Plasten bränns upp

Plastpulka

Många läsare på Klimatupplysningen är förmodligen medvetna om det men nu har även SVT ett inslag och en artikel om att nästan alla plast som samlas in i Sverige går till sk energiåtervinning, dvs den bränns upp i fjärrvärmeanläggningarna. Enligt Naturvårdsverket innebär detta utsläpp av 2,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter, motsvarande 8 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Varför är det så?

”– Det mesta av plasten vi samlar in kan vi inte återvinna. Det är ofta fel typ av plast, som inte går att materialåtervinna. Vi måste se till att plasten vi samlar in faktiskt cirkulerar på ett bättre sätt än vad den gör i dag, säger Jon Nilsson-Djerf, rådgivare inom materialåtervinning på Avfall Sverige. ”

Det finns hundratals olika sorters plast som inte kan blandas och därför går nästan all plast som lämnas in för återvinning till förbränning.

I mina ögon är det förmodligen inte så lätt att ändra på det här förhållandet. Ska en sort förespråkas eller få fördelar mot en annan blir det kanske inte fri konkurrens och vem ska avgöra vilka sorters plast som ska anses vara bäst? Ett företag kan gynnas i den här processen och andra missgynnas och får kanske lägga ner verksamheten.

Ni minns kanske min trasiga hink i plast som jag inte visste hur jag skulle bli av med? Många av kommentatorerna menade att jag kunde klippa sönder den och slänga i vanliga soporna och låta den gå till förbränning på så vis. Nu var den i så hård plast så det var inte görligt. Istället ställde jag ut den framför lådan för hushållssopor och skrev en lapp att den ska gå till förbränning så kan ni ta med den också? Det ville dock inte sopgubbarna så den stod kvar även efter att de varit där och tömt. Jag lät den bara stå kvar och några dagar senare var den faktiskt bort. Fastighetsförvaltaren hade förmodligen tagit den och kört den till återvinningsstationen tillsammans med annat skräp.

Så nu vet jag att en del av värmen i mina element kommer från min trasiga hink.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Lena
  Det kanske var en återvinnare som tog plasthinken för att odla i?
  En mig närstående har sådana böjelser.
  Annars är förbränning av plast fullt rimlig form av återvinning av energivärde i den.
  Vilket lyft det skulle bli om en effektiv förbräningsanläggning och elproduktion kunde skapas för alla plastberg som finns i länder som inte behöver värmen.
  Det fanns/finns även förhoppning om att omvandla plast till olja för vidare användning.

 2. pekke

  Inget konstigt, plast går att tillverka av olika råvaror bara dessa går att kemiskt omvandlas.
  Så för oss konsumenter är det omöjligt att skilja på olika plaster eftersom de kan se lika ut men ha olika kemisk struktur som inte fungerar i återvinningen.

  Det är nog lika bra att de går till värmekraftverken eftersom dessa redan nu importerar miljontals ton sopor för förbränning varje år !
  Skulle mängden sopor som förbränns minska måste de ersättas av något annat…
  Skogen kanske ?

 3. mattias

  Kanske dags för en livscykelanalys eller fundera på alternativkostnaderna igen? Exempelvis plast som används i matförpackningar som minskar matsvinn eller plast som ersätter glas eller papperspåsar. I båda fallen är plasten lättare och mindre skrymmande som leder till mer effektiva och bränslesnålare transporter. Man borde prata mer om funktion då man diskuterar hållbarhet.

 4. Anders Tengsved

  Jag arbetade i avfallsbranchen i 24 år, tom 2018. Vi visste hela tiden att det inte fanns någon teknik att sortera och återvinna de olika plasterna från hushåll eller andra användare som inte använde bara en plastsort. Den återvinning som redovisades i media var i huvudsak produktionsspill hos tillverkarna av plast som ”återanvändes” i den egna produktionen.

