Larmet om klimatkris står i vägen för rationellt tänkande

fornybar el

I slutet av oktober 2022 satte EU-parlamentet ner foten och bestämde sig för att det 2035 ska bli förbjudet att sälja bilar med bensin- och dieselmotorer.

Den meningslösa koldioxidjakten prioriteras till varje pris och ändamålet helgar alla medel. Utan eftertanke eller konsekvensanalys. Elektrifiering av trafiken är bara en sektor. Energiförsörjningen i stort är föremål för politisk styrning. Parisavtalet. EU:s Fit for 55 och vår klimatlagstiftning. Allt kännetecknas av en häpnadsväckande brist på förståelse för proportioner. Man behöver bara enkel matematik med de fyra räknesätten. Kan man räkna procent också är det lite lättare.

Klimatfrågan är global, så låt oss hålla kvar blicken på den nivån.

utslappsnivaer

Vem vid sina sinnens fulla bruk tror att 1,5 0C är möjligt?

Energiförsörjningen i världen

Mer än åttio procent av världens energianvändning är kol, olja och gas. Nationerna som skrivit på Parisöverenskommelsen pressas på att lova mer minskning av koldioxidutsläppen inför COP27 i Sharm el-Sheikh.

Samtidigt som vi har energikris i världen för att Ryssland  använt energi som vapen fortsätter vi politiken för ineffektivare energiförsörjning. Uppenbarligen utan att låta verkligheten störa.

Energi finns i olika former och kan transformeras till för människan användbara former som till exempel el. All elproduktion måste använda energi. Hur mycket visar EROI-talet. Hur mycket energi får man ut för den satsade energin i livscykelanalys.

energi produktion

Vanligaste elproduktionen idag är kolkraft som ger cirka 30 gånger insatsen. Vindkraft när man räknar in buffertering cirka 4 gånger. För att få ut 1000 kWh vindel har man alltså förbrukat 1250 kWh. Med kolkraft 1033 kWh. Så för samma mängd energi att använda behöver systemet med vindkraft totalt producera 20 procent mer energi än kolkraft.

Världens totala energianvändning är cirka 176 000 TWh och 148 000 TWh av det är fossil. För att ersätta 74 000 av det med vind- och solkraft måste 90 000 TWh produceras för status quo. Men världens ökande befolkning, alla som idag knappt har el samt urbaniseringen i världen beräknas öka behovet med 40 procent till mitten av seklet.

energi konsumtion

Vind- och solkraft står idag för mindre än 10 procent av världens elproduktion. Av världens totala energianvändning är det mindre än 2 procent. Vind och sol för att förse Jordens folk med energi är en utopi med obegripligt många förespråkare.

När, var och hur gick det till att få den globala politiska eliten, att anamma FN:s utpekade färdriktning? Någonstans bland alla tiotusentals höga befattningshavare måste de väl finnas de som ser orimligheterna.

Transportsektorn elektrifieras

IEA:s mål 2030 är 140 miljoner elbilar. Det är fortfarande bara 10 procent av världens bilar och kan aldrig bli så många att det ger mätbar effekt på global medeltemperatur. Det handlar om hundradelar av en grad. Utgångsläget idag är att vi globalt har 1,45 miljarder bilar varav en dryg procent är elbilar.

Alarmisterna ropar att vi lever som vi har fyra Jordklot att konsumera. Ingen tycks bry om att vi plundrar planeten på ändliga resurser i våra strävan att rädda den. Elbilar är ett tydligt exempel på det. Sällsynta jordartsmetaller till batterier, vindturbiner och solpaneler ska förbrukas i volymer flera gånger nuvarande årsproduktion.

Plundringen av kritiska mineraler till elbilar till 2030 ser ut så här i siffror.

 • Kobolt 9 gånger nuvarande årsproduktion
 • Litiumkarbonat 2,3 gånger nuvarande årsproduktion
 • Neodym 4 gånger nuvarande årsproduktion
 • Koppar 2,5 gånger nuvarande årsproduktion
 • Med kända halter måste 200 ton brytas ur jordskorpan per batteri

För  att få en känsla för proportionerna fyller de 28 miljoner ton det rör sig om tågsätt lika som malmtågen i Kiruna så att de räcker 75 varv runt Jorden. Men vi behöver lägga till behovet för vindturbiner och solceller. Kanske lika mycket?

Lite om proportioner vad som händer när försäljningen av bränslebilar förbjuds 2035.
Inom EU har vi idag cirka 405 miljoner bilar på vägarna. Nybilsförsäljningen är cirka 12 miljoner bilar per år. Om vi antar att utskrotningen har ungefär samma takt som nybilsförsäljningen skulle det ändå ta  trettiofyra år innan man har omsatt alla till elbilar.
En omöjlighet förstås, men ett tydligt exempel på bristen av förmåga att tänka färdigt. De  tänkte inte på det!

Vi ingår i EU-kollektivet med löften till COP om koldioxidminskning. Direktivet har absolut ingen klimatnytta som är mätbar. Förutom att en elbil har med sig ett tungt lass  koldioxid från tillverkningen av batterierna, ska den ju laddas med el i EU-mixen. EU28 har hög andel fossil el. Övergången till elbilar medför drakoniska omställningskostnader, som utgör  en väsentlig andel av de totalt  fem procent per år av EU:s GDP som den gröna omställningen kostar totalt, enligt Björn Lomborgs skattning. (Cirka 850 miljarder USD)

Omställningen till elbilar medför att effektbehovet i EU ökar i en situation, som redan i utgångsläget uppvisar effektbrist utan att några realistiska, långsiktiga lösningar finns i sikte.

Årets klimatkonferens COP27 i perspektiv5

Det känns nästan absurt att grupptrycket kan hålla så många människor fångna i en hypotes.

Vid COP 26 i Glasgow deltog 120 världsledare och över 40 000 registrerade deltagare, varav parternas 22 274 delegater, 14 124 observatörer och 3 886 medierepresentanter.

Resultatet var att de åter bekräftade Parisöverenskommelsen att begränsa ökningen av global medeltemperatur väl under 2 0C  och fortsatt sträva mot 1,5 0C. Länderna enades om att se över och skärpa sina klimatplaner till detta års möte, men hittills har bara 24 av 193 länder gjort det. Ett misslyckande, enligt FN.

