Öppna upp klimatdebatten!

climate-red-team1

Vi klimathotsskeptiker har upplevt hur alarmistsidan under flera decennier mycket systematiskt har byggt upp murar mot en öppen vetenskaplig och politisk diskussion om klimatfrågan.

Min senaste personliga erfarenhet var hur Linköpings universitet annonserade om en konferens om ”klimatförnekare” utan att bjuda in en enda forskare som är skeptisk till att det finns något klimathot. Ja, det var inte ens möjligt att närvara som publik eftersom konferensens program och lokalitet var hemlig. Jag skrev åtskilliga gånger till ansvariga och frågade om program, tider och lokal för detta universitetsarrangemang men fick inga svar.

Men som sagt, det ingår i alarmisternas strategi att förhindra en öppen debatt. Har ni hört något program i radio där en klimathotsskeptiker varit med? Har ni sett något TV-program där en skeptiker till klimatpolitiken fått komma till tals?

Nu verkar EPA-chefen, Scott Pruitt, ha tröttnat på denna ovetenskapliga och oetiska taktik i USA. Så han tar upp en tanke som framförts av klimatforskare som Steven Koonin, John Christy och Judith Curry. Nämligen att skapa ett ”red team” som får till uppgift att granska kunskapsläget och komma med kritik och alternativ till en föreslagen politisk åtgärd. Ett sådant ”red team” skulle få en positiv inverkan på de politiska beslut som fattas i klimatfrågan genom att lyfta fram dolda antaganden och vidga perspektiven.

Självklart protesterar alla klimataktivistiska partier och organisationer mot en sådan granskning. De menar att det är helt onödigt att ifrågasätta vetenskapen eftersom ”science is settled” och att ”forskarna” redan har sagt ifrån vad politikerna behöver göra. Man menar också att den vetenskapliga evidensen är överväldigande, att den redan har blivit peer-reviewad, och att 97% av världens klimatforskare har nått en konsensus om vad som behöver göras.

Metoden att tillsätta ett ”red team” togs fram i den amerikanska armén för att granska olika strategier. Syftet var att genom en sådan kritisk genomgång höja kvalitén i de strategiska beslut som försvarsmakten fattade. Man var medveten om faran med grupptänkande och att om bara en åsikt fick dominans så följde alla efter mer eller mindre slentrianmässigt. Men om en särskild grupp fick uppgiften att komma med kritiska invändningar och föra fram alternativa möjligheter så blev besluten betydligt bättre. Ibland ändrades de helt.

Eftersom klimatfrågan numera helt domineras av politik så är det fullt rimligt att tillsätta ett sådant ”red team” även om klimat- och energifrågor.

Pruitt säger: ”Jag anser att det amerikanska folket förtjänar en sanningsenlig, legitim, peer-reviewad, objektiv och transparent diskussion om CO2” Kanske vore detta något även för Sverige? Trots att svenska politiker vet bäst?

Vad har klimatalarmisterna och deras politiska svans att frukta av detta? Eller är sanningen den att de inte vågar utsätta sina åsikter och sin politik för en kritisk granskning?

Källor:

https://www.thegwpf.org/red-teams-can-save-climate-science-from-itself/

https://judithcurry.com/2017/04/21/a-red-team-exercise-would-strengthen-climate-science/

http://dailysignal.com/2017/06/08/trumps-epa-chief-backs-approach-to-science-that-could-upend-the-global-warming-consensus/

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn

  Ja, vi behöver också ett ”red team”. Klimathotarna har länge konsoliderat sina tankegångar och så till en grad att de har stagnerat i sitt tänkande. Det räcker inte med att konfrontera dem, för låsningen till AGW-hypotesen är så stark, att avvikande argument bara bemöts med undvikande och förakt. När man under årtionden har förskjutit allt annat än CO2 som drivande av klimatutvecklingen, då saknar klimathotaren ord som beskriver något annat. Denna ordfattighet och kunskapsbrist leder vi konfrontation till avvärjande beteenden som hotfullhet och visande av förakt. Vår inhemska ”agronom” borde konfronteras av ett ”red team”.

