Repris: Hockeyklubban, igen och igen!

På grund av ovanligt pressat tidschema för närvarande så ger jag idag en repris. Men just denna repris är av stort intresse på grund av den nya boken jag bloggade om förra fredagen.

Läs mer: Ny bok: Climate Change: The facts 2014. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2015-05-29.

I kommande inlägg återkommer jag nämligen till hockeyklubban med utgångspunkt från boken, speciellt Ross McKitricks artikel. Här kommer nu reprisen:

Hockeyklubban, igen och igen!

2014-12-12 av Pehr Björnbom

Rekonstruktioner FAR till AR5

Hockeyklubban är ett kärt ämne i klimatdebatten. Mitt förra blogginlägg handlade om Wibjörn Karléns kritik av hockeyklubban såsom den beskrivs av Michael Mann i hans bok. Jag hävdade att Karlén fick rätt och att Mann hade fel. Det blev en livlig diskussion i kommentarsfältet. Här tar jag upp tråden igen med utgångspunkt från denna diskussion.

Viktiga diskussionspunkter gällde hur hockeyklubban kan jämföras med föregående och efterföljande diagram som presenterats av FNs klimatpanel (IPCC=Intergovernmental Panel on Climate Change), vad Wibjörn Karléns kritik av hockeyklubban gick ut på och debattonen mellan Michael Mann och hans meningsmotståndare som även lett till uppmärksammade rättsprocesser.

Läs mer: Vem hade rätt, Karlén eller Mann? Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-11-21.

Bilden visar hur FNs klimatpanels syn på hur den globala temperaturen (eller temperaturen på norra halvklotet) de senaste tusen åren har förändrats från den första vetenskapliga rapporten från 1990 till den senaste nyligen utkomna femte vetenskapliga rapporten. I den första rapporten var kurvan böljande med en medeltida värmeperiod och en liten istid (översta diagrammet). I den tredje rapporten från 2001 var det hockeyklubban (mittendiagrammet) som gällde där vi ser en nära nog rät linje utan mycket variation fram till början av 1990-talet. I den femte, senaste, rapporten har den medeltida värmeperioden och den lilla istiden återkommit så att kurvan nu är mycket mer lik den första rapportens kurva än hockeyklubban (nederst).

Karlén påpekade just detta, att hockeyklubban saknade den medeltida värmeperioden och den lilla istiden. Om vi ser den femte och senaste rapporten som facit så hade Karlén rätt i denna sin kritik. Att han kunde få rätt mot Michael Mann beror förmodligen på att Wibjörn Karlén arbetat med paleoklimatologiska rekonstruktioner redan i sitt doktorsarbete på 1970-talet (Karlén, 1976) och därefter fortsatt med sådan forskning medan Mann faktiskt var relativt oerfaren när hockeyklubban kom till (Mann doktorerade 1998).

Thomas P påstod i en kritisk kommentar att kurvan från IPCCs första rapport (se det översta diagrammet i figuren ovan) inte beskriver den globala temperaturens variation, men detta håller inte. Det står nämligen i figurtexten att det är fråga om ett schematiskt diagram över den globala temperaturens variation under de senaste tusen åren. IPCC har således där beskrivit hur de anser att paleoklimatologerna vid denna tid uppfattade hur temperaturen varierat under de senaste tusen åren, med en markant medeltida värmeperiod och en markant liten istid.

Thomas P hade en annan märklig kritik av mitt blogginlägg i detta sammanhang. Jag har citerat valda vetenskapliga artiklar av Wibjörn Karlén för att stödja min uppfattning att han är en framstående paleoklimatolog. Thomas hävdar att detta är ett auktoritetsargument.

Jag finner Thomas resonemang fullkomligt häpnadsväckande. Varje vetenskaplig forskare vet att det är viktigt att verifiera vad man säger med referenser till den vetenskapliga litteraturen, jag har alltså gett referenserna för att stödja påståendet att Karlén är en framstående paleoklimatolog. Detta skulle enligt Thomas alltså vara att betrakta som ett felaktigt auktoritetsargument, vilken absurd tanke!

Till skillnad från vad Thomas P påstod i kritiska kommentarer är Wibjörn Karlén en internationellt välkänd paleoklimatologisk forskare. Han har bland annat gemensamma vetenskapliga publikationer med Phil Jones och Keith Briffa (se referenslistan). I Michael Manns bok om hockeyklubban så finns fyra svenska klimatforskare nämnda, de är Svante Arrhenius, Bert Bolin, Fredrik Charpentier Ljungqvist och Wibjörn Karlén. Det är lätt att förstå att Michael Mann inte skulle ha nämnt Wibjörn Karléns kritik i boken om denne inte varit en internationellt betydelsefull paleoklimatolog.

En fråga var vad Wibjörn Karlén faktiskt hade sagt om hockeyklubban, vad hans kritik bestod av. Thomas P var mycket kritisk mot mitt blogginlägg på denna punkt och menade att detta inte framgick. Men jag tycker däremot att detta inte alls är oklart, åtminstone om man förutsätter att Michael Mann beskrivit Karléns kritik på ett korrekt sätt. Så här skrev Mann i sin bok:

I en refräng som klimatförnekare skulle upprepa om och om igen som ett mantra, påstod Karlén att hockeyklubban innehöll ”varken en medeltida värmeperiod eller en liten istid.

Karléns kritik var alltså att hockeyklubban varken innehöll en medeltida värmeperiod eller en liten istid. För mig framstår Manns beskrivning av kritiken som kristallklar.

En annan kritik från Thomas P är att blogginlägget har fel i att Mann skulle ha utpekat Karlén som ”klimatförnekare”, vilket är ett personangrepp (enligt min mening är dessutom detta ord ett hatord). Men jag anser att en normal tolkning av ordalydelsen i ovannämnda citat är att Karlén innefattas bland de ” klimatförnekare” som upprepar den sagda ”refrängen”. Om Mann inte hade avsett att man skall göra denna normala tolkning så borde han först ha nämnt vad Karlén sagt i en särskild mening och därefter skrivit att Karléns uttalande blev en populär refräng bland ”klimatförnekare” i en annan mening. Även om man inte kan utesluta att Mann har skrivit denna sin undermåliga formulering i god tro så förtjänar han ändå kritik för sitt slarv.

