Evert Andersson

Klimatet – kolet och välfärden i världen

Klimatfrågan är global. Vetenskapligt såväl som politiskt. FN:s klimatpanel IPCC har försökt koppla ett globalt grepp på det som kommit att betecknas som planetens ödesfråga. Global Carbon Atlas visar vilken enorm spännvidd det är mellan de nationer man vill ena om en gemensam världsomspännande plan. En plan som förutsätter att alla är övertygade om att   →

Elbilar är inte så smarta

Elbilen är inte miljösmart. Den är inte ekonomismart. Det är inte smartast ur användarsynpunkt. Men IPCC och politikerna i många länder har bestämt att den är klimatsmart. Det beror på att koldioxidjakt har blivit viktigare än allt annat och därför  har de enats om att bara räkna den koldioxid som kommer ur avgasröret. I verkligheten   →

Klimatpolitiken är det verkliga klimathotet

Det är klimatpolitiken inte klimatet som hotar välfärden, till och med på kort sikt. Politikerna har satt mål för att de är bekymrade för planetens klimat om hundra år. Bakgrunden är okunnighet, taktiska politiska överväganden och en orimlig föreställning om att världen ska följa oss på den väg vi väljer. Men man är blind inför   →

Hur sprider vi kunskap om klimat och energi?

  ”Aha! Jaså är det så! Varför får man inte veta sånt i TV och tidningar?” Det är typiska reaktioner vi mött när vi hållit föreläsningar under rubriken Klimat- och energifakta. Grundläggande fakta om perspektiv och proportioner överraskar åhörarna. De är mindre grupper / föreningar som läst våra debattartiklar i lokala pressen och frågat om   →

COP-världen är en paradox som nu möter verkligheten

Världens största skyddade verkstad. Visst är det en paradox att mer  än 20 000 troligen välutbildade människor kan ha ett så ogenomträngligt immunförsvar mot den verklighet, som kan observeras i vetenskapligt korrekt statistik och historiska data. Väder är väder. Klimat är väderstatistik över lång tid. Ytterligare 10 000 tillresta består av observatörer från NGO och   →

Vi silar mygg och sväljer kameler

Klimatet är nu i fokus inför COP26 i Glasgow. Tron  att vi måste begränsa atmosfärens koldioxidhalt är huvudsaken – och därmed en fråga om energi. Det finns ingen klimatkris, men en högst verklig kris och som  ingen annan än människan kan skyllas för är energikrisen, som redan är här i stora delar av UK och   →

Tre saker som gör energipolitiken obegriplig

  Hela vägen från vår politiska ledning till EU och USA har försvurit sig till FN:s direktiv och Parisöverenskommelsen att vi måste lämna fossilberoendet. Många lovar fossilfritt till 2050. Vad ska in  – sol och vind (eller?) Citat av Jean Claude Juncker, tidigare ordförande i EU-kommissionen: ”Vi vet alla vad som ska göras, vi vet   →

Hjälper det planeten att vi ruinerar oss?

Det finns saker som behöver upprepas. Det mesta av politiken kring klimat och energi kännetecknas av oförmåga att förstå perspektiv och proportioner samt likgiltighet för kostnader. Nu går stora larmet inför COP26 i Glasgow, som med stor sannolikhet blir ungefär som det brukar bli, en karusell av tomma löften. Skulle någon räkna på kostnader ställt   →

Tomma tunnor skramlar mest

FN’s nya klimatrapport AR6: ”Klimatförändring 2021 – utbredd, snabb, klimatförändringen förvärras”. Låter riktigt otäckt och ger alarmisterna vind i seglen. Elsa Widdings utmärkta video # 45 väcker säkert tankar hos många fler än oss. Vi översköljs varje dag i massmedia av larmen om skogsbränder och översvämningar där förklaringen alltid anges vara klimatförändringen och att denna   →

Det orimliga Parisavtalet

Metaforen nattgammal is får vi byta mot murken våris som Parisavtalet åker vidare på. Underlaget finns snart inte. Tjugofem COP-möten och en pandemi med mänskliga verksamheter på sparlåga har inte gett minsta avtryck på Keelingkurvan. Ljuset i tunneln för oss klimatrealister är mörka moln på klimathotarnas himmel. COP26 i Glasgow kommer att kräva mycket kreativitet   →