Det talande diagrammet från IPCC

Figur 1

I det senaste utkastet till IPCCs kommande rapport, som Jonny berättade om här, har diagrammet i figuren, som kommer från utkastets första kapitel, väl blivit lite av en symbol. Här kommer mina funderingar över vad diagrammet säger.

Vad visar diagrammet? De färgade strutarna är resultat från simuleringar med klimatmodellerna. Färgerna markerar vilken rapport resultaten kommer ifrån. FAR = First Assessment Report, SAR = Second Assessment Report, TAR = Third Assessment Report, AR4 = Assessment Report Four. De mest avancerade klimatmodellerna är naturligtvis från AR4 som kom 2007. Dessa klimatmodeller från AR4 har också kalibrerats för att ta hänsyn till den starka nedkylningen av planeten som skedde på grund av vulkanutbrottet Pinatubo år 1991. Det är därför struten för AR4 är tillknycklad i början.

Temperaturobservationer, nämligen årsmedelvärden, från flera olika temperaturserier är inritade som svarta punkter. Felstaplar är markerade och motsvarar 90% konfidensintervall enligt HadCRUT4.

Det enorma gråfärgade området sägs i bildtexten ange var den uppmätta temperaturen kan hamna om man tar hänsyn till både mätfelen och de naturliga variationerna. För mig ser detta ut som att de observerade data från år 1990 inte ger något som helst tecken på någon global uppvärmning. Jag tänker mig helt enkelt att de färgade strutarna försvinner och att vi låter ett grått horisontellt område bli kvar som är 0,4 °C brett från 0,2 till 0,6 °C. Då skulle alla observationer, utom några kalla år på grund av Pinatubo, hamna inom detta område som representerar endast naturliga variationer utan global uppvärmning. Vi ser alltså ingen global uppvärmning sedan 1990!

Låt oss jämföra observationerna och AR4-struten.Jag har lagt in olika intressanta klimathändelser i diagrammet. Den röda tillknycklade delen av struten ingår i kalibreringen av modellerna. Därför stämmer denna del bra med observationerna. Temperaturens utveckling är här väldigt mycket påverkad av Pinatubos utbrott. Först kyls planeten. Efter år 1992 börjar återhämtningen men denna tar tid och fortfarande i slutet av samma decennium påverkas temperaturändringen av återhämtningen efter Pinatubo.

Då kommer super-El Niñon år 1998. Denna gör att 1990-talet kommer att se en särdeles stark global genomsnittlig uppvärmningstrend eftersom början blev kall på grund av Pinatubo och slutet blev varmt på grund av super-El Niñon. Sedan följer två kallare La-Niñaår, 1999 och 2000. Där är den kalibrerade delen slut och framtidsdelen, projektionen av framtiden, börjar, vilket markeras av strutens färgförändring.

Klimatmodellernas resultat enligt AR4-struten visar inte de naturliga variationerna så bra. Därför hamnar observerade temperaturer utanför struten även i kalibreringsområdet men de fördelar sig rätt jämnt på båda sidorna av denna.

För framtidsdelen ser det lite annorlunda ut. Inga observationer hamnar på ovansidan av struten. Alla håller sig på nedsidan eller hamnar nedanför. Det tycks dessutom bli vanligare med tiden att observationerna hamnar nedanför. Att år 2008 blev klart signifikant kallare än vad AR4-struten säger kan kanske förklaras med en stark La Niña det året. Men att det starka El Niñoåret 2010 hamnar i nederkanten ser ju märkligt ut. Sedan kommer år 2011 som är signifikant kallare än struten.

Hur blir det då med 2012? Enligt struten skulle temperaturen hamna mellan 0,55 och 0,85 °C, se de blå linjerna som jag lagt in för tydlighetens skull. År 2012 blir enligt HadCRUT4 cirka 0,05 °C varmare än år 2011. Jag har markerat år 2012 med en röd stjärna. Vi ser att även år 2012 kommer att ligga under AR4-struten och det ser till och med ut som att även detta år blir signifikant kallare än denna strut (nämligen om felstapeln inte når in i struten).

Så vad skall vi hoppas på? Själv skulle jag nog helst se att även de kommande åren håller sig under struten. Detta borde väl i så fall vara ett tecken på att klimatkänsligheten inte är så hög och att vi inte är på väg mot alltför snara problem med klimatet. Det bästa vore ju i framtiden om klimatforskarna kunde få sina modeller att stämma bättre för detta skulle förmodligen också innebära att man förstod klimatet bättre än man gör idag. Än så länge är osäkerheterna stora och vi måste vänta och se vad som händer.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Det där med ’klimatstruten’ är mycket fyndigt , Pehr!
  Kul med lite variation på temat.
  ALI.K. 

 2. Börje S.

  Tack Pehr.
   
  För min egen del hoppas jag att värmen håller i sig, ty jag mitt välbefinnande är mig viktigare än datormodellresultatens riktighet eller inte, hur många milliarder de än kostat.
   
  Jag tror inte ett dugg på att det går att förutsäga klimatframtiden, speciellt inte med tanke på att de flesta klimatavgörande faktorer är okända eller dåligt förstådda. Klimatmodellering är rena skräpet åtminstone än så länge. Ohemult dyrt skräp, much too expensiv garbage, det är vad det är.
   
  Sagt av en i och för sig illiterat varelse, som trots obildningen försökt tänka sig in i de problem en siare av IPCC:s sort ställs inför 

 3. Börje S.

  Mitt förra har inte dykt upp än. Men här ett komplement:
   
  IPCC lägger hugastora summor på klimatmodellering, som enligt min uppfattning endast är en modern variant av skådande i kristallkulor.
   
  Låt oss för tillfället godta skattningarna av världens medeltemperatur, grundad på ynka 3000 mätställen: c:a 14 grader.
   
  De fyndigaste klimatalarmisterna har i sina visioner eller vad det nu är de grundar sina uppgifter på hittat på att temperaturen kan stiga upp till 6 grader innan 2000-talet avslutats. (Har jag för mig.)
   
  14 + 6 =22 grader. Då är det väl inte mer än rätt att från den andra sidans fyndigaste entusiaster skatta möjligheten till en temperaturnedgång på minus 6 grader =8 grader.
   
  Vi har alltså ett spann på 12 grader att leka med.
   
  Klimatprofeterna använder sig av två decimaler i sina profetior. Det är ju bara löjligt.
   
  Vi nöjer oss med en decimal, därmed bastu.
   
  Varje profetia spelar alltså ett spel där oddsen är 1 mot 120.
   
  Om modellerna någon enstaka gång skulle hamna rätt så är det bara tillfälligheternas spel och inte ett resultat av noga övervägd inmatning av kända fakta.
   
  Molnbildning, havsströmmar, infallande meteorer, solfläckarna, månens påverkan, instrålning från universum…som bäst dåligt förstått och som regel okänt. Fel sifferinmatning på grund av okända storlek på variablerna då är det kört. Utfallet kan möjligen bli rätt enligt lotteriprincipen, men även om detta skulle hända så vet vi ändå INTE vilken av alla utfallen som blev just det rätta.
   
  Avsevärt billigare men förmodligen säkrare att anta att det fortsätter som förut med en osäkerhet på plusminus 2 grader och rätta sig därefter.
   
  Parantes:
  Rysk roulette spelas med oddsen 1 mot 6. Inte alla skulle spela rysk roulette med sådana till synes fördelaktiga odds ens om de fick en million.
   
  Men ett magasin med plats för 120 skott skulle kanske en rätt stor del av människorna ta chansen.
   
  (Inte jag dock, ty jag skulle inte chansa ens om jag fick två millarder på oddsen 1 mot 120. Mitt liv, det enda, är mig för kärt för att spela med något odds över huvud taget.)

 4. Pelle L

  Tack Pehr Björnbom för en lektion i klimatvetenskap som till och med en trögfattad som jag förstod och kunde njuta av!
   
  Du har en lysande pedagogisk talang.
  Hoppas att det kommer mera!

 5. Börje S.

  Kuriosa i sammanhanget:
   
  En påpasslig bloggare hade lyckats ta en skärmdump på en modellkörning av temperaturerna 2090. (jag har den inte kvar, tyvärr)
   
  Klimatmodellerarna delar in jordytan i kvadrater. I en kvadrat, i närheten av Tchadsjön om jag inte minns fel skulle det således bli en million million grader. Vad hemskt!
   
  Men det blir bara lokalt. I kvadraterna runt om ska det bara bli 20 grader, 21 grader och däromkring runt millionmilliongraderområdet.
  Så nu VET vi, och innevånarna kring Tchadsjön, om det nu var där, behöver ju bara sticka över till intilliggande kvadrater under året 2090, så klarar de sig. Men de blir ett stort tack skyldiga de flitiga klimatmodellerarna. 

 6. Börje S.

  Även jag tackar, liksom Pelle L. Pehr för inlägget, vilket jag i och för sig redan gjort i ett tidigare inlägg som försvann.