 5. som jag svarade någon i en tråd på fb; plast som sällsorteras för sig går naturligtvis att återvinnas som material t ex PET eftersom vi har ett pantsystem här, avloppsrör i PVC eftersom man vid byte vet att man har just den polymeren, skummad polystyren (Frigolit) bör väl också gå att återvinna med mera. Sen drar jag mig till minnes att STENA byggde (eller skulle bygga) en anläggning utanför Halmstad där olika polymerer skulle sorteras med hjälp av bland annat spektroskopiska metoder, vet ej vad som blev av den. Annars är kontrollerad förbränning med ordentlig rökgasrening vid våra värmeverk en sista åtgärd som är mycket mycket bättre än andra länder som låter sopor går rätt ned i floder för vidare transport till havet. Kommer ihåg ett besök på Malta där drivor av PET-flaskor och annat skräp fick ligga på gator och parkeringsplatser tills de spolades ner i havet vid nästa regn. Tycker vi med begränsad återvinning av materialet där det är möjligt och kontrollerad förbränning av resten har ett system vi kan och ska vara stolta över

 6. Lars Thorén

  Mer fest än plaståtervinning på
  https://www.svenskplastatervinning.se ?
  En symbolverksamhet för duktiga Sverige?

  ”Vi arbetar dygnet runt för att sänka klimatpåverkan från plastförpackningar och leda världen mot klimatmålen. Med cirkulär plaståtervinning som verktyg.”
  Håhå jaja.

 7. Stefan Eriksson

  ”Plast” i dess olika skepnader har ett relativt (andra sopor), högt energiinnehåll. Det ”brinner” helt enkelt bättre än potatisskal och cellstoff. Sopförbrännings-anläggningarna ”behöver” plasten så väl. För det fall plasten saknas, behöver den ersättas av något annat med motsvarande energiinnehåll. Bunkerolja??

 8. Ivar Andersson

  Bra om plasten förbränns i fjärrvärmeanläggningar och inte slängs i naturen och så småningom hamnar i havet. Moderna fjärrvärmeverk har bra avgasrening och släpper ut vattenånga och koldioxid men om det bidrar till den globala uppvärmningen är tveksamt.

 9. Nr 5 Bo.
  Rening av rök och avgaser är verkligen något som kan räknas till dom mycket få så kallade ” game changers” i global skala.
  Förbränning av oljeprodukter är ett riktigt elände, det är inte bara kväveoxider och svaveldioxider som oftast tas upp i debatten och som har påverkan på ekosystemen och människors hälsa – där finns en lång rad ämnen som inte borde släppas ut i stor skala – se ex v utsläpp från flygbränslen.

  Oljan är ju dock underbart energität och en stor tillgång för mänskligheten – låt oss rena detta världen över med redan befintlig teknik och skillnaden blir väldigt stor.
  Rening är smart medans vindkraft är korkat.
  Idag har vi stora, riktade, flöden av kapital – led dom i rätt riktning och världen blir snabbt mindre nedsmutsad.

  Även där tänker SD rätt – som gammal sosse förvånas jag över hur ofta SD tänker rätt gällande klimat och en förbättrad värld för folks hälsa globalt.
  Att hjälpa på plats är mycket bra tänkt – att skita ner nordisk natur med storskalig vindkraft är vad bolund tror är smart.

  Nu hoppas jag att sossarna släpper ut bolund i kylan och börjar lyssna på vetenskapen.

 10. Ivar Andersson

  Det finns en anläggning i Motala som ska sortera plastavfallet. Någon som vet något mer om denna anläggning?

 11. Lennart Bengtsson

  Med dagens brist på tillförlitlig energi i Sverige är det utomordentligt förnuftigt att bränna plast och annat skräp på värmecentralerna. Plastskråp har ett högt energivärde. Det förhindrar dessutom att plastskräpet hamnar i något utvecklingsland som sedan slänger det i havet.
  Kanske har förnuftet återkommit till våra myndigheter.
  För de som blir upprörda över CO2 utsläppen så är det fullt möjligt att bojkotta plastförpackningar och börja handla över disk som kött, ost och fisk mm.
  Ett annat sätt att reducera CO2-eq är att sluta hålla sig med sällskapsdjur som står för lika mycket utsläpp som allt flygande eller ekipera sig lite mindre ofta.

 12. Gunnar Strandell

  Bilindustrin har krav på märkning av alla plastdetaljer, för att de ska kunna sorteras och återvinnas vid skrotning. Jag vet inte i vilken utsträckning det sker.

  Plastleksaker och matförpackningar bör inte innehålla material som är skadligt för hälsan. Det gör att man tar en risk med återvunnen plast om sorteringen inte fungerar perfekt.

