SVT Debatt

Ensidig journalistik – kunskapslucka – HYBRIT

Till SVTs JOURNALISTKÅR SVTs journalistik om energi, koldioxid och miljö med särskilt fokus på HYBRIT är inte neutral så som den skall vara. Sveriges folk och dess politiker får inte den allsidiga information som behövs för att fatta kloka beslut. Konsekvensanalys saknas. För Hybrit gäller det i synnerhet de skyhöga kostnaderna och den miljöförstörelse som   →

Kommentar till matchen ”Sverige Möts”, SVT 4/5

https://www.svtplay.se/video/34835911/sverige-mots/sverige-mots-sasong-3-4-maj-20-00?id=ew7bD7Q Problemformuleringsprivilegiet ger den som har det ett övertag i debatten om lösningarna. Avsparken: Sverige ska vara ett föregångsland på vägen bort från växthusgaser, bensin och diesel. Men hur ska den här gröna klimatomställningen gå till och finns det risker med att gå först. Det var problemformuleringen. Underförstått medförde detta som självklarhet att överordnat allt   →

Om Svtdebatt, UI och smutskastningskampanjen

Med ett enkelt grepp lyckades rubriksättaren sabotera all diskussion kring det som var huvudbudskapet i min nyligen publicerade svarsartikel till Uppsalainitiativet. Inte nog med att rubriksättaren ljög ihop ett uttalande från mig. Denne använde jag-formen så att det skulle se ut som om jag hade gjort yttrandet. Rubriken vred också mycket effektivt bort uppmärksamheten från det   →

Svar till UI

Ett svar till UI är nu publicerat på svtdebatt.se. Jag beklagar att de fabulerat ihop en rubrik som ser ut som om det är jag som uttalat (de använder jag-form), och som dessutom är helt irrelevant för vad mitt inlägg handlar om. Ingemar Nordin Ingemar NordinProfessor emeritus i filosofi. Forskningsinriktning är vetenskapsteori, teknikfilosofi och politisk filosofi.   →

Uppsalainitiativet om klimatförnekare

Uppsalainitiativet går i SVT Debatt till hårt angrepp mot s.k. klimatförnekare och menar att dessa tidigare misstrott även tobakslarmen. Bland dem som utpekas finns TCS egen Ingemar Nordin, professor Wibjörn Karlén och Robert Nilsson, gästprofessor i molekylär toxikologi och riskvärdering vid Stockholms universitet. Författarna till debattartikeln tycks ha lagt ner en hel del möda på   →

Ikväll: Maggie på SVT Debatt

Ni som är uppe kl 22.00 kan sätta på SVT1 och lyssna på en liten diskussion om svensk kärnkrafts vara eller inte vara.