Förbjud allt som jag inte gillar


I en tänkvärd debattartikel skriver Maria Abrahamsson och Mattias Svensson och varnar för tendensen att så fort man inte gillar ett visst beteende så skall det lagstiftas om det. De ger exempel från folkhälsoområdet där folkhälsoinstitutet som bekant diskuterar att införa rökförbud även utomhus. Många personer som ogillar lukten av rök hejar på.
Men nästa gång så är det väl dags att förbjuda parfym i offentliga lokaler och utomhusgrillning i villaträdgårdarna, eller varför inte ett förbud mot att ha alltför starkdoftande blommor i rabatterna?
Skribenterna menar att politikerna inte bör använda sig av en moraliserande lagstiftning, där syftet inte i första hand är att bekämpa brott utan för att tvinga folk till ett önskvärt beteende. De får mothugg från både förbudsivrande folkhälsoforskare och från ny-moderater.
Häromdagen tog miljöpartisten Jonas Paulsson, talesperson för Klimataktion, styrelseledamot i Svensk mat- och miljöinformation, initiativtagare till Köttfri måndag och flygskatt.nu, till orda. Det är utmärkt att ta till lagstiftning för att tvinga folk till ett önskvärt beteende, menar han. Och han ger exempel där man först infört förbud mot medborgarnas vilja, men så småningom så har folk vant sig även vid de nya inskränkningarna och snällt rättat in sig i ledet. Så visst är det bra med förbud.
Det torde stå klart för de flesta vad Jonas Paulsson helst skulle vilja påtvinga alla andra.
Problemet med ett sådant resonemang är väl att olika människor ropar efter olika slags förbud. Och skulle vi förbjuda allt som olika organiserade grupper vill lagstifta om så blir det nog inte så mycket rörelsefrihet kvar. Risken är också överhängande att vi skulle få en motstridig lagstiftning. (Det klassiskt frihetliga svaret på hela dilemmat är som bekant att en stat bör lagstifta så lite som möjligt, och på så sätt tillåta alla olika individer och organiserade särintressen att leva på precis det sätt som de själva anser vara det enda rätta.)
Undrar vad Jonas Paulsson skulle säga om staten inför köttätarplikt, förbjöd cykel och kollektivtrafik, samt påbjöd ett flygobligatorium? Allt för att värna växternas rätt till koldioxid. 🙂
Uppdatering: Slutreplik från Abrahamssom och Svensson idag (6/8 -12).
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Nu har UI,också börjat med skeptiska inlägg,med ’Rattfylleribluffen’
  om det är engångs företeelse återstår att se dock.
  Men  en början till bättre vetande.
  ALI.K.

 2. Tålis

  Ja, det är för bedrövligt. Där menar jag att individens rätt även måste stärkas mot en liten majoritets överträdelser av demokratiska maktmedel. Eget beslut är nästan alltid att föredra än demokratiska. Klåfinger ska inte lägga sig i privatlivet. Demokratiska beslut ska enbart tas i områden där de är nödvändiga.
   
  En parallell till denna klåfingrighet finns även den populära devisen ”noll tolerans”, mot allt som bryter mot lagar och regler. Vi kan ta t.ex. fartbegränsningar. Vissa stollar tycker att alla som överskrider säg 50 km/h där så är skyltat ska straffas, även de som kör exakt 50 km/h då mätfel kommer att göra att hälften av dessa skulle straffas helt oskyldiga.

 3. Förbudsivrare skapar mer oreda än framgång bland allmänhet och
  projektioner av mer elände.
  Förbud uppmanar till prövning istället och distanserar problem på
  pseudo företeelser.
  Förbud är istället en uppmaning att bryta mot och polariseringar upp-
  står lätt,än de verkliga problem som föreligger.
  ALI.K.

 4. Ja nog är det väl så att ”den etablerade vetenskapen” förordar en balanserad kosthållning.
  Inför kötttvång för alla på tisdagar så blir det ju balans i det hela..
  😀

 5. Spritförbudet i USA på 30-talet skapade en våldsambrottslighet,detta
  är alltför talande bevis av dess skadlighet.
  ALI.K.