Om att träffas igen i Sharm el-Sheikh rådde konsensus. Låga odds på att de kan kopiera eftertexten från Glasgow. De behöver komma överens om var de ska ses nästa gång.

Nu sägs 50 procent reduktion av utsläppen krävas för att nå 1,5 0C. 2015 i Paris angavs motsvarande mål till 60 procent. Det spelar absolut ingen roll, eftersom målen är helt utopiska. Nuvarande prognos är att utsläppen i stället kommer att öka med 10 procent fram till 2030.

Funderar ingen av alla dessa människor på rimligheten? Har tåget gått med sådan fart i åsiktstunneln, att det helt enkelt inte går att kliva av.

Det som länge varit uppenbart utifrån betraktat sker nu. Kriget i Ukraina har gett utvecklingen en rejäl knuff och nu kraschar ekonomin i Storbritannien. Tyskland och flera andra länder som gjort sig beroende av gas smittar av sig i hela EU. Världen är i ekonomisk kris.

Energikris har vi. Ekonomisk kris följer därav. Klimatkris är en missuppfattning.

Att följa Parisöverenskommelsen till punkt och pricka är som visats helt omöjligt. Redan att fullt ut försöka skulle det ge så förödande konsekvenser för hela civilisationen, att det bara skulle kunna motiveras om vi  annars är helt säkra på planetens undergång. Då är IPCC:s datorbaserade scenarier inte ett användbart beslutsunderlag.

Elsa Widdings jungfrutal i Riksdagen gav konvulsioner både i kammaren och i media. Tänk om det kunde ha samma effekt, som basunerna som rev Jerikos murar!

Evert Andersson / Mats Kälvemark

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Dan

  ”Om vi ska kunna rädda er måste vi först döda er.”
  Vänsterlogik.

 2. Magma

  Att man i svensk riksledning inte klarat av att tänka klart under flera år är inte ett skvatt svårt att inse …
  Ett av de tydligaste exemplen är att samtidigt som man säger sig vilja total-elektrifiera samhället så lägger man ner väl fungerande elförsörjning i form av fyra reaktorer …
  Med sådana uppenbara brister i förmågan att räkna och tänka klart så behöver man inte ha några illusioner om att man kan tänka så mycket klokare i andra sammanhang …

 3. Enough

  Så länge inte klimathotsåtgärder inte påverkar människors egna plånböcker och liv i övrigt ( verkligt påtagliga väder/klimatförändringar t.ex.), kommer väldigt få att protestera mot den globalistiska drivkraft som vänsterrörelsen och globalisterna bedriver. Jag upplever att det handlar om makt, makt över medel och människor.

  Den fria och självständiga medelklassen har vuxit kraftigt sedan 50 år, arbetare har ersatts med välbeställda i den offentliga sektorn, samtidigt har allt färre röstat på dess ”utvecklare”, socialdemokraterna. Kan det vara så att det var mycket lättare att hålla ordning på ”massorna” när de var utbytbara arbetare?

  Det räckte ju med lite plånboksskrammel om ökande energikostnader som direkt hotade de två eller tre långväga semesterresorna per år, eller? Jag tar detta som intäkt för att en snabb avveckling av ”fossilbränslen” inte kommer att hända i väst, än mindre i u-länder som börjat få smak på ett bättre liv med hjälp av energin, och knappast kommer att släppa det.

 4. Kent

  Hur mycket av energikonsumtionen är nödvändig för människor? Vi såg i höst att elkonsumtionen i Sverige utan vidare kunde sänkas med 10-15% när elpriset var som högst. Lägg därtill minskningen i transportsektorn under pandemin där flygresandet i praktiken upphörde helt och övrigt resande också minskade rejält.
  En energieffektivisering av resande, bostäder och elanvändning har också potential till minskning av det totala avtrycket.

  Ingen påstår att det blir sömlöst att lösa klimatkrisen, men en del verkar vara inställda på att energi ska finnas i ett obegränsat överflöd för alla. Det mantrat måste brytas. Vi måste leva inom planetärt hållbara gränser

 5. MatsL

  #4
  Kent – Det är ju klart att vi kan ”klara oss” med en lägre elkonsumption, och det är inte ”nödvändigt” att vi har en hög energikonsumption. Men om vi vill utvecklas som samhälle, och om vi vill ge våra barn en bättre värld att leva i, med mindre fattigdom och svält. så bör vi eftersträva att öka vår energikonsumption. Det är genom en ökad energikonsumption som vi har gått från det tidiga nittonhundratalets fattigdom, då c:a 70% av europas befolkning levde i vad vi idag kallar för extrem fattigdom, då medellivslängden var 50 år, då vart tionde barn dog under sitt första levnadsår och bara fyra barn av fem fick se sin femte födelsedag. Minskade resor och minskade transporter leder till minskad tillgång till olika produkter (matvaror t.ex.), minskad tillgång leder till högre priser och högre priser leder till ökad fattigdom, ökad fattigdom leder till förkortad livslängd. och detta leder till ökade klyftor, med efterföljande krig, våld, revolution, eller liknande.
  Du är kanske en av de anser att det medborgarna i Sverige som ska ta ansvar för de beslut som regeringen tar och inte tvärtom? Eller är du en av dem som nickade medhållande när Khashayar Farmanbar sa att den billigaste kilowatttimmen är den sparade kilowatttimmen? Och du är kanske en av dem som glömde att inse den sparade kilowattimmen är den enda kilowattimmen som inte bidrar med någon samhällsnytta över huvud taget?
  Du har tidigare på den här siten efterfrågat ”Källa på det” och här pratar du om att vi måste lösa ”klimatkrisen” så har du någon vetenskaplig källa på att vi lever i en klimatkris?

 6. Lars Kamél

  Det pågår ingen klimatkris, och därmed finns det heller ingen klimatkris att lösa! Den globala uppvärmningen har huvudsakligen haft positiva effekter och är ingenting att oroa sig för. Den upphörde för 8 år sedan, och det är kanske något att oroa sig för. Tänk om det det blir kallare igen, och därmed ett sämre klimat!

