Varifrån kommer uppgiften om 4 graders uppvärmning?

Gästinlägg av professor Wibjörn Karlèn
I IPCC rapporten från 2007 varnas för en global uppvärmning beroende på människans utsläpp av CO2. Utan begränsning av CO2-utsläppen förväntas en temperaturförhöjning på mellan 2 och 4,5 oC vid en fördubbling av koncentrationen av denna gas i atmosfären. I diskussionen om det framtida klimatet anses en uppvärmning på högst 2 oC vara det mesta som jorden tål, om förhållandena skall förbli drägliga för människan. Före mötet i Doha rapporterade Världsbanken att jorden närmar sig en uppvärmning på 4 oC och att detta medför en katastrofal situation med snabb avsmältning av inlandsisar, stigande havsyta, reducerad biodiversitet och odrägliga levnadsförhållanden.
Varifrån har Världsbanken erhållit värdet 4 oC för en förväntad uppvärmning?
Är det möjligt att Världsbankens prognos är baserad på en extrapolation av IPCC:s temperaturkurvor för tiden mellan 1980 och 2000 tillsammans med en antagande om oförändrade utsläpp av CO2? Prognosen har skrämt en stor del av jordens befolkning.
IPCC 2007 presenterar temperaturdiagram för ett antal områden samt för det globala klimatet 1910 till 2000. För åren 1980-2000 visar temperaturdiagrammen en markant uppvärmning (men enbart en mycket liten uppvärmning på 1930-talet). Kurvan för Europa visar den mest markanta temperaturhöjningen. En extrapolation av denna kurva visar en uppvärmning på ca 5 oC fram till år 2100. Den mer måttligt branta kurvan för det globala klimatet ger en uppvärmning på ca 4 oC fram till år 2100. Är extrapolation den metod som använts av Världsbanken och som gett upphov till en livliga debatt om en global uppvärmning på ca 4 oC (Fig. 1). Är det rimligt att uppskatta en global uppvärmning under kommande 90 år på en modell som i huvudsak är baserad på temperaturen under 20 år och på en förväntad koncentration av CO2 i atmosfären?
Att basera en prognos för de närmaste 90 åren på att temperaturen steg under åren 1980-2000 är en mycket tveksam metod. Resultatet blir än mer tveksamt då kvalitén på den temperaturkurva, som använts som bas, måste ifrågasättas av ett antal skäl.
Det är svårt att beräkna medeltemperaturen för ett område och mycket svårt att beräkna en global medeltemperatur. En rimlig global temperatur har dock kunnat beräknas med hjälp av satellitdata. Bland problemen finns den ojämna geografiska fördelningen av observationer och att den tid under vilken stationerna registrerat data varierat. Samhällens expansion har medfört att en del stationer kan vara påverkade av urbaniseringseffekten. Även förändrad instrumentering kan ha medfört problem.
Många temperaturserier visar att temperaturen på 1930-talet var väl så höga som omkring år 2000, ett förhållande som talar emot att det finns ett tydligt samband mellan temperatur och förekomsten av CO2. Omkring år 2000, då IPCC:s temperaturkurvor slutar, planade temperaturen ut (Fagerström The Climate Scam, 15 dec. 2012). Trenden under de föregående 20 åren bröts därmed, ett förhållande som försvagar tron på att en extrapolering ger ett rimligt resultat.
Data från NORDKLIM, ett Nordiskt sammarbetsprojekt, visar att temperaturen i Norden under 1930-talet var väl så hög som omkring år 2000. Samma mönster i temperaturens förändringar finns registrerade vid ett antal stationer världen över. Förekomsten av en hög temperatur över stora områden under en period då koncentrationen av CO2 var låg talar inte för ett klart samband mellan temperatur och CO2 (ett förhållande som Världsbanken tycks ha antagit).
Ett intressant exempel är USA. En ofta presenterad temperaturkurva utan hög temperatur under 1930-talet har nu reviderats. Efter revisionen visar data för USA att temperaturen på 1930-talet väl så hög som omkring år 2000.
Ett exempel på data som justerats i motsatt riktning som den i USA är data från Island, där temperaturen för de varma åren på 1930-talet justerats ner avsevärt (Hornewood 2012: The Icelandic Saga Continues, Google January 18, 2012) (Fig.2).
Under sen tid har ett antal ”justeringar” av temperaturdata genomförts. Ett sannolikt skäl för dessa justeringar är att man vill kunna visa temperaturkurvor som bättre stöder de data som IPCC presenterat. Förekomsten av justeringar medför att det numera är svårt att lita på några temperaturdata.
1
Figur 1. Det är troligt att Världsbanken baserar sitt uttalande om ”att jorden är på väg mot en uppvärmning om 4 oC” på en extrapolation av IPCC:s temperaturkurva för global  medeltemperatur 1980-2000.
2
Figur 2. En del, kanske många, temperaturserier har justerats av NASA för att de skall bekräfta IPCC:s temperaturkurvor, som visar en liten uppvärmning fram emot 1930-talet och en mycket markant sådan under främst perioden 1980-2000. Observera att metoden erhållit en benämning ”removing suspicous records”.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. cfr

  De nyuppfunna fyra graderna är en rent politisk och arbetsbefrämjande åtgärd. Man insåg faran med hur climate heating blivit climate warming som övergått i climate change för att nu befinna sig i platåfas, det såg helt enkelt inte riktigt bra ut.
  Hela klimatindustrin riskerade att landa i arbetsbrist om man hållit fast vid de futtiga två graderna, en tipping point hade infunnit sig alldeles för raskt.
  Med fyra grader vid horisonten kan man fortsätta i ytterligare något decennium med viktiga konferenser och dyrbara möten och tiotusentals pysselsatta inom klimatindustrin är försörjda.
  Wijkman, Rockström och Bojs kan förbereda sin världsregering i lugn och ro.

 2. bom

  RSR-metoden är uppfunnen inom politiken (det är den enda metoden politikerna använder!). Ibland uttrycks den mindre koncist som ” Nu utreder vi den här frågan och utredningen skall ge följande bekräftelse för att det är alldeles nödvändigt att göra så som vi vill göra”(även om det gör ont)! Gapa och svälj och så vänd aktern hitåt!

 3. Utmärkt sammanfattning Jonny. Visar klart att politik och manipulation med tveksamma syften styr.

 4. Thomas P

  ”Varifrån har Världsbanken erhållit värdet 4 oC för en förväntad uppvärmning?”
   
  Istället för att undra och spekulera, varför inte läsa rapporten och ta reda på det?

 5. L

  Thomas P, jag hittade ingen sådan uppgift i rapporten..?

 6. Björn

  Ett välkommet gästinlägg. Temperaturkurvorna från Island visar efter justering att det handlar om vetenskapligt bedrägeri. Det är bra att sådant här synliggörs, men inte bara för oss, utan för hela världen. Hur många dataserier är justerade på samma sätt? Lägger man ihop alla dessa temperaturserierserier, är det inte konstigt att trendlinjerna pekar upp mot himlen. Vem har kurage och pondus att slå hål på detta gigantiska klimatbedrägeri?

 7. Stickan no1

  Varifrån kommer de vetenskapliga grunderna om antagandet av att en ”tipping point” är möjlig?