 6. Slabadang

  Ingemar N!
  Du vet folkhälsoinstitutet och köttfri måndsg typer är representanter för gnällkärringen i 68an och tjurgubben i 31an. Intoleransens brödraskap.
  De finns i alla sammanhang och blir snabbt överens om att förbjuda grillning balkongrökning ta bort störande lekplatser, sjuttioelva detaljregler för tvättstugan,och hänger ut genom sina fönster och balkonger och klagar på folks beteenden. De är skitbra kompisar och gaddar ihop sig i hur djävliga och oansvariga och framför allt hur HÄNSYNSLÖSA folk är mot dem och mot dera sbild och förväntnignar om hur folk helst bör vara och göra. Ingen detalj är för liten för den att reta upp sig på. Men efter många års vänskap och gemensamma aktioner mot de olydiga männiksor de bor tillsammans med, så blir de bittra fiender då det visar sig att surgubben har hund och gnäöllkärringen katt och att de båda föreslagit restriktioner för hundägare repektive kattägare.
  Dessutom får de problem med deras kompisar med hund eller katt där några har småhundar och andra har större hundar inomhuskatter eller frigående och de börjar sinsemellan släss och in´trigera så att hårtussarna ryker och många av dem slutar tala med varann.
  De har nu heller inga grannátr att tala med heller för de slutatde tala med dessa gnällspikar redan för många år sedan.
  Bästa sammanahållningen har de som grillar ute på gården och ber gnällisarna hålla käften när de klagar. Att skita i gnällspikarna är att plocka av dem makten. Att sitta bakom gardinen och vara frusterade i sin ensamhet de intoleranta gnällisarnas öde!

 7. Förbudens skadliga verkan är den ’retningseffekt’ och polariseringar
  av fråge ställningen och motreaktioner av frustrationer införs i debatt.
  ALI.K.

 8. Förbud är bra,en mycket’farlig’ ironi,den kanske inte uppfattas,utan
  skapar ’våldsamma’ motreaktioner istället.
  ALI.K.

 9. Adolf Goreing

  #1 Jag hoppas att du förstod att UIs inlägg är ironi. En ganska dålig analogi som ska förklara varför klimatskepticism är förkastligt. Bl.a så låter man inte polisen sätta av ALLA resurser mot ”rattfylleri” som det motsvarande nu görs inom klimat/miljösfären. Det finns fler konstigheter…Men intressant nog så framstår förbudsivrandet mer tydligt genom denna satir. Den falller på eget grepp sas.

 10. Pehr Björnbom

  Den rattfylleribluff som nämns av ALI.K. #1 är en ovanligt dålig metafor tycker jag. Den vetenskapliga kunskapen om och förståelsen av hur alkohol påverkar bilkörning är mycket säker så långt jag kan bedöma. Inom det vetenskapliga området råder en genuin konsensus, inte en uppkonstruerad sådan som har blivit fallet i klimatvetenskapen på grund av det sätt som IPCCs arbete fungerar i praktiken.

 11. Man kan ta upp flera företeelser som ’okynnes körning med mopeder,ja även ’dragstertävlingar’ på allmänväg under nattetid.
  Men genom att skapa möjligheter att utöva dessa aktiviteter i avsedda områden,någon gatstump stängs av för detta som prov
  så löser man problem och samhället blir lugnare som resultat av
  detta,polisen noterar betydligt lugnare uppträdanden som resultat.
  Detta prövas som lösningar alltmer i detta land och är mycket posi-
  tivt,ett steg i rätt riktning för framtiden.
  ALI.K.

 12. Slabadang

  Pehr B!
  Där kan man ju till och med utföra experimenten själv och nå samma reslutat! 🙂 Bara att gå rakt efter ett par snapsar innanför västen kan bli en utmaning! Jah tro Ali K menade något annat än vad han faktiskt kunde tolkas till.

 13. Slabadang

  Ali K!
  Allting är relativt?

 14. Slabadang

  Sömnbrist skapar fetma?
  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/dalig-somn-kan-ge-skadlig-bukfetma
  Ja jag vet inte men hur många äter när de sover?

 15. Fylleri och missbruken med våldsanheter är resultat av’ledan i samhället’ ett faktum som håller i alla samhällen.
  Ett ’desperations tecken’ av individers uppgivande av handlingskraft,
  ALI.K.

 16. Pehr Björnbom

  Slabadang #12,

  Det var ingen kritik av ALI.K.s kommentar. Jag gillade hans ironi och tycker det var bra att han tog upp analogin om rattfylleribluffen så att vi kan kommentera saken.