 7. UWB

  Det är turbulent nu inom klimatrörelsen. Den bidragsstruktur som är uppbyggd raseras snabbt av den nya regeringen – Bolund kommer snart att definitivt se ut som Jokern i Batman filmen:

  https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fm.media-amazon.com%2Fimages%2FM%2FMV5BNWJkYWJlOWMtY2ZhZi00YWM0LTliZDktYmRiMGYwNzczMTZhXkEyXkFqcGdeQXVyNzU1NzE3NTg%40._V1_QL75_UX500_CR0%2C47%2C500%2C281_.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Ftitle%2Ftt0468569%2F&tbnid=IZwbo7rRhdsENM&vet=12ahUKEwjCotTtiZ77AhVy-SoKHfWKABgQMygAegUIARC9AQ..i&docid=0rn7TgyQKdwNuM&w=500&h=281&q=the%20joker%20batman%202008&ved=2ahUKEwjCotTtiZ77AhVy-SoKHfWKABgQMygAegUIARC9AQ

  – Subventionerna till havsbaserat vindkraft tas bort
  – Reduktionsplikten justeras ner
  – Subventionen till elbilar tas bort (från och med i morgon). Helt korrekt, det är långa leveranstider på elbilar och bidraget var ändå på väg ner – här finns inga behov av subventioner.
  – etc.

  Sedan om Regeringen ersätter detta med andra bättre saker är tveksamt:
  – Ökade subventioner till installation av solceller (mest för villaägare) – på en redan överhettad marknad, jfr bidrag till elbilar
  – Carbon Capture (and Storage) – det är helt klart att med tanke på all koldioxid som finns i omlopp att detta är definitivt att kasta pengarna i sjön, men jag kan se ett politiskt skäl. Här kan Regeringen de facto visa att de ”samlat in” X ton koldioxid, vilket torde vara bättre än den potentiella besparing tidigare Regering sysslade med. Förhoppningsvis ser de snart det orimliga i detta också.

  Naturligtvis tror jag alla här anser att energibesparing ska uppmuntras, inom rimliga gränser och att det är ekonomiskt försvarbart.

 8. Fredrik S

  Elförbrukningen var ca fyra procent lägre i september och oktober jämfört med 2021.

  Varmt väder och fattigare svenskar, svårt att säga vilket som haft störst betydelse.

  https://www.nyteknik.se/energi/elforbrukningen-ner-aven-i-oktober-7040211

 9. Håkan Bergman

  Allt biologiskt liv går ut på att samla och använda, obs. inte förbruka, extern energi.

 10. Tudor

  #4 Kent

  Det råder ingen klimatkris eller klimatnödläge. Den varmaste perioden under innevarande mellanistid var det postglaciala klimatoptimet mellan ungefär 7000 fkr till 3000 fkr. Nu är temperaturen lägre.

 11. Ann Löfving-Henriksson

  Evert & Mats, TACK!
  Förutom att samla information som visar hur mångfalt vidrig den politik som under falsk flagg drivs av FN är, visar ni er ilska och frustration över ”The Madness of Crowds” (Charles Mackay, även med tack till L. Bengtsson).
  Elsa W. vet vad hon talar om och det pinsamma motstånd från de indoktrinerade reptilhjärnorna hon mötte i riksdagen gav henne extra styrka. Hon är beredd att kämpa med vett och sans mot all Madness även om det kostar på. Hennes Klimatkarusell följs i dagarna av motsvarande på energifronten.
  Evert o Mats! Tack än en gång för ert ovärdeliga upplysningsarbete.

 12. Sören G

  Fick mail från Tuvalus premiärminister. Eller påstås komma därifrån. ”I’m writing to you with an urgent message as the Prime Minister of Tuvalu: Our country is sinking! My homeland could be one of the first nations to be wiped off the map due to climate change.”
  Som har påpekats här många gånger är det inga öars som sjunker. Korallöar ligger alltid nära havsytan. Höjs havsytan byggs korallerna på.

 13. MatsL #5,

  Väl formulerat!
  Vänstern och de gröna hävdar hela tiden att olyckor som pandemin eller en sänkning av medelinkomsten bevisar att vi klarar oss utan energi och ”lyxvaror” som bilar och semesterresor. Det är en verklighetsbild som är typisk de generationer som tack vare ett relativt stort ”överflöd” aldrig har behövt tänka på saker som mat, kläder, skolor och att bli skjutsade dit de vill.

  Att medvetet göra människor fattigare och beröva dem möjligheter till resor för att träffa andra folk och andra kulturer är en bakåtsträvande ideologi värdig vilken feodalherre som helst från medeltiden.

 14. Lasse

  ”Vem vid sina fulla sinnes bruk ser 1,5 gradersmålet som uppnåligt”

  Vi ställer om frågan;
  ”Vem vid sina fulla sinnes bruk tror att vi kan styra klimatet med våra utsläpp”

  I Egypten inte bara tror de detta de vill också omfördela pengar för att kompensera klimatdrabbade länder.
  Socialism innebär oftast fördelande av en kaka som inte finns kvar!

 15. Mats Kälvemark

  #12 Sören
  Här kan man läsa om att det är fake news att Tuvalu sjunker:

  https://www.nature.com/articles/s41467-018-02954-1

  Landarean växer med 2,9% sedan 1971.
  Viktor Galaz på Stockholm Resilience Centre, en värdig efterföljare till Rockis, ljög om detta i en understreckare i SvD 7/11. Jag kontaktade SvD och påpekade felaktigheten. De kontaktade Galaz, som lovade återkomma för att visa att jag hade fel och han rätt. Självklart återkom han aldrig. Klimataktivisterna väljer sina strider.

 16. Arne Nilsson

  Klimatet ändrar sig hela tiden. På vissa platser på Jorden är förändringarna knappt märkbara. På andra platser kan de vara dramatiska. Bangladeshs befolkning har vuxit från 50 miljoner 1960 till 160 miljoner idag. Samtidigt har Pakistans befolkning växt från 45 miljoner 1960 till 225 miljoner idag. Är det västvärldens fel? Hade människor i dessa länder kunnat leva bättre om de varit färre? De verkar inte ha anpassat sig efter de förutsättningar deras länder har.

