UAH Nov 2022

UAH Nov 2022

Den här gången fick vi vänta i några dagar innan Roy Spencer publicerade resultatet för november. +0,17 grader över genomsnittet för åren 1991-2020 blev resultatet.

YEAR MO GLOBE NHEM. SHEM. TROPIC USA48 ARCTIC AUST
2021 Jan +0.13 +0.34 -0.09 -0.08 +0.36 +0.50 -0.52
2021 Feb +0.20 +0.32 +0.08 -0.14 -0.65 +0.07 -0.27
2021 Mar -0.00 +0.13 -0.13 -0.28 +0.60 -0.78 -0.79
2021 Apr -0.05 +0.06 -0.15 -0.27 -0.01 +0.02 +0.29
2021 May +0.08 +0.14 +0.03 +0.07 -0.41 -0.04 +0.02
2021 Jun -0.01 +0.31 -0.32 -0.14 +1.44 +0.64 -0.76
2021 Jul +0.20 +0.34 +0.07 +0.13 +0.58 +0.43 +0.80
2021 Aug +0.17 +0.27 +0.08 +0.07 +0.33 +0.83 -0.02
2021 Sep +0.26 +0.19 +0.33 +0.09 +0.67 +0.02 +0.37
2021 Oct +0.37 +0.46 +0.28 +0.33 +0.84 +0.64 +0.07
2021 Nov +0.09 +0.12 +0.06 +0.14 +0.50 -0.42 -0.29
2021 Dec +0.21 +0.27 +0.15 +0.04 +1.63 +0.01 -0.06
2022 Jan +0.03 +0.06 -0.00 -0.23 -0.13 +0.68 +0.10
2022 Feb -0.00 +0.01 -0.02 -0.24 -0.04 -0.30 -0.50
2022 Mar +0.15 +0.27 +0.02 -0.07 +0.22 +0.74 +0.02
2022 Apr +0.26 +0.35 +0.18 -0.04 -0.26 +0.45 +0.61
2022 May +0.17 +0.25 +0.10 +0.01 +0.59 +0.23 +0.19
2022 Jun +0.06 +0.08 +0.04 -0.36 +0.46 +0.33 +0.11
2022 Jul +0.36 +0.37 +0.35 +0.13 +0.84 +0.56 +0.65
2022 Aug +0.28 +0.32 +0.24 -0.03 +0.60 +0.50 -0.00
2022 Sep +0.24 +0.43 +0.06 +0.03 +0.88 +0.69 -0.28
2022 Oct +0.32 +0.43 +0.21 +0.04 +0.16 +0.93 +0.04
2022 Nov +0.17 +0.21 +0.12 -0.16 -0.51 +0.51 -0.56

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jag fortsätter envist hävda att den s.k. vetenskapen inte har förstått naturens rörelsemönster, och man är heller inte intresserade att veta.
  Kanske detta snart blir uppenbart även för en större del av samhället, ”the hard way”.
  Teknisk Analys således.

  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-30

 2. Åke Jonsson

  Jag ser en sinus våg i satellit temperatur mätningarna med period på ungefär 3,44 år och 0,3 graders variation. Samma för yt temperaturen i haven med 0,2 grader. Är det någon som vet vad som orsakar detta? Om Co2 skulle mot förmodan styra temperaturen borde inte temperaturen svänga så kraftigt och regelbundet!

 3. jensen

  Tack för länken m.m.
  Bekräftar min bas betr. klimatet: Det viktigaste är perspektiv.
  Från ” Climate of the Past, Present and Future ” finns beskrivningar om Cykler:
  2500-år, 1500-år, 100-1 000 år-solcykler
  För att inte tala om klimatiska events under holocen.
  Antal 23 varav 19 kylande T.ex. LIA. och 4 värmande.

 4. Björn

  Ja, där kom den till slut. Motorn i det interna klimatsystemet är områdena mellan vändkretsarna. Man kan se att genomgående i kolumnen TROPIC, är temperaturen lägre än i de övriga kolumnerna. Vad säger det? Eftersom de övriga områdena som är tempererade, får en stor del av sin energi från tropikerna, måste det därför vara av stort intresse att följa just denna kolumn, TROPIC. Temperaturen där är direkt beroende av solen och ingenting annat. Vad händer då, som nu, när vi har haft en lägre solaktivitet under ett antal år? Att temperaturen i ARCTIC har gått upp något beror ju bara på en omfördelning av energin. Men samtidigt är den globala temperaturen inte längre ökande, utan tvärtom, den tycks nu vara på väg ned.

  http://www.solen.info/solar/

 5. Gunnar

  Temperaturen har ökat med ca 0.5 grader under de 43 år som UAH mätt. Det vill säga år 2108 har vi en ökning på ytterligare 1 grad dvs ca 2.2 grader sedan förindustriell tid, om vi räknar med en ökning på 1.2 grader idag från förindustriell tid..