 17. UI vill skapa uppmärksamhet,provocera är ett sätt,en del uppfattar
  inte detta,ironin är tydlig,gäller tankeförnekarna.
  ALI.K.

 18. Pelle L

  Slabadang #14
   
  Det är kanske så som du antyder, att man sover lite sämre efter rejäla, fettbildande sista kvällsmål.
   
  Men SVT och SR är specialister på att hitta märkliga samband, som naturligtvis alltid tolkas som ett orsakssamband i önskad riktning.
   
  Troligen har de en hemlig statistikavdelning, som sitter med stora tabeller över ”allt” och letar fram och prickar för samvariationer.
   
  Sedan får någon på PK-avdelningen bestämma vad som är orsak och vad som är verkan.
   
  Aldrig säger aldrig har två samvarierande företeelser en gemensam tredje faktor som orsak. Då blir det väl för komplext och förvirrande för oss, the Public.

 19. Pehr Björnbom

  Fylleri och missbruk har också en naturlig bakgrund. Till och med älgar blir fulla:
  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.716780-alg-raddad-ur-tradklyka
   

 20. Fetman har fått i en ny studie än så länge,vara ett allmänt’virus’ ha
  som orsak,men orsaker är ännu en mycket komplex fråga i Fetmamysteriet.
  ALI.K.

 21. bom

  Pehr #10
  Helt överens! Rattfylleribluffmetaforen är ointelligent och helt usel. Den visar standarden på UI. Schaskigt och obegåvat – men omfattar man CAGV med hela sin själ, vad annat är att vänta. Olle H förföljer för ögonblicket någon bloggare, var det möjligen Narrskeppet? UI jag säger bara det!

 22. Slabadang

  Pehr och alla!
  Övermogen frukt från the ”Maruha Tree” får alla djur i djungeln på rejäl fylla. Vill ni se berusade giraffer elefanter babianer vildsvin strutsar mm
  vilket fylleparty! 🙂
  http://www.youtube.com/watch?v=ohgqRRLjBsg

 23. Sömnbrist är både rätt och fel,det beror på individen tröstäter eller
  inte kan äta och sover dåligt av detta,dum frågeställning helt enkelt.
  ALI.K.

 24. Pehr Björnbom

  Älgen i fråga finns också på Youtube:
  http://www.youtube.com/watch?v=YcDId0S78MM&feature=related
   

 25. Peter F

  Slabadang #22
  Dom visar ju rent mänskliga egenskaper. Skål !

 26. Pehr Björnbom

  Slabadang #22,
  Verkligen fantastiskt roligt av typen otroligt men sant. Fyllesvin är tydligen inte bara en metafor utan har också en verklig bakgrund. 

 27. Slabadang

  Naturliga variationer!
  Under flera år gick det knappt att få en Abborre. Nu får jag hur många som helst. Det gäller bara att ha ett ordentligt sänke så man når ner till abborren innan strömming och annan vitfisk hinner ta betet innan det nått ner. Samtidigt har jag sett mer gråsäl än någonin långt inne i skärgården och en fräck typ i tvåhundrakilosklassen lade upp sitt huvud större än än blodhunds på flytbryggan och tiggde? del av fångsten. jag bara tänkte … fånga din egen firre din bortskämda lurk, när jag skulle kunna dyka i och ta en abbore med tänderna själv!
  Stor fin torsk är tillbaka och jag hittade mina numer rostiga gamla torskpilker längst in i garaget. Fiskebeståndet verkar ha exploderat och jag kliar mig i huvudet och undrar över vad som styr dess upp och nedgångar.
  Morgonfisket har dock sina begränsningar…. frysen! 🙂

 28. Att evulutionen bland djur utvecklas med människan är tydlig.
  Djuren drars mer mot samhällen,ta tex duvan i London som åker
  kollektivt med tunnelbana mellan olika parker där.
  Björnars härjande i Kanada och Alaska,djuren lär sig mer är skojigt.
  Detta är ett skojigt och intressant ämne ,människan kontra djuren.
  Man kan undra om djur upplever någon ’leda’ och vad gör åt detta?
  Förmodligen verkar dom ha många likheter med människan i be-
  teende,lär av människan och tvärt om.
  Finns säkert många exempel som kan tas upp.
  ALI.K.

