”Debatten måste nyanseras”

Från Det Goda Samhället https://detgodasamhallet.com/2023/01/18/bitte-assarmo-intervju-med-elsa-widding-debatten-maste-nyanseras/

BITTE ASSARMO: Intervju med Elsa Widding.

 

Elsa Widding

AKTUELLT: För en liten tid sedan publicerade Göteborgsposten en recension av Elsa Widdings nya bok ”Sunt förnuft om Energi och Klimat”, skriven av Maths Nilsson. Nilsson – som inte läst boken i dess helhet – skriver i recensionen att den ”bygger på lösa grunder och gränsar till desinformation”. Bitte Assarmo samtalar med Elsa Widding, riksdagsledamot (SD) och ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet, om kritiken och om klimatnarrativet.

Elsa Widding har gjort sig känd som en stark röst i klimatdebatten, och en av de få som vågar utmana etablissemanget. För det har hon fått utstå mycket kritik, inte minst från public service – något vi uppmärksammat här – och Maths Nilssons kritik baseras på samma narrativ.

– Uttalandet från Maths Nilsson är intressant eftersom hela syftet med boken är att försöka få till stånd en med nyanserad debatt. En debatt där inte det politiskt omdömesbaserade tyckandet hos politiker och vissa personer, som exempelvis Nilsson själv, ges företräde framför det som vetenskapen kan slå fast och det den inte med säkerhet kan slå fast, säger Elsa Widding.

Som exempel på en mer nyanserad debatt nämner hon vetenskapens nuvarande ståndpunkt, såsom den framställs i senaste rapporten från IPCC:

”In summary, there is low confidence in overall changes in extremes derived from paleo-archives. There is high confidence that long-duration
and severe drought events occurred at many locations during the last 2000 years.

There is also high confidence that high-magnitude flood
events occurred at some locations during the last 2000 years, but overall changes in infrastructure and human water management make the
comparison with present-day records difficult.

But these isolated paleo-drought and paleo-flood events are not evidence of a change, or lack of a change, in the magnitude or the likelihood of relevant extremes”

Texten är tagen från IPCC AR6 WG1 Chapter 11 sidan 1539: ”Weather and climate extreme events in a changing climate”. Elsas översättning: ”Man kan inte avgöra om det är värre nu jämfört med förr i tiden.”

– Den som har följt klimatdebatten i medierna de senaste åren har sannolikt fått en helt annan uppfattning. Allt som uttalas om framtida klimat är byggt på scenarier med utgångspunkt i vetenskaplig metodik, vilket inte alls är någon garanti för att de är sanningar, vilket Nilsson lättsinnigt tycks tro, säger Elsa.

Maths Nilsson skriver också att du inte anser att koldioxidhypotesen är bevisad. Vad tänker du om att han drar den slutsatsen?
– Här måste Nilsson lära sig att skilja på vad som är hypoteser framtagna enligt gängse vetenskapliga kriterier och hypoteser som närmast är att likna vid åsikter. Vad som är falsifierade hypoteser och vad som inte är det. Han skriver också att jag framför åsikter som går på tvärs med IPCC:s slutsatser. Här är det viktigt för samhällsdebatten att framhålla det som står i underlaget till AR6 och WGI (den fysikaliska vetenskapen) där slutsatser bl.a. förses med sannolikheter vars konsekvenser är tolkningsbara (WGII). Maths Nilsson ser ut att springa samma väg som det politiska etablissemanget och ta allt för givet utan reflektion (sunt förnuft).

Hur reagerar du på att Maths Nilsson väljer att titulera dig ”klimatförnekare”?
– Då visar han med all tydlighet att han inget förstår om klimatet som sådant, eftersom det inte går att förneka klimatet – det är lika begåvat som att utforska varför hustaket befann sig på fel plats vid fel tillfälle när blixten slog ned. Och på den nivån tycks denne Maths Nilsson befinna sig. Här avslöjar han sin rädsla och sin massformerade syn.

Elsa Widding ifrågasätter inte att den globala medeltemperaturen har stigit, inte heller att människans utsläpp av växthusgaser är en avgörande faktor men däremot ifrågasätter hon starkt att det pågår en katastrof på grund av utsläppen:
– Citatet från IPCC styrker den uppfattningen. Teoretiska modeller som redogörs för i dokumentet pekar på att förändringarna från idag till 2100 kommer att bli ungefär lika stora som förändringarna från 1880 till idag. Det finns ingenting som pekar på att någon ”tipping point” i global skala skulle passeras. Den intressanta frågan är av vilken anledning GP vände sig just till Maths Nilsson för en recension av min bok.

Du får också kritik av forskaren Mikael Karlsson i tidskriften Aktuell hållbarhet. Kan du kommentera hans yttranden?
– Istället för fakta handlar Mikael Karlssons uttalanden i tidskriften Aktuell Hållbarhet om troll på nätet, inbillade konspirationer, kollrig debatt, klimatförnekelse, samt att han felaktigt utger sig för att vara ”klimatforskare”. Utan att ens förstå att skämmas medger han att han ”forskar” om klimatförnekelse. I och med det är han bara en massformerad tyckare i klimatfrågan, med i förväg cementerade åsikter som förbehållslöst stödjer den ena sidan. Utifrån den får han bidrag för att bedriva sin egen förutbestämda ”forskning” och därmed har han tappat allt förtroende i mina ögon.

Att förstå vetenskap är numera inte liktydigt med en akademisk titel, något som Mikael Karlsson synliggör, menar Elsa Widding:
– Han representerar en vetenskap som inte sysslar med atmosfärfysik och har inte heller publicerat något relevant arbete i klimatfrågan. Inte heller har han visat några väsentliga framsteg inom områden som vetenskaplig metodologi och teori. Att tala om ”vetenskapsförnekelse” avslöjar därför direkt hans bristande kompetens på området, en effekt han säkert inte förstod. Mikael Karlsson är inte fackkunnig, och när det gäller klimatfrågan helt inkompetent.

