Ensidig journalistik – kunskapslucka – HYBRIT

panelen 2023 02 05

Till

SVTs JOURNALISTKÅR

SVTs journalistik om energi, koldioxid och miljö med särskilt fokus på HYBRIT är inte neutral så som den skall vara.

Sveriges folk och dess politiker får inte den allsidiga information som behövs för att fatta kloka beslut. Konsekvensanalys saknas. För Hybrit gäller det i synnerhet de skyhöga kostnaderna och den miljöförstörelse som blir följden.

Industrisatsning i norr

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/industrisatsning-i-norr-hotas-av-langsam-vindkraftsutbyggnad

Gruvjätten LKAB: ”Politikerna har inte förstått hur vi tänker använda elen”

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/gruvjatten-lkab-politikerna-har-inte-forstatt-hur-vi-tanker-anvanda-elen

De som förstår är tveksamma. De som inte förstår vill driva HYBRIT vidare.

Hela Agenda i TV2 2023-02-05 ägnades åt Hybrit. Men tittarna fick inte reda på det de behöver veta. Hur det påverkar dem, de skyhöga kostnaderna och den miljöförstörelse som blir följden. Vem kommer att tvingas betala? Den sannolikt obefintliga klimatnyttan om man räknar in allt berördes inte. Representanter för näringslivet och privatpersoner som drabbas av energibrist och skyhöga kostnader fanns inte på plats i studion. Människor vars livsmiljö slås i spillror av 8000 vindkraftverk utöver de 5000 vi redan har fick inte redovisa sin ilska och ångest.

– Det är en jävla tur att samerna är fredliga, annars hade de skaffat sig kalasjnikovs, skriver SvD i en ledare.

https://www.svd.se/a/4oEmjV/hybrit-far-valja-mellan-krig-och-karnkraft

Reaktionerna i pressen blev hårda.

– Pausa Hybrit tills vi får ordentliga svar, skrev SVD.

https://www.svd.se/a/WRobQG/pausa-hybrit-tills-vi-far-svar

– Är Hybritprojektet en rimlig prioritering av de pengar som tillhör svenska folket? De verkligt obekväma frågorna kring satsningen fortsätter att stå obesvarade, skriver tre professorer i ekonomi i SVD.

https://www.svd.se/a/O8WbwO/makthavarna-slapp-de-svara-fragorna-om-hybrit-i-agenda-skriver-blomgren-henrekson-sandstrom

Det Sveriges folk kräver är en konsekvensanalys. I den skall tre alternativ ställas mot varandra:
   1 – Fortsätt som nu.
   2 – Hybrit med processvärme från ny kärnkraft och väte on-demand.
   3 – Hybrit med energi från vindkraft och stora vätgaslager.
Givetvis skall ingå att väga fördelarna med mer koldioxid (mer fotosyntes) mot motsvarande nackdelar.
SVT underlåter att redovisa ekonomi och extrema storleksförhållanden som kommer att leda till ett storskaligt fiasko. Det kommer svenska folket att få betala utan att SVT i förväg har varnat om det.

Vad får vi för pengarna?

Kostnaderna har beräknas till mycket ungefär 1 000 miljarder kronor (!) och det finns ingen möjlighet att få tillbaka det kapitalet från marknaden. Inte heller klimatet motiverar den stora satsningen. Hur många miljondels grader påverkas jordens temperatur? Bjørn Lomborg är den som kan svara på den viktiga frågan.

https://www.lomborg.com

HYBRIT saknar konsekvensanalys.

SVT informerar inte folket om en annalkande katastrof 1000 gånger större än Stålverk 80. SVT vilseleder genom att inte berätta för folket om den extrema miljöförstörelse som alltsammans kommer att  medföra. Och vilseleder genom att inte berätta om den fotosyntes som grödor och skogar går miste om om Hybrit byggs. Hur mycket är förlorad fotosyntes värt?

De tekniska problemen, som ni journalister ibland ägnar er åt, klarar vi nog av. Det är ekonomin och miljöförstörelsen med 8000 vindkraftverk utöver de 5000 vi redan har som kommer att stjälpa alltsammans.

https://www.tn.se/naringsliv/21386/professor-sa-forstorde-vi-varldens-basta-energisystem/

För vätgasteknik är verkningsgraden låg. Det omöjliggör acceptabel ekonomi. Särskilt dyrt blir det i kombination med vindkraft eftersom anläggningarna då inte kan gå för fullt hela tiden och det blir dyrt. De måste byggas dubbelt så stora i förhållande till om kärnkraft används.

Ny småskalig kärnkraft, SMR, kan byggas på 2-3 år. Om vi börjar nu kan de första tas i bruk omkring år 2028. Det skulle hjälpa ekonomin för Hybrit något, men det räcker inte.

Några tekniska problem finns. Ett är att det inte finns vissa metaller, tex iridium, i sådana mängder som kommer att behövas. Ett annat är att elektrolysrörerna blir extremt många och de fabriker som behövs för att tillverka dem finns inte.