 8. PT

  Var det inte prof. Schellnhuber som myntade ”2 gradersmålet” efter att ha jämfört jordens ”feber” med människans, som vid en temp. ökning på 2 grader blir riktigt sjuk. Sen for han till Australien och ledde ett seminarium där han ökade till 4 grader för att riktigt safta till det. ”Vad för hemska saker skulle hända om jordens temp. ökade till 4 grader?” Det tog sen Världssbanken upp i sin rapport.
   

 9. Björn

  PT [8]; Är detta bara ett påstående, fakta eller hörsägen? Det låter ju intressant annars.

 10. Peter Stilbs

  PT #8 och Björn #9 – det var definitivt Schellnhuber som hittade på ”tvågradersmålet” – som en slogan.
  Det har ju noll vetenskaplig grund (vilken klimatmodell skulle det då avse ? ?) – men ansågs tydligen bättre att papegoja mot allmänheten. Det ger ju sken av att vetenskaparna (och därmed politikerna) vet exakt vad de talar om och att deras ”scenarios” ska tolkas som sanningar.
  Schellnhuber hör till de 10 största skojarna i branschen, så det är nog inte omöjligt att han också ”saftade” till med ”4-gradermålet”, och att Världsbankens byråkrater nappade på det inför Doha – eftersom IPCC’s 5.e rapport tydligen kommer att vara mer sansad än den 4.e och därmed ”oanvändbar”  

 11. Börje S.

  Schnellhuber är inbjuden som gästskribent hos IPCC,
   
  Jag tror att IPCC kommer att ta i det värsta de kan i nästa rapport. Hypotesen  om temphöjning pga vattenångan är skjuten i sank och förmodligen kommer alla ambitioner om vetenskaplighet att slängas i papperskorgen sista, chansen liksom. 
   
  Schnellhübers fuskverk, 4-gradersjippot nyligen ser ut som en förövning, och det fungerade ju ”bättre än väntat” med greenpeacestartade föräldraföreningar och hysteriska tidningsrubriker och radioreportrar som inte ens lyssnade till Chr. Azar när han försiktig påpekade att allt bara är ett scenario. 
   
  Upp och ned vända diagram från Finland, fusk med isländska temperaturdata, smältande Himalaya, ja listan på gemena skurkstreck verkar vara hur lång som helst. Det är svårt att uttrycka den avsky jag känner för när detta, det största gangsterjippot genom tiderna, rullas upp för mina ögon. Som nu i Wibjörn Karléns artikel. Tack Wibjörn.

 12. Iven

  Var ifrån kommer uppgiften om 4 graders ….?
  Enkelt svar: Rapporten: TURN DOWN THE HEAT (lätt att hitta per Google)
  som spridits av Världsbanken och kommer från PIK.
  Schellnhuber finns väl med på ett hörn, men är inte ensam i sammanhanget.
  I rapporten finns massor med diagram, kurvor och tabeller att studera för dem som har kunskap att begripa. I alla fall finns där svaret på trådens fråga.     

 13. Ann L-H

  Tack Wibjörn! Vi är  troligen många som välkomnar fler inlägg från Din dator här på TCS. 

 14. Korrigering #3
  Tack till Wibjörn  🙂

 15. Börje S.

  #11
  Hoppas jag har fel förstås. Att NOAA skruvat ned de ”förfärliga” havsnivåhöjningarna till 1,6 mm/år är kanske hoppingivande, vad som nu ligger bakom. 
   
  Hos GISS ligger James havenkommerattkokabort-Hansen och lurar på vilka mastadontlögner han i NASAS namn ska dra till med, nu när sista chansen närmar sig i och med AR5. Att denne fullblodshysteriker inte fått kicken för länge sedan är också anledning till största oro.

 16. jensen

  För att få en tänkbar helhetsbild av klimatproblemet rekommenderas att studera John Kehr´s blog the inconvenient sceptic eller att läsa hans bok med samma namn. Den är ödmjuk och baserad på data och observationer, till skillnad mot ”klimatvetenskapens” manipulerande pseudovetenskapsgycklare.
  Summer is Over    Fall is Fading    Winter is Coming.
  Skulle vara intressant med kommentarer till ovanstående.
   

 17. Christer Löfström

  Förr, då det var ensamt att ifrågasätta ”klimathotet”, var Wibjörn Karlén en inspirationskälla. Så här skrev Steve McIntire 2006 om honom efter besök på KTH.
  Det kan inte nog påpekas hur viktigt det är för ett samhälle med pojkar som Wibjön!
  ”Wjiborn Karlen is a prominent paleoclimatologist who has published dozens of peer-reviewed articles (curiously he’s joint on Moberg et al 2005). He presented information on variability in the Holocene. He showed the Briffa 2000 reconstruction – which, as I’ve pointed out here, is much influenced by the Yamal substitution. We chatted afterwards; he’s very concerned over the integrity of CRU temperature data and stated that no article involving Philip Jones could be relied on; I asked him if I could quote him on that and he said yes.” 

 18. Thomas P

  L #5 Bingo! Det finns ingen uppgift i Världsbankens rapport om en *förväntad* uppvärmning på fyra grader, bara på att det finns en viss risk att det blir så illa. Det är inte första gången Karlén kritiserar sådana här rapporter utan att ha läst dem, ni minns väl hur han kritiserade IPCC för att ha fel temperaturtrend i Nordeuropa utan att ha kollat vilket område som avsågs i IPCC:s figur?
   
  Stickan #7 ”Varifrån kommer de vetenskapliga grunderna om antagandet av att en ”tipping point” är möjlig?”
   
  Konstig fråga. Vi har t ex istidscyklerna som bevis på sådana. Det är helt enkelt så många ickelinjära system beter sig.

 19. Christer Löfström

  En annat klipp från Steve McIntire efter KTH besöket 2006.
  Det berör Bengtsson, som jag flera gånger påpekat är starkt övervärderad här på TCS. Samtidigt som KTH konferensen skrev han artikel och hävdade irreparabla skader av dubblad Co2-halt. Lösningen var satsning på Breeder Reaktorer.
  ”Although my presentation was obviously very critical of the hockey stick, neither Bert Bolin nor Kallen had any questions or comments. The only critical question came from Bengtsson, who claimed that Mann’s error bars covered any problems. I replied that Mann’s error bars were meaningless as they had been calculated on calibration period residuals on an overfitted model and were “not worth the powder to blow them to hell”. Bengtsson did not pursue the matter.” 

 20. Börje S.

  #5
  Schnellhüber & c:o vet inte vad de talar om. Vem f-n vet hur det ser ut om 50 år? De påstår vad som helst eftersom alla som hör på är döda när det utvalda året är inne.
   
  Uträkningen var att media skulle rapportera att världstemperaturen kommer att höjas med 4 grader till 2050. Den enda från klimathotarsidan som jag hört invända mot detta och förklara att det bara är ett scenario är Christian Azar.
   
  För övrigt: Panikrubriker, hysteriska larmartiklar och ”nu är vi MYCKET illa ute”-ledare i samtliga större tidningar, i ”vetenskaps”magasin och nyhetsrapporteringar från TV.kanaler och Sveriges Radio. Två veckor med störtfloder av lögnaktigt propagandavanvett utan något som helst faktaunderlag.
   
