Klimatkris – realitet eller politiskt påfund?

Vi hör numera dagligen om ’klimatkris’ och ’klimatnödläge’ i nyhetssändningar, media, public service och politik. När Elsa Widding i sin första Riksdagsdebatt den 19 Oktober anförde att

Vi bör använda ordet ”kris” med stor försiktighet”, och

” Påståendet att vi skulle befinna oss i en klimatkris anser jag saknar vetenskapligt stöd. Det gjorde vi senast på 1860-talet, när somrar uteblev eller blev så korta att man inte hann skörda” följde repliker från fyra oppositionspolitiker, motstånd från den nyutnämnda klimatministern Romina Pourmokhtari i TV, och fullt pådrag i alla medier, och nu har klimatmötet COP27 i Egypten börjat.

Frågan gäller således huruvida det finns vetenskapligt stöd för termen klimatkris, vilket har diskuterats ett flertal gånger här på KU (se referenser nedan).

En Google-sökning på ’climate crisis’ ger 765 miljoner träffar, ’climate emergency’ 500 miljoner, ’global warming’ 732 miljoner, och ’climate change’ 1 770 miljoner träffar.

På svenska fanns ’klimatkris’ i 171 tusen poster och ’klimatnödläge’ i 28 500.

Wikipedia anger i nedanstående bild hur dessa termer nyttjats över tid.

klimatkris sok

Föreligger ’Global Warming’?

Alla håller nog med om att det förelegat en ’global warming’ sedan Lilla Istiden, som slutade för hundrasextio år sedan, och de som tvekar om denna uppvärmning varit gynnsam kan med fördel läsa Vilhelm Mobergs ’Utvandrarna’, Niklas Natt och Dags deckare ’1793’, eller för detaljerad global klimathistorik Fredrik Charpentier Ljungqvists ’Klimatet och människan under tolvtusen år’. ’Climate change’ har förstås förekommit oavbrutet under de fyra miljarder år vi känner. Däremot finns inte ’climate crisis’ eller ’climate emergency’ angivet i FNs klimatpanel IPCCs vetenskapliga del AR6 WG1 från 2021.

Föreligger en ’Climate crisis’?

Var det vetenskapen som lanserade begreppen ’Climate crisis’ och ’Climate emergency’?

Nej, termen ’Climate crisis’ fick en övergående boom efter lanseringen av Al Gores film ‘An inconvenient truth’ i Maj 2006, filmen innehåller som bekant ett flertal direkta felaktigheter som medfört restriktioner vid visningar i skolor.

Beträffande ’Climate emergency’ var det kommunstyrelsen i Darebin, en kommun med 160 000 invånare utanför Melbourne, Australien, som den 5 December 2016 beslutade att deklarera att det förelåg klimatnödläge, motiveringen är dock okänd då styrelseprotokollet borttagits från angiven länk. Grannkommunen Yarra följde efter den 7 Februari 2017. Los Angeles, Kalifornien, hängde på i Maj 2018, Bristol, Wales, i November, och Romklubben i December 2018. En hel rad platser och länder anslöt under 2019, och EU kollektivanslöt alla medlemsstaterna inklusive Sverige 28 November 2019. Oxford Dictionary angav ’Climate Emergency’ som ’Word of the year 2019’. Det anges nu att 2217 ’jurisdictions and local governments’ från 39 länder omfattande en miljard invånare är anslutna till dekret om klimatnödläge.

Vad finns det då för faktagrund för den numera mycket utbredda uppfattningen om att det föreligger en klimatkris? Skedde det dramatiska klimatförändringar med svåra skador på mänskligheten under det gångna decenniet som inte beskrivits tidigare i historien?