  Väldigt grovt räknat men ger väl ändå en hint om vartåt det barkar.

 6. Daniel Wiklund

  # 5 Gunnar. I Luleå har det av samma familj mätts temperatur sen 1921. Den statistiken pekar absolut inte på att det ska barka iväg.

 7. Ivar Andersson

  Har IPCC sagt när 1.5 graders temperaturökning kommer att inträffa om den kommer att inträffa? ”Parisavtalet” har väl en tidtabell för temperatur eller har man 102 tidtabeller?

 8. Gunnar

  # 6 Daniel Wiklund, Det var bara ett räkneexempel baserat på hur temp-utvecklingen varit under de år UAH har mätt.
  Att extrapolera 86 år framåt i tiden ä r givetvis vidlyftigt!

  1 grad ytterligare temp-ökning ser jag inte som en katastrof dock !

 9. Ser ut som att CO2 verkar vara betydelselös, vad gäller temp alltså.

 10. pa

  C02 har ingen betydelse i klimatförändringarna, den kan inte alstra energi. Den är bara en liten puttenuttig komponent i det naturliga kretsloppet där Solen står för energitillförseln.

  En viktigare fråga är, går det att sanera samhällskroppen från den sjukdom som drabbat den ?

  Alla dessa nya klimatroller (parasitroller) som hittats på för att suga musten ur samhällen verkar vara orkestrerade av den elit som tycker att det finns för många människor på jorden.

 11. Torbjörn

  #5 Gunnar
  Nu kommer temperaturen inte att stiga så mycket det kommande decenniet, pga den låga solaktiviteten.

  Nov 2022 var endast 0,03C varmare än Nov 1990 och var 0,25C kallare än Nov 2019

 12. Torbjörn

  #2 Åke
  Har det med El Niño och La Niña att göra?

 13. Staffan Lindström

  OT men om jag hade släkt på Aftonbladet …:

  ”Kort därefter, strax före klockan 13, meddelade OKG att branden var släkt. Vad som orsakade branden är fortfarande oklart.

  – Branden är släkt, och vi har påbörjat städning, säger Désirée Liljevall.

  Oskarshamn 1 och Oskarshamn 2 är permanent avstängda sedan 2017 och 2016. Sedan hösten 2018 finns det inte något kärnbränsle kvar vid reaktorerna, enligt Strålskyddsmyndigheten

  …. Händer det inte lite väl mycket på våra kkv?
  Kan vara plankad text från TT…

 14. Staffan Lindström

  Tropikernas ”minusmånader” leder med 12-11 sen januari 2021 med i snitt -0,04… Det började som en skakning på nedre däck…. Som sammanträffandevis också kopplades ihop med kärnkraftsdebatten…Mikael Wiehe du är användbar både här och där…

 15. Gunnar

  #11 Torbjörn
  Ja det ska bli intressant att följa hur den låga solaktiviteten kommer att påverka temperaturen det kommande decenniet.
  Kanske en del av temperaturökningen hittills beror på hög solaktivitet och inte koldioxid.

 16. MatsL

  Globen (eller Avicii arena som den nu heter) tar c:a 16000 åskådare. Tänk er följande påstående: ”Ett fullsatt Globen kan utan vidare hålla ett bra och stabilt klimat. Den klarar till och med av att hantera klimatet även om 2 av åskådarna skulle ha feber – Men, skulle även en tredje åskådare komma in och ha feber så kommer klimatanläggning att löpa amok och orsaka en massiv smältning av isen i rinken.”
  De flesta människor skulle säkert tycka att det skulle vara ett löjligt påstående, för så mycket feber kan inte någon människa ha. Den feber som vanlig dödliga har kan inte rubba ett klimatsystem, skulle man säga. Men koldioxid som ökar från två av sextontusen till tre av sextontusen kan tydligen få hela jordens klimatsystem att gå i konkurs – Koldioxid kan nog ha så pass mycket feber är tydligen den allmänna övertygelsen.

 17. #2 Åke Jonsson

  ”Jag ser en sinus våg i satellit temperatur mätningarna med period på ungefär 3,44 år och 0,3 graders variation. Samma för yt temperaturen i haven med 0,2 grader. Är det någon som vet vad som orsakar detta?”
  Har du jämfört med El Niño/ENSO? Det är välkänt att temperaturen påverkas globalt.