  Det är resultatet som räknas, och det vet naturligtvis de som planerat rapportsläppet. Resultatet blev att grov desinformation ätit sig in i försvarslösa medborgares undermedvetna, absolut avsiktligt.
   
  Avskyvärt!

 21. Arkper

  Det sägs att Rajendra K. Pachauri har hamnat i klimateriet.

 22. Börje S #18
  Precis så!
  En lite korrektion bara, Schellnuber med kumpaner vet exakt vad de håller på med! Vilket gör det etter värre!

 23. Ann Lee

  Jag minns att jag läste någon som träffat en av de ansvariga från pik-potsdam. Han frågade
  – ställer du dig bakom prognosen, och fick till svar,
  – ja
  – fyra grader?
  – nej 1,4 grader
  Ungefär så minns jag att samtalet gick. Men jag kan inte hitta den nu. Någon som vet? 

 24. PT

  Björn #8
  Gå in på You Tube: Scobel Extra. Ist unser Klima noch zu retten mit J. Schellnhuber. Efter ca 16 minuter så kommer avsnittet där han jämför människans och jordens feber. Vid 2 grader är man mycket sjuk, vid 4 grader är man död. Schellnhuber från Potsdam låg ju bakom Världsbankens rapport om vad som skulle kunna hända vid + 4 grader som första gången presenterade i Australien där man verkligen håller på att hetsa upp  befolkningen.

 25. Staffan

  ”Global Warming?  Not a snowball’s chance in hell.”  James Delingpole bloggar i The Telegraph.  Han utgår från Matt Ridley’s rapport i Wall Street Journal 19/12.  (Du når den via Delingpole via Google!)
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100194951/global-warming-not-a-snowballs-chance-in-hell/
  Jag brukar påpeka att Uppsalas julitemperatur (dygnsmedeltal) sedan 1722 har ett maximum på 20º, vilket förekommit 11 gånger.  (Ett minimum på 13º har förekommit 10 gånger.)  Men sådana ovetenskapliga påhitt bevisar förstås ingenting.  Fråga bara… [censur;  inga personangrepp här;  TCS]

 26. John Silver

  Schellnhuberiana:
  http://nofrakkingconsensus.com/2012/12/21/who-is-hans-joachim-schellnhuber/
  http://bishophill.squarespace.com/blog/2011/11/29/schellnhuber-and-the-tyndall-centre.html
  http://www.spiegel.de/international/world/climate-catastrophe-a-superstorm-for-global-warming-research-a-686697-8.html

 27. Kristian J

  Jag tycker ”Tipping point” är ett bra uttryck. Det ger en härlig katastrofkänsla, håren reser sig i nacken. Flera katastroffilmer från Hollywood gör sig gällande: se det stämde ändå, Hollywood hade rätt. Och så är det: Manusförfattare och producenter i Hollywood, visa oss sanningen!

 28. Iven

  Hur presenterar Dr. Jim Yong Kim, världsbankens president, rapporten ”Turn down the heat”:
  This report spells out what the world be like if it varmed by 4 degrees Celsius, which is what scientists are nearly unanimously predicting by the end of the century without serious policy changes.
  Eftersom ännu sålänge inga alvarliga ”policy changes” är planerade, innebär detta att – enligt ”nästintill enhälliga uttalanden från vetenskapsfolket” – att vi måste räkna med en ökning av den globala temperaturen med 4 grader till år 2100.
  I själva rapporten redovisas en massa om och ifall, men hela tiden med hänvisning till att allvarlig åtgärder krävs, för att ”undvika en katastrofal temperaturhöjning med 4 grader Celsius, innebärande t.o.m. ännu högre temperaturer i många delar av världen. 
  Sedan kan AGWapostlerna ju ha sina egna tolkningar av rapporten.    
    

 29. Åke N

  Thomas P #18.
  ”Det är inte första gången Karlén kritiserar sådana här rapporter utan att ha läst dem, ni minns väl hur han kritiserade IPCC för att ha fel temperaturtrend i Nordeuropa utan att ha kollat vilket område som avsågs i IPCC:s figur?”
  Jo, det var inte samma områden. Men NORDKLIM:s data täckte en stor del av IPPC:s område och då är det ganska anmärkningsvärt att kurvorna spretade isär så pass mycket.

 30. OR

  Påminner i stort om ett gammalt mönster; katolska kyrkans dekadans: Först hota så mycket som möjligt, så går det bättre att sälja avlatsbrev. – Men sen kom reformationen. Undrar hur den kommer att se ut för vetenskapens del.

 31. Gunnar Strandell

  Ann Lee #23
  Kan det vara Anders Bollings ”Framstegsbloggen – DN.se” du läst?
  Länk:
  http://www.dn.se/blogg/framstegsbloggen/2012/12/14/uppskruvad-temperatur/

 32. Adolf Goreing

  #30 Det här är faktiskt det största bekymret. Är övertygad om en rekyl när det går upp för allmänheten att det mesta vad gäller klimatet är överdrivet. Vad händer om en verklig fara dyker upp? Det har ropats ”vargen kommer” länge nu.
  Jag tror inte den nya IPCC-rapporten kommer att vara mer sansad. Det har förekommit ”hädiska” utkast tidigare. Men förmodligen kommer IPCC att bli alltmer isolerat både från alarmister som behöver mer hot än vad som kan levereras och från seriösa klimatforskare som tröttnat på att producera tendensiös forskning som utelämnar data som ger en mer balanserad bild. The ”team” förutspår jag kommer ztt gå i sank med flaggan i topp. Skeptical Science kommer plötsligt att försvinna eller sluta uppdateras. Klotet och Ställom blir de sista bastionerna. UI kommer att sluta uppdateras för att plöstsligt försvinna med några sista förvirrade kommentarer – som vanligt kopierade från RealClimate och Skeptical Science. Precis som de rasbiologiska institutet i Uppsala som inte ens slog igen verksamheten när kriget var förlorat. Men sådan är fanatismen. Blind för fakta.
   

 33. Åke N

  Åke N #29. Källa (det finns fler):
  http://www.climategate.com/scandinavia-gate-climate-cooling-but-scientists-hide-the-decline

 34. Ingemar Nordin

  Thomas P #18,

  Det är inte första gången Karlén kritiserar sådana här rapporter utan att ha läst dem, ni minns väl hur han kritiserade IPCC för att ha fel temperaturtrend i Nordeuropa utan att ha kollat vilket område som avsågs i IPCC:s figur?

  Ditt problem är ditt bottenlösa hat mot Karlén (och Peter Stilbs). Du vet mycket väl att IPCCs framställning är missledande och att vem som helst kan luras av dem. Men istället för att redovisa hur deras missledande diagram har tagits fram så avfärdar de all kritik med fnysningar och fördömanden (se Karléns mailjkonversation där han ställer en artig fråga och besvaras med en avsnäsning).

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/30/nya-graverande-uppgifter-i-climategate

  IPCC kör hela tiden med dessa missledande diagram och formuleringar, vilket de VET kommer att misstolkas av media (du måste vara expert för att inse hur de luras). Och nu kommer du och spär på detta fördömande mot Karlén för att han understått sig att ifrågasätta IPCC.

  Jo, jo Thomas. det kan kanske fungera på en oinsatt allmänhet. Men här på TCS fungerar det inte.