Ett klimatupprop

Ett viktigt dokument är rimligen ’World Scientists’ Warning of a Climate Emergency’, publicerat i Januari 2020 och påskrivet av 11 258 ’scientists’ från 153 länder (Bioscience 2020; 70(1): 8-12.  https://doi.org/10.1093/biosci/biz088). Försteförfattare är William Ripple, Dept of Forest Ecosystems and Society, Oregon, USA. En uppdatering har nyligen publicerats. Uppropet 2020 inleds:

“Scientists have a moral obligation to clearly warn humanity of any catastrophic threat and to “tell it like it is.” On the basis of this obligation and the graphical indicators presented below, we declare, with more than 11,000 scientist signatories from around the world, clearly and unequivocally that planet Earth is facing a climate emergency.”

Hur motiverar då dessa vetenskapare sina starka ord? Figur 1 (nedan) i publikationen visar femton grafer över global mänsklig aktivitet under 1979-2018, exempelvis folkökning med 15,5%/10 år från 4,5 till nära 8 miljarder, ökad ekonomi med 80,5%/10 år, ökad energikonsumtion från olika källor, och förstås ökat utsläpp av koldioxidekvivalenter med 17,9%/10 år, med flera indikatorer som förstås är starkt kopplade till växande befolkning och ökad levnadsstandard. Graferna är generellt utformade med en y-axel som ger maximalt utslag för varje parameter.

befolkning utv

Dessa grafer visar förstås inte på någon kris utan på en stark utveckling av liv och rikedom.

Den förmodat kritiska konsekvensen av denna utveckling visas då i Figur 2, med fjorton grafer över samma tidsrymd, där de flesta data anges hämtade från NASA / NOAA utan närmare specifikation.

klimatfaktorer

Här ser vi då att global medeltemperatur stigit med 0,18 grader/10 år (överensstämmer väl med satellitdata från UAH som också anger 0,18 grader/10 år över land och 0,13 över hav sedan 1979), och att havsnivån höjs med 3,14 mm/år (brukar anges som 2-3 mm/år). Dock, de enda av dessa parametrar som indikerar skada för jordens befolkning och miljö är de tre sista: 1) skogsbränder i USA, 2) extrema väder/klimat/vattenhändelser, och 3) ekonomisk förlust pga dess händelser.

Skogsbränder

Beträffande skogsbränder i USA är det sant att det skett en ökning på senare år, kanske de angivna 44%/10 år under perioden 1982-2018. Dock är utbredning av skogsbränder i stor utsträckning beroende på graden av slyrensning, väder i form av torka och vind, befolkningsökning invid skogar och mänsklig aktivitet utan relation till koldioxidutsläpp.

Lyfter vi blicken ser vi istället en dramatisk minskning av skogsbränder sedan det varma 1930-talet (grafer från Goklany. https://www.thegwpf.org/content/uploads/2021/02/Goklany-EmpiricalTrends.pdf?mc_cid=41e10ffe91&mc_eid=87fd580a40.)

skogsbrand

Extremväder

Ökat extremväder anges i media och politik generellt som skäl till etiketten klimatkris, och uppropet från ’World Scientists’ anger en ökning med 43,8%/10 år. Här är det viktigt att värdera hur extremväder definieras, och ta hänsyn till rapporteringsbenägenhet. Detta kan illustreras av en dramatisk uppgång av registrerade jordbävningar och vulkanutbrott under 1900-talet som rimligen beror mer på rapportering än förekomst, och knappast kan relateras till fossilförbränning.

jordskalv

Likaledes anger observationer indikationer om fler heta dagar och värmeböljor i USA på 1930-talet än idag, medan global torka var mer uttalad i mitten av 1960-talet och 1980-talet än idag. Data från västra Nordamerika (främst Kalifornien) sedan år 800 AD visar värre torka under perioden 900-1300 AD. Tornados förekommer årligen i Stilla havet och USA, och där var den kalla perioden 1955-1975 värre drabbad än idag.

hetta USA

torka global

torka USA

tornados USA

Ekonomiska förluster

Uppropets data för ekonomiska förluster är hämtade från det stora återförsäkringsbolaget Munich Re, som månar om sina premier. Att dessa förluster förstås är starkt kopplade till befolkningsökning och ökad rikedom nämns inte, utan skadan anges bero på överexploatering av ekosystem.