 2. Peter Stilbs

  Ja, vad ska man göra. Propaganda överallt. Sitter just och zappar bland kanalerna. Hamnade på Kunskapskanalen nu – Karibien med Simon Reeve. Det tog inte mer än 30 sekunder innan han kom in på ”Klimatförändringarna” – jo en strand som spolades bort via massa stormar, som inte fanns tidigare. Suck.

  Tidigare, i TV4-nyheterna ironiserade dock reportern över Fridolin som pratade klimatrelaterad torka, på ett tomt Järvafält, samtidigt som det var tungt regn…

  Men innan dess var det tung smog i Kina, med rykande skorstenar – allt skulle bli bra om man gick över till elbilar var budskapet jag uppfattade.

 3. Lars-Eric Bjerke

  Ingemar,
  Jag har i ”Öppen tråd 12” på Uppsalainitiativets hemsida alldeles nyss föreslagit en sådan match mellan inläggsförfattarna i de två initiativbloggarna och också ett upplägg för bloggdebatten. Det publiceras så snart mitt inlägg är granskat. Jag som rätt ofta läser båda bloggarna tycker det vore intressant.

 4. Roland

  Ja det är som Peter Stilbs skriver det är ”propaganda överallt” och ibland är det skönt att se någon uppstickare som Rand Paul här i en CNN intervju riktigt total total krossar CNN reportern https://www.youtube.com/watch?v=jF5JRXSUBsc

 5. latoba

  I en demokrati borde en sådan debatt som den som föreslås här vara en självklarhet. Man får onekligen intrycket att de ”troende” har så dåligt på fötterna att de inte vågar ta debatten.

 6. Allan Forsling

  Svenska media tiger om ett eventuellt red team. Kommer väl i det längsta att undanhålla oss vad de kommer fram till. Tänk om kejsaren är naken?

 7. Olav Gjelten

  Gång på gång har jag här på KU fått veta att mitt skarpa avståndstagande från grön ideologi beror på bristande kunskap.
  Kanske var det just därför som de mest respekterade kritiker av DDR-systemet uttryckte sin svurna tilltro till kommunismen?
  Med andra ord skall jag vara grönare än de gröna för att få lov att kritisera dem.

 8. Lars Cornell

  #7 OG
  Grön kallas den färg som förr såg röd ut.

 9. Pelle L

  Tack Ingemar för detta, som vanligt befriande korta, men befriande inlägg!
  Nu känns det som att vi skall kunna andas frisk luft igen.

  Och så symptomatiskt att de, Linköpings Universitet, ville stänga ut dig från denna ”konferens” (=ryggdunkarklubb).

  Vad menar de att en skeptisk röst skulle göra för skada? Rasera hela korthuset?

 10. LEB #3

  Du är säkert medveten om att debatt alltid är tillåten här för dem som bara vill eller vågar. Det finns alltså precis noll som hindrar att en sådan skulle kunna ske, och det välkomnas av i princip alla här att ’den andra sidan’ här lägger fram sina allra bästa argument, och också ger sina allra bästa svar till de invändingar eller kritik mot deras ståndpunkter som då skulle framföras.

  Faktum är att sådant tom har skett vid ett (tyvärr mycket) fåtal tillfällen(*).

  Du kanske också är medveten om att den CAGW-skeptiska sidan är om inte helt förhindrad att kommentera på deras ’initiativ’ så dock mycket hårt beskuren i möjligheten att lägga fram icke alarmistiska ståndpunkter, diskutera riktig vetenskap, eller bara kritisera CAGW-dogmer och sk ’klimatpolitik’.

