Nedkylning av klimatskräcken

Rolig undergångsbild
Den satiriska bilden skulle kunna föreställa en åldrad Johan Rockström år 2042. Ja i alla fall om man ska tro vad Nic Lewis menar i en intervju. Artikeln är skriven av Matt Ridley i Wall Street Journal, ”Cooling Down the Fears of Climate Change”.
Effekten av en fördubbling av koldioxid kan, enligt Nic Lewis, nu beräknas mycket säkrare baserat på observationer. Aerosoler har inte så stor kylande förmåga som man tidigare trott och bl a därför hamnar vi på en lägre klimatkänslighet än vad som exempelvis står i IPCCs senaste rapport (AR4).
En dubblering av CO2 kommer att leda till en uppvärmning på 1,6 – 1,7 grader C vilket är mycket lägre än den bästa uppskattningen i IPCCs rapport som är på 3 grader.
Den stora frågan är om de här beräkningarna med ett lägre resultat kommer att uppmärksammas och lyftas fram i IPCCs nästa sammanställning över forskningsläget eller inte?  Många klimatmodeller har tydligen en förhöjd halt av vattenånga mer eller mindre inbyggt i systemet. Justeras inte detta riskerar forskarna att få fortsatt höga uppskattningar av klimatkänsligheten som inte stämmer med observationerna.
Skulle de justera ner klimatkänsligheten i nästa rapport från IPCC så blir kanske några besvikna men har man gjort klimathotet till sin livsuppgift så är det kanske inte så konstigt.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lena K.
  >blir kanske några besvikna
  Mer än så. Blir inte intervjuade, taskigare lön, inga föreläsningar, inga uppdrag, inga TV-soffor.
  Hårt slag.  Rättvist.

 2. Mikael

  Tror inte att en fördubbling av koldioxen ger en ökning av tempen med 1.5 grader. Värmen upp i atmosfären sköts av vattenångan via solens intensitet, dvs fotoner per sekund som når Jordytan. Koldioxiden, likt andra partiklar i luften, är bara i vägen  då fotonerna ska förånga vattnet. Dvs ju mera koldioxid vi får i atmosfären ju mer avkylning kommer att ske. Men effekten är så liten att den kanske är försumbar. Den enda växthuseffekt som hittills har observerats är att växter växer bättre i den mera koldioxidrika världen. Detta är en grön revolution till gagn för Jordens hela befolkning.

 3. Ann L-H

  Lena, vet du om en förhöjd halt av vattenånga fortfarande är med och spökar i de 1,6-1,7 graderna? Det har ju figurerat andra och betydligt lägre uppskattningar också.

 4. Labbibia

  Nej knappast!
  Vi har ju just genom Världsbankens ”klimatrapport” fått en förhandstitt i hur klimathotsetablissemanget kommer att jobba i framtiden. När inte längre IPCC kan leverera tillräckligt skräckinjagande framtidsprofetior, vänder man sig till någon annan.
  Det här är  en religion, de byter bara ut profeterna då och då, men grunden i religionen är densamma. ”Det går åt h-vete i allafall” 😀
  http://www.youtube.com/watch?v=JQX4NPUAonI

 5. Håkan R

  Tveksamt om det går att utvinna tillräckligt med naturgas, kol och råolja för att åstadkomma en fördubbling av CO2 halten från dagens nivåer, det förutsätter nog att utvinning av metanhydrat från havsbotten blir möjligt.

 6. Pelle L

  Lena Krantz,
   
  bra artikel, och en hysterisk rolig illustration av besvikelsen i klimathotar/alarmist-gänget!
   
   
  Men en sak vänder jag mig emot (och jag tror att du tål lite kritik):
  Du har förletts att använda tidningarnas skrivsätt, och därmed också tänkesätt, genom att hänvisa till ”forskarna”.
  Ständigt läser man att ”forskarna anser”,  ”forskarna tror”, ”värre än forskarna trodde” osv.
   
  Aldrig får man redovisat vilka de här ”forskarna” är. Det kan vara två personer som har slängt ihop en artikel, eller ett helt universitet, eller hela världen.
  Det får vi aldrig veta. Men hänvisningen till ”forskarna” är ju bara en ny slags härskarteknik, skapad för att imponera och tysta opposition.
   
