Lågvatten ifråga om klimatjuridik

court 1

I en debattartikel i SvD (se nedan) pläderar juristprofessor Jonas Ebbesson – Stockholms universitet – för möjligheten att vid svenska domstolar stämma staten för att samhällsledningen har åsidosatt sitt ansvar enligt åtaganden i skilda miljödokument. Han räknar upp flera internationella avtal eller konventioner som den svenska staten skrivit under. Han pekar också på den svenska Regeringsformen (RF) och den författning som upphöjt Europakonventionen om mänskliga rättighet till svensk lag. Slutligen ordar han om ett par utländska domstolsavgöranden som han tycks mena ge honom stöd även i vårt land, men han nämner exv inte den kanske mest relevanta domen från Norges högsta domstol, Rt 2020:34.

Mängden rättskällor i hans kria imponerar kanske på den juridiskt obevandrade. Men Ebbesson problem är att det råder ebb vad gäller de åberopade reglernas förmåga att förplikta den svenska staten avseende skeenden i klimat och miljö. Ingen av hans källor säger explicit – eller ens i andemeningen – att den svenska staten avsett att påta sig ett materiellt klimatansvar av visst slag mot svenska medborgare.

Sak samma gäller det sk Parisavtalet, som är ett allmänt politiskt åtagande mellan signaturstaterna och inte alls är avsett att utgöra en garanti till förmån för undertecknarna – än mindre gentemot svenska subjekt. Det rör sig närmast om högtidliga ambitioner, men inte instrument som talar om hur den enskilda staten måste gå till väga.

Ebbessons nämnande av den svenska Regeringsformen som ett möjligt vapen i kampen mot klimatet är rentav komiskt. Nu rör det sig om ren och skär retorik. Även för en icke-jurist är satsen i RF – att ”[d]et allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer” – enbart en svepande allmän målsättning. Några direkta rättsliga medel anges inte. Det är en uppenbar politisk framtidsfråga som underförstått överlämnats till politikernas tämligen fria val.

Inte heller den folkrättsliga Europakonvention – numera alltså upphöjd till svensk lag – som Ebbesson nämner är skriven i syfte att frånta respektive signaturstat sin makt över energipolitiken eller den yttre miljön. Europakonventionen rör mänskliga rättigheter, dvs förbud mot begränsningar i människors rörelsefrihet inom nationen, förbud mot fängslande utan lagstöd, användning av tortyr, rätt till frihet för yttranden, religion och liknande samt krav på rättvisa domstolsförfaranden. Läsaren inser att det krävs rejäla kullerbyttor vid tolkningen av konventionen för att få den tillämplig på någon procent CO2 hit eller dit enligt FN:s och IPCC:s politiska påståenden. Jag skulle bli ytterst förvånad, rentav tappa hakan, om den svenska Högsta domstolen i framtiden skulle fastställa att en procent CO2-avvikelse skulle stå i strid mot konventionen eller att ett slopande av kravet på inblandning av skogsbränsle i svenska drivmedel (för övrigt sprängfulla med CO2!) skulle anses vara juridiskt förbjudet. Sådan är inte den svenska rättstraditionen.

Ebbesson nämner även den sk Klimatlagen. Här står vi inför en lagstiftning som noga konstruerats för att just slippa rättsliga klagomål mot politikernas metodval vid tacklandet av en ökad temperatur. I denna skrattretande kortfattade lagtext har Miljöpartiet närmast fått lite lördagsgodis att suga på i form av en synnerligen vag ambition. Men ingen hårdvaluta. Den konkreta metod som anges är endast planering och redovisning. Om lagstiftningen syftat till tuffare juridiska krav säger det sig själv att utrymme funnits för en eller flera paragrafer om detta. Men de saknas alltså.

Ebbesson tillhör en krets internationella miljöaktivister som önskar använda nationella rättsregler för att hindra den klimatkris man ser i pipelinen. Jag ifrågasätter inte Ebbessons politiska rätt till en sådan kamp. Låt honom få känna sig som Engelbrekt. Men det är uppenbart att hans juridiska resonemang får karaktären av bondfångeri. Det trista syftet är att sätta en troende miljörörelse på språng, med hjälp av rättsliga nödargument som kan förefalla politiskt härliga för de mer handfasta kombattanterna. Jag menar att vi redan ser vådan av en sådan propaganda. Hoppfulla miljöaktivister tar sig själva rätt. Senast stoppades trafiken in till Stockholm i rusningstid. De fastklistrades enda syfte var att återställa svenska våtmarker som blivit torrlagda under århundraden. Att någon inte avled i ambulanser som stoppats på väg till sjukhus var rena tillfälligheten.