  ”Om Co2 skulle mot förmodan styra temperaturen borde inte temperaturen svänga så kraftigt och regelbundet!”
  Detta är en vanlig men felaktig slutsats. Interna variationer som ENSO m.fl. påverkar havstemperaturerna kraftigt över stora områden och det slår igenom i den globala medeltemperaturen. Något annat verkar mycket långsamt och ökar temperaturen med omkring 0,018 grader per år. Det kan bara iaktagas om man betraktar medelvärden över långa tider så att ENSO m.fl. jämnas ut. Att CO2 har en avsevärd del i dessa 0,018 grader anser jag är oseriöst att ifrågasätta. Att endast CO2 betyder något finns det ingen som hävdar. Inte ens IPCC. Kanske finns det saker som inte IPCC räknar med även om dom anser att för dom okända fenomen inte kan bidra med mer än 0,1 grad sedan förindustriell tid.

 18. Åke Jonsson

  #12 Torbjörn
  Tror inte det, dom har mycket längre cykel tider. Hittar inga andra cykler på 3,44 år.

 19. Åke Jonsson

  #17 Leif Åsbrink
  Havs strömmarna växlar inte så snabbt. Om något påverkar temperaturen så här snabbt och kraftigt utan att vi vet vad det är kan en liten ändring av den orsaken förklara hela temperatur höjningen! Det syns vid dom två störningarna på sinus kurvan. Som ingenjör så blir jag mycket misstänksam mot sådana sinus kurvor i mätningar då det tyder på en kraftig okänd faktor!

 20. Mats Kälvemark

  #17 Leif
  Vänligen se bildena 9,10 och 13 i länken nedan.
  Om fossil CO2 har den helt avgörande roll för klimatet som du hävdar, hur kan du då förklara värmningsperioden 1910-1945 där fossil CO2 inte var med ”på kartan”? Och hur kan du förklara att temperturen sjönk under perioden 1950-1975 trots att fossil CO2-halten kontinuerligt hade börjat öka i rask takt?
  Och hur förklarar du den pågående temperaturpausen sedan 2015 trots kontinuerligt ökande atmsofärshalt av CO2?
  Och hur förklarar du att så många temperaturrekord globalt, inklusive de svenska, är 70 år eller äldre?

  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/10/Klimat-221016.pdf

 21. Sören G

  I dag på P1 är det havsförsurningen som är det stora hotet.

 22. #21
  Låt en idiot i fysik som mig få svara på det.
  Utsläppet 2021 var 35 Gton varav 35% sägs lösas i havet.

  Det motsvarar 4 mikroliter (fyra tusendels milliliter) CO2 vid NTP som skall lösas i 1m3 havsvatten, som redan innehåller 50 liter CO2. Släng i en skyffel snäckskal i tanken för mer verklighet.

  Tror verkligen någon att det är mätbart?

  Jag har pH justerat havsvatten i 27 år med CO2 och andra syror. Byggt/konstruerat egna pH metrar och ORP från scratch, byggt om andras. Har haft eget lab för vattenbehandling. Hållit kurser. Varit konsult. Mitt kall har varit att försöka få till en icke kalkuppsamlande katod. Mitt svar är NEJ följt av oändligt med !

  Vad de tror sig mäta vet jag inte men inte kan det vara en bubbla med CO2 på 1 mm i diameter som skall i 1m3.

  Våra ca 1500 Gton * 0,35 = 500 Gton som vi släppt ut sedan 1800 talet kan inte heller påverka havet. Det motsvarar 175 mikroliter i 1 m3.

  Minsta överskott tar blötdjuren med skal och liknade hand om eftersom det råder ”CO2 brist” med trefaldigt överskott av basiska katjoner.

 23. foliehatt

  Sören, #21,
  det som hålls fram som det stora problemet med försurning genom koldioxid är en påstådd minskad halt av karbonatjoner.
  Kanske är det så, det är i alla fall vad man ska förvänta sig sker med karbonat/kolsyra-buffertsystemet om en orelaterad källa är orsaken till pH-sänkningen, men jag är inte säker på att den resulterande karbonatjonkoncentrationen sänks om pH sjunker på grund av en ökning av kolsyra.

  Hur som helst. Faran med lägre karbonatjonhalt skulle vara att havslevande djur med karbonatmineraliserade exoskelett skulle få det svårare att bilda dessa, vilket skulle påverka havets ekologi negativt.

  Men, fossiler visar att sådana djur kan spåras en halv miljard år tillbaka i tiden – det vill säga genom era med väsentligen högre koldioxidhalt i atmosfären än dagens. Bevisligen gick det utmärkt bra att bilda karbonatmineral då.

 24. Daniel Wiklund

  #17 Leif. Ska snart ut på en cykeltur. Det är minus 6 grader. Jag skulle inte bryta ihop om det blev ett par grader varmare. Eller ett par grader kallare. Som nobelpristagaren Svante P sa ”Är det något som är typiskt mänskligt är det att vi är anpassningsbara”.

