Länge leve kolet

lokomotiv koldrivet

An Early Colliery Locomotive’, circa 1930. From ’The Splendid Book of Locomotives’, by C. Gibbard Jackson. [Sampson Low, Marston Co Ltd London, circa 1930]. Artist Unknown. (Photo by Print Collector/Getty Images).

Forbes har en lång och informative artikel https://www.forbes.com/sites/tilakdoshi/2022/12/01/king-coal-reports-of-my-death-have-been-greatly-exaggerated-apologies-to-mark-twain/?sh=702b5749476a  om kolets fortsatta plats i världens energisystem. Länkar finns i artikeln.

Kol är det mest avskydda och hatade bränslet bland alla hatade och avskydda fossila bränslen. Åtminstone av den klimatalarmistiska Västvärlden. Inte desto mindre försörjer detta bränsle c:a tre fjärdedelar av världens befolkning med energi. Alla hatar tydligen inte kol.

Det är besvärliga tider nu i Europa. Det är mulet och grått och ganska vindstilla, vilket innebär att sol- och vindkraft knappast ger så särskilt mycket el att tala om. Tyskland är drabbad av gasbrist pga kriget i Ukraina. De har därtill stängt ned det mesta av sin kärnkraft. Frankrike har halva sin kärnkraft nedstängd pga underhåll. Schweitz har förlitat sig på att importera el från Tyskland och Frankrike men ser sig nu nödgade att spara på elen, bl.a. genom att eventuellt förbjuda användandet av elbil annat än i nödfall. I Sverige har vi demonterat ett väl fungerande elsystem genom avveckling av hälften av våra kärnkraftverk, särskilt i södra Sverige. Och nu är även flera av de kvarvarande kärnkraftverken stängda pga underhåll. (Statliga Svenska Kraftnät har verkligen planerat det här bra 🙁 )

Då kommer kolet in som en möjlig räddare i nöden.  Kanske, i alla fall på sikt. I Tyskland skall man i alla fall nystarta 27 kolkraftverk till mars 2024.

”I EU har Österrike, Frankrike, Italien och Nederländerna tillkännagett planer på att förlänga eller starta om kolkraftverk för att överleva vintern. Liksom Tyskland ser dessa länder återgången till kol som ”tillfällig”, för att undvika strömavbrott, arbetslöshet och massoroligheter under vintern när lågkonjunkturen slår till. En energianalytiker vid den europeiska tankesmedjan Bruegel satte ett fikonblad över energikrisen som orsakats av Europas quixotiska gröna politik och ansåg detta val som ”mycket tillfälligt, under högst en eller två vintrar, och i små doser.” Ändå är det knappast rimligt att antyda att Europas energikris kommer att lösas om ett par år: till exempel Financial Times varnar för att krisen kommer att ”dröja kvar i åratal”.

Men ser man bortom Europas rätt snäva horisont så används det kol, massor med kol, i framförallt länder som Kina och Indien. Men många andra länder i Asien och Afrika bränner kol för att generera el till sina befolkningar.

”Enligt BP:s statistiska granskning ökade den globala efterfrågan på el, som växte med i genomsnitt 2,5 % under decenniet fram till 2021, med 6,2 % 2021. I Asien växte efterfrågan på el ännu snabbare med 8,4 %. Global kolkraftproduktion, världens största bränslekälla för el, satte rekord 2021. Även om den ökade med 1,2 % årligen under det senaste decenniet, ökade den med 8,8 % 2021 jämfört med föregående år. Trenderna tyder på att kol kommer att njuta av åtminstone några fler höjdarår framöver.”

”Efter att torka och värmeböljor ledde till energibrist i Kina och Indien förra året, har båda länderna påskyndat byggandet av kolgruvor och kolkraftverk trots klimatpolitiska ”åtaganden” för att uppnå nettonollutsläppsmålen till 2060 respektive 2070. Kina förväntas godkänna 270 GW nya kolkraftverk till 2025, större än hela USA:s kolflotta. Vid COP27-toppmötet i Sharm El Sheikh, Egypten, sa Indiens kolminister Pralhad Joshi att kol kommer att spela en viktig roll ”till åtminstone 2040 och därefter”. Han fortsatte, ”Därmed sker ingen övergång bort från kol inom överskådlig framtid i Indien”.

