Wibjörn Karlén i Agenda

Wibjörn Karlén, som är professor emeritus i naturgeografi vid Stockholms universitet är aktuell med en krönika i tidskriften Agenda (Tips från Ove L).
”En begränsning av vår energiförbrukning är i längden nödvändig, men beslut om åtgärden ska baseras på fakta, till exempel brist på fossila bränslen. Åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid behöver inte motiveras med en tveksam hypotes om en kommande klimatförändring”, skriver Wibjörn Karlén.
wibjorn karlen artikel

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Fredrik

  Bra artikel, ska bli kul att se vad den får för respons

 2. Claudius

  Vad är Agenda för tidning? Brukar den ha material om kllimatet? Kan inte hitta den med Google.

 3. L

  Den ges ut av PriceWaterhouseCoopers och har ett ”klimatnummer” nu.
  Kan laddas ner som pdf, (3.7Mb):
  http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/3D244827A048038B8025709000436402/$file/agenda408.pdf

 4. Iven

  Det tycks åter igen vara viktigare med att kolla budbäraren än fakta bakom  budskapet.
  När Prof.Dr. Will Happer avslöjade klimatbluffen 1993 för allmänheten, fick han omedelbart sparken av Al Gore, eftersom han som forskare inte kunde acceptera Al Gores åsikter. Åsikterna passade inte. Budbäraren eliminerades, men har kommit igen bland kritikerna av AGW hypotesen.
  Mycket snart kommer man från de rättroendes sida att misskreditera Wibjörn Karlén också. Frågan är, hur länge man ska hålla på utan att förlora sin trovärdighet hos  allmänheten…. 

 5. Peter Stilbs

  Iven: Karlén har varit med länge i denna sakfråga, och har givetvis varit föremål för personangrepp av typ ”näthat”, och mycket annat. Det är sällsynt missriktat i detta fall, eftersom han själv är en ytterst saklig person, på mycket stabil vetenskaplig grund.  Jag har aldrig själv sett honom ägna sig åt personangrepp av något slag.
  Hans senaste artikel i KVA’s AMBIO är högst läsvärd – men är tyvärr inte fritt tillgänglig för nedladdning (3.7 MB)
  http://ambio.allenpress.com/perlserv/?request=get-abstract&doi=10.1579%2F0044-7447-37.sp14.483

 6. Iven

  Peter Stilbs
  Som du påpekar, har Karlén, som de flesta AGW-Skeptiker, redan tidigare varit utsatt för personangrepp. Han tycks vara stark nog att tåla det utan att behöva möta kritiken på kritikernas låga nivå. Är själv mycket intresserat av klimatfrågan mera ur allmänhetens perspektiv och reagerar mot AGW-folkets envisa besserwisserattityd. De kritiska rösterna blir allt fler, senast 10 i ämnet mycket kunniga vetenskapsmän.
  Det vore glädjande, om vi under 2009 kunde få uppleva en vändning mot en saklig, balanserad klimatdebatt i press och TV samt i politiska kretsar och fokusering på andra, mera aktuella problem för mänskligheten och lämpliga åtgärder att lösa dessa, istället.
  Tack för hänvisningen till Ambio och GOTT NYTT ÅR!

 7. Anders L

  Detta var en tämligen innehållslös krönika utan några hänvisningar till fakta, utom uppgiften om de mänskliga utsläppen av kol, som felaktigt angavs till 6 GtC. De flesta källor man hittar på nätet anger utsläppen till minst 8 GtC/år, troligen närmare 10. Det blir 100 x 10 = 1000 GtC (alltså ettusen miljarder ton kol) som förflyttas från berggrunden till atmosfären under detta århundrade om utsläppen ligger oförändrade på nuvarande nivå i ytterligare 90 år. Idag innehåller atmosfären totalt ca 750 GtC. Skeptiker tycker att en dryg fördubbling av mängden kol i atmosfären är marginell och troligen helt harmlös. I beg to differ, som engelsmännen säger.

 8. L

  Anders L, kan du förklara hur den där fördubblingen ska gå till?

