Fler bevis

Om växthusgasutsläpp påverkar klimatet, så är påverkan större på låga temperaturer än på höga. Vilket bland annat innebär att vintrarna i så fall borde bli mildare, medan somrarna inte påverkas lika mycket. Det innebär också att det som på engelska kallas Diurnal Temperature Range, DTR, ska minska. DTR är skillnaden mellan högsta och lägsta temperatur under dygnet.

Detta kan anses vara grundläggande klimatologi. Det är dock inte helt säkert att bara klimatpåverkan från just växthusgasutsläpp har den effekten. Hur är det till exempel med den urbana värmeöeffekten? Där bör solstrålning på dagen absorberas av mänskliga konstruktioner på dagtid, för att sedan avges under natten. Vilket också bör minska DTR.

Vad säger då resultat från klimatmodeller?

Från Climate Explorer, valde jag modellresultat från modellmedel för den senaste generationen klimatmodeller, CMIP6. Jag valde ut utsläppsscenario SSP370, vilket för mig förefaller realistiskt. Till och med IPCC anser numera att SSP585 (tidigare kallat RCP8.5) vara orealistiskt. Medan det är tveksamt att världens länder skulle vara intresserade av att genomföra de åtgärder som skulle krävas för lägre framtida växthusgasutsläpp än i SSP370.

Jag vill jämföra modellresultat och verklighetens data för olika regioner. Det går att välja regioner i Climate Explorer, för en registrerad användare. De regioner jag fann mest lämpade är de som påstås komma från IPBES.

Så här ser det ut för dessa modeller, för några regioner i världen:

ICMPI6 SSP370 Modellmedel Sydamerika

ICMPI6 SSP370 Modellmedel NordamerikaICMIP6 SSP370 modellmedel Afrika

icmip6 mon modmean ssp370 IPBES Oceania a

 

Med skillnad i diagrammen menar jag då skillnaden mellan medelvärdena för högsta och lägsta medeltemperatur under var och en av månaderna. Vilket är två av de parametrar som finns tillgängliga för modellkörningarna. Denna skillnad är för varje månad densamma som medelvärdet för DTR under den månaden. Har vi två variabler som förekommer i par, så är skillnaden i medelvärdena för de två variablerna densamma som medelvärdet för skillnaderna för varje par.

Det märkligaste med dessa diagram tycker jag är modellresultatet för Sydamerika. Där ska skillnaden mellan högsta och lägsta temperatur visserligen minska från början, i enlighet med den teoretiska förväntningen. Men omkring det senaste sekelskiftet vänder trenden och temperaturskillnaden ökar i stället. Varför?

Det är också märkligt att temperaturskillnaden, enligt modellerna, ska få större årstidsvariationer i Nordamerika i framtiden.

Temperaturdata från verkligheten finns till exempel i den sammanställning som kallas Berkeley Earth. Där finns färdiga data för regioner i världen, även för max- och mintemperaturer samt DTR.

För de regioner som liknar regionerna ovan, ser diagrammen över DTR ut så här:

 

North America temperature chart

 

South America temperature chart

Africa temperature chart

Oceania temperature chart

Vi ser att för dessa fyra regioner, har DTR mycket riktigt minskat, som förväntas om växthusgasutsläpp har haft en hel del med uppvärmningen att göra. Men trenden har vänt för alla fyra regionerna, på 80- eller 90-talet!

Att absolutvärdena för modellresultat och verklighet inte stämmer beror sannolikt på sådant som att regionerna inte behöver vara exakt lika och att verklighetens väderstationer kanske inte täcker varje region på ett bra sätt.

Den observante läsaren märker att det saknas två kontinenter, nämligen Europa och Asien. Där hittade jag inga bra regioner på Climate Explorer. Däremot finns i IPBES en region som sätter ihop Europa och centrala Asien. Modellresultatet från den sammansatta regionen ser ut så här:

ICMPI6 SSP370 Modellmedel diff EuropaOchCentralasien 1

Berkely Earths DTR-diagram för de två kontinenterna ser ut så här:

Europe temperature chart 1 Asia temperature chart 1

Även här ser vi att en nedgång har förbytts i en liten uppgång.