 7. ThomasJ

  Intressant tråd, tack Pehr för den!
  Av intresse och ävenledes on topic är Donna L’s blogg av igår:
  http://nofrakkingconsensus.com/2012/12/20/this-is-called-cheating-part-1/
   
  Mvh/TJ
   

 8. Adolf Goreing

  Att temperaturerna inte vill följa med modellerna upp är i och för sig känt sedan tidigare. Mer anmärkningsvärt är att man har skrivit ner aerosolernas nedkylande förmåga i senaste draften. Ur vetenskaplig synvinkel föga överraskande men fantastiskt att det nu erkänns. Det betyder nämligen att den balans man förutsätter i modellerna mellan de kylande aerosolerna och CO2:s uppvärmning är felaktig. Om aerosolernas kylande effekt skrivs ned måste CO2:s uppvärmande effekt skrivas ned motsvarande. Klimatsensitiviteten måste skrivas ned och det finns gott om sena artiklar som stödjer detta. I draften förbigås de med en slarvig sammanfattning som säger ungefär att kritiker har hittat fel i dessa uppskattingar. Exakt vilka dessa fel skulle vara framgår inte. Överaskad? Tyvärr inte.

 9. Håller med tidigare kommentarer, du har verkligen en lysande pedagogisk förmåga Pehr!

   

  Mycket intressant det här!

 10. Jonas B1

  Adolf Goreing,
  Ja, det blir alltmer uppenbart att lögnerna eller självbedrägerierna inte kan försvaras längre. Nya mätningar av aerosolernas effekt visar att den påhittade forcing man använt för att kompensera den alltför stora modellerade effekten av co2 inte är rimlig.
  Ett gammalt trätoämne här på bloggen, som nu får sin upplösning. Vi hade rätt hela tiden: Aerosolforcing var fullständigt påhittad.

 11. Bengt Abelsson

  Ett annat diagram, samma rapport, samma tema, visar värmeinnehåll i haven, 0-700 m djup.
  Här väljer man att visuellt peka på en brant stigande kurva, med Y-axeln graderad i zettajoule.  Hemskt, hemskt!
  Vad är då en zettajoule och varför inte visa utvecklingen i vanliga grader Celcius?
  Tja, säg det, vi kan bara spekulera i motiven. Dock, En zettajoule räcker till att höja denna vattenmassas temperatur med 0.002 grader.
  200 ZJ gör då 0,4 grader ( sedan 1955 ?)
  Det är svårt att göra ett så ”brant” diagram med skalan i grader, tror jag.
  Fusk? Nej
  Hederligt? Tveksamt
  Vilseledande? Ja

 12. Thomas P

  Bengt #11 Vart man än vänder sig har man ändan bak. Roger Pielcke som brukar citeras rätt gillande här har under lång tid insisterat på att man skall ange värmemängd snarare än temperatur. Gör man det så är det också fel.

 13. Björn

  Klimatmodeller är och förblir pseudovetenskap. Det enda något så när sanna, är observerade temperaturdata. Diagrammet visar att så är fallet. Om delar av norra halvklotet kyls ner och man fortfarande hävdar fortsatt global uppvärmning, då måste man fråga sig om de som bor i dessa delar, om deras temperaturupplevelser är felaktiga. Vad hjälper det att prata om global uppvärmning om människor fryser ihjäl och energin inte räcker till för uppvärmning?
  Solens magnetiska aktivitet avtar nu sakta och det är väl ingen forskare med hedern i behåll som kan påstå att detta inte har någon betydelse. De koldioxidfrälsta vill inte heller inse att det fanns ett samband mellan lilla istidens kallperiod och solens fläckfrihet, alltså osynlig magnetisk aktivitet. Vi behöver en ny syn på vår fysiska verklighet så att vi inte går mot energikaos.

 14. Peter F

  Brrrrrrrrr……http://www.themoscowtimes.com/mobile/article/death-toll-from-cold-keeps-rising/473429.html

 15. Börje S.

  #14 Peter F
   
  Tidningarnas journalister letar och letar just nu förtvivlat efter döda på grund av den globala uppvärmningen i Europa, men tycks inte hitta några sådana att skriva om.
  Dina döda frös ihjäl och det är ju alls ingenting att skriva om.
   
  Det kanske kommer att ändras när vetenskapsjournalisterna fattat att det absolut säkraste tecknet på den globala uppvärmningen enligt sakkunskapen, är när det blivit riktigt j-a kallt.

 16. LBt

  ”Detta borde väl i så fall vara ett tecken på att klimatkänsligheten inte är så hög och att vi inte är på väg mot alltför snara problem med klimatet.”
  Så kan det säkert vara och väl är det, de närmaste 30-50 åren kan vi knappast göra något åt. Debatten handlar om vad vi måste göra idag för tiden därefter, blåser IPCC i AR5 faran över är det bara att välkomna. 

 17. tolou

  IPCC AR5 Draft Ch07 Clouds and aerosols:

  Normal
  0
  false
  false
  false
  MicrosoftInternetExplorer4


  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:”Table Normal”;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin:0cm;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:10.0pt;
  font-family:”Times New Roman”;
  mso-ansi-language:#0400;
  mso-fareast-language:#0400;
  mso-bidi-language:#0400;}
  uncertainty, uncertainties, uncertainty, uncertainty, uncertainty, uncertainties, uncertainty, uncertainty, uncertain, uncertain, uncertain, uncertainty, uncertainty, uncertainty, uncertainties, uncertainty, uncertainties, uncertainties, Uncertainty, uncertainty, uncertainties, uncertainty, uncertainty, uncertainties, uncertainty, uncertainties, uncertain, uncertain, uncertainty, uncertainty, uncertainties, Uncertainties, uncertainty, uncertainties, uncertainties, uncertain, uncertainty, uncertainty, uncertainties, uncertainties, uncertainty, uncertain, uncertainty, uncertainty, uncertainty, uncertainty, uncertainty, uncertainty, uncertainty, uncertainty, Uncertainties, uncertainty, uncertainties, uncertainty, uncertainty, uncertainties, uncertainty, uncertainty, uncertainty, uncertainty, uncertainty, uncertainty, uncertain, uncertainty, uncertainty, uncertainties, uncertainly, uncertain, uncertainty, uncertainties, uncertain, uncertain, uncertain, uncertainty, uncertainty, uncertainties, uncertain, uncertain.
  Man skulle väl bestämt kunna hävda att IPCC med största sannolikhet(almost certain) eller till 99%, inte vet vad dom pratar om.

  Normal
  0
  false
  false
  false
  MicrosoftInternetExplorer4

 18. Bäckström

  Av strutarna ser ju ”SAR” ut att bäst stå emot tidens tand. Klimatvetenskapen  kanske skulle återgå till 1995 och börja om på ny kula där?
   
  /Bäckström

 19. Christer Löfström

  Det jag kommenterat under det gågna året börjar nu dyka upp på annat håll. (whats up with that)
  ”and that the measures we are taking to cut carbon emissions are doing and will do more harm especially to poor people than warming itself. I may be wrong in this, but it’s not unreasonable to debate this possibility — and nor is it outside the scientific consensus, by the way.”

 20. wannabe ekosof

  Thomas P#12
  Jag vore enormt intresserad av Dina eventuella kommentarer gällande PBs analys av IPCC figuren.
  OT. Visserligen borde man bli snäll så här mot jul. Julstressen, att stövla omkring i affärer -komihågvem- och -hittapåvad- dvs köpa julklappar (åtminstone åt frun, och helst en överraskning) lockar inte fram mina bättre sidor precis. Alla nya ide’r tog slut decennier sen. 
  Så på min frus förfrågan vad jag önskar till julklapp svarade jag i frustrationen ”den dyraste termosflaskan du hittar men då skall det inte vara en vacuum-flaska utan en med CO2 isolering i, för i den lär kaffet hållas varmare. Det lär finnas sådana i märket ”konsensus”.
  Nu har hon antagligen letat så länge att det inte vore vist att erkänna skojet. Om något affärsbiträde upplyser henne om vacuumets fördelar i termosflaskor, framom CO2, kan jag ju inte ändå erkänna skojet. Kanske säkrast för hemfriden att jag då kallar affärsbiträdet plattjording och förnekare?  
  Hur som haver, får jag ingen julklapp i år så behöver jag antagligen inte stressa med julklappsköp nästa år, eller hur? 