Konklusion

Denna genomgång avser bara att belysa de stora variationerna i jordens klimat. Mänskligheten har genomgått en kraftig befolkningsökning och parallellt med det dramatiskt förbättrade livsvillkor, som i stor utsträckning byggt på kunskapen att utnyttja jordens energikällor. Detta har förstås fått tydliga konsekvenser av olika slag, såväl positiva som negativa, där dock betydelsen av koldioxidförändringen i atmosfären rimligen är marginell. Alternativa upprop till de alarmistiska, signerade av tusentals experter och vetenskapspersoner finnes som bekant också, till exempel från CLINTEL, med nu över 1400 signaturer.

För att motivera drastisk klimatpolitik krävs förstås inte bara att 1) påvisa klimatförändringar, utan viktigare är att 2) utröna i vilken utsträckning koldioxidutsläpp bidrar till skadliga klimatförändringar, och viktigast 3) huruvida klimatpolitik i form av uppfyllande av fastlagda Klimatmål har en mer gynnsam påverkan på jorden, dess befolkning och miljö, än ett primärt fokus på miljön, med satsning på pålitlig och miljövänlig energiproduktion av olika slag, och en robust infrastruktur som har beredskap för såväl dagens vädersvängningar som olika tänkbara framtid klimat.

Referenser

Tidigare inlägg på klimatupplysningen

https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_emergency_declaration#/media/File:20200112_%22Climate_crisis%22_vs_%22Climate_emergency%22_-_Google_search_term_usage.png

Ripple et al. World Scientists’ Warning of a Climate Emergency. BioScience 2020;70(1):8-12.  https://doi.org/10.1093/biosci/biz088

Ripple et al. World Scientists’ Warning of a Climate Emergency 2022. BioScience 2022, biac083, https://doi.org/10.1093/biosci/biac083

https://www.drroyspencer.com/2022/10/uah-global-temperature-update-for-september-2022-0-24-deg-c/

https://www.thegwpf.org/content/uploads/2021/02/Goklany-EmpiricalTrends.pdf?mc_cid=41e10ffe91&mc_eid=87fd580a40

Alimonti et al. A critical assessment of extreme events trends in times

of global warming. Eur. Phys. J. Plus (2022) 137:112

https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-021-02243-9

https://clintel.org/wp-content/uploads/2022/10/WCD-version-100122.pdf

Gunnar Juliusson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Gunnar Juliusson, Tack för massiv information och särskilt de tre avslutande frågorna, frågor man ständigt bör ställa sig.
  Klimatmålen åberopas dagligen, de troende verkar uppfatta dem som huggna i sten och sända från ovan till särskilt utvalda planetskötare.

 2. Gunnar Juliusson

  Lennart Bengtsson om samma ämne på Det Goda Samhället idag.
  https://detgodasamhallet.com/2022/11/09/lennart-bengtsson-har-vi-en-klimakris/

 3. Jonas

  Så här uttrycker sig självaste IPCC angående ordet klimatkris. Ordet climate crisis används endast 1 gång i den flertusensidiga rapporten och det är i detta sammanhang.

  Saxat ur den fulla vetenskapliga rapporten AR6.

  https://report.ipcc.ch/ar6/wg1/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf

  Sida 173:

  ”Also, some media outlets have recently adopted and promoted terms and phrases stronger than the more neutral ‘climate change’ and ‘global warming’, including ‘climate crisis’, ‘global heating’, and ‘climate emergency’ (Zeldin-O’Neill, 2019). Google searches on those terms, and on ‘climate action’, increased 20-fold in 2019, when large social movements such as School Strikes for Climate gained worldwide attention (Thackeray et al., 2020). We thus assess that specific characteristics of media coverage play a major role in climate understanding and perception (high confidence), including how IPCC assessments are received by the general public.”

 4. Mats Kälvemark

  Tack Gunnar för saklig och tankeväckande information.
  Med två knastertorra och faktabaserade lakonismer kan man generellt avfärda Svensk klimatpolitik som ett stort fiasko, som inte är förankrat i verkligheten.