 35. Thomas P

  Ingemar #34 Du är lika oförskämd och osaklig som vanligt. IPCC hade en inte helt tydlig figur, men just därför att den var otydlig kunde man förväntat sig att en professor borde ha vett nog att titta i figurtexten och där hitta hänvisningen till var man kunde hitta en exakt definition av områdena. Så svårt var det inte. Den något förvirrade brevväxlingen berodde som jag tolkar den på att motparten aldrig förstod att Karlén var förvirrad på en så grundläggande punkt.
   
  Om Karlén gör ett misstag beror det naturligtvis inte på Karlén, nej han är vit som snö. Det beror inte ens på att IPCC gjort ett misstag och varit otydliga, nej det måste naturligtvis vara del av en plan att vara så missledande som möjligt. Och inte beror min kritik mot Karlén heller på hans misstag, nej, det beror på mitt ”bottenlösa hat” mot honom och på att han ifrågasatt IPCC. Suck!
   
  Det är tyvärr möjligt att du har rätt i din sista mening. Här på TCS har du lyckats samla en grupp godtrogna individer som glatt rabblar upp allt IPCC-kritiskt de får höra utan spår av skeptiskt tänkande.

 36. Slabadang

  Totalt OT!
  Vi har två frågor där det existerar ljusår från medias rapportering till nätets
  Klimatrapporteringen och invandringspolitiken. För bara ett decennium sedan så hade den alternativa informationen och problemanalysen inte kunnat nå många mer än mun till mun metoden och journalister fortsätter att agera utifrån att de fortfarande inte fattat att de tappat den makt över åsiktsbildningen och informationsflödet som de hade tidigare.
  Makten över vem som skall få komma till tals är också eroderad därmed. PÅ SVTs ”debatt” drar de senaste artiklarna 15, 24 ,80, 41 kommentarer med undantaget för SDs Jomshofs julhälsning som drar över 2000 !
  Det demokratiska underskapet skapas till mycket stor del av journalisterna och det låga förtroendet bland allmänheten kommer som ett brev på posten. Det existerar ett genuint folkförakt från redaktioner där de övertygat sig själva om att folk är idioter och därför skall serveras en enkel ensidig bild för att vi inte klarar av att ta del av motsägelsefull och diversifierad information eller problemställningar. I det utrymmet så legitimerar de behovet av en ideologisk förenklad vinkling och fyller ut och suddar så att bilden av frågan skall stämma överens med vad de själva önskar frågan skall uppfattas. De idealiserade och romantiserade alternativt motsatsen demoniserade förkastande å den andra beroende på vilken sida om den ideologiska vågbrytaren frågan hamnar. Svart eller vitt gott eller ont för eller mot.
  Den rena intellektuella kränkning till ensidig klimatrapportering vi upplever bevisar på rent vetenskaplig grund att MEDIA är svårt sjuk och kapad av ideologiska och aktivistiska minoriteter och som Nordangårds artikel visar även hand i hand med ekonomiskt starka särintressen. Det är en svår långvarig föruttnelseprocess som normaliserats inom kåren. Folkföraktet studsar dock tillbaka  och det låga förtroendet kan knappast bli lägre. Det händer saker journous inte längre har kontroll över. Allt fler inser att journous tappat makten över dem och med ett hånflin på läpparna mer betraktar dem i en känsla av frihet självständighet och oberoende. Fullt kapabel att hantera information mycket bättre än de någonsin önska t att någon skulle få möjlighet till. Journalisterna har avvecklat sin egen legitimitet och nytta och utgör allt oftare ett hinder än tillskott till samhällsdebatten och informationen till allmänheten.
   

 37. Eje

  Ökning 3.8  grader vid en fördubbling av koncentrationen koldioxid i atmosfären fastställdes redan i klimatkonferensen 1963, ”Implications of rising carbon dioxide content of the atmosphere”. Kan det vara så att samma skola av klimatexperter har försvarat denna tes för 49 år sedan? Då påstods även att denna tempökning skulle leda till översvämningar genom ökad avsmältning av världens glaciärer!
  I morse fick jag även veta frånen en av VoFs ledare att glaciärerna smälter våldsamt idag!
  Kan det vara samma lära, eller skola, om världens klimat som för 49 år sedan och idag förfäktar att koldioxidhalten styr över mänsklighetens framtid på vår jord?

 38. Slabadang

  Thomas P!
   
  Och VARFÖR var den inte helt tydlig då? Det är ju det genomgående problemet med ALLT detta dj….la IPCC producerar och nu lägger du ansvaret för detta på Karlên istället. Jodu grabben! Försöka duger ju.

 39. Gunnar S. #31
  Ovanligt sansat skrivet
  http://www.dn.se/blogg/framstegsbloggen/2012/12/14/uppskruvad-temperatur/
  Fler borde gå in och uppmuntra sådana skriverier. Just nu finns det 1 inlägg. Mitt. Borde få lite mer uppmuntran tycker jag!
   

 40. Eje #37
  Jomenvisst.
  Sedan blev det ett politiskt verktyg för ”Club of Rome”
  1975 ‘Endangered Atmosphere’ Conference
  Where the Global Warming Hoax Was Born
   
  Global Warming” is, and always
  was, a policy for genocidal reduction
  of the world’s population. The preposterous
  claim that human-produced
  carbon dioxide will broil the Earth, melt
  the ice caps, and destroy human life,
  came out of a 1975 conference in
  Research Triangle Park, North Carolina,
  organized by the influential anthropologist
  Margaret Mead, president of the
  American Association for the
  Advancement of Science
  (AAAS), in 1974.
   
   

 41. Gunnar Strandell

  Jag tycker att vi ska komma ihåg att när riskerna för att ökad CO2 skulle påverka klimatet fördes fram fanns också en allmän oro för att oljereserverna var på upphällningen, ”peak oil”.
   
  Det är min uppfattning att flera av de vetenskapsmän och vetenskapliga institutioner som accepterade dåligt underbyggda slutsatser  gjorde det för att försöka undvika konflikter och kanske krig om de sista oljeresterna.
   
  Det är inte svårt att nå konsensus om att undvika krig.

 42. Gunnar S.
  Hur menar du? Att enas mot en gemensam fiende, CO2,  skulle förhindra krig? Och/eller få oljan att räcka längre?

 43. Thomas P

   

  Som jag minns det lurades även du av grafen och dess placering och inte heller du förstod från början att de avsåg ett betydligt större område.

  😀

   

  Det är lätt att vara efterklok!

   

 44. Olle Dahlström

  Alla experter till trots, så behövs bara sunt bondförnuft för att inse, att en global värmeförändring enbart och allenast beror på Solens aktivitet och därtiill förändrad molnbilning och  den cykliska förändringen  av  jordaxelns lutning. Att sedan göra allehanda matematiska beräkningar på hypoteser anser jag efter att följt denna blogg är bortkastad tid. Satsa istället alla tillgängliga resurser på att påverka allmänheten, att genom att utvinna så mycket energi det bara går kan vi klara den civilisation vi nu känner från kollaps, för istiden är i antågande vare sig vi vill det eller ej. Tack för en intressant blogg, men min uppfattning har trots allt varit oförändrad sedan AGW religionen uppstod, som ett substitut för den raserade världskommunismen.
   