Jag menar således att Ebbessons aktivism medfört att hans juridiska analys tillhör drömmarnas värld. Jag inser att alla kan begå misstag. Men Ebbessons är planerade. Han skriver något som rättskällorna inte ger stöd för.

Torsten Sandström, professor em civilrätt vid Lunds universitet

Länkar:

https://esvd.svd.se/p/svenska-dagbladet/2022-11-01/a/statens-klimat-ansvar-kan-provas-i-domstol/1001/693429/32486743

https://www.svd.se/a/vegk9j/jonas-ebbesson-statens-klimatansvar-kan-provas-idomstol

https://www.svd.se/a/xgmOVp/statens-klimatansvar-kan-provas-i-domstol

https://www.greenpeace.org/sweden/pressmeddelanden/45707/besvikelse-efter-dom-till-fordel-for-norska-oljestaten/

https://miljomytene.no/2020/09/22/politikken-ma-ikke-rettsliggjores-saerlig-ikke-pa-et-tynt-faglig-grunnlag/

https://www.klimasøksmål.no/

https://www.thommessen.no/aktuelt/klimasoksmal

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Tänk om all den energi som klimathotsreligionen frammanar hos aktivisterna kunde läggas på någonting som förbättrade samhället, miljön, barns hälsa eller något annat behjärtansvärt i stället för att bara skrämma de som inte gör sig besväret att ta reda på och på att reflektera.
  Tack till Torsten för ditt bidrag till en sansad debatt!

 2. Evert+Andersson

  Stort tack för en juridiskt kompetent beskrivning av stôlleprovet.

  Beskrivningarna vill jag gärna låna. Lördagsgodis till MP 🙂 Parisavtalet beskriver du exakt som det är. En välmenande överenskommelse att göra så gott man kan.

 3. UWB

  Tack Torsten, jag anser att nedläggningen av fullt fungerade kärnkraft i större utsträckning medverkat till att öka koldioxidutsläppen (om nu bakgrunden till klagan var att Sverige inte gjort tillräckligt för att minska desamma). Dessa var ”avskrivna” byggmässigt, men målet enligt MP var att ersätta dessa med vindkraftverk, som byggmässigt leder och har lett till avsevärda utsläpp av koldioxid genom byggmaterial, anläggningsmaskiner, material, transporter etc.

  Även om koldioxidutsläppen är små för vindkraftverk under produktionsåren uppnås inte de uppskattade 12 gram/kWh förrän samma år som de skrotas (och de uppnått den beräknade livslängden och producerat de beräknade antalet kWh).

 4. Två professorer inom juridik med diametralt motsatta åsikter.

  Och i tinget kan det gå hur som helst, för att inte snacka om hovrätten, de gör precis som de vill där.
  Frågan som uppkommer är om tinget följer efter rådande mode. WEF tentakler är långa och smutsiga.
  Hade varit kul med betting, eller typ tipset. Kärande=1, svarande vinner=2 och X för förlikning…

 5. TB

  Torsten Sandström.Tack för ditt klarläggande inlägg. Har du försökt få in det i SvD som replik på Ebbessons artikel?

 6. Lars Thorén

  Tack. Väldigt bra och fyndigt formulerat!
  Dessa fakta och formuleringar ska användas i kommentarsfälten i våra media!

 7. Sören G

  Slog på SR P1 strax för fem. Det var repris av något program och man diskuterade SOM-institutet som fått fram att antalet ”klimatförnekare” hade ökat till 8%. De flesta var äldre lågutbildade män hade SOM-institutet påstått.
  Men nu hade SD börjat profilera sig som ”klimatförnekare” med Elsa Widding. Och Jimmy Åkesson hade framfört att det är en yttrandefrihetsfråga. Men det tog panelen avstånd ifrån ”Det är vetenskapligt fastslaget att människan förorsakar klimatförändringar, så det vet vet vi” yttrade Annika Digreus, tror jag det var.
  Det som man inte förstår i medierna är att debatten inte alls handlar om huruvida människan påverkar klimatet. Utan om hur stor betydelse det har och huruvida en något högre temperatur är bra eller dåligt. Och om de s.k. klimatgärderna har någon betydelse för temperaturen och om de inte i själva verket är skadliga. Det är ju direkt lögnpropaganda att klimathotsskeptiker är lågutbildade. Det är ju precis tvärtom. Det är ju de som har utbildning inom naturvetenskapliga ämnen som har förmågan att sätta sig in i klimatfrågorna.