 21. István

  Börje S
  Håller med. En nedrans kattrakande om tiondelar hit och dit.
  Skulle inte vara för dessa hysteriker, så skulle ingen människa märka någon klimatändring öht.
  0,7°C på 100 år? Vem kan märka det? Vem hettsar upp sig för det?
  Variationen från ett år till ett annat kan ju vara ofantligt mycket större.
  Julaftonstemperaturen kan ledigt skilja på 20°C om det vill sig. Sånt vet folk.
  Och vem vill ha kallare väder? Fråga gärna expertisen, uteliggarna.
  Förr i tiden var TV meteorologen en jovialisk typ, som inte tog sig själv på blodigt allvar men levererade sin prognos efter bästa förstånd. Oftast med hyfsat resultat. Herr Pölman slog Putte Koch i prognos säkerhet!
  Numera så har man avancerat i graderna. Meteorologerna sitter med i TV paneler och diskuterar ödesfrågor etc. utan att för den skull prognoserna skulle ha blivit bättre!
  För undvikande av missförstånd, så uppskattar jag oerhört de kloka inläggen på denna blogg.

 22. Ali K, Pelle L, Börje S, Thomas J, Lena,

   

  Tack för vänliga ord! Jag vill passa på att tacka KTHs utmärkta lärare i universitetspedagogik som under årens lopp har varit till stor hjälp för mig.

 23. Förnämligt förklarat och påmint med de där pilarna Pehr!
  God Jul också
  C-G

 24. Thomas P

  wannabe #19 Jag lyckas inte ladda ned rapporten nu så därför kan jag inte kommentera.

 25. Frans

  I Polen har 50 personer har dött i pga kyla. Ingen större notering i media. Tänk om 5 dött pga värme, då hade tidningar och TV dragit på.

 26. Thomas P

  Frans #24 Om folk dött av värmeslag i Polen mitt i vintern hade det onekligen varit av större nyhetsvärde 🙂

 27. wannabe ekosof

  Thomas P#23
  Jag har full förståelse till en allmänt skeptisk inställning, men låt oss nu helt hypotetiskt anta att figuren, diagrammet är oförfalskat och kopierat från manuskriptet såsom anges. Genom att betrakta diagrammet och det Pehr Björnbom så pedagogiskt lagt fram, kan Du se var och hur ”det är mycket värre än vi trodde!” kan ses i den figuren? 

 28. Även i Ryssland har dödsfall rapporterats p.g.a kyla,men även av
  värmeöverskott  är inte bra för människan,de kanske tar ut varandra.
  Klimatvetenskap såsom även psykologins förändringar blir stora
  ny hjärnforskning kommer radera flera myter kring psykologin är
  helt klart.’
  Så diagnos som värden upphör att gälla,där positioner kommer att flyttas fram för människan.
  ALI.K.

 29. Frågan är vågar man släppa fram någon ny arvtagare till John Pohlman,han var skeptisk till människan förmåga till förändrat
  klimat.
  John Pohlman skapade underhållande väderprogram,där faktiskt
  Per Holmgren var med,men det är svunna tiders glädje av väder.
  ALI.K.

 30. Karl-Oskar

  ALI.K. # 28
  Många av dagens metrologer började sin bana som väderkaniner hos Flygvapnet. Det var en brokig skara av malajer och vapenvägrare så det är inte så konstigt att de propagerar för miljövänstern istället för att göra korrekta väderprognoser.
   

 31. Gunnar Strandell

  Pehr Björnbom
  Jag tycker att du ska skicka inlägget till Miljöminister Lena Ek.
  Med lite tur kan det leda till att hon frågar sig om inte 99% av forskarna framförallt är ute efter de pengar hon och hennes kollegor kan fördela. 

 32. Adolf Goering #8, Jonas B1 #10,

   

  Jo, Lennart Bengtsson baserade ju sin beräkning av klimatkänsligheten på att aerosolforcingen inte ändrats de senaste fyrtio åren, dvs. att man kan bortse från aerosolforcingen vid beräkningen.

   

  Det vore märkligt om IPCC-rapporten inte diskuterar dessa frågor grundligt.

   

  Det har för övrigt blivit ett konstigt fel på webbsidan för GISS forcing. Alldeles nedanför det nedersta diagrammet står det (mina fetningar):

   

  (a) The separate radiative forcing data are available as a The figure is also available as a PDF. (last modified: 2012/12/19)

   

  (b) The net forcing data are available as a The figure is also available as a PDF. (last modified: 2012/12/19)

   

  För någon vecka stod det i stället på de fetade ställena med en webblänk i text file:

   

  data are available as a text file.

   

  Det kanske inte betyder något men både orden och länkarna har plötsligt försvunnit.

   

 33. Gunnar Strandell

  Pehr Björnbom
  Om jag förstår det rätt betyder felstaplarna med 95% konfidens att man använder sig av +/- 2 standardavvikelser (2-sigma).
   
  I den värld jag lever i, bilindustrin med gott om mekaniska och elektroniska komponenter, krävs att produktionsprocessen
  har precisionen 6-sigma för enskilda komponenter för att produkten ska leva upp till kundernas förväntningar.
  Klimatforskningen har en lång väg att vandra…..
  Anm:
  För att nå sex sigma kvalitet ska processen producera mindre än 3,4 fel per miljon producerade felmöjligheter. Med fel menas att man ligger utanför toleransgränsen.

 34. Gunbo

  Björn #13,
  ”Vad hjälper det att prata om global uppvärmning om människor fryser ihjäl och energin inte räcker till för uppvärmning?”
  Det här är ett allmänt missförstånd om vad global uppvärmning innebär. Det kommer alltid att finnas platser där köld gör att människor fryser ihjäl även om vi når 2-gradersmålet eller mer. Ingen har påstått att det blir plusgrader under vintern i alla delar av världen! Vädret varierar som det alltid gjort. Men värmeböljorna blir varmare och de extrema köldknäpparna blir färre vilket visat sig under det senaste decenniet.
  Under 2010 slogs värmerekord i 19 länder medan köldrekord  noterades i endast 4 länder.
  Men, märkväl detta säger inget om orsaken!
   
   

 35. Börje S.

  #34
   
  Du och dina rekord

 36. Björn

  Gunbo [34]; Pratet om global uppvärmning invaggar politiker i olika delar av norra halvklotet, att strunta i att planera för kalla vintrar. De inbillas att tro att det blir varmare. Något måste vara fundamentalt fel i prognoserna när vintrarna tenderar att bli kallare och längre med mycket snöande. Människor fryder ihjäl just nu öster ut. Jag menar att det är ett fatalt fel av klimatmakarna att inte ta hänsyn till solens aktivitet som nu är på väg att minska. Det kan få katastrofala följder för Europa och Asien om inte tillgången på energi räcker för att värma bostäder och hålla igång livsviktiga funktioner. Det är den regionala erfarenheten som borde beatämma planeringen av energibehovet och inte en fundamentalt missvisande rådgivning från IPCC.

 37. Börje S.

  #34
   
  Här har du ett rekord till att gotta dig över
  http://joannenova.com.au/2012/12/its-a-deadly-cold-russian-winter-minus-50-in-siberia/#more-26100
   
  För några år sen var det ett j-a liv om några pensionörer som dött i värmeslag i Frankrike. När vintern kom blev det en gigantisk köldknäpp i Kina med tiotusentals om inte hundratusentals döda. Inte ett knyst pappersmedia, och naturligtvis inte i SR/SVT, ty om SR rapporterade sånt skulle packet (lyssnarna) kunna komma att tro att det var något galet med sagan om den fruktansvärda uppvärmningen den som just packet ställt till med.

 38. Gunnar Strandell

  Gunbo #34
  Jag är rädd för att du bidrar till att skapa åtlöje över AGW när du hävdar att det kommer att leda till att ”Vädret varierar som det alltid har gjort”.
   
  Jag tycker också att du ska lägga värmerekorden åt sidan.
  Tänk dig att du slår med ett pdussin tärningar och håller koll på rekorden i antalet prickar som kommer upp. Låt oss sedan anta att en växande skara entusiaster hänger på och gör likadant.
   
  Är det då något konstigt i att flera personliga rekord rapporteras allterftersom tiden går och fler deltagare kommer in?
  Om man då drar slutsatsen att det händer något med tärningarna har man skapat en ny TRO!
  Sådan tro har lett till ruin.
  Vill du att det ska gå så för hela västvärlden, och att det är det bästa vi kan göra för våra barn och barnbarn?
  Eller har du fixat det åt dig och de dina och bryr dig inte om hur det går för oss andra?
   
  Studera inläggets diagram och kommentera det istället!

 39. Gunbo

  Björn #36,
  ”Pratet om global uppvärmning invaggar politiker i olika delar av norra halvklotet, att strunta i att planera för kalla vintrar.”
  Ja, det håller jag med om men det beror på att politiker i olika delar av norra halvklotet har samma missuppfattning som du om vad global uppvärmning innebär. Det finns flera ”propagandister” som är skyldiga till den här beklagliga missuppfattningen.

 40. Gunbo

  Börje S #35,
  Det är inte mina rekord utan 19 länders officiella rekord.

 41. Gunnar Strandell

  Gunbo #39
  Jag citerar:
  ”Det finns flera ”propagandister” som är skyldiga till den här beklagliga missuppfattningen”
  Och hävdar att DU är en av dem!