 17. Lars Kamél

  Den som känner till Charles Darwins teori från 1842, begriper att korallöar inte översvämmas när havsnivåer sakta stiger. Tvärtom så växer de!
  Hur är det med natur- och historiekunskaperna hos dem som inbillar sig att stigande hav skulle kunna översvämma korallöar? Haven har stigit med drygt 100 meter sedan den senaste istidens maximum. De koralldjur som bygger upp tropiska korallrev och korallöar kan inte leva på större djup än ungefär 45 meter. Hur kan det då finnas korallöar i dagens värld om de översvämmas så fort haven stiger?

 18. UffeH

  Vilken tur vi har att våra förfäder började använda kol och olja så att vi arvtagare har fått det verktyg, koldioxiden, genom vilket vi äntligen kan styra vårt klimat. Ett verktyg som mänskligheten saknat genom årtusendena då den bara fått anpassa sig till verkligheten.
  Koldioxiden ger oss enligt alarmister och politiker möjlighet att styra klimatet till det som vi vill ha, genom att öka eller minska mängden i atmosfären så kommer vi att uppnå det optimala klimatet och behålla det, vi skapar ordning i kaoset så att säga, inget kommer att förändras mer och absolut inte klimatet bara vi slutar använda fossila bränslen.
  Men en slutsats man bör dra är att om vi nu slutar med fossilförbränning så försvinner ju också våra möjligheter att styra klimatet då den möjligheten är en följd av att vi använder oss av fossila bränslen, vi kanske måste använda lagom mycket fossila bränslen så att vi inte återgår till ett förindustriellt samhälle där klimatet styrs av slumpen och inte oss.
  Ja det kommer inte att vara lätt att vara grön och kunna styra klimatet samtidigt som man vill sluta med fossila bränslen som är förutsättningen för att styra, den så kallade kontrollknappen försvinner ju.
  Man kan undra hur de tänker och om de tänker överhuvudtaget?

 19. Staffan Lindström

  SVT2 Forum efter en intervju med Per Bolund som bla sa att regeringen ”ljög svenska folket rakt upp i ansiktet”… Mats Knutsson höll på att säga tror jag, att PB tog på sig martyrglorian…hejdade sig efter ”ma…”
  Var är mitt popcornförråd…? Schadenfreude immer die beste Freude…

 20. Ann Löfving Henriksson

  # 18 👍👍👍👍👍

 21. Micke

  #18 huvudet på spiken, då blir det det perfekta vädret över hela världen! Tänk att det kommer att rengna precis lagom överallt och orkaner kommer att bli till en ljummen sommarbris. 🙂

 22. Klimathotsretoriken och alarmismen har i alla fall lyckats med att skapa ett enastående klimat av hat, obegripligt hur alla från Fn till bolund å rockström ges dessa mandat att sprida hat, motsättningar och osämja mellan folk och mellan länder.
  Dessa hatiska tidevarv trodde jag låg bakom oss efter kalla krigets dagar men dessa klimatalarmister älskar verkligen hatets retorik och dessutom vill dom kidnappa vetenskapen och förbjuda all kritisk granskning av deras arbete och av deras teori – varför mår dom så illa av vetenskapskritik och granskning?
  Al Gore och Fn – folk står i dessa dagar och säger att vi bara pratar och att vi inget gör för klimatet – kan dom verkligen ha missat alla tusentals miljarder som gått till alla stolleprojekt inom den gröna omställningen?
  Europas gröna har monterat ner den planerbara energiproduktionen och ersatt den med värdelös icke- planerbar energiproduktion, som vindkraft, våra skogar och hav fylls av stålskogar – och dom säger att vi inget gjort?
  Dessa folk och organisationer säger sig stå för det goda men ljuger som skenande hästar i så många frågor att man kan undra om något dom säger är sant..
  Dom hade nog tjänat på att minska på hat och hot och att förvägra andra att kritiskt granska teorierna bakom hotet.

  Vi var nog många som trodde att gretagenerationen skulle bära fram klimathotet men i skolvalet så visade det sig att ungdomarna var trötta på lyssna till dessa klimathot och det tror jag beror på saluförandet av hat och hot från alarmismens företrädare.
  Dom flesta människor trivs bättre med lugna, sakliga diskussioner och tar då in kunskap och påstående bättre – men det har Fn, rockström, svt och andra missat helt vad gäller klimathotet
  Retorik och mänskliga känslor är mer delikat än man kan tro – måtte ingen berätta för alarmisterna att människor normalt ogillar hat och att bli dumförklarde.

 23. tty

  #17

  Nu händer det faktiskt att havsnivån ”drar ifrån” koralldjuren och dränker en atoll. Den övergår då så småningom till en ”guyot” ett undervattensberg med platt topp. Det finns t ex en lång kedja av sådana från Hawaii ända till Aleuterna. I just det fallet berodde det dock på att öarna flyttade sig norrut, så vattnet blev för kallt för korallerna.

  Att vi har så många extremt låga atoller beror helt enkelt på att den högsta vattenivån är ungefär densamma under alla istider. Det finns dock också många korallrev och döda korallrev som inte når upp till ytan nu, men som gör det under istider. Det finns t ex ett enormt sådant revkomplex mellan Australien och Nya Kaledonien som kommer upp till ytan under istider, samtidigt som Barriärrevet förvandlas till en låg bergskedja.

  Det finns dock mycket få ”raised atolls” alltså atoller där lagunen numera är land, och de få som finns, som t ex Henderson Island, Niue, Lifu och Mare tycks alla bero på lokala tektoniska effekter som höjt havsbottnen.

  Detta är f ö ett synnerligen starkt argument mot det ofta hörda påståendet att havsnivån varit mycket högre under tidigare mellanistider.

  Jag har faktiskt besökt en sådan ”upphöjd atoll” (Lifu) och den är mycket speciell ur geomorfologisk synpunkt. Större delen av ön är en svagt skålformad karstvittrad kalkstensplatå med mager vegetation (den forna lagunen). Kusterna är branta och trappstegsformade. Ön har höjts i ganska jämn takt så varje mellanistid, vart hundratusende år, har bildat en ny ”reef flat” och abrasionsbrant, ned till den Flandriska kustlinjen från den nuvarande mellanistiden.