 25. Lasse

  Gunnar har glömt solens roll under de senaste 40 åren.
  Det är inte lokalt i Sverige som vi fått 20% fler soltimmar utan trenden är samma i stora delar av världen.
  Renare luft och mer sol-kan det vara bättre 🙂

  Periodicitet på 3-4 år-verkar vara ENSO kopplat.
  Även denna variation har en trend värd att uppmärksamma:
  https://wattsupwiththat.com/2022/12/03/how-the-el-nino-is-changing/
  ”And all four indices, in varying amounts, show this exact outcome—in response to the slow gradual warming since 1980, we have more La Nina conditions cooling the planet.”

  Tropikerna kyls

 26. Det känns märkligt att många känner att co2 och ipcc har en så exakt påverkan och kunskap om några hundradelars eller tiondelars variation i klimatet.
  Variationen i globaltemperatur har ju minskat dom senaste 100 åren jämfört med dom närmaste århundrandena dessförinnan, om vi tjuvkikar i facit för dom senaste 1000 åren.
  Att vi nu tror oss förstå klimatet och dess processer och temperaturskillnaderna mellan några enskilda årtionden är ju direkt häpnadsväckande i vetenskapligt perspektiv.
  Om hundra år kan det utan vidare bli 1 grad kallare om havsströmmar eller jordaxel och annat galet klimatpåverkande ändras, återigen tittar vi i facit är en grad upp å ner något utomordentligt vanligt som variabel för det vi känner till.
  Co2 och uppvärmning eller inte lär inte bli vårat stora framtidsproblem.
  Krig, biologisk mångfald, överbefolkning, och pandemier är bara något av det som hotar oss mer.
  Se bara på energisektorn hur låg nivå vi människor har för förståelsen och vetenskapen av miljöförstöring från vindkraft och liknande som utgör akut hot mot våran natur och dess livsviktiga system – där kan vi prata om förnekelse!

 27. Lasse

  Australien kan uppmärksammas: -0,56
  https://notrickszone.com/2022/12/06/australia-sees-coldest-and-wettest-spring-in-decades-amid-third-la-nina-in-a-row/

  En bra bild på la Nina.

 28. UffeB

  Denna intervju med Valentina Zharkova är väl värd att se. Hon tar upp de flesta ämnen och områden som brukar diskuteras här. Bl.a solcykler, solfläckar, varför CO2 är av ringa betydelse samt mycket annat och på ett lättförståeligt sätt.

  Förklarar även koppling beträffande UAH med solens aktiviteter.
  Hon har blivit kritiserad av ”etablissemanget” för sina rapporter vilket hon tar även upp och förklarar hur hon kommer fram till sina slutsatser.

  Hon menar att i slutet av 2020-talet går vi in i en ny liten istid igen och att det är nu vi bör planera för energi och matproduktion innan det är för sent.

  https://www.youtube.com/watch?v=LYOMKLDbeYE

 29. Mats Persson

  #28 UffeB

  Tack för det inlägget. Valentina Zharkovas arbete borde tas på större allvar.

 30. Robert Norling

  #13 Staffan Lindström

  Ja man kan ju börja undra…

  Oskarshamn stänger ner i någon vecka den 9 dec. och så kom det ännu ett besked.

  ”Reaktor 3 i Ringhals kärnkraftverk kommer att gå på halv effekt i lite mer än ett dygn den 10 december, skriver Dagens Nyheter.
  Orsaken är en kontroll av en generator.”

  Nu på morgonen – sedan kl. 07.00 – har vi importerat el och det har varit uppe på 1500MW alltså lika med en och en halv ordinär reaktor…

 31. Robert Norling

  Tillägg till ovanstående kommentar.

  Sveriges alla vindsnurror underpresterar grovt och orkar endast producera 1 178 MW i skrivandets stund vilket är 5,9% av den förbrukade elen.

  Det av en installerad effekt på 13 000MW

 32. TorbjörnR

  #31 Robert

  Slumpkraften presterar ungefär som förväntat. Det är bara marknadsföringen och propagandan som överdriver.

  Vv skilj på dessa😄

 33. Lasse

  #28 UffeB
  Väl använd tid_tack!