 9. Gunnar Littmarck

  Anders L.
  Du kan ju starta din minskning från alarmism, till saklig debatt, med att hålla med om att:
  De 85Mfat olja per dag som hittills varit mänsklighetens max, motsvarar knappt 8gram kolår/kvm , vilket är synnerligen nyttigt att öka biomassan med i hundra år, minst…
  Så bilar båtar flyg, är under alla förhållanden, helt o.k. att utnyttja.
  Eller vad tror du om en global klimatkatastrof orsakad av 7,8Gram kol år/kvm?
  Ni som klipper gräsmattan kan ju torka och väga en försommarveckas tillväxt på en kvadratmeter…
  Eller skogen som växer med upp till 8% år, eller hur mycket mer biomassa vi vill ha i haven…
  Om någonsin någon kan visa de minsta indicier på att co2 från fossilförbränning, leder till en global klimatkatastrof, är ju lösningen enkel.
  Bara stäng alla världens kolkraftverk i takt med att dagens resursslöseri vänds till ersättandet med torium smält salt reaktorer.
  Det är bara religioner som försöker kontrollera sina medlemmar med osakliga hot.

 10. Börje

  MÄNSKLIG PÅVERKAN AV JORDENS ALBEDO ENLIGT WIKIPEDIA
  För att hjälpligt bättra på min minimala allmänbildning slog jag upp solsystemets planeter på svenska Wikipedia. När jag kom till planeten Jorden hittade jag det här i samband med beskrivningen av livets uppkomst:
  ”Med livet ändrade sig jordens utveckling och jordskorpans utseende tydligt. Syreandelen i atmosfären ökade, och jordens albedo ändrade sig. De senaste ändringarna sker HUVUDSAKLIGEN genom människans påverkan.”
  Jordens albedo har alltså ändrat sig, på den gamla goda tiden på grund av livets utveckling i allmänhet, men nu mest (likely 90%?) på grund av människans påverkan.
  Som jag nämnde ovan, så är min kunskap i ämnet ytterst begränsad. Därför tänkte jag försöka utnyttja den stora kunskap som finns samlad hos denna bloggs flitiga skribenter genom att fråga:
  Hur är det med mäniskans stora påverkan på jordens albedo?
  • Är vi så viktiga för albedot som planetbeskrivaren i Wikipedia påstår?
  • Är det den ökande koldioxidhalten skribenten tänker på eller är det människans påverkan på växtligheten ( skogsavverkningar, odlingar, urbanisering)?
  • Menar skribenten att människan åstadkommer större förändringar än de mekanismer som gör att klimatet skiftar t ex mellan istider och värmeperioder? Är det numera människan som är huvudansvarig för klimatförändringar i jordens atmosfär?
  • Haven utgör fortfarande drygt 70% av klotets yta och såvitt jag förstår fungerar de som jättelika värmemagasin speciellt med tanke på att solstrålningen kan nå flera hundra meters djup. Jag menar påverkar mänskliga aktiviteter verkligen havens albedo i någon större grad?

 11. Thomas

  Iven, snygg ironi hur du ägnade dig åt ett fullkomligt opåkallat personangrepp på Al Gore för att visa hur fel det är med personangrepp…
  L, för att få den där fördubblingen bara fortsätter vi med utsläpp som idag.

 12. L

  Thomas, vilket IPCC-scenarie anser du motsvarar det påståendet?

 13. Iven

  Thomas
  – Tror inte att Will Happer håller med dig om att hans ”personangrepp” på Al Gore var ”opåkallat”.
  Jag bara återgav Happers redovisning av ett faktiskt konstaterande: Han blev ”fired” av Al Gore, för att han hade upplyst allmänheten om att AGW hotet var felaktigt.
  Ingen ironi i det. Bara konsekvensen för en forskares frispråkighet.  

 14. Gunnar Littmarck

  Om atmosfären nu innehåller 100år av nuvarande fossilförbränning, så innebär inte ett hundra års dubblad fossilförbränning ens att atmosfären ökar sin halt till 750ppm, vilket är en relativt låg historisk nivå.
  Såklart ökar ju havens upptag samt en betydande biomasseökning.
  Nu är det ingen risk ty vi vill inte dubbla nuvarande fossilförbränning och sen hålla den i ett hundra år..
  Om vi riskerade ett angrepp från Marsipaner, förutsatt att vi inte klarar att bygga upp en co2 halt om 750ppm på ett hundra år, tror jag vi får problem, vad tror du Anders L?

 15. Thomas

  Börje, jag tar mig friheten att ändra lite i ditt citat: ”De senaste ÄNDRINGARNA sker huvudsakligen genom människans påverkan”. Vad jag vet ändras inte havens albedo i någon nämnvärd omfattning, bortsett då från  minskande istäcke i arktis som av allt att döma har mänsklig orsak.