  Tas plasten bort ur soporna behöver bränslevärdet behållas. I Södertälje eldas redan idag med gummigranulat under årets kallaste dagar.

  Ett problem är att EU inte gillar att plast eldas och vill förbjuda det. Istället skickas den till Afrika, Asien och Sydamerika med de tomma containers som fraktat varor till Europa.

 13. Stefan Eriksson

  #12 Gunnar Strandell
  Någon aning om var gummigranulatet kommer från?
  Importeras detta granulat, eller finns det en ”inhemsk” källa.
  ”Cementas” anläggning i Skövde ”tar hand” om begagnade däck, som högvärdig energi till kalkugnarna.
  Som det ser ut (gissar här) är Sverige knappast ”självförsörjda” med sopor.
  Beroende på hur hög skatten på avfallsförbränning är förstås.

 14. tty

  ”Enligt Naturvårdsverket innebär detta utsläpp av 2,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter, motsvarande 8 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.”

  Och om man inte eldade plast, skulle man få lov att elda något annat, med sämre energiinnehåll, och koldioxidutsläppet skulle öka. Undantag: naturgas, det har faktiskt bättre energiinnehåll per kolatom.

 15. Påtal om oljeprodukter – nästa klimatmöte leda av en olje- Vd från förenade arabemiraten, sultan Ahmed al – Jabar.
  Miljö och klimatorg går bananas eftersom dom vill leda med panik, kris, undergång och med devicen att ” vi har foten på gaspedalen mot klimathelvetet”.

  Sultanen känns här som den vuxne i rummet när han säger – ” vi kommer att föra in ett pragmatiskt, realistiskt och lösningsorienterat perspektiv, som kommer innebära omdanande framsteg för klimatet och för en tillväxt med låga koldioxidutsläpp”.
  Fick jag välja VD för företaget ” jordens klimat” så vet jag vem jag hade valt…eftersom jag inte vill hålla i bolunds hand när han kastar sig utför stupet.

 16. SatSapiente

  Som jag påpekat i en tidigare tråd, man redovisar stolt mängden insamlad mängd plast som återvunnen. I min värld betyder återvunnen plast att all denna används för tillverkning av nya plastprodukter, vilket alltså inte är fallet. Kallas greenwashing, eller bluff på svenska.

 17. Lars Thorén

  #10
  Se #6

 18. Hans H

  #, Lena Krantz

  Off topic. Jag har sökt efter ditt inlägg där du skrev om AR6wg1 och sid 173 där de tar upp ordet climate crisis

  Jag hamnade i en debatt om saken och fick då frågan om hur jag såg på de föregående sidorna, 168-172 som e.u. behandlar hur omvärlden tar emot wg1 och dess rapporter.

  Min fråga är nu om du läst dessa sidor och hur du såg på saken? Där skulle bland annat ämnet ordval belysas ur vidare perspektiv.

  (Jag är synsvag och duger inte mycket till vad gäller sökningar och orkar inte med att läsa om jag inte kan dra upp texten stort på min 24 tums datorskärm. Därav kommer att jag frågar och inte själv söker fram svaret.)

 19. BG

  #11 Lennart Bengtsson

  Det är förmodligen övervägande kockarna på Youtube som kan handla kött (och ost) över disk. Vi andra får hålla till goda med vakuumpackat kött, av klimathänsyn intryckt i kylskåp, där man får gissa hur varan egentligen ser ut. Det är många år sedan exempelvis snabbköp, stormarknader slutade att stycka kött och sälja över disk; det blev för dyrt. I Frankrike däremot kan man välja, plastförpackat eller manuell betjäning, men inte i matulandet Sverige.

  Plast har väl ungefär dubbla värmevärdet mot trä.

 20. UffeH

  En förutsättning för att det ”gröna samhället” ska fungera med sin återvinning och ”cirkulerande” av ”råvaror” som plast är att vi har tillgång till enorma mängder billig energi och att folk gratis sorterar sina sopor.

  Billig energi är förutsättningen som inte går att komma förbi då insamling, sortering, tvättning, smältning, granulering och testning av kvalitet är mer energikrävande än att göra plasten direkt från naturgas respektive olja, och där minsta förorening eller annan typ av plast eller färgad plast i det återvunna materialet kasserar man hela batchen.