Vad menar jag då med rubriken? Jo, att dessa data dels är bevis för att klimatmodellerna dåligt klarar av verklighetens klimat, och dels att dessa data är bevis för att växthusgasutsläpp inte har bidragit särskilt mycket till den globala uppvärmningen. För om deras bidrag hade varit stort, eller rent av dominerande, skulle skillnaden/DTR ha fortsatt att minska i alla regioner.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gabriel Oxenstierna

  Tack Lars!
  Intressant argumentation i slutledningen.

  Skulle en alternativ förklaring kunna vara att uppvärmningen faktiskt avstannat de senaste 20 åren, men att detta inte fångas upp av data som bara omfattar globala medeltemperaturen? Om temp.mätning t ex sker bara en gång om dagen missar man ju ev. förändring av DTR.

  Hur många modeller ingår i modellmedel för CMIP6?

 2. frkenelsa

  http://www.temperature.global/

 3. Modeller gör sig fint på skrivbordet.
  Synd att de aldrig fungerar mot facit, dvs historien.

 4. Björn

  Ja, DTR borde naturligtvis minska och gör det till ungefär 1980, men sen då? Vi blir ofta påminda om att CO2 är väl mixad i atmosfären och då borde det också finnas tydliga tecken på detta i DTR, men om denna variabel ökar igen, kan man knappast längre påpeka att CO2 ensamt är den faktor som driver den globala temperaturen. Nej, så länge klimatvetenskapen inte tar hänsyn till solen som en av de aktiva variablerna, vilken som nu bara hanteras som en konstant, är inte denna vetenskap trovärdig.

 5. Kent

  Varför är det ett axiom att DTR skulle minska med global uppvärmning? Referens?

  En effekt som leder till ökande DTR är ett minskat molntäcke, som har observerats under de senaste årtiondenas uppvärmning.

 6. Michael E

  #5 Kent, ”Trends in the diurnal temperature range (DTR) are examined in the late twentieth and the twenty-first centuries in a coupled climate model representing the atmosphere, ocean, sea ice, and land surface systems. Consistent with past studies, the DTR decreases during this time.” https://www.researchgate.net/publication/226966038_Factors_contributing_to_diurnal_temperature_range_trends_in_twentieth_and_twenty-first_century_simulation_of_CCCma-coupled_model

 7. Mikael Andersson

  #2 Frkenelsa

  Torde vara synnerligen trovärdig 👍🏼

 8. Lite tjatigt att upprepa kanske, men förklaringarna och svaren på orsaken till de flesta defekter hos modellerna sannolikt ligger i att CO2 och övr växthusgaser saknar mätbar inverkan vetenskapligt sett, och att klimatet varierar helt naturligt och är nu på väg att vända ner. Enligt exakta mätningar av styrkan i klimatrörelserna, enl mätdata sedan mer än hundra år, inkl satellitdata. Och globalstrålning.

 9. Sören G

  OT
  Klimatalarismen är hotet, klimatet utgör inget hot.
  Barn och unga mår psykiskt dåligt p.g.a. skräckpropagandan om klimatet.
  https://judithcurry.com/2022/11/07/victims-of-the-faux-climate-crisis-part-i-children/#more-29327

 10. Tack Lars K,

  Det verkar mystiskt att DTR inte minskar med mer koldioxid i atmosfären. Växthusgaser borde ju fungera ungefär som en mulen himmel på natten och vintern, dvs mildra kylan; Jämna ut. Hur kan då deras modeller förutspå en ökad differens?

  Modellerna är väl programmerade med de mekanismer som AGW-teorin ger vid handen? Vad har de gjort fel?