  Så Lena, fall inte i den här stilistiska fällan och hänvisa till ”forskarna”!
   
  Annars är det du skriver utmärkt! Fem undergångar av fem  😀

 7. Håkan Sjögren

  Lena Krantz, kommentar : Risken är väl att observationerna inte stämmer med modellkörningarna och gissningarna och därför bedöms som helt otillförlitliga. Mvh, Håkan.

 8. Slabadang

  Håkan S!
  Nä nu ska du vara rättvis! 🙂 När observationerna går helt på tvärs med vad ”forskarna” säger då är läget ”osakert”. Fråga Tjernström och Rummukainen så får du se! När dessa två inte har en aning så heter det ”kan mycket väl hända” om det är i alarmistisk riktning och ”högst osannolikt” om det pekar åt det andra.

 9. bert

  Hur ska en fördubbling av CO2 halten skapas och av vem?

 10. Börje S.

  #9 Bert
  Tjaa…gå till din politiker och be honom dansa en koldioxiddans för haven.
  Förr var det medicinmännen man bad att bestämma lämpliga väder och vindförhållanden, genom att de dansade regndanser.
  Nuförtiden är det politikerna man ska fråga: de har ju redan förklarat för oss vanliga att det är de, moderater, miljöpartister, centerpartister och allt vad de heter (utom SD, förstås) som reglerar temperaturen här i världen.
  Angående koldioxid så är det är haven som ger och tar av denna oskattbara gåva till mänskligheten. Således är det mest begåvat att rikta koldioxiddanser, böner och andra ritualer som knäfallande, sakral församlingsmusik, rökelse mm till dessa.
  Då det är politikerna som, enligt egen utsago, har klimatets och därmed också havens öra, så är de självskrivna som ceremoniförrättare. Lämpligast för Sveriges del torde Centerpartiets ledare, 28, årsinkomst c:a 2 mille vara.

 11. Börje S!
  Attans roligt!! Får man stjäla det??

 12. Ottar

  Det FINNS journalister som inte är hysteriker. I varje fall finns det en på DN:
  http://www.dn.se/blogg/framstegsbloggen/2012/12/20/undergangsangest-i-den-basta-av-varldar/
  Kolla också det tidigare inlägget i hans blogg, om det jag säger verkar otroligt.

 13. Börje S.

  #11 Ingvar
  Jomenvisst!
  Du kan ändra stycke 2 till
  ”Förr var det medicinmännen man bad att bestämma lämpliga väder och vindförhållanden. Önskningarna förverkligades  genom att medicinmännen dansade för ändamålet passande s k regndanser.”

 14. Börje S.

  #12 Ottar
  Anders Bolling!
  Är han undantaget som bekräftar regeln?.

 15. Börje S.

  #8 Slabadang
  Jag skrev ett irriterat mail till SMHI ang företagets spådomar om Nyköpings förestående katastrof, 0,55 till 2meters havsnivåhöjning lagom till att vi som läser det gått till de sälla jaktmarkerna.
  Jag fick ett riktigt vänligt svar från själva Sten Bergström, där han menade att rapporten inte alls handlade om dagens nivåhöjningar, och det måste man ju hålla med om.
  I alla fall har jag i ett svar förmedlat NOAA:s havsnivåbudget 2005-2012, den som du förmedlade, där de 3mm pr år har blivit 1,6 +/- 0,8 mm pr år. Samtidigt skickade jag med en undran om varför Mörner inte konsulteras i havsnivåsammanhang. Han har ju sysslat en hel del med sådant, i och för sig bara under en hel mansålder.

 16. Micke Johnsson

  Allt berättas i serien, förlåt bilden ovan! Det är precis detta som är ”the missing link”.

 17. Stickan no1

  Kanske länkats förut men i alla fall:
  UK tillåter fracking för ”shale gas”
  ”Shale gas represents a promising new potential energy resource for the UK. It could contribute significantly to our energy security, reducing our reliance on imported gas, as we move to a low carbon economy.”
  http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn12_164/pn12_164.aspx
   

 18. Stickan no1

  Och så även Tyskland:
  ”The German Parliament has decided to allow shale gas extraction by fracking to continue.”
  http://www.naturalgaseurope.com/german-parliament-votes-to-allow-fracking
   
   

 19. LBt

  Lena K,
  vet du vad, jag tror J Rockström är genuint bekymrad över de problem vi får när 10 miljarder kräver den glassiga tillvaro du och jag lever i med tanke på vilka resurser det kommer att kräva. Han och den forskning hans center bedriver försöker om någon få inblick i detta. Kan man tänka sig något mer angeläget?