 45. Tage Andersson

  T.o.m. våra MSM börjar genomskåda världsbankens rapport. Så här skriver Bolling i DN
  ”Inför FN:s klimatmöten i december kommer varje år en handfull rapporter som brukar skruvas upp i presentationerna. Oftast innehåller de inte mycket nytt utan består av känd skåpmat som stekts upp och serveras på nytt sätt.
  Den mest spektakulära utredningen inför Dohamötet var ett dokument från Världsbanken, framtaget av ett klimatinstitut i Potsdam som börjar bli en pålitlig aktör i de här sammanhangen. Kärnan i budskapet var gefundenes fressen för redaktörer och alla som är oroliga för att medborgarna håller på att somna om i klimatfrågan: Världen är på väg mot fyra graders uppvärmning under detta sekel. Vi kan till och med nå dit redan 2060.”
  http://www.dn.se/blogg/framstegsbloggen/2012/12/14/uppskruvad-temperatur/

 46. Tage.
  Går att kommentera. Gör

 47. Thomas P

  Din diskussionsteknik saknar logik. Först ber du Wibjörn kolla i rapporten, vilket innebär att du själv tror att det står där, sedan återkommer du med ett triumferande Bingo! och berättar att det inte står där, något som åtminstone jag påpekat i detta forum när rapporteringen om 4gradersrapporten var som värst. Att Wibjörn kan ha uppfattat innehållet sådant är lätt att förstå då alla kommentarer i dagspress inklusive uttalandet från Världbankchefen på Nobelgalan, är ett dylikt missförstånd mänskligt. Vad gäller graferna för norra Europa i IPCC´s rapport, så stämmer det inte oavsett vilket geografiskt område det gäller, de är helt enkelt felaktiga. 

 48. Jo det var nog en high school student som just lärt sig kurvanpassning och som drog en rät linje och råkade förlänga den till 2100. Var hittar ni alla roliga professorer någonstans? Kom igen med seriösa inlägg istället.

 49. Lars Jonsson #47
  Du har inte förstått Thomas P:s ”Modus operandi”  Prio 1 är alltid att hitta nåt  att hacka på, Prio 2 är att hacka på någon, prio 3 är att inleda ett stickspår, kallas här på bloggen för ”Titta en fågel”, prio 4 är att komma med ett vettigt  inlägg. Därmed inte sagt att det inte förekommer vettiga inlägg.

 50. Pelle L

  Ingvar Engelbrecht # 49
   
  Det är ju inne nu att förenkla, allt skall gå så fort.
  Så i huvudsak har du rätt.
   
  Men du hoppade över de väsentliga
  prio 3
  Googla själv! Så svårt är det inte att hitta om man orkar anstränga sig lite.
  och
  Prio 4
  Du tydligen inte läst rapporten, har väl bara googlat lite och läst titeln och halva abstract.
   
  Sen kommer pippi-grejen 🙂
   
  Det där med vettiga inlägg har jag då inte märkt av.
  (Nytt valspråk: Hålla sig till saken, varför då?)

 51. Prognosen om 4 grader är  väl inte så överraskande om man tänker på vad som hänt under de senaste åren – dels har förhoppningarna om en begränsning av koldioxidutsläppen helt grusats, dels har nästan alla glaciärer i världen minskat i storlek. Att temperaturen var hög på trettiotalet stämmer för nordliga latituder men inte för sydliga, något som klargjordes redan 1981, se http://pubs.giss.nasa.gov/docs/1981/1981_Hansen_etal.pdf. Måste ni verkligen odla missförstånd som reviderades redan för trettio år sedan?

 52. ThomasJ

  Ansamlingen av TCL:ers(*) inom klimathotskyrkan(-orna) växer i antal baske mig i raskare takt än vad temperaturen påstås (not) stiger, enligt PIK med anhängande dohakörsmedlemmar…
  (*): TCL = total constructive loss, term som används [bl.a.] inom shipping, när INGET är kvar att rädda…
  Go figure…  😉 
   
  Mvh/TJ

 53. Börje S.

  #48 Stig Muberg
   
  Inte behöver vi komma med några seriösa inlägg när du ställer allt tillrätta med sådana geniala och banbrytande kommentarer som ditt magnum opus #48.

 54. ThomasJ

  Risken för en än högre ’temperaturstegring’ (än hittills anats… 😉  ) är sannolikast på gång…  🙄
   
  http://www.climatedepot.com/a/18895/Sen-John-Kerry-as-Sec-Of-State-Be-Afraid-Kerrys-Poor-Understanding-of-Climate-Science-Poses-Threat-to-US-National-Security
   
  Kerry is the name of the game! Make till ketchup-Heinz-arvingstanten och en djupt CO2-hotstroende person med en radda av avlatsbrevsbehov… Inte undra på hans (’familjens’) investeringar i klimat-o-ekonomin… 😉
   
  Mvh/TJ 

 55. ThomasJ

  Börje S. #52: Kul att du (oxo) är en ’nattuggla’…  🙂
  Skicka gärna mig din e-postadress, till:
  tjthomasj[at]gmail.com
  för evtl. vidare kontaktixeliringar…    😀
   
  Mvh/TJ

 56. Slabadang

  Stig Moberg!
   
  Nu ska du inte tala illa om högstadieelever. De har bättre förstånd än PIK och använder matteboken. Missbruket lär de sig om möjligt betydligt senare på nåt klimatinstitut.

 57. ThomasJ

  Här del 2 från Donna L.:
   
  http://nofrakkingconsensus.com/2012/12/22/this-is-called-cheating-part-2/
   
  ’Cheating’??? Måste för ’bövfelen’ definieras som en Underdrift, eller hur, hjärnskrylarn(-a)…  🙄 
   
  Mvh/TJ

 58. ThomasJ

  korr #56: hjärnskrynglarna, ska det vara, sorry!
  Kommer från ’head-shrinks’…
   
  F.ö. vill jag gärna(!) åter-hänvisa till den norska dokumentären ”Brainwash”,
  dvs. hjärntvätt på svenska:
  http://www.youtube.com/watch?v=KQ2xrnyH2wQ
   
  Resultatet av dokumentären blev (bl.a.) att norska vetenskapsakademien per promptum AVerkände ’genus’ som varande vetenskap… och drog in alla ’penga-penga’…
   
  Tyvärr – vem förvånas????? – har SVT inte ansett dokumentären ’värdig’ att delge licensiärerna här i Norra Nordkorea…
  Go figure!
   
  Mvh/TJ
   

 59. ThomasJ

  Mer om USA:s kommande utrikesminister finns här:
   
  http://tomnelson.blogspot.se/2012/12/five-luxury-homes-76-foot-yacht-suv-and.html
   
  Undrar vad Maud we-can’t Olofsson ska ta sig till när hennes ’Lawandoski’- bedragna maka inte längre är ’secretary-of-state’… ?
   
  Nada problema… Hon kvarblir som ’rådgivare’ (hah- borde vara straffbart!) och som sådan fortsatt en ’miljökämpe’…  🙄 
  Jösses djefvar, asså…  😉
   
  Mvh/TJ

 60. Thomas P

  Lars #47 ”Din diskussionsteknik saknar logik. Först ber du Wibjörn kolla i rapporten, vilket innebär att du själv tror att det står där,”
   
  Jag tyckte tvärtom att Wibjörn borde kolla i rapporten för att inse att det inte stod där, att han slogs mot en väderkvarn. Att som han gör hitta en felaktig andra eller tredjehandsuppgift och utifrån denna spekulera om hur de som skrivit rapporten skulle kunna ha tänkt när det är så enkelt att ladda ned rapporten och läsa själv är direkt inkompetent.