 11. Ann Löfving-Henriksson

  # Sören G., Tack för Judith Curry’s kloka länk.
  Den påminde mej om en intressant sammanställning, Science for All Americans, projekt 2061. Den byggde på att en mängd kunniga och förhoppningsvis vidsynta personer i USA hade fått ge förslag till vilka kunskaper som samtliga elever borde få med sig från grundskolan.
  Perspektivet var från 1985 när Halley’s komet passerade fram till nästan gång den förmodades svepa förbi igen 2061. Syftet var att få fram kärnan i den vetenskapliga undervisningen för alla elever, hållbara kunskaper!
  Undrar just om dagens hysteri runt klimatfrågan hade fått vara med om man hållit fast vid denna tanke. Det mesta centrala kunde kanske ha blivit diskussioner kring konsensus och vetenskap …
  Det är inte ofta jag vänder mej till den boken idag, men när det händer är den fortfarande givande.

 12. Rossmore

  #9, #11

  Värt att komma ihåg även rent fysiologiska förutsättningar för ungdomars hjärnors utveckling.

  https://www.hjarnfonden.se/2020/01/tonarshjarnan-mer-kansla-an-fornuft/

  Den vuxne i rummet är sällan under 26.

 13. Kent

  Här är min hypotes:
  Nedgången i DTR åren 1950-80 förstärkes av den försämrade luftkvaliteten (smog) på den tiden. Från 1980 började avgasrening få effekt och luften klarnar stadigt vilket leder till ökande DTR igen. Uppvärmningens påverkan på DTR ligger hela tiden med, och 50-80 samverkar smogen med uppvärmningens inverkan på DTR för att efter 1980 motverka.

  Vet inte om klimatmodellerna har med effekter av luftföroreningar?

 14. Lars Kamel

  #1: Jag vet inte hur många modeller som ingår i modellmedel. Det går säkert att ta reda på, men jag har inte tagit mig den tiden.
  #10: Jag har inte satt mig in i detaljerna i klimatmodellerna. Kanske finns kod till flera av dem tillgängliga på nätet, men då lär det röra sig om många tusen rader kod.
  #13: Så du erkänner att växthusgasutsläpp inte kan ligga bakom alla klimatförändringar i modern tid?

 15. Kent

  #14 Lars
  Effekterna av luftföroreningar och stoft är välkända

 16. foliehatt

  Kent,
  att hänga på Klimatupplysningen har uppenbarligen gjort dig gott. Jag noterar din första egna reflektion över data (din hypotes om smog vs DTR).
  Jag finner det mycket intressant och talande att du i den kommer fram till en stor påverkan på klimatet från andra variabler än koldioxid. Välkommen till Klimatupplysningen, på riktigt.

 17. Lars Kamél

  Effekterna av luftföroreningar och stoft erkänns sällan av klimathotsreligiösa. Den som erkänner dem, är kanske på väg att ta avstånd från den religionen.

 18. mattias

  #16
  Det är faktiskt lite intressant att även någon av meteorologiprofessorerna resonerar på samma sätt. Den enda förklaringen till klimatpåverkande faktor förutom koldioxid av betydelse verkar vara luftföroreningar (som dämpar uppvärmningen). Den är också människoskapad. Men man gör verkligen allt för att spela ner alla de naturliga klimatpåverkande faktorer som finns som tex. globalstrålning.

 19. UWB

  Det är, som påpekats, en indikation på att temperaturökningen avstannat – och det är klart att det är en platå sedan de senaste åtta åren.

  Det är intressant att t.ex. Johan Rockström inte längre säger att temperaturen ökar, utan att jorden inte varit så varm tidigare som under de senaste åtta åren (i ett ganska snävt perspektiv, han antyder en period om 2 miljoner år men det anser jag vara högst tveksamt). Se t.ex. en bra sammanställning gjord här:
  https://www.dandebat.dk/eng-klima7.htm

  I vilket fall som helst ser jag också att, baserat på att det de facto var en nedkylning 1945-1975, kurvorna som presenteras inte riktigt reflektrerar det – differensen borde öka, men minskar generellt.