 16. Thomas

  Iven, vad jag ser var Happer politiskt tillsatt och då är det normalt i USA att man blir utbytt när en ny president tillträder, även om han säkert tyckte det var tråkigt att förlora jobbet. Kvarstår att det var helt omotiverat att blanda in ett påhopp på Al Gore i en tråd som inte hade något med honom att göra, men så är det ju bland contrarians, har de inget annat att säga kan de alltid ge sig på Gore, Mann eller Hansen.

 17. Iven

  Thomas
   Ja!  Är man skeptiker mot AGW hypotesen, kallas man av de ”rättrogna” med patent på sanningen Contrarians, som egentligen borde portförbjudas i klimatdebatten.
  Will Harper är fysiker med 200 publicerade vetenskapliga artiklar och ett utmärkt exempel på hur en ”contrarian” kan behandlas, när han inför  US-kongressen upplyser om sina forskningsresultat. Ja, helt rätt, han sparkades av politiska skäl: Forskningen skulle inte inkräkta på politiken. Men eftersom ett exempel på, hur man från de ”rättroendes” sida behandlar ”contrarians” inte passar in i en tråd, som handlar om en annan vetenskapsman, som fått känna på personangrepp för sina åsikters skull, är detta mitt sista inlägg i vår lilla disput. Jag respekterar dig som person och för ofta visat kunskap, men inte när du praktiserar ditt nedlåtande sätt mot oliktänkande i debatterna.

 18. Gunnar Littmarck

  Anders L.
  Om vi nu har 384ppm co2 i atmosfären och 5% är från mänsklig fossilförbränning, så innebär inte det att halten vore 5% lägre utan all mänsklig historisk och nuvarande fossilförbranning, d.v.s. 365ppm.
  Ty en ökad halt leder till en ökad biomassatilväxt samt ett ökat havsupptag.
  Jag gissar att om mänskligheten aldrig bränt fossilkol, skulle dagens halt vara, runt 380ppm och vi båda haft en medellivslängd om 50 år utslitna av ineffektivt jordbruksarbete.
  Vad tror du?

 19. Iven

  sorry, disput skulle vara dispyt, förståss

 20. Thomas

  Iven, det låter som om du bara läst Will Happers egna version. Jag försökte söka på nätet, men goggle översvämmas tyvärr av ekon av precis samma report hur han hävdar att han fått sparken för sina åsiket. En koll över publicerade vetenskapliga artiklar gav fem träffar sedan 1990, ingen som hade någon som helst relevans för klimatforskning. Jag undrar forfarande vad Gore har med trådens ämne att göra, annat än som just ett personangrepp från din sida.
  Gunnar, du inleder ditt inlägg med ett ”om”, men eftersom ditt grundantagande är fel blir även fortsättningen fel. Om vi inte bränt något fossilbränsle skulle halten fortfarande varit nära 280 ppm, kanske aningen högre pga skogsskövling. Karlén missleder när han inte gör skillnad på brutto- och nettoflöden. De stora naturliga utsläppen är t ex från växtdelar som bryts ned när växter dör vilket balanseras av de koldioxid som tas upp när nya växer upp. Det är ett vanligt sätt att ljuga med statistik.

 21. Börje

  Thomas
  en annan möjlig förklaring till minskande ismassor runt Nordpolen är minskad molnbildning sommartid. Det låter inte orimligt i mina öron. 
  (Gratistidningen Metro har skaffat sig en klimatexpert, Andreas Nordh, som påstår att man sommartid kunde fotvandra från Canada till Ryssland via Nordpolen för 30 år sedan. Det kan man bara göra vintertid i våra dagar. Håhåjaja, vad mycket bättre det var förr!)
  Angående citatet: “De senaste ändringarna sker huvudsakligen genom människans påverkan” (här utan kursivering), så undrar jag som läsare VILKA ändringar och över ordet ”huvudsakligen” och varför skribenten blandar någorlunda belagda fakta om jorden med något som jag inte kan se som något annat än en vild gissning.
  I Expressens vetenskapsbilaga idag: 
  Kör på biobränsle utvunnet från krokodilfett! Mycket, mycket bättre än biobränsle från nötkreatur!
  1 st krokodil = 16,66 liter bränsle. Stockholm-Malmö på bara 4-8 krokodiler av medelstorlek. 
  (”Hur mycket drar din miljöbil?” 
  ”Tja, det blir väl ungefär en halvmil på ett set nykläckta krokodilungar.”)
  Betänk det och betänk 10.000 kr som gåva från staten! Just det! Släng din gamla bil och köp en ny som går på krokodiler.