 20. HenrikM

  LBt #19
  Eller så är Rockström bara orolig för att hans anslag ska försvinna… det är svårt att veta vad som styr en människa. 

 21. LBt #18
  Jo vi vet att Rockström är en neo-malthusian förutom att också vara en klimathotsprofitör. Precis som Wijkman.
  Och de försöker inte på något konstruktivt tackla det eventuella problem som kan uppstå utan jobbar på en ”klimatregim”. Socialisternas våta dröm.

 22. LBt
  Visst kan det vara så men man kan bli fartblind också dvs i det närmaste oemotaglig för argument som går stick i stäv mot den egna bilden av vad man uppfattar som verkligheten.

 23. AGC!
  http://notrickszone.com/2012/12/19/ipcc-5-ar-now-claims-anthropogenic-warming-is-offset-by-anthropogenic-cooling-youve-got-to-be-kidding/

 24. Iven

  LBt # 19
  Också jag tror – som Du – att J Rockström är bekymrad över de problem han tror vi får när uppåt 10 miljarder skulle kräva den glassiga tillvaro han lever i – med tanke på de resurser en sådan glassig tillvaro kräver.
  Under tiden dör numera – p.g.a. att nödvändiga resurser saknas – varje dag 19 000 barn under 5 år, de flesta av sjukdomar som går att förebygga, mässlinge, malaria, diarré, undernäring och lunginflammation.
  Tänk, om de resurser som idag går till CAGW grundade klimathotsprofetior, årliga lyxkonferenser, utsläppsrätter, vindkraft- och solkraftsubventioner och domedagsinstitutioner istället skulle användas till att lösa nutidens problem, vilken lycka för mänskligheten!
  Men det skulle nog ändra på domedagsprofeternas glassiga tillvaro…     

 25. LBt

  Iven #24,
  du och jag lever i …

 26. Börje S.

  Helt enormt att NOAA av alla institution går ut med en havsnivårapport som denna:
  http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf
   
  De skruvar ner den uppskattade havsnivåhöjningen till hälften, 1,6 mm/år felmarginal ±0,8mm (Slabadang var först).
   
  Jag har nu med hjälp av detta dokument gjort mitt bästa för att lugna ner föräldravrålets alla klimatoroade, och uppmanat dem att genast vidarebefordra detta glädjens budskap till deras av svår klimatångest lidande barn.
   
  MEN
   
  Det KAN ju betyda att iskontinenterna börjat samla på sig än mer is, så det kanske inte är så goda nyheter trots allt? Det KAN betyda att haven kyls och inte vidare kommer att välsigna oss med magasinerad värme, åtminstone inte i den utsträckning det gjorde under 1§900-talets sista decennier. Brrr.
   
  Så då är det kanske dags för det nya tåget, istidenkommersnartärduredo-tåget, stretande åt motsatt håll som det aktuella temperaturenstigerokontrollerbartochsnartärhavenbortkokade-tåget. Det förra har ju legat länge i mossan och hoppats: ”Min tid kommer nog snart!”
   
  Thomas P., Gunbo, LBT, läser ni detta? Snart möter det nya tåget det gamla!
   
  Ska ni inte byta tåg? Gör det vetja!  Kliv upp på taket på vagnen ni åker i nu, men se för guds skull upp för kraftledningarna!
   
  När det nya, fina istidenkommersnartärduredo-tåget möter ert gamla knirkande, rostiga och fallfärdiga jesusvikokarborttåg, så hoppar ni helt enkelt över på det nya. Det har då ännu inte fått upp farten, enkel match! Sedan kan ni kliva ner i kupén och njuta av accelerationen hos det nya fina.
   
  (Folk har bytt tåg förr, t ex salig Schneider bland många andra.)
   
  Lycklig resa!
   