En av de märkliga sakerna med hockeyklubban är att den fick så stor uppmärksamhet och att den i så hög grad blev symbol för memen om en katastrofal klimatförändring. Visserligen är hockeyklubbans form mycket suggestiv med sitt raka skaft med en mycket långsam avkylning och sitt blad med en plötsligt insättande stark uppvärmning i början av 1900-talet. Detta pekar på katastrof om kurvan tillåts fortsätta uppåt.

Men vetenskapligt sett säger formen på kurvan inte vad den ser ut att säga. I själva verket var andra forskare som arbetade med FNs klimatpanels tredje vetenskapliga rapport 2001, där hockeyklubban framhölls, skeptiska till klubban, vilket framgår av följande uttalande av professor Myles Allen vid universitetet i Oxford i en inlaga till brittiska parlamentet i december 2013. Myles Allen var så kallad “Lead Author” för det kapitel i IPCC-rapporten 2001 som behandlade orsakerna till uppvärmningen enligt följande citat:

På samma sätt kan jag också bekräfta att den särskilda rekonstruktion av norra halvklotets temperaturer under det senaste årtusendet (den sk ”hockeyklubban”), som senare fick mycket kritik, var inte på något sätt central för slutsatserna i IPCC-rapporten 2001 om orsakerna till den senaste tidens uppvärmning. Vi var medvetna om dessa proxyklimatrekonstruktioner, men gav dem inte mycket vikt i bedömningen eftersom de statistiska metoder som användes var (och förmodligen fortfarande är) ganska ogenomskinliga.

Det är därför märkligt att professor John Houghton, som var vice ordförande i IPCC och förste huvudförfattare för hela den tredje vetenskapliga rapporten 2001, framhävde hockeyklubban i föredrag som han åkte runt och höll i samband med att rapporten publicerades.

Läs mer. Mellandagsrepris – Allas vår Mann. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2013-12-27.

Men om hockeyklubban har förlorat sin vetenskapliga betydelse i ljuset av de rekonstruktioner som IPCC framhåller i senaste rapporten så kommer den uppenbarligen att leva kvar ett tag inom juridiken. Den har nämligen, som också nämndes vid diskussionen av mitt förra blogginlägg, lett till juridiska förvecklingar, närmare bestämt har Michael Mann stämt några personer för förtal i samband med hockeyklubban. Stämningen har naturligtvis samband med att Mann har varit måltavla för hård kritik inte sällan med inslag av personangrepp på grund av politiska förhållanden, han har ju också tagit politisk ställning och stött Virginiaguvernörens Terry McAuliffes valkampanj (McAuliffe har också varit aktör inom Big Green). Men enligt min mening kan man inte se Michael Mann som ett offer för denna strid, han har i stället personligen klarat sig bra. Det som bland annat övertygat mig om detta är de foton som han har på sin officiella hemsida, varav flera är från McAuliffes valkampanj.

Jag skall inte gå in särskilt detaljerat på stämningen och har ingen åsikt om vad dessa rättsprocesser kommer att leda till. Men på grund av att diskussionen kom upp så kunde det vara av intresse att titta något på vad de aktuella rättsprocesserna egentligen handlar om.

Men det skulle bli väldigt långt att beskriva detta mer utförligt här så jag skall bara ge ett enda exempel på vad det rör sig om. Michael Mann har stämt författaren till ett blogginlägg, Rand Simberg, och några till i samband därmed. Jag har läst igenom två inlagor till en domstol i USA, den ena från Michael Manns advokater, den andra från Rand Simbergs med fleras advokater. Jag har klippt ut de delar i dessa inlagor där själva orsaken till stämningen diskuteras.

Först hur Manns advokater beskriver saken:

IV. Svarande anklagar falskt Dr Mann för bedrägeri och oredlighet

Även om hela frågan om fusk var (eller borde ha varit) utagerad i och med de undersökningar som beskrivits ovan, såg svarande ytterligare en möjlighet att återuppliva sina trötta och föråldrade attacker på Dr Mann i spåren av den helt orelaterade publiceringen av resultaten av en utredning vid Penn State som utfördes av Louis Freeh (tidigare chef för Federal Bureau of Investigation) angående universitetets hantering av Jerry Sanduskys pedofilskandal. Sandusky hade dömts för att begå övergrepp mot tio unga pojkar. Freehrapportens slutsats var att högre tjänstemän vid Penn State hade visat ”ett totalt och konsekvent förakt” för barns välfärd, hade samarbetat för att dölja Sanduskys övergrepp, och hade gjort detta av rädsla för dålig publicitet för universitetet. För klimatskeptiker, utgjorde Sanduskyskandalen en ny möjlighet för att angripa Dr Mann och ifrågasätta hans rykte och integritet. Baserat på den förmodade länken till en annan utredningspanel vid universitetet vilken hade friat Sandusky för tjänstefel, hävdar svarande rakt på sak att universitetet också måste ha arbetat på att dölja olämpligt och bedrägligt beteende av Dr Mann. Medan en sådan jämförelse visar på godtrogenhet så var detta ändå det ”nya” i svarandes ”nyhet”.