 8. Håkan

  Tack, professor Sandström

  Man undrar ju huruvida denna process blir en prövning av hur staten följer klimatlagstiftningen eller en prövning av hur aktivistiskt rättsväsendet har blivit.

  Synpunkter på det, professor Sandström?

 9. Tittar man på ekvationen Sverige och dess klimatutsläpp, dess co2 avtryck från energisektorn och dess stora kolsänkande vildmarker som Sverige genom lagar förvaltat så kan vi tydligt se hur felaktigt det blir att försöka hänga ut just Sverige.
  Norge tex har nästan dubbla utsläpp av co2 och på andra sidan atlanten i Kanada har dom i runda slängar 5 gånger högre utsläpp per capita.
  Nedmonteringen av kärnkraften som miljöpartiet ledde gav visserligen en ökning av co2 utsläppen på 10% från energisektorn 2020 jämfört 2021 men från så låga tal att åtalet blir löjligt.
  Pengarna för denna process borde gått till Ukraina istället men empati är ett okänt begrepp för dessa organisationer.

 10. UWB

  Man vet inte vad som gått fel, men enligt följande statistik ligger Sverige oerhört bra till – och ännu bättre med kärnkraften kvar. Fokusera på det som är relevant i stället.

  När det gäller ordet ”klimatförnekare” – hur har det ens uppkommit, det är ju snarare de som tror på CO2 effekten fullt ut som är det.

  För ett tag sedan såg jag på ett fantastiskt bra program om hjärnforskaren Marian Diamond – hon var den förste att säkerställa att hjärnan inte var förbestämd via genetiska anlag utan att den utvecklades under livet, antingen till det bättre eller sämre beroende på hur man levde livet. Hon fick stort motstånd från början, för att de gamla professorerna (gubbar) hade ”bestämt” att hjärnan inte kunde påverkas.

  Det är samma sak med klimatfrågan och jag är ganska säker på – även om andra inte är lika optimistiska – att denna fråga kommer att segla upp som den nya migrationsfrågan. Med det nya styret är den frågan numera ”död” och med hjälp av ifrågasättande kan förhoppningsvis CO2 fokuset ifrågasättas och all relevant information beaktas.

  https://www.statista.com/statistics/789024/emissions-co2-dioxide-of-carbon-by-country-eu/

 11. Håkan Stenberg

  Med anledning av en pågående debatt om SVT på Facebook undrar jag om någon vet hur Elsa W ställt sig till en inbjudan till en direktsänd intervju och debatt. Jag vet att hon har avböjt inspelad och redigerad intervju, men tydligen är läget annorlunda.

 12. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Närmare till hands ligger väl att stämma eller väcka åtal mot ansvariga för ogrundade och skadliga beslut och åtgärder.

 13. Staffan Lindström

  7 Sören G

  Programmet heter ”Det politiska spelet” avsnitt nr 448. Ligger inte ännu ute på SR P1…”Originalsändningen” gick i lördags…Inte tillräckligt med skattepengar…??

 14. foliehatt

  Håkan Stenberg, #11,
  Elsa Widding har erbjudit SvT/Bjerström debatter/intervjuer i direktsänding. Men utan att de har nappat. Sök ex. vis på EWs Klimatkarusellen avsnitt 46 (https://www.youtube.com/watch?v=OmdaVbUaXXc)

 15. Ivar Andersson

  Torsten Sandström tack för din granskning av Jonas Ebbessons debattinlägg.

 16. Daniel Wiklund

  OT Lite lugnande ord från den aktuelle Svante Pääbo. Hans framtidstro ” I det långa perspektivet har vi människor genomlevt istider, värmeperioder och andra utmaningar. Är det något som är typiskt mänskligt är det att vi är anpassningsbara. Vi bor från Arktis till tropiska regnskogar. Jag tror inte att människan kommer att dö ut”.

 17. #16
  ”…Jag tror inte att människan kommer att dö ut….”

