Den gröna politiken – vägen till fattigdom 

På Det Goda Samhället skriver Steven Jörsäter om klimatpolitiken och särskilt omställningen till ’gröna’ produkter och produktionsmetoder (länk). Han belyser lönsamhetsaspekter av de nya, dyrare produkterna och hur producenter som LKAB och SSAB nu förväntar sig hur de ska skyddas av EU med tullmurar.
Här återger vi hans artikel:

Det gröna budskapets frälsning har erövrat varje vrå av Sverige. Likt en modern väckelserörelse möter det oss nu överallt. Politiker talar om den gröna omställningen i varannan mening. Medier, universitet, forskningsråd, akademier, företagarorganisationer och miljöorganisationer tävlar om att sjunga denna omvälvnings lov. Till och med finansbranschen är nu helt bergtagen av gröna ideal som där främst manifesteras under begreppet ”hållbarhet” som ofta framhålls som minst lika viktigt som avkastning.

Den gröna tekniken ska visa vägen in i den nya sköna världen. Tack vare gröna jobb ska vi få ett överflöd av jobb. Sverige ska gå före och skapa en lönsam exportindustri som ska göra världen hänförd.

Men grön teknik är nästan aldrig lönsam. För vore den det så skulle den inte behöva kallas ”grön”. Nej, grön teknik utmärks av att man producerar något som normalt är för dyrt eller för undermåligt för att komma till av egen kraft. Därför behövs propaganda, subventioner och/eller skyddstullar för att få fart på verksamheten. Upphör detta så tynar snart projekten bort.

Det väldigt oroande att svenska skattebetalare ofrivilligt är med och finansierar stora delar av de enorma högrisksatsningarna på grönt fossilfritt stål som just nu görs i Norrbotten, Hybrit AB och H2 Green Steel. Hybrit ägs till största delen av Vattenfall och LKAB, båda helstatliga. Den sista biten ägs av SSAB som även det till dels är statligt. Riksgälden har gett H2 Green Steel en lånegaranti på många miljarder. Svenska skattebetalare är minst sagt fullinvesterade.

LKAB:s VD Jan Moström blev intervjuad i november i Ekots lördagsintervju om det fossilfria stålet. Ett stål som inte blir bättre än det vanliga men väl dyrare. Och eftersom stål är en basvara så brukar fördyringar föröka sig och bli långt större i slutprodukten.

Intervjuaren går in lite mer på djupet än det brukliga. Varför ska någon betala mer för det gröna stålet? Efter 5 minuter och 40 sekunder får vi det ärliga svaret.

Det är EU som Moström hoppas ska införa en ”carbon border adjustment tax” så att alla företag utanför EU ska tvingas betala skatt för att få sälja sitt vanliga stål. Frihandelsorganisationen EU:s huvuduppgift i framtiden blir alltså att bygga tullmurar mot omvärlden för att försvara en dyrbar inhemsk produktion, tror Moström. Svenskar ska via skatten finansiera företag vars dyra produkter de kommer att bli tvungna att köpa, om Moströms vision slår in.

green customs sign

EU:s förvandling från en organisation som ska stärka Europas konkurrenskraft till en förbjudande och allsmäktigt kontrollerande miljöorganisation förväntar han sig skall fullbordas. Jag blir stel av skräck när jag börjar inse vilka konsekvenser detta kan få. Oavsett vilka svårigheter dessa nya gröna företag kan möta så behöver man ju bara höja tullarna lite till för att verksamheten ska kunna fortsätta. Efterfrågan styr inte längre företagen. Löntagarfonderna var bara ett skämt jämfört med detta. Ståläventyret i norr kan dessutom haverera på många andra sätt, inte minst för att ingen förstår var de ska få all el som de behöver ifrån. Men även om det skulle gå bra så går det alltså illa.

På något sätt har politiker och medier inbillats att det man kallar ”omställning” eller ”klimatsatsning” skulle bli lönsamt. Det är osannolikt. En parallell till dagens situation är när man på 1950-talet började förstå att det vore en bra idé att bygga reningsverk för avloppsvattnet. Det gjorde man också, en utveckling som fortsätter än idag. Jag tror dock att knappt någon trodde att man skulle kunna tjäna pengar på det även om det säkert fanns ett och annat företag som utvecklade någon smart lösning som de kunde exportera. Men för befolkningen och landet i stort var det bara en stigande kostnad som kommunerna utdebiterade. Den kunde tas eftersom man tjänade allt mer pengar på annat. Och att utbyggnaden skedde i maklig takt vartefter man hade råd. Slutligen krävdes ingen brutal ”omställning” bland allmänheten. Givetvis hade reningen kunnat förbättras mycket snabbare om myndigheterna hade börjat ransonera toalettbesöken till bara en gång om dagen eller dusch någon gång i veckan. Lyckligtvis (men kanske förvånande) så hade Naturskyddsföreningen inga aktivister som hade lanserat toalettskam.

Klimatomställningen ska ske på några år. Ingen frågar om vi har råd. Tidningarna är fulla av moralpredikanter och domedagsprofeter som ska få oss att känna oss riktigt skyldiga. Samtidigt nås vi av budskapet att den gröna omställningen ska frälsa vår ekonomi. När det i själva verket bara handlar om höjda kostnader. Uppvaknandet kommer att bli brutalt. Att ”gå före” är att vara först nerför fattigdomstrappan. Att tro att Sverige eller ens EU kan påverka klimatet är dessutom ren dårskap.

Vi måste omedelbart nyktra till och se till att få bort fokus ifrån de gröna tokerierna. Bland det farligaste som sker är att en så stor del av våra ungdomar rekryteras till att använda sina hjärnor till ”hållbara” lösningar. Därmed blir det mindre annat gjort. Och det leder till att vi halkar vi efter. Våra industrier läggs ned eller säljs ut och ersätts av gröna dunster. Gröna jobb innebär bara att fler behövs för att göra sådant som färre kunde göra tidigare. Det är dåligt, inte bra. Inget av vad den gröna politiken vill genomföra kommer att sänka kostnader. Domedagsprofetiorna gör att allt fler mår dåligt. Framtidstron måste därför återställas. Krisen är påhittad men blir verklig om det fortsätter så här. Troligen kan den gröna politiken aldrig genomföras när folket till slut inser att det är de som får betala. Men det kan gå rätt långt innan det vänder om ledarna fortsätter att vilseleda dem.

Det kan hända att vi på sikt verkligen bör minska förbränningen av fossila bränslen men det kan vi göra först när vi har alternativ på plats. När det gäller energin så vet vi redan att kärnkraften ger en utmärkt möjlighet men de svenska regeringarna har gjort allt för att avveckla den. En teknik som elbilar kan bli värdefull i framtiden och leda till billiga och bra bilar men den kommer under lång tid att vara betydelselös ur klimatsynpunkt eftersom fossilfri el först måste bli vanligt i världen. Naturligtvis kan man vara lika cynisk som norrmännen som finansierar sina dyra elbilar genom att sälja olja men sådant bör man undvika.