– Jag har aldrig utgett mig för att vara expert på klimatområdet men jag har tillräckligt vett att läsa innantill och att lyssna på de som faktiskt har sakkunskap i ämnet, avslutar Elsa Widding.

På sin Youtube-kanal berättar Elsa Widding mer om om sin senaste bok.

Bild: Elsa Widding, foto: Riksdagen

bitte assarmo

Bitte Assarmo

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. En sak som förvånade mig då jag läste Elsa Widdings bok var att AR6 WG2 är betydligt mer alarmistisk i sin tolkning av klimatutvecklingen än WG1. En av förklaringarna till detta skulle kunna vara att de två arbetsgruppernas rapporter inte är synkade, då WG2 verkar ligga en AR efter i sin rapportering!

  Om det nu inte är på det viset att jag, till skillnad från Elsa Widding, inte kan läsa innantill förstås 🙂

  WG2-rapporten verkar också användas som diskussionsunderlag för den genompolitiserade SPM-rapporten (där texten förhandlas fram i seminarieform) som verkar vara den enda rapport Guterres och Al Gore tar intryck av.

 2. Lasse

  Elsa W har en svår uppgift.
  Media vill alarmera om klimatförändringar och vårt ansvar för dessa.
  Detta för att få fram en ändring i ett beteende som inte anses vara önskvärt eller hållbart.
  Som grund så används klimatmodeller som med begränsad träffsäkerhet beskriver vår framtida världs medeltemperatur med eller utan CO2 utsläpp från fossil energi.

  Ingen förstår allt men många litar på ett fåtal som bevisligen har en agenda.
  Jag retar mig på att naturvetenskapen utnyttjas så skamligt. Vi kunde väl i stället glädjas åt en lite grönare värld med mer sol 😉

 3. Lennart Bengtsson

  WG1 versus WG2

  Ett problem är att svenska språket använder begreppet ”vetenskap” som är ett mycket bredare begrepp än ”science” som är lika med ”naturvetenskap”. Jordens klimat är en naturvetenskaplig fråga och det är det som IPCC:s WG1 tar ställning till och bedömer.
  Eftersom IPCC är en politisk organisation så önskar självfallet representanter för samhället få reda på vilka konsekvenser som jordens väder och klimat har för samhället.
  En sådan bedömning kan aldrig bli helt objektiv och kan därför inte betraktas som ”scientific”. Det problem som har uppstått är att media och diverse lekmän saknar förmåga att skilja på vad som beror på det naturliga klimatet och dess växlingar och det som kan ha påverkats av antropogena utsläpp som växthusgaser och aerosoler utan att bry sig om vad WG1 faktiskt säger. De följer i stället sin ”magkänsla” och det är detta som är huvudproblemet. Eftersom det stora flertalet har högst begränsad kunskap i atmosfärfysik och liknande och därtill begränsad kognitiv kapacitet/ alternativ ovilliga att använda eventuell befintlig tankeförmåga så blir resultatet vad vi ständigt noterar.
  En del mer samvetslösa figurer utnyttjar allmänhetens svagheter och begränsningar för personliga/ekonomiska fördelar. Några utnyttjar även allmänhetens förvirring för att driva på diverse ideologiska, politiska eller religiösa övertygelser.
  Allmänheten bör därför i första hand läsa WG1 eller lyssna på någon som begriper vad som där kan utläsas.

 4. jensen

  Nyanserad debatt. God rubrik.
  Kan även rubriceras , Öst mot Väst.
  Utvidgade BRICS skrattar åt Västs Klimat-ideer, men låtsas delvis hålla med för att förlängas in absurdum.
  Väst brister i perspektiv såväl historiskt som in futuram. För att inte nämna juridik.: Et Altera pars auditur
  Nyansering torde även bestå mellan klimat-ekonomi- sociologi.

  https://kingworldnews.com/greyerz-what-the-world-is-facing-is-nothing-less-than-catastrophic/

 5. BG

  Lyssna på Steven Koonin ca 43 min in i videon. Han tar där upp IPCC.

  Hela videon är för övrigt väl värd att ägna en stund åt.

  https://youtu.be/reaABJ5HpLk

 6. Ann Löfving-Henriksson

  #5 BG, de dryga tio minuter jag hann lyssna var som en underbart stärkande morgonsamling. Från de rekommenderade 43 minuterna och framåt. Tack!
  Och i tid 1980 och framåt. Mera fokus på CO2 positiva effekter som media hittills inte har velat behandla.
  CO2 negativa effekter mest en nothing burger enligt Koonin ….

 7. Ann Löfving-Henriksson

  Tillägg till # 6 Det känns som om vi fastnat i diskussionen om ”påvens skägg” medan vi missar den enorma utveckling som sker tack vare mänsklighetens förmåga att anpassa sig enligt Koonin.

 8. Roland Salomonsson

  ”vårt ansvar” betyder översatt från ”orwellska” att endast västländer är ansvariga (och skall betala), medan alla andra kan skicka räkningar till västländerna!

 9. Paul Håkansson

  OT

  Ny metod för att minska koldioxidutsläpp vid stålframställning. Och detta är bara en av vad jag har läst mig fram till 52 andra tekniker som eventuellt kan användas. Kanske något för Göran Persson och Moström att fundera över. Definitivt vår nytillsatta regering i alla fall.

  https://www.avanza.se/placera/telegram/2023/01/24/stal-forskningsframsteg-utmanar-vatgas-i-gron-framstallning.html

 10. Ja herregud, denna Widding imponerar i sitt civilkurage!
  Först stod hon upp i nuonaffärren och tog massor av stryk och nu står hon upp i sveriges riksdag för att försvara ett vetenskapligt perspektiv på klimathotsteorin – och får återigen ta ohyggligt med stryk!
  Jag häpnar över detta otroliga mod att våga stå upp för vanligt folk – hennes fortsatta gärningar blir intressanta att följa och jag skäms över att jag själv är för feg!