  Så här kan det se ut när en atoll hamnar långt uppe på land:

  https://th.bing.com/th/id/OIP.qx6dDsLHx8GIh1wIdhabVAHaE8?w=296&h=197&c=7&r=0&o=5&dpr=1.5&pid=1.7

  Bilden är från Afartriangeln på Afrikas horn, ett mycket udda ställe, där en ganska stor bit havsbotten tillfälligt råkat hamna på land.

  Och här ser man ”reservbarriärrevet” mellan Australien och Nya Kaledonien. Delar av det kommer faktiskt så nära ytan att det finns aktiva korallrev, man ser dem när man flyger från Brisbane till Nya Kaledonien:

  https://www.google.se/maps/@-20.283956,160.1918566,1261484m/data=!3m1!1e3

  Och här ser man Hawaii och den långa kedjan av allt lägre öar, atoller och guyots västnordväst ut, följ den gärna tills den dyker ned i Aleutergraven utanför Kamchatka:

  https://www.google.se/maps/@25.4051826,-170.7448204,1768372m/data=!3m1!1e3

 24. foliehatt

  Kent, #4,
  Den enda nyttighet som vi kan använda hur mycket som helst av på jorden, utan för natur och miljö skadliga effekt är – energi.

  Med stora mängder billig energi kan vi dessutom få till cykliska förlopp för en stor del andra nyttigheter som vi annars förbrukar mer eller mindre linjärt (metaller, fosfater, etc)

  Kruxet är processerna och distributionen för att få till energin och till rätt plats och tidpunkt.

  Hittar vi bara goda, billiga källor till planeringsbar energi så är vi hemma.

  I dagsläget så håller Kärnkraften pole position, men när den första fusionsreaktorn står färdig så är det den vägen vi ska gå.

 25. Nr 23# – stort tack för all makalöst initierad info om geologi, klimat och helhetsperspektivet på planeten jorden.
  Hoppas du startar guidade turer om skandinavien och dess utveckling genom årtusendena – jag skulle boka biljett omgående!

 26. #4 Kent
  ”utan vidare kunde sänkas med 10-15% när elpriset var som högst.”

  Kan bero på vedeldning. Vi känner alla kaminägare som tände extra brasor av den ved de hade.
  Vi gjorde så, svärfar lika så, min bror osv… kaminerna gick varma på det lager som fanns. Det rök ur var skorsten.
  Nu vill de har mer ved och den tog slut tidigt.
  För ett tag sedan såg jag siffran att vedeldande villor utgjorde 25% av beståndet.

  Halleluja, ved och usel luft igen! Tvätten sotig.
  Kan tilläggas att när elen kom kunde skogen få växa ifred. Det var skogsbefriat i hela södra Sverige för 150 år sedan.

 27. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Apropå klimatmötet i Egypten:
  FN:s och IPCC:s klimatmöten har varit, är och förblir politiska huggsexor om finansiering och fördelning av utlovade 100 miljarder USD per år (långt från betalda!) för att få fattiga länder att avstå från den enda tillförlitliga energikälla de faktiskt har: kol och kolbaserade bränslen – med påstått klimathot som täckmantel. Det framgår övertydligt i alla rapporter från mötena.

 28. Håkan Bergman

  johannes #26
  Koks till masugnarna kom före elen och det räddade skogen.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Coke_(fuel)#History

 29. Bim

  Stort tack Evert o Mats.
  Jag undrar om inte det viktigaste arbetet som bör göras så snabbt det bara går, är att reformera Public Service.

  Lyssnade just på en intervju ,med sagoberättaren Johan Rockström.
  Han får tala om exakt vad vi och världen skall göra för att rädda Planeten. Vilken planet kan man ju undra, när man hör honom tala. Planeten kanske klarar det men inte människorna.
  Andäktigt sitter reportrarna och lyssnar utan att ställa en enda kritisk fråga.

  Samma elände i en annan debatt med Bolund och den nya miljö o klimatministern.
  Hon fick inte en chans att tala färdigt. Bolund tuggade på hela tiden utan att bry sig ett skit om att det var hennes talartid.
  Moderatorn kunde lika gärna gå ut och fika.
  Hade jag funnits i lokalen så hade jag bett Bolund hålla käften tills det var hans tur, och då borde man stänga av micken.
  Det hände inte en enda gång att Bolund blev avbruten. Precis så har det sett ut också när Morgan Johansson ljuger så det ryker i studion.

  SVT måste göras om från grunden. Så länge de får hålla på så blir det inga vettiga debatter.
  Vårt Public Service är en dåligt förtäckt skattefinansierad propagandacentral . Det är det viktigaste arbete som den nya regeringen måste ta tag i . Annars håller de inte mandatperioden ut.
  Ingen kan ju protestera mot det. Allt skall ju vara hållbart numera.

 30. #28, i norr ja.

  Det fanns förvisso några masugnar i södra Sverige men inte som i järnbältet och norröver.

  Koks och el gjorde att vi fick skog. Alla tar skogen för givet!
  https://www.skogssverige.se/skog/fakta-om-skog/skogshistoria

  För något halv år sedan var ett program från UR. En professor visade kartor och bilder från hela södra Sverige. Man kunde stå på en höjd utanför Halmstad och se genom halva Småland, från Kalmarhållet var det också helt kalt.
  I färjeläget Svansund stod på 80-talet en gråal 95 år gammal då, det var Orust äldsta träd.
  Ett torp behövde 35 m3 för att gå runt med mat och värme. Lindomestolarna fick göras med virke hämtat bortom Borås.
  Dit vill vi inte.

 31. Peter Svensson

  Finns det några andra länder förutom EU som har bestämt sig för att förbjuda bensin/dieselbilar? Det finns väl inga rimliga förutsättningar för att hela världen skall kunna köra elbilar?

  Förbränningsmotordrivna bilar kan köras även på olika slags biobränslen och syntetiska bränslen. Om man nu tror att fossila bränslen förstör klimatet (vilket jag tillåter mig tvivla på) varför då inte tillåta förbränningsmotorer och bara fasa ut det bränsle man anser vara skadligt?

  Jag har inte riktigt fått det klart för mig – är det verkligen så att EU specifikt förbjuder förbränningsmotorer?