  1. Om vi stänger ner alla Sveriges utsläpp nästa vecka får det beräknat med IPCC:s bas TCR3.0 gr en temperatureffekt om ca 80 år på minus 0,003 grC. Är inte mätbart. Noll effekt är en god approximation.
  2. Kostnaderna för de gröna omställnngsåtgärderna blir av storleksordningen 5% av BNP/år eller drygt 20.000 miljarder kr fram till år 2100. (Lomborg)

  Ingen poltiker har någonsin försökt göra dessa enkla kalkyler för då skulle hela storyn/narrativet spricka. Väldigt många som lever på att hålla narrativet vid liv och ytterligare förtärka det, blir då utan jobb. Så enkelt är det. Just follow the money!
  Dessutom vad gäller bilar så har modern teknikutveckling av ffa dieselmotorn resulterat i en verkningsgrad som lyfts från 45% till 55%. (Mazda och Daimler)
  Kopplat till modern katalysatorteknik, CATARSIS®, så nollas praktiskt taget utsläppen av partiklar och NOx. Kostnad för uppbyggnad av infrastruktur är av storleksordningen noll kr. Den finns redan på plats.
  Tyvärr är så mycket pengar och prestige nu uppknutet till elbilar så det ter sig nästan omöjligt att åstadkomma en omsvängning igen till bränslemotorer. Men det blir väldigt intressant att följa utvecklingen i Sverige nu efter slopad elbilsbonus. Obs! Varje kWh i besparing skall räknas!

 5. UWB

  Patric Engellau har också en intressant krönika på Det Goda Samhället, jag håller inte riktigt med om slutet. Han hänger mycket på Michael Shellenberger och hans tankar om att det finns en alternativ agenda bakom miljörörelsen.

  Jag tror det finns starka krafter därbakom som ser en vinning för dem själva – miljö och klimat är sekundärt för dem. Många i miljörörelsen är bekända till vänster och det är inte förvånande att de strävar mot ett samhälle med en elit som har ett ägande och medborgare som har precis så att de klarar dagen. Så länge de har det så har de inte incitament att störta ledarna – det svåra och egentligen omöjliga i denna ekvation är att hålla den rätta balansen mellan vad medborgarna behöver och vad de får.

  Det enda land som egentligen lyckats med det är Kina men som ändå får ses som semi-kapitalistiskt. Det finns trots allt ett skäl till att de forna östländerna inte klarade av förändringarna och det ligger troligtvis inte långt borta att Nordkorea går den vägen också. Mycket talar för att det enda skälet till att de fortfarande existerar som det land det är, är Kinas indirekta stöd.

 6. pa

  Tack! Då kan vi använda de listorna med påskrifter i framtiden för att exkludera känslostyrda ”forskare” från all involvering i några som helst vetenskapliga sammanhang.
  Klarar man som ”forskare” inte av att vara objektiv, skall man inte kalla sig forskare.

 7. Micke

  Hörde en ”forskare ” på TV4 morgon David Bastviken tror jag han heter, som anser att det är svårt att mäta utsläpp av koldioxid och hur stora konsekvenserna faktiskt är. Håller några på att inse fakta?

 8. Lasse

  Klimatet är framförallt platsrelaterat.
  Det klimat vi har är katastrofalt för länder som saknar uppvärmda isolerade bostäder.
  Vi har anpassat oss till det klimat som råder.
  Men det som framförallt påverkas av klimatet är möjligheten till jordbruk och produktion av mat.
  Vikingar koloniserade Grönland men tvingades bort när skördarna uteblev på grund av kallare klimat.
  Dagens skördar är rekordstora tack vare eller trots klimatvariationer.
  Kanske har klimatet varierat mer än somliga trott:
  https://notrickszone.com/2022/11/08/belief-of-steady-5300-year-climate-unravels-otzi-got-exposed-again-and-again/

 9. mattias

  #7
  Ja, där finns förmodligen mycket kvar att göra. Det finns stora osäkerheter i bidrag från markanvändning och naturliga sänkor till exempel. Länk till artikeln: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac8fa9

 10. Göran

  En annan agenda bakom miljörörelsen? Vad är oljebolagens tanke bakom att ge pengar till klimathotsbluffsrörelsen?