   
   

 27. Börje S.

  Komplement:
   
  Hjälpvisvettasihjälhjälphjälpvidrunknartåget spårade ju ur för länge sedan, och att dunka fram på syllarna med de högra hjulen och samtidigt slira fram på grusslänten med de vänstra, sådant är ju inte bra för något tåg, hur väl byggt det än varit från början.
  Undrar inte ni, Thomas P., Gunbo och LtB eller vad du nu hette och alla era medresenärer, om tågskrället ni för närvarande skakar fram i, grunnar inte ni över om detta skraltiga färdmedel någonsin kommer att nå den förutbestämda slutstationen innan det faller ihop totalt?
   
  Byt medan ni har chansen! I morgon kan vara för sent.

 28. Växthuseffekten finns ej enligt National of science,läs vidare på
  Climate Realist.
  ALI.K.

 29. Förkortningen NAS
  ALI.K.

 30. Börje S.

  fram till c:a 1930 – hjälp, hjälp istidenäröveross-tåget. Skördarna försämras och vi kommer att svälta ihjäl!
   
  1930 och framåt – hjälp, hjälp värmenslårallarekord-tåget. Skördarna försämras och vi kommer att svälta ihjäl
   
  1960 – hjälp, hjälp istidenäröveross-tåget. Skördarna försämras och vi kommer att svälta ihjäl!
   
  1988 – hjälp, hjälp värmenslårallarekord-tåget. Skördarna försämras och vi kommer att svälta ihjäl!
   
  – Nu har värmenslårallarekord hållit på i 24 år. Det börjar bli f-n så enformigt.
   
  – OK då! fram med det nyrenoverade istidenäröverosståget!
   
  – Neej, åh, guuud va trist, inte istiden nu igen. Kom med nåt nytt för f-nken!
   
  – Jaså, det duger inte? Men OK då, vi har ett till som vi aldrig använt förut:  hjälp, hjälp, hjälp, hjälp temperaturenharinteändratspåfemtonårsånugårdetåthelvetemedallaklimatlprofiterna-tåget!
   
  Bättre så? 
   
  Ja, DEN var bra!
   
   

 31. Pelle L

  Börje S.
   
  För att vara en nattuggla ser du väldigt bra, hur det nu kan komma sig 🙂

 32. Pelle L

  Jaha
   http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf
   
  Och om nu alla idiotlarmen om stigande havsnivåer bara var skitsnack,
  vad skall SMHI göra undrar signaturen ”Rätt skall vara rätt”.
   
  Dra tillbaka alla rapporter om stigande vattennivåer?
  Skicka ut dementier?
   
  Det är väl mest östersjökusten, från Luleå till Falsterbo (Stockholm ej att förglömma), som man larmat för om den farliga havsnivåhöjningen.
  Senast hörde jag om Höllviken (vid Falsterbonäset) där fastigheter för 60 miljarder kr skulle gå åt helvete.
   
  Men även Göteborg tycks ha blivit rejält oroat.
  Har väl lagt några hundra tusen på meningslösa utredningar, klimatsamordning och liknande.
   
  Vem betalar kostnaderna för alla dåliga myndighetsbeslut?
  Tjänstemännen själv har ju inget ämbetsmannaansvar längre, så de går fria.
   
  Kommer staten, som i fallet med de stackars fosterbarnen, att betala ut ersättning till oss lurade?
  Det blir rätt mycket pengar. Tack Rockström och SMHI! Blir kanske en liten skattehöjning snart.
    
  Men vad gör SMHI nu?
  Skickar ut en ursäkt och säger:
  Förlåt, men vi räknade fel, så alla klimattramsåtgärder var onödiga.
  Skicka räkningarna till oss, så skall vi se till att ni blir kompenserade för onödiga utgifter.

 33. Stickan no1

  Nu kommer det bli kaos i PK MP media:
  Vattenfall, ägd av Svenska staten och därmed skattebetalarna, stämmer Tyska staten på 30 miljarder för att de avvecklar kärnkraften.
  http://www.di.se/artiklar/2012/12/20/vattenfall-kraver-tyskland-pa-miljarder-for-karnkraften/
  Kommer MP kräva att vi skall efterskänka dessa pengar?

 34. Jan E M

  Att en fördubbling av CO2-halten skulle ge 1,7-18 grader varmare temperatur bygger mätningar av höjningen av CO2-halten i atmosfären och mätningar av den globala temperaturen. Det viktigaste som saknas i den beräkningen är att ingen hänsyn tagits till jordens värmelagringsförmåga som ger en fördröjningseffekt i uppvärmningen.