  Men om så blir fallet borde man ju som sagt själv få välja hur det skall gå till.

  https://www.youtube.com/watch?v=aAcHqP2aZ6Y

 18. Lars-Eric Bjerke

  #10 UWB

  ”Man vet inte vad som gått fel, men enligt följande statistik ligger Sverige oerhört bra till – och ännu bättre med kärnkraften kvar. ”

  Sverige ligger faktiskt ännu bättre till. Enligt din EU statistik är våra territoriella koldioxidutsläpp 37,3 Mton/år. Den beaktar emellertid inte upptaget av växthusgaser i skog och mark, som är 39,8 Mton/år enligt naturvårdsverket.
  https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/

 19. Torsten Sandström

  #5 och 8
  Efter att ha refuserats åtskilliga gånger kan man ju inte tjata hos SvD för att få publicera en text som anpassat till det politiskt korrekta språkbruket. Bulletin är den säkra vägen.

  Domarna kommer säkert att pröva käromålet mot gällande rättsregler. Men problemet är att det i underinstanserna finns aktivistiska jurister – ofta unga sådana. Där kan trista saker hända. Men i Högsta domstolen ställs nästan alltid saken på sin juridiska spets.

 20. Daniel Wiklund

  #18 Lars-Eric B Sverige är bra på släppa ut lite koldioxid. Nåt att trösta sig med för dom som har dyra elräkningar.

 21. Ann Löfving-Henriksson

  Tusen tack för detta upplysande inlägg!
  Det är minsann inte så lätt att vara bevandrad i samtliga delar av klimatfrågan! Tack, tack, tack!

 22. Lennart Bengtsson

  Det är inte bara det att Sverige släpper ut lite koldioxid. Sverige är också ledande i att ha det lägsta värdet per genererad kWh energi nämligen 22 g jämfört med ex Tyskland som släpper ut 675 g för varje kWh el eller drygt 30 gånger mer! Notera att detta är ett relativt begrepp. De totala utsläppen i Tyskland är vida större genom landets större elproduktion.
  Varför stämmer man då Sverige och inte Tyskland eller för den delen Polen som är ännu värre?! För den som vill se lite mer detaljer hänvisar jag till bifogad karta. Det är bara att klicka.

  https://app.electricitymaps.com/map?aggregated=true&mc_cid=232c44ba14&mc_eid=76efff6dc7

  Vad som gör det hela ännu mer förryckt är att så där drygt 1500 svenska akademiker står i begrepp via en allmän namninsamling att stödja Aurorabarnens stämning i en gemensam skrivelse.

 23. #22
  Statens svaromål blir nog att den redan gjort mest i Europa.

 24. foliehatt

  Lennart, #28,
  de 1500 akadementa?

 25. Anders

  Tack prof. Sandström för en mycket välskriven och klarsynt artikel! Fastnade särskilt för Din fyndiga formulering ”Men Ebbessons problem är att det råder ebb vad gäller de åberopade reglernas förmåga att förplikta den svenska staten avseende skeenden i klimat och miljö.”

  Jag delar även Dina farhågor avseende unga aktivistiska jurister. Det finns säkert ett par, tre stycken dylika på Miljödepartementet, som f.ö. inte ska läggas ned utan slås ihop med Näringsdepartementet.

  Misstänker även att flera universitetsjurister än prof. Ebbesson mer eller mindre oanades klivit in i det rödgröna växthuset som verkar ha anmärkningsvärt lågt i tak. Tänker särskilt på ett par nyligen ”emeriterade” inom miljörätt.

 26. pa

  #22

  Ju fler såna akademiker ju sämre rykte kommer akademierna att få.

 27. Fredrik V

  #22 #24 #26

  Lite statistik för att få perspektiv: Om man med ”akademiker” menar personer som avlagt högskole- eller universitetsexamen så är det enligt SCB drygt 2 miljoner svenskar som gjort detta mellan 1977 och 2021. Jag gissar att man kan kvitta antalet nu levande som tagit examen före 1977 med de senare utexaminerade, men numera avlidna, och komma fram till att siffran 2 miljoner fortfarande är relevant. 1500 motsvarar alltså 0,75 promille av akademikerkollektivet.

  Av dessa 2 miljoner är 64% kvinnor och 36% män.

 28. Gunnar Juliusson

  OT.
  Karin Pihl, ledarskribent på GP tar upp klimatfrågan och SD.

  Det intressanta nu är ju att klimatet plötsligt diskuteras i media och politik, från att klimathotet hittills har ansetts som ’konsensus’, ’97% av forskarna’, och oppositionen avfärdats som endast ’klimatförnekare betalda av oljeindustrin’ mm, vilket således ger tillfälle att lyfta frågorna om vad som egentligen styr klimatet, och de verkliga konsekvenserna av klimatpolitiken.

  https://www.gp.se/ledare/klimatet-%C3%A4r-ingen-kulturkrigsfr%C3%A5ga-1.87215017

 29. Lars Kamél

  Det där ”Parisavtalet” är inte ett avtal! Vad jag vet, är det bara i de skandinaviska länderna som det kallas avtal. I andra länder används det riktiga kompromiss/överenskommelse (accord/agreement på engelska).
  Jag är osäker på den exakta juridiska skillnaden mellan avtal och överenskommelse, men avtalet borde ha större värde och större chans till skadestånd om någon part bryter mot det.
  Den största risken när det gäller den aktuella stämningen, är att staten/regeringen vill förlora och inte gör särskilt mycket för att vinna målet.