Vad är det för fördelar med kol då? Ja, en sak är dess energitäthet: ”För att illustrera kolets energitäthet kan ett Tesla-batteri som väger över 500 kg och tar 25-50 ton (dvs tusen kg) mineraler som ska brytas, bearbetas och transporteras, lagra samma energi som bara 30 kg kol.”

En annan fördel är att det finns gott om kol och att den finns utspridd över hela Världen:

”Men kanske den minst uppskattade aspekten av kolbaserad energi är dess geopolitiska betydelse. Ofta betraktat som ett ”icke-politiskt” bränsle, är kol den mest förekommande energiresursen som är känd. Det är relativt billigt att bryta, transportera och lagra. Dess närvaro i avsevärda mängder i folkrika länder som Kina, Indien, Indonesien och Sydafrika – förutom de resursrika länderna i USA, Ryssland och Australien – gör bränslet av avgörande betydelse ur ett energisäkerhetsperspektiv. Samma folkrika länder är annars fattiga på de andra fossila bränslena – olja och naturgas – vilket är en stor belastning på deras betalningsbalans.”

Om Europa fortsätter med sin galna klimatpolitik och inte lyckas med en helhjärtad satsning på kärnkraft så kommer eget kol att återigen spela en central roll här. Geopolitiskt så är det betydligt säkrare än gas och olja.

Nackdelarna, såsom utsläpp av farliga gaser, kan till stor del elimineras med modern teknik:

”Länge förtalad för att vara det smutsigaste av de fossila bränslena, är kol tvärtom en modern teknik-framgångssaga. Viktiga föroreningar från kolförbränning i kraftverk har minskat dramatiskt med tekniska förbättringar under de senaste decennierna med utvecklingen av ultra-superkritiska anläggningar med hög effektivitet och låga utsläpp. Dessa har drastiskt minskat utsläppen av föroreningar som negativt påverkar människors hälsa, vilket inkluderar kolmonoxid, bly, svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOX), marknära ozon och partiklar (PM). En ny pulveriserad kolanläggning med rökgasskrubber, tygfilter, katalytisk reduktion och annan kontrollutrustning och processer, minskar NOX med 83 %, SO2 med 98 % och PM med 99,8 % jämfört med en liknande anläggning utan sådana föroreningskontrollfunktioner, enligt det amerikanska energidepartementet.”

Man bör heller inte glömma att den värsta källan till ohälsa är öppen eld inomhus:

Ohälsan ”…beror främst på förbränning inomhus av fast biomassa i matlagning och uppvärmning. Uppskattningsvis 30 % av världens befolkning har ännu inte tillgång till ren matlagningsteknik. Världshälsoorganisationen rapporterar att närmare 4 miljoner människor dör i förtid av sjukdomar som kan tillskrivas luftföroreningar inomhus varje år. Användningen av ved, dynga och skörderester inom hushållen orsakas av bristen på tillgång till billig, kolbaserad nätel och moderna bränslen som gasol.”

Avslutningsvis:

Länge leve King Coal

”Det klimatindustriella komplexet har länge förtalat fossila bränslen i namn av en förmodad annalkande klimatapokalyps. Det berövade olje-, gas- och kolsektorerna kapitalinvesteringar och avledde biljoner dollar av offentliga medel för att subventionera vind-, sol- och elfordonsindustrin. På grund av kolets relativt höga koldioxidutsläpp vid förbränning, har bränslet förkastats som ärkeskurk av klimatalarmisterna. Ändå faller det på King Coal att fortsätta tillgodose de grundläggande behoven hos över tre fjärdedelar av jordens befolkning. Det är knappast troligt att beslutsfattare i Kina, Indien och de andra folkrika länderna i Sydostasien och Afrika kommer att överge bränslet och riskera sina blivande medborgares välbefinnande på uppmaning från västerländska klimatideologer.”