 29. bom#21
  Nej, Olle H förföljer inte Skeppsgossen. Mitt Narrskepp seglar i stort sett okommenterat. Undantaget är Jan Eriksson som ifrågasätter det mesta. Men jag vet inte om han heter så eller vad han har för credentia. Eftersom jag regelbundet läser (och uppskattar) TCS försöker jag hitta andra nyheter än dem som tas upp här – och kanske vinkla dem lite hårdare ibland.

 30. Fiskealarmismen är en logik som trotsar många trosföreställningar
  var den finns,men plötsligt råder andra tillstånd i denna problematik.
  Men om EU regler leder till att fiskare dumpar i haven så är det
  en katastrof i vårt hanterande i denna viktiga framtida handling av
  beslut,sånt får inte ske som konsekvens i människan överlevande.
  ALI.K.

 31. Thomas

  Jag tycker den där ”rattfyllleribluffen” var riktigt bra satir som fick med de flesta klyschorna som att ”halten är så låg”, ”systemet är så komplext”, ”fel att fokusera på bara en faktor” osv. Vän av ordning klagade ovan på att vi har säkrare kunskap om alkoholens effekter, men så måste det vara i satir. Meningen är att alla skall inse hur korkade argumenten är, inte börja diskutera om författaren har rätt.
   
  Anledningen till att bevisen för alkoholens inverkan är starkare är dessutom bara att vi har massor av individer att göra statistik på, men bara ett jordklot.

 32. Pehr Björnbom

  Apropå satir, Thomas #31.
   
  Vin, kvinnor och sång heter det ju. Alkoholen får en att tänka på musik. Och vad du skrev om rattfyllesatiren kommer mig att tänka på det gamla grammofonmärket Husbondens Röst.

 33. Pehr Björnbom

  🙂 skullle det vara också 🙂

 34. Ingemar Nordin

  Thomas #31,

  Håller med. Det är bra satir och välskriven. Men analogin med klimatskeptiker haltar betänkligt. Satiren passar bättre på klimathotarnas syn på Svensmark: ”Variationen av solens instrålning är så låg”, ”fel att fokusera på bara solen”.  Och så på med skygglapparna för vad vetenskapen faktiskt säger.

  Att systemet är komplext kan vi nog vara överens om. Eller?

 35. Ingemar Nordin

  Thomas #31,

  Den där snurren med ”Att en fjärdedel av alla trafikdödade omkommer i rattfylleriolyckor innebär att tre fjärdedelar omkommer i rattnykterhetsolyckor, dvs olyckor som inte har med alkohol att göra” är ju på pricken! Eftersom solen bara kan stå för en mindre del av uppvärmningseffekten på kort sikt, så måste det vara en annan faktor som är dominerande: CO2!

  Är inte detta det s.k. ”beviset” som IPCC framför för att koldioxiden står för uppvärmningen under senare delen av 1900-talet?

  UI har verkligen lyckats bra.

 36. Thomas

  Ingemar #34 Nu var du rolig! Du skriver ”fel att fokusera på bara solen” som om det var satir, men för inte länge sedan skrev du själv ett inlägg ”Solen, inte människan, styr klimatet”. ”Och så på med skygglapparna för vad vetenskapen faktiskt säger.” var också en bra beskrivning av din egen inställning. T ex visar du det i din parodi, som tyvärr nog inte var tänkt som en sådan, av IPCC:s argument.

 37. Thomas

  Pehr #32 Om du skall förolämpa folk kan du väl stå för det,. Att slänga på en smiley efteråt och låtsas som att den gör det OK är löjligt, speciellt om man som du är så mycket på hugget mot alla antydningar till ad hominems mot någon av dina favoriter.

 38. Pehr Björnbom

  Thomas #37, min satir om Husbondens Röst är alltså inte tillåten eftersom den är förolämpande enligt dig.
   
  Men annars är det tydligen OK att vara satirisk så länge du inte själv tar åt dig … 😉
   

 39. Thomas

  Pehr #38 Något blir inte satir bara för att man kallar det satir. Du får förolämpa mig om du vill, det inkluderas i yttrandefriheten och är vanligt här på  bloggen, men var då medveten om vad du gör.