 11. Widding studerar och reflekterar över klimatteorin.
  Om man ser till komplexiteten i klimatvetenskapens ledande parametrar så borde det förefalla naturligt med ett kritiskt förhållningssätt.

  Widding och flera andra som vill förhålla sig kritisk till snabba slutsatser inom klimatforskningen och inte minst slutsatsen om magnituden i klimathotet kallas ofta klimatförnekare i media, både tidningar och svt och ibland i riksdagen.

  Är det juridiskt ok att kalla ex v Widding för förnenekare i dessa ovanstående plattformar – jag vill mena att det borde vara olagligt att tillmäta kritiker epitet förnekare.
  Det är stigmatiserande, det skapar polarisering – och att våra unga generationer via svt får lära sig vem som kallas förnekare och vem som äger sanningen är ju obehagligt i ett samhälles välmående.

  Epitetet klimatförnekare borde prövas juridiskt.

 12. Bim

  Första upplagan av Klimatkarusellen fanns inte att få på Biblioteket
  Jag fick en väldigt bra recension av Ann LH som jag skrev ut.
  Jag tog med den till bibban och sa att jag har letat igenom alla de hyllorna som handlade om Klimatet.’Här finns en hel radda av hyllor med skrämsel litteratur. Inte en enda kritisk bok om klimathotet.
  Varför censurerar ni kritiska böcker i ämnet?
  Nej det gör vi inte! Det får vi inte göra.
  Varför finns det inga då.
  Vi går enbart på kvaliteten på böckerna, Det finns ingen litteratur med
  tillräckligt hög kvalitet i det ämnet.
  Då halade jag upp Ann LH,s fina recension . Läs igenom denna och beställ hem Klimatkarusellen, jag vill låna den. Den kom.
  Idag råkade jag vara vid samma bibliotek och frågade efter Elsa Widdings senaste bok.
  Killen bläddrade igenom biblioteken i datorn och fann boken, Den finns men det är många som vill låna den, men jag sätter upp dig på den.
  Så Elsa bok finns på biblioteken.

 13. Ann Löfving-Henriksson

  # 12 Bim! Intressant att höra!

 14. Bim

  Ja Ann,Tack vare Din fina recension fanns inget lagligt skäl att censurera Elsa.
  Du kommer väl ihåg händelsen?
  Så Ni är ju redan sammankopplade lite grand, så nu väntar jag bara att trion JESANNELS skall bryta nacken av klimatskrämsel gänget.
  På dom, bara.

 15. Bim #12,

  Att Elsas nya bok finns på bibliotekens listor är nog snart ett minne blott. Rader av aktivister och organisationer kommer att skriva till biblioteken och begära att beställningar inställs och att böcker tas bort från katoteken och skall makuleras. Protestlistor för undertecknande kommer att cirkulera bland bibliotekarierna där de kräver att slippa att hantera ”förnekarlitteratur”. Var så säker. 🙁

 16. Daniel Wiklund

  Det är aktuellt med kometer nu. Jag var i Arizona i april 1997. Den första april var vi i Stanfield. Där kometen Hale Bopp upptäcktes. Den var synlig i 18 månader. Syntes bra i Sverige också. Väldigt vackert. Jag hälsade på två av mina barn som bodde i Arizona då. Jag anser att Elsa är den lysande kometen på klimathimlen. Hon har stor kunskap och hon är ödmjuk. Hon har en kraftig utstrålning, nästan som en supernova. Hon är utsatt för ett drev av såna som har mycket bristande kunskaper om klimat. Hennes närvaro blottar deras okunskap. Därför måste Elsa knäckas. Hoppas att hon orkar fortsätta.

 17. Kent

  Klimatkarusellen borde inte få lånas ut på bibliotek utan att läsaren får ta del av en errata för boken. Här är en bra start:

  https://mathsnilsson.se/2019/07/18/fragor-om-boken-klimatkarusellen/

 18. Daniel Wiklund

  Kent Nu luktar det Stasi.

 19. Kent

  #18 Daniel
  Tycker du? Vad tycker du om att Al Gores film i Storbritannien måste visas med en errata till? Jag har sett flera kommentera att den filmen borde vara förbjuden eftersom några fel smög sig in i den. Borde inte Widdings böcker hanteras med samma logik?

 20. Daniel Wiklund

  Al Gores film är en kalkon. Tycker du att dina kommentarer ska visas med en errata till. Varför spelar du inte med öppna kort.

 21. Lasse

  #17 Kent
  Klipper i slutet av MatsN kommentar:
  ”vad som händer om västvärlden skulle råka göra sig fritt från beroendet av skurkaktiga stater, att befria världen från enorma utsläpp av tungmetaller, sot och annat skit bortsett från CO2 som skulle spara samhället helt enorma belopp. ”

  Vad händer?
  https://www.ekonomifakta.se/artiklar/2010/maj/minskade-utslapp-av-tungmetaller/

  Jo solen skiner mer 🙂

  Det var en lång lista han hade utan annan innebörd än att visa att han också var påläst.
  Men dragit annan slutsats-felaktig tycker jag!
  Se ovan.

 22. Kent

  #20 Daniel
  Nu luktar det Stasi..

 23. Daniel Wiklund

  Stasi visste hur dom skulle rycka undan fötterna på dom som kritiserade DDR-s politik. En slags psykisk mobbing. Attackerna på Elsa är mycket ojuste. Tex att du inte spelar med öppna kort. Men du tar dig friheten att gå till hård attack mot Elsa. Spela nu med öppna kort så att Elsa har en ärlig chans att bemöta dig.

 24. Bim

  Ingemar # 15
  Den fanns i alla fall nu, får väl se om jag får den.
  Annars så skall de få förklara varför.
  Att personalen skall slippa hantera böcker de inte vill läsa är inget argument eftersom personalen inte behöver läsa all böcker som finns på biblioteket. Det bästa argumentet för att ta in Elsas bok att är väl att kunderna skall slippa läsa all skrämselskit som de redan lånar ut.
  Om det nu skall censureras så släng ut Kent men sådant sysslar ju inte KU med vilket de skall ha all heder av.

