Gunnar Juliusson

Klimat och hälsa – bättre och bättre

COP28 har just avslutats, och åter lyfts frågan om global hälsa i relation till fossilförbränning och klimat. En politisk deklaration antogs i Dubai om ökande påverkan på global hälsa från klimatförändring, och hälsonyttan av klimataktion, inklusive reduktion av luftföroreningar och sjukvårdskostnader, och mångmiljardbelopp utlovades. “Endorsed by 123 countries, the Declaration marks a world first in   →

Klimatkris – realitet eller politiskt påfund?

Vi hör numera dagligen om ’klimatkris’ och ’klimatnödläge’ i nyhetssändningar, media, public service och politik. När Elsa Widding i sin första Riksdagsdebatt den 19 Oktober anförde att ” Vi bör använda ordet ”kris” med stor försiktighet”, och ” Påståendet att vi skulle befinna oss i en klimatkris anser jag saknar vetenskapligt stöd. Det gjorde vi senast på 1860-talet, när somrar uteblev eller blev så korta att   →