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Ingemar, dina synpunkter delar jag.
  Särskilt tack för dina kvantifieringar (källor?). Det är en sak att fatta politiska beslut utifrån principer, och det är Mp experter på. En helt annan sak är att fatta goda politiska beslut utifrån kvantifieringar och ekonomi. Det är Mp sämst på. Ekonomi bryr de sig inte ens om att beakta.
  .
  Elsa Widding sa att olja är det bästa tillfälliga alternativet för att överbygga nuvarande energikris. Det håller jag inte med om.
  Vi har kol som räcker i flera hundra år med nuvarande förbrukning. Oljan däremot är snart slut. Förmodligen kommer vi att om 50 år ha så stor oljebrist att ingen kommer att ha råd att köpa olja som fordonsbränsle.
  Under en övergångstid tills vi får igång ny kärnkraft ungefär år 2030 är därför kol som energikälla att alstra el det minst dåliga alternativet.
  .
  Afrikaner ratar den vind- och solkraft vi prackar på dem. De kräver el 24 timmar per dygn alla årets dagar.
  Det var kol och olja och senare kärnkraft som för hundra år sedan räddade Europas och Sveriges skogar. Så är det fortfarande. Inte bara för Europa utan också för Afrika. För dem kan kärnkraft Gen4 stort eller SMR vara bästa lösningen.
  .
  Endast kärnkraft kan miljövänligt och till pris som alla har råd med ersätta fossila bränslen.
  .

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Ingemar, välbehövlig tröst i mörkret. Mänskligheten är trots allt inte så vrickad som man kan tro när man lever i västvärldens förvirrade intellektuella tillstånd.
  Lägg dessutom till att förbränningen av King Coal har bjudit jordens samtliga ekosystem på gratis, välbehövlig växtnäring, rättvist fördelad till fattig som rik, förvirrad eller tacksam och kanske lite försynt hjälpt oss arma missledda stackare här uppe i norr att komma ur Lilla Istidens kyla.
  Grönskan säger klart, rakt och tydligt ja tack till varje atmosfäriskt näringstillskott upp till kanske ouppnåeliga 1000 ppm medan uppvärmningen vi fått gratis mer eller mindre redan nått mättnad.

 3. UWB

  Tyskarna har ett bra ord – Dunkelflaute – för att illustrera situationen när varken solen skiner eller vinden blåser.

  Finns det någon försvenskning av detta? Engelsmännen använder (dark) lull.

 4. Lasse

  Varför inte solliknande energiproduktion?
  Fusionskraft.
  https://sverigesradio.se/artikel/fusionsforskare-positiva-kan-ha-anlaggning-pa-plats-om-20-ar
  (p1 nyss)

  20år bort är väl en konstant för denna energikälla. 😉

 5. Lars Cornell

  #3 nosolvind

 6. Lennart Bengtsson

  Saknas tillförlitlig fossilfri energi så finns det ingen annan lösning än att använda fossil energi. Skickliga jurister inom EU kan säkert använda det taxometriska tricket att göra kolet acceptabelt genom att hävda att kolet ändå har biologiskt ursprung!

 7. Lasse

  Denna avslöjar var Danmark och Europa får sin el ifrån:
  https://app.electricitymaps.com/zone/DK-DK1

  Nyttigt för tex elbilsägare-Kolla kolen!

 8. Olav Gjelten

  Tack Ingemar! I mängder av debattinlägg på sociala medier har jag försvarat kolet. Att folk flest sedan har betraktat mig som en stolle tar jag med jämnmod.
  Vad annat kan man förvänta sig av personer som i hela sitt liv aldrig fått höra annat än supernegativt om kolet? Folk av idag är inte precis uppfostrade i att tänka självständigt, utan det som media säger det är sanningen för de allra flesta. Av de undantag som ändå finns tror jag mig förstå att många avstår från att hålla med när jag eller någon annan tar upp frågor som strider mot ”läran”. Detta för att inte hamna i hetluften.

