Montford

The Hockey Stick Illusion

Gästinlägg av professor emeritus Wibjörn Karlén Nyligen rekommenderades vi läsa om IPCC i Donna Laframboises bok ”The delinquent teenager who was mistaken for the world’s top climate expert”.  Jag vill här göra läsare uppmärksamma på ytterligare en bok som kom för ett år sedan: Montford, A.W., 2010: The Hockey Stick Illusion. Climategate and the Corruption   →