Den 13 juli 2012. dök en artikel författad av Rand Simberg med titeln ”The Other Scandal in Unhappy Valley”upp på OpenMarket.org som publiceras av CEI (Competitive Enterprise Institute). Artikeln utger sig för att kommentera Penn States hantering av Sanduskyskandalen, Mr Simberg uppmärksammade sina läsare på ett tidigare ”fall där man täckt upp och rentvått” som inträffade på universitetet. Mr Simberg och CEI påstod följande:

kanske är det är det dags att vi återkommer till Michael Mann-affären, särskilt med tanke på hur mycket vi också har lärt oss om hans och andras hockeyklubbsfusk sedan dess. Mann kan sägas vara klimatvetenskapens Jerry Sandusky, utom att i stället för att begå övergrepp mot barn, har han begått övergrepp mot och torterat data för att tjäna den politiserade vetenskapen som kan få ödesdigra ekonomiska konsekvenser för nationen och planeten.

Mr Simberg och CEI fortsatte med att konstatera att efter läckage av CRU-mejlen (Climategate-mejlen),

många celebriteter inom ”klimatforsknings”-samhället visade sig ha betett sig på det mest ovetenskapliga sätt. Bland dem var Michael Mann. professor i meteorologi vid Penn State, som enligt vad e-postmeddelandena avslöjade hade bedrivit datamanipulering för att bibehålla bladet på sin berömda hockeyklubbsgraf, vilken hade blivit en ikon för dem som är fast beslutna att minska människors kolutsläpp med alla upptänkliga medel.

**********

Mann har blivit ”posterboy” för den korrupta och utskämda klimatforskningens ekokammare. Ingen universitetsundersökning med avsikt att rentvå kommer att ändra på denna enkla verklighet.

**********

Vi såg vad universitetsledningen var villig att göra för att täcka upp avskyvärda brott, och även låta dem fortsätta, snarare än att avslöja dem. Ska vi anta, i ljuset av vad vi nu vet, att de skulle göra mindre att dölja akademisk och vetenskaplig oredlighet, med så mycket som står på spel?

Här är Simbergs försvar:

D. CEI och Simberg kritiserar Penn States utredning av Mann och efterlyser en utvärdering av vetenskapen.

CEI m.fl. skeptiska till argumenten för katastrofal global uppvärmning fortsatte att kräva en oberoende utredning av vetenskapen och de statistiska metoder som ligger bakom ”hockeyklubban”. De passade på att upprepa denna efterlysning sommaren 2012, då allmänhetens uppmärksamhet åter riktades mot Penn State på grund av en annan skandal. Jerry Sandusky, som flera år jobbade som så kallad ”defensive coordinator” under fotbollstränare Joe Paterno, dömdes för flera fall av sexuella övergrepp mot minderåriga. Skolan uppdrog åt förre FBI-chefen Louis Freeh att genomföra en oberoende utredning av sina egna åtgärder. Freehs rapport, som släpptes den 12 juli, fann att universitetet inte hade gjort några allvarliga försök att undersöka anklagelser rörande Sandusky, i stället gav de sin mäktiga defensiva samordnare fördelen av rimligt tvivel trots att anklagelserna och bevisen för övergreppen tornade upp sig.

CEIs adjungerade forskare Rand Simberg såg Freehs rapport som ett nytt skäl för att se över Penn States likaledes översiktliga undersökning av sin världsberömda klimatforskare Michael Mann i kölvattnet av Climategate. Simbergs kommentar, publicerad på CEI s hemsida Openmarket.org dagen efter Freehs rapport släpptes, gör en parallell mellan universitetets otillräckliga undersökning i Sanduskyfallet och vad han och andra tror vara den otillräckliga undersökningen efter publiceringen av Climategatemejlen, med resonemanget att i båda fallen universitetet hade satt sina egna intressen – att skydda de prominenta personerna vid campus, för att förhindra avbrott i finansiering, och skydda sitt rykte – framför att främja allmänhetens intresse genom en grundlig utredning av fakta.

Climategate, hävdar Simberg, höjde röda varningsflaggor som borde ha föranlett en seriös undersökning av Manns forskning. Mejlet ”hide the decline” och andra sådana, förklarar han, visade att Mann och hans kollegor ”har betett sig på det mest ovetenskapliga sätt” och att Mann ”hade deltagit i datamanipulering för att bibehålla bladet på sitt berömda hockeyklubbsdiagram, som hade blivit en ikon för dem som beslutat sig för att minska mänskliga koldioxidutsläpp med alla nödvändiga medel”.

Dessa uttalanden står inte för sig, men stöds av hyperlänkar till andra artiklar som visar deras sakliga grund. Frasen ”visat sig ha betett sig på det mest ovetenskapliga sätt, ” länkar till exempel, till en tidigare artikel av Simberg som diskuterar hur Climategatemejlen avslöjade att klimatforskare hade justerat sina teorier och modeller för att passa deras ”förutfattade meningar” om katastrofal uppvärmning som orsakas av industriell verksamhet och hade avstått från skeptiska uppfattningar om dessa förutfattade meningar – i strid med vetenskapliga ideal där forskare ”ständigt justerar och förfinar sina teorier för att överensstämma med data.” Likaså länkar frasen ”engagera sig i datamanipulering” till en artikel publicerad på McIntyres hemsida som handlar om försvar av ”Mikes [dvs, Manns] Nature trick ”som nämns i mejlet med ”hide the decline”. Denna beskriver den statistiska metoden Mann och andra använde för att skarva ihop rekonstruerade uppskattningar av historiska temperaturer med flera senare temperaturmätningar, trots att de förra var betydligt lägre än de senare (dvs ”the decline”), för att undvika att ”hockeyklubbans” blad skulle peka nedåt, eftersom den skulle göra så om seriens två dataserier kombineras på andra sätt. En tredje länkad artikel förklarar hur uppgifter från UEA som publiceras som en följd av Climategate faktiskt underminerar påståenden att andra forskares forskning bekräftar Manns ”hockeyklubba”.