Men företagen då? Nås vi inte dagligen av budskap om att de vill ”gå före”. Jodå, företagen kan tjäna pengar på detta. Framförallt större företag gillar när varor blir dyrare (och de kan ta ut högre marginaler) och mer komplicerade och dessutom när utländsk konkurrens kan strypas. Men medborgarna blir de som betalar kalaset. Företagen betalar ingenting. Samhället som helhet eldar med relingen och blir fattigare. Hela konceptet med hållbarhet är rent strunt. Hur definieras det?

Företag som IKEA och H&M representerar naturligtvis motsatsen till hållbarhet, oavsett vad de påstår. Gamla möbler finns i överflöd och kan köpas för en spottstyver. Kläder har de flesta redan för många av i garderoben. Företagen har lockats börja svika befolkningen av girighet och utnyttja flosklerna vilket i sig är allvarligt. Men även de kommer till slut att drabbas när folk inte har råd längre.

Det är hög tid att vända utvecklingen nu!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Uppfriskande klarspråk som kan ge hybrisballongen pyspunka. Tack!

 2. Anders

  Tack Gabriel Oxenstierna! Bra jämförelse med avloppsbranshen!

 3. Håkan Bergman

  Det finns åtminstone nåt förstånd kvar i USA.
  https://www.svd.se/a/WR7Obr/erik-thedeen-eftertrader-stefan-ingves
  Bakom betalvägg, men ett litet citat.
  ”Fed-chefen Jerome Powell betonade på sammanträdet vikten av att USA:s centralbank fortsätter att vara oberoende.

  – Frånvaron av direkt politisk kontroll över våra beslut gör att vi kan vidta dessa nödvändiga åtgärder utan att ta hänsyn till kortsiktiga politiska faktorer.

  Powell sågade också idén att centralbanken ska använda sina verktyg för att motverka klimatförändringarna. I Sverige sålde Riksbanken häromåret obligationer utgivna av aktörer som orsakar stora koldioxidutsläpp.

  – Det är väsentligt att vi håller fast vid våra lagstadgade mål och befogenheter, och att vi motstår frestelsen att bredda vårt utrymme för att ta itu med andra viktiga samhällsfrågor för dagen. Att anta nya mål, hur värdiga de än är, utan ett tydligt lagstadgat mandat skulle undergräva vårt oberoende.

  Powell avslutade:

  – Utan uttrycklig kongresslagstiftning skulle det vara olämpligt för oss att använda vår penningpolitik eller tillsynsverktyg för att främja en grönare ekonomi eller för att uppnå andra klimatbaserade mål, sa Fed-chefen.

  – Vi är inte, och kommer inte att vara, klimat–beslutsfattare.”

 4. Magma

  En verkligt bra sammanfattning !
  Och om man då vill försöka ta reda på vad det verkliga skälet är till att frågan om Sveriges haveri drivs med sådan energi så får man göra som i vilken haveriutredning som helst – en grundorsaksanalys – ty sällan får man svaret av att enbart frågan varför(?) en gång …
  Är det för att man är rädd för att CO2-halten ökar? Svaret måste vara NEJ, då hade man inte åkt privatjet till meningslösa klimatmöten eller världen runt för att rapportera väderhändelser som klimatkris … Är det för att man vill Sverige det bästa? Svaret blir NEJ, då hade man inte släppt det ekonomiska initiativet till Bortre Asien … Är det av omsorg av kommande generationer? Svaret måste bli NEJ, då hade man inte fokuserat på att skrämma våra barn … Är det för att politiker, forskare och media själva skall få skina i mediaglansen? Oj, nu blev det lite svårare att säga nej … Är det för att det gynnar politikers, forskares och journalisters egna karriärer? Ojoj, nu blev det ändå svårare att säga nej …
  Och utan att det här anförda representerar en god och fullständig grundorsaksanalys så kan man fortsätta att fördjupa frågeställningarna ett bra tag till …
  Så kort sagt, det här närmar sig en punkt när jobbet inte kan bli gjort av forskarvärlden, vi kommer att behöva en kompetent haveriutredare !

 5. Mats Kälvemark

  Tack Gabriel och Steven! Artikeln sammanfattar lakoniskt på ett bra sätt det som är sanningen bakom alla gröna satsningar. Citat ur artikeln: ”Nej, grön teknik utmärks av att man producerar något som normalt är för dyrt eller för undermåligt för att komma till av egen kraft. Därför behövs propaganda, subventioner och/eller skyddstullar för att få fart på verksamheten. Upphör detta så tynar snart projekten bort.” I artikeln ”vätgasbubblan kommer att spricka” (länk nedan) noterar Blomgren-Henreksson-Sandström att genomsnittlig helårsvinst för LKAB och SSAB under perioden 2017-21 uppgick till 18 miljarder kr/år.
  Bara byggnationen av ny elproduktion skulle kräva alla vinster under 27 år. Den rörliga driftskostnaden för elförbrukningen uppskattas till 50 miljarder kr/år eller nästan 3 ggr årsvinsten. Per år. Och då kommer stål att produceras i samma mängd som produceras idag, men utan alla dessa extrema kostnader. Nuvarande masugnsprocess, som har finslipats genom sekler, AVGER i stället energi. Masugnarna försörjer exempelvis hela Luleås fjärrvärmenät med billig energi. Siffrorna ovan har solid bas i verkligheten. Det behövs inte mer än grundskolekompetens i matte för att förstå den extrema idiotin i projekten i norr med vätgasstål. De visar att allt drivs av en religion, klimatreligionen, där det bara finns ett mål. Besinningslös jakt på fossil CO2. Det ändamålet helgar alla medel även om hela Sveriges ekonomi raseras längs vägen och alla blir fatttigare. Men tänk på klimateffekten som kan nås!! Njaa….någon tiotusendels grad om 80 år. Kan inte mätas. Noll är en god approximation.

  https://www.ifn.se/media/x42nxgfw/2022-blomgren-henrekson-sandstr%C3%B6m-v%C3%A4tgasbubblan-kommer-att-spricka.pdf

 6. Stefan Eriksson

  För det fall ”EU” reser tullmurar mot omvärlden, med vilka motiv det än månde vara, kan förväntas att ”omvärlden” ”svarar med samma mynt”.
  Marknaden som sådan kommer att kollapsa under trycket av straffskatter. Vi lär få erfara hur motsatsen till ”tillväxt” sprider sig som en farsot i samhällskroppen, investeringar uteblir, arbetslösheten stiger till ohanterliga nivåer.
  Insikten om denna ut-(av)veckling finns, men grävs ned i olika ”drömtydares” utredningar.
  Varför gör de på detta viset??

 7. Evert Andersson

  Så väldigt tydligt och bra. Att åsidosätta produktivitet för företag eller för delen hela samhället är minst av allt hållbart.

  Verkligheten kommer alltid ikapp.

 8. johannes

  Bra artikel.
  Efter att vätestålet stått på näsan, kommer vi ha resurser att starta om nya ugnar med kol igen?
  Det blir från start fast med förlorade kunder som måste återtas.
  Sådana scenarior brukar sällan fungera.

  Början på slutet för svenskt stål?