  Sopor är numer en miljardindustri som bygger på en stor andel ”gratis” arbete från medborgarna och subventioner från stat och kommun och billig energi, utan detta skulle alla sopor energiåtervinnas vilket med dagens rökgasrening är det effektivaste och miljövänligaste sättet att ta hand om samhället sopor.
  Problemet för de ”gröna” är att det har ett lågt ”uppfostrande” inslag att bränna alla sopor och det skulle sänka hela idén med sortering och att ”vi räddar klimatet genom vår sortering” och det är inte bra. Folk måste tro att de gör en bra sak genom allt onödigt extraarbete som tvingats på dem.

 21. Gunnar Strandell

  Stefan Eriksson #13
  Jag vet inte varifrån gummigranulatet i Södertälje kommer. Men det är nog inga stora mängder eftersom det bara används årets kallaste dagar.

  Jag fick uppgiften av Olle Ankarlind när jag jobbade för Scania 2012-18 med ekipaget i länken nedan.

  Länk:
  https://www.di.se/nyheter/europas-langsta-lastbil-rullar-fran-sodertalje/

 22. Micke

  # 13
  I Holmsund hamnen utanför Umeå kommer det ibland fartyg som lossar begagnade bildäck.
  Vart dom tar vägen vet jag inte, men det brukar ligga en ansenlig hög innan dom plötsligt försvinner.

 23. MatsL

  Ibland blandar man in lite malda bildäck i bränslet till bio-, eller avfallseldade kraftvärmeverk. Detta gör man för att svavlet som finns i däcksgummit ska reagera med alkalimetaller som natrium och kalium, som finns i bränslet, och bilda stabila sulfater. Dessa sulfater ska visst vara mindre korrosiva än de klorider och de karbonater som annars skulle ha bildats. Men jag vet inte om det finns ett sådant kraftvärmeverk i Holmsund?

 24. Peter Stilbs

  Det enda som vettigt går att återvinna är PET-flaskor. PVC och även viss Polyeten kan vara tvärbunden plast, som inte smälter. Förbränning är det enda vettiga. I bra ugnar – speciellt PVC kan annars ge tråkiga halvförbrända produkter.

  Jag köpte för ett par år sedan en bakbunke av återvunnen plast på ICA – fin yta, men troligen uppbygd av en salig röra av olika plastsorter. Och jag tappade den i golvet från 1m höjd, varvid den gick i 5 bitar.

 25. Håkan Bergman

  Fån plaståtervinning till utsortering av matavfall är steget inte så långt. Vi har just börjat här och det funkar väl för mig som förväntat, massor med kaffesump och filter och nån lökände och lökskal, nån morotsände, nån liten detalj av nån annan grönsak då och då, men aldrig en köttbit eller mat jag lagat och inte ätit upp allt. Jo förresten det kan bli nån tunnskuren bit fläsksvål ibland också, och just det äggskal vill dom ha också.
  Nu undrar jag över tajmingen för det här, kommer det här att leda till att människor börjar tänka över hur man handlar, hur man lagar mat, vi lever ju i en pressad tid med inflation, räntor och elräkningar vi inte kunde drömma om tills helt nyligen. Kommer det ens att bli nån biogas att tala om? En ny flopp alltså?

 26. #25
  Kompostering är ett annat ord för långsam förbränning utan kontroll av metan och CO2 utsläpp.

  ELDA ALLT!

 27. Micke

  #23 Tack det finns ett kraftvärmeverk i Umeå. Dom producerar fjärrvärme och numera troligen el också sedan straffskatt på el från soporna avskaffades.

 28. Lars-Eric Bjerke

  #25 Håkan Bergman
  ”Kommer det ens att bli nån biogas att tala om? En ny flopp alltså?”

  I Göteborg med omnejd samlar Renova in matavfall i små bruna papperspåsar. Ur detta avfall utvinns biogas och biogödsel. Hur mycket biogas man får framgår av följande:
  • En biogasbil kan köra nästan 4 km på en liten brun matavfallspåse
  • Ett ton matavfall kan driva en biogasbil 190 mil.
  • Från 1 person i Sverige uppkommer cirka 80 kg matavfall per år

 29. Håkan Bergman

  LEB #28
  Men kommer dom där siffrorna att hålla i den nya ekonomiska verklighet vi lever i? Kommer volym och sammansättning att förändras? Fett och protein ger betydligt mera metan än kolhydrater t.ex.