 9. Daniel Wiklund

  OT Huvudrubrik just nu på text-tv : ”Polisens elchock-vapen blir försenat”. Hade också kunnat handla om dagens elpriser.

 10. Håkan Bergman

  Daniel W. #9
  Bra att polisen spar på elen och inte på krutet.

 11. Bengt

  OT men saknar UAH för november. Någon som vet?

 12. Ann Löfving-Henriksson

  # 6 Lennart B. Återanvänd kolet, grönare kan det inte bli!

 13. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Läs gärna Alex Epsteins utmärkta ”The moral cause for fossil fuels”. Bergsingenjören Bosse Hedberg tipsade mig om Robert M. Hazens bok ”Symphony in C”. Innan jag läser den har jag googlat fram information för detta inlägg, som jag sände ut i går:

  ”Massor med kol i Jordens inre

  Enligt det globala nätverket Deep Carbon Observatory (DCO) finns 90 procent av allt Jordens kol kvar under jordytan sedan Jordens skapelse. Omräknat från en uppdaterad kolcykel från FN:s klimatpanel IPCC kan det motsvara runt 470.000 gigaton (miljoner ton) kol i olika former.

  Det är nio gånger mer än allt kol som redovisas i kolcykeln. Det är också runt 52.000 gånger mer än det kol som människan nu genom koldioxid årligen tillför. Ingen brist råder därför under överskådlig tid.

  DCO samlar runt 1.200 forskare från 55 länder i studier av grundämnet kol sedan Jordens tidiga ungdom. En av dem är professor Robert M. Hazen, specialist på mineral och gränsområdet mellan biologi och fysik.

  I detta har han med flera kollegor identifierat mer än 5.300 olika mineral sedan vårt solsystems skapelse för drygt 4,5 miljarder år sedan. Han har också kommit nära hur Jordens liv kan ha uppkommit i sprickor i havsbottnen.

  Hazen är nu 74 år men ännu aktiv. I sin bok Symphony in C (han är musiker på flera instrument) skildrar han grundämnet kols avgörande betydelse både som bas för Jordens biologiska liv och för livets och mänsklighetens försörjning med näring och energi.

  Kol hör till Universums första kända grundämnen och är det fjärde vanligaste efter gaserna väte, helium och syre. Som det vanligaste fasta grundämnet finns kol främst i stenplaneter som Jorden. I Jordens inre finns kol i olika föreningar med andra ämnen, troligen även med järn i Jordens heta kärna.”

  DCO har inget nytt på sin hemsida sedan 2019 (möjligen pengabrist), men det ändrar knappast värdet av dess rön.

 14. Lars Thorén

  #1 Nåja, det är väl inte oomtvistat hur länge oljan räcker iofs och BP kämpar på:
  ”With the use of the innovative technologies, available fossil fuel resources could increase from the current 2.9 trillion barrels of oil equivalent to 4.8 trillion by 2050, which is almost twice as much as the projected global demand.”
  Och enligt Vaclav Smils analyser räcker kolet i minst 170 år. Idag finns 150.000 kolkraftverk globalt och Kina fortsätter utbyggnaden av dylika.

  https://eandt.theiet.org/content/articles/2015/11/enough-oil-for-decades-with-new-exploration-tech-bp-says/

 15. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  P. S. Mycket förtjänstfull genomgång av Ingemar. Når den möjligen riksdag, kanslihus och ansvariga inom svensk energiförsörjning? Vi får väl sända över den!

 16. Mats Kälvemark

  #11 Bengt
  Roy Spencer verka ha tagit en temperaturpaus…
  På UAH:s hemsida (se länk nedan) kan man läsa att novembers anomali blev +0,17 grC, ner från +0,23 för oktober.
  ”Det börjar likna global avkylning, banne mej!” för att travestera Claes-Göran Hederström.
  OK, klimat är väder över minst 30 år, men ändå! Man får glädjas åt det lilla!
  Fast just nu i Sverige sägs det att t.o.m. Greta och Rockis i viskande ton önskar sig lite extra lokal uppvärmning över Sverige. Men eftersom detta är jämförbart med att svära i klimatkyrkan så riskerar de böter från FN/IPCC och EU. Guterres och von der Leyen ser och hör allt!

  https://www.nsstc.uah.edu/climate/

  ”Notes on data released December 2, 2022 (v6.0, with 1991-2020 reference base)
  The global atmospheric temperature departure-from-average in November fell from
  October to +0.17 °C (+0.31 °F) above the long-term average. The fall was most evident
  over the tropics and Northern Hemisphere as the temperatures there declined by
  approximately 0.2 °C (0.36 °F) from October.”