 30. Adepten

  #27 Fredrik V

  Kan du räkna ut hur många av dessa ”akademiker” som är forskare också?

 31. Fredrik V

  # 27 Adepten

  Även det finns att hitta på SCBs webbplats. Om man går in på Statistikdatabasen > Utbildning och forskning > FoU i Sverige och söker på Total personal i egen FoU > Antal personer > Hela riket > Samtliga sektorer (Företag, offentlig sektor, universitet & högskola samt Privata icke vinstdrivande sektorn) > Yrke: Forskare, produktutvecklare eller motsvarande > år 2021 så får man fram siffran 118696 personer.

  Huruvida alla dessa forskare är akademiker framgår inte, även om man nog får utgå från att alla är det. I så fall är ungefär 6% av akademikerna aktiva forskare.

  För definitionen av ”forskare” kan väl artikeln på wikipedia stämma till viss eftertanke: https://sv.wikipedia.org/wiki/Forskare

 32. Jisonbetzel

  Tack för kloka reflektioner Torsten.
  Jag undrar hur många ungdomar som fullt ut förstår:
  ” Sak samma gäller det sk Parisavtalet, som är ett allmänt politiskt åtagande mellan signaturstaterna och inte alls är avsett att utgöra en garanti till förmån för undertecknarna – än mindre gentemot svenska subjekt. Det rör sig närmast om högtidliga ambitioner, men inte instrument som talar om hur den enskilda staten måste gå till väga.”
  Det känns rimligt att förstå Greta och andra ungdomar, som antar att de som skrivit på Parisavtalet är de vuxna i rummet och att de förstår att avtal skall följas. Det är också rimligt att hedra Greta för att hon med sin katamaranresa till Amerika lade en tyst protest mot det teatersällskap som åker varv efter varv runt jorden på ständigt nya livsavgörande COP-möten. Att symbolhandlingen i sig innebar en hel del flygtimmar för besättningen på segelbåten är sant, men det blev ändå en tydlig signal att stoppa galenskapen med 30-40 000 kringflygande deltagare i COP på COP.

 33. Är det alldeles säkert att regeringen vill ha en friande dom, vilket alla tycks utgå från? Från politikernas synvinkel vore det bra att ha en fällande dom att luta sig mot när impopulära klimat-och energipolitiska beslut ska fattas, t.ex att införa koldioxidransonering på individuell nivå eller 15-minutersstaden.

  https://joannenova.com.au/2022/12/oxford-2024-climate-lockdowns-start-you-will-be-tracked-and-trapped-in-your-suburb-and-happy-about-it/

 34. #33
  Men då blir det ju inavel inom zonerna, eller är det tänkt att något kön skall få byta ett steg åt höger emellanåt?

 35. foliehatt

  Johannes, #34,
  Nej – vänster. Endast vänster.

 36. Adepten

  #31 Fredrik V

  Av dessa 1621 forskare och lärare i forskarvärlden som ställer sig bakom Auroras klimatkrav är 363 professorer, 183 är forskare som sysslar med marinekologi, geologi, fysik, atmosfär och klimat. De som är experter på klimatvetenskap och atmosfärsvetenskap, kvartärs geologi , marinekologi och övrig ekologi är ca 55 st.

  Alla de övriga sysslar med sociologi och olika samhällsvetenskaper. Där fanns 14 st professorer i företagsekonomi !

 37. foliehatt

  Adepten, #36,
  https://youtu.be/PLRZ0dIvwHY

 38. Adepten

  #37 foliehatt

  🤔🙄😖🤡

 39. Fredrik S

  Lars Mellblom #33

  ”Är det alldeles säkert att regeringen vill ha en friande dom, vilket alla tycks utgå från?”

  Det är en mycket bra fråga vi måste ställa oss.

  Det är nog troligt att de skulle vara ganska nöjda med fällande dom. Politiker vill gärna kunna styra oss med olika medel, det enklast för dem så och många rider bekvämt på det.