 30. Sten Kaijser

  Hej Lars-Eric,

  om jag räknar rätt räcker alltså mitt matavfall att räcka till 15 mils körning med en biogasbil.

 31. Eva Mohlin

  Nån som vet om PET-flaskor faktiskt återvinns när man pantar dem, eller slutar de också i en ugn nånstans?

  I Danmark där jag bor är de nu krav på att alla hushåll ska sortera sitt avfall i bio, papper, metall, plast, glas och ”rest”.
  Finns en massa teorier om att allt åker ner i samma hög och bränns.

  #25 Kompost är fantastiskt, vi har 4-5 m3 här. Om du skafar Bokashi-kompost kan du även slänga kött och liknande, men det är lite fixeri med det.

 32. Värdet med kompost av biologiskt avfall är väl att du får bra jord att gödsla i rabatterna med snarare än att du får någon användbar biogas?

  Lars-Eric B #28, Går inte biogasanläggningen i Göteborg med stor förlust?

 33. Daniel Wiklund

  Det går ju också bra att köra bilen på bensin. Men gör jag det kommer jag inte till himlen. Fonden i Norge för avkastning av olja och gas är väl på ca 12 biljoner. EU lär ju snegla på dom pengarna. EU-kommissionen
  är i Kiruna idag och imorgon. Undrar om dom cyklat dit, eller åkt släde efter renar. Eller använt apostlahästarna. Vad gör man inte för att få komma till himlen.

 34. Lasse11

  Det kan ju inte vara plasten som ger 8% av sveriges CO2 utsläpp. Måste vara sopförbränningen totalt ? Men även detta låter mycket ?

 35. Rossmore

  Såg för många år sen ett inslag från brittisk tv om plaståtervinning. De hade spårat insamlad plast från en specifik ort i England till en containerhamn i Asien. De identifierade enskilda förpackningar med firmanamn, ort, etc till det specifika ursprunget. Plasten gick inte att använda och ingen ville ha den. Vart den slutligt tog vägen angavs inte. Mycket möjligt att allt dumpades i havet då mottagaren/transportören förmodligen redan fått betalt för att ta emot det och förmodligen skulle varit tvungen att betala för att bli av med det.

  För övrigt motsvarar väl 2,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter ungefär vad människor i Sverige bidrar med via utandningsluften (för de som ev skräms eller imponeras av stora tal).

 36. Stefan Eriksson

  #34 Lasse 11
  Den här presentationen anger lite andra ”tal”. Vad som stämmer har nog ett fåtal klart för sig.
  Jag kan ju inte likt G.T. se co2 med blotta ögat.
  https://www.ekonomifakta.se/fakta/miljo/utslapp-i-sverige/vaxthusgaser/

 37. Biogasen kommer med CO2 som måste bort. Gasen renas i flera steg och komprimeras med en stor energiåtgång.

  Därför går alla sådana projekt med förlust.

  Jag gick och vägde min fulla bruna påse. 1,2 kg och det mesta är nog vatten. Tvivlar på att det finns metan till 4 km i den, inte ens teoretiskt.

  Men, men, om vi 2300 faldigar vår biogasproduktion kan vi driva SSAB i stället för vätgas…

  Plastpåseskatt kom för att de inte skall hamna i havet och kväva en sköldpadda, sades det. Jag bor 20m från stranden och kan årligen kanske samla en liten påse med skräp utmed en km så här i landet slänger vi inte plast i havet. Det är mest reptampar och någon flaska som utan mening trillat över bord.

  PE-plast är diesel och tvärt om, bara två olika sätt att presentera kol och väte på. När jag åker och handlar förbrukar jag 80 bärkassar…

 38. Rossmore

  Oops!

  Inser att det naturligtvis ska vara TUSEN ton avseende utandningsluften.

  Men det kanske det ska vara avs plasten också? #34?

 39. Lars-Eric Bjerke

  #30 Sten Kaijser

  ”om jag räknar rätt räcker alltså mitt matavfall till 15 mils körning med en biogasbil.”