 61. Slabadang

  Thomas!
  Koko koko koko!! 🙂  Jag  vet inte hur du gör när du presenterar saker med tex rubriker?? Kan det vara bra om rubrikerna stämmer med underliggande innehåll och fakta? Eller ska man alltid gissa att texten sedan avhandlar om något helt annat än vad rubriken säger. Enligt ditt resonemang borde läsaren ha fattat att den som satte rubriken var dum i huvudet redan från början och inte som i Karlens fall insåg detta först efter år av mailväxling! Nu kanske Karlèn inte hade jobbat med Jones förut och visste därför vad vi alla nu vet att karln  verkligen är dum i huvudet och allt han säger och hävdar får du kolla arton ggr. ”Mikes trick to hide the decline” jiiiiiiisus!!
  Go Wibjörn Go!!
   

 62. Christopher E

  #60
   
  Nja, väderkvarn och väderkvarn. Nu står det ju faktiskt 4° i rapporten (utryckt som en sannolikhet, inte ett faktum), och att ”nuvarande utsläppstrend” tar oss till dessa 4°, så sådär väldigt långt ifrån rapporten är nu inte Karlén.
   
  ”there is roughly a 20 percent likelihood of exceeding 4°C by 2100. […] a warming of 4°C could occur as early as the 2060s.
  […]
  Indeed, present emission trends put the world plausibly on a path toward 4°C warming within the century.”
   
  Från executive summary. Det är alltså ”plausible” att uppvärmningstrenden blir ännu brantare än att extrapolera de 20 åren på 1900-talet, anser PIK. Jag uppfattar Karléns artikel mest som en tankelek för att visa hur osannolikt 4° är (man måste körsbärsplocka och extrapolera  en kort uppvärmningstrend för att ens komma i närheten av PIK). Det handlar alltså mest om en liten kamp mot Karlén som varande icke rättrogen, än genuin upprördhet över att den fina rapporten från Potsdams alarmcentral skulle misstolkas. För att när media och politiker också refererat till 4° har det märkligt nog inte protesterats från samma håll…

 63. Christopher E

  Hmm, jag inser nu att #60 glidit över till de andra temperaturerna som också diskuteras i tråden… min miss.
   
  Fast jag får väl syfta på #4 mfl, som jag egentligen ursprungligen trodde det var en fortsättning på.

 64. Thomas P

  Man måste beundra den solidaritet ni ”skeptiker” har för varandra. Minsta lilla kritik mot någon av er och dementimaskinen går upp på högvarv.

 65. Kristian J

  Thomas P
  #64

  Den solidariteten tror jag också finns på annat håll. Man kan dessutom analysera vilken dementimaskin som går på högsta varv……….fast har det någon betydelse nu då temperaturen stiger kraftigt? (eller sjunker?)

 66. Iven

  Thomas P
  Man kan tolka en rapport, som f-n tolkar bibeln, Och frågan är vem som har tolkningsföreträde i detta fall ”Turn down the heat” har ett klart uttalat syfte. Där hotas på flera ställen: Om det inte vidtas kraftiga åtgärder att förhindra en temperaturökning med 4 grader, så kommer en sådan ökning att inträffa 2100, ja, kanske redan 2060. Eftersom man ännu sålänge inte har enats om sådana åtgärder, betyder det att man påstår att 4 graders höjningen kommer att inträffa! Förresten så bygger hela resonemanget i rapporten på idéen, att det är männniskornas CO2 utsläpp, som orsakar denna globala temperaturutveckling. 
  Är det verkligen så svårt för en normal begåvat person att inse syftet med rapporten – förutsatt naturligtvis, att man inte har förutfattade åsikter? 🙂 

 67. Christopher E

  #64
   
  Så kan man ju så klart säga om man vill undvika att konstatera att kritiken var obefogad till att börja med.

 68. Iven

  Thomas J. # 59:
  Äntligen en utrikesminister i USA med åsikter, som även – eller framförallt –
  personer med tidigare enbart negativa tankar om USA kan acceptera. Åtminstone när det gäller klimatfrågor. 
  Inget ont, som inte har något gott med sig… 🙂
  Å andra sidan: Vad sjutton kan man ha tänkt sig när man valde en sådan verklighetsfrämmande person till en så viktig position?  

 69. Peter Stilbs

  Iven #68 – han var en gång presidentkandidat – och kom ganska långt. Inte lika långt som Al Gore dock. Den sistnämndes kandidatur får väl i rimlighetens namn också listas bland ”close calls” re ”Jordens undergång”  😛 

 70. Staffan

  Klimatfrågan är vår sak, inte politikernas.  Futtiga 8% av svenskarna är ”klimatskeptiker” säger Wikipedia.  Medan däremot ”nästan nio av tio svenskar [= 87%] anser att klimatförändringar är ett allvarligt framtida hot mot mänskligheten”, slår Pär Holmgren fast 7/6 (O2 Vindkraft). 
  .  Om politikerna har de media-riktiga [eller vad man ska säga] åsikterna är det fullt begripligt.  Det är vår sak att stå upp för sanningen.
  .  [20,2% av medborgarna här är 65+ år.  I Swaziland (närmast i listan) är det 3,7%.  Kan en gammal stöt verkligen gå på de här amsagorna om att det blivit varmare?  Handlar det inte om den vanliga svenska inställningen att man ska hålla med — tills man är hemma och kan tala fritt till frun?]

 71.  

  Jag tycker att Thomas borde fundera lite över att Wibjörn Karléns artikel i Nature tillsammans med bland andra Anders Moberg och Karin Holmgren:

   

   

   

  Highly variable Northern Hemisphere temperatures reconstructed from low- and high-resolution proxy data

   

   

   

  är en mycket känd och respekterad rekonstruktion av de senaste 2000 årens temperatur på norra halvklotet. Den är citerad mer än 700 ggr enligt Google.

   

   

   

  Den finns i IPCCs senaste rapport AR4 och betecknas där som MSH_2005 i det mellersta diagrammet i fig. 6.10:

   

  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-6-10.html

   

   

   

   

   

 72. Thomas P

  Pehr #71 Och vad tycker du jag skall dra för slutsats av den artikeln?

 73. Labbibia

  ThomasP # 72
  Vad nu då? Har maskineriet hakat upp sig?
  Du brukar ju alltid dra slutsatsen att allt som mer balanserade, eller rent av skeptiska skribenter, skriver är Bullsh-t? 😉
  God Jul ändå Thomas.
  Det är du verkligen värd efter allt ditt Sisyfosarbete här på TCS. 😀

 74. Diagrammet ”temperature anomaly” som Pehr #71 länkar till i
   http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-6-10.html
   är ju svårt att tolka på något annat sätt en att det har hänt något med temperaturen under det senaste århundradet.
  Hur tolkar professor Karlén detta diagram?
   

 75. Slabadang

  Berrtil Friman!
   