  Bara ”klimatavtryck” är marknadsfört av British Petroleum

  Vilka är störts på koldioxidinfångning? Oljebolagen.

  Al Gore hade 2 miljoner dollar i förmögenheten innan han blev klimathotsbluffaktivist och har nu ökat den till 200 miljoner dollar.

  Nog sjutton handlar hela klimathotsbluffen om pengar.

 11. Thorsten Bergqvist

  Det inte ”solklara” är att ”miljötalibanerna” i sig är lurade av starka krafter som i planerna har att tjäna stora pengar, dvs ha makt, genom de idealistiska tankarna de har avseende den stora omställningen.
  En idé som även uttrycks av WEF och dess företrädare i många mer eller mindre politiska organisationer och regeringar.

 12. Bruno Tjärvar

  Nästa vecka anses jordens befolkning passera 8 miljarder. När jag läste geografi 1950 fick man lära sig att jorden hade 2 miljarder varav en fjärdedel tillhörde
  Brittiska samväldet. De nya 6 miljarderna bor i stor
  utsträckning i jättelika skyskrapsstäder.
  Har någon undersökning gjorts hur mycket dessa
  ”kaminer” påverkar den globala temperaturhöjningen?

 13. UWB

  Jordan Peterson uttrycket det ungefär så här – och han är ju övertygad om att det inte föreligger någon kris:

  Ska vi döda en mängd fattiga idag för att POTENTIELLT rädda en större mängd fattiga i framtiden från döden?

  Jag tycker svaret är självklart, men så verkar det inte vara i alla kretsar.

 14. Torbjörn Reitberger

  Tack för en gedigen och saklig genomgång. I min ”kemiska värld” kokar klimatdebatten ner till en fundamental fråga: Är antropogena tillskott av koldioxid till atmosfären det som är klimatutvecklingens begränsande faktor?

 15. Lasse

  #12 Detta kanske är av intresse:
  https://www.drroyspencer.com/2022/11/de-urbanization-of-surface-temperatures-with-the-landsat-based-built-up-dataset/

  Genom att klassa mätningarnas läge så fick man en annan profil på utvecklingen av globala temperaturutvecklingen utanför städerna.
  +0,30 blev då +0,07 grader per årtionde.
  Viss skillnad !

 16. Bernt O

  ”Bluffandet måste få ett slut” säger Guterres och man kan bara hålla med, han basar ju för en världsledande blufforganisation så han kan börja där.
  ”Översvämningarna i Pakistan och stormen Ian i Florida nyligen kommer att prägla mycket av diskussionerna på mötet” – det är alltså inte klimat man diskuterar i Egypten utan VÄDER!
  Klimatförändring är en allt för tråkig och långsam process för FN – IPCC och dessa årliga bönemöten. Ett något varmare klimat för bara gott med sig, något man helt missat – det är alltså precis TVÄRTOM mot vad de här bluffmakarna för fram!

  Forskning, publicerade och ickepublicerade rapporter och att verkligen arbeta för mänsklighetens väl – här ett annat skrämmande exempel på hur totalt fel det kan bli;

  https://www.youtube.com/watch?v=aAC9xCinLnk

 17. jensen

  B T 12
  Mitt minne från tidig skoltid angående global befolkning är även 2 miljarder. Och nu 8 . Samt extrem urbanisering. Dessa tätorters temp. har räknats in i den globala temp. D.v.s. UHI står för minst 50 % av den s.k. Modern warming.