 32. Daniel Wiklund

  Tack för en upplysande artikel. Ni skulle behövas på COP 27. Där dom mest bara svamlar. Just nu på text-tv ”EU: varmaste oktober någonsin.” Just nu är det minusgrader och lite snö I Luleå. Luleå är ju en del av Europa. Men inte f-n är det någon klimatkris här. Lägg ner dessa enormt meningslösa klimatmöten. Jag kan redan nu utlova att oktober 2023 kommer att bli den varmaste någonsin. Och ännu mer säker är jag på att oktober 2024 kommer att bli den varmaste någonsin. COP 29 kommer att gå av stapeln i Luleå. Norrbotten och Luleå är ju världsledande I den gröna omställningen. Självklart ska då klimatmötet vara här. Och det ska vara i november. Kanske inte lika attraktivt som i Egypten. Men vi kanske kan bjuda på norrsken. Förhoppningsvis starkt norrsken som slår ut elektroniken.

 33. Göran J

  Passa på för idag är sista dagen att få bonus när du köper elbil.
  Den nya regeringen har stoppat bonusen från den 8 november 2022.
  Hittills har vi skattebetalare betalat 10 miljarder till de som köpt elbil.
  Visst kunde vi ha gjort något förnuftigare med 10 miljarder.

  Vad händer nu?

  Spännande om elbilsförsäljningen kommer att dippa.

  Tyvärr är kommer Malus skatten att vara kvar opåverkad,

 34. Adepten

  #4 Kent

  Kent har du testat ditt klimat fotavtryck?
  Du vet väl att man måste ner till ett fotavtryck på ca 2 ton CO2e/pers/år om du ska leva inom planetärt hållbara gränser.
  Då räcker det inte med energieffektivisering av resande, bostäder och elanvändning.
  Betänk att 80 % av mänsklighetens energibehov utgörs fossila bränslen som då också måste ersättas.
  Endast din andning i vila ger 0,4 ton CO2e/år.

  Mitt råd blir släpp klimathotet för det är bara en social artefakt driven av en Global maktelit med tillhörande nyttiga idioter.
  De lever inte som de lär att andra ska leva.
  Deras samlade CO2e avtryck tål inte en granskning😱

 35. Mikael Andersson

  Kan någon kunnig person verifiera om denna globala termometer är tillförlitlig och därmed representativ för övriga uppmätta data?

  http://www.temperature.global/

 36. Rossmore

  #15

  Tack för inlägg och artikeln.

  Tuvalu beskriver sin kris på olika sätt. Krisen syns dock inte så mycket här.

  https://www.timelesstuvalu.com/

 37. Mats Växjö

  Det står till exempel att 2015 krävdes 60% sänkning av utsläppen för att motsvara 1,5 grader.
  Vilken klimatkänslighet har man räknat med? Hur stor del av ökningen står människan för och vilka nära antaganden ligger bakom?

  Med vänlig hälsning, Mats

 38. Fredrik J

  Mikael Andersson #35

  Om det ingående datat är tillförlitligt eller ej kan jag inte avgöra, men jag har försökt förstå hur man räknar.

  Just nu (när jag tittar) står det att årsmedeltemperaturen är 13,93 grader C, vilket ska motsvara en avvikelse på -0,07 grader C. Då utgår man således från att den normala årsmedeltemperaturen (räknat på de senaste 30 åren) är 14,00 grader C (57,20 grader F).

  Tittar jag sedan på medeltemperaturen från tidigare år, står det att för år 2020 så var avvikelsen 0,00 grader C (och F). Det innebär alltså att under 2020 var årsmedeltemperaturen just densamma (med två decimalers noggrannhet) som medelvärdesberäkningar på medelvärdesberäkningar under tidigare 30 år lett till.

  En fråga är då om det är en tillfällighet att 2020 matchar genomsnittet perfekt, eller om man faktiskt utgår från att 2020 är året med ”normal” medeltemperatur.

  En annan fråga är var datat för åren före 2015 kommit ifrån. Enligt grafen på sidan börjar dataserierna i januari 2015, så vad har man då använt för temperaturdata för att räkna ut ett genomsnitt under 30 år?

 39. Mikael Andersson

  #38
  Tack Fredrik!

 40. BG

  #4 Kent

  ”Lägg därtill minskningen i transportsektorn under pandemin där flygresandet i praktiken upphörde helt.”

  Tag reda på varför London Airport, Heathrow, stängde 3 av sina 5 terminaler under pandemin!

  ”Vi måste leva inom planetärt hållbara gränser.”

  Förklara innebörden av ovanstående! ”Hållbart” är en av de i dag mest vanligt använda flosklerna, som få lyckas definiera betydelsen av.

 41. tty

  #12, 14

  Jo, Tuvalu sjunker faktiskt. Det gör nästan alla oceaniska öar. De består ju av en stor vulkan på en tunn oceanisk jordskorpa som sjunker under tyngden. Det är just därför höga vulkanöar så småningom blir atoller. GPS-mätningar visar att Tuvalu sjunker 1,43 +- 0,23 mm/år:

  https://www.sonel.org/spip.php?page=gps&idStation=865

  Den relativa havsnivåhöjningen är 3,23 +- 3,09 mm/år.

  https://www.tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=732-012

  Det är alltså bara nätt och jämt att den relativa havsnivån överhuvud taget stiger statistiskt signifikant (p=0,05). Och den absoluta havsnivåstigningen blir alltså 1,8 +-3,32 mm/år, alltså INTE statistiskt signifikant skild från noll.

  Så ja, Tuvalu sjunker, men det är mycket mer osäkert i vilken mån havsnivån faktiskt stiger.

  Så det är högst oklart om klimatet överhuvud taget har någon inverkan på havsnivån på Tuvalu

 42. KGR

  ”Vanligaste elproduktionen idag är kolkraft som ger cirka 30 gånger insatsen. Vindkraft när man räknar in buffertering cirka 4 gånger. För att få ut 1000 kWh vindel har man alltså förbrukat 1250 kWh. Med kolkraft 1033 kWh. Så för samma mängd energi att använda behöver systemet med vindkraft totalt producera 20 procent mer energi än kolkraft.”