 17. Torsten Sandström

  Det verkar som el- och drivmedelskrisen håller på att få den mediala opinionen att något nyktra till i klimatfrågan. Höga priser på el och olja samt företag som hotar med uppsägningar tycks medföra en mer kritisk medial attityd till FN och IPCC. SvD:s text där till och med en forskare från Mekka (dvs Chalmers) kritiserade nyttan av skogsråvara i bilens tank bör kunna ses som en vattendelare.

  Av samhällsekonomiska skäl kan kanske tonläget bli delvis annat vad gäller fossila bränslen. Snart får vi kanske höra talas om IPCC:s politisering, något som Björn Stevens antyder i sin intervju i Die Zeit. Det är hoppfullt.

 18. Lars C #1,

  ”Särskilt tack för dina kvantifieringar (källor?)”

  Gå till ursprungsartikeln. Den är pepprad med länkar till källorna. Jag gissar att mycket av siffrorna kommer från BPs sammanställning av tillgångar och konsumtion.

 19. BG

  Volvo Cars har i dagarna presenterat sin nya, helelektriska familjebil, EX90. Förutom att bilen håller en mycket hög säkerhetsnivå, kommer den att kunna erbjuda ”dubbelriktad laddning”.

  Bilens batteri kommer att kunna användas för att exempelvis förse bostaden med el. Det är bara att ställa fordonet på parkeringsplatsen, ansluta det till nätet. Skulle av någon anledning bostaden bli strömlös, klarar bilbatteriet biffen.

  Dock kostar den nya familjebilen och reservkraftsanläggningarna en hacka. Priset börjar på 1 085 000 kr. Den som hellre vill abonnera på fordonet får hosta upp ett minimibelopp av 14 995 kr per månad. Men vad gör man inte för klimatet!

 20. Tack Ingemar
  Kol finns bokstavligt talat under dina fötter (om du nu bodde i Helsingborg). Tack vare just det kolet finns jag. Mormorsfar flyttade från Småland för att jobba i kolgruvorna där. Lilla mormor flyttade med och träffade senare morfar från kullen.
  Kanske dags att köpa en gård där och öppna en fulgruva, sådana svarta gruvor fanns lite var stans i trädgårdarna.

 21. #16 Mats K.

  Tack för detta om våra värdefulla energikällor som säkerligen kommer till användning, och tack Mats för info jag missat.

  Det stämmer således bra med förväntningarna ang UAH satellitdata enl tidigare mätningar, där det dock saknas en del neråt innan det hela konfirmeras mera definitivt, men Tropikerna och sannolikt även Australien när det presenteras, verkar fortsatt visa vägen mot ett kyligare klimat. Huvva!

  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-30

 22. Kent

  ”I Sverige har vi demonterat ett väl fungerande elsystem genom avveckling av hälften av våra kärnkraftverk, särskilt i södra Sverige. ”

  I en folkomröstning 1980 bestämde man att avveckla all kärnkraft till 2005. I detta forum läser man ofta klagomål mot flera regeringen om kärnkraften. Ett nyktert historiskt perspektiv är nödvändigt i texter som denna.

  I övrigt är det ingen nyhet att kolet är en utbredd energikälla i världen idag, men det ändrar inte på problembilden med fossila koldioxiden. Ingen vill förneka någon en bekväm framtid men alla med sunt förnuft inser att fossil energi måste fasas ut om det ska finnas en bekväm framtid.

 23. Göran J

  Jag undrar varför vår herre (för dom som tror att gud har skapat jorden) försett oss med så mycket utmärkt bränsle som kol om vi inte skall använda det?