Efter att ha lagt grunden genom att identifiera flera av dessa röda varningsflaggor som avslöjats genom Climategate, berättar Simberg sedan hur Penn State åtagit sig att genomföra en egen utredning av Manns forskning men misslyckades med att fullfölja det löftet i god tro. Simberg gör klart att Penn States utredning ”förklarade honom [Mann] oskyldig till att ha gjort något fel” och länkar faktiskt till universitetsrapporten så att varje läsare kan ladda ner och granska den. Men Simberg konstaterar kritiskt att panelen ”var helt intern för Penn State”, består helt av ”tenured professors”, ”inte brydde sig att intervjua någon utom Mann själv,” och ”till synes ignoreras innehållet av [Climategate]mejlen.” Som ett resultat,” kallade många skeptiker i samhället detta för en skönmålning.”

Till stöd för denna karakterisering, länkar Simberg till och citerar en artikel i juli 2010 av Marc Morano, redaktör för den populära sajten ”Climate Depot”. I de citerade delarna, har Morano hävdat att universitetet ”circled the wagons”” för att skydda sin finansiering och sitt rykte och jämför Manns förmåga att erhålla finansiering med Bernard Madoffs. Morano förklarar att, på grund av denna mörkläggning, ”har Mann blivit en posterboy för den korrupta och utskämda klimatforskningens ekokammare.” Simberg citerar också ett uttalande av Richard Lindzen, Alfred P. Sloan professor i Meteorologi vid Massachusetts Institute of Technology, gjort strax efter det att Penn States utredning avslutades: ”Penn State har tydligt visat att det internt inte förmår övervaka att kränkningar av vetenskapliga normer för uppförande inte sker.” Lindzen, liksom Simberg och Morano, drog också slutsatsen att universitetets utredning var en ”skönmålning.”

Således resonerar Simberg, ”kan Mann sägas vara klimatvetenskapens Jerry Sandusky, utom att i stället för att begå övergrepp mot barn, har han begått övergrepp mot och torterat data för att tjäna den politiserade vetenskapen som skulle kunna få ödesdigra ekonomiska konsekvenser för nationen och planeten.” Penn States likgiltighet har klara paralleller med Sanduskyaffären, förklarar Simberg, och ger upphov till allvarliga frågor om universitetets utredning av Mann:

Michael Mann, liksom Joe Paterno, var en rockstjärna i sammanhang med Penn State University, genom att få in miljoner i forskningsanslag. Samma rektor som avgick i kölvattnet av Sanduskyskandalen var också rektor när Mann undersöktes genom skönmålning. Vi såg vad universitetsledningen var villig att göra för att täcka upp avskyvärda brott, och även låta dem fortsätta, snarare än avslöja dem. Ska vi anta, i ljuset av vad vi nu vet, att de skulle anstränga sig mindre för att dölja akademisk och vetenskaplig oredlighet, när så mycket står på spel?

Simberg avslutar med en uppmaning till handling: ”Det är dags för en ny, verkligt oberoende utredning.”

Jag har naturligtvis ingen aning om vad en sådan här juridisk process kan leda till i slutändan i USA. Det är intressant att se att sådant förekommer, men ser det inte lite ut som en storm i ett vattenglas?

Hockeyklubban chockade oss med sitt katastrofbudskap när den trumpetades ut i alla världens medier i samband med den tredje IPCC-rapporten 2001. Nu är dess budskap inte aktuellt längre, dess förment stora vetenskapliga betydelse visade sig inte vara bestående, men ändå har den gett stora avtryck i klimatfrågans historia. Den kommer, om inte på annat sätt, att fortleva i de uppmärksammade juridiska processerna, och i eldskrift på Michael Manns twitterkonto.

Referenser

Mann, Michael (2012-01-24). The Hockey Stick and the Climate Wars: Dispatches from the Front Lines. Perseus Books Group. Kindle Edition.

Mann, Michael E.; Bradley, Raymond S.; Hughes, Malcolm K. (1999), Northern hemisphere temperatures during the past millennium: Inferences, uncertainties, and limitations, Geophysical Research Letters 26 (6): 759, doi:10.1029/1999GL900070.

Denton, G.H., Karlén, W., 1973. Holocene climatic variations: their pattern and possible cause. Quaternary Research 3, 155– 205.

Karlén, Wibjörn (1976) (på eng). Holocene climatic fluctuations indicated by glacier and tree-limit variations in northern Sweden. Forskningsrapport – Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet – STOU-NG, 0346-7406 ; 23. Stockholm: Naturgeografiska inst., Stockholms univ. Libris 117614

Briffa, K. R., T. S. Bartholin, D. Eckstein, P. D. Jones, W. Karlén, F. H. Schweingruber, and P. Zetterberg, 1990: A 1,400-year treering record of summer temperatures in Fennoscandia. Nature, 346, 434–439.

Briffa, K. R., P. D. Jones, T. S. Bartholin, D. Eckstein, F. H. Schweingruber, W. Karlén, P. Zetterberg, and M. Eronen, 1992: Fennoscandian summers from AD 500: Temperature changes on short and long timescales. Climate Dyn., 7, 111–119.

Grudd, H., K. R. Briffa, W. Karlén, T. S. Bartholin, P. D. Jones, and B. Kromer, 2002: A 7400-year tree-ring chronology in northern Swedish Lapland: Natural climatic variability expressed on annual to millennial timescales. Holocene, 12, 657–665.

Moberg A, Sonechkin DM, Holmgren K, Datsenko NM, Karlén W (2005) Highly variable Northern Hemisphere temperatures reconstructed from low- and high-resolution proxy data. Nature 433:613–617.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Vad skall man säga om den här bilden, var kommer den ifrån?
  ”Den senaste korrigerade analysen av globala temperaturdata visar att uppvärmningstakten har fortsatt på samma nivå på 2000-talet, som under andra halvan av 1900-talet.”
  ”En ny genomgång av klimatdata visar att det som ofta kallats en ”paus” i uppvärmningen inte existerar.”

  http://www.svt.se/cachable_image/1433424482/svts/article2994574.svt/alternates/large/trend-jpg

  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ingen-uppbromsning-av-globala-uppvarmningen

 2. pekke

  Lars C.
  Kolla WUWT, NOAA har gjort nya justeringar av forntid och nutid !!
  Snart vet ingen vilka temperaturer det var förr med alla justeringar som görs gång på gång.