 42. Labbibia

  Här är gåtans lösning, det här är vad som bestämmer den globala temperaturen, förutom Solen då förstås!
  http://www.youtube.com/watch?v=fd_nopTFuZA

 43. Staffan

  Värme-rekorden i USA:s 50 delstater listas i World Almanac 2013 (sid 332):
  1890-t   1
  1900-t   0
  1910-t   6
  1920-t   2
  1930-t   22
  1940-t   0
  1950-t   5
  1960-t   1
  1970-t   2
  1980-t   4
  1990-t   6
  2000-t   1  (49ºC 15 juli 2006 i Fort Pierre, S.D.)
  Allra varmast var det den 19 juli 1913 i Kalifornien — +57ºC i Greenland Ranch (passande namn!).
  Jag vet ju mycket väl att klimaträdslan hos er skrämda inte alls har med banala ting som grader Celsius att göra — nej, det gäller karbon-överskottet som nu kommer att få oss alla brinna upp.
  Likafullt tror jag den här listan har sitt intresse.  För en del av oss.

 44. Börje S.

  #36
   
  Metoffice´s floppar om Barbecuevintrar och deras tjatande om att ungar i framtiden aldrig skulle få se snö, det sista har ju vårt eget naturvårdsverk och frilansande meteorologer också ljugit friskt om.
   
  De som förväntas ha koll på väder och klimat har det således inte. Ska man vara hård så kan experterna på väder och vind, de statsanställda meteorologerna, bli en samhällsfara, ty deras expertutlåtande om kommande säsongs väderförhållanden leder, som du påpekar, alltför ofta till felaktiga förberedelseåtgärder.
   
  Det vore kanske bättre om de höll sig till prognoser gällande högst 10 dagar framåt, och på förfrågan om hur det kommer att bli i framtiden uppriktigt svarade: ”Hörrudu, det har vi verkligen ingen aning om”.

 45. Börje S.

  #43 Staffan
   
  Tack! Sätter Gunbos jagande efter värmerekord i rätt belysning.

 46. Gunbo

  Börje S #37,
  ”Russia is enduring its harshest winter in over 70 years, with temperatures plunging as low as -50 degrees Celsius.”
  Det ryska köldrekordet är från 1978 då temperaturen mättes till 58,1 i Ust’Shuchgor. Så Jo Nova är ute och cyklar. Sen ojar hon sig över att:
  ”The Moscow region saw temperatures of -17 to -18 degrees Celsius on Wednesday.”
  Så gott som varje vinter har Moskva temperaturer under -20 grader under någon period. De har ett inlandsklimat som du kanske vet.
   
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/Temperature_extremes#Cold

 47. Gunnar Strandell

  Staffan #43
  Tack för den!
  Jag uppskattar ditt sätt att ta ned diskussionen till jorden igen efter  utsvävningar i tid och rum, samtidigt som du redovisar din övertygelse och sakligt för fram fakta som får mig att tänka en gång till.
  Särskilt gillar jag att du följer en del av vad som händer lokalt och nationellt i USA, som jag helt skulle missa annars.
  Jag hoppas att du fortätter och önskar dig en God Jul!

 48. Gunnar Strandell #33,

   

  Om man får tro bildtexten till figuren, dvs. figur 1.4 i utkastet till IPCC-rapporten, kapitel 1, så anger felstaplarna konfidensintervallet för HadCRUT4 med 90% konfidensgrad. Varför det är så framgår inte av bildtexten.

   

  I dataserien för HadCRUT4 som jag har använt för egna diagram här på TCS så får man konfidensintervallen med 95% konfidensgrad och då skall felstapeln bli knappt 0,2 °C. Detta verkar faktiskt stämma med felstaplarna i figuren. Det kan kanske vara så att man helt enkelt har skrivit fel i bildtexten, det är ju ännu bara ett utkast.

   

  Ofta tar man ju ±dubbla standardeviationen för att få konfidensgränserna med 95% konfidensgrad. Men om man i HadCRUT4 har gjort precis så vet jag inte. Standarddeviationen varierar i varje fall från år till år om än inte så mycket.

   

 49. Björn

  Gunbo [39]; Jag tror att det är du som missuppfattar det här med ”global uppvärmning”. Uppvärmningen minskar när energin minskar och den ökar när energin ökar. Just nu minskar energitillförseln från solen och därmed har vi inte längre en global uppvärmning, utan en början till en global nedkylning.  

 50. Gunbo

  Börje S #45,
  Det är inte jag som jagar några rekord. Rekorden är empiriska observationer i olika länder.
  ”The year 2010 was globally the warmest since records began in the late 1800s, with 19 countries setting new national temperature highs. Five of these were Arab countries, including Kuwait, which set a new record at 52.6 °C in 2010, only to be followed by 53.5 °C in 2011.”
  http://www.wri.org/publication/connection-between-climate-change-and-recent-extreme-weather-events

 51. Gunbo

  Staffan #43,
  Men USA är inte hela världen – bara ca 2 % om jag minns rätt!

 52. Gunbo

  Gunnar Strandell #38,
  ”Jag är rädd för att du bidrar till att skapa åtlöje över AGW när du hävdar att det kommer att leda till att ”Vädret varierar som det alltid har gjort”.”
   
  Du glömde kanske att jag skrev: ”Men värmeböljorna blir varmare och de extrema köldknäpparna blir färre vilket visat sig under det senaste decenniet.”
   

 53. Gunbo

  Björn #49,
  ”Uppvärmningen minskar när energin minskar och den ökar när energin ökar. Just nu minskar energitillförseln från solen och därmed har vi inte längre en global uppvärmning, utan en början till en global nedkylning.”
   
  Det kan mycket väl vara så som du säger. År 2010 hade vi en medelstark El Niño samtidigt som solaktiviteten var mycket låg men trots det var det ett rekordår när det gäller temperatur. Hur förklarar vi det? Om solen fortsätter vara inaktiv kan det naturligtvis påverka temperaturen framöver. Den som lever får se.

 54. Även om solaktivitet genereelt är låg,så innebär kraftiga soleruptioner ökad värme på Jorden,som exempel den tidiga våren i Mars och värmen i USA under Juli-Augusti för att ta de senaste året.
  ALI.K.
   

 55. EL Nino är celler av moln bildas ihop till superceller över hav(Stilla havet). Detta är fortfarande mysterier av bildandet av dessa enorma energier.
  ALI.K.

 56. Gunbo..det är ju märkligt att ni inte lyckas skapa fler rekord med mätstationer med asfalt runt eller framför utblåset på en resturang…jag antar att om alla alarmister sprider ut sig jämt över jordens köldhål och värmespots och rapporterar varje kvart så kan vi få hur många nya rekord som helst..det enda som närmar sig empiri är väl de sexton åren av ingen global uppvärmning..men det är väl ointressant i ljuset av alla rekord ?

 57. En spekulation kring dessa EL Ninon kan vara starka temperatur kontraster,som exempel på låga temperaturer kring året 1995-1996, därefter en kraftig höjning av temperatur,som sagt en fri spekulation endast,att Solen spelar sin roll här är trolig.
  ALI.K.

 58. Dags att gå ut och mäta temperaturer kring MC Donald,Max ochBurger KINg,som lämpliga objekt för rekord värme.
  ALI.K.

 59. WUWT gjorde flera tempundersökningar i USA,ja resultatet blev ganska avslöjande,flera mätstationer var sagt mycket underliga  resultat med tempen.
  ALI.K.

 60. När Jorden blir kallare långsamt och plötsliga eruptioner från Solen generenas får man anta kraftiga stormar bildas,under Maunderminimum bildades mycket starka stormar,finns som datan frånden tiden.
  Spencer har även påtalat detta med kontraster av temperatur som orsaker.
  ALI.K.

 61. Gunbo

  Hans H #56,
  ”Gunbo..det är ju märkligt att ni inte lyckas skapa fler rekord med mätstationer med asfalt runt eller framför utblåset på en resturang…”
   
  Här är några av de orter som innehar temperaturrrekord:
   
  Midale, Saskatchewan.The population of Midale is 562.
  Tshabong or Tsabong  is located in the Kalahari Desert. The population was 7,869 in 2011 census.[1]
  Chuping is a small town in Malaysia.
  Sadovo is a small town in central Bulgaria. The population as of 2006 is 2,551.
  Djúpivogur is a small town and municipality located on a peninsula in eastern Iceland. As of 2011, it has a population of 352.
   

 62. EL NINON 1998 var mycket stark,liknande värden endast kring 30-talet.men temperaturen sjönk mycket kraftigt åren 1999-2000,EL Nino under 2010 var även mycket varm med höga temperaturer,det tvistades om detta var rekord mer än året 1998,men den var inte så mycket efter 1998 års EL NINO.
  Men inte mycket att försöka spekulera kring orsaker av dessa fenomen på Jorden,kunskaper saknas mycket av ännu.
  ALI.K.