  Rätt räknat för ett års avfall, inte så mycket! Men så får man ju gödsel på köpet vid rötningen.
  En fördel, tycker jag, är att jag har en liten soptunna som töms på matavfallspåsarna varje vecka så att de inte hinner börja lukta så mycket. Mitt sopkärl med restavfallspåsar töms bara var fjärde vecka enligt mitt val. För restavfall betalar vi en avgift per kilo avfall men inget för matavfall.

 40. MatsL

  #38
  En vuxen människa andas in (och även ut) c:a 23000 liter luft per dygn, varav 4% av utandningsluften består av koldioxid. Med en specifik vikt på 2 gram per liter för CO2 så ger det att varje människa andas ut c:a 1.85 kg CO2 per dygn, eller c:a 670 kg CO2 per år. Säg att vi har 6 miljoner aktiva människor i Sverige så resulterar det i en summa på omkring 4 miljoner ton CO2. Så du var inte så långt från verkligheten i din kommentar #35

 41. tty

  Personligen har jag hittat ett eget ekologiskt sätt att recirkulera matresterna via ett skatpar som bor på tomten. De återanvänder absolut alla matrester, utom rotmos, lustigt nog. Potatismos äter de, men inte rotmos.

 42. Lars-Eric Bjerke

  #32 Ingemar Nordin
  ”Går inte biogasanläggningen i Göteborg med stor förlust?”

  Vad jag läser verkar insamling av matavfall vara lönsamt förutom i glesbygd. Mindre kommuner förbehandlar avfallet för att bl.a. minska volymen och skickar det sedan till centrala anläggningar. Göteborg har en stor anläggning för rötning av avloppsslam i Rya, som även tar emot matavfall från industrier och skolor.

  https://stud.epsilon.slu.se/13585/8/Stoltz_L_180605

 43. Daniel Wiklund

  OT FN-s meteorologiska organ WMO säger att de senaste 8 åren är dom varmaste någonsin. Naturligtvis är det koldioxiden som är boven. Det framgår inte hur mycket koldioxidutsläpp som FN själva står för. Jag har cyklat idag. Det är härligt att cykla i nollgradigt jämfört med minus 20. Men det får man inte glädja sig åt. Det gör jag ändå. Den rätten tar jag mig. Det finns inte ett väder som passar alla på jorden och har aldrig funnits. Hur många gröna omställningar som vi än gör.

 44. Christian H

  Denna sopsortering är mest ett uttryck för den symbolpolitik som kännetecknar svensk miljöpolitik. Vi skall uppfostras och utföra gratisarbete till ingen nytta. Plasten förbränns mestadels och det är bra, då det ger energi till våra värmekraftverk. Sopsortering kräver kunskap och fungerar till viss del för en välutbildad medelklass. Dock vet jag att i vissa hyreshus med många invandrare så blandas alla sopor vilt och att det inte fungerar där. Jag menar att systemet på 80-talet var bättre. Man ställde ut sin sopsäck som sopbilen hämtade och hade man skrymmande sopor kunde man märka säcken med ”grovsopor” så togs denna också om hand. Det blev billigare så och soporna sorterades av utbildad personal på återvinningsstationerna. Det gav löneinkomst för många och lägre arbetslöshet. Det är samma sorts verklighetsfrämmande och överförmyndarmetoder som präglar såväl sophantering som miljö- och energipolitik. Jag avskyr att symbolpolitik ersatt rationell sådan och vill slippa gratisarbete bara för att fanatikerna ska triumfera i sin olidliga dumhet:

 45. Hans H

  #31 Eva Mohlin

  PET är en rätt dyr plast och åtminstone så länge jag yrkesarbetade så återvanns den. Vet inte hur fördelningen ser ut idag, 14 år senare, mellan återfyllnad med dryck och att man gör tekniska produkter som fleecemattor.

  Det finns ett lukt/smakproblem vid återanvändning för dryckesändamål. Vätskor med starka färgämnen eller smakämnen löser in dessa i plasten och de försvinner senare inte i tvätten.

  Redan flaska för ”Loka med citronsmak” kan inte förpacka ”Loka naturell” utan att den senare får lite smak! Man fick sortera. Osäker på om det görs numera, kanske går allt till tekniska produkter.