 25. Nr 19 kent.
  Oooh, vad du missar hela den offentliga berättelsen om klimathotet, det severas i skolan, på svt och i alla större tidningar – där saluförs worst case scenario från IPPCC: s rapporter som sanningar och vårat eget smhi tillåter sig att offentligt gå ut med havsnivåökningar på 15m till år2300 – Kan Inte Uteslutas – säger dom.

  Inser du hur mycket idioti som serveras i den offentliga debatten- dagligdags – gällande klimat idag.

  Har du läst – ” klimat i förändring 2021 Den Naturvetenskapliga Grunden” – sammanfattning till AR6, för beslutsfattare.. ????

  Alltså dessa modeller och teorier om ” Worst Case Scenario” som hoppar som grodor ur IPCC och rapporterna som ligger till grund.

  En jämförelse med satellitmätningar om klimat – studier och statistik om vargstammens utveckling visar under perioden 1979 – 2022 att vargstammen i skandinavien till år 2100 kommer att uppgå till något över 10 miljoner djur och att skandinaviska befolkningen tvingats flytta till grönland – som smhi säger om 15m till 2300, Kan Inte Uteslutas.

  Klimathotet har tyvärr i det offentliga lämnat planeten för att lägga sig i omloppsbana runt mars – vi väntar med spänning på att klimathotet återinträder i jordens atmosfär runt år 2300 – i ny skepnad.

 26. Anders

  Noterar att vår anonyme men förvånansvärt talträngde ”Kent” får särskilt ömma tår och accelererande reaktionsförmåga då Mathematics Nihilismson kommer på tal… Börjar månne den fege CO2-allergiske varelsen/organisationen darra på manschetten? Tror att vi här på KU med hjärna, hjärta och ryggrad är nära att knäcka ”Kents” rätta identitet… Just doing my Maths 😉

 27. MatsL

  #17 Kent
  Så nu är du åter där och insinuerar att vi befinner oss i en klimatkris. Detta eftersom du anser att Elsa’s bok är behäftad med så allvarliga fel att den inte ska få lånas ut på bibliotek om inte läsaren får veta hur fel Maths Nilsson tycker att hon har . Så åter igen: ge mej en vetenskaplig artikel, från en journal med granskare, som otvetydigt visar att vi befinner oss I en klimatkris. Ditt småfega, lätt patetiska undvikande att erkänna att det inte finns någon sådan artikel börjar bli uppenbar för var och en som följer den här bloggen. Du får en sista chans att visa lite ryggrad.

 28. Kära kommentatorer. Mata inte trollet är ni snälla. Håll er till ämnet. Jag kommer att radera alla kommentarer om och av denne K-nt fortsättningvis.

 29. Ann Löfving-Henriksson

  I # 5 finns en länk till en intervju med Koonin, kanske en person att tryggt hålla i handen när det gäller vetenskapen i klimatfrågan än denne politiskt engagerade Mats med en inte redovisad insikt.
  Min behållning från denna intervju var Koonins bedömning av den ökande halten i atmosfären av koldioxidens effekt. Jfr Goklany m.fl.
  Koonin tog upp GG, Global Greening, vars positiva effekt kunde ses redan under 1980-t och har sedan ökat enormt. Sedan sa han att den negativa effekten mera är en ”nothing burger”.
  Det är en stor skam att FN och media inte tar upp detta. Vi kan debattera om ”påvens skägg” kring de negativa effekterna i oändlighet medan den enorma positiva effekten för jordens vegetation och mänskligheten inte får plats i debatten, på samma sätt som att upplysningstidens vetenskapliga krav numera skuffats undan av den postmoderna ”vetenskapen” som fick genomslag i FN genom klimatkonventionen mm.
  All heder åt Elsa som med kunskap, erfarenhet och mod står upp för upplysning och upplysningstidens vetenskap och blir attackerad av engagerade personer som förförts av den politiskt styrda ”FN-vetenskapen”.

 30. Torbjörn

  #17 Kent
  Maths har inte läst boken
  ”Jag har inte läst hela boken och kan därför inte heller recensera den men ändå, ”

  Han brukar ha för vana att inte läsa det andra skriver, typiskt en narcissist

 31. TB

  ”Debatten måste nyanseras”. Absolut. men våra fega media; DN, SvD, SVT, SR ,m fl tillåter ju ingen klimatdebatt!

 32. Jan-Åke

  Det är uppfriskande för K.U att klimathotstroende alarmism som den från Kent förekommer i kommentarerna.
  Det inspirerar….

 33. Kent

  25 Magnus
  ”Kan inte uteslutas”, tja det är ju så det är. Det är varken alarmistiskt eller överdrivet, bara sant.

  Tycker inte heller att IPCC lyfter fram extrema scenarion som de mest sannolika.

  Ditt påhittade exempel om vargarna kan faktiskt helt uteslutas.

 34. Anders

  #28 Ingemar Nordin. OK, uppfattat!

 35. #17 Maths Nilsson ”forskar” på klimatförnekare och är ingen ingen auktoritet inom klimatvetenskap. I princip allt som skrivs innehåller fel och oklarheter och det är väl först när författaren vägrar korrigera uppenbara och allvarliga felaktigheter som det blir ett problem.

 36. Kent

  #30 Torbjörn
  Det är sant, Nilsson skriver att han inte har läst hela boken. Sakkritiken handlar om första kapitlet samt uttalanden i några andra texter.

  Länken är till hans blogg och visst svävar han ut i spekulationer avslutningsvis, men jag tycker ändå att den inledande kritiken är saklig och har poänger.

 37. Daniel Wiklund

  # 28 Ingemar N Jag ska inte mata trollet.

 38. Torbjörn

  #36
  Det är inte det enda han inte har läst.
  Han har missat mycket, men han kever gott på att förvilla människor

 39. Tord Andersson

  Klimatboken, Gretas antologi skall tydligen delas ut
  till samtliga riksdagsmän/kvinnor. Är det någon som läst den? Det skulle vara intressant att veta vilka hon ”raggat upp”. Nu tror jag inte hon står för urvalet men namnet Greta säljer.