 34. Paul Håkansson

  Willie Soon om hur illa ställt det är med temp.mätningen. Ett rent fuskarbete som inte tål någon som helst granskning. 42.00 in i videon.

  https://www.youtube.com/watch?v=SWox_kECjfM&t=515s&ab_channel=TomNelson

 35. Torbjörn

  #18 Åke
  Vet inte vilka cykler du förväntar dig att finna, men att El Niño och La Niña är inblandade är säkert

  https://psl.noaa.gov/enso/mei.ext/

  Naturligtvis finns det andra faktorer också men enso påverkar definitivt

 36. JonasW

  Hej Johannes,

  blev lite nyfiken på din kommentar

  ”Minsta överskott tar blötdjuren med skal och liknade hand om eftersom det råder ”CO2 brist” med trefaldigt överskott av basiska katjoner.”.

  Jag har läst en del och inte blivit riktigt klok på hur det marina livet växelverkar med den koldioxid som är löst i havsvatten.

  En del säger att livet i havet inte har brist på kol, utan snarare brist på järn/fosfor.

  Vore intressant om du kunde utveckla dina kunskaper lite mer. Skulle livet i havet öka om man tillför mer kol (koldioxid) ?

 37. #19 Åke Jonsson

  ”Havs strömmarna växlar inte så snabbt.”
  Jodå, kolla ENSO här: https://fews.net/sectors-topics/sectors/agroclimatology/el-ni%C3%B1o-and-precipitation

  Det finns många kända fenomen som korrelerar med CO2-halten förutom temperaturen: https://www.drroyspencer.com/2022/04/

  Tillsammans ger dom brus på såväl CO2-kurvan som temperaturkurvan. Den här figuren borde vara välkänd: https://www.climate4you.com/images/DIFF12%20GlobalCO2%20HadCRUT5%20HadSST4%20Since1958.gif
  De snabba variationerna i global medeltemperatur påverkar CO2-halten med lite fördröjning. Det säger ingenting om vad som påverkar temperaturen över längre tidrymder.

 38. Åke Jonsson

  #37 Leif Åsbrink
  Jag hade för mig att det var längre svängningar. Frekvensen stämmer som du säger. Däremot inte kurvorna som går isär på några ställen men det kan ha sin förklaring i att Atlanten inte är med och hur och var varmvatten poler lägger sig.

 39. #20 Mats Kälvemark

  ”Vänligen se bildena 9,10 och 13 i länken nedan.
  Om fossil CO2 har den helt avgörande roll för klimatet som du hävdar, hur kan du då förklara värmningsperioden 1910-1945 där fossil CO2 inte var med ’på kartan’? Och hur kan du förklara att temperturen sjönk under perioden 1950-1975 trots att fossil CO2-halten kontinuerligt hade börjat öka i rask takt?”

  Det är inte min sak att förklara. Du kan ladda ner IPCC WG1 och titta på figur 2.10 på sidan 311. Där kan du se hur IPCC förklarar det du frågar efter beträffande bild 9 och 10. Det är detta som världens politiker har att ta ställning till. Som jag många gånger påpekat måste man ha klart för sig att sådana här saker är behäftade med avsevärda osäkerheter vilket tydligt framgår av rapporten från WG1 – även om den informationen inte når fram till media.

  Enligt figuren i AR6 var CO2 visst med på kartan 1910-1945. Nedgången 1950-1975 anser dom berodde på aerosoler. Antropogena och från vulkaner.

  Med bakgrund i strålningsfysiken VET vi att CO2 har en värmande effekt. Hur klimatsystemet anpassar sig och vilken temperatur det leder till vet vi däremot inte särskilt bra. Att effekten skulle vara noll eller nästan noll är uteslutet därför att den temperaturförändring som faktiskt observerats sedan satellitmätningarna startade då inte kan förklaras. Om forcingen från CO2 leder till noll eller en mycket liten uppvärmningen så skulle forcingen från vulkaner inte heller påverka temperaturen. Jag förutsätter då att negativ feedback är styrd av temperatur.

  ”Och hur förklarar du den pågående temperaturpausen sedan 2015 trots kontinuerligt ökande atmsofärshalt av CO2?”
  Titta på hela UAH-kurvan. Det ligger inte utanför den normala variationen.

  Det kan ju tänkas att Zharkova har rätt, modern grand solar minimum 2020-2053 med en temperatursänkning på cirka en grad. Det kommer inte att påverka IPCC och deras syn på behovet av att gå mot nollutsläpp. Dom kan sätta in beräknade framtida nivåer på solstrålningen och kommer då att få oförändrat resultat till år 2100. Det verkar inte som att Zharkova kommer att få rätt om solfläckscykel 25: https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression

  Sedan talar Zharkova om att jorden och solen båda roterar kring hela solsystemets gemensamma tyngdpunkt och att det ger upphov till en periodicitet på 2100 år. Den biten förstår jag inte – hur det sammanhänger med det magnetiska bakgrundsfältet. Det här med den gemensamma tyngdpunkten är ju elementärt – egendomligt om IPCC inte noterat det – men det har ju inte nämvärd betydelse för de senaste 50 årens temperaturökning.

