Wibjörn Karlén

Wibjörn Karlén

Ännu en av de tidiga svenska klimatrealisterna har lämnat oss. Wibjörn Karlén föddes 27 augusti 1937 och avled 22 oktober i år. Wibjörn Karlén gick en lång väg fram till att bli professor i naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet. På grund av sin dyslexi hade han svårigheter i skolan och hoppade av gymnasiet före   →

Repris: Hockeyklubban, igen och igen!

På grund av ovanligt pressat tidschema för närvarande så ger jag idag en repris. Men just denna repris är av stort intresse på grund av den nya boken jag bloggade om förra fredagen. Läs mer: Ny bok: Climate Change: The facts 2014. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2015-05-29. I kommande inlägg återkommer jag nämligen till hockeyklubban med   →

Signifikans hos uppmätt uppvärmning och uppmätt hjärtdöd

Förra veckan tog jag upp kritik som riktats mot den debattartikel Wibjörn Karlén, Tore Scherstén och Sture Åström hade dagen före julafton i Expressn Holms och Lövins klimatpolitik destruktiv. Den ena huvudpunkten i kritiken var att de skriver att ingen uppvärmning uppmätts de senaste 18 åren. Lars Karlsson på bloggen Uppsalainitiativet menade att uppvärmning faktiskt   →

Debatt i Expressen om uppvämningspausen: Karlén hade rätt igen!

Wibjörn Karlén, Tore Scherstén och Sture Åström hade dagen före julafton en debattartikel i Expressn Holms och Lövins klimatpolitik destruktiv. De skriver där att att ingen uppvärmning uppmätts de senaste 18 åren och att IPCC:s datorsimuleringar visar på ständigt stigande temperaturer. I en replik till deras artikel hävdar Magnus Westerstrand att detta är fel och   →

Hockeyklubban, igen och igen!

Hockeyklubban är ett kärt ämne i klimatdebatten. Mitt förra blogginlägg handlade om Wibjörn Karléns kritik av hockeyklubban såsom den beskrivs av Michael Mann i hans bok. Jag hävdade att Karlén fick rätt och att Mann hade fel. Det blev en livlig diskussion i kommentarsfältet. Här tar jag upp tråden igen med utgångspunkt från denna diskussion.   →

Vem hade rätt, Karlén eller Mann?

Michael Mann anklagar i sin bok The Hockey Stick and the Climate Wars: Dispatches from the Front Lines svenske professorn emeritus, medlemmen av KVA (Kungl. Vetenskapsakademien), Wibjörn Karlén för att år 2000 ha felaktigt kritiserat hans berömda diagram hockeyklubban. Här undersöker jag om det var Mann eller Karlén som fick rätt i ljuset av vad   →

Varifrån kommer uppgiften om 4 graders uppvärmning?

Gästinlägg av professor Wibjörn Karlèn I IPCC rapporten från 2007 varnas för en global uppvärmning beroende på människans utsläpp av CO2. Utan begränsning av CO2-utsläppen förväntas en temperaturförhöjning på mellan 2 och 4,5 oC vid en fördubbling av koncentrationen av denna gas i atmosfären. I diskussionen om det framtida klimatet anses en uppvärmning på högst   →

The Hockey Stick Illusion

Gästinlägg av professor emeritus Wibjörn Karlén Nyligen rekommenderades vi läsa om IPCC i Donna Laframboises bok ”The delinquent teenager who was mistaken for the world’s top climate expert”.  Jag vill här göra läsare uppmärksamma på ytterligare en bok som kom för ett år sedan: Montford, A.W., 2010: The Hockey Stick Illusion. Climategate and the Corruption   →

IPCC eller dendrokronologi – varifrån erhålls bäst data om temperaturen?

Gästinlägg av professor emeritus Wibjörn Karlén Jordens undergång är nära. Så har mänskligheten blivit informerad vid ett antal tillfällen under historiens gång. Ofta har förutsägelserna varit baserade på individers tolkning av bibeln, ibland p.g.a. annalkande kometer eller himlakroppars inbördes läge. Nu senast baseras varningar om jorden undergång på ett antal miljöentusiasters syn på en stigande   →

Katastrofhjälp

Gästinlägg av professor emeritus Wibjörn Karlén Afrikas horn (Somalia och Etiopien) har återigen drabbats av svår svält. Ett antal faktorer torde bidra varav torka och politiska problem är centrala. Troligen bidrar även en begränsad möjlig produktion av mat i förhållande till befolkningen i område till problemet. För en tid sedan skrev biståndsrådet Sarah Harrison om   →