 9. Roland

  Läste nyligen en där professor Tomas Kåberg påstår
  vindkraften sänker elpriset även när det inte blåser. Han pekar där på vindkraftens lager, dammarna. De rymmer ungefär 30 TWh energi. När det blåser kan dammarna fyllas på i stället för att tömmas. När det inte blåser finns vattnet i dammarna och kan släppas på. I natt gav vindkraften upp till 8 GW, och vattenkraften var nere på just över 3 GW. Vi exporterade 3,5-4 GW under perioden. Vattenkraften får bra återhämtning så att tillrinningen kommer ikapp. Blåser det lite kan vattnet ge 14 GW (Den installerade effekten är 16,3 GW). Vindkraften fungerar mycket bra som komponent i vårt elsystem. Just nu levererar vindkraften bara aningen mer än kärnkraften.

  Import förekommer, men oerhört sällan. 2000 till 2010 hade vi de flesta år nettoimport. Från 2011 har det inte inträffat att utlandet fått leverera mer till oss än vi exporterat. 2022 exportrekord med 33 TWh. Netto.

  Alltså har inte denna kärnkraft hatare professor Tomas Kåberg varit upp på KU ?

 10. Tack för bra Artikel!
  Och nr 4, Magma – inriktingen att skrämma barn är en bedrövelse, skamligt och visar extra tydligt att klimathotet handlar om något annat än Vetenskap.

  Klimathotet är nu en vara som skall säljas – våra pensionfonder blir förlorarna, dvs vanligt folks blod och svett!

 11. TorbjörnR

  #9 Roland

  Det finns tyvärr inget med storskalig vindkraft som är bra för Sverige och svenskarna.
  Allt vindkraften kan göra kan tex kärnkraft göra bättre alla dagar i veckan.
  Det är ju inget nytt att vi kan spara vatten i dammar när el inte behövs. Nu sliter vindkraften på vattenkraftens turbiner och dammar så att underhållskostnader ökar och livslängden försämras, allt pga de intermittenta svängningarna från slumpkraften.

  Vindkraft är inte ens billig vilket lätt förstås om man räknar på det. All vindkraft vi har har varit subventionerat av skattepengar och bidrar till ökade elkostnader och ökade kostnader för nätet.

  Alla här vet att Kåberger är en bluff och högst delansvarig för Sverige katastrofala inflation på 12,3% i dec!

 12. Ulf

  Svar 9 Roland,

  Nej men han heter Kåberger och sitter i Vattenfalls styrelse och är i högsta grad ansvarig för nedläggningen av energiförsörjningen i södra Sverige.

 13. Ulf

  Nu uppmärksammas stämningarna av Exxon i svensk media också. Det påstås att de var medvetna om eventuella klimatproblem redan på 1970 talet. Tycker det är lite kopplat till dagens utveckling och grön politik. Dock det motsatta då fossila var vägen till fattigdomsutrotning.
  Vore intressant med en initierad rapport om sannolikheten att Exxon fälls i domstol och vad för bevis som faktiskt finns. För det låter helt orimligt att de visste på 1970 talet, när man inte ens vet nu.

 14. Nr 11 TorbjörnR
  Visst slits vattenturbinerna ut – och ännu värre, fisk och insektssamhällena totalhavererar av dessa extrema fluktuationer i flödena som vindkraften skapar – total katastrof för den biologiska mångfalden.
  Dom gröna och bolund är svenska naturens största fiender – och svenska naturskyddsföreningen klappar takten.

  Där kan man snacka om vetenskapsförnekelse – förr hade dom kallats galna!

 15. Mats Kälvemark

  #9 Roland
  Det du skriver låter ungefär som att när det blåser så kan man stänga av vattenkraften så att dammarna fylls? Berätta och dokumentera när detta senast unyttjades i verkligheten. Bara ytterligare en bland alla gröna, naiva obevisade illusioner. Och hur mycket av den nödvändiga svängmassan har du i de vindkraftverk du pratar om? Och hur mycket vattenkraft och dammar har vi i EO 3 och 4? Kårberger har förstört tillräckligt mycket redan genom att vara aktiv i styrelsen i Vattenfall och drivande kraft för att stänga R 1 och R 2 . Han måste bort ut styrelsen.

 16. Lasse

  #15
  Kårberger har strukit Vattenfall i sitt CV.
  I SVD debatt nämner han inte denna merit.

  SR/SVT håller på med sin alarmism och behovet av grön teknik dag ut och dag in.
  Hultman fick skälla på EXXON som kunde modellera dagens temperaturutveckling redan på 1900 talet.
  Varför inte lära av dem 😉

 17. Ivar Andersson

  Expressen
  ”Inflationen fortsätter uppåt och steg till 10,2 procent i december, enligt färsk statistik från SCB.
  – Det är en tuff vinter för hushållen, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker Nordea.
  Elpriserna ökade med 28,8 procent i december jämfört med föregående månad. ”

  Klimatpolitiken kostar.

 18. Lars Kamél

  EU:s makthavare har fått för sig att göra EU till världens fattigaste union. De ska bara begripa att det är vad ”grön” politik och klimatomställning leder till. Men de verkar inte vilja fatta. Vilket är en psykologisk gåta.
  Forskare som Nordhaus och Lomborg har visat att klimatåtgärder kostar mycket mer än kostnaderna för de klimatförändringar som undviks. Åtminstone upp till 3 graders global uppvärmning. Och då är de klimatförändringar som undviks modellresultat som knappast är verkliga. Dessutom är hela 3 graders global uppvärmning knappast möjlig att nå. Åtminstone inte på grund av växthusgasutsläpp.
  Forskningen om kostnader och nytta av klimatåtgärder ignoreras visst helt av makthavare och klimathotsreligiösa aktivister. I stället anklagas Lomborg för att vara förnekare av klimat. Det trots att han accepterar IPCC:s påstående om att växthusgasutsläpp orsakar stora klimatförändringar. Vars effekt dock bara beräknas kosta ett par procent av global BNP till 2100. Medan en minskning av användandet av fossila bränslen med X %, globalt, kan uppskattas kosta 0,8xX % av global BNP, där 0,8 kommer från de fossila bränslenas andel av världens energiförsörjning.
  Vad de klimathotsreligiösa vill, är jämförbart med att betala för en försäkring vars premie är många gånger högre än den ersättning som betalas ut om något händer.

 19. Nr 18 Lars K.
  Ingen psykologisk gåta – det handlar om tillhörighet, i detta fall makteliten.

  Idag finns inget utrymme kvar att stå utanför, varken vetenskapligt eller plattformsmässigt.

  Inte ens när svenska folket, med 20 procentenheter i demokratiska val, visar att dom är missnöjda med klimatpolitiken så ändras inriktning eller hänsyn.

  Vi tycks nu ha nått dit hän att den europeiska maktbubblan omöjliggjort demokrati och fri vetenskap.

 20. Lasse

  Fredagen den 13 idag.
  Fredagsmys med levande ljus:
  ”Drömmen om elen” med Jacke Sjödin:
  https://www.youtube.com/watch?v=O7XbgczbMkg

  😉

 21. Svensk miljöpolitik.
  På 1800- talet bedrev yrkesfiskarna i vänern ett mycket omfattande fiskevårdsarbete för att stärka olika fiskarters reproduktion – således kramades både gädda och gös på rom och ynglen fick växa upp i skyddad miljö tills dom hade större överlevnadschans, varvid dom sedan släpptes ut.
  Man vårdade sina sjöar med risvasar och översvämningsmader.