  I videon som #28 UffeB länkat till säger Zharkova saker om CO2 som solklart visar att hon inte förstår hur CO2 påverkar strålningsbalansen.

  Beträffande bild 13: CO2 fluktuerar rätt kraftigt på grund av temperatursvängningarna i havet. Utsläppsminskningen 2020 från 40,5 till 38 GtCO2, 6%, är alldeles för liten för att synas i data från Mauna Loa om man inte subtraherar inverkan från dom stora fenomenen – och det är ingen enkel sak. Se mitt svar #37 och länkarna i det.

  ”Och hur förklarar du att så många temperaturrekord globalt, inklusive de svenska, är 70 år eller äldre?
  Temperaturökningen är väldigt liten. bara cirka 2 grader hos oss och betydligt mindre längre söderut. Vädret är kaotiskt och temperaturen mäts på enormt många ställen. På hur många ställen registreras maxtemperatur i Sverige? 100 st? Ett för varje månad, 1200 värden i så fall. Rent statistiskt skulle det vara mycket egendomligt om dom flesta skulle ligga nära i tiden.

 40. Torbjörn

  #39 Leif
  ”Dom kan sätta in beräknade framtida nivåer på solstrålningen och kommer då att få oförändrat resultat till år 2100”

  Då har de fel på modellerna!

  Som många har påpekat förut, så är modellerna felaktiga och istället för att justera modellerna, så justerar de historiska data för att få det att passa in.

  Om man har fel på en modell måste den göras om

 41. Lasse

  #39
  Leif Åsbrink.
  Du nämner att aerosolerna kan ligga bakom den avkylning som vi hade 1950-1980.
  Vad du sen glömmer är att vi aktivt tagit bort denna kylande faktor genom Clean air act.
  Mer sol och mer värme, bättre luft.
  En god utveckling som knappast uppskattas av CO2 alarmister.

  Ser att du är under utbildning beträffande havsströmmar-lycka till med solen och molnen!

 42. Leif Å #39,

  Jag lyssnade också på Zarkhovas video. Hon var inte alltid helt lätt att förstå. Hon laborerar med flera cykler. Dels 11-års cykeln, dels cykler för grand solar cykel på flera hundra år. Denna styrs av sammanfallande respektive motverkande faktorer i den dubbla ”dynamon” inne i solen. Men det verkar finnas en tredje cykel på 2100 år som hänger samman med skiftningar i avståndet mellan solen och jorden. Solens och jordens gravitationsfokus ändras över tid. På kort tid verkar inte den sista cykeln påverka så mycket. Istället är det den andra som får henne att förutspå att vi är på väg in i en grand solar minimum (med otäckheter som ett Maunder Minimum på flera decennier).

 43. Gabriel Oxenstierna

  Ang. solcykler kan jag rekommendera en bra sammanställning i Javier Viños bok. ”Climate of the Past, Present and Future: A scientific debate, 2nd ed.”

  740 högintressanta sidor om vad som egentligen driver klimatet. Kostar bara ca 3 USD som e-bok.

  https://www.amazon.com/dp/B0BCF5BLQ5

 44. Björn

  Lasse [41]; Angående avkylning 1950-1980. Om man går till länken nedan och klickar på menyraden Solar Cycles, så kan man se att solcykel 20 avviker från övriga, alltså en lägre amplitud vid solfläcksmaximum. Fakta är att jorden har haft ett energiunderskott under denna solcykel. Så länge de s. k klimatforskarna nedvärderar solen som klimatpåverkande faktor, blir många väderfenomen obegripliga att förklara enbart med ökning av antropogen CO2. Ett ändå större energiunderskott har även förekommmit under cykel 24, där 25 blir i paritet med 24. En partiell i tiden, nedkylning är väl mer en trolig konsekvens än global uppvärmning.

  http://solarcyclescience.com/solarcycle.html

 45. tty

  #36

  ”Vore intressant om du kunde utveckla dina kunskaper lite mer. Skulle livet i havet öka om man tillför mer kol (koldioxid) ?”

  Det skulle det definitivt. Både järn, fosfor och koldioxid är begränsande. Områdena med det rikaste livet i oceanerna är där det finns mycket koldioxid i vattnet, allra bäst områden där det också finns mycket fosfor.

  Titta först på denna karta, den visar mängden klorofyll i havet (=mängden växtplankton, som allt i havet ytterst lever på):

  https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/4000/4097/S19972442003273.jpg

  Och sedan på fosfor:

  https://russgeorge.net/wp-content/uploads/2014/06/ocean-phosphate.png

  Hyfsat god överensstämmelse inte sant?