  Den sk ’modereringen’ är oftast det starkaste ’argument’ dom har att anföra. Och det är nog också förklaringen till att de (och precis alla andra liknande sajter och aktivisterna där) är både så extremt obenägna att våga debattera öppet och utanför skyddade fora där de har egen och full kontroll, samt att de generellt är så emfatiskt mot att (för dem) icke-önskvärd information kommer ut till en bredare allmänhet.

  Dom är helt enkelt rädda för öppen debatt och generellt information som inte passar deras agenda.

  De är ju närmast rabiat besatta av att ingen i media skall få diskutera annat än deras politiska agenda, och framföra den (påstått) vetenskapsbaserade berättelsen om varför denna agenda skulle vara helt nödvändig för miljö/klimat/mänskligheten/ekolgiska mångfalden/planetens och livets, så som vi känner det … överlevnad. Och inte får ifrågasättas.

  (*) Ibland vågar dom bemöta, i den egna skyddade inhägnanden, vad som diskuteras här, och där kan då uppstå en lätt larviga debatt-via-proxy där de kommenterar och låtsas ’besvara’ sådant som skrivs här. Men även vid de tillfällen brukar det sluta mindre väl för deras ’argument’, och de undviker nog sådant också nuförtiden.

 11. PT

  Att rädda jordens framtid är så viktigt att det får inte finnas något tvivel om att det skall göras med krav på mindre utsläpp etc. Börjar några att argumentera emot, så kan det så tvivel. Alltså skall de tystas ner fortast möjligt.

 12. Bim

  Bra Ingemar.
  Denna diskussionen måste ju föras, ju förr dess bättre.
  Motargumentet att jorden är rund, och är inget att diskutera, är ju väldigt konstig.
  De måste ju förstå att det är helt sjukt att lägga tusentals miljarder på att hindra jorden att sluta vara rund. Det sköter jorden bäst själv utan hjälp av blåljugande politiker, media och och gröna fanatiker.

 13. Guy

  Roland # 4

  ” Rand Paul här i en CNN intervju riktigt total total krossar CNN reportern”

  Krossar är nog en överdrift. Det liknar mera som när man talar till en vägg. Reportern drog fram alla standardfloskler som alarmister brukar använda i tron att han sa vad han trodde vetenskapen hade sagt.

  Som journalist/reporter var han urusel på att följa journalistreglerna. Tyvärr ett exempel på en typisk msm journalist. Rand Paul, däremot, kom sällsynt klart fram med både argument för utträdet från överenskommelsen som osäkerheterna i klimatvetenskapen.

 14. Gustav

  LEB, #3:
  Ja själv har man ju blivit lyst i bann från UI efter att… tja.. efter vaddå egentligen? Jag tror det som fick bägaren att rinna över var att jag på denna blogg berömde något som Jonas N hade skrivit. Vill du alltså fortsätta att kommentera där bör du kolla i ditt släktträd så att du inte av misstag råkat hälsa på någon avlägsen släkting till Jonas N när du gick över gatan. I så fall är du oren vettu…

 15. Lennart Bengtsson

  Att ens kunna tänka sig något sådant vore som att ifrågasätta marxism-leninism i DDR under 1960-talet. Som alltid när dylika föreställningar har etablerats i samhället är det fruktlöst att få en ändring till stånd. Man får vänta ut det vilket är en fördel för den yngre generationen som har möjlighet att uppleva detta. Efter några decennier märker de flesta att de forfarande har överlevt och inser att skräckpropagandan inte stämde och så flyttas intresset och de övertygade passionerna till något annat område. Det enda positiva man kan säga är att det vore ännu värre om man med samma övertygelse skulle tro på den heliga treenigheten, på skapelseberättelsen eller på Lysenkoismen.
  I stället borde man ju glädjas sig över ett något varmare och behagligare klimat i vårt kalla och ogästvänliga land som skulle få till följd att allt fler skulle fira sin semester i Sverige i stället för i Thailand eller Gambia. Vem skulle sörja om våra trista granskogar ersattes med bok och andra lövträd precis vad som hände för så där 6000 år sedan? Vem skulle verkligen vilja återvända till 1800-talets klimat med dess hemska vintrar? Men jag har kanske fel då det är kanske precis vad exempelvis MP och C och några till helst skulle vilja?