 40. Tålis

  Allt som oftast undviker Thomas ämnet eller sakfrågan. Nu vill han diskutera vad som är satir eller inte; stön…
   
  Viljan att detaljstyra människors privatliv, är nog ett allt för känsligt ämne för somliga.
   
  Eftersom Thomas inte svarade på sakinnehållet i mitt inlägg #32 under ”Kyoto – släng dig i väggen”, upprepar jag en fråga här:
  Vilka förändringar (inom dagens demokratiska system) förordar du, eller är alla/flesta förändringar av godo?

 41. Bosse J

  Jag har lite svårt att greppa UI’s satir över misstron mot förstärkningen i klimatresponsen på CO2. Var är observationerna, mätningarna som stöder en förstärkning uppemot 3x? Jämfört med mätningar och observationer av alkoholens effekt på bilkörning alltså.

 42. Jag tyckte att rattfyllerisatiren var ganska tramsig, speciellt om man betänker att UI är livärdda för att debattera (utan sin raderknapp) och omedelbart skulle radera samma slags satir men riktad åt andra hållet, ifall någon försökte med det på i deras inhängnad.
  Vidare hgör den samma feltänk som både Thomas och Michael Mann försökte med angående dom låga halterna:
  CO2 är en helt passiv komponent, och dess ’giftighet’ är precis noll, emedan alkohol eller cyankalium påverkar levande (aktiva) system högst betänkligt och märkbart och ffa konsistent mätbart negativt.
  En bra mycket bättre analogi hade varit påbud av luftkonditionering, eftersom utan den kan kupén ju bli varmare än omgivande luft, även med ventilationen på. Dessutom att den luftkonditioneringen dels skulle drivas med majs eller fartvinden, samt mest bara fungera när den inte behövs.
  Samt att man inrättade gigantiska överstatliga myndigheter som övervakar luftkonditioneringen och dess användande, samt att många oliak ’forskargrupper’ försöker sammanställa en global genomsnitts-kupé-temperatut (GGKT), och inbördes tjatar om vilka proxies som skall anses vara giltiga, och hur mycket förändrade förhållanden av både bilen, dess åldrande och dess användning mm, kan tänkas påverka denna GGKT. Samt att alla världens olika aktivistgrupper, och världsförbättrare hoppas på detta och ställer sig bakom 2-gradersmålet, bortom vilket civilisationen sägs vara förlorad. Och att man därför måste beskära demokrati, mänskliga rättigheter och förneka både en drägligare tillvaro och framtidshopp för människor i utvecklingsländer.
  Men även den analogin haltar förstås, eftersom uppvärmingen (luftkonditionering förutan) är konsistent mätbar och beror av saker som är väl förstådda och utredda.
  Men det är bra att iaf Thomas tyckte det var roligt. Hans argumentation hör mer hemma där. Och han verkar fö vara en person som har väldigt lite roligt i den egna tillvaron, mest bara kämpar mot verkligheten (som inte bryr sig det allra minsta om hans dystopiska sinnelag) och som aktivistiskt önskar att diverse saker skall, eller iaf borde ’gå åt fanders’ och om inte nu, så iaf så småningom, bara för att han då skulle ha haft lite mer rätt än han har haft under tidigare decennier.
  Men samtidigt hoppas jag (iaf lite grand) att grabben är helnykterist och surar på samma sätt över att andra normala människor både kan uppskatta ett gott vin och även effekterna av alkohol, utan att detta för den skull leder till rattfylleri, olyckor, och missbruk och social misär. Han verkar vara den typen …
  Och en som blir förolämpad om hans egen stil används även åt andra hållet.

 43. Pehr Björnbom

  Thomas #39,
   
  Min satiriska kommentar #32 var inspirerad av din kommentar #31, men den var inte personligt menad 🙂
   

 44. Förutom Röda Khmerer så har vi ju Gröna Khmerer. Men vad tusan finns det Blåa Khmerer också?

 45. Thomas

  Pehr #43 Nu försöker du igen med en sådan där malplacerad smiley. Din kommentar #32 var en direkt anklagelse om att jag inte hade en självständig åsikt utan bara vidarebefordrade andras, vilket är en rätt lustig anklagelse för att komma från just dig som har Roy Spencer som husse 🙂

 46. Pelle L

  Pehr, Thomas m.fl.
   