 40. eriksbo

  htts://www.eib.org/en/about/priorities/climate-action/index/htm

  Tycker inte det är lönt för Elsa Widding att som riksdagsledamot inlåta sig i käbbel med Nilsson och Karlsson. Hon kan fokusera på större mål ! Ett sådant är den Europeiska investeringsbanken EIB, som försöker tillse att biljoner (trillions) euro styrs till klimatinvesteringar. Bankens info om detta är ett under av alarmism och överdrift. Det finns t o m en sida för barn ”Climate change for the classroom” som i bästa DDR anda vill övertyga också de små. (Varför ska banken syssla med sånt?). Riskprojektet H2 Green Steel har fått en indikation om ett lån på 750 milj euro. Och så vidare !
  Alldeles väl kunde man politiskt be att få utrett vad banken håller på med !

 41. Anders

  #40 eriksbo. Mycket bra spaning och uppmaning! Bättre för oss realister att ta oss an den verkliga frontstriden och inte fastna nere i skyttegravarna med förmätna svenska kentaurer och andra troll!

  Världen håller på att tas över av globalismens skoningslösa onda drakar. I sken av ”grön omställning” och ”klimatåtgärder”. Hujedamej!

 42. Ulf

  Borde inte bloggen börja utse årets klimathotsförvillare? Det finns gott om kandidater varje år. Kanske en tio i topp lista till att börja med. Mikael Karlsson kanske platsar. Någonting för organisationer på EU nivå också.

 43. Brutus

  #42 Ulf : Bra ide. Man behöver ju inte leta efter kandidater. FN-chefen, Kerry, Greta, sagde Karlsson, Rockström, Bolund, Towhat osv. Skåla i grön curacao.

 44. tty

  OT men kanske värt att notera eftersom det knappast lär dyka upp i MSM.
  Nytt köldrekord i Kina, Jingtao i norra Heilongjiang noterade igår -53,0 grader. Det tidigare rekordet -52,3 grader sattes av en station i samma trakt i februari 1969.

  https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/nytt-kinesiskt-koldrekord-1.192037

  Det är f ö ovanligt kallt och ovanligt mycket snö i hela östra och nordöstra Asien.

  https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_daily.php?ui_year=2023&ui_day=23&ui_set=2

 45. Ulf

  Det är inte bara klimatet som kostar. Även Sveriges extremism och uteblivna konsekvensanalyser är ett stort samhällsproblem.

  https://www.tn.se/naringsliv/25322/forskare-sa-fick-sverige-eus-mest-extrema-miljopolitik-ett-stort-experiment/

 46. Lars Kamél

  Al Gores filmer innehåller bevisligen flera allvarliga och felaktiga påståenden. Felaktiga, som i ovetenskapliga.
  Att det skulle finnas några allvarliga fel i Elsa Widdings bok är bara ett påstående från en ökänd lögnhals som hör till den fakta- och vetenskapsförnekande klimathotsreligionen.
  Och, ja, det är helt riktigt att kalla honom lögnhals, eftersom han gång på gång ljuger. Lögnerna och personangreppen är hans enda ”argument”.

 47. Kent

  #46 Lars
  På vilket sätt är Nilssons kritik av Widdings texter lögner?

 48. Ivar Andersson

  #47 Kent
  Han har inte läst boken. Möjligen någon annan recension. Därför kan hans åsikter inte tas på allvar utan bara egna fantasier. En fjäder blir en höna när fantasin för tankarna framåt.

 49. Fredrik S

  tty #44

  Ja, det har varit en kall säsong i Kina så det blev ett köldrekord mitt i global warming.

  Även i Jakutien i östra Sibirien har det varit ovanligt bistert.

  I lilla staden Tongulakh uppmättes -62,7 förra veckan.
  Det är den lägsta uppmätta där och den lägsta uppmätta temperaturen i Ryssland sedan 2002 och därförinnan 1982.

  Så det är ovanligt kallt.

 50. Adepten

  Har en fråga till Kent eller de som kan besvara den.

  Hur många Gton is fanns på norra halvklotet för 10.000 år sedan?
  Hur många år tar det för att Grönlandsisen att smälta bort?
  Alla räkneknep och antagande bör redovisas 🙂

 51. Lars Kamél

  Kan någon i allt som Maths Nilsson skriver hitta något som inte är personangrepp eller lögner? Förutom då kanske några fakta som alla håller med om men som inte bevisar att det pågår en klimatkris?

 52. tty

  #50

  Havsnivån var ca 125 meter lägre vid den sista istidens maximum för 20 000 år sedan vilket motsvarar ca 50 miljoner kubikkilometer is. Detta innefattar dock inte shelfisar. Eftersom de flyter påverkar de inte havsnivån.

  Det är svårare att säga hur mycket av det som var på norra halvklotet eftersom vi har dåligt grepp om hur mycket isarna i Antarktis växte, men troligen var ungefär tre fjärdedelar av istillväxten på norra halvklotet, alltså ca 35-40 miljoner kubikkilometer.

  Avsmältningen tog ganska exakt 10 000 år, från 18 000 till 8 000 år sedan. Observera dock att istiden som sådan slutade för 11 600 år sedan, därefter rådde fullt interglacialt klimat, t o m betydligt varmare än nu. Men det tog ändå lång tid för återstående isar att smälta, ca 1 500 år för inlandsisen här i Skandinavien och ca 3 500 år för den betydligt större Laurentidisen i Nordamerika. Man kan t o m säga att Laurentidisen faktiskt aldrig hann smälta helt innan det började bli kallare igen, eftersom Barnes Ice Cap på Baffins Land är en rest av Laurentidisen. För 10 000 år sedan, alltså ca 1600 år in i den nuvarande mellanistiden, var det fortfarande ca 20 miljoner kubikkilometer kvar, men jag vågar inte gissa hur stor del av det som var i Antarktis eftersom avsmältningsförloppet där är mycket dåligt känt.