  Är det inte så att det är en relativt enkel process att skapa flytande drivmedel av kol?
  Tydligen är det så att det produceras mera CO2 vid processen att skapa bensin från kol men förmodligen behövs denna CO2 när vi strypt allt annat som producerar CO2.

  För vi alla är väl överens att det är CO2 som är en av orsakerna för mänsklighetens överlevnad.

  Utan CO 2 inget liv på jorden.

  Vi har bara olika uppfattning om är hur STOR eller LITEN CO2 halten skall vara i Atmosfären?

  Fast en del tror att det är temperaturen på klotet som är det viktiga och dessa människor förstår nog inte CO2:s betydelse för vår överlevnad,

 24. Fredrik S

  I folkomröstningen fick linje två, dvs linje etts successiva avveckling plus offentligt ägande, flest röster.

  Dvs avveckling i takt som är möjligt med hänsyn till välfärd och upprätthållande av sysselsättning.

  Inget annat.

 25. #22 Kent
  Denna historielöshet hos dig. Alternativet ja till alltid kärnkraft fanns inte med. Vad för omröstning var det när det bara fanns olika Nej att rösta för?

 26. Daniel Wiklund

  #22 Kent. Miljöpartiet har väl också sunt förnuft enligt dig Kent. Nyktra är dom också. ( även när dom skålade i champagne när kärnkrafsverket lades ner) Dom firade ju när kärnkraftverket stängdes. Vem vet, du kanske egentligen heter Towatt.

 27. Och där kom även resterande data från UAH som ser lite kusliga ut med Australien, Tropikerna och nu även USA i ledargruppen. Neråt. Samla ved, eller kol/koks!

 28. Björn

  Det är de gröna politikerna som har försatt oss i den här energikrisen med skenande inflation som följd. Fossila energibärare finns, men vilka nästan helt har förbjudits för användning. Man kan påstå med rätta, att dessa gröna politiker knappast har haft folken med sig i EU för att stänga ned fungerande kol- och kärnkraft, innan ersättande effekt fanns på plats. Det finns nu ingen annan väg än att börja använda kol som energibärare igen, innan kärntekniken succesivt kan ta över och bli den huvudsakliga baskraften. Det som nu sker är en övergångslösning för att inte våra samhällen skall rasa samman socialt och ekonomiskt.

 29. BG

  #22

  I mitten av 50-talet hölls en folkomröstning om högertrafik.

  Vänstertrafikförespråkarna vann med bl.a argumentet att man inte kunde lära kor att byta sida på väg till och från betesmarker.

  Dock infördes högertrafik ett drygt decennium senare utan folkomröstning och protester.

  I Sverige är folkomröstningen inte beslutande utan rådgivande.

  ”Ett nyktert historiskt perspektiv är nödvändigt i texter som denna. ”

 30. Sören G

  UAH för november
  https://www.drroyspencer.com/

 31. Daniel Wiklund

  Norge har ju inte direkt tagit skada av att ha olja och gas. Norska oljefonden är på närmare 12000 miljarder norska kronor.

 32. Fredrik S

  BG #29

  Det bästa argumentet för vänstertrafik var egentligen svärdsarm mot svärdsarm. Men det hade man nog glömt bort på 50-talet.

 33. Sören G

  En folkomröstning kan inte gälla för all framtid. En senare riksdagsmajoritet kan rösta mot tidigare beslut och majoriteten av befolkningen kan ändra åsikt.

 34. Göran J

  Sören G #33

  Helt rätt.

  En folkomröstning gäller enbart när den görs.

  Jag kommer faktiskt inte ihåg Hur jag röstade 1980 men jag röstade i alla fall inte på Linje 3.

  Kent var tydligen inte född 1980 så vi får förlåta hans okunskap.

 35. tty

  #22

  ”I en folkomröstning 1980 bestämde man att avveckla all kärnkraft till 2005. I detta forum läser man ofta klagomål mot flera regeringen om kärnkraften. Ett nyktert historiskt perspektiv är nödvändigt i texter som denna.”