 22. Anders L

  Gunnar L #14
  ”Om atmosfären nu innehåller 100år av nuvarande fossilförbränning, så innebär inte ett hundra års dubblad fossilförbränning ens att atmosfären ökar sin halt till 750ppm, vilket är en relativt låg historisk nivå.”
  Det beror ju på vad man menar med ”låg” resp ”historisk”. Det är i varje fall med bred marginal den högsta halt av CO2 som funnits under den tid det har funnits människor på jorden.
  Observera att jag inte tillhör dem som ser något domedagsscenario framför sig. Jag tror inte att livet på jorden kommer att gå under pga klimatkrisen; jag tror bara att det blir dåligt för mänskligheten. Elden är visserligen en mycket viktig uppfinning, men det är dags för mänskligheten att gå vidare i utvecklingen och lämna brännandet av olika ämnen som huvudsaklig energikälla bakom oss. Det är fullt möjligt att göra det. Det finns konkreta exempel på avancerade industriländer som har halverat oljeförbrukningen på 30 år och trots/på grund av (stryk över det ej önskade alternativet) detta uppvisat en stark ekonomisk tillväxt.
  Sverige, t ex.

 23. Mats

  förrändringen av strålningsbalansen pga växthusgaser exkl H2O är enligt uppgift under 3 W/m2, hur stor är då netto effekten av ökat vatten i atmosfären omräknat till den andel som kommer att inlagras i jord vatten luft, W/m2! ?  stämmer diagrammet http://www.swc.se/klimathuset/Grafik.html#18  finns det uppgift på alla faktorer, delar, som ”värmer” uttryckt som medelvärde W/m2 inkl vattenångans del – svara gärna med länk….

 24. Styvbard Hårdnacke

  Nedsmältningen av Grönlands isar och utsläppet av metangas som varit infruset längs Siberiens kuster, tyder på att något dramatiskt håller på att hända med Arktis klimat som kan påskynda den globala uppvärmningen.
  Enligt en ny studie som presenterades på en geofysisk konferens i USA på tidsdagen den 16 december kommer den globala uppvärmningen gå snabbare än vad tidigare prognoser gör gällande.
  – För fem år sedan var jag inte säker på om fenomenet var särskilt allvarligt, men nu är jag säker på att något allvarligt håller på att hända och att vi bör varna folk, säger Igor Semiletov från International Arctic Research Center vid University of Alaska, i ett pressmeddelande.

 25. Börje

  Mats
  Jag vet inte om du på något vis omfattar klimathusets hållning, men jag skriver det här ändå.
  Jag har använt halvannan timme att läsa igenom länken du förmedlade. En del bra fanns där.
  Men det jag förundras mycket över när propaganda kommer från det här hållet är det totala utelämnandet av faktorer som kan moderera bilden litegrann.
  Trots en resonabelt försiktig hållning i början på budskapet exploderar genomgången av klimatsituationen till panikalarmism i slutet, 6-7 meters havsnivåhöjning och stormar och svältkatastrofer och ökenutbredning och förintelse och aldrig någonsin har människan varit med om något så jävligt. (Fö samma skrämskott som avlossades för 35 år sedan men då med en ny istid som ammunition.)
  • Koldioxidhalten har ökat – temperaturhöjningen har avstannat. Ingenting om det.
  • Ahrenius är ju den stora hjälten, han som visade på koldioxidens värmebevarande effekt. Således ingenting om att en holländare, Hans Erren, granskat Ahrenius beräkningar och funnit att dessa överdrev effekten tiotals gånger om.
  • Ökenutbredningen som det tjatas om har inte kunnat bekräftas av satellitbilder. Tvärtom, geografen Ulf Heldén, Lunds universitet har undersökt bilderna och konstaterat att öknarna minskar i omfång.
  • Havsnivåerna – inget tyder på nämnvärd havsnivåhöjning. Al Goores fräcka antagande att de skulle dränkas har inte besannats.
  Köldperioderna under sen medeltid och under barocken ledde till epedemikatastrofer som vi ska vara väldigt glada att vi sluppit.
  Jag har två intressanta bilder framför mig, den ena en tavla från 1150 avbildande the Tower beläget vid Themsens strand i London, det andra ett fotografi av samma byggnad taget 2005.
  I början av 1000-talet var stora delar av den kustnära isen på Grönland borta, vilket bör innebära att glaciärer i bland annat Alperna förmodligen var åtskilligt mindre än nu. Kustlinjerna borde därför varit högra än nutidens, enligt det nutida klimatbudskapets resonemang.
  Men icke! Strandlinjen är exakt lika på båda bilderna!
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_London