  Och så ”havsförsuring”:

  https://www.researchgate.net/profile/Ken-Caldeira/publication/235938940/figure/fig1/AS:299809496944640@1448491562146/Map-of-mixed-surface-layer-upper-50-m-pH-values-in-the-global-oceans-for-the-nominal.png

  Där blir bilden litet blandad. I tropiska vatten är biologiskt rika vatten ”sura”, det beror på att det rör sig om uppvällningsområden där kallt fosfat- och koldioxidrikt vatten kommer upp till ytan, men på höga breddgrader är det tvärtom, vilket beror på att här förbrukar växtplankton så mycket koldioxid att vattnet blir mera alkaliskt, här råder det alltså koldioxidbrist.

 46. #36 JonasW

  tty har redan svarat bra.

  Järn och fosfor faller ut och har kort uppehållstid i havet.
  Det finns ingen bra data på fosfor eftersom det ligger under detektionsnivån i de flesta hav. Halterna är delar av nanomolar.
  Minsta lilla måsskit sugs omedelbar upp av plankton.

  Om man har CO2 över rent vatten eller havsvatten så löser sig CO2 mer och snabbare i havsvatten, just för CO2-underskottet.
  ”Underskottet” uppkommer av främst av ”överskottet” från Ca och Mg jonerna.

  När man t.ex. skall titrera alkalinitet så måste man driva pH något lägre i havsvatten till 4 istället för 4,3 beroende på dessa basiska katjoner som ”håller” kvar vätekarbonatet.

  Den här effekten gör sig även gällande vid Langliers index.
  https://www.lenntech.com/ro/index/langelier-explanation.htm
  Det går ut på att balansera vatten för lägsta korrosivitet samtidigt som man vill undvika kalkutfällning dvs balansera komponenterna till lagom.

  Havs”försurningen” av människor, en av de stora myterna, uppkommen för 25 år sedan lämpligt till klimatreligionens start. Den skall få en egen tråd, snickrar på det.

 47. #40 Torbjörn

  ”Då har de fel på modellerna!”

  ”Om man har fel på en modell måste den göras om”

  Du missförstår. Om Zharkova har rätt så kommer IPCC att vet det inom 10 år eller så. Då kommer dom att ändra på CMIP7 eller CMIP8 så att forcingen från solen kommer att stämma med Zharkovas prognoser för framtiden. Detta innebär oförändrade antaganden beträffande forcingen från solen år 2100. Att klimatmodellerna missat ”modern grand solar minimum” ändrar absolut ingenting.

  En helt annan sak är att scenarierna lär ändras och modellerna också. Det kommer rimligen att leda till förändringar i bedömningen av hur angeläget det kommer att anses vara att bromsa växthugasutsläppen i framtiden, men huruvida vi får en kallperiod de närmaste åren beroende på minskad solaktivitet saknar betydelse för klimatfrågan – möjligen med undantag av att man upptäcker det blir dåliga skördar i ett kallare klimat och att det inte är så gynnsamt.

 48. #44 Björn

  ”Om man går till länken nedan och klickar på menyraden Solar Cycles, så kan man se att solcykel 20 avviker från övriga, alltså en lägre amplitud vid solfläcksmaximum. Fakta är att jorden har haft ett energiunderskott under denna solcykel. Så länge de s. k klimatforskarna nedvärderar solen som klimatpåverkande faktor, blir många väderfenomen obegripliga att förklara enbart med ökning av antropogen CO2.”

  När man tittar på forcing från solen enligt IPCC AR6 WG1 figur 2.10 sidan 311 så finner man att solcykel 20 är ungefär hälften så stark som solcykel 19. De är 0,16 W/m2 respektive 0,08 W/m2 (slarvigt avläst ur kurvan.) Data finns naturligtvis i tabellform någonstans. Solcykel 24 är ännu svagare och minimum mellan 23 och 24 är negativt.

  Indata för CMIP6: ”The solar forcing is provided for radiative properties, namely total solar irradiance (TSI), solar spectral irradiance (SSI), and the F10.7 index as well as particle forcing, including geomagnetic indices Ap and Kp, and ionization rates to account for effects of solar protons, electrons, and galactic cosmic rays.”
  https://www.semanticscholar.org/paper/Solar-Forcing-for-CMIP6-(v3.1)-Matthes-Funke/f99799453fde6fd246f582eed9a697e53f1018b5

  Hur bra data kan tänkas vara och hur modellerna tar hänsyn till varierande galaktisk kosmisk strålning etc. har jag ingen aning om. Modellbyggarna kan bygga in parametriserade versioner av Svensmarks teorier och justera så att kurvorna stämmer en aning bättre. Ifall en sådan procedur gör modellerna mer sanna eller ifall resultatet skulle bli att man adderar ett fel som tar ut något annat fel kan jag givetvis inte bedöma.