  Undrar om alla orginaldata från förr kommer att brännas för att sopa undan alla spår?

 3. bom

  Hur länge skall det dröja innan Gunnar K dyker upp här för att förneka hiatusen nu när detta är den senaste trenden i alarmistkretsar?

 4. Christopher E

  #3 bom

  Så är det givetvis. Författarna till artikeln tror nog inte på detta ens själva, utan syftet är att ge ett vapen i kampen mot skeptikerna.

  Meningen är att all världens Gunnar K:s, Gunbosar, Thomas P:are och alla andra aktivister, miljöreportrar, politiker, Rockströmmare, IPCC-redaktörer mm mm ska kunna få säga ”nu är det vetenskapligt fastlagt i en ny studie att uppvärmningen fortsätter” och fortsätta hoteriet för egen vinning och tillfredställlelse. Att artikeln debunkas kommer inte ändra ett dyft på detta.

  I verkliga världen fortsätter dock förstås uppvärmning att lysa med sin frånvaro. Men det är inget en äkta klimathotare tycker är väsentligt.

  Se på klimatdebatten i riksdagen nyligen, där kommunisten Jens Holm öppet deklarerar ungefär; ”Klimatpolitik handlar inte om temperatur eller koldioxidhalt, det handlar om att IPCC talat om för oss vad vi ska tycka så vi slipper tänka själva, det handlar inte om vi har en klimatkatastrof utan hur vi stoppa den”. Man förlorar lätt tron på mänskligheten… vilken monumental dumhet.

 5. Expressen idag:
  http://www.expressen.se/nyheter/jorden-blir-bara-varmare-och-varmare/

 6. Rosenhane

  5#
  Samma TT-artikel finns i SvD också. Miljöjournalisterna anar att Åsa Romsons och co ryker snart; paniken sprider sig och propagandan skruvas upp.

 7. Christopher E

  #5, 6

  Ja, se där. Nu ska detta valsas runt för att trösta de trogna. Journalister som inte har en aning om att det finns olika rekonstruktioner av temperatur, och det mesta tyder på 2014 mfl inte var några rekord alls.

  Fortfarande är det så att nära ingen uppvärmning äger rum. Detta är bland det grövsta manipulerandet hittills.

 8. Stickan no1

  Det är väldigt avslöjande hur synkroniserad propagandan är.

  Skrämmande och samtidigt komiskt när de agerar så synkroniserat att de därmed avslöjar sin roll i propagandakriget. Frågan man ställer sig är vilka mer ämnen och händelser som också har en agenda för att ge allmänheten ”rätt” åsikter.

  Avslöjandet av en synkroniserad propaganda gör att deras propaganda härefter blir kontraproduktiv.

  Nu hänger de sig fast vid bojar i havet där de tvingats justera uppmätt temperatur med 0,12 grader för att hitta en temperaturökning. Väldigt symboliskt. De håller sig knappt flytande själva.

 9. Sören G

  Ingen osäkerhet alls i nyhetssändningarna: ”En ny rapport visar….. ingen paus…….uppvärmnings större än man tidigare trott”.
  Har vetenskapsradion överhuvudtaget tidigare nämnt om någon paus i uppvärmningen?

 10. Rosenhane

  Relevant i sammanhanget.
  Läs Patrik Engellau:s senaste inlägg på bloggen Det goda samhället, där han drar paralleller mellan den svenska godhetsindustrins storhetsvansinne och det amerikanska debaclet med Vietnamkriget:
  http://detgodasamhallet.com/2015/06/05/faran-med-stormakter/

 11. Bim

  Hur var det nu? Har värmen försvunnit i troposfären, eller har den sjunkit i djuphavet eller har den varit synlig mitt ibland oss hela tiden utan termometrarna reagerat och att vi därför inte märkt det?
  Eller är det så enkelt att 18-1900 talets temperaturer plötsligt kallnat av någon underlig anledning?

  Då kanske de 50 miljoner klimatflyktingarna som James Hansen lovade oss plötsligt dyker upp någonstans i djuphavet eller de två meters vattnet som samme man lovade skulle översvämma Manhattan år 2010 kommer fram?
  Bästa att kolla det.
  De enda klimatflyktingar jag känner till är de svenskar som flytt till Spaniens solkust
  Men Gustav Fridolin har ju förstås vetat det hela tiden efter som han skrek ”Vi rusar mot fyragradersmålet!” i riksdagen.

  Att de tidigare temperaturdata ändrats neråt visste Dr. Max redan 2012.
  Håhå ja ja! Världen är en cirkus och journalisterna är clownerna.

 12. Sören G

  GWPF skriver:
  ”The paper by Karl et al. (2015) published today in Science is an ‘express’ report and not up to the standards of a comprehensive paper. It is a highly speculative and slight paper that produces a statistically marginal result by cherry-picking time intervals, resulting in a global temperature graph that is at odds with all other surface temperature datasets, as well as those compiled via satellite. – See more at: http://www.thegwpf.com/reports-of-the-end-of-the-global-warming-pause-are-greatly-exaggerated/#sthash.i1GGzbA0.dpuf
  http://www.thegwpf.com/reports-of-the-end-of-the-global-warming-pause-are-greatly-exaggerated/

 13. Mats R

  Även DI drar sitt strå till stacken (när börsen går ner så går i alla fall temperaturen upp, alltid en tröst): http://www.di.se/artiklar/2015/6/5/jorden-blir-bara-varmare-och-varmare/

 14. Peter F

  http://dailycaller.com/2015/06/04/noaa-fiddles-with-climate-data-to-erase-the-15-year-global-warming-hiatus/

 15. AG

  #8 Precis min reflektion också! Anser vi inte har så mycket att klaga på vad gäller Kina och Ryssland m.fl när vi själva är ÄNNU värre vad gäller åsiktsstyrning. Det man kan undra nu: var är de seriösa forskar-rösterna i Sverige? I USA har redan flera tyngre namn uttryckt sitt tvivel och pekat på Paris som drivkraft snarare än vetenskap. Av någon anledning tror jag det kommer det att helt saknas analys och kritik från SMHI och Rockis – ja, han får väl en klimatorgasm i TV snart.