  I ett nyktert historiskt perspektiv konstaterar man att i den ”sovjetiska folkomröstningen” 1980 fick svenska folket välja mellan tre avvecklingsalternativ. Ville man behålla och utveckla kärnkraften fanns inget alternativ att välja. Jag insåg redan då att sol och vind är rent nys som energikällor och valde därför det långsammaste avvecklingsalternativet, väl medveten om att även det var helt orealistiskt (men 25 år är en oändligt lång tid för en politiker…).

  Och om du tror att fossil energi kan avvecklas inom överskådlig framtid är det du som saknar sunt förnuft.

  Jag påminner mig osökt en artikel jag läste för många år sedan om koltillgångarna i världen:

  ”Coal – the once and future king”

  Och apropå oljebrist – det går bra att göra olja av kol.

 36. Magma

  #Kent
  För en som var med när vi röstade om kärnkraften då en gång förra seklet så går det rysningar genom kroppen när man kommer ihåg Torbjörn Fälldins känslomässiga fabulerande helt utan verklighetsförankring – tänker mig främst propagandan om radioaktivt vatten i vår värmeelement … hur nu det radioaktiva vattnet skulle ta sig dit …
  Det som skrämmer mig mest är emellertid att sättet att argumentera går igen inom klimathotsreligionen – hitta på någonting som låter ruggigt och skräm barnen …
  Och själva omröstningen kan man säga mycket om – som tidigare sagt i spalten så fanns det inte något ”JA” som alternativ – det var inte heller något alternativ som fick mer än 50% av rösterna, däremot så var alternativ 1 o 2 ganska lika och fick tillsammans väl över 50% av rösterna – vilka också var de två mest positiva alternativen – dock, och det är kanske det viktigaste, kom inte omröstningen fram till någon absolut tidsgräns utan folkets röst sa ganska tydligt ”i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd” – och där är vi inte ännu …

 37. Christian H

  #36 Magma

  Jag kan bara instämma i dina synpunkter. Känslomässigt fabulerande, jämte skrämsel av barn och mindre vetande är verkligen något som frodas, premieras och praktiseras även idag. Beträffande kärnkraftsomröstningen 1980 så fanns det från början bara två alternativ. Centern, med Fälldin i spetsen, var drivande i att vilja förbjuda kärnkraften. Den linjen stöddes också av Kommunisterna. Fälldin hade för övrigt skrämts upp av nobelpristagaren Hannes Alfvén, som hade egna idéer om hur framtidens energi skulle skapas. Veterligen har ingen förstått hans idéer.

  När Socialdemokraterna upptäckte att många av deras väljare blivit skrämda och stödde Fälldins linje, samt att partiet inte ville finnas på samma sida som högern, beslutade de sig att gå fram med en egen linje, i hopp om att tillfredsställa sina väljare. I stället för två tydliga alternativ med ja eller nej, fick vi tre otydliga jaså-alternativ.

  Det är verkligen olustigt att betrakta hur okunskap, skrämsel och hjärntvätt fortlever som politiska styrmedel. Än mer förfärligt blir det när man åser hur man struntat i att avvecklingen skulle ske ”i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd”. Vi har ju ingen reglerbar elproduktion att tillgå, när det elbristen sätter in i södra Sverige och det drabbar såväl enskilda som företag allvarligt. Sysselsättningen och välfärden är nu definitivt hotade!

 38. Thorleif

  Linje 2 (S och FP) var väl avveckling men under viss tid ….i hopp om att tiderna kanske skulle nyktra till också men främst att elektrifierings-behovet skulle styra möjlig avveckling. Det kloka teknikvänliga alternativet. Tyvärr har båda partierna tappat bort sig i det mesta. Palme var trots allt en modig realist och inte bara en klass-svikare.

  Mitt val!