  Grönlandsisen omfattar ca 2 900 000 kubikkilometer is, och avsmältningen är av storleksordningen 250-300 kubikkilometer per år eller ungefär en tiotusendel per år. Men hela isen kommer inte att smälta. Under den förra mellanistiden då det var 4-8 grader varmare än nu på Grönland smälte storleksordningen en tredjedel av isen på 10 000 år, och under MIS 11, som var ännu varmare och varade i 30 000 år, smälte ändå inte hela ishättan, men södra Grönland var troligen nästan isfritt då, medan isen i nordväst retirerade mindre än 150 km. Nordöstgrönland har inte varit isfritt på många miljoner år, inte ens när det växte palmer, magnolia och sumpcypresser i Skandinavien.

  Det kan nämnas att det återstående isarna på Grönland och i Antarktis motsvarar ca 70 m havsnivå varav ca 10 % kommer på Grönland.

  En tredjedel av isen har alltså inte smält. Vi befinner oss fortfarande i en extrem istidsepok som började på allvar för ca 35 miljoner är sedan, och aldrig har upphört sedan dess. Och den kommer troligen att fortsätta så länge Antarktis ligger där det ligger.

 53. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #28
  Jag tycker inte att någon ska hållas borta från att kommentera så länge kommentarerna inte innehåller hot, förtal eller annat som är olagligt.

  Däremot bör vi alla läsa ämnesrubriken och anknyta till den i våra kommentarer.

  Troll använder ofta tekniken att ta upp något ovidkommande, men provocerande, för att få tråden att spåra ur, från ömsesidigt lärande till pajkastning. Gör som i skolan! Moderera pajkastning och varna inblandade, men var försiktig med avstängningsknappen.

  När någon skriver att recensenten inte läst boken, men ändå vill se kommentarer till påståenden i recensionen behövs inga kommentarer.
  Diskussionen har ju så att säga självdött!

  Det fabulerade har inga förklaringar och behöver inte diskuteras eller kommenteras i ett seriöst sammanhang.

  Om ett konsortium står bakom en signatur och har till uppgift att förgifta bloggens diskussioner och svartmåla dess skribenter kan jag förstå behovet av avstängning, men tror att ett avslöjande från tredje part är effektivare.

 54. Gunnar S #53,

  Det tråkiga är ju att det inte blir en saklig diskussion om innehållet i Elsas bok. Vilka fel har någon hittat? Vad kunde göras bättre? Att bara i en recension i GP kasta en massa glåpord är bara trist. Likaså att försvara eller svara på detta är bortkastad tid. Ursprungstrollet är nog tyvärr Maths Nilsson – inte mycket att göra åt men man kan ju tycka att en stor tidning som GP kunde hålla sig för goda för det.

 55. Ulf

  Gunnar 53,

  Tycker det är bra med Kent här. Han visar gång på gång hur nakna klimathotarna är när det kommer till fakta. Att det så uppenbart handlar om att försvara en religion. Speciellt när han blir bortkollrad av Tty och vägrar erkänna. Dessutom lär man sig något. Hade ingen aning om skräpet Osman tidigare. Ännu ett religiöst inslag.

 56. Anders

  #53-55. Kloka ord! Vi får hjälpas åt att hålla trollet ”Kent” på mattan, uppmärksamma hens avvikande från trådämnet och vara noga med att bara bemöta hens kommentarer när de är i linje med ämnet.

  Vi bör även oförtrutet fortsätta med att påminna Kent om att hen ännu efter flera månader i KU och efter att numera ett 20-tal olika frågeställare ställt frågan (i olika former) inte har angivit någon enda vetenskaplig referens eller opublicerad studie som skulle styrka att vi är ”mitt i en akut klimatkris”, som alarmisterna i maskopi med maktgalna politiker, statsmedia, annan MSM och ”maktmänniskor” påstår.

  För undertecknad gick det helt plötsligt upp en talgdank när jag såg intensiteten och frenesin i ”Kents” kommentarer kring Elsa Widdings nya bok. I kombination med en kontrasterande total frånvaro under typ en vecka just innan Mahts Nilssons patetiska ”recension” i GP.

  Vi klimatrealister kämpar på! För vi har helt enkelt rätt 🙂

 57. Fredrik S

  Ulf #45

  Tack för länken, väldigt bra.

  Hoppas fler får upp ögonen.

 58. Adepten

  #52 tty

  🤩 Stort tack!
  Vill du veta vad chat GPT svarade?

 59. tty

  #58

  ”Vill du veta vad chat GPT svarade?”

  Var det något underhållande?

 60. Adepten

  #59 tty

  Nej inte speciellt underhållande annat än om att du kan se att den är rätt programmerad 😉

  Så här svarade ChatGPT, som är programmerad att svara syntetiskt på allt, på mina frågor som löd:
  Hur många Gton is fanns på norra halvklotet för 10.000 år sedan?
  Hur många år tar det för Grönlandsisen att smälta bort?
  :
  För 10,000 år sedan i början på Holocen är det svårt att säga exakt hur många Gton is som fanns på norra halvklotet eftersom det fanns variationer i istäcket över tid. Men enligt forskning var det ungefär 20-25% mer is på norra halvklotet jämfört med idag.

  Enligt forskning anses Grönlandsisen ha varit betydligt mindre än den är idag och att istäcket på norra halvklotet var mer begränsat till högre latituder.
  Tiden det tar för Grönlandsisen att smälta bort beror på många faktorer såsom klimatförändringar, atmosfäriska och oceaniska förhållanden, och mänskliga aktiviteter som utsläpp av växthusgaser. Enligt forskning kan Grönlandsisen smälta bort helt inom detta århundrade om nuvarande globala uppvärmning fortsätter. Detta skulle ha stora konsekvenser för havsnivån och klimatet.