 46. Gunnar Strandell

  Daniel Wiklund #43
  WMO är organisationen som startade ”Global Warming” för att några tyckte sig se oroväckande tecken på att den var kopplad till mänsklighetens utsläpp av CO2.
  De bildade en allians kring ”saken”, ”The case”, och mobbade de som förde fram alternativa förklaringar.

  Svensken Bert Bohlin gick före och hans alarmistiska rapport fick bli grunden i IPCC:s första.

  Sedan dess har de haft ledningen, t.ex genom att flyga till kända turistmål i privatjet och chartrade plan i sådan omfattning att parkeringen inte räcker till. Vid mötet i Köpenhamn flögs planen till Gardemoen utanför Oslo för parkeringen.

  Ditt cyklande ligger hopplöst efter, trots de kalkyler över mänsklig utandningsluft som finns i tråden.
  Jag tvivlar på att du hinner ikapp utan att i grunden förändra din levnadsstil. Börja med att slänga TV:n och följ istället Duplantis med helikopter t.ex.

 47. Enough

  #40 MatsL

  Ok, jag räknade för ett tag sedan på vår utandningsluft, och kom till c:a 1 kg CO2 per dygn och person, men räknade nog då på en människa i vila.

  Varför räknar du bara med 6 miljoner totalt, alla andas ju?

  Oavsett, det blir sedan lite kul att jämföra med körning av en småbil, som släpper c:a 125 g/km, den kommer 8 km/dag med samma utsläpp enligt min kanske försiktiga uppskattning, eller närmare 300 mil per år! Det kan vara en lite intressant jämförelse att dra med någon som är klimatalarmist……

  Allt annat levande andas ju också, och de gröna växterna levererar det nödvändiga syret för de övriga. Så länge inte syremängden minskar i atmosfären, fungerar rundgången förträffligt.

  Någon som vet om syrgashalten i atmosfären ändrats de senaste 100 åren?

 48. Enough

  # 47

  …..blev nyfiken, och hittade en sida för min fråga ( vet inte kvalitetsgraden), där man påstod att halten minskat med 0,7 % de senaste 800 miljoner åren. Då lär väl knappast förändringen vara mer än på ppm de senaste 100 åren, och det hade säkert larmats också…….

 49. Enough

  # 48

  Det är väl på samma sätt som med CO2 och haven, partialtrycket och temperaturen styr balansen mellan vätska och gas, haven innehåller stora O2 reserver.

 50. stig morling

  Men kära vänner två frågor:
  1. Hur gammal skall en sopa bli innan den kan definieras som ett arkeologiskt fynd?
  2. Tänk vänligt om framtidens arkeologer!
  ’Salve
  Stig

 51. 41 tty
  Antagligen beror rotmos/skatproblemet på kålroten – den är svårsmält, förr sa man att det hade med nitriten att göra…
  Djur och fåglar är ju ofta väldigt observanta på identifiering av ämnen, dom anar kanske att det blir jobbigt i matsmältningen…

 52. Robert Norling

  Sopsortering gör att vi måste importera mer sopor som bränsle till värmeverken.

  Det är den ökande sopsorteringen av plast, papper och mat i Sverige som fått konsekvensen att våra egna sopor till energiverken inte räcker till.
  Sveriges energiverk behöver därför importera mer sopor att förbränna.
  Ungefär hälften av det importerade avfallet kommer från Norge och hälften från Storbritannien och Irland enligt Avfall Sverige.
  Soporna skeppas till största delen hit med båt, men transporter med bil förekommer också.

  Enligt Naturskyddsföreningen består de importerade soporna till 12,5 procent av fossil plast.

  Import av avfall en lönsam affär för energibolagen.

  Till skillnad från fossila bränslen, kostar det inte att köpa in soporna som bränsle.
  Landets kraftvärmeverk får betalt för att ta emot soporna. Omkring 400 kronor per ton. Kraftvärmeverken fick cirka 800 miljoner kronor under 2015 för att elda upp andra länders sopor.
  Dessutom får kraftvärmeverken betalt i andra änden av fastighetsägarna, när de genom avfallsförbränningen producerar el och värme.

  Ingen dålig affärsidé. Tack vare lägre mottagarpriser och välutbyggda förbränningsanläggningar och fjärrvärme har Sverige nu blivit en allt populärare slutstation för Europas sopor.

  https://byggteknikforlaget.se/import-av-sopor-fran-europa-till-vilken-miljonytta-for-samhallssektorn/

 53. Roland

  OT
  Ingen som har mött professor Tomas Kåberger påstående om att vindkraft sänker elpriset även när det inte blåser!?