 63. Gunbo….16 år…köldhål o hotspots…snart hävdar du väl att Bergen är regnigt och Himalaya högt oxå ? Det är till att inte vilja se något alls ..

 64. Gunbo

  ALI.K,
  Mycket riktigt är mätserierna oense om vilket år som var varmast, 1998 eller 2010.
  Roy Spencer skrev på sin blogg:
  WHO WINS THE RACE FOR WARMEST YEAR?

  As far as the race for warmest year goes, 1998 (+0.424 deg. C) barely edged out 2010 (+0.411 deg. C), but the difference (0.01 deg. C) is nowhere near statistically significant.

 65. Detta är ett typiskt utfall av ihopblandning av klimat och väder,somger hotspots eller kyla av lokalt slag.
  ALI.K.

 66. AOH

  http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/ar5-ipcc-entwurf-vs-rahmstorf-manipulationen/
  Till alla AGW-barn.
  Klicka på jultomten Rahmstorf video så får ni se en fin saga. Lägg särskilt märke till PIK:s gedigna arbete med modeller hur globens temperaur kommer att vara 2093

 67. Gunbo

  Hans H,
  Jag påstår ingenstans att CO2 är orsaken till temperaturrekorden! Men jag blir irriterad över att folk försöker förneka att det t ex 2010 slogs fler värmerekord än tidigare. Vi måste väl för bövelen erkänna fakta och ta reda på orsaken!

 68. Jag minns detta med Roy Spencer,men kul var detta Race 98-2010.De tvistade så det ’osade’omkring detta med El Nino,men dessa krafter i naturen är intressanta och försöka förstå mer av.
  ALI.K.
   

 69. Staffan Lindström

   { 22.12.12 at 01:55 }
  Gunbo, kollat längden på dessa stationers serier?? F. ö Staffan [utan Lindström…] så var väl 1930-talet i USA med ca 10 köldrekord det ”hårdaste” köldrekorddecenniet men bara ca 40 procent av delstatsvärmerekorden…

 70. Såg idag efter domedagen .att nästa domedag blir den 27 Okt år 2027,tittar man närmare så ser man mystiken uppstår av dome-dagar med lek av siffrors mystika samband.Den västerländska typiska mystik kring Maya kulturen är en ren¨misstolkning av dessa astronomiska observationer som var långt mer intelligenta än vi anar,någon undergångsfilosofi är den inte trolig som,ren missförstånd av dess kultur enbart.
  ALI.K.
  ALI.K.

 71. Tittar man på temperaturer kring max och min så blir dessa störst.kraftigt maximum med medföljande kraftigt minimum,dessa spikar följer varandra ofta,det tyder på Solen som ger dessa bidrag av kraftig energi.
  ALI.K.

 72. Börje S.

  Gunbo
   
  Jaja, du kör ditt AGWrace, precis som så många andra.
   
  Jag har nu ställt en diagnos. Eftersom det är jul och allting är den gratis! Att få förmånen att utan tanke på återgäldning ge på detta vis skapar lyckorus långt in i själen.
   
  Historien visar att många människor tenderar att fästa sig vid tankar på undergången, och därvid hålla fast vid dem som ett slags psykologisk livboj. Harmen över insikten om det egna framtida utslocknandet leder till ett slags hämnd i tankarna:
   
  ”Sanna mina ord, hela skiten kommer att gå åt luften och det med en sjujä-a smäll. Haha, fick dom!”. Sådana tanker lindrar sannolikt upprördheten över det egna framtida existensupphörandet.
   
  Ett symptom på missriktad kärlek till av lömska typer utmålade apokalypser av diverse slag är är att den som drabbats reagerar med stark aggressivitet gentemot allt och alla som med allt för övertygande fakta försöker leda den drabbade in på andra, konstruktivare tankebanor. Utmärkta exempel på detta symptom kan man finna i stor mängd på den av affärsföretaget i miljöhot, föreningen Greenpeace startade ”ideella” föreningen Föräldravrålets hemsida:
  http://www.facebook.com/Foraldravralet
   
  Nåväl, nu när vi kunnat konstatera att du är drabbad, men inte bara du, så förtvivla icke! Jag erbjuder bot, också den helt gratis!
  Läs långsamt igenom nedanstående satser. Blunda inte som du tidigare gjort, när liknande fakta utan föregående varning kommit inom ditt synhåll. Öppna i stället ögonen och läs och ge dig tid att låta innebörden sjunka in ordentligt!
   
  • Ingen temphöjning under 2000-talet TROTS ökande CO2-halter
   
  • NOAA har skruvat ner skattningen av havsnivåehöjningen till 1,6mm/år ±0,8
   
  • Ingen nämnvärd ökning av atmosfärens halt av vattenånga
   
  • Ej heller någon nämnvärd ökning av havstemperaturerna
   
  • Någon nämnvärd minskning av PH-värdena i haven har jag inte sett till
   
  • Vad mer? Ökning av väderrelaterade katastrofer? Nej.
   
  • Ökenspridning? Nej, tvärtom.
   
  • Försvinner himalyas glaciärer ut i det blå? Nej, tvärtom.
   
  • 100 millioner klimatflyktingar? Verkar inte så.
   
  – Men, förresten, det finns faktiskt en alldeles särskild sort, klimatflyktingar i vår omedelbara närhet! Det är skattefinansierade resenärer flyende det bistra klimatet i vårt land till ljuvliga bad och knarkparadis som såsom Bali, Durban, Cançun och Doha. De åker visst dit årligen för att rädda världen på något sätt, så vi ska kanske tacka dem för deras slit för att säkra allas vår existens. de är dock inte 100 millioner till antalet, inte vad jag vet i alla fall.
   
  Sådär, nu är behandlingen klar.
   
  Du blundade väl inte? Nej, naturligtvis inte.
   
  OK! Svara ärligt nu:
   
  Var, VAR finns den globala värmekatastrofen? Ser du den? Har du tittat bakom dig? Ovanför? I badrummet? I trädgården? Ingenting där? Jamen då så:
   
  Den är borta!! Apokalypsspöket är icke mera! Det har gått till de sälla jaktmarkerna, ställt ut skorna, tagit ner skylten, upplösts till osynlig blå rök!
   
  ”Var i hela friden tog värmekatastrofen vägen”, kanske du med en känsla av saknad undrar nu. Och det är sant: i förstone kan den botade känna sig övergiven, ty tron på den framtida värmeapokalypsen har bildat det svajiga golvet i tillvaron under alltför lång tid. Men det går snabbt över, ty nu har du som botad äntligen hittat tillbaka till verklighetens stabila grund och kan fröjdas hej vilt över tillvaron när så är påkallat! Sådant nöje kunde du inte tillåta dig på den tiden när världen ändå skulle gå under ”om inte morgon så om 10 eller 50 år hoppas jag”.
   
  Så återstår bara att komma ut bland folk och fä och tydligt klargöra för dem att du för alltid befriat dig från klimathotsreligionens blytunga ok! 
   
  Du kommer att känna dig lätt om axlarna, du kommer att räta på ryggen och du kommer att kunna ta itu med dina dagliga göromål med mycket större entusiasm och glädje än du någonsin kunnat sedan den dag du föll för de elaka apokalypsherrarnas dunkla frestelser!
   
  Grattis till ditt nya fruktanslösa liv!
   
  PS Du behöver inte tacka mig! DS

 73. Våra s.k varma vintrar i Skandinavien  kan också bli flera år i rad,där har vi NordAtlantiska strömmar med även Jetströmmar somärl långvarliga och förmodligen ganska komplexa förhållanden som  bildar dessa,Azorerna brukar ofta ge varma luftströmmar som är långvarliga över U.K och Skandinavien med milt väder ofta med samband med regn eller slask snö.,kylan har vi öster och nordmed perioder där imellan med några veckor av växling.
  ALI.K.

 74. Det västerländska synen med undertryckande av aggressivitet blir resultatet ’apokalypsen av hot’ den ena sidan  en naturligventil för vårt mentala tillstånd av jämvikt,alldeles riktigt som Börje S, beskriver bra.
  ALI.K.

 75. Gunbo

  Börje S,
  Jag fruktar inget! Inte ens döden. Men så länge jag lever vill jag ta reda på sanningen.

 76. Börje S.

  #75
   
  ”Jag fruktar inte döden”
   
  Jasså, inte det?

 77. Börje S.

  #70
   
  Intressant i sammanhanget är hur domedagar och Jesuskommersnartärduredo-datum räknats fram. Milleniehotet år 1000, vår tideräkning, förutsätter ju att den Gud som skulle dra i gång förstörandet av världen precis som prästerskapet dåförtiden räknade med 10 som bas.
   
  Sannolikt har även Jehovas Vittnen också varit övertygade om att Gudens sätt att räkna var samma som deras eget, när de klurat ut att jorden skulle gå under 1914. Nu gick jorden inte under just då, mycket besvikna blev de, men skam den som ger sig, de fortsatte att räkna, ständigt misstagande sig. Sista gången var 1975 tror jag. Då uppmanades medlemmarna att ställa in sina canceroperationer, sälja sina gårdar, för NU skulle det verkligen bli som utlovats. 
   