  Det viktigaste beträffande CAGW är perspektiv. I minsta laget borde detta röra sig om hundratals år.
  Bifogar därför länk med 1 000 års-perspektiv.
  Den mest påfallande klimatförändringen skedde för 3 000 år sedan Lägg märke till insolationsnivån NH 65 då med 0 anomali och därefter negativ.
  Lägg även märke till angående istiderna: Ju kallare avslutning av istiderna desto varmare max betr. interglacialerna. Således: ju kallare början till interglacial, desto snabbare uppvärmning och högre amplitud sker. Eem var väl 3 C varmare än Holocen, med flodhäst, lejon i sydeuropa samt mer nordlig växtlighet.

  http://carbon-sense.com/wp-content/uploads/2018/07/waves-and-tides.pdf

 18. jensen

  Hållpunkt för klimatets naturliga variationer:

  https://notrickszone.com/2022/11/08/belief-of-steady-5300-year-climate-unravels-otzi-got-exposed-again-and-again/

 19. Ivar Andersson

  OT
  Vulkanutbrottet utanför önationen Tonga i början av 2022 var rekordhögt. Materia sköts hela 57 kilometer upp i luften, visar en ny studie. Utbrottet från undervattensvulkanen Hunga den 15 januari var så kraftig att den märktes världen över, och ses i dag som en av de största utbrotten som någonsin registrerats. Tryckvågen kunde kännas över hela jorden. Utbrottet påverkade hela atmosfären. Varenda partikel i atmosfären förflyttades, säger Valentin Troll, professor i petrologi vid Uppsala universitet till SVT Nyheter.

 20. Fakta är inte en faktor kan man lugnt påstå. Inte minst inom FN, SVT/SR, TT, DN och många andra ”biblar”.
  Jag som är lite barnsligt förtjust i satellitmätningar och andra sifferfakta reagerade såklart på FN´s egen Bagdad Bob och hans Fairy Tales under klanmötet.
  Har därför med Matz Hedmans hjälp uppdaterat senaste avsnittet ang TA för ev intresserade, efter att Copernicus/ERA5 korrigerade data för oktober anlänt.
  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-29

 21. Daniel Wiklund

  #19 Ivar A Vilka enorma krafter som finns under oss. Undrar om klimatmötet i Egypten har det på sin dagordning. Läser samtidigt om en ny klimatuppgörelse i EU. För Sverige innebär det att utsläppen ska minska ännu mer. Eftersom hållbar planet står i fokus så utgår jag ifrån att klimatmötet och EU försöker få hållbara vulkaner och hållbara jordbävningar.

 22. tty

  #10

  ”Vilka är störts på koldioxidinfångning? Oljebolagen.”

  Vilket inte är konstigt. De behöver stora mängder koldioxid. Nedpumpning av superkritisk koldioxid är en mycket viktig del av EOR (Enhanced Oil Recovery).

  Man får alltså pluspoäng för att ”fånga in” koldioxid som man sedan pumpar ned för att få upp mera olja som man bränner och fångar in koldioxiden som man sedan pumpar ned osv.

 23. tty

  #17

  ”Eem var väl 3 C varmare än Holocen, med flodhäst, lejon i sydeuropa samt mer nordlig växtlighet.”

  Tre grader är nog att ta i, två grader är troligare. Och det har faktiskt funnits lejon i Sydeuropa (Italien, Balkan, Ukraina) under den nuvarande mellanistiden också.

  Men vare sig lejon eller tigrar är tropiska djur. Det finns fortfarande tiger i Sibirien, och under den förra istiden fanns det lejon i Alaska.

  Flodhästar indikerar dock ett varmt klimat. Under den förra mellanistiden fanns de som nordligast i Yorkshire. Under den nuvarande som nordligast i Orontesfloden i Syrien.

  Också under den förra mellanistiden: apor (makaker) i Bayern och vattenbufflar i Rhen.

  Och som sagt, nordligare växtlighet, t ex hassel i Svappavaara, safsa på Grönland och lärkträd på Nysibiriska öarna.

 24. Brutus

  Från EB och SVT-klimat idag:
  ”Den rika världen står nu avklädd i sin skuld. Inte nog med att vi historiskt med våra utsläpp under 200 år har orsakat klimatkrisen, våra utsläpp fortsätter att stiga. ” Västerlandet började alltså med utsläpp redan 1822. Man började väl planeringen strax efter den franska revolutionen.