  Undrar inte du också hur det skulle sett ut o,m man hade haft termometrar några tusen år tillbaka också? (förövrigt så är även denna graf russinplockad och tar du bort den svarta tempdata från termometrar så får du en helt annan uppfattning.

 76. ”Slabadang” – På dit förslag, tänker jag bort den svarta kurvan. Den uppfattning jag då får, är man måste gå tusen år tillbaka för att hitta en temperaturhöjd som är nästan lika hög som den nuvarande. Vilken uppfattning får Du?

 77. Slabadang

  Bertil Fridman!
  Jag ser samma sak och de kan inte förklara varför det var varmare för tusen år sen. MEN i serien ingår MBH med sina förb.. trädringar och skall vi använda oss av de bästa mest säkra proxi på temperatur skall vi använda endast isborrskärnor utan att smitta mer dem med sämre och då får du en helt annan uppfattning om temphistoriken.
  http://mclean.ch/climate/Ice_cores.htm
   

 78. Inge

  Bertil Friman
  För tvåtusen år sedan hade vi den Romerska värmeperioden, för tusen år sedan hade vi den Medeltida värmeperioden och nu en värmeperiod igen. Dessa värmeperioder är naturliga och att den nutida sammanfaller med en högkultur är inte konstigt. Den medeltida värmeperioden sammanfaöll också med en högkultur när de flesta av våra kyrkor byggdes och <vikingarna bosatte sig på Grönland m.m.
  Den nutida värmen kan kanske till viss del förklaras av ökad ”växthusverkan” men uppvärmningen började i mitten av 1800-talet medan växtusgaserna ökade från mitten av 1900-talet.

 79. Håkan Sjögren

  Wibjörn Karlèn : Låt oss hoppas att Världsbanken inte använde samma extrapolerinsteknik, som i fig. 1, när de ger ekonomiska råd åt världens regeringar. Mvh, Håkan.

 80. Pehr Björnbom

  Bertil Friman #74,
   
  Jag har ett personligt amatörmässigt förslag till tolkning av diagrammet, det mellersta;
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-6-10.html
   
  Temperaturen har böljat upp och ner. Först steg temperaturen till ett maximum som blev under den medeltida värmeperioden omkring år 1000. Sedan sjönk temperaturen ned mot lilla istidens minimum som ser ut att ha varit på 1600-talet.
   
  Därefter steg temperaturen igen, först måste detta ha varit av helt naturliga orsaker, en naturlig återhämtning från den lilla istiden. Kanske, kanske till och med troligen, kommer denna naturliga temperaturökning att nå ett nytt maximum för att sedan återigen börja sjunka ned mot ett nytt minimum.
   
  Men till detta kommer att vi enligt atmosfärfysiken har en uppvärmande effekt av de ökande halterna av växthusgaser. Denna effekt av människans verksamheter motverkar temperaturens naturliga variationer. Men hur stor är denna effekt? När började denna effekt ge sig till känna? Kommer effekten av ökade växthusgaser att göra att temperaturen inte kommer att vända nedåt igen eller är fortfarande den naturliga variationen av temperaturen så stark att vi kommer att återigen se en minskning av temperaturen? Detta kan endast framtiden utvisa.

 81. Thomas P

  Pehr #80 ”Kanske, kanske till och med troligen, kommer denna naturliga temperaturökning att nå ett nytt maximum för att sedan återigen börja sjunka ned mot ett nytt minimum.”
   
  Om du nu ändå tillåter dig att spekulera fritt, varför inte tänka sig att denna naturliga minskning redan börjat, kanske för ett decennium sedan, kanske ännu tidigare? Har du ens någon idé om hur man skall kunna skilja denna ”naturliga” variation från den antropogena givet att du inte tror på de beräkningar som görs av den antropogena effekten.

 82. Pehr Björnbom

  Thomas #81,
   
  Det kan naturligtvis vara som du föreslår men i så fall skulle minskningen ha börjat rätt tidigt åtminstone så som jag läser hur det har sett ut tidigare enligt diagrammet. Jag tror i vilket fall som helst att det är bra att emellanåt ägna sig åt sådana spekulationer för att inte fastna i alltför dogmatiska tankemönster.
   
  Att jag inte skulle tro på beräkningar som du påstår är felaktigt. Jag har gjort sådana beräkningar själv, matematisk modellering och numerisk simulering har varit ett genomgående tema i min egen fyrtioåriga forskarkarriär. Men alla beräkningar utgår från antaganden så även den mest riktiga beräkning kan ge en felaktig information om de antaganden som den bygger på alltför mycket strider mot naturen.
   

 83. L

  Jag tror att klimatförändringar i grunden är mer positivt än negativt. I dagens teknologiska samhälle är det kanske den bästa utmaning vi kan få…

 84. Thomas P

  Pehr #82 ”Det kan naturligtvis vara som du föreslår men i så fall skulle minskningen ha börjat rätt tidigt åtminstone så som jag läser hur det har sett ut tidigare enligt diagrammet.”
   
  Kan du motivera detta? Du anser att klimatkänsligheten, aerosolers effekt och naturliga variationer alla är okända. Hur separerar du dem?
   
  ”Att jag inte skulle tro på beräkningar som du påstår är felaktigt.”
   
  Nu läser du som fan läser bibeln. Jag skrev ”givet att du inte tror på de beräkningar som görs av den antropogena effekten.” Det var alltså en mycket speciell beräkning jag syftade på, inte matematik i allmänhet. Du bekräftar sen i fortsättningen av ditt stycke precis det jag hävdade.
   
  Skall jag också läsa på elakt sätt. Vad sägs om ”Kanske, kanske till och med troligen, kommer denna naturliga temperaturökning att nå ett nytt maximum för att sedan återigen börja sjunka ned mot ett nytt minimum.”
   
  Menar du att det finns en möjlighet att den naturliga ökningen inte når ett maximum, att den bara skulle fortsätta och fortsätta uppåt i all evighet?

 85. Thomas #84,

   

  Min motivering utgår helt och hållet från grafen som vi diskuterar. Som jag läser denna graf kan temperaturen gå upp till ett maximum och sedan ligga där under flera decennier, en platt topp alltså. Därför ser jag det som tidigt att en temperaturnedgång skulle ha börjat redan för flera decennier sedan om man jämför med hur det sett ut tidigare.

   

  Mitt svar att du har fel när du säger att jag inte tror på beräkningar syftade även på beräkningar av den antropogena effekten. Så det var inget elakt med det. Jag har ju själv gjort sådana beräkningar av den antropogena effekten och självklart tror jag på de beräkningar jag själv gjort:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/07/27/klimatkanslighetens-storlek-och-betydelse-%E2%80%93-en-rakneovning-med-ebm/

   

  Men dessa beräkningar bygger på olika antaganden och hur bra beräkningsresultaten beskriver verkligheten beror på hur bra de antaganden som beräkningarna bygger på är. I detta fall beräknade jag den antropogena effekten med ett par olika uppsättningar av antaganden, där även själva klimatmodellens antaganden var en mycket förenklad beskrivning av klimatsystemet. Det gäller sedan att bedöma om beräkningsresultaten kan bli rimliga med dessa mycket förenklande antaganden.

 86. Thomas P

  Pehr #85 Jag förstår då inte hur du tänker om den där grafen. Om man skall spekulera i naturlig nedgång känns det för mig snarare att den skulle inletts efter 1998 när ökningen planade ut.
   