  ”F-n också, blev det ingenting den här gången heller” grät de besviket och lomade hem till gården som tyvärr inte var deras längre.
   
  Det verkar som om gudomar inte bryr sig mycket om vilket sätt att räkna de apokalypstörstande tillbedjarna använder sig av.
   
  JV:s envisa återkommande till den stundande apokalypsen liknar mycket historiken kring de återkommande klimatlarmen! Vi går förmodligen mot ett skifte: Istidslarmen kommer tillbaka, men ”denna gången är det på riktigt!”
   
  Sumererna och Babylonierna hade 6, 8 och 12 som bas beroende på vad som skulle räknas ( om jag inte minns fel). Deras gudomar skulle sålunda komma fram till att de skulle rasera sitt skapade verk på helt andra typer av jämna tal.   Förresten hade de ingen nolla att laborera med.
   
  Det skulle vara intressant om någon som läst på bättre än jag kunde rätta felen och fylla i luckorna i mitt resonemang och ge en sammanfattning om de historiska sätten att räkna! (Tackar på förhand!) 

 78. Slabadang

  Det här är kul!
   
  De har verkligen ingenting att komma med! Matt Ridleys artikel tog skruv och förnekarligan drog ut med trubbigt svärd! Värmen finns i djuphaaaaaavet sörru!No its dead … this perrot is dead!! Aeroslerna  sörru aerosolerna ….
  http://mediamatters.org/blog/2012/12/20/wsjs-climate-dynamite-is-a-dud/191923
   
  Det e så pinsamt så man kan knappt läsa  SkS med sina 0.0002 c i grafen vilken junkscience.

 79. Åja Gunbo
   
  ” så länge jag lever vill jag ta reda på sanningen”
   
  För att ’vilja ta reda på sanningen’ ägnar du dock en ansenlig mängd av din möda på att undvika den till varje pris, och att försöka upprätthålla diverse önsketönkta föreställningar och försvara dessa mot just sanningssökande och sanningen …
   
  Har du fö noterat att allt fler ser dig öppet som an AGW peopagandist?

 80. Staffan

  USA:s köldrekord per delstat är väl också av visst intresse:
  1890-t   4
  1900-t   5
  1910-t   4
  1920-t   –
  1930-t   9
  1940-t   4
  1950-t   2
  1960-t   5
  1970-t   4
  1980-t   6   ( CO MA NE NC SC VI )
  1990-t   6   ( IL  IN  IA  KY  MN  WI )
  2000-t   1   ( Maine -46ºC,  16/1-2009 )
  Absoluta köldrekordet är -62ºC från Alaska (23/1-1971), och sedan -57ºC från Montana (20/1-1954).  (World Almanac 2013, sid 332)

 81. Staffan

  Temperaturkarta för Ryssland och ”Norra Asien” finns här (22 dec kl 04):
  http://www.wunderground.com/maps/as/2xTemperature.html
  ”Select location” (världsdel) finns i högerkanten.
  Kallast är det enligt kartan NV om Bajkalsjön.  Söker man på orter verkar det inte stämma.
  Men i Yakutsk, ett köldhål i NÖ Sibirien, lär det vara -45ºC idag.
  http://www.wunderground.com/q/zmw:00000.1.24959
  Kylan (-20ºC eller mer) når ner i Indien!  Och i väster till Finland.

 82. Slabadang

  Tänk va länge!
  De kunde sitta där helt ostörda inom IPCC och koka ihop vad som helst. Ingen var intresserad av att granska vad de hävdade förr ens de började slafsa på med Al Gore smörjan. De hade inte riktigt tänkt till om vila effekter det skulle få för intresset av att granska deras ”vetenskap” och de togs uppenbarligen helt på sängen och att stänga dassdörren så att lukten inte skulle sprida sig blev den enda möjliga lösningen.
  ”Titta INTE …, allt är så bra så … tusentals forskare är helt överens …. allt är peer reviewat … vetenskapen är fastställd … finns ingenting att ifrågasätta eller som är tveksamt”.
  Sen visade det sig att allt var precis tvärtom spiksoppan så tunn att den kan säljas som vatten på flaska. Den kritiska granskningen har varit suverän och förnekarna av co2 hypotesens sammanbrott ser allt löjligare ut och argumenten allt märkligare och vetenskapsfrånvända. Förnekare! Sa han som va att!
  Segerns sötma och hånflinet går upp till öronsnibbarna när man nu konfronterar dessa numer mycket snabbpratande nervösa sakerna som förtvivlat försöker återanvända sin numer pulveriserade auktoritet och det funkar inte så bra för tex bergström på SMHI,när man snabbt istället glider in på frågan om skadeståndsansvar om man uteslutit viktiga fakta såsom att datat om havsnivåökningen ungefär är fel med 100% som är inlagda i ”modellerna” som utgör underlaget för scenarierna .. en seriös rådgivare ser väl till att beslutsfattarna och kunderna  får ta del av en sån felaktighet? Att veta om det men förtiga inför kunderna kan väl knappast vara lagligt Bergström ? Eller är det här representativt för hur ni jobbar på SMHI ni skiter liksom i kvalitén på era produkter? Kunderna får upptäcka själva?
  Man känner verkligen att man ÄGER alla argumenten idag och går inte på någon ”kolla en pippi” ens från våra största klimatgurus man har avsynat vartenda argument och för dem är en debatt med en påläst skeptiker rena förödmjukelsen, de vinner inte en enda poäng längre har inte ett enda argument som håller nåt CAGW under armarna. De har gjort bort sig så det skriker om det!! Snömoset har smält redan!

 83. Staffan

  Kajana, Finland   -29ºC  nu kl 0830 lokal tid.
  ”Aktuella råd:  Extreme low temperature:  Kajanaland (Kainuu): Den stränga kölden kan under det närmaste dygnet förorsaka hälsobesvär hos riskgrupper. (Varningen gäller upp till 24 timmar enligt den högsta nivån.)”
  http://www.wunderground.com/q/zmw:00000.1.02897
  Du hittar Kajaani i centrala Finland, SÖ om Uleåborg.

 84. Christopher E

  Gunbo #67
   
  ”Men jag blir irriterad över att folk försöker förneka att det t ex 2010 slogs fler värmerekord än tidigare. Vi måste väl för bövelen erkänna fakta och ta reda på orsaken!”
   
  Jag vill fortfarande hävda att du tänker fel här. Det slogs inte fler värmerekord jämfört med tidigare, utan de flesta värmerekorden ligger i slutet av en (numera mycket svagt) uppåtgående värmekurva. Du hade fått en liknande statistisk effekt om du avbrutit din rekordserie tidigare. Du försöker få det till att uppvärmningen 2010 var mer dramatisk än tidigare.
   
  I själva verket är uppvärmningen sedan ett drygt decennium så långsam att lokala effekter runt termometrarna får större betydelse. Du upprepar också ovan misstaget att tro att värmeö-effekter är begränsade till storstäder. Vet du förresten att när man övergick till automatisk avläsning och därmed slutade vädra väderskåpet vid varje avläsning ger bara det en uppvärmning på tiondelar av en grad varma dagar?
   
  Det intressanta att utreda är väl ändå varför uppvärmningen saktat in så mycket globalt, när alla förståsigpåare hade ”konsensus” om att den skulle accelererat.

 85. Gunbo

  Christopher #84,
  ”Det slogs inte fler värmerekord jämfört med tidigare, utan de flesta värmerekorden ligger i slutet av en (numera mycket svagt) uppåtgående värmekurva.”
  Där tror jag det är du som tänker fel. Från 2011 finns det bara 4 värmerekord. Varför var de inte fler än under 2010 om din teori stämmer?
  Att 2000-talet räknade in 21 värmerekord beror ju på att det årtiondet var det varmaste sedan vi började mäta temperaturer.

 86. Gunbo

  Staffan #83,
  När jag ännu bodde i Finland, utanför Helsingfors, hade vi en vinter på 80-talet flera dygn med temperaturer på -35 till -39. Elförsörjningen kraschade en natt och på två timmar sjönk innetemperaturen till +8 grader. Då var paniken nära. Att Kajana i norra Finland har -29 är ingen sensation.  

 87. .. samt att förtvivlat försöka få det till att ’sanningen’ är ngt visst, ngt som passar den egna storyn. Som tex att ’amerikanska industrin bedriver kampanjer mot klimatforskningen’
   
  Bara söka efter sanningen var ordet ..
   