  Idag bygger vi hundratals, snart tusentals, mil vägar i vildmarken och anlägger ännu mer, 1,5m djupa kabelgravar, för att anlägga vindkraftskogar – i varje MKB säger företagen att det innebär ” obetydlig påverkan”.
  Utifrån detta förstör vi våtmarker, vattenmagasinering och tillrinning till våra älvar, sjöar och hav.

  På 2000- talet förstör vi, storskaligt och medvetet, våra skandinaviska vattensystem och insektssamhällen med vindkraft och efterföljande korttidsreglering av mängder av älvar och åar.

  Kan man då säga att vi som samhälle agerar vetenskapligt?
  Kan man då säga att vi mognat..eller rötnat?

  Och det sorgligaste av allt – vi kallar det grönt och hållbart.

  Vi är förvisso och utan tvivel vetenskapsförnekare på 2000 – talet.

 22. Evert Andersson

  #9 Roland

  Ta en titt på bilderna 23 – 26 så förstår du lite bättre hur kraftbalansen påverkas av utbyte av baskraft mot vindkraft.

  Vattenkraften har och har alltid haft en väldigt viktig funktion som reglerkraft. Det är den enda tekniken som finns för säsongslagring av energi som finns omedelbart tillgänglig i form av elektricitet.

  Den behövs också för variationer av nätets belastning över dygnet.

  Hur mycket dammarna får fyllas ovanför kraftverken och hur litet flödet får vara efter kraftverken regleras i vattenlagarna från 1917. Att de skulle göras mer tillåtande är inte rimligt.

  Dessutom påverkar nederbörden fyllnadsgraden och det i sin tur är ytterligare en väderfaktor som påverkar elpriset.

  Kåberger anlitades som expert av Japan för ett antal år sedan. De rehabiliterar sig nu efter den pärsen.

  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/10/Energi-221016.pdf

 23. Enough

  Att driva fram en produkt som inte bär sig själv, kan endast göras inom någon form av socialism/ avskilt samhälle.

  Ser vi ett EU som driver mot något som liknar Sovjetunionen? Det är djupt oroande att den borgliga sidan av politiken helt abdikerat från sina rötter i fri marknad ( kombinerad med socialt ansvarstagande).

  Dagens Moderater framstår som mer vänster än gårdagens sossar! Inte ens SD verkar ha tillräckligt med moteld för att pressa tillbaka M till sina konservativa rötter. De flesta partier är f.ö. långt ifrån sina respektive grunder, vilket ger en stor osäkerhet för väljarna; ” vad f-n får jag för min röst”? ( Travestering av känd företagsledares uttalande)

 24. UWB

  Det är helt korrekt som utmålas i artikeln. Man kan jämföra med topp-rovdjuren. Det är alltid slutkonsumenten som betalar i slutändan, antingen via ett högre inköpspris eller via högre skatter som används för olika typer av subventioner eller andra stöd.

  Som exempel på den första är jordbruksprodukter. Via ökad reduktionsplikt (primärt) och högre elpriser blir jordbruksprodukter dyrare (och driver inflationen). Som slutkonsument blir maten dyrare av dessa skäl.

  Som exempel på den andra är elcertifikaten, som tidigare ökade elpriset för att stötta (icke vinstdrivande) vind- och solkraftsfarmar.

  I grunden kan man koppla många prisökningar till åtgärder som tidigare regeringar drivit igenom som då driver inflationen och som Riksbanken försöker minska effekten av genom räntehöjningar (alltså dubbelbestraffning av konsumenterna).

  Så, utan elcertifikat, med alla sex reaktorer kvar och den idiotiska avfallsskatten för kraftvärmeverken skulle elpriset vara mycket lägre.

  Med lägre reduktionsplikt (EU miniminivå), ingen indexuppräkning av skatter (där momsen hänger med automatiskt) etc., skulle drivmedel ha en rimligare nivå.

  Båda dessa sammantaget skulle drastiskt minska inflationen och därmed motiven för de kraftiga ökningarna av styrräntan vilket tydligt visar att beslut tagna av tidigare Regering (primärt styrd av MP) ligger bakom den situation vi är i. Och inte har det lett till lägre koldioxidutsläpp heller , speciellt om man tar hänsyn till hur biobränslet har producerat.

  Slutsatsen är alltså att det som gjorts hittills har gjort befolkningen fattigare och en fattigare befolkning har inte möjlighet att köpa de dyrare varor som den så kallade omställningen leder till.

 25. foliehatt

  Scienceartikeln om Exxon finns för gratis nedladdning:

  https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk0063

 26. Hur stort är norrland egentligen?

  Den gröna industrin i norr vill ha 8000 nya vindkraftverk, säger dom.

  Arealmässigt behöver en normalstor vindkraftpark på 50 verk 4000 hektar.

  Varje verk behöver då ca 80 hektar, om vi då tar 8000 vkv × 80 får vi 640 000 hektar i markåtgång.

  Nu vet vi oxå utifrån vindbolagens glädjekalkyler gällande faktisk produktion att siffran 8000vkv minst måste dubblas.

  Vad händer sedan på vintern i norr när ett månadslångt högtryck drar in med vindstilla och 25 minus…

  Vad blir back – up…batteri..?

  Såå, hur stort är norrland?

  OCH, kan industrin däruppe kunna komma att utgöra ett miljöhot?

  Bolund och vetenskapen får väl dansa en vals tillsammans…

  Framtida generationer, huka er – för nu laddar det gröna monstret om!

 27. UWB

  EU har även ett krav om att inte sälja bilar som går på bensin / diesel efter 2035. Dit är det 12 år.

  Problemet är att den kostnaden igen hamnar på konsumenten. Hur ska elnätet klara av belastningen? Kan alla få samma rätt att ladda till rimliga priser. Som det är nu så kan de som har villa sätta upp en laddpost, men om du bor i hyresrätt är det sällsynt och kostnaden blir i vilket fall som helst högre.

  Traditionellt har Sverige en bilpark av större och säkrare bilar. Tjänstebilsåkarna har kunnat köpa välutustade bilar till relativt rimliga priser. Efter 3 år kommer de ut på marknaden och t.ex. yngre barnfamiljer kan köpa en bra bil för säg 200 000 kronor. Efter några år går den bilen ut i landsbydgen där den lever till den är 20 – 25 år.

  Ett bra system där det finns möjlighet för många olika inkomstgrupper att äga en bra bil till rimliga pengar. Elbilen är minst 30 % dyrare än dessa bilar i samma klass. Det betyder att varje grupp som köper en bil måste betala mer för varje byte. Hur länge håller batteriet och vad händer om det behöver bytas – det är ju det som är den stora kostnaden för bilen.

  Jag ser framför mig att en priviligierad grupp kan köra elbil, men att de som har sämst ställt inte kommer att ha råd med bil, då elbilen är för dyr och bensin / diesel bil är på utdöende. I vilket fall som helst blir det dyrare för alla grupper.