 54. tty

  #50

  Enligt kulturmiljölagen äldre än 1850.

  Gamla soptippar kan vara mycket arkeologiskt givande. Så har t ex ett stort antal unika fynd gjorts på Söderköpings medeltida soptipp.

 55. MatsL

  # 47
  Jag valde 6 miljoner bara för att räkna på de vuxna med ett aktivt yrkesliv. Jag räknade bort barn, och de flesta andra som inte längre har ett aktivt yrkesliv och som då inte förbrukar så mycket energi.

 56. Enough

  #55

  Helt Ok, förstod det så, ska man få en noggrannare uppskattad siffra får man kolla närmare per kategori i befolkningen…….men storleksordningen och jämförelsen är iaf. intressant!

 57. Sören G

  OT
  När jag slog på TV:n, Morgonstudion i SVT1, så hade de en textremsa med nyheter där det stod: ”Oljejätte mörkade klimatfaran i årtionde”.
  Påståendet om att Exon Mobile skulle ha ”känt till” koldioxidens klimatpåverkan återkommer med jämna mellanrum.
  Varför skulle de ha känt till något som ingen annan känt till?

 58. BG

  #42

  Biogasanläggningen Gobigas gick med miljardförlust och stängdes.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ett-fiasko-som-kan-bli-lyckosamt

 59. Håkan Bergman

  Sören G #57
  Guardian har en artikel om det där med en graf över temperatur och CO₂-halt i atmosfären, hur kunde Exxon då veta att Kina skulle börja släppa ut så mycket CO₂? Nån som har koll på vad man trodde om den framtida CO₂-nivån på 70-80-talet?
  https://www.theguardian.com/business/2023/jan/12/exxon-climate-change-global-warming-research

 60. Gunnar Strandell

  Håkan Bergman #59
  Jag får inte observerad temp 1960-80 i artikelns graf att stämma med HadCrut 3 i Wood for Trees för samma tidsperiod.

  Finns här ett dubbeltänk som jag missat?

 61. #58
  Påminner lite om kopparbrytningen i Dalsland på 1800-talet.
  Fast då var det inte skattepengar som bluffades bort utan lurade hungriga investerare.
  Hur som helst lovades mycket med provbrytningar, sedan konkurs och köpa upp utrustningen igen från konkursförvaltaren och lura nya giriga dumskallar.
  Skillnaden är skattepengar som går förlorat och alla blir tvångsvis blåsta, även vi smarta som ser bluffen.

 62. tty

  #60

  Bilden är ren fejk som det mesta om klimat från Guardian. Temperaturen steg inte alls mellan 1960 och 1980. Inte ens efter alla justeringar:

  https://climate4you.com/images/HadCRUT5%20GlobalMonthlyTempSince1958%20AndCO2%20NEW.gif

  https://climate4you.com/images/GISS%20GlobalMonthlyTempSince1958%20AndCO2%20NEW.gif

  https://climate4you.com/images/NCDC%20GlobalMonthlyTempSince1958%20AndCO2%20NEW.gif

 63. Lars-Eric Bjerke

  #58 BG
  ”Biogasanläggningen Gobigas gick med miljardförlust och stängdes.”

  GoBigas är inte tänkt att göra biogas av matavfall utan av flis. Med nuvarande gaspriser är den nog lönsam om Göteborg Energi beslutar sig för att sälja den, viket de inte verkar vilja göra.

 64. Sören G

  Jag kollar även på BBC, CNN, Aljazira, SkyNews och DW.
  De kör också skrönan att EXXOMobile kände till men hål tyst.
  Samtidigt som detta sades så visades en uttorkad slätt med torksprickor och en flock djur för att associera till klimatkatastrof.

 65. Peter+Stilbs

  tty. #41 – jag gör sedan länge likadant. Med kråkor + skator – men på sommaren tar en Silltrut allt. Gräsmattan normalt rensad inom 15 sekunder.

 66. Lasse

  https://www.youtube.com/watch?v=NLkfpjJoNkA

  USA har landfills.
  Vi kunde lära dem elda plasten!