 39. Thorleif

  #16 m.fl

  UAH ja, faller december ner med 0,07 gr (=MV 13mån) så står vi inför ett nytt lägsta sedan 2015. Fast riktigt illa ser det ut om MV når -0,22 gr (2008), då har vi nämligen en ny ”lägre lågpunkt” vilket anses utgöra en teknisk s.k säljsignal (köldsignal). Efter sådana signaler som brukar vara i slutet av en ”vågrörelse” kommer ofta en motreaktion. Här då en temperaturstegring en viss tid före själva trendvändningen ner med bifurkation (acceleration). Dit är det dock flera år sannolikt!

 40. Ingemar, slutklämmen: ”Det är knappast troligt att beslutsfattare i Kina, Indien och de andra folkrika länderna i Sydostasien och Afrika kommer att överge bränslet och riskera sina blivande medborgares välbefinnande på uppmaning från västerländska klimatideologer.”

  Dessutom är det djupt omoraliskt av västvärlden att kräva något sådant.

  Jag undrar: Vad är den genomsnittliga verkningsgraden för nybyggd kolkraft i Kina, Indien och de andra folkrika länderna i Sydostasien och Afrika ? Jag misstänker att den är långt ifrån optimal. Västvärlden skulle kanske kunna göra en insats för att bromsa CO2-utsläppen genom att finansiera bästa teknik för nya kolkraftverk. Hjälp med snabbare industrialisering och urbanisering skulle också bromsa folkökningen i fattiga länder.

  Skall världen undvika problem på lång sikt kan inte kolförbränning få dominera hur länge som helst. Bättre ekonomi möjliggör kärnkraftsutbyggnad framöver. Jag hoppas att torium kommer att bli bränslet i framtiden, men just nu är det uppskalning av välkänd teknik som behövs!

 41. Pingback

  […] Ingemar Nordin tar upp kolets revansch på Klimatupplysningen. I Tyskland, där “De Gröna” sitter i regeringen, planerar man att ta upp driften igen i 27 nedstängda kolkraft-verk. I grannländerna finns samma tendens: Man klarar sig inte utan kol. […]

 42. UWB

  #40
  Jag håller helt med. Det viktigaste för folkrika länder är att få en stabil elproduktion, detta skapar grogrund för ökat välstånd vilket i sin tur leder till minskad befolkningstillväxt. Detta faktum är välkänt med referenser till Europa, USA, Kina, Japan, Sydkorea etc., som alla är områden med högt välstånd med bas i stabil elproduktion som har sett en markant minskning i barnafödande.

  Det snabbaste sättet att göra detta är att:
  1. Bygga kolkraftverk – och i förekommande fall gaskraftverk om detta är lättillgängligt – med modern teknik och rening – dock ej CCS vilket är meningslöst.
  2. När tekniken är mogen och användbar, torium/uran/plutonium reaktorer som komplement.
  3. Vind / sol har den afrikanska kontinenten inte högt på sin önskelista, dessa kräver stora områden som inte finns alternativt att havsbaserade verk förstör kusterna och skrämmer bort turister.

 43. Enough

  # 40 & 42

  Förnuftiga ideer, tyvärr kommer knappast USA ( eller EU) att försöka effektivisera i ”U”-länder, av protektionistiska skäl. Väst har länge undergrävt utveckling i svagare länder, inte mycket talar för att det ska ändras, snarare tvärt om, då petrodollarn nu är i svår brygga.

  ”Lekstugan” att via IPCC försöka kompensera U-länder med pengar för att inte nyttja sina naturresurser går mot sitt slut, så också CO2-doktrinen som skulle få västs befolkning att acceptera bidragen och försämringar i välfärd pga energibrist.

 44. Håkan Bergman

  Intressant om loket på bilden för den som vill nörda ner sig.
  https://www.railwaymuseum.org.uk/about-us/press-office/myth-hetton-engine-solved
  Undrar om några vindsnurror kommer att hamna på museum? Troligare att man kommer att rensa ut alla bilder på och texter om dem ur arkiven en dag och gå vidare.

 45. Ulf

  Undrar när EU och Sverige inser att vi behöver fossila och att rätt väg är att rena fossila så långt det går. Nu tappar vi tempo eftersom det arbetet ligger nere. Det finns inte utrymme för att elektrifiera allt.