 16. Lasse

  #15 Lennart B
  Din optimism är beundransvärd-men visst är själva frågan om klimatpåverkan fortfarande öppen?
  Naturvetenskapen bakom lockar mig till fortsatt kunskapsbildning.
  Ett rött och ett blått team borde kunna vaska fram väsentligheter-som om minskad molntäckt himmel ger positiv eller negativ temperaturpåverkan tex.
  Eller om öppet hav i Arktis innebär uppvärmning av haven eller avkylning?

 17. Lasse

  Romklubben protesterar mot Trump-surprice surprice!
  https://www.dagenssamhalle.se/debatt/wijkman-trump-har-bytt-fot-i-klimatfragan-17537

  Men det som irriterar Wiijkman är väl att Trump inte vill eller vågar utmana alarmisternas inställning i klimatfrågan. Kanske skulle en seriös blå/röd debatt kunna få Romklubben att visa sina kort i denna fråga.

 18. Thomas P

  Peter #2 Ja, du har det inte lätt när du är så radikal att du rentav slår av Lennart Bengtsson för att denne inte är tillräckligt extrem för dig.

  Se
  https://www.klimatupplysningen.se/2017/04/21/vilken-koldioxidhalt-ar-lagom/

 19. Bim

  Thomas P# 18
  Det extrema finns bara i ditt gäng.
  Alla här strävar efter att sanningen om klimatfrågan hamnar på bordet och diskuteras öppet.
  Det är ni extrema som vill stänga av all debatt. Den mest extrema jag känner till är Johan Rockström, inte ens du hänger med där.

 20. Argus

  @#17

  Ja, Anders W och vad han står för – och vill eftersom han är så himla klok – framgår i en glimt när han skriver så här:
  ’ Hans beslut – och för övrigt valet av honom – visar än en gång att demokratin inte är någon garanti för kloka beslut och beslut med ansvar för framtiden. ’

  Så skriver bara någon med hybris.

  NEJ! Jag vill absolut inte att Anders W och hans Romklubb ska ta över och fatta beslut. Det var inte så länge sen som Anders + Rockis konstaterade att läget är så akut och hotfullt att demokratin måste ta en paus. Eller likvideras.

  Vilken monstruös hybris. De amerikanska väljarna har röstat fel!? Tycker Anders. Och Trump tycker fel! Tycker Anders.

  ’Dagens klimat…’

 21. Allan Forsling

  Det har ju gått en serie i TV- Follow the money. ja, jag funderar, vilka är det som förlorar mest i pengar och inflytande om klimathotet avslöjas? De som är mest högljudda motståndare till en öppen debatt troligen. Sedan kan man tänka själv på vilka de är.

 22. Ingemar Nordin

  Allan F #21,

  ”vilka är det som förlorar mest i pengar och inflytande om klimathotet avslöjas?”

  Det är otroligt mycket pengar investerade i att driva klimathotet vidare. Bara Parisöverenskommelsen skulle ju garantera 100 miljarder dollar per år som skall gå till att bygga ut s.k. ”förnyelsebar” energi i utvecklingsländer. Vem kommer att engageras i denna stora investering? Jo, storföretagen (även statliga sådana) inom energibranschen. Lägg därtill alla de miljarder som enskilda nationer lägger på ”klimatsmart” teknik som vind- och solkraft, smarta elnät, elbilar, energisnåla hus, höjda kajer, osv. Allt detta finansieras genom tvångskonsumtion via skatter och höjda energiavgifter, vare sig vi konsumenter behöver det eller inte.

  Det är rätt självklart att Big Business som finns etablerade globalt och som har inflytande över regleringarna tjänar multum på detta. Det är därför som de allihop är så frälsta för Parisöverenskommelsen och så gärna framställer sig själva som klimathjältar. Trump har nu åsamkat dem ett hårt slag mot lättförtjänta pengar.