 25. Fredrik S

  Brutus #24

  Ja, vi borde ju skämmas för att vi inte fortsatte bo i fönsterlösa torp med stampat jordgolv tillsammans med getterna och grisarna.

 26. climate emergency?

  Vad blir nästa vargarop?

 27. tty

  #24

  Fast i Kina började man bränna kol i stor skala för mer än 1000 år sedan. Marco Polo berättar att i Kina bränner man en svart sten i stället för ved. Men det räknas inte.

  Lika lite som att Kinas utsläpp per capita är mycket större än Sverige.

  Och nej, utsläppen har minskat i flera årtionden i Nordamerika och Europa.

 28. #25
  Inte undra att man fick införa dödsstraff för tidelag….

 29. Micke

  Helt otroligt att våra politiker köper denna väderbluff. När jag var liten på 60talet så fick jag en pappersparbössa i söndagsskolan. För att samla pengar till barnen i biaffra = nuvarande Eritrea för där var det torka. Det verkar inte ha förändrats på dom 60 år som gått sedan dess.

 30. tty

  #18

  Artikeln finns här:

  https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09596836221126133

 31. Sören G

  Den förra interglacialen Eem verkar ha varit mer jämnvarm. Inte samma växlingar mellan varma och kalla perioder som den nuvarande enligt iskärnedata från Antarktis.

 32. jensen

  tty

  Tack för synpunkter, kompletteringar samt intressant länk.

 33. Gabriel Oxenstierna

  Mycket signifikant uttalande av Jimmie Åkesson på SVT idag, där han helt stöder Elsa Widding i hennes ifrågasättande av om den så kallade klimatkrisen existerar.

  Jimmie gör en jämförelse med invandringsdebatten, där de som ifrågasatte invandringspolitiken tidigare fick olika tillmälen, men nu är SD-politiken redan regeringspolitik på detta område. Han menade på att samma kommer att ske med klimatfrågan.

  (uttalandet var i en videosnutt som nu tagits bort. Den kanske kommer tillbaka, det var något tekniskt fel med den)

  Om Jimme är med i Elsa-båten, då är snart hela SD med.

  https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/svt-enkat-sd-ledamoter-tror-inte-pa-klimatkrisen

 34. Gabriel Oxenstierna

  Ser nu att länken till intervjun med Jimme lagts om. Här är den rätta länken:

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/flera-sd-ledamoter-tror-inte-pa-pagaende-klimatkris

 35. foliehatt

  Gabriel, #34,
  Bra att detta och liknande kommer ut i MSM. Det börjar skönjas sprickor i fasaden. JÅ har helt rätt i att de med andra perspektiv än det alarmistiska för det första avfärdades (och fortfarande avfärdas) med epitetet klimatförnekare. MEN, innan valresultatet så fanns det en tydlig och uttalad dagordning där dessa förnekare också skulle förhindras att överhuvudtaget framföra sina andra perspektiv. Det senare verkar falla nu. Först alla inslag som Elsa Widdings jungfruanförande i riksdagen drog med sig, och nu detta. JÅs & ABs åsikter i frågan redovisades på ett sakligt sätt, utan tillmälen eller summariska avfärdanden.

  Jag undrar vad som har fått SR/SVT att ändra sig? rädsla för ekonomin kanske? Slag på plånboken brukar göra ont för de flesta.

 36. Paul Håkansson

  foliehatt
  10:43, 2022-11-10

  ”Jag undrar vad som har fått SR/SVT att ändra sig? rädsla för ekonomin kanske? Slag på plånboken brukar göra ont för de flesta.”

  Nästa steg blir att skicka den största lögnhalsen av de alla, Erika Bjerström, till A-kassan.

 37. Paul Håkansson

  Gabriel Oxenstierna
  10:10, 2022-11-10

  ”Om Jimme är med i Elsa-båten, då är snart hela SD med.”