Vätgaslagren (i fallet vindkraft) blir så stora att vår fantasi inte räcker till att förstå. Det finns också en risk för olyckor som är stor.

Vältrar man över kostnaden på svenska folket och därtill utsätter dem för ytterligare miljöförstörelse med vindkraft kommer de att göra uppror.

Det är sådana frågor som ni journalister har plikten att gräva i men det gör ni inte.

Hybrit är som en religion – får inte ifrågasättas.

henrekson

Hela Aktuellt i TV2 2023-02-05 ägnades åt Hybrit. I ett inspelat inslag framträdde Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och tidigare vd för Institutet för Näringslivsforskning. Han varnade för en grön bubbla. Det är för riskabelt och orealistiskt anser även han. Men panelen uppträdde som sektmedlemmar brukar, ingen lyssnade till Henreksons varningar.

– Det kommer sannolikt inte att vara en fördel att vara allra först och den som kommer att göra de stora misstagen som alla som kommer efter får lära sig av. Jag har väldigt svårt att se att det kommer att genomföras. … Frågan är hur länge kommer det att löpa på tills man når ’den’ punkten.

https://www.svtplay.se/video/jawvzk9/agenda/son-5-feb-21-15?id=jawvzk9&position=1584

Läs följande artikel med efterföljande debatt så förstår ni bättre.

https://klimatupplysningen.se/vatgasbubblan-kommer-att-spricka-projekt-hybrit-lkab-ssab-vattenfall/

Riksdagsman Jan Ericson är mångsidigt kunnig och har gjort en sammanställning,

– Besluten upplevs som så befriade från konsekvenstänkande att man inte kan begripa varför de ens tagits.

http://www.ericsoniubbhult.se   —> 2023-02-03  ”Lågt förtroende …”

Avsluta HYBRIT, ju förr desto bättre.

Förvarna också svenska folket om att Parisöverenskommelsen inte kommer att genomföras.

När människorna upptäcker hur fattiga de blir och den miljöförstörelse de drabbas av kommer de att sätta ned foten och säga STOP, hit men inte längre.

Läs även,

https://www.nwt.se/2023/01/19/intervju-jan-blomgren-sa-forstorde-vi-elsystemet/

https://detgodasamhallet.com/2023/01/11/steven-jorsater-den-grona-politiken-vagen-till-fattigdom/

Lars Cornell, Klimatekonom

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Lars!
  Och, allt detta för att koldioxid, med stöd av ”allas vår” politiskt korrekta klimatkonvention (UNFCCC), utsetts till syndabock för den så kallade klimatkrisen, vilken i själva verket är en mer eller mindre naturlig och välgörande klimatförändring.
  Allt detta för att nå FNs mål om Global Governance.
  Allt detta för ”Vår gemensamma framtid” under Guterres med efterföljare …
  🤥

 2. Bim

  När vansinnet är gränslöst hotas hela klotet.

 3. Anders

  HYBRIT är så makalöst flumdumt att det inte går att förstå någon dag i veckan! Och den mest extrema effekten av obefogad kärnkraftsnoja.

 4. Lasse

  Om vi fortsätter spara på elen så kommer allt mer kapacitet bli ledigt.
  Denna säsong har vi kollektivt minskat förbrukningen med ca 10% eller 15 TWh-typ.
  Fortsatt gnet kan väl frigöra 10% varje år till Hybrit och andra satsningar.
  100 TWh kommer då finnas tillgängligt 2033 lagom till starten.
  Kruxet är att besparingen kräver en piska i form av dubblade priser på elen varje år. Kallt räknat 😉

  #3
  Hybrit är så dumt men den går hand i hand med klimatnåjan så den är lätt att förstå-indoktrinering och avsteg från naturvetenskap!

 5. Ulf

  Det vore extremt intressant med en historisk betraktelse över stora misslyckade projekt. Vad ligger bakom dessa? Kan man skönja en viss människotyp som driver detta? Vissa ingredienser som är återkommande?

  Till att börja med kan man väl försöka ta reda på varför Hybrit överhuvudtaget drivs? Är det rent religiösa motiv som driver detta?
  Tänk alla kyrkor och helgedomar som byggdes för enorma belopp medan folk svalt ihjäl på löpande band. Frågan är vad demokratin är värd om den här typen av projekt, inte går att på demokratisk väg stoppa nu? Då är vi tillbaka på medeltiden.

 6. Staffan Granström

  Vad bra, nu håller svenska folket på att vakna upp.
  Jag gjorde en studie av HYBRIT projektet i oktober 2010 med rubriken ”Minskar HYBRIT utsläppen av koldioxid”,. En sammanfattning av studien finns på klimatupplysningen.se. Jag gjorde en likande studie i mars 2021 över H2 Green Steels planer på ett nytt stålverk utanför Boden med rubriken ”Var finns konsekvensanalyserna”. Sammanfattningen av studien finns på klimatupplysningen.se

 7. Johan

  Ulf #5
  