  Den där tidigare beräkningen du gjorde var i min mening värdelös  därför att du när du skulle reproducera godtyckligt ansatte naturliga forcings, dvs du antog en naturlig uppvärmande trend och då är klart att den återstående uppvärmningen som orsakats av AGW blir mindre. Hade du istället, lika godtyckligt, antagit en naturligt avkylande trend, en negativ naturlig forcing, hade du fått ett helt annat resultat. Det var i vetskap om att du räknat så som jag  här undrade om du kommit på något sätt att identifiera denna naturliga trend, men det hade du tydligen inte.
   
  Nog för att klimatmodeller har sina brister men fullt så godtyckliga som din beräkning är de inte. Du hade ju fria parametrar så du kunde få exakt det svar du ville.

 87. Thomas #86,

   

  Eftersom vi talar om en komponent av den naturliga variationen i temperaturen på en tidsskala av flera hundra år, den böljar alltså upp och ner ett par gånger under en tidsutsträckning av mer än tusen år så måste vi tänka bort de snabbare naturliga variationerna som är överlagrade på denna långsamma variation. Om vi därför ser det som att temperaturen har stigit fram till 1998, alltså fram till 2000-talet så har den långsamma variationen nu gått in i den period där den har sitt maximum. Toppen bör vara platt och utsträcka sig under flera decennier så vi borde inte kunna lägga märke till någon minskning i denna långsamma naturliga variation ännu, kanske vi ser något om några år. Jämför med hur toppen ser ut omkring år 1000 vid den medeltida värmeperiodens maximum.

   

  Angående min beräkning så tycks du alltid förbise att jag beräknade två fall med olika uppsättningar av antaganden, fall Spencer med låg klimatkänslighet och fall Hansen med hög sådan. Detta illustrerar hur man från antaganden som sätts in i en klimatmodell (enklast möjliga i detta fall) kommer fram till resultat som sedan kan jämföras med verkligheten. En poäng i denna enkla räkneövning (utan pretentioner att vara någon ambitiös vetenskaplig undersökning) var att i båda fallen kunde klimatmodellen beskriva den historiska temperaturutvecklingen. Men vad den säger om framtiden i fråga om temperaturökning blir helt annorlunda i de två fallen. Liknande problematik kan man se vid användning av de avancerade klimatmodellerna, det hänger mycket på vilka antaganden som görs, modellerna brukar alltid kunna beskriva den historiska temperaturutvecklingen något så när men den framtida temperaturökningen kan skilja sig avsevärt från modell till modell.

   

  Angående en långsiktig naturlig linjär trend så anser jag att det finns indikationer på en sådan i BEST. Trenden i BEST för 1800-talet är 0,5 °C per hundra år:

  http://www.woodfortrees.org/plot/best/mean:60/plot/best/to:1900/trend

   

  Detta är naturligtvis väldigt osäkert men ändå tillräckligt intressant för att ta in i en sådan beräkning som jag gjorde för att se om en sådan trend kan förklara resultat från observationer som ger en så låg klimatkänslighet som Spencer och Braswell och Lindzen och Choi kommit fram till.

   

 88. Thomas P

  Pehr #87″Eftersom vi talar om en komponent av den naturliga variationen i temperaturen på en tidsskala av flera hundra år,”
   
  Aha, det fanns ett underförstått att naturliga variationer alltid var långsamma också. Till skillnad från ditt räkneexempel där du ansatte en variation med en cykel på 64 år.
   
  ”En poäng i denna enkla räkneövning (utan pretentioner att vara någon ambitiös vetenskaplig undersökning) var att i båda fallen kunde klimatmodellen beskriva den historiska temperaturutvecklingen.”
   
  Det är klart den kan! Med tillräckligt många fria parametrar kan du få precis det resultat du önskar. Att godtyckligt slänga in både en linjär trend och en cyklisk variation, båda utan fysikalisk motivering är snarast overkill. Genom att variera parametrarna för dessa torde du kunna få i stort sett vilken klimatkänslighet som helst att passa in på data.
   
  BESTs data för 1800-talet är mycket opålitliga, vilket om inte annat de gradvis allt större svängningarna när man går bakåt antyder.

 89. Håkan Sjögren

  Pehr Björnbom # 80 : Du skriver att enligt atmosfärsfysiken har vi en uppvärmande effekt av de ökande halterna av växthusgaser. Jag undrar : vilka fysiker, som inte är beroende av forskningsanslag, hävdar detta? Mvh, Håkan.

 90. Thomas #88,

   

  Jag såg din kommentar först nu då jag varit upptagen hela dagen men jag vill gärna ge dig ett svar även om timmen är sen. Jag tycker nämligen att det är en mycket intressant fråga som vi diskuterar.

   

  Du måste förstå att jag talar om naturliga variationer på olika tidsskalor som är överlagrade på varandra. Naturliga variationer är alltså inte alltid långsamma som du tycks tro. I stället antar jag att det finns från mycket långsamma variationer med en tidsskala på hundratals år, till mycket snabba sådana.

   

  I mina beräkningar kan den antagna linjära trenden representera den mycket långsamma naturliga variationen på en tidsskala av hundratals år. Under en så kort tidsperiod som min beräkning omfattar så är det ingenting orimligt att representera denna som en linjär trend, närmare bestämt en naturlig uppvärmningstrend som har sin grund i en återhämtning från den lilla istiden. Som sagt så finns en linjär trend i BEST på 0,5 °C per hundra år under 1800-talet, se vidare vad jag skrivit ovan om detta.

   

  När det gäller en cyklisk naturlig variation med en period på 60-80 år så är en sådan välkänd och omdiskuterad inom klimatvetenskapen. Michael Mann skriver till exempel:

   

  The longest oscillation detected in our study, however, was centered in the North Atlantic region and had a periodicity of sixty to eighty years, consistent with the multidecadal oscillation Schlesinger and Ramankutty had found independently. What’s more, other scientists were finding evidence that such oscillations were being produced in theoretical climate models by the interactions between the ocean and atmosphere in the North Atlantic, with the long timescales set by the very sluggish subpolar North Atlantic ocean current systems.5

   

  (Mann, Michael (2012-01-24). The Hockey Stick and the Climate Wars: Dispatches from the Front Lines (p. 30). Perseus Books Group. Kindle Edition.)

   

  Det är alltså så att Michael Mann är en av de klimatforskare som studerat dessa oscillationer. En annan är Michael Schlesinger,

   

  Referenser:

   

  M. E. Schlesinger and N. Ramankutty, “An Oscillation in the Global Climate System of Period 65–70 Years,” Nature, 367 (1994): 723–726.

   

  M. E. Mann and J. Park, “Global-Scale Modes of Surface Temperature Variability on Interannual to Century Timescales,” Journal of Geophysical Research, 99 (1994): 819–825, 833.

 91. Håkan Sjögren #89,

  Ingemar Nordin är fysiker och har väl ungefär samma uppfattning som jag om vad atmosfärfysiken säger om hur koldioxiden påverkar jordens strålningsbalan.

 92. Håkan Sjögren

  Pehr Björnbom # 82 : Dina sista rader i inlägget # 82 tror jag bygger på GIGO-effekten eller SISU i översättning. Mvh, Håkan.