Lars Cornell

Ensidig journalistik – kunskapslucka – HYBRIT

Till SVTs JOURNALISTKÅR SVTs journalistik om energi, koldioxid och miljö med särskilt fokus på HYBRIT är inte neutral så som den skall vara. Sveriges folk och dess politiker får inte den allsidiga information som behövs för att fatta kloka beslut. Konsekvensanalys saknas. För Hybrit gäller det i synnerhet de skyhöga kostnaderna och den miljöförstörelse som   →

Öppet brev till klimatpsykologen

Intervjun också kommenterad av Lena Krantz. Öppet brev med anledning av artikel, Klimatpsykologen: Därför undviker vi att tänka på klimatet  SVT PUBLICERAD 2021-05-10 Per Espen Stoknes ! Prolog: Promenerade med min fru i den fantastiska nyutsprungna bokskogen och där vitsippemattan går mot sitt slut. Efter ett lätt regn kommer solen och skiner igenom de ljusgröna bokbladen, luften är   →

Plan för att täcka Gotland med vind- och solel

Här följer ett gästinlägg av Lars Cornell om regeringens planer för framtiden på Gotland: Regeringen har givit Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en förstudie som ska presentera vilka åtgärder som krävs för att Gotland ska uppnå ett hundraprocentigt förnybart och robust energisystem till år 2040. Parisavtalets mål om max två graders global temperaturökning är vägledande i arbetet.  Energimyndigheten har   →

”Början på slutet”

Gästinlägg: Här följer ett gästinlägg av Lars Cornell där han knyter samman Carl Bildts pessimistiska framtidssyn med Isabella Lövins osanningar i radio och TV. Till Carl Bildt Jag har läst några artiklar och yttranden av dig, bland annat, ”kan vara början på slutet för västvärlden som den är i dag” http://www.svt.se/nyheter/utrikes/bildt-slutet-pa-vastvarlden-som-vi-kanner-den Det är möjligt att du   →

Tre frågor till Hanna Stjärne, vd för SVT

Att public service förvränger, överdriver och förfalskar vetenskapen i sin nit att driva fram ett klimathot har vi ju fått vänja oss vid. Senast gav Peter Stilbs ett exempel här. Nedan följer ett gästinlägg av Lars Cornell i form av ett öppet brev till Hanna Stjärne om SVTs vanskötsel av sitt publicistiska uppdrag – Ingemar   →

Brev till Nordea

Här följer ett debattinlägg från Lars Cornell i form av ett brev till Björn Wahlroos som är styrelseordförande för Nordea. – Ingemar Nordin DEMOKRATI och VETANDE vit@tjust.com Det här dokumentet finns på URL: www.tjust.com/vit/2015/nordea0209.pdf 2015-02-09 Till Nordea Styrelseordförande Björn Wahlroos info@nordea.se Smålandsgatan 17 105 71 Stockholm För information Nordea Fonder, Maria Rengefors Maria.Rengefors@nordea.se   Förorsakat   →