  Snygg vinkling förresten, att påstå att ”skeptiker” har hittar på pausen. Jag använder inte ens ordet paus eftersom det antyder en säkerställd fortsatt lika hög uppvärmningstakt som innan pausen. Det är en rent alarmistisk term. Men vad kan man förvänta sig i Orwells klimatsamhälle?! Vart ska man ta vägen? Finns det något land som tar emot klimatflyktningar som måste fly pga av sin klimatskepticism? (Det var kanske det Hansen menade? 50 miljoner skeptiker tivnagas lämna USA!)

 16. Börje S.

  #10 Rosenhane

  Gösta Walin har skrivit på samma blogg idag, 5 juni

  http://detgodasamhallet.com/2015/06/05/gastskribent-gosta-wallin-en-valsignelse-for-manskligheten/

  Patrik Lindenfors korkade kommentar: ”Det här att ingen kan förklara köld- och värmeperioderna är helt gripet ur luften. Troligen är det sannare är att Wallin inte förstår förklaringarna, liksom han inte förstår hur koldioxid fungerar som växthusgas.”

 17. Håkan Bergman

  Sören G. #9
  Jaha, så man har trott. Och nu tror man lite annorlunda?
  https://www.youtube.com/watch?v=9-JCbcsskYs

 18. Avslutningen på artikeln om hockeyklubban lyder ”Den kommer, om inte på annat sätt, att fortleva i de uppmärksammade juridiska processerna, och i eldskrift på Michael Manns twitterkonto.” Skulle vilja tillägga att den kommer att fortleva i vissa av våra barns läroböcker än ett tag.

 19. Rider

  Mer om uppvärmningspausen som försvann eller som aldrig ens funnits!
  ”The slowdown that never happened”

  http://climateandcapitalism.com/2015/06/04/global-warming-the-slowdown-that-never-happened/
  http://www.sciencemag.org/content/early/2015/06/03/science.aaa5632.full

  Men vad kommer att hända med de mätningarna som HadCru och GISS redovisar.
  Ska de också justeras?

 20. tolou

  Peter F #14

  BEZERK NEWS:
  http://judithcurry.com/2015/06/04/has-noaa-busted-the-pause-in-global-warming/

 21. Kenneth Mikaelsson

  Tror det är först när denne får känna kallt stål under hakan som attityden kommer ändras…
  http://www.cfact.org/2013/11/04/obama-issues-global-warming-executive-order/

 22. Ingvar

  från Greenie watch

  http://antigreen.blogspot.com/

  And, don’t laugh: The revised temperature rise shown for the early 21st century (2000-2014) is 0.116°C — which is just a touch over one tenth of one degree. That’s 8 THOUSANDTHS of a degree per year or eight tenths of a degree per century: Totally trivial. When you have to express your findings about change in tenths of one degree over a 14 year period, you might as well say ”no change”, might you not? Very pesky of me to go back to the actual numbers, isn’t it? I have always found that an amusing thing to do when dealing with ideologues

 23. Sören G

  Vare sig det har skett en uppvärmning eller inte så kan man inte urskilja vad som är naturligt eller inte.
  Under det s.k. holocenska optimat för 8000 år sedan vare det 2 C varmare än nu. Varje värmeperiod som den minoiska för 3000 år sedan, de romerska för 2000 år sedan eller den medeltida för 1000 år sedan var alla varmare än det det nu. Köldperioderna mellan varje värmeperiod var kallare än det är nu.
  Att koldioxidutsläppen skulle vara dominerande för den nuvarande värmeprioden är väldigt osannolikt.
  Den kraftigaste temperstegringen som man känner till inträffade för övrigt mellan ca 1695 och 1735, d.v.s. från den Lilla Istidens allra kallaste period.

 24. Kenneth Mikaelsson

  JoNova i dag …eller igår…

  The Pause has been unfound, not with new data, but with new adjustments in one odd dataset.

  http://joannenova.com.au/2015/06/seven-steps-to-adjust-the-pause-away-by-karl-in-2015/

 25. pekke

  En kommentar hos Steven Goddard som det kanske ligger lite sanning i.
  https://stevengoddard.wordpress.com/2015/06/04/the-hiatus-shell-game/#comment-525399

  ” I am paraphrasing here, but the following (minus the peculiar slant toward honesty) is roughly what I hear on the radio about the new report. This is not quite verbatim…

  “So, yeah, we looked at the global temperature average (whatever that means) and saw that there was no real change to speak of over the 21st Century so far. So we were like, “WTF? Aren’t we supposed to be getting warmer?” And then someone said, “What about the oceans? Aren’t they supposed to be getting warmer? There’s an awful lot of ocean out there… Let’s check the ocean again!” Wow! Good idea — and then someone remembered that we had made a bunch of buoys to put in the ocean ’cause ships don’t go in a lot of the ocean much and besides, the buoys would be more accurate. And we checked the buoys and zilch. No warming. But then someone said, “Hey, you know, the ships usually showed the water as warmer than what the buoys show. Why don’t we just use the ship’s readings instead of the buoys?” And we were all, like, “No… Not a bad idea, but remember, we put the buoys out there because they were more accurate. I mean, the ships were, like, always too warm in their readings. It’s like, you know those big engines they have on those ships? Those really huge engines that burn up all that fuel and make all that CO2? They’re like 20,000 horse-power or something. They have these metal pipes that go into the engine room and bolt on to those really hot diesel engines. They have to have the pipes for the engines ’cause the pipes take sea water to the engines to cool ’em down. Well, that’s where we had the thermometers, built right in to the pipes. Geez! It’s no wonder the ships always gave readings a little bit too hot!” And the guy who was pushing the whole let’s-use-the-ship-readings said, “YEAH! That’s just what I mean! Let’s use the ships readings!” So someone else said, “We can’t just swap everything over to the ship’s readings It would really look kind of, you know… How about we just sort of mix some of the high readings in with the buoys and call it an adjustment?” Well, you get the idea, that sounded like it might work. And then someone said “How much should we adjust?” and we all just laughed a little and then some guy in the back of the room answered, “However much it takes!””