  Den strategin har funnits sedan en tid tillbaka. Det gäller bara att inte gå allt för snabbt fram.

 38. Micke

  Någon wegelius från Stockholm uttalar sig på ekot nu . Västantarktis Håller på att kollapsa och havet kommer att stiga 2meter och permafrosten kommer att tina.
  2grader global gör 6grader vid nordpolen.
  Man häpnar när dom släpper fram vilket stolpskott som helst utan några motfrågor.

 39. Anders

  #38 Micke. Det råder ingen som helst tvekan om att SR, SVT och TV4 är hängivna, välbeväpnade och välrustade korsriddare i klimatkrissekten som grundades av den girige Al Gore och som togs ut i den yrkesverksamma föräldragenerationen genom den arga, flätade flickan i gult oljeställ. Hujedamej!

 40. tty

  #31

  ”Den förra interglacialen Eem verkar ha varit mer jämnvarm. ”

  Tvärtom. Studier av högupplösta proxyserier från Grönland och Europa (t ex Sokli i Finland) tyder snarast på att den var litet ”hackigare” än den nuvarande. Men det syns inte i iskärnorna i Antarktis. Korta förändringar suddas där ut av diffusion och den låga ackumulationen.

 41. #16 Bernt O

  ”det är alltså inte klimat man diskuterar i Egypten utan VÄDER!”

  JA!! Och det är fullständigt rimligt – men det är inte rimligt att man i stället för att fundera på åtgärder mot väderkatastrofer försöker få politiker att tro att ännu snabbare utsläppsminskningar är rätt sätt att skydda utsatta områden för kommande väderkatastrofer.

  Enligt IPCC och alltså en sanning för alla i mötet kommer de utsläpp av CO2 som görs i dag att leda till en förhöjd koldioxidhalt i många århundraden eller till och med årtusenden. Temperaturen skall därmed bli förhöjd över det ”naturliga” motsvarande tid.

  Med andra ord, det sänkta PH-värdet i ythavet anses inte kunna påskynda upplösning av karbonater i havet eller bromsa ner utfällningen av karbonater nämvärt. Jag tycker det verkar konstigt. Möjligen vet man så lite att man sätter detta fenomen till noll tills vidare precis som man gjorde med aerosolerna i AR1.

  Någon som vet hur det är med CO2 och havet när det handlar om hundratals år?

 42. #29 Micke

  ”För att samla pengar till barnen i biaffra = nuvarande Eritrea för där var det torka. Det verkar inte ha förändrats på dom 60 år som gått sedan dess.”

  Hmmm, befolkningen enligt OurWorldInData.org/world-population-growth Source: Gapminder (v6); HYDE (v3.2); UN (2022) var befolkningen 1,02 miljoner år 1961. I dag är den 3,62 miljoner. En ökning med en faktor 3,55 – rätt lite för att vara Afrika, men betyder ändå ett mycket större tryck på torra områden och värre konsekvenser av torka. 522 miljoner eritreaner är flyktingar i andra länder. Något hjälper det…

  Dieseldrivna lastbilar och stopp på krig (jag vet inte läget just nu) är botemedlen mot denna väderkatastrof på kort sikt. Plus pengar förstås. På längre sikt kan man säkert förbättra motståndskraften mot torka på olika sätt. Nomadiserande befolkning leder rimligen till allmänningens tragedi när fler måste söka sig till de minst torkdrabbade områdena med sina boskapshjordar. Någor för COP27 att diskutera…

 43. tty

  #29,42

  Biafra är inte alls ens nära Eritrea. Biafra ligger i Nigeria i Västafrika, och befolkningen där plågas inte av torka. Däremot av muslimska terrorister, enorm korruption och gängbrottslighet. Jag har faktiskt varit där, det kändes rätt nervöst och vi åkte inte norr om Josplatån. Norra delen av landet befinner sig i ett lågintensivt inbördeskrig där Boko Haram slaktar tusentals ”otrogna” varje månad.