  🙂

 88. Gunbo…kan du överhuvudtaget tänka dig att nån är intresserad av att det slås rekord ? Kanske samma folk som pillar i mätdata sen gammalt ? Kan du föreställa dig ett tillstånd med politisk vetenskap ? Historien är full av sådana. Finns det starka motiv finns det folk till allt. Jag kan i vart fall lova dig att klimatprofitörerna inte är intresserade av fakta som motsäger uppvärmning och extremväder…fakta..ja man kan ju hoppas att de flesta fakta inte genomgått saneringspatruller…det tar hur somhelst mer tid att utreda brottet än att begå det.

 89. Börje S.

  #86
  I själva verket är – 29ºC rätt varmt. Varje gång det var -29 brukade vi ta av oss kläderna när vi gick till affärn för att köpa glass att svalka oss med. 

 90. Gunbo

  Jonas #79,
  Läs min kommentar #100 i tråden ”I morgon tar det slut!”, speciellt detta: ”Om de flesta av oss försöker inta en ödmjuk hållning inför verklighetens komplexitet, vet konspirationsteoretikerna å andra sidan exakt hur sakernas tillstånd ligger till.” så kanske du fattar var jag står och varför jag inte sväljer alla era ”sanningar”.
   

 91. Gunbo

  Börje S #89,
  :-D!!!!

 92. Gunbo

  Hans H #88,
  ”Gunbo…kan du överhuvudtaget tänka dig att nån är intresserad av att det slås rekord ?”
  Nej, jag förstår att man inte är intresserad om rekorden pekar på något man förnekar eller inte vill kännas vid. 🙂
  Jag ger dig samma råd som Jonas: Läs min kommentar #100 i tråden ”I morgon tar det slut!”

 93. Björn

  Gunbo [86]; Detta borde väl stämma till eftertanke. Solens magnetiska aktivitet är bevisligen avtagande och jag upprepar som tidigare: Vi kan väl inte bara tro att detta inte har någon betydelse? Ett liknande Maunder- eller ett Daltons minimum, kräver planering för mer och säker energitillgång.

 94. Gunbo

  Björn #93,
  Jag har tidigare själv påpekat solens låga aktivitet och vad det kan få för konsekvenser. Och visst behöver vi tillgång till energi! Min upplevelse i Finland som jag skrev om i #86 klargjorde för mig hur viktigt det är att ha en pålitlig energitillgång. Jag håller med Lennart Bengtsson i de här frågorna. Men jag anser att vi behöver hitta nya energikällor så snart som möjligt. 

 95. Björn

  Gunbo [94]; En ny energikälla kan vara kall fusion eller som det också kallas, E-cat och LENR. Det märkliga i debatten om global uppvärmning är att ingen framhåller att ny teknik kommer att minska på CO2- emissionen. Efter bara ytterligare 50 års utveckling kanske det mesta av förbränning är borta. Bedrägligt nog finns detta inte med i klimatforskarnas prognoser, vilket ytterligare understryker bedrägeriet. Självklart vill man att trendlinjerna skall peka mot himlen.

 96. Gunbo

  Björn #95,
  I måndags fanns det ett längre inslag om E-cat och Rossi i Vetenskapens värld. Mycket intressant! Men det framkom att det nog inte handlar om fusion utan någon annan värmealstrande process.
   
  ”Det märkliga i debatten om global uppvärmning är att ingen framhåller att ny teknik kommer att minska på CO2- emissionen.”
   
  Än så länge är ju den nya tekniken bara på spekulationsstadiet liksom det är spekulation att temperaturen kommer att skena. Men vi får hoppas att klimatdebatten påskyndar utvecklandet av den nya tekniken.
   
   

 97. Thomas P

  Björn #95 ”Bedrägligt nog finns detta inte med i klimatforskarnas prognoser,”
   
  Det är en av anledningarna till att man har med flera olika scenarier mer kraftigt varierande utsläpp.
   

 98. Björn

  Thomas P [97]; Då borde kurvorna snarare plana ut, men de divergerar uppåt i stället. Du kan nog inte finna ett ord om teknikutvecklingen för då om man skulle ta hänsyn till denna, skulle inte prognoserna se ut som de gör. Det som du påstår är därför inte trovärdigt.

 99. Gunbo ..
   
  De som vill prångla ut ’sanningar’ om vad ’vår sida’ säger har tidigare varit ganska lyckosamma. Och mycket av ditt ’sanningssökande’ verkar gå ut på att vidmakthålla sådan tro … med blind sturighet emellanåt.
   
  Jag ser väldigt lite ödmjukhet i denna utspridda längtan att få bibehålla sina fördomar och tro på konspirationer ..
   
  PS Ditt #100 var ju bara ett inklippt citat, varför skall jag läsa andras texter för att förstå dig? Var det ytterligare ett försök att hitta texter som gödde ditt önsketänkande och dina fördomar?

 100. Thomas P

  Björn #98 I några av scenarierna fortsätter utsläppen uppåt, i andra sjunker de istället:
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-10-26.html
  Hör du till gruppen som kritiserar IPCC:s rapport utan att bry dig om att titta i den?

 101. Christopher E

  Gunbo #85
   
  ”Där tror jag det är du som tänker fel. Från 2011 finns det bara 4 värmerekord. Varför var de inte fler än under 2010 om din teori stämmer?
  Att 2000-talet räknade in 21 värmerekord beror ju på att det årtiondet var det varmaste sedan vi började mäta temperaturer.”
   
  Inget konstigt med det. 2010 var ett El Nino-år. Det var ingen uppvärming till 2011. Fortsätter en långsam uppvärmning kommer ”rekordklumpen” naturligtvis flytta framåt också. Men jag hoppas du förstår att det inte säger något om hastigheten på uppvärmningen.
   
  Jag tror fortfarande inte du förstår vad din statistik betyder. Vad vill du visa? Att det blivit varmare under den tid vi haft termometrar? Jaha, är inte det en väldigt öppen dörr att slå in? Vilka säger emot det?
   
  Eftersom vi började mäta temperaturer i uppförsbacke från Lilla Istiden vore allt annat än många rekord nära slutet av serien märkligt.
   
  Observera dock att även i en hypotetisk och osannolik situation med ingen klimatförändring alls kommer det ändå att slås rekord årligen, mest värmerekord.

 102. Gunbo

  Jonas,
  Det fanns en anledning till att jag citerade artikeln. Om du hade läst min kommentar skulle du ha insett det. Jag skrev:
  ”Artikeln tar också upp ett annat fenomen som jag tycker är tydligt uttryckt av en del kommentatorer här på TCS:”

 103. Gunbo

  Christopher #101,
   
  ”Fortsätter en långsam uppvärmning kommer ”rekordklumpen” naturligtvis flytta framåt också. Men jag hoppas du förstår att det inte säger något om hastigheten på uppvärmningen.”
  Ja, klart att det blir nya värmerekord om temperaturen fortsätter att stiga. Det fanns säkert fler värmerekord under super-El Niño-året 1998 som har slagits senare, speciellt 2010.  Och jag fattar också att det inte är ett mått på hastigheten i uppvärmningen.
   
  Det enda man kan utläsa ur den här statistiken är att det förekommit varmare värmeböljor under 2000-talet i många områden i världen. 

 104. Inge

  Apropå IPCC:s scenarier:
  http://notrickszone.com/2012/12/22/first-charts-of-ipcc-5-ar-completely-refute-the-alarmist-scenarios-of-master-curve-designer-stefan-rahmstorf/
  fast i AR5.

 105. Inge

  Förra perioden när PDO var negativ (1940-1970) så sjönk temperaturen ca 0,2 grader. Hittills i denna negativa period har den hållit sig konstant. Kanhända det beror på växthuseffekten att den inte sjunkit nu? Jag tycker det kan vara rimligt.

 106. Gunbo
  Det är normat inte så svårt att förstå vad du önskar. Vad jag påpekar är ditt ofta proklamerade ’sanningssökande’ inte är torvärdigt, och ofta är väldigt ihåligt …
   
  Att du söker texter på nätet som säger det du vill höra/läsa känner vi väl till. Vad som påpekas är snarare hur du hanterar när sådant du ’vill’ skall vara så inte bara annamas i tro utan kritiseras, utmanas, eller belägg efterfrågas. Då brukar ditt ’sanningssökande’ snabbt övergå i motsatsen ..
  Alltså generellt när du dessutom skall argumentera för dina uppfattningar, och skall göra det själv, och ffa även med lätt fläkt i motvind …
   
  Som jag sa tex ditt ’amerikanska industrin bedriver kampanjer mot klimatforskningen’
   
  Både viljan att tro på sådant, och hanterandet av kritik eller bara nyansering av påståendet hade ytterst lite med ’sanningssökande’ att göra ..
   
  Samt att detta syns allt tydligare och för allt fler ..

 107. Håkan Sjögren

  Adolf Goering # 8 : Det är ju faktiskt så att CO2 inte har någon uppvärmande effekt alls, vilket betyder att IPCC:s prognoser  bör slängas åt råttorna. Men helt visst måsta antagna ”klimatkänsligheter reduceras rejält. De är noll! Mvh, Håkan.