 35. Stickan no1

  Jan E M,
  Jordens stora värmelagringsförmåga finns i största delen i havens djupare delar. Vilken temperatur är det där? Just det, någon plusgrad bara.
  Hela havens medeltemperatur är knappt 4 grader. Hur skall den låga temperaturen i de djupare delarna där det är ca 1 grad, kunna öka atmosfärens temperatur?
   

 36. Peter Stilbs

  Jan E M #34 – inte ett ord rätt tror jag. Stigit upp för tidigt ?

 37. Gustav

  Hahaha! Skrattar mig nästan fördärvad åt Börje S. Du har sann talang! Var det du som skrev en historia på inne på siten StällOm för några år sedan? Den handlade om ett hur med två sorters barn, den ena med texten IT i pannan och den andra med ett T. Portväkterskan släppte in barn till det anra rummet om de hade ett T i pannan… Jag skrattade så jag grät när jag läste den där sagan men har dessvärre tappat bort den nu. Vill gänra ha den igen. Jag skrev ut den och satte upp på min arbetsplats vilket inte var populärt alls fick jag veta. Nästan lite som att skämta med koncentrationslägren…

 38. tty

  Ann L-H skriver:
  Lena, vet du om en förhöjd halt av vattenånga fortfarande är med och spökar i de 1,6-1,7 graderna? Det har ju figurerat andra och betydligt lägre uppskattningar också.
  Om jag tar mig friheten att svara så, ja en liten positiv återkoppling bör det finnas i de 1,6-1,7 graderna. Om man räknar på effekten av en fördubbling av koldioxiden ”allt annat lika” så blir resultatet ungefär 1,3 grader. Nu är ju den siffran dock litet skakig eftersom den bygger på antagandet att koldioxidens effekt är omvänt logaritmisk, vilket är en förenkling. Troligen skulle man få litet annat resultat om man räknade explicit på absorbtionsspektrat med dopplerbreddning, tryckbreddning och allt.

 39. Jonas B1

  Jan E M, #34
  du har fel, fördröjningseffekterna är med i beräkningen. Läs Nic Lewis.

 40. Ann L-H

  tty # 38 – Tack!

 41. Pingback

  […] på nätet om den haltande klimatalarmismen: The Climate Scam: ”Nedkylning av klimatskräcken” Vetenskapsbloggen: ”Det blir bättre och bättre”. Och Carl tipsar på sin […]

 42. Håkan Bergman

  OT, ingen vidare julklapp för Annie Lööf.
   
  http://www.dn.se/nyheter/politik/centern-i-kris–karnvaljare-overger-partiet
   
  Apropå det, nån har mekat med serverconfigen på DN, dn.se funkar inte, man måste skriva http://www.dn.se!

 43. Staffan

  Kaliforniens cap-and-trade började i november.  Företagen köper ”krediter” från delstaten, och får rätt att släppa ut karbon.  Får de något över, kan de sälja dem vidare.
  Delstatens budgetfolk hade räknat med att få i en miljard (1000 miljoner) redan första året.  Hälften av det skulle användas för att få bort fler giftgas-utsläpp;  andra hälften skulle räknas av mot budgetunderskotten (förra året 16 miljarder).
  Nu blir det bara 191 miljoner man får in, rapporteras det…
  Under tiden flyttar de som kan.  Comcast stänger sina call centers.  1000 jobb bort.  Och Campbell’s Soup stänger en fabrik.  700 jobb.   O.s.v.
  California’s green fantasy appears to have met cold reality.
  http://www.nypost.com/p/news/opinion/opedcolumnists/for_his_next_crisis_gC1fOgu7CyiA5TSsbdGy4O

 44. Staffan

  VD Hanson har påpekat att Kalifornien är två länder:  En avancerad high-tech stat längs kusten, från San Diego till San Francisco.  Och ett allt fattigare inland, som alltmer blir som Latinamerika.
  ”Vanlig” arbetslöshet U3 var i november 9,8% i Kalifornien.  (Rhode Island och Nevada hade faktiskt lite högre.)   Arbetslöshet U6 (”får inte heltid”) har varit 20% där alla Obamas år…