 23. bom

  Idag fick vi en ny generaldirektör med ett nytt Hafsverk nej Havsverk. Nu satsar man på att rädda HAVET. FN minskar klimatets hotpotential något efter att Trump dräpt klimathotstrollet. Vi kommer alltså att få Rockström/SEI som vår nye Havsexpert nu och alla kommuner kommer att anställa en eller flera Havsvårdskonsulenter (förmodligen går även kustlösa kommuner all in med ett Havskommunalråd?).
  Det blir nog lättare att ta hand om plastskrotet än att suga upp koldioxiden i lufthavet. Politikernas verksamhet kan nu leka med två bollar Havet och Klimatet måste räddas till sista skattekronan! Ni kan glömma skatteåterbäringen.

 24. bom

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en miljömyndighet som öppnade den 1 juli 2011. Myndigheten ska arbeta för levande hav, sjöar och vattendrag

  Hoppsan det var bara ett generaldirektörsbyte då. Härket har funnits redan i sex-sju år. Hur många pengaslukhål orkar vi med?Trygghetsreinfeldt är ansvarig för inrättandet av detta slukhål också. Det får mig icke att känna mig tryggare. Är detta Fiskeriverket i kejsarens nya kläder?

 25. Lasse

  #23 EU införde för något år sen krav på en organisation som håller koll på avrinningsområden och floder.
  Kanske vettigt när floderna korsar gränser-men vi är ju omgivna av Östersjön/Kattegatt.
  Så vad gör vi-skapar en vattenmyndighet:
  http://www.vattenmyndigheterna.se/sv/Pages/default.aspx
  Nu är det nya direktiv-då skapar vi en ny organisation som över vakar vattnet när det runnit ut i havet:
  https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/organisation.html

  Länsstyrelsen har fortfarande övervakningen av kommunerna som svarar för rening av vatten från konsument.

  Konferensverket jublar!

 26. Allan Forsling

  Säger EU pip, så svarar Sverige, javisst herr minister!

 27. Sigurd Friborg

  Ibland brukar jag, när klimatfrågor kommer upp, påpeka att jag aldrig sett någon sannolik förklaring till att vi haft värmeperioder ungefär varje millenium de senaste 3000 åren, så att den uppvärmning som nu sker är inget nytt. Att Co2 skulle vara förklaringen till de tidigare händelserna är ju inte sannolikt.
  Invändningen jag mötts av har ofta varit att dessa värmeperioder aldrig utvecklats så snabbt som vad vi nu ser.
  Hur bemöter man dessa påståenden?

 28. Sören G

  #27 Sigurd Friborg
  Du får väl be dem om bevis för sitt påstående.

 29. Ingemar Nordin

  Sigurd F #27,

  Snabba uppvärmningar har skett tidigare, se t.ex.

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/05/24/klimatforandringar-8000-ar-lika-stora-och-snabba-som-nu/

  Den senaste ”naturliga” skedde mellan 1930- 1945 och var lika snabb som den mellan 1980 0ch 2000.

 30. Gunnar Strandell

  Sigurd Friborg #27

  Börja med att be om faktaunderlag som visar hur snabbt värmeperioderna har utvecklats. Passa också på att be om faktaunderlag som ger stöd åt hypotesen att det är ökningen av CO2 i atmosfären som styrt utvecklingen sedan 1950 trots att ökningen 1900-1950 gick lika fort.

  Ge dig och dina vänner tid att studera grafen i nedanstående länk.
  Jag har valt HADCrut4 som kommer från Hadley Center Climate Research Unit i England med tidsperiod 1900-2017.
  Tveka inte att använd de metoder som Wood for trees erbjuder för att jämföra och vända och vrida på tillgängliga data.