  Nu pratar vi bara Sverige, alla andra länder som har lägre inkomster än Sverige, hur går det för dem. Jag såg på Husdrömmar Sicilien, där en svensk familj renoverar ett gammalt hus i en fattig del av Sicilien. Du ser inte en elbil över huvud taget i det programmet, det är gamla bilar generellt och ofta småbilar. De kommer aldrig att ha råd att byta ut dessa till elbilar som kommer att kosta dem mångdubbelt mer i pengar.

 28. Torbjörn

  #16 Lasse
  Hur väl stämmer detta
  ”EXXON som kunde modellera dagens temperaturutveckling redan på 1900 talet.”?
  Är det någon som har läst vad Exxon egentligen kom fram till, och vilka parametrar de använde?

 29. Mark Krebs har i två inlägg på WUWT diskuterat ”den gröna omställningen” och dess omöjliga krav på material som finns i begränsad mängd i alla fall om den ska gå så snabbt som våra politiker vill. Detta apropå Gabriel O’s inlägg här och LKAB’s nyhet om nya fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller i Kiruna (finns ju även längre söderut i Sverige liksom uran). Inläggen på WUWT är fulla med referenser. Vore kanske inte så dumt om Sverige storsatsade på brytning av sällsynta jordartsmetaller, uran och annat som behövs, vi har ju nästan hela periodiska systemet representerat här i Bergslagen och uppe i norra Norrland https://wattsupwiththat.com/2023/01/12/rare-earths-electrification-mandates-and-energy-security-part-ii/

 30. #23 Enough
  ”Ser vi ett EU som driver mot något som liknar Sovjetunionen?”

  Stalin byggde sina städer med max 15 min till allt.
  WEF vill också bygga städer med 15 min till allt (och härma Kinas övervakning)

 31. Munin

  Om det är så att man vill förstå vart EUs politik är på väg ska man studera EUs jordbrukspolitik. Den byggde fram till ca år 2000 på att med tullar avskärma sig från konkurrens från andra länder. Då det gjorde att priserna blev högre än i omvärlden använde de sig sedan av exportbidrag för att kunna sälja sina överskott utanför EU. Kritiken mot jordbrukspolitiken blev efterhand omfattande och analyser från den tiden kan nu lämpligen dammas av, men nu tillämpas på allt som kallas ”grön” produktion. Alla slutsatser om vad protektionism leder till får nu igen högsta aktualitet, men nu över mycket bredare produktområde, som industriprodukter av alla slag. Sedan 1930-talets depression (med sina tullavskärmade länder) har strävan varit att genom frihandel få tillväxt och högre välstånd för länder, som går den vägen.

  Handelsförhandlingar i WTO på 1990-talet och en bit in på 2000-talet sökte nå fram till avtal som successivt skulle reducera tullarna i världen, men gick i stå till slut.

  Nu har protektionismen fått ett nytt ansikte där svag konkurrenskraft i s.k. ”grön” produktion ska skyddas genom nya tullar. Precis som tullar alltid har motiverats och som alla seriösa ekonomer vet alltid leder till onödigt höga levnadskostnader för befolkningarna bakom tullskydden.

  Förutom tullar kan den dåliga konkurrenskraften också leda till att allt vad s.k. ”grönt” måste stöttas indirekt genom allehanda subventioner dvs. man tar skattemedel och hittar på skäl att ösa dessa på den produktionen. Det är precis vad USA nyligen gett sig in på! Så startar en ny tävlan och blir grunden för handelskrig.

  Det är verkligen dags att världens tyngsta nationalekonomer ger sig in och debatterar hela utvecklingen och vart den leder. Varför ska samma idioti nu upprepas, som alla sedan 1930-talet insett, är fel väg.

  För Sverige och svenska politiker finns det all anledning att inte släppa fram nya dåraktiga tullar. Ledstjärnan för Sverige har alltid varit att främja frihandel och kunna låta industrin verka på världsmarknaden och ge vårt land välstånd.

  Nu finns en EU-byråkrati, precis som gamla jordbruksbyråkratin, ser sin chans att få växa och frodas under det s.k. ”gröna” paraplyet. Det är verkligen dags att ansvariga svenska politiker stannar upp och tänker till och lägger in starkast möjliga broms mot EUs tullplaner. De drivs av ”gröna” politiker och lobbyister, som bara är ute efter att rädda sig från konsekvenserna av oseriös vetenskap baserad på icke existerande klimathot.

 32. Lars Kamél

  Konspirationsteorin och desinformationskampanjen ”Exxon knew” har dykt upp flera gånger. Den har motbevisats varje gång, men dyker ändå upp igen, utan några större förändringar i budskapet.
  Exxon visste på 70-talet lika lite som klimatforskarna. Det var då, och är fortfarande, väldigt osäkert hur mycket växthusgasutsläpp påverkar klimatet. Visst, det fanns en liten, i stort sett obefintlig, risk att växthusgasutsläppen skulle orsaka stora och negativa klimatförändringar, kanske redan på 2050-talet. En så liten risk är helt enkelt ingenting att stänga ner ett företags verksamhet för.
  Idag, 50 år senare, står det än mer klart att risken är obefintlig. 50 år av ökande växthusgasutsläpp har inte lett till några stora och negativa klimatförändringar. Förutom fler värmeböljor, måste de klimathotsreligiösa ljuga ihop negativa effekter för att få till några. Eftersom fler värmeböljor hör ihop med färre köldknäppar, så är det inte uppenbart att ens det är negativt. Köld dödar ju fler människor än vad extrem värme gör.

 33. Lasse

  #28
  EXXON gjorde temperaturförutsägelser som slår de flesta:
  https://wattsupwiththat.com/2023/01/12/new-harvard-study-proves-exxon-scientists-far-superior-at-predicting-climate-than-the-ipcc-or-james-hansen/

  Men det är lika bizzart att anklaga EXXON som USAs stat för olika klimatpåverkande insatser.
  Clean air act har värmt jorden mer än fossila utsläppen-tack vare en renare luft och färre moln. Vem stämmer staten för detta?

 34. Torbjörn

  #33 Lasse
  Nu menar jag vad som egentligen stod i deras rapporter, vilka parametrar fanns med.
  Hur ska vi veta om de bara gissade, eller kunde förutspå förändringar i albedo, solinstålning och havsströmmar?

  Att de sedan gissade bättre än Hanssen är kanske ingen skräll

 35. Jihan

  Det finns en uppfattning att alla
  i Norrbotten hurrar över fossilfritt
  stål det är inte sant vi är flera som
  hade invändningar mot vansinnet
  från dag ett.

 36. Lasse #33,

  Gröna organisationer har stämt EXXON i delstat efter delstat. De kallade sig ”EXXON Knew” och anklagelsen är att oljebolaget VISSTE hur det skulle bli men hemlighöll detta för politiker, allmänhet och tydligen också för forskare inom IPCC. För detta ”brott” har de gång på gång men hittills förlorat alla mål. Domstolarna tycker att klimatfrågan är en politisk fråga och inte en fråga för rättssytemet. Tydligen ar de gröna organisationerna gott om pengar för att driva rättsprocesser.

  På liknande sätt så har en grön organisation stämt Shell och den Holländska staten. Där godkändes anklagelsen och vi får väl se hur det går. Det kan bli dyrt för de holländska skattebetalarna och de gröna organisationerna kan tjäna stora pengar.