 26. Christopher E

  Styvbard: ”Studier” som säger att uppvärmningen kommer att ”gå fortare än befarat” finns det 13 på dussinet av. Sådana studier fanns det åtskilliga av före millennieskiftet också, innan uppvärmningen avstannade och det nu börjat bli kallare. Så ta dem med en stor nypa salt. Och Grönlands is är förresten inte alls nedsmält.
  Börje: Intressant inlägg. Men sådana argument som Towern biter förstås inte på alarmisterna, de blåförnekar ju att medeltida värmeperioden funnits (utom möjligen på några kvadratmeter i en Grönlandsfjord där någon viking levde)… 😉

 27. Gunnar Littmarck

  AndersL #22
  Mänskligheten släpper ut 5Gton kol/år bara genom oljeförbränningen, som långt ifrån är den största källan till utsläpp.
  Om vi rensar bort i de 5Gton/år som de 85Mfat/dygn (vilket var den högsta utvinningen vi haft hittills).
  Alla olja som bränns för värme, alla olja som driver stationära kraftverk, kan enkelt ersättas, då kanske det återstår 3Gton.
  Om vi då påstår att transport sektorn förbrukar det i hundra år blir det 300Gt.
  Vi vet ju att en ökad halt co2 i atmosfären, leder till en ökad biomassatillväxt, samt att haven då upptar mer.
  Så om den globala transportsektorn fortsätter som nu i 100år, kommer inte atmosfären öka sitt innehåll med 300Gt utan kanske 30Gt.
  Jag retar mig lite på att västvärlden påstår att den olja transportsektorn förbrukar (som är den svåraste att ersätta)
  påverkar växthuseffekten, på ett märkbart sett.
  Däremot kan genast alla stora motorer som driver fartyg, lok och småkraftverk, ersättas med den typ av Thoriummaskiner som US airforce tog fram, före jetmotorer utvecklats.
  Alla klimatalarmister skriker på de förhatliga bilarna, men få vill ersätta ens de orenade danska kolkraftverken, som förra året släpte ut 5000ton svaveldioxid och 572 ton partiklar, hur är de med de Tyska, Polska?
  EU, Japan, USA, eldade lika mycket ej rökgasrenat kol som Kina förra året…
  Så bråkar Wijkman & co, om flyg, bilar, jiddrar om utsläppsrätter, som bara leder till minskad utvecklingskraft.
  Det är det sjuka hyckleriet jag irriteras över.
  Nu när oljan kostar lite över 30$/fat, är drivkrafterna i de länder som räknas, försvagade.

 28. Thomas

  Börje, och vad skulle orsakat denna påstått minskade  molnbildning sommartid?
  Överlagrat på den stigande temperaturtrenden finns en hel del ”brus”. Det är alltså inget oväntat att man får perioder då uppvärmningen stannar av. Det har hänt förr och det lär hända igen.
  Visserligen baserades Arrhenius beräkningar på relativt bristfälliga data och idéer om hur klimatet fungerar, men han hamnade ändå inom en faktor två rätt. Denne Hans Erren som inte förefaller publicerat något vetenskapligt kan därför antas ha fel om han påstår att Arrhenius hade tiotals gånger om fel.
  Havet stiger ca 3 mm/år, och takten förefaller öka. Visserligen ligger London nära kusten, och Themsen kan översvämmas från havet om vindar och tidvatten ligger rätt, men att använda Towern som indikatation på havsytan förefaller ändå väl djärvt. Vore det inte bättre att titta på någon punkt vid kusten? Nästa problem är att även vid kusten varierar havsytan pga tidvatten och vindar så en ögonblicksbild som ett fotografi ger lite information. Vad jag vet finns det ingen pålitlig information som tyder på en högre havsyta under medeltiden.

 29. Christopher E

  Lite fakta verkar befogat som bakgrund till påståendet ovan att takten i havsytestigningen förefaller öka.
  Någon sådan acceleration finns det inte ett spår av i mätdata, varken i långt perspektiv med vattenståndsmätare eller i närliggande tid med satellitmätningar. (Första grafen från Holgate, S.J. 2007. On the decadal rates of sea level change during the twentieth century. Geophysical Research Letters 34: 10.1029/2006GL028492, andra från University of Colorado: Topex/Jason.
  Vad som framgår med all önskvärd tydlighet är att 10-15 år inte räcker för att etablera en signifikant hastighetsändring. Alarmisterna hävdar gärna att de senaste årens sänkning av havsnivån inte betyder något på lång sikt – det är riktigt, men argumentet är ett tveeggat svärd. För att går uppenbarligen också att hitta enstaka perioder här och där där takten legat över snittet på 1,8-2,5 mm/år. Ändå åberopar många alarmister perioden 1993-2003 som bevis på acceleration. Men det håller alltså inte.