  När jag då frågade om Grönlandsisen skulle smälta bort inom detta århundrade, blev svaret:
  Enligt vissa forskningsprojektioner kan det ta hundratals eller tusentals år för Grönlandsisen att smälta bort helt. Men det är svårt att sätta exakt tid eftersom det är ett komplext system och förändringar i klimatet kan påverka hastigheten på smältningen.

  På mina följdfrågor om 20, 50 och 100 tusen år fick jag nedanstående svar:

  För 20,000 år sedan var det en så kallad kvartär istid, då det fanns mycket mer is på norra halvklotet än vad det gör idag. Det är svårt att svara exakt på hur mycket is som fanns då, men det är känt att Grönlandsisen var mycket större och att det fanns is på stora delar av Nordamerika och Europa. Enligt vissa estimat kan det ha funnits upp till 30 miljoner kubikkilometer is på norra halvklotet för 20,000 år sedan.

  För 50,000 år sedan var vi i en period innan kvartär istiden, då klimatet var varmare än vid kvartär istiden. Det är svårt att svara exakt på hur mycket is som fanns på norra halvklotet för 50,000 år sedan eftersom det beror på flera faktorer som klimatförändringar och topografi.
  Men det är känt att Grönlandsisen var mindre jämfört med idag och fanns inte på samma områden som under kvartär istiden. Enligt vissa estimat kan det ha funnits upp till 10 miljoner kubikkilometer is på norra halvklotet för 50,000 år sedan.

  För 100,000 år sedan var vi i en period innan kvartär istiden, då klimatet var varmare än vid kvartär istiden. Det är svårt att svara exakt på hur mycket is som fanns på norra halvklotet för 100,000 år sedan eftersom det beror på flera faktorer som klimatförändringar och topografi.
  Men det är känt att Grönlandsisen var mindre jämfört med idag och fanns inte på samma områden som under kvartär istiden. Enligt vissa estimat kan det ha funnits upp till 7 miljoner kubikkilometer is på norra halvklotet för 100,000 år sedan.

 61. Anders

  #60 Adepten. Grattis till att kunna fråga detta allvetande AIgorakel! Själv fick jag vid försök att skapa konto följande föga upplyftande och måttligt transparenta meddelande:

  ”Fel 403: disallowed_useragent”.

  Tänkte ju bara fråga vem Elsa Widding är…

 62. Adepten

  #61 Anders

  Kan bero på att du inte använder ett microsoft konto eller att GPT är överbelastad🤔
  Jag har för mig att GPT inte kan uttala sig om författare och böcker som inte är lästa🥴

 63. #54 Ingemar Nordin

  https://mathsnilsson.se/2023/01/08/recension-av-elsa-widdings-sd-nya-klimatbok-del-1/
  Maths Nilsson har faktiskt hittat några fel i Elsas bok. Jag har skrivit tre långa kommentarer om hans kritik och i en av dom har jag visat på två sakfel han hittat i boken https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-477/#comment-433003
  Elsa skriver: ”I verkligheten är istäcket nu tjockare än på länge” om havsisen på Grönland vilket inte stämmer.

  I boken står också: ”Man säger att koldioxidens absorption är mättad och därför har stora förändringar, dubbleringar eller halveringar, en liten betydelse.” Det är visserligen korrekt att ”man” ofta kan se detta påstående, men påståendet är inte korrekt. Det logaritmiska beroendet har inte med mättnad att göra. Det gäller för koncentrationer från 10 ppm till 3000 ppm (enligt MODTRAN) och förklaringen är inte trivial.

  Nilsson skriver mycket om Elsas tankar om temperaturen förr i tiden. Det handlar i grunden om detta: ”EW påstår att hon accepterar IPCC AR6 WG1 som den bästa tillgängliga klimatvetenskapen, men det tycks vara läpparnas bekännelse… ” Jag hittar inte var Elsa skriver hur hon ser på WG1, men att varje enskilt påstående i WG1 är en absolut sanning är det ju uppenbart att hon inte anser. Det gillar inte Nisson.

  sid 121 Elsa skriver: ”Hur ECS [klimatkänslighet] ansätts i klimatmodellerna är kanske det allra viktigaste för klimatdebatten. Anledningen är att detta antagande blir styrande för temperaturökningen flera decennier framåt tiden.”

  Maths skriver om detta: ”Klimatkänsligheten är ett mått på hur temperaturen förändras efter en fördubbling av CO2-halten i atmosfären och är mycket riktigt en av de största osäkerheterna. Men nej, det är inget värde som matas in i modellerna. Den blir vad den blir, baserat på de ingående fysikaliska parametrarna.” Här har Maths rätt, men när man läser vidare på sidan 121: ”För att räkna ut ECS…..” inser man att det Elsa beskriver är indata till klimatmodeller varav följer att ECS beräknas ur sådana. Detta kunde ha skrivits bättre.

  Maths skriver: ”sid 121: EW skriver korrekt att IPCC anger klimatkänsligheten (ECS) till 2,5-4C med bästa uppskattning 3C. Men hon skriver sen ’Det är då TCR som avses (Trancient Climate Sensitivity) som avses.’ Nej, det är det inte.”

  Här har Maths blandat ihop saker, men han har rätt i att Elsa gjort fel här. Det är ECS som avses. TCR, som Maths skriver står det inte i Elsas bok, det står TCS. Begreppet Trancient Climate Sensitivity finns inte alls i WG1:s text, bara i ett fåtal titlar på refererade artiklar. TCR däremot (Transcient Climate Response) står det väldigt mycket om. ”In this Report, transient climate response is defined as the surface temperature response for the hypothetical scenario in which atmospheric carbon dioxide (CO2) increases at 1% /yr from pre-industrial to the time of a doubling of atmospheric CO2 concentration.”

