Ulf L

  Dom goda jordarna är goda bl.a. därför att de får tillräckligt med vatten, andra jordar kommer att bli goda när de får mer vatten. 
  Om det blir rekordskördar på grund av riklig regn i Sahel får vi aldrig reda på det i tidningarna. Överhuvudtaget får vi aldrig reda på när rekordskördar slås annat än att bönderna klagar över låga spannmålspriser.
  Just nu är terminspriserna på vete och ris inte speciellt höga i ett historiskt perspektiv.

 68. Ingemar Nordin

  Gunbo #66,

  Du verkar vara en ängslig typ som omedelbart tolkar alla klimatförändringar negativt.

  För det första är ”den globala temperaturen” bara en matematisk siffra (ett medelvärde) som i sig inte kan orsaka någonting. Det är bara lokala medeltemperaturer (och temperaturförändringar) som kan orsaka något för flora och fauna, och då på det lokala planet.

  För det andra så finns det inga empiriska samband under 1900-talet mellan global (medel-)temperatur och förekomsten av torkor.

  För det tredje så har klimatalarmisterna skapat en myt om att en ökad global medeltemperatur temperatur skulle orsaka torrare väder i torra områden och blötare väder i redan blöta områden. Inte heller detta har jag sett några empiriska bevis för.

  Rent generellt, och fysikaliskt, så kan varmare luft innehålla mer fukt. Men att utifrån detta hävda att det blir mer regn är en helt annan sak. (Moln och regn är i hög grad beroende av förekomsten av aerosoler.) Det kan bli varmt och regnfattigt också. Sahara (och en del andra öknar) verkar dock få mer nederbörd med ökad grönska som följd, förmodligen mer beroende på ändrade havsströmmar än på något annat. Om detta har med just det globala medeluppvärmningen att göra vet jag inte.

 69. Pelle L

  Gunbo #66
  Som tillägg till Ingemar Nordins lugnande besked för att dämpa din ”klimatångest”:
   
  Lade du märke till ”The heat wave in Europe is adding to concern about global food supplies as U.S. farmers face the worst drought since 1956” i texten du citerade?
  För knappt sextio år sedan var det alltså torrare.
  Gunbo, vädret växlar, ibland är det varm, ibland är det kallt, ibland regnar det mycket och ibland regnar det lite.
   
  Varför vill du att världen skall vara statisk?
  Det ville man förr i halva Europa också, det vill man fortfarande i DPRK.
  Men världen ändrar sig. Följ med!
   

 70. Maths

  Visst ändrar det sig.
  När man kunde odla på Grönland så verkar det ha varit ordentligt torrt i USA, ungefär som nu fast längre torkor.
  Orsak och verkan låter jag någon annan bedöma…
  http://www.ldeo.columbia.edu/res/div/ocp/pub/herweijer/Herweijer_etal_2007.pdf

 71. Gunbo

  Ingemar Nordin #68,
  ”Du verkar vara en ängslig typ som omedelbart tolkar alla klimatförändringar negativt.”
  Tja, ängslig och ängslig, jag är väl inte mer ängslig än de som här på TCS ängslas för New World Order och diktatur.
  ”För det andra så finns det inga empiriska samband under 1900-talet mellan global (medel-)temperatur och förekomsten av torkor.”
  Jag har inte nämnt någonting om global medeltemperatur. Jag vet att den är ren och skär statistik. Jag har hållit mig enbart till ”lokala medeltemperaturer (och temperaturförändringar) som kan orsaka något för flora och fauna, och då på det lokala planet”.

 72. Gunbo

  Pelle L #69,
  ”För knappt sextio år sedan var det alltså torrare.”
  I USA för 60 år sedan, ja, och innan det skedde det under 1930-talet. Men i fjol var där lika varmt och torrt. Om det upprepas nästa år eller ytterligare år under 2010-talet är det definitivt en anomali.
  Den ryska värmeböljan 2010 satte temperaturrekord och halverade skörden. I år har värmeböljan, trots att den inte satt några rekord, lett till förstörda skördar.
  ”Varför vill du att världen skall vara statisk?”
  För att människor ska ha mat på bordet, i synnerhet de som har det sämst ställt!

 73. Gunbo

  Maths #70,
  Tack för länken till en mycket intressant studie!

 74. Ulf L

  Gunbo #69
  Om världen var statisk skulle de flesta av oss inte vara och de som var skulle vara jägare och samlare.
  Det är vår förmåga att göra förändringarna som gjort att vi kunnat befolka jorden och föda alla miljarder som finns idag. Att en varmare jord skulle göra det svårare är inte en insikt utan en åsikt.
  Eller är det kanske till och med en övertygelsen som inte ger vika för argument?
  Om inte, vilka arguments eller fakta skulle den ge vika för då.  
     

 75. Ulf L

  Sorry Gunbo
  #72 skall det vara