 30. Peter Stilbs

  Thomas: Arrhenius hade fel ekvationer, och totalt fel IR-spektra –  hans arbete är irrelevant, utom som historisk kuriosa – och numera propagandamaterial för AGW.
  Hacka inte på Hans Erren – han har förtjänstfullt sökt fram Arrhenius arbetsmaterial, med ovan nämnda slutsats.
  (Det om propagandamaterial ovan kan Du dock tillskriva mig – jag vet inte om Hans uttryckt sig så).

 31. Gunnar Littmarck

  Vore det inte meningsfullare att mäta mängden fruset vatten?
  Jag har aldrig hört någon bry sig om den havshöjning föranledd av jorderosion och av konstbevattning minskade innanhav och sjöar.
  Har ni tänkt på att både Grönland och Antarktis flyter?
  Som allt annat på jordskorpan.
  Enda chansen att minska land ytan, är att planera jordytan..
  Om jorden var mindre skrovlig (skillnad 2mil), fanns inte längre något land.

 32. Thomas

  Christopher, de data du hänvisar till för 1900-talet visar på en ökningstakt för hela seklet på strax under 2 mm/år. De satellitmätningar för senaste decenniet du länkar till visar på en ökningstakt på drygt 3 mm/år. Man kan hävda att perioden är för kort för att dra säkra slutsatser eller kanske att skillnaden beror på de olika mätmetoderna, men så sade jag heller inte tvärsäkert att den accelererar utan att den förefaller göra det, en slutsats man alltså kan dra bara genom att jämföra dina två figurer!
  Går vi sedan längre tillbaka får vi mycket lägre siffror under de senaste 7000 åren. Så sett i det perspektivet är hela 1900-talet ett exempel på uppsnabbad höjning av havsytan.
  Någon senaste årens sänkning av havsytan finns heller inte, däremot har den legat stilla ett par år precis som man med lite kreativ kurvdragning kan säga att den låg stilla 2003-2005. Det blir så med brusiga kurvor. Rätt fräckt av dig att påstå att havsytan sjunker i samma inlägg där du länkar till en figur som visar motsatsen.
  Peter, visst kan man säga att Arrhenius arbete mest är historisk kuriosa, fast å andra sidan hade han en del insikter som inte ens dagens ”skeptiker” lyckats få, t ex den om vattenångans inverkan som positiv återkoppling. Faktum kvarstår att Arrhenius var närmare det rätta svaret än Errens ”korrigering” var den nu finns publicerad.

 33. Börje

  Så här fattar jag (tillsammans med ett tilltagande antal andra frågande inför den hejdlösa skrämselpropagandan):
  CO2:s värmande effekt är liten. För att skrämmeriet ska få effekt måste det till MER. Då multiplicerar IPCC den blygsamma effekten med en faktor som är större än 1. Varför det? Jo, säger man, det blir en massa extra vattenånga av uppvärmningen orsakad av CO2 så vi gångar hela skiten med mellan 1,5 till 4,6.
  ”4,6, DEN var bra, packet kommer att skita i byxorna när dom ser hur varmt vi fått till det!”
  Det verkar som om hypotesen om vattenångan inte stämmer, med tanke på scenarierna.
  (Förresten, hur vet man om vattenångan kyler eller värmer? Moln bildas väl lite hur som helst och 70% av jordytan är hav, vem vet vad molnen/vattenångan hittar på där? Jag vet det inte, men läser intresserat om någon på bloggen har kunskap att förmedla.)
  ”I de högre luftlagren bli uppvärmningen störst, det är själva signaturen, TECKNET i himmelen!”
  Tecknet, signumet lyser med sin frånvaro, i alla fall har inte satelliterna hittat det.
  CO2-kurvan mellan 1979 – 2000 stämmer väldigt bra överens med temperaturen, jovisst. Men hade hela CO2 kurvan från tiden då noggranna mätningar påbörjades (1955), visats ihop med temperaturkurvan 1955 – 2008 då hade det nog blivit svårt att få folk med sig.
  Jag tittar på den just nu. Överensstämmelsen är rent ut sagt dålig.
  Vilken tur att det finns människor som ger sig fan på att reda ut hur det står till EGENTLIGEN. Själv skulle jag inte orka, för mitt eget stora intresse här i livet pockar alltid avundsjukt, när jag intresserar mig för annat. Sammanfattningar och diagram får det bli för min del:
  I en intressant artikel av geologen Ole Humlum juli 2008 hittar jag ett diagram över månatliga temperaturförändringar mellan jan 1908 – aug 2008.
  Räknar du 5-årsgrovt på dem får du ett rakt streck, 0 grader!
  De flesta diagram jag sett hittills räknar mellan 1960-1991 har jag för mig.
  Vill man skrämmas lite mer passar 1979-2000 ännu bättre det ger ett kraftigt uppåtriktat streck.
  Räknar du på IPCC värsta framtidsscenarier så går strecket rakt upp, nej bakåt blir det >100 grader blir det nog.
  Havsnivån har väl stigit sedan isen släppte för 12.000 år sedan? Att isen minskar under värmeperioder är väl inte så konstigt? Värre om den tilltar, vilket den tycks göra underst på jordgloben.
  Under de senaste 20 000 åren har havet höjts i snitt 65 cm pr sekel.
  Så någon abnorm havsnivåhöjnig är inte tal om för tillfället med tanke på att den trots värmeutvidgning är mindre än noll.