  Även i Sverige har vi en pågående process, denna gång enbart mot svenska staten. Här är ett inlägg av civilrättsprofessor Torsten Sandström om detta https://klimatupplysningen.se/lagvatten-ifraga-om-klimatjuridik/

 37. PS. Därför är det viktigt att den nya regeringen skyndsamt avskaffar alla juridiskt bindande lagar; Klimatlagen och Parisöverenskommelsen (inlemmad i svensk lagstiftning) t.ex.

  De gröna har för länge sedan övergett tron på demokrati och politiken och försöker nu att med andra maktmedel att tvinga på samhället sina åsikter. Situationen är allvarlig.

 38. Lasse

  Det är farligt när man gör sig beroende av fanatiker som agerar utan nationella hänsyn.
  De må vara gröna Cementa motståndare eller samer i renbetesland eller för den delen NATO motståndare med tillgång till dockor.
  För att inte tala om EUkomissionärer utan kunskap om elnät!

 39. #33
  Det var en köld-dipp på 70 talet och man diskuterade kommande istider (jag mins det) samtidigt som de första CO2 påståenden började synas mer.

  Är det kallt är sannolikheten att det blir varmare större än att det blir mer kallare.

  De gissade 0,2 gr/dekad och fick någorlunda rätt.

 40. stig morling

  Tack Gabriel med fler flitiga skribenter!
  Några miljöhistoriska sakförhållanden:
  1. Om utbyggnaden av vattenkraften i våra älvar:
  Läs gärna om ”Freden i Sarek” från 1961 och kompletteringen med skyddet av Vindelälven ca tio år senare. Kommentar: Har någon sett en seriös analys av vindkraftsetableringen från vare sig en grundlig MKB-analys, en rejäl beskrivning av biotoper, eller för den delen vad som är en analys av en rimlig teknisk och ekonomisk livslängd – och inte bara ett ytligt tal om ”hållbarhet”?
  2. Om vattenvården i Sverige: Observera att denna började för ca 100 år sedan. Stockholm utredde hur vattnen runt Stockholm skulle skyddas. Kring år 1930 fattades beslut om byggande av Henriksdals avloppsreningsverk. Invigdes första gången 1941 – anläggningens lokalisering kan med goda skäl kallas just ”hållbar”. Den lär nog hinna fira 100-års födelsedag!
  3. Tyvärr är våra politiker lika kortsynta inom vattenvården: För bara ett par decennier sade en ledande politiker om driftstrategien för ett ledande kommunalt vattenbolag: ”Vi har skippat det förebyggande underhållet, vi tar smällen när den kommer” – ja det gällde inte vattenledningen i Askersund, om någon nu trodde det,/PAX ET BONUM -Stig

 41. Arild Fuglerud

  Tack, Gabriel för en utmärkt sammanfattning av den gröna politikens tokigheter.

  Jag har även en kommentar till #9 Roland: Det bästa för Sverige både ”hållbart” och ekonomiskt hade varit att köra de numera nerlagda kärnkraftverken betydligt längre, investerat i ny kärnkraft och skippat all investering i vindkraft ( med alla subventioner).

  Det hade minskat arealbehovet för ny energi, resulterat i mindre råvarförbrukning, mindre CO2-utsläpp, mindre ingrepp i naturen och lägre energipriser både när det är vindstilla och blåser.

  Och dessutom en betydligt mer robust elproduktion med hög verkningsgrad.

 42. tty

  #9
  ”Läste nyligen en där professor Tomas Kåberg påstår vindkraften sänker elpriset även när det inte blåser. Han pekar där på vindkraftens lager, dammarna. De rymmer ungefär 30 TWh energi. När det blåser kan dammarna fyllas på i stället för att tömmas. När det inte blåser finns vattnet i dammarna och kan släppas på. ”

  Det borde ju alltså gälla alla kraftslag utom vattenkraft? Så även kärnkraftverk sänker elpriserna även när de är nedstängda?

  Lustigt nog pekar priserna på motsatsen. Elpriserna skenar både när ett kärnkraftverk går ned och då det inte blåser.

  Kåberger är med förlov sagt en skojare.

 43. Anders

  #24 UWB. Kan Du (som verkar behärska de ekonomiska parametrarna) för en i de sammanhangen fåkunnig vara snäll att utveckla lite mer runt formuleringen ”den idiotiska avfallsskatten för kraftvärmeverken”. Är detta energislag verkligen extra hårt beskattat i dagsläget? Hur länge och varför har det varit så?

 44. Paul Håkansson

  Håkan Bergman
  06:24, 2023-01-13

  Det intressanta var att på samma seminarium uttalade en kvinnlig representant från ECB precis tvärtom. Lite skoj tyckte jag då han fullständigt körde över henne i frågan. Karma.

 45. Paul Håkansson

  Magma
  07:03, 2023-01-13

  Följ Armstrong Economics blogg så får du svaret.

 46. Håkan Bergman

  Anders #43
  Om det bara varit straffskatt på el producerad i fjärrvärmeverk som eldar avfall, men icke regeringen Lövfvén med mp slog till med ett helt batteri med skatter och avgifter på all fjärrvärmeproducerad el.
  https://dagensopinion.se/artikel/energiforetagen-skatter-slar-ut-fjarrvarmen-gar-rakt-mot-energioverenskommelsen/
  Det enda verkningsfulla batteri den regeringen presenterade, tyvärr bestod det av bara en enda stor minuspol. Sen fick Bagdad Bob I resa landet runt och ”hitta” effekt.

 47. Adepten

  #46 Håkan Bergman

  Hur rimmar det mot slopade skatter för fjärrvärmeföretagen, höjt solcellsstöd och ett kommande intäktstak för elproduktion. Det är några av de viktigaste regeländringarna på energimarknaden för 2023?

 48. Daniel Wiklund

  OT Dom gröna kör hårt i Tysklanf. Och imorgon får dom hjälp av yrkesdemonstranten Greta. Vad har hon där att göra. Har hon fått kallelse av Gud. Undrar om hon i likhet med många drabbats av höga elräkningar. Men hon har ju råd att betala. Hon har blivit rik på den sk klimatkrisen.

 49. Anders

  #43, 46, 47. Är jag ensam som associerar dagens klimathysteriska politik med en för Sverige frätande batterisyra?

  PS. Noterar Ni som jag att det ännu efter 2 dygn, 7 timmar och 36 minuter inte kommit något svar från våran käre ”Kent” om vilka bevis hen har för en klimatkris? Kanske en talande tystnad? DS

 50. Matz Hedman

  #49
  Kent svarar inte när fakta är så glasklara som i detta inlägg (tack Steven).
  Hens mage bråkar med hjärnan när det hen känner inte matchar fakta. Bättre att vara tyst.
  Jag undrar vad Sverige borde ha gjort mer av och på vilket sätt det varit bättre.

  Kent?

 51. Roland

  #42
  Kan du för mig förklara varför vi exporterade 33Twh el vilket var mest i Europa men bara köpte 0,18Twh om vi har brist på el.