  Det är ju tråkigt att Thomas blir sårad av Pehrs lilla nålstick där han  alluderar till Husbondens Röst.
  Men Thomas brukar ju inte dra sig för att utfärda diverse sarkasmer, så han får väl tåla det.
  Thomas, kom ihåg: Quod te non occidit, te durat.
   
  Själv fick jag en flashback: Mindes etiketterna på farsans gamla His masters voice shellackplattor.
  Ni som är äldre (finns några kvar?), minns ni att när man köpte skivor under kriget, fick man lämna gamla ”utslitna” i retur? Eller har farsan lurat mig där också?
  Pantsystem i en resursknapp tid.

 47. Pehr Björnbom

  Thomas #45,
   
  Jag uppskattar det goda humör i alla fall även om jag är skeptisk till dina överdrivna åsikter i klimatfrågan.
   
  Men du kan aldrig bevisa att min kommentar #31 var en drift med dig. Det klar du aldrig 🙂
   
  Det är faktiskt betydligt lättare att bevisa att rattfyllerisatiren åtminstone delvis är en drift med mig 😉
   

 48. Pehr Björnbom

  ditt goda humör skulle det vara

 49. Spencer och Braswell fasplans analyser skall det vara,somliga är avundsjuka för att du förstår dessa analyser P.B.
  ALI.K.

 50. UI ’s rattfylle inlägg kan ses som ett desperat sätt att påkalla uppmärksamhet,vilket det säkert får många att förvånas av.
  Men om den menas som pik med klimatförnekeri så kan den
  inte lyckas med skeptikers omvändelse till deras UI agenda.
  ALI.K.

 51. Håkan Sjögren

  ALI.K # 20 : Det är väl alldeles uppenbart att fettman, liksom allt annat besvärligt orsakas av koldioxid! Mvh, Håkan.

 52. Håkan Sjögren#  Vi betalar också med koldioxidskatt,den lär inte
  minska heller.
  Såg Trafikverkets’ klimatforskare’ som de blivit uppgraderade till nu med växthusgaser som fasa ,byt till miljöbil som uppmaning.
  ALI.K.

 53. Pehr Björnbom

  ALI.K. Tack för stödet 🙂

 54. Hans H

  vad var satiren ? menar dom att vi skall andas ut vår co2 i polisens ballong och få böter ? eller sättas på vetenskaplig rehab ? det som kunde varit roligt i satiren om vetenskaplig metod och argumentation förtas ju totalt av deras vetenskapliga fuskande på scientolognivå, vill de verkligen ha ned diskussionen dit ? Brottas aldrig med grisar,ni blir fulla av gyttja och grisarna gillar det.

 55. Tålis

  Läste artikeln i DN, den är bra. Läste också kommentarerna och förbudsivrarna var skrämmande många med i många stycken imbecill intolerans.
   
  Kom att tänka på att förmynderi inte bara förekommer via staten. En uppdragsgivare jag konsultar åt har infört: I höstas åt jag på deras matsal inom industriområdet under ca 2 veckor. I januari var jag där igen. Nu fick man inte dricka lättöl till lunchen längre. Nolltolerans mot alkohol, var motiveringen. Ovanligt dumt sa jag till serveringspersonalen. Då tar jag med en lättöl nästa gång, sa jag. Nej, det får du inte heller!
  Finns det något rationellt tänk bakom? Knappast, eftersom man måste dricka flera liter för att påverkas av den låga halten. Intolerans och klåfingrighet. Var det en fd alkoholist som bestämt det?
  Nästa gång var i mars. För att komma in på industriområdet för att äta måste man nu ta på sig en gul fluorescerande väst med reflex (sic)! För att gå 50 eller 100 m från grindarna till matsalen. Säkerhetstänkande (eller är det ens tänkande) har hos det företaget har sjunkit till dagisnivå. Vad är nästa steg? Ska man behöva gå i koppel, med en ledsagare?
  Nä, det blir nog matlåda vid nästa besök där…
   
  Undrar när/om det blir påbud att alltid bära livrem, hängslen, hjälm, knä- och armbågsskydd, skyddsskor, blöjor, flytväst och rent av fallskärm?

 56. Inge

  Tålis
  Mja, tänk på att en fd alkoholist måste avhålla sig även från lättöl för att slippa återfall. Kanske har de någon/några sådana bland de anställda och ill hjälpa dem?