  Länk:
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:2017

 31. jensen

  27:
  UHI + Manipulation.
  Reduktionen av företrädesvis kalla och otillgängliga mätstationer från ca 6000 till 2000.
  Betr. Soviet, ju kallare data man lämnade desto större tilldelning av resurser.
  Studera konflikten betr. temp i Skandinavien + . IPCC versus verkligheten.
  Horribla placeringar av mätstationer. ( Watts).

 32. Christopher E

  #27 Sigurd Friborg

  Fråga dem hur de kan veta att tidigare uppvärmningar var långsammare, när de bara har lågupplösta proxies för dessa som de jämför med UHI-påverkade termometrar i modern tid.

  Det tidigare värmeperioder du nämner korrelerar med solaktivitet. Solaktiviteten ökade även under 1900-talet. Fråga dem om det var andra naturlagar på 1900-talet som då hindrade solen att orsaka uppvärmning som den gjorde under de tidigare värmeperioderna.

 33. Christopher E

  #17 Lasse

  När man trodde att Wijkman inte kunde prestera dummare än han redan gjort, då överträffar han sig själv! 🙂

  Att människan eventuellt marginellt påverkar klimatet, är den normala inställningen bland klimathotsskeptiker, inklusive de som rådgiver Trump. De som Wijkman associerar med förintelseförnekare finns i hans egen fantasi.

  Några tiondels grad hit och hit, det är inte att ”erkänna att klimathotet är reellt”. En siffra så låg att den knappast ligger inom vad vi klarar att mäta överhuvudtaget i global skala.

  Att USA av olika anledningar, främst annorlunda förutsättningar än tex Sverige har, har högre utsläpp per capita än många andra länder, gör det inte mindre smärtsamt för dem att höja energipriser och försvåra transporter. Tvärtom.

  Att försvara sina väljares jobb och välstånd mot meningslösa uppoffringar, är inte ”cyniskt och egoistiskt”. Det är respekt för demokratin. Något som inte är lätt för Wijkman att förstå, som tycker demokrati bara är ett hinder på vägen mot Romklubbens totalitära drömsamhälle.

 34. DELINGPOLE: Ship of Fools III – Global Warming Study Cancelled Because of ‘Unprecedented’ ice.

  http://www.breitbart.com/big-government/2017/06/13/delingpole-ship-of-fools-iii-global-warming-study-cancelled-because-of-unprecedented-ice/

  Det är väl ingen här på Klimatupplysningen som är så elak att han/hon skrattar åt detta?

 35. Olav Gjelten

  Min uppfattning är den att klimathotsskeptiker blir man först om man har en del kunskap i klimatfrågan. Den stora massan, som tror att koldioxid är ett livsfarligt gift som endast människan har tillförd vår planet, är alltid troende alarmister.
  Självklart vill eliten bakom klimatsvindelen i det läget ha ett folk i djupaste okunskap.

 36. PJ

  re #27 Sigurd Friborg och alla svar till Sigurd.

  Problemet är stort, och problemet är allvarligt! Min uppfattning är att det bottnar i den postmodernistiska syn som råder idag, där alla ska ha en åsikt om allting, och där allas åsikter är lika mycket värda! Det spelar ingen roll om du är välutbildad och erfaren inom ett ämne, den outbildade, ensamstående, bidragsknarkande, fembarnsmammans i Husby åsikt anses vara (minst) lika mycket värd. (Kanske mer i vissa kretsar).

  Att försöka bemöta dessa människors vulgärargument med välunderbyggda resonemang, diagram och siffror gör bara att du anses som trist, stel och tråkig. Kanske dessutom som känslolös!

  Men, man måste ju, trots allt, försöka!

 37. Lars Kamél

  Den som saknar sakargument vill naturligtvis inte ha någon debatt. Då kör man i stället trick som att vetenskapen är stelnad (settled) och att ”97 % av forskarna tycker som jag”. Bägge argumenten visar förresten på en total okunskap om hur vetenskap fungerar.