  Sverige slog 2022 rekord i elexport enligt Svenska kraftnät, var det vindkraften?

 52. Matz Hedman

  #51 Roland
  Kan du förklara för mig varför min elräkning för december blev 12.000kr (2500 KwH) när allt man gjort förutom att lägga ner kärnkraft är att investera i billig (nästan gratis) elproduktion?

 53. Daniel Wiklund

  # 51 Roland Sverige slog rekord 2022 i elpriser. Var det vindkraften.

 54. Magma

  #13, 32, 36.
  ”Exxon knew”
  Jag kommer ihåg skriverier i media om Exxons ”forskning” sedan 15 till 20 år tillbaka och även då beskylldes de för att veta.
  Som jag minns det gick även någon representant för bolaget i svaromål och utan att nu vara säker på att minnas varje detalj korrekt så hade man forskat på hur väder och klimat utvecklades – dock inte med den lilla onda gasmolekylen i fokus – utan för att man hade ett flertal havsbaserade oljeplattformar som plågades av vågor och vind.
  Som jag tolkade det så var man medveten om att klimatet förändrades från tid till annan och man ville veta om plattformarna skulle stå pall för väderförändringarna …
  Visst skulle deras uttalande kunna vara en efterkonstruktion – men jag ser inte skälet till det eftersom klimatfrågan vid den tiden inte var någon stor fråga för allmänheten – visst använde Thatcher den för att få de brittiska gruvarbetarna att ”förstå” att deras strejker kunde leda till nedläggning av kolbrytningen … men det var på den nivån debatten drevs på 80- och 90-talen …

 55. Adepten

  #49 Anders

  Om jag gör en fenomenologisk analys av mig själv skulle dagens konklusion bli följande:
  Fossilbränsleindustrin, som fyllde atmosfären med kol, kan nu hjälpa oss att också fylla den med svavel genom solar geoengineering eller system för ”kolbindning” typ CCS eller möjligen med BECCS.
  Då behöver inte olja och gas stanna kvar i marken.

  Men vatten- & kärnkraft, solpaneler och vindkraftverk är ändå vårt bästa vaccin mot befarade höga temperaturer i framtiden.

  En annan icke värdegrundsbaserad åsikt kan vara en befolkningsreduktion i form av svält, krig och pandemier som i dagsläget tycks praktiseras av världens politiska makthavare, vilket tycks vara mer humant än ett syrabad.
  Rätta mig om jag har fel?

 56. Magma

  #48 D.W.
  ”Greta”, får vi använda hennes namn nu när hon registrerat det som sitt varumärke … ? 🤔

 57. TorbjörnR

  #51 Roland
  Om inte Sverige fyller minst 70 % av våra utlandskablar i södra Sverige framförallt se4 importerar vi tex Tysklands och Polens elpriser.
  Tex 3,7 GW är ca 33 TWh vilket då krävs i export för att inte få höga elpriser.
  Vi har drygt 5 GW i utlandskablar vilket ger ca 3,5 GW (70%)

  Så denna ”stora” export hjälper inte vår elräkning. Vi har elbrist för vi fyller ej kablarna kontinuerligt!
  Det är inte jättesvårt att förstå

 58. SatSapiente

  #51 Roland
  Det går utmärkt att ha överskott på energi (TWh, GWh, MWh) och ändå ha underskott på effekt (TW, GW, MW).
  Om Sverige har stor elproduktion när det blåser och solen lyser som mest och vi inte har och inte kommer att få storskalig möjlighet att lagra elenergi, så blir resultatet att vi måste sälja el till ett lågt pris när vi har stor produktion och får köpa el till ett högt pris när vi har liten produktion.
  Detta fluktuerande elpris gör att lönsamheten för kraftslag med höga fasta kostnader (läs kärnkraft) minskar och att de som driver dessa eller ev. överväger att bygga nya på sikt kommer på andra tankar. Att driva ett kärnkraftverk är ingen filantropisk verksamhet, de drivs med lönsamhetskrav och med krav på spelregler längre än en mandatperiod.

  Men lagring av elenergi då?

  Batterier, dyrt och brist på material för att realiseras i stor skala, hela världsproduktionen av alla batterier skulle kunna lagra Sveriges elförbrukning i 2 tim.

  Vätgaslagring, ännu dyrare, okänd kostnad för storskalig realisering och usel verkningsgrad (El -> H2 -> El), c:a 30%.

  Jag har sett en siffra på produktion från solpaneler, under månaderna nov – feb producerar dessa i Sverige genomsnittligt c:a 3% av årsproduktionen från anläggningen, alltså producerar de som minst när behovet är som störst. Än så länge går det att sälja egenproducerad el från solpaneler, men den möjligheten kan vara endast ett pennstreck från att försvinna om produktionen från dessa, främst sommartid, blir för stor och priset därmed går mot noll.

 59. Anders

  #50 Eller så betalade Klimatfonden, SNF, Greenpeace, Mp, Hultman eller WEF inte kentaurerna för fler infiltrationstimmar av oss på KU? Att de under sin korta tid uppvisade en ganska tråkig attityd är väl ändå ett understatement. Mycket skrik för lite ull, sa bonden när han klippte grisen…

 60. Adepten

  #51 Roland

  Elpriset beror på att Sverige är knutet till den europeiska elmarknaden. Hade vi haft BEKEN-modellen skulle våra elpriser vara låga.
  Problemet bottnar i att elkraft som en samhällskritisk tillgång helt lämnats över till en vinstdriven marknad. Naturligtvis kommer bolagen göra allt för att vinstmaximera sina verksamheter.

 61. Daniel Wiklund

  Norrbotten ska ju vara ledande i den gröna omställningen. Inte bara i Sverige utan i världen. När det gäller fjärrvärme så är vi ledande i Sverige. Har tillsammans med Oxelösund billigaste fjärrvärmen i Sverige. För uppvärmningen av min villa betalar jag 60 öre, och inga tillägg på det. När jag började med den för 20 år sen betalade jag 38 öre. Nåt för övriga Sverige att ta efter. Det är överskottsgasen från SSAB som värmer nästan hela Luleå. Men när stålet ska bli grönt så är det slut med den billiga fjärrvärmen. Men vad gör man inte för att rädda planeten.

 62. L.A.

  1 liter råolja kostar enligt dagens DI 230113, 5,15 kronor/litern (WTI) och 5,5 kr/l /(Brent), det förblir liksom benchmark.

  I liter ”olja” i ena eller andra formen ger ca 2 kW el ut ur ett typ ”JULA-aggregat” – vilket i sin tur säger en del om dagens-el-priser.

  Eller snarare väcker frågor kanske…

  Är det inte så att de tyska elpriserna som nu tydligen bestämmer de svenska elpriserna belastas rätt tungt av EUs utsläppshandel?

  Det framgår att under 2021 så steg priset på dessa utsläppsrätter med drygt 165 procent, vilket därmed blivit en faktor att räkna med för energibolagen som ingår i systemet.
  Priset på EUs utsläppsrätter väntas stiga ytterligare under 2023 till 100 euro per ton.

  Så svenska el-konsumenter i ett land med en i stort fossilfri elproduktion får nu alltså betala elpriser för att ”bekosta” tyska elproducenters utsläppsrätter, ja för att då elda olja, kol och gas.