  Inte att förglmma: ”– Vårt dilemma är att om man inkluderar allting som påverkar klimatet i datormodellerna, så blir de så komplicerade. Delarna göms som i en ”svart låda” och ingen kommer våga lita på klimatmodellerna längre, varnar den 90-årige nobelpristagaren Syokuro Manabe.”

 49. Mats Persson

  # 42 Ingemar Nordin

  Beträffande Valentina Zharkova.
  Jag har lyssnat och läst redogörelser från henne sen ett par tre år tillbaka. Som jag ser hennes grundläggande jobb med analys av solcykler så förstår jag henne på följande sätt.
  1. Hon började med att med Fourieranalys ta reda på de olika frekvenskomponenterna från historiska solfläcksdata. Därur fick hon fram de olika frekvenserna.
  2. För att kunna göra noggrannare kalkyler började hon i stället använda mätserier av solens magnetfält som fanns tillgängliga.
  3. Baserat på dessa noggrannare data lyckades hon få fram den/de matematiska funktioner som behövdes för att göra prognoser över hur både amplitud och frekvens av de olika dynamoernas samanlagrade effekt ser ut.
  4. När detta var på plats testade hon detta mot historiska solfläcksdata och fann att det stämde mycket väl med historiska köld- och värmeperioder.

  Som jag förstår ligger detta till grund för prognosen för kommande miniistid från nu till 2050.

  Sen har hon gått vidare med att studera de längre cyklerna som hon säger hänger samman med att solen rör sig så att avståndet mellan sol och jord ändras. Baserad på dessa cykler prognostiserar hon en uppvärmning av jorden med 2,5 till 3 grader C år 2500. Detta har jag inte hunnit sätta mig in i ännu. Men som jag förstår så har hon här baserat sig på annan redan befintlig forskning.

  Att lyckats få fram de matematiska funktionerna för hur solintensitet och magnetism varierar och att kunna göra prognoser på detta, alltså första delen, anser jag vara mycket framstående och banbrytande forskning.

 50. Mats P #49,

  Tack för sammanfattningen. Jag lyssnade som sagt på hennes föredrag och var lite osäker på hur hon kom in på de långa cyklerna där det varierande avståndet mellan solen och jorden var med i kalkylen. Men det du säger verkar stämma.

 51. Gabriel Oxenstierna

  Zharkovas forskning är intressant men omstridd. Hon fick ett paper indraget från publicering 2019. De var 4 författare, en av dem accepterade indragningen, de övriga protesterade.

  Det finns en mycket intressant diskussion om detta paper i en peer review-tråd, här:
  https://pubpeer.com/publications/3418816F1BA55AFB7A2E6A44847C24

  Om man vill få en inblick i hennes forskning och diskussionen kring solens roll i klimatet kan jag rekommendera att läsa den tråden!

 52. Gabriel Oxenstierna

  Zharkovas forskning håller inte måttet, åtminstone i det paper som blev indraget. Hon försöker att dra slutsatser för enormt långa tidsperioder (100 000 år) på bas av observationer under 40 år. Ohållbart tycker kritikerna, och lyfter fram diverse metod- och sakfel. Hon har heller inga bra svar att komma med.

 53. Kent

  #51 Gabriel:
  Intressant att se utväxlingen av kommentarer mellan Zharkova och Rice. Zharkova undviker att svara på frågorna från Rice, det blir uppenbart att hon inte vet vad hon håller på med.

 54. TorbjörnR

  #53 Kent

  Du beskriver IPCC-gängets taktik väldigt väl.
  ”Vägra svara på frågor”, ”de vet uppenbarligen inte vad de håller på med”

  Nu ska jag sluta kommentera dig för det är meningslöst.

 55. Mats Persson

  # 52 Gabriel Oxenstierna

  Tack för länken! Ska gräva lite i detta.

  Jag finner det tillräckligt intressant och revolutionerande om hennes första del visar sig vara korrekt. Vet du om det finns någon seriös kritik mot det jobbet? IPCC:s antagande från början ”att solens instrålning är konstant” har de ju själva börjat backa från i AR6, börjat pudla som Ingemar N uttryckte det.

 56. Fredrik Forsberg

  Det intressanta med Roy Spencers data är hur global uppvärmning inte är speciellt global utan koncentrerad till norra hemisfären och Arktis.

  I framtiden får Sverige som lågutsläppare av CO2 och bland de länder som är mest utsatt för global uppvärming kräva pengar ifrån övriga. Förväntar mig att svenska förhandlare får till att USA och Kina börjar förse oss lidande här i Sverige med resurser 😉