  ”För att få ut 1000 kWh vindel har man alltså förbrukat 1250 kWh. Med kolkraft 1033 kWh.”
  Granskat😉

 43. Lars Cornell

  Ser man på. SvD har nu på morgonen en uppföljare om era farhågor om jordens resurser och bilbatterier.
  ”Elbilarna måste bli mindre och snålare”
  ”Ett stort hinder för en positiv utveckling är att personbils­tillverkarna agerar som om både batteri­metaller och el fanns i överflöd.”
  ”Om den nuvarande trenden fortsätter, kommer Sveriges framtida personbilspark efter genomförd elektrifiering att förbruka minst 15 terawattimmar per år. Det motsvarar produktionen i de två sista reaktorerna i Ringhals.”
  https://www.svd.se/a/jlQWLA/debattorer-elbilarna-maste-bli-mindre-och-snalare

 44. Simon

  Verkar som ”Kent” försvann lika fort som han klampade in…

 45. Adepten

  #37 Mats Växjö

  Var läste du detta 🧐?

 46. Josephine

  Intressant text, men inte ett enda ord om vad vi behöver göra?

  För temperaturerna går uppåt.
  Haven blir varmare och blir mer acidifierade av CO2.

  60 000 fick sina hem helt eller delvis förstörda i Belgien p.g.a. översvämningarna juli 2021. Tyskland ännu fler.
  Det regnar knappt, torkan är förödande för jordbruket och tillgången på grundvatten.

  Och listan fortsätter.

  Vad tycker du att vi som har tid och råd borde göra? Vi som inte svälter, vi som alltid har tillgång till el? Vi som varje kväll kan lägga oss i en varm säng med tak över våra huvuden?
  D.v.s. vi som lever i den rika delen av världen och som också står för de största utsläppen och den gigantiska överkonsumtionens allehanda prylar?

 47. tty

  #43

  Det är inte helt lätt att göra elbilar ”snålare”. Elmotorer har redan nästan 100% verkningsgrad. Batterierna är mycket tunga, vilket gär det svårt att snåla in på karossvikten. Batteriprestanda färbättras med snigelfart. Man skulle kunna förbjuda snabbladdning eftersom laddningsförlusterna ökar med kvadraten på laddningsströmmen.
  Det bästa vore att stoppa nyförsäljning av elbilar tills nya kärnkraftverk byggts.

 48. Anders

  #44 Simon. ”Verkar som ”Kent” försvann lika fort som han klampade in…” Kanske svenska COP27-delegationen behövde assistens från någon bekännande klimatalarmist? 😉

 49. Mats Kälvemark

  #46 Josephine
  Du pratar väderhändelser som inte är ”klimat”.
  Kolla bild nr 41 i länken nedan så förstår du vad jag menar. Du har inget historiskt perspektiv. Det du beskriver är återkommande väderhändelser inte klimatförändring och inte påverkat av fossil koldioxid.

  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/10/Klimat-221016.pdf

 50. Anders

  Har vår käre ”Kent” bytt kön och nickename till ”Josephine”? Tugget känns i alla händelser igen och är lika super-PK. Men kul att KU får spridning!

 51. Paul Håkansson

  Anders
  11:47, 2022-11-09

  Givetvis är det så, utsända och anställda av klimatnarrativet, en sk trollfabrik som försöker misskreditera bloggen. Livsfarliga människor för samhället som säljer sig mot bättre vetande.

 52. tty

  test

 53. tty

  märkligt jag får http 403 varning när jag försöker posta. Har någon annan samma problem?

 54. Anders

  403-test
  #53 tty. Svaret är därmed nix.

 55. Fredrik S

  Testar!

  Angående översvämningar i Europa så var de ju värre förr. Snarare så var de ganska sällsynta under 1900-talet så vi är inte riktigt vana vid dem.

 56. Fredrik S

  tty #53

  Funkar för mig!

 57. GK

  #46 Josephine

  Svaret på din fråga är att vi ska inte göra någonting utöver att anpassa oss och bistå drabbade med katastrofhjälp.

  Väder och klimat har alltid varierat på olika områden på jorden över århundraden och årtusenden. Att jordens medeltemperatur stigit med c:a 1 grad C de senaste 150 åren ska vi enbart vara tacksamma över. Om du läst Vilhelm Mobergs ”Utvandrarna” så förstår du nog.

  Trots att jordens befolkning tiofaldigats de senaste 200 åren så har antalet omkomna och skadade i olika naturkatastrofer under denna period kraftigt minskat. Teknisk utveckling och mänsklig kunskap är anledningen.

 58. tty

  #46

  ”60 000 fick sina hem helt eller delvis förstörda i Belgien p.g.a. översvämningarna juli 2021. Tyskland ännu fler.”

  Vilket beklagligt nog är något fullkomligt normalt. Rhenbäckenet har alltid drabbats av återkommande stora översvämningar. I den här artikeln beskrivs t ex 11 översvämningar i Köln mellan 1342 och 1782 (alltså under ”Lilla Istiden”) som alla var mer än en meter högre än förra årets. Den värsta (1374) var mer än 4 meter högre:

  Herget, J., & Meurs, H. (2010). Reconstructing peak discharges for historic flood levels in the city of Cologne, Germany. Global and Planetary Change, 70(1-4), 108–116.

  Och då har man ändå uteslutit översvämningar orsakade av att is brötar ihop sig på våren. Sådana inträffar dock knappast nu längre i Rhen p g a klimatförbättringen de senaste 150 åren. Rhen var ju tidigare en av de där otrevliga floderna där islossningen går uppifrån och nedåt.

 59. Adepten

  #57 GK
  😫Vi kan inte säja att vi inte ska göra något, när vi i dagens postmoderna samhälle gör fel saker hela tiden – se bara på allt onödigt som produceras och konsumeras – resurser borde frigöras för att producera det som är viktigt.
  Listan kan göras hur lång som helst 🙂

 60. Fredrik S

  Adepten #59

  I Sovjetunionen producerades det som ansågs vara viktigt. Detta övervakades i detalj för varje produkt av Gosplan, det centrala planeringsorganet, som skulle se till att den fanns tillgänglig vid rätt tidpunkt etc.

  Historien av det vet vi och där vill vi väl åtminstone inte hamna igen?