  Detta känns som en verklig ”vinstlott” för boendes i ett kallt land som Sverige.

 63. Exxon knew?

  Av all de som gissat så får den som kom närmast pisk.
  Lite som flytprovet under häxprocesserna.
  Kejsarna i Kina avrättade de meteorologer som gissade fel, här är det tvärt om.
  Det får gissas vad som helst, men inte verkligheten.

 64. Hans H

  #51 Roland

  SvK´s statistik över konungariket Sveriges exportöverskott av vindel är ointressant så länge som det finns stora begränsningar i stamnätets överföringskapacitet.

  Se varje EO som ett land för sig och gör du upp en timvis statistik över elproduktion och elkonsumption inom varje EO. Du kommer att finna att EO1 och EO2 – tillsammans med norska EO som ligger ännu bättre till – har Europas bästa situation vad gäller produktionskapacitet kontra förbrukning. Medan EO3 och framförallt EO4 ligger i Europas absoluta botten.

  Det här är en sanning som nog även du tagit till dig?

  Vad får den för konsekvenser för de siffror du pratar om? Jo, vid bra blåst i norrland – där vi har många vindkraftverk – kan vi producera långt över norrlands behov. Våra kablar i stamnätet söderöver är inte dimensionerade för att vräka ut elöverskottet på sydsveriges eller kontinentens marknader… Så merparten exporteras till Norge till skitpriser. Förutom att vi själva drar ner så gott vi kan på vattenkraften i norr. Men behovet av svängmassa i ledningsnätet för export söderöver gör att vi inte kan spara riktigt så mycket som vi skulle vilja. Tack MP för det….

  Norrmännen drar ner på produktionen av vattenkraft och sparar vattnet i sina magasin…. Och vid lite vind exporterar de el i motsatt riktning – även transitering genom norrland till norra Finland sker – till skyhöga priser och så skrattar norrmännen hela vägen till banken.

  Norge har även byggt ut sin exportförmåga till UK kraftigt från södra Norge och har sedan länge kablar därifrån till Sverige och Danmark. Redan i realskolans geografi lärde jag mig på 50-talet om att vattenkraften i Europa fanns främst i Norge och norra Sverige.

  Norrmännen är ju med sitt Nordsjön med gas och olja och sin vattenkraft de verkliga ”energibaronerna”. Och de skrattar gott åt de amatöristiska energianalyser som sprids av vindkraftskramare som Sveriges förre energiminister Farmanbar och du Roland……

 65. Peter

  vindkraften överlever endast på subventioner från politiska beslut. Det är i grunden ett idiotiskt mekaniskt missfoster till energislag.
  Att fortsätta att göda denna ”industri”är oförklarligt. Det kommer på sikt att leda in Sverige i nyfattigdom. Industrier kommer att läggas ner.
  Ett land som inte producerar något kommer att dö.
  Vi kan inte bara klippa håret på varandra, vi måste exportera för att överleva.
  Sverige är på väg tillbaka till 20-talet, 1920,

 66. Nu har väl de flesta fått sin elräkning.
  Även alla de som hade 43 öre och skröt med det förra året bör ha blivit varse när avtalen löpt ut.
  Nu snittas 3,30 i december (+ alla skatter, mätaren osv)=5,20.
  Ja, en normal elräkning för lilla villan med värmepump och 1082 kWh för december landade på 5670 kr.

  Den som tror att staten (ett väsen) kommer att sänka eller ge efter de enorma summor som de fått blodad tand för är en komplett idiot.

  I mainstreammedia står folk på kö för att hylla det nya. Minsann, om vi kan exportera varenda kWh för att sänka Polens koldioxidutsläpp så är det bra, vi har råd basuneras det ut.

  Att företagen offras bryr de styrande sig inte om eftersom de får sin utkomst från staten och är aldrig anställda i någon liten firma.

  Klimatföretagen går bra och tar tacksam emot ymnighetshornets enorma flöde.

  Till elen skall läggas ökade matkostnader och räntehöjningar. Minst extra 10 000 / mån och hushåll.
  Grattis Klaus med anhang!

 67. Simon

  Konstaterar än en gång att ”Kent” lyser med sin frånvaro. Det är dyrt med el. Kanske hen också fått sin elräkning…

 68. Paul Håkansson

  Carbon and Climate Catastrophe

  Dr. Patrick Moore– Co-Founder and former President of Greenpeace, Director of the CO2 Coalition, Senior Fellow of The Heartland Institute, and author of ”Fake Invisible Catastrophes and THreats of Doom”

  https://www.youtube.com/watch?v=lX1z_6pvM-Q&ab_channel=SteamboatInstitute

 69. Munin

  # 31
  Tillägg: Alla bör titta på kvällens rapportsändning i SVT. Inledande nyhet är nu att EU vill införa industristöd till s.k. ”grön” produktion. Tydligare kan det inte bli hur dårskapens väg byggs på bit för bit.

  Alla ansvariga svenska politiker bör blockera detta förslag. Om det inte sker blir Sverige delaktigt i att starta samma idiotiska förlopp, som ledde till 1930-talets depression.

  Det som pågår bör omedelbart lyftas till debatt i riksdagen så detta inte kan få pågå utan att det blir offentligt och ansvariga statsråd tvingas inse att de blir medskyldiga till de värsta formerna av protektionism.

 70. Micke

  Några investerare verkar iallafall inse vansinnet british vollt påväg mot konkurs.
  Undrar hur länge northvolt håller ut?

 71. Munin

  # 31, 69
  Tillägg: Se på kvällens Aktuellt SVT. Professor som har fattat hur fel det är med subventionerna till s.k. ”grön produktion” i USA och som EU också vill införa. Handelspolitiskt haveri och i förlängningen ett fattigare USA och EU. Så blir det när det ”gröna” vansinnet sprider sig som ett gift i västvärlden. ”Grön” galenskap som har sin grund i klimatreligionen och kan existera för att massmedia inte släpper fram vetenskaplig kritik av grunderna för det s.k. klimathotet

 72. foliehatt

  Micke, #70,
  jag hörde Peter Carlsson, VD Northvolt, på radion härom morgonen. Han påstod att det var kritiskt för Northvolts satsning, dvs nya jobb, jordens överlevnad, etc. att Sverige nu byggde alla de vindkraftsparker som olika investerare har föreslagit. Detta så att Northvolt och andra får tillgång till den effekt som krävs.

  Men, jag tror att skon klämmer på ett annat vis. Då väder-el kräver lagring så ökar Northvolt den avsättning för sina produkter som de kan räkna på – med varje vindkraftverk och solpanel som installeras i Sverige. Han krattar helt enkelt framför sin egen dörr – vad gäller avsättning för de produkter hans företag ämnar producera.

  Det förvånar mig alltid hur de mest högljudda företagare i den privata sektorn verkar helt oförmögna att räkna hem svarta siffror om de inte får pengar från det allmänna (=skattemedel)

 73. Adepten

  #72 foliehatt

  Britishvolt förväntas ansöka om konkurs.
  http://www.vibilagare.se/nyheter/britishvolt-forvantas-ansoka-om-konkurs-valdigt-synd