  Enligt Maths skriver Elsa så här: ”Vi har ganska nyligen passerat en 50%-ig ökning av CO2-halten och har redan över en grads temperaturökning. Om klimatkänsligheten (kk) vore under 1C skulle det alltså ske en avkylning under resterande tid då vi adderar resterande 50% till en fördubbling av CO2 (förväntas runt ca år 2060 tror jag om vi fortsätter som nu).” Detta har jag inte hittat i boken, men det är ju ett gott argument varför klimatkänsligheten inte kan vara så låg som 1C. Det är ett stöd för det IPCC skriver ”It is virtually certain that ECS is larger than 1.5°C.” och inte ett argument emot som Nilsson verkar tro.

  Sammanfattningsvis tycker jag det mesta av Maths Nilssons kritik skjuter bredvid målet, men några påpekanden tror jag nog Elsa kommer att ta till sig och korrigera i nästa upplaga.

  Jag undrar stillsamt hur Maths Nilsson ställer sig till detta stycke i slutet av kapitel 4 : ”Så länge ingenting förändras radikalt antar jag att temperaturen och allt som är relaterat till den stiger linjärt. Det tror även IPCC. En extrapolation är bra på kort sikt, kanske 10 år eller lite mer, men på längre sikt fungerar det givetvis inte att extrapolera då osäkerheterna växter med tiden. De nya mätningarna av havsnivåer och isutbredning borde få alarmister att lugna ner sig en aning och klimatidealister att sluta gissa baserat på vädervariationer. Det kan vara rätt men lika gärna fel. Mänskligheten har ett problem på längre sikt och modellerna är osäkra. Somliga av oss tror att modellerna överdriver uppvärmningen, andra tror tvärt om. Men på 20 års sikt är osäkerheterna relativt små. Att klimatfrågan egentligen handlar om vad som skall hända om 100 år är ett pedagogiskt svårt problem.”

  Alarmister vill sänka utsläppen radikalt inom ett par år. Har dom verkligen tänkt efter?

  Är det t.ex. vettigt att gå över till eldrift av bilar medan världen fortfarande till 77% försörjs av fossil energi? Vore det inte bättre att se till att folk fick incitament att köpa bränslesnålare bilar? Hybridbilar borde kunna göras extremt snåla. 0,1 l/mil eller så: https://news.cision.com/se/volkswagen-personbilar/r/volkswagen-xl1-klar-for-produktion—forbrukar-endast-0-9-liter-per-100-km,c9374813 Är detta en bil som EU vill förbjuda då den innehåller en explosionsmotor? Med en bränslesnålhet i den här nivån blir priset på E-bränsle i framtiden inget problem. 50 kr/liter blir 5 kr/mil och så billigt var det länge sedan man körde. Med en liten tank på 15 liter skulle man kunna åka 150 mil! (Ifall det inte är mycket kallt eller snömodd eller något annat som ökar energiförbrukningen.)

 64. Simon

  Det var inte mycket fel med tanke på bokens omfattning. Man kan undra hur många fel Gretas bok innehåller och om vi kommer se en objektiv recension av den också.

  Sedan borde ju MN se till att ha bättre på fötterna om han ska ge sig på att kritisera sina meningsmotståndare. Någon bok om klimatet gissar jag att han heller aldrig kommer skriva.

 65. Kent

  Från intervjun med Widding:
  ” Att förstå vetenskap är numera inte liktydigt med en akademisk titel, något som Mikael Karlsson synliggör, menar Elsa Widding:
  – Han representerar en vetenskap som inte sysslar med atmosfärfysik och har inte heller publicerat något relevant arbete i klimatfrågan. Inte heller har han visat några väsentliga framsteg inom områden som vetenskaplig metodologi och teori. Att tala om ”vetenskapsförnekelse” avslöjar därför direkt hans bristande kompetens på området, en effekt han säkert inte förstod. Mikael Karlsson är inte fackkunnig, och när det gäller klimatfrågan helt inkompetent.”

  Widding in inte uttrycka det tydligare varför hon själv borde hålla sig ifrån klimatfrågan..

  Med hennes egen argumentationslinje: hon representerar ingen vetenskap alls och har inte publicerat något relevant arbete i klimatfrågan. Widding är inte fackkunnig inom klimat och är därmed någon man inte bör lyssna på.

  Widding är en debattör med bakgrund inom energi, och numera politiker. Hon försöker dra egna slutsatser från lösryckta och feltolkade fakta från IPCC vilket Maths Nilsson har visat. Ändå framställs hon här som någon slags gudomlig frälsare, varför?

 66. Leif Å #63,

  Tack för genomgången. Med ett enstaka undantag så, som du säger, skjuter Maths N vid sidan om målet och man kan undra om han verkligen läst hela boken. Elsa är inte alltid helt tydlig i sina formuleringar men det är sådant som lätt kan förbättras till nästa upplaga.

 67. Adepten

  Djupt imponerad av din analys utav Maths Nilssons recension🤩.
  Han har ju riktat in sig på kapitel 4. Vetenskap och 6. Public Service på sluttande plan. Man kan säja att han är en vapendragare för IPCC och Public Service narrativ. När det gäller de övriga kapitlen och energipolitiken ser man ingen kritik. Ska man vara positiv kan man utgå från att han håller med där 🙂
  Ett förtydligande av klimatkänslighets benämningar:
  TCR (Transient Climate Response) är den medeltemperaturstegring som sker över en kort tidsperiod (typiskt 70 år) som ett resultat av en ökning av den globala koldioxidkoncentrationen med en fördubbling.
  TCS (Transient Climate Sensitivity) är den medeltemperaturstegring som sker över en längre tidsperiod (typiskt tusen år) som ett resultat av samma ökning av koldioxidkoncentrationen.
  ECS (Equilibrium Climate Sensitivity) är den ändring i medeltemperatur som sker när jordens klimatsystem har nått jämvikt efter en kontinuerlig ökning av koldioxidkoncentrationen. Det tar längre tid att nå jämvikt än vad det tar för TCS.
  TCS beskriver den ökning av medeltemperaturen under en transitorisk period medan ECS beskriver den slutgiltiga ökningen när jordens klimatsystem har nått jämvikt.