 34. Thomas

  Börje, skilj på moln och vattenånga! Vattenånga är en gas, genomskinlig för synligt ljust men starkt absorberande i IR. Moln kan den bild först om relativa luftfuktigheten når över 100%, och ju högre temperaturen är desto mer vattenånga krävs för det. Därför får man mer vatteånga vid högre temperatur och därför en positiv återkoppling från denna.
  Jag kollade på Humlums hemsida och trots att han är rätt selektiv med sina data hittade jag inget som var i närheten av påståendet att temperaturen inte ökat sedan 1850.
  ”Under de senaste 20 000 åren har havet höjts i snitt 65 cm pr sekel.”
  Ett helt meningslöst genomsnitt med tanke på att nästan hela ökningen skedde för mer än 7000 år sedan, före människor bildade några större bofasta civilisationer.

 35. Christopher E

  Thomas:
  Faktum kvarstår; inga tecken finns på acceleration under hela satellitserien. Ditt uttalande att höjningen är accelererande är felaktigt, även om du förvarar skrämskottet med ordet ”förefaller”. Du ser också flera perioder i Holgates diagram med högre höjningstakt, vilket betyder att de senaste mätningarna inte säger någonting om långsiktiga trender.
  (Viss reservation måste självfallet läggas in för de olika mätmetoderna)
  Lägg också märke till att trenden under 1900-talet är svagt avtagande. Och eftersom den senaste höjningsperioden började i samma takt som nu redan på 1800-talet och inte har ökat i takt, är den knappast antropogen. Sådana här småändringar på några decimeter hit och dit inom 1500-årscyklerna ryms väl inom Holocenkurvan du länkar till utan att det är något att bli nervös för.
  Sedan 2006 har topparna i 60-dagarsmedlet successivt varit lägre. ”Förefaller” vara en sänkning 😉 . Om det fortsätter så vet vi inte, men jag gissar att det gör det, på grund av den pågående avkylningen av atmosfären.
  Kom också ihåg Börjes utgångspunkt – alarmism från Gore (egentligen Hansen) som talar om metervisa höjningar detta sekel. Då måste vi i så fall, precis som med IPCC:s gissade temperaturscenarier, se en kraftig höjning av ökningstakten, inte tvärtom som det visar sig vara i verkligheten!

 36. Börje

  Thomas
  GeologiskNyt 5/08 sid 15. Tyvärr hittar jag inte tillbaka till tidningen idag.
  Tidsperioden 1908-2008 ger ingen trend. Det är viktigt vilket utgångsår som väljs när man hanterar statistik, det har jag verkligen fått klart för mig under min snart ettåriga klimatresa.
  Kan man verkligen hitta en pålitlig skattning över molnbildningen och deras effekt?
  Ibland kylande, ibland värmande och förekomsten såvitt jag förstår oförutsägbar.

 37. Thomas

  Börje, på sin hemsida har GeologiskNyt inte hunnit till mer än 4/08 så det är svårt att se vad Humlum lyckats trassla ihop för figur som går helt i tvärs mot allt annat som publicerats. Här är den etablerade kurvan:
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Instrumental_Temperature_Record.png
  Sen talade du om vattenånga, jag svarade om vattenånga. Moln är mer komplicerat, men det finns ingen anledning att tro att de skulle vara någon betydande negativ återkoppling.

