Debatt

Lägg ned det Klimatpolitiska rådet! Dom är säkerhetsrisk för vårt land!

Jag är mycket oroad hur det politiska Sverige håller på att totalt misslyckas med sitt klimatarbete. De människor som ingår i klimatpolitiska rådet visar sig varken ha kunskap eller vilja att se verkligheten bakom sina påståenden och rekommendationer. Deras framtidsvy styrs av gröna ideal utan den minsta tanke på vad som sker i världen omkring   →

Kan vad som helst gå an i klimatets namn?

Oavsett vilken partifärg man har i glasögonen är det kristallklart att ett parti – Miljöpartiet – har orsakat vårt land större skador än något av de övriga. Det tillåter vi oss som partipolitiskt obundna fria debattörer att skriva eftersom det är fakta. Det gäller till exempel energipolitiken och reduktionsplikten för drivmedel. Två väldigt tunga politikområden   →

Två inlägg om energi- och drivmedelskrisen

Här är två inlägg om energikrisen. Jag höll på att skriva ”om klimatkrisen”. Men det hade varit fel. Någon klimatkris finns som bekant inte. Mer korrekt är att säga att dessa kriser är en följd av klimatpolitiken som gjort oss dåligt förberedda på de följder som Putins angrepp på Ukraina har haft. Först ut är   →

”Putinpriser”? – Nej, priset på drivmedel är främst en följd av klimathysterin

Jag vet inte vem det var inom den socialdemokratiska regeringen som kom på detta sätt att skylla ifrån sig. Ovan påstår näringsminister Karl-Petter Torwaldsson att de mördande priserna på drivmedel är Putins fel. Sedan har både finansminister Damberg och statsministern, som en hen, ställts sig upp i talarstolarna och skyllt ifrån sig på Putin och   →

Iriseffekten än en gång

Från Australien kan man hämta mycket intressant i klimatfrågan. Den produktive Ian Plimers heaven and earth – global warming: the missing science (2009) blev både en ögonöppnare och en värdefull källa till kunskaper och insikter i klimatfrågan. Han pekade inte minst på många avgörande frågor, som saknades i vår inhemska debatt. Plimer har sedan dess   →

Miljöbalken görs nu om till ett klimatpolitiskt vapen

Klimatfrågan är inte en nationell utan en global fråga, som handlar om utsläpp av växthusgaser. Lilla Sverige har dock stora ambitioner på klimatområdet och vill gärna framstå som en klimatpolitisk stormakt. Med alltmer drastiska nationella åtgärder söker vi lösa ett globalt problem. Detta i ett läge där våra utsläpp av växthusgaser är närmast försumbara, ungefär   →

När kriser kommer och går

Med all respekt för både Covid19-krisen och Ukrainakrisen så börjar man ju lite smått undra om hur det går med den – enligt många – största krisen av dem alla, nämligen klimatkrisen. Enligt våra ledande politiker så är det ju denna som är århundradets ödesfråga framför alla andra och att vi aldrig får glömma bort   →

Utsläppsrätter – ett destruktivt påfund – enbart inom EU

Sverige utmärker sig ofta med en bror duktig image. I klimatpolitiken har vi en hel syskonskara med Per och Märta längst fram. Nu i slutet av 2021 och början av 2022 har det blivit övertydligt vilken ekonomisk börda EU:s och inte minst svensk klimatpolitik drabbar medborgarna med. Putins makt över framförallt Tysklands elförsörjning har skyndat   →

Elsa: Skilj på vetenskapliga och politiska dokument

SVT:s kommentarer till mitt yttrande https://www.klimatkarusellen.se/blog Mina kommentarer till SVT:s tilläggsyttrande https://www.klimatkarusellen.se/blog Dr. Andrew Lacis, klimatolog vid NASA : “There is no scientific merit to be found in the Executive Summary. The presentation sounds like something put together by Greenpeace activists and their legal department.” Dr. Philip Lloyd, “co-coordinating lead author” för IPCC: “I am   →

Brev till Public Service

Vilken journalist från Public Service vågar ställa frågan om varför det snöar? Det råder snörekord i delar av USA och för första gången på länge hade vi en vit jul i hela Sverige. Inget underligt för oss i denna bloggen men underligt ifall du förlitar dig på information från Public Service. I åratal har ni   →