 26. Ingvar

  Pekke #2

  Också relevant:
  http://antigreen.blogspot.com

  🙂

  Justeringar och hundradels grader!!

 27. pekke

  http://wattsupwiththat.com/2015/06/04/a-first-look-at-possible-artifacts-of-data-biases-in-the-recent-global-surface-warming-hiatus-by-karl-et-al-science-4-june-2015/

  Om att blanda nya och gamla mätmetoder och sedan få nåt vettigt ur det.

 28. pekke

  Ingvar #26
  Japp, de gör en höna av en fjäder, fast det största problemet är att de inte vet vilken fågelart fjädern kommer i från ( alla olika mätmetoder som användes på skepp före dagens bojar ).

  Se min WUWT-länk i #27

 29. Ingvar

  ppekke #28

  Ja, det är väl närmast att likna vid rena panikåtgärder.

  Rädda skeppet, rädda skeppet! Det håller på att sjunka!!!
  Väntar bara på:

  ABANDON SHIP!!!
  Rädde sig den som kan

 30. Sören G

  SMH-killen på radion i morse påstod att man nu hade mycket bättre och säkrare mätningar. Dessutom fler mätningar, särskilt i Arktis där uppvärmningen har varit som störst. – Det är inte alls den bild som jag har fått efter att ha läst på olika bloggar.

 31. Ingvar

  #30 Sören
  Man har fler mätningar??
  Sen när har mätstationerna blivit fler. Om man vid en viss tidpunkt introducerar fler mätstationer så blir inte jämförelsen med historiskt data korrekt.
  MAO
  Bullshit!!
  ”Korrigeringar” är vad man har gjort och hur de går till har avslöjats

 32. tolou

  “Many people have found the extent of adjustments to the data surprising. While we believe that the 20th century warming is real, we are concerned by claims that the actual trend is different from – or less certain than – has been suggested. We hope to perform a valuable public service by getting everything out into the open.”

  http://www.thegwpf.com/inquiry-launched-into-global-temperature-data-integrity/

 33. Håkan Bergman

  Ingvar #31
  Det var nån som hittade en termometer i arslet.

 34. Ingvar

  Håkan
  🙂
  A place where the sun never shines

 35. Ingvar

  ere freda?
  🙂

 36. Håkan Bergman

  Ingvar #34
  Precis, då behöver man inte korrigera för solinstrålningen, man har sin egen inbyggda Stevenson screen.

 37. AG

  #36 förvisso, men glöm inte att Metan är en potent växthusgas. Det kommer att krävas korrigeringar ändå. Sedan har vi slumpässiga fel som smyger sig in: ”shit happens”…..Är det det som är ”stol-instrålningen”?
  Sorry, men det är ju fredag…

 38. Lasse Forss

  Nog är det fantastiskt. Efter mer än 18 års ångest över utebliven växthuseffekt, tar man (de 97 procenten) en kurs i hur man läser av en termometer. Och vips, så har växthuseffekten slagit till. Nu kan väl inte ens en ”beslutsfattare” ta lögnarna på allvar.

 39. pekke

  OT.
  Verkar som att Siemens nya direktdrivna vindkraftverk inte fungerar så bra.

  http://www.op.se/jamtland/bracke/det-kom-som-en-overraskning

 40. tty

  Pekke #25

  Tyvärr är Stephen Goddards parodi sakligt korrekt.

  Under de senaste årtiondena kommer huvuddelen av vattentemperaturmätningarna (utöver satellitmätningar) från två källor: fartygens kylvattenintag och oceanografiska bojar. De senare har alltid ansetts bättre eftersom de är konstruerade just för att mäta temperaturen exakt och befinner sig i termisk jämvikt med omgivningen. Kylvattenmätningarna ger i regel högre temperaturer beroende på att värme överförs från fartygsstrukturen till vattnet. Effekten varierar dock geografiskt beroende på vattentemperaturen. Hittills har man därför alltid justerat intagstemperaturerna med utgångspunkt från de tillförlitligare bojmätningarna och med olika värden beroende på geografiskt läge. Karl et al väljer i stället att ”homogenisera” bojmätningarna till intagstemperaturerna med motiveringen att intagstemperaturserien är längre, och med ett och samma värde överallt (0,12 grader). Det kan verka som en oskyldigt metodologiskt val, men är det inte, eftersom andelen bojmätningar hela tiden ökar blir resultatet en artificiellt ökad temperaturtrend på senare år.
  Man tycker att det skulle gå att verifiera resultatet med hjälp av Argobojarna som alla är ense om är mycket exakta (och som visar på en minimal temperaturhöjning). Karl et al. underkänner emellertid Argobojarnas mätningar rakt av eftersom deras mätning av ytvattentemperaturen görs på fem meters djup. Det behöver väl knappast påpekas att fartygens kylvattenintag som Karl et al tydligen litar blint på, också ligger ett antal meter (upp till 15) under ytan. De måste ju ligga djupt nog så att de garanterat inte kommer över vattenytan ens när fartygen går på lätten och i kraftig sjögång.

  Det är också anmärkningsvärt att man inte använder satellitmätningar som garanterat mäter just yttemperaturen och inget annat (men som inte heller visar någon ökning).