 38. Börje

  Jag har tryckt ut nummer 5/08 så nog finns det någonstans.
  Jag tryckte på en länk antingen i kommentarsposten hos recon eller någon annan fördömd tvivlare, men nu kan jag inte hitta den.
  Av vattenånga blir det moln. Just nu funderar jag över vart värmen tar vägen när vattenångan kondenserar till moln. Det borde vara olika för sk makrillmoln gentemot cumulusmoln.
  Jag visste inte molnens negativa återkoppling var så marginell som du förmodar.

 39. Gunnar Littmarck

  Börje:
  Den entalipendringen är, typ 2200kJ/kg till skillnad mot de 4,18kJ/kg för en ungefärlig energi åtgång då vatten värms en grad, som du vet.
  Då ångan blir till moln frigörs enorma mängder energi.
  Trots att frysentalpin för vatten ”bara” är typ 511kJ/kg, så värmer Kiruna gruvan med snökanoner, så hissar man ut snön mekaniskt.
  Därför det ofta blir varmare då det snöar kraftigt.
  Jag är helt övertygad efter debatten häromdagen, att atmosfären har en starkt termisk isolation, värmen överförs till rymden genom dels de partiklar vi avger, dels andra som råkar finnas i närheten.
  Vad om 15 av de 33C är termisk isolation…
  Det blir snart inte mycket kvar för ytterligare co2 i en irabsorbtionsmättad atmosfär, för de spektra co2 kan absorbera..
  Jag håller däremot med Thomas om att en varmare atmosfär kan innehålla mer H2O utan att det fälls ut.
  Vad spelar den positiva förstärkningseffekten för roll om en ökad co2 inte ökar växthuseffekten?
  Skulle det fungera som Gore o co påstår, borde det synas i de noggranna satellitmätningar som finns.

 40. Börje

  Jovisst, varm luft håller mer vatten än kall. Vi fick alltid bära upp grejerna, kläder, dragspel, böcker och fotopapper från källaren i mitt förra hus innan vårvärmen slog till.
  Jag undrar om molnens reflektion av inkommande solstrålning är av så ringa betydelse som Thomas tycks mena.
  Förresten, du har genom flitig propaganda suddat ut det sista av min gamla tveksamhet gentemot fissionsenergi.
  Ha det.

 41. Thomas

  Börje, molns reflektions av solstrålning är en mycket stor kylande term, men å andra sidan reflekterar moln även IR från marken vilket ger en ungefär lika stor uppvärmande effekt. Det är pga att moln ger två ungefär lika stora motriktade effekter som skattningarna av deras nettoeffekt är så svår. För att göra det än värre beror tecknet på inverkan på molnens, höjd, täthet etc. Höga moln värmer, låga kyler etc.
  När moln bildas frigörs värme. Det är vad som kallas för ”Latent heat” i en figur som denna, och är en viktig transportmekanism i atmosfären.

 42. Hasse

  En sak jag funderat på är att laddade partklar i accelererade rörelser utsänder elektromagnetisk strålning. Högt upp i atmosfären finns det gott om ladade partiklar som vimsar omkring med ganska höga farter och krockar med varandra. Eller är accelerationerna för små för att det här skall ge en signifikant utstråningseffekt?

 43. Thomas

  Iven, det låter som om du bara läst Will Happers egna version. Jag försökte söka på nätet, men goggle översvämmas tyvärr av ekon av precis samma report hur han hävdar att han fått sparken för sina åsiket. En koll över publicerade vetenskapliga artiklar gav fem träffar sedan 1990, ingen som hade någon som helst relevans för klimatforskning. Jag undrar forfarande vad Gore har med trådens ämne att göra, annat än som just ett personangrepp från din sida.

  Gunnar, du inleder ditt inlägg med ett ”om”, men eftersom ditt grundantagande är fel blir även fortsättningen fel. Om vi inte bränt något fossilbränsle skulle halten fortfarande varit nära 280 ppm, kanske aningen högre pga skogsskövling. Karlén missleder när han inte gör skillnad på brutto- och nettoflöden. De stora naturliga utsläppen är t ex från växtdelar som bryts ned när växter dör vilket balanseras av de koldioxid som tas upp när nya växer upp. Det är ett vanligt sätt att ljuga med statistik.