Wibjörn Karlén

Klimat och koldioxid – utveckling av tidigare debattinlägg

Gästinlägg av Professor emeritus Wibjörn Karlèn Jag finner det intressant att mitt lilla debattinlägg om temperatur och koldioxid (CO2) 29 maj föranlett över 200 kommentarer. Kommentarerna visar att de flesta liksom jag är eniga om att miljön är av centralt betydelse. Åsikter om hur bra miljö bäst uppnås är däremot ganska olika. Många tycks oförbehållsamt   →

Atmosfärens koncentration av koldioxid

Artikel av Wibjörn Karlén: Inom kretsen av klimatalarmister framhålls koldioxid (CO2) som den stora faran för mänskligheten. Om en klimatkatastrof skall kunna undvikas anser dessa alarmister att tillförsel av CO2 till atmosfären måste upphöra. Dokumenterade variationer i atmosfärens koncentration av CO2 redan före den industriella revolutionen föranleder dock viss tveksamhet till att denna gas har   →

Uppsalainitiativet om klimatförnekare

Uppsalainitiativet går i SVT Debatt till hårt angrepp mot s.k. klimatförnekare och menar att dessa tidigare misstrott även tobakslarmen. Bland dem som utpekas finns TCS egen Ingemar Nordin, professor Wibjörn Karlén och Robert Nilsson, gästprofessor i molekylär toxikologi och riskvärdering vid Stockholms universitet. Författarna till debattartikeln tycks ha lagt ner en hel del möda på   →

Marginell Effekt

Äntligen damp Effekt ner i brevlådan. Som jag väntat! 🙂 Reportaget om de svenska ”klimatförnekarna” är på hela tio sidor. Bland dem som presenteras, förutom undertecknad, är Peter Stilbs, Lars Bern, Nils-Axel Mörner, Fred Goldberg, Wibjörn Karlén och Ingemar Nordin. I en förartikel med titeln ”Dom kallar sig skeptiker” tillfrågas några personer om vad de   →

Imponerande lista över skeptiker

Jim Prall, som bland annat driver bloggen Green Herring och är en av författarna till studien ”Expert Credibility in Climate Change”, publicerad i PNAS, har sammanställt en imponerande lista över alla forskare som någonsin uttryckt skepticism över AGW. Inte mindre är 496 namn finns med på listan, bland dessa våra svenska Wibjörn Karlén, Peter Stilbs,   →

Idag i Expressen Debatt (7 jan 2010)

Idag rekommenderar jag er att läsa professor Wibjörn Karléns debattartikel i Expressen. Är vi inne i ännu en liten istid, kan man undra när man ser ut genom fönstret och läser väderprognoserna. ”Efter en lång tids studier av klimatets variationer har jag kommit fram till att rymdvädret talar för att vi sannolikt går mot en   →

Wibjörn Karlén talar i Uppsala

Idag, torsdag, kl 19.30 talar professor emeritus Wibjörn Karlén på Föreningen Heimdal (heimdal.nu) i Uppsala (hörnet St. Larsgatan/Skolgatan)  under rubriken ”Klimathotet – en lögn?”. Inträde 20 riksdaler. Tips: Staffan.

Stockholmsinitiativet "äger" Newsmill

”Klimatalarmisternas propaganda leder till miljöförstöring och svält”, skriver Stockholmsinitiativet på Newsmill. De som undertecknat artikeln är Göran Ahlgren, David G. Gee, Wibjörn Karlén, Ingemar Nordin och Peter Stilbs. ”Vi, undertecknare, vill understryka att eftersom Sverige om ett år har en nyckelroll i EU:s klimatarbete är det viktigt och bråttom att vi sammankallar en hearing med   →

Wibjörn Karlén i Agenda

Wibjörn Karlén, som är professor emeritus i naturgeografi vid Stockholms universitet är aktuell med en krönika i tidskriften Agenda (Tips från Ove L). ”En begränsning av vår energiförbrukning är i längden nödvändig, men beslut om åtgärden ska baseras på fakta, till exempel brist på fossila bränslen. Åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid behöver inte   →

Klimatkatastrofen avblåst

Det skriver professor Wibjörn Karlén i ett debattinlägg på tidskriften Elbranschens webbplats. De fyra organisationer som regelbundet beräknar jordens årsmedeltemperatur är nu överens om att denna sjunkit efter ett maximum som inträffade 1998, en sänkning som också observerats i havsytans temperatur. Även om avkylningen är liten har den märkts i förbrukningen av bränsle. I Tyskland   →