 61. Håkan Bergman

  tty #53
  Kan vara elnätet som spökar, du bor väl nånstans nere i Östergötland, farligt nära O3 som ramlat ur på förmiddan.

 62. Adepten

  #60 Fredrik S

  BRA Först på listan😁 Vi ska inte ha det Sovjetiska Gosplan systemet som styrde produktionen av allt från gem till rymdskepp utan hjälp av moderna datorer.

  Jag skulle vilja ha sådana som Bill Gates en av microsofts grundare med en omsättning dubbelt så hög som Sveriges BNP i stället för influencers som använder Gates verktyg för att få en vinst på ca 90 miljoner för en tvivelaktig tjänst🤔

 63. Fredrik S

  Adepten #62

  Nja, nu tycker jag du är lite orättvis mot dem som tjänar pengar på att vara helt korkade.

 64. Adepten

  #63 Fredrik S

  Vi delar 99% av vår arvsmassa med chimpanserna.
  Den 1% som skiljer oss åt gör oss uppenbarligen inte immun mot att bli korkad🥱

 65. foliehatt

  Adepten, #64,
  Schimpanser (Svensk stavning) är väldigt lika människor på många sätt. Bland annat så är grupptänk väldigt vanligt. Nya beteenden etablerar sig inom schimpansflockar antingen genom att en dominant individ i flocken börjar med beteendet och de i lägre rang apar efter. Detta går relativt snabbt.
  Eller så är det en lägre rankad individ som kommer på det nya – då tar det längre tid. Det blir den individens barn som först tar till sig det nya (och bättre). Beteendet växer sedan i gruppen på organiskt vis tills gruppen når en tipping-point (sorry, jag vet att begreppet är känsligt), när sedan hela gruppen går över till det nya.

  Ergo – maktstrukturen står över det rationella – åtminstone för en tid. Schimpans = människa i detta avseende.

 66. Adepten

  foliehatt #65

  Jag är tacksam att Människan inte bara är korkad utan att även kunna använda sin hjärna på ett sådant sätt att hon kan bygga avancerade samhällen, utbilda sina barn, utveckla avancerad teknik och symbolspråk🙄
  Det kan bero på den del 1% av DNA som tidigare benämnts som ”skräp-DNA”, en lång DNA-sträng som upprepar sig och som man länge bedömt vara utan funktion.

 67. tty

  #64-66

  Skillnaden mellan människor och chimpanser är faktiskt 4%.

  Visserligen är bara 1,2 % av enskilda baspar olika, men det är också en skillnad om 2,7 % som beror på att antalet kopior av gener är olika, vilket påverkar vilken effekt genen har.

  Och det är betydligt mer än 1 % som är ”skräp-DNA”. I själva verket är det bara 1-2% av det mänskliga genomet som kodar för proteiner. Resten är en salig blandning av olika typer av element. En del är gener som styr andra gener, ca 6 % är känt funktionella, men icke-kodande gener, ungefär 5 % är före detta kodande gener som inte längre är funktionella (t ex genen som tillverkar askorbinsyra, C-vitamin, den är icke-fungerande hos alla primater), 8 % är gamla fragment av retrovirus, andra element vet man har funktioner i samband med celldelning och rekombination o s v.

  Numera är man försiktig med termen ”skräp-DNA” eftersom man numera vet att icke-kodande delar av genomet i vissa fall har viktiga funktioner, men det finns säkert också en rätt stor mängd DNA som faktiskt inte har någon funktion alls utan ”åker snålskjuts”.

 68. foliehatt

  tty, #67,
  kan du utveckla vad du menar med: ”ca 6 % är känt funktionella, men icke-kodande gener”?

 69. Adepten

  tty #67 och foliehatt #68

  Min sammanfattning härrörde från följande länk
  https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(21)00384-2
  i övrigt skulle jag kunna förenkla likheterna mellan klimatet, människan och chimpansen till en kanelbulle. Men jag har just nu inte tid att utveckla detta🥴

 70. #27 Tege Tornvall

  ”Apropå klimatmötet i Egypten:
  FN:s och IPCC:s klimatmöten har varit, är och förblir politiska huggsexor om finansiering och fördelning av utlovade 100 miljarder USD per år.”

  Tänk om dessa pengar i stället användes till att bygga högeffektiva fossilkraftverk med tillhörande elnät! Då skulle utsläppen per kWh bli storleksordningen 3 gånger lägre än om länderna själva skulle stå för finansieringen. Mycket snabbare urbanisering med åtföljande minskning av nativiteten skulle göra framtida projektioner från IPCC mycket gynsammare och därmed minska trycket på politikerna. Risken finns annars att COP47 om 20 år fortfarande ser stor kris i antågande. Med förbättrad ekonomi följer sedan möjligheten att bygga kärnkraft.

  Glöm inte att ”klimatkatastrofen” är ett hot om framtida problem. Enligt AR5 skulle temperaturen år 2300 bli 9 grader över förindustriell tid. Det skulle med säkerhet få mycket jobbiga konsekvenser om det vore sanning.

  Att somliga anser att ett överstigande av 1,5 grader är en katastrof är beklagligt. Jag hörde senast i dag en kvinna från Tuvalu som sade just det i en av nyhetssändningarna från P1. Den ”katastrofen” anser jag med säkerhet kommer att inträffa. Det är bara 0,3 grader kvar och det tar tid att värma upp havet. Dessutom kommer La Niña snart att övergå i El Niño. Jag tror alltså inte på att ett nytt Maunderminimum kommer att kyla tillräckligt.

  Just nu säger det scenario som IPCC anser troligast att temperaturen når 1,5 grader över nuvarande temperatur ungefär år 2100 med ett maximum på cirka 1,9 grader över nuvarande år 2200. Enligt mycket osäkra modeller förstås. Ändå är det detta som världens politiker har att ta ställning till.

  Glöm inte att orsaken till att ”klimatkatastrofen” med 9 grader år 2300 blivit undanröjd på grund av Parisöverenskommelsen. IPCC tror nu att utsläppen kommer att ha upphört ungefär år 2110. Om dom redan vid nästa rapport fått nya och lägre prognoser om befolkningsutvecklingen kommer scenarierna då att se ännu bättre ut – tror jag.