  Nästa metodologiska skummitet är att man ”fyller ut” havstemperaturerna i arktiska områden från omkringliggande landområden. Det är väl känt att detta inte fungerar. Den smältande havsisen gör att temperaturen till havs sommartid ligger stilla nära noll grader, medan temperaturen i omkringliggande landområden stiger till en markant topp (storleksordning 5-10 plusgrader) i juli månad. Å andra sidan förblir temperaturen till havs vintertid nära noll grader ända tills havsisen lägger sig. Den stora skillnaden mellan ”kontinentalt arktiskt klimat” och ”maritimt arktiskt klimat” är välkänd för alla som vet något om, eller har erfarenhet av, arktiska områden (utom klimatforskare, tydligen). Jämför t ex temperaturerna för Jan Mayen och Scoresbysund:
  http://www.jan-mayen.climatemps.com/temperatures.php
  http://www.ittoqqortoormiit.climatemps.com/graph.php

  Den här artikeln är knappast avsedd att tas på allvar vetenskapligt, den skall bara trösta och stärka de troende inför Parismötet.

 41. Håkan Bergman

  pekke #39
  Outgrundligt. Om man har problem med växellådorna borde det inte vara så svårt att räkna ut att det beror på intermittent belastning både axiellt och radiellt. Att då flytta över det problemet till själva generatorn kan inte kallas annat än korkat. Enda vettiga slutsatsen borde vara att ge upp. Nåja, det är inte första gången Siemens misslyckas i Sverige, men den här gången är dom åtminstone medvetna om det.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_and_Halske_T52
  Det tog alltså Arne Beurling två veckor att göra slarvsylta av underverket, undrar hur många ingengiörstimmar Siemens hade lagt ner på att utveckla den?

 42. tty

  #41

  Det grundläggande problemet är att varje gång en vinge passerar framför tornet så påverkas luftströmningen omkring den och verkets axel (och lagringar) får sig därför en ordentlig smäll både radiellt och axiellt tre gånger per varv. Det är svårt att se hur man någonsin skulle kunna undvika detta.

 43. Salasso

  Fin genomgång av de olika kraftslagens egenskaper och om de intermittentas tillkortakommanden på http://www.friavindar.se Inlägget är återigen signerat C-E Simonsbacka!

 44. Mats R

  För att återvända till den ”hockeyklubba” som väl var utgångspunkten för den här tråden, så har den haft ganska stor betydelse för mig personligen. Det var nämligen den som gjorde mig till s.k. ”klimatskeptiker”. Innan jag konfronterades med den så trodde jag på alla sagorna om den farliga CO2:n och ivrade för allsköns begränsningar. Faktiskt röstade jag vid något tillfället t.o.m. på Miljöpartiet. Så en dag damp det ner ett nummer av National Geographic i min brevlåda (jag prenumererade på den då, i tron att den innehöll saker som var värda att veta). I det numret inte bara presenterades denna hockeyklubba, utan den höjdes till skyarna som om det rörde sig om den heliga Graal eller den återfunna förbundsarken eller något liknande. Jag minns att jag klentroget läste om artiklarna som handlade om den flera gånger, kanske i tron att jag hade drabbats av tillfällig sinnesförvirring eller så. Till saken hör nämligen att jag har en ganska omfattande utbildning i historiska ämnen, framför allt i både nordisk och klassisk arkeologi. Därför kände jag till att det hade inträffat stora klimatförändringar under de senaste tvåtusen åren. Nu var det så, att inte en enda av dessa syntes på denna hockeyklubba eller nämndes i texterna, trots att framför allt existensen av den medeltida värmeperioden och Lilla istiden är bevisade bortom allt rimligt tvivel. Så detta skulle alltså vara vetenskap? Nä, så f-n heller! Jag ringde Bonniers kundtjänst och avbokade all fortsatt leverans av National Geographic för all framtid.

  Och nu idag publiceras det påståenden om att jordens medeltemperatur inte alls har legat stilla de senaste 15 åren, utan tvärtom ökat snabbare än tidigare. Att man ända tills nu trott att ingen ökning skett säges bero på att man tidigare har feltolkat temperaturdata, men nu har man tydligen skådat någon sorts ljus och äntligen insett sanningen. Denna insikt ger upphov till intressanta frågor, t.ex. varför man inte insett detta förrän nu, men framför allt denna: Om man inte förrän nu insett hur temperaturdata ska tolkas, så måste det innebära att all tidigare temperaturdata, även den som visar på onaturlig uppvärmning, har feltolkats (försåvitt man inte använder en metod för att påvisa ökning och en helt annan för att påvisa minskning, men så gör man ju inte, va?). Det här får i så fall konsekvenser, inte minst den att alla förutsägelser om framtida klimat, som ju vilar på dessa data, måste anses vara otillförlitliga och göras om. Om man så lång tid inte har kunnat skilja en ökning från en minskning, så börjar man, som intresserad allmänhet, att undra vad det är som pågår. Är klimatvetenskapen tillbaka på ruta ett?

 45. Mats R #44,

  Tack för denna mycket läsvärda kommentar.

  Jag har inte hunnit sätta mig in de nya turerna med artikeln av NOAA-forskarna Karl et al. i Science men det har ju redan kommit blogginlägg som ser ut att vara välargumenterade som kritiserar den.

  Med tanke på all den klimatforskning som lagts ned senaste tiden på att förklara, alternativt bortförklara, uppvärmningspausen så skulle det verkligen vara märkligt om det visar sig att denna bara har berott på mätfel. FNs klimatpanel (IPCC) har i sin temperaturprognos för 2016-2035 i senaste vetenskapliga rapporten dessutom tagit med möjligheten till fortsatt uppvärmningspaus ända till 2035 (om jag minns rätt på årtalen, hinner inte kolla just nu).

  Om de av USA-regeringen anställda NOAA-forskarna skulle ha rätt kan man undra om det finns några pålitliga temperturdata överhuvudtaget som man kan bygga klimatforsknng på. Eller som du skrev, om klimatvetenskapen är tillbaka på ruta ett.