 57. Martin

  Jag har med bestörtning läst i internationell press, att Sverige kallas Europas Saudi Arabien just på grund av förbudsivern och intoleransen.
  Det gjorde mig ont första gången.

 58. Per

  Demolition man är en gammal fiction film  där förbudsivrare har genomfört sina drömmar.
  Problemet är väl att förbudsivrare säkert aldrig har sett eller om de har sett inte förstått ironin i den. 

 59. Tålis

  Inge 56
   
  Det är bara att låta bli lättölen, svårare än så är det inte! Resten av samhället ska inte behöva avstå för udda. Torde vara svårt att dölja en öl vid lunchen.
   
  Nä, oerhörd klåfingrighet och intolerans handlar det om, i kombination med ärthjärna. Förvisso brukar fd någon kunna bli oerhört intoleranta när de själva slutat med något. Hade en professor som rökte som en borstbindare, och när han slutade var det ett j*vla gnäll och klankande på rökare, så att det blev jobbigt att höra honom. Andra skulle också sluta, bara för att han gjort det? Han kanske blev sugen, men det är ju hans problem…
   
  Nä, nu måste gräset klippas innan nästa regn.

 60. Jo, Jo….
  Wliem Moberg hade nog rätt han när han komfram till att:
  Sverige INTE är en Demokrati (utifall någon nu fortfarande skuule inbilla sig detta) utan Sverige uppfyller alla defenitioner p en DEMOKRATUR [1], [2] & [3]
  [1] http://sv.metapedia.org/w/Demokratur
  [2] http://sv.wikipedia.org/wiki/Demokratur
  [3] http://varjager.wordpress.com/demokrati/

 61. Tege Tornvall

  De flesta olyckor händer i hemmet. Svensk lösning: förbjud hemmet!
  De flesta dör i sängen. Svensk lösning: förbjud sängen!
  Trafikverket oroar sig över att många begår självmord i trafiken. Lösning: Hindra dem från det.
  De får gärna begå självmord någon annan stans, men inte i trafiken. Det förstör statistiken!

 62. Tålis

  Apropå Tege T:S kommentar. Enligt de kategorier man har/hade för ca tio år sedan, så dödades/skadades flest fotgängare på övergångsställen. Den begåvade Klåfingerlösningen var att ta bort många övergångsställen. Hade 50-100 m till de två närmaste förr, nu ligger det närmaste övergångsstället 2,5 km bort. Hade de tagit bort alla, så hade de sjunkit till noll…
   
  Visioner är också populära bland Klåfinger, särskilt ”nollvisioner”. Ta trafiken som exempel. Helt orealistiskt. Nollor själva?

 63. Thomas

  Tege #61 apropå ditt inlägg. Någon som tror att de där stängslen verkligen minskar antalet självmord snarare än får folk att ta livet av sig någon annanstans?

 64. Pelle L

  Thomas #63
   
  Det är bara att erkänna: Jag tror att det minskar antalet självmord.
   
  Har naturligtvis inga bevis, har du det för motsatsen?
   
  Låt mig göra en fånig analogi.
  Arsenik finns inta att köpa i vanliga affärer och apotek för gemene man.
  Thomas, tror du att antalet giftmord skulle vara högre om arsenik var fritt tillgängligt?

 65. Thomas

  Pelle #64 Om du tog bort alla enkla sätt att begå självmord skulle det nog ha effekt, men stängsel på några broar? Vad hjälper det när det finns gått om andra höga platser, man kan slänga sig framför ett tåg, ta en överdos sömnmedel osv?
   
  Eller också gör man som i en bok jag läste en gång där de tröttnade på alla självmordshopp från en byggnad så de satte upp en trampolin på taket. Mer diskret satte de även upp en mekanism som sköt ut ett nät precis under denna.

 66. Pelle L

  Thomas #65
   
  Du glömde svar på min fråga i den analogi jag skissade.
  Det är förståeligt: Du har ju inget vettigt svar, eller hur?

 67. Tege Tornvall

  Köttfria torsdagar: inget fläsk i ärtsoppan.
  Köttfria söndagar: ingen söndagsstek för familjemiddagen.
  Köttfria sommarkvällar: Ingen grillbiff.
  Köttfria jular: Ingen julskinka.
  Köttfri Mårten: Ingen gås.
  Köttfri guldgrävarstuga i bergen: Kokt känga med sula och spikar!