 20. Lasse

  #17 Lars K
  Intressant att notera denna del av klimatpåverkan.
  Lennart B vet betydligt mer om detta. Han var aktiv under den tid då temperaturen sjönk och byggde modeller som hade Aerosoler som förklaring-har jag fått för mig.
  Vi vet att aerosoler minskat och luften blivit renare de senaste 50 åren tack vare Clean air act.
  Även Erik Kjellström som är klimatprofessor på SMHI vet om denna del av uppvärmningen, det nämndes i en intervju i P1 nyligen.
  Vi ser solen allt fler timmar idag, vilket är en tydlig effekthöjare 😉

 21. Munin

  Angående temperaturdata från verkligheten, är det möjligt att få den uppdelad på landsbygds- respektive tätortsmätningar? Det kan ge en uppfattning om hur mycket värmeöeffekter som döljer sig i serierna. Expanderande tätorter, asfaltering, byggnader m.m. ger ett missvisande DTR och är inte verkligheten.

 22. Göran J

  Passa på för idag är sista dagen att få bonus när du köper elbil.
  Den nya regeringen har stoppat bonusen från den 8 november 2022.
  Hittills har vi skattebetalare betalat 10 miljarder till de som köpt elbil.
  Visst kunde vi ha gjort något förnuftigare med 10 miljarder.

  Vad händer nu?

  Spännande om elbilsförsäljningen kommer att dippa.

  Tyvärr är kommer Malus skatten att vara kvar opåverkad,

 23. Gunnar Strandell

  Vänner och kunskapssökare!
  Jag gillar skarpt att läsa era inlägg och blir lycklig av att se hur en vetgirig skara människor slipar av sina hjärnors försvarsreflex för att kunna diskutera fakta och hypoteser.

  Om man redan vet det rätta svaret behöver man inte fråga eller argumentera. Och då behöver man inte ifrågasätta eller diskutera andra svar. De är ju fel! vilket kommer att visa sig förr eller senare.

  De som tidigare sagt att vetenskapen har fulländats och att alla patent redan är tagna hade fel.
  Det krävs tålamod för att styrka en hypotes och historien har visat att det arbetet gör att den kan falla och ersättas av en bättre.

  Isaac Newton’s Principia gavs ut 1687 och förändrades radikalt av Albert Einstein 1904-1917.
  Hundra år senare pågår det fortfarande studier för att stödja eller kullkasta Einsteins slutsatser.

  Människans inflytande över jordens klimat väckte intresse när temperaturen föll i perioden 1945 -1970 och intresset ökade när den sedan vände uppåt.

  För att förklara detta har en mängd hypoteser lagts fram. Men de har nästan alla utgått från det mål man haft i sikte och som oftast varit politiskt eller ekonomiskt.

  Låt oss vara kvar på marken, observera, kommentera, gissa och diskutera, men ha tålamod.

 24. #10 Ingemar Nordin

  Jag förstår inte varför CO2 skulle påverka DTR. Förändringen i CO2-halt påverkar utstrålningen från mycket hög höjd. https://clivebest.com/blog/?p=4597

  När temperaturen på mycket hög höjd ändras påverkas temperaturen dag och natt ungefär lika mycket, Värmetransporten mellan mark och luftmassan på hög höjd är mycket långsam. Atmosfären är i ”radiativ konvektiv jämvikt” – men den är långsam. Denna jämvikt är orsaken till den ”gravito-termala” effekten. Det har varit mycket diskussion om saken i tidigare inlägg här på KU.

 25. Matz Hedman

  #Lars
  Sent ute men du gav mig inspiration att processa ERAv5 data. För att få fram DTR måste man först hantera timdata. Alla förstår att 1959-2022 är många timmar x 1440 x 720. Nu är det gjort och jag har DTR plus MAX/MIN för varje cell. Det visar sig att DTR är ökande för nästan alla celler över land förutom i Skandinavien.
  Kan bekräfta att modellerna verkar lite off angående detta. (Jämfört med de data du bidrog med.)

 26. Munin

  # 25
  Har du möjlighet att göra serier där du grupperar cellerna, som att de antingen står för landsbygdsområden eller tätortsområden och då se om de serierna skiljer sig åt?