 108. Gunnar Strandell

  Pehr Björnbom!
  När jag grunnade över diagrammet under dagens köande för att köpa julklappar slog det mig att Angela Merkel kanske sett det långt tidigare. Hon är ju naturvetare och har inga svårigheter att göra samma tolkningar som du.
   
  Då är det ju rationellt att ersätta kärnkraft med kol, som hävdats av några skribenter på TCS! 

 109. Björn

  Håkan Sjögren [107}; Kan det inte vara så att CO2 och H2O i gasform kan fördröja utstrålningen något, vilket inte är detsamma som att dessa gaser värmer. Men det som är märkligt, är att CO2 är inte flyktigt på samma sätt som H2O, men ändå blir det kallt vid klart väder på kvällen. Man kan då ställa sig frågan om det skulle vara ändå kallare om inte CO2 fanns. Men, om man nu skall tala om växthusgaser, så förefaller det vara så att H2O helt dominerar över CO2 vid fördröjning av IR-utsrålning. Det finns alltså fortfarande många frågetecken kring dessa gasers påverkan på vår upplevelse av temperatur och inte minst dessas förmåga att skapa konvektion i förhållande till andra gaser i lufthavet.

 110. tty

  Gunbo #45
   
  ””The year 2010 was globally the warmest since records began in the late 1800s, with 19 countries setting new national temperature highs. Five of these were Arab countries, including Kuwait, which set a new record at 52.6 °C in 2010, only to be followed by 53.5 °C in 2011.”
  Och hur många väderstationer fanns det i Kuwait i slutet av 1800-talet?
  När man startar en ny väderstation får man med 100% säkerhet ett värmerekord det första året, och sannolikheterna är rätt höga de närmast följande åren också.

 111. Håkan Sjögren

  Björn # 109 : Varken CO2 eller H2O i gasform är några ”växthusgase”r, så ingen av dem kan fördröja någon utstrålning. Om de vore ”växthusgaser skulle H2O domminera på grund av sin högre halt och sitt bredare absorptionsspektrum. Mvh, Håkan. 

 112. Gunbo

  tty #110,
  ”Och hur många väderstationer fanns det i Kuwait i slutet av 1800-talet?”
   
  Jo men visst, själv undrade jag i en annan tråd hur länge Swaziland haft officiella mätningar av temperatur. Men många andra länder som Kina, Ryssland, Finland eller Cypern har säkert haft mätningar sedan åtmnstone början av 1900-talet.
   

 113. Gunbo

  Jonas #106,
   
  ”Att du söker texter på nätet som säger det du vill höra/läsa känner vi väl till.”
   
  Den text jag citerade serverades av Tage Andersson så jag behövde inte leta. 😀
   
  ”Både viljan att tro på sådant, och hanterandet av kritik eller bara nyansering av påståendet hade ytterst lite med ‘sanningssökande’ att göra ..”
   
  Kan du ”översätta” detta till normal svenska?

 114. Pelle L

  Det är väl inte så svårt, Gunbo #113
   
  Antingen blåljuger du i det du skriver,
  eller också lever du i djupaste självförnekelse.
   
   
  Du påstår dig ju vara psykolog.
  Alla andra psykologer jag känner jobbar under handledning, ofta i form av gruppterapi, för att komma till rätta med sin egna tillkortakommanden och bli uppmärksammad på sina ”blinda fläckar”.
  Kort sagt utvecklas som tänkande och kännande människa.
   
  Detta gäller alltså inte dig?
   
  Du kanske skulle läsa om Carl Rogers?
   
  Du verkar har stelnat i din form och är helt opåverkbar.
  Är det kanske därför du mer och mer framstår som
  http://www.trafikskyltar.se/shop/assets/prod_images/pA12-EG-Nn.jpg
   
  God Jul för övrigt 😉

 115. Slabadang

  Gunbo!
   
  Skenskeptikern!

 116. Ulf L

  Håkan Sjögren#111
  Att CO2 absorberar och sedan omedelbart utsänder IRfotoner och därmed inte värmer upp atmosfären kan jag begripa. Men borde det inte leda till att utstrålningen av från jorden minskar eftersom en del av dessa IRfotoner återvänder till jordytan och lämnar tillbaks sin energi.
  Kort sagt kommer en atmosfär som innehåller CO2 att leda till att jordytan svalna långsammare än en utan CO2.
  Om inte, varför då?

 117. Gunbo

  Pelle L #114,
  ”Du verkar har stelnat i din form och är helt opåverkbar.”
  Opåverkbar? Jag låter mig inte påverkas av vad som helst och i synnerhet inte av sådana som säger sig veta hur saker och ting ligger till utan att verkligen göra det. 🙂
   
  God jul själv!

 118. Håkan Sjögren

  Ulf L # 116 : Du har helt rätt, men det är ju stor skillnad mellan att svalna långsammare och att värmas. En omtolkning av Kiel & Trenberts strålningsbalans visar att jordytan,förutom energi från solen  tar upp i molnen reflekterad strålning, som är mycket starkare än det lilla bidraget från CO2. Mvh, Håkan.

 119. Gunbo, när du försöker rädda myterna som finns och berättas på din sida håller du med precis raka motsatsen till ’sanningssökande’ ..
   
  (I vissa fall kan det tom betecknas ’lögn-försvarande’ .. även om du inte skall anklagas för sådant öppet, iom att du många ggr inte vet, inte vill veta, genom din brist på ’sanningssökande’ undvikit att ta reda på vad som är sant, vad som är propaganda, och av den senare vilken del är direkt lögn. Däremot ljuger du om att du ’bara vill söka sanningen’, du vill så väldigt mycket mer, medbetoning på vill. Bla hur du vill att det egentligen skall vara …)

 120. Ulf L

  Håkan Sjögren
  Aha. Nu förstår jag dina invändningar bättre
  Tack och God jul

 121. Där ser du Gunbo ..
   
  Du låter dig visst påverkas av folk som påstår sig veta hur det ligger till utan att göra det .. och argumenterar tom i försvar för de fördomar du snappat upp genom att tro på dem

 122. God Jul förresten Gunbo … det behöver även du!
   
  🙂

 123. Gunbo

  Jonas #119,
  ”och argumenterar tom i försvar för de fördomar du snappat upp genom att tro på dem.”
  Ha, ha! Vems fördomar är sannare?
  God jul till dig också
  önskar en snäll gammal farbror 😉
   
   

 124. Fördomar är domar man man fällt i förväg …
  Svårigheten (för många) är att vara medveten om detta .. att försvara fördomar utan att ha belägg, dvs att tro sig veta sådant man bara tror är ett typiskt sådant exempel . . .

 125. Jonas B1

  Håkan Sjögren,
  Du är en fascinerande kanonad av logiska kullerbyttor
  ” det är ju stor skillnad mellan att svalna långsammare och att värmas.”
  Svalna långsammare måste väl ändå uttryckas i W/m2 minskad avkylning (om det ska betyda något), vilket tenderar öka temperaturen på jordytan?
  ”är mycket starkare än det lilla bidraget från CO2” och
  ”co2 är ingen växthusgas”
  Hur går det ihop?

 126. Håkan Sjögren

  Jonas B1 : Det där med värme är lite lurigt. Värme är helt enkelt oordnad energi. Entropi, S, är ett mått på oordningen. Låt T vara den temperatur vid vilken energiöverföringen sker, dQ den överförda värmen och dS ändringen av entropin, så gäller dQ=TdS. Därför är det inte säkert att en tillförd värmemängd ökar temperaturen. Till exempel om Du tillför värme till is vid smälttemperaturen får Du vatten av den ordnade isen med samma temperatur som isen. Om Du fryser kan Du sätta på en värmekamin och tillföra oordnad energi i form av värme. Du kan ta en filt omkring Dig och uppleva att DU känner Dig varmare, men filten tillför Dig inte någon värme utan bromsar Din avkylning. Kaminen tillför värme i rummet medan filten gör att Du svalnar långsammare.
  För att en gas skall kunna kallas för växthusgas kräver jag att den skall kunna påverka temperaturen mätbart. Vi har i 16 år släppt ut mängder av koldioxid i atmosfären utan att den globala temperaturen ökat mätbart.  Alltså är inte den gasen någon växthusgas. Den kan kortvarigt absorbera en liten bråkdel av värmestrålningen från jordytan och eftersom molekylen roterar kommar hälften av strålningen träffa ytan utan att den tillför någon temperaturökning. Molekylen återbördar bara en del av ytans utstrålade energi. Vattendroppar och iskristaller i molnen kommer att, frekvensoberoende reflektera omkring en femtedel av planetytans utstrålade energi. Det lilla bidraget från koldioxiden blir som att spotta en törstig dalkarl i halsen. CO2 är ingen ”växthusgas”, då den inte värms upp och inte heller värmer upp omgivande luft och värmebidraget till marken är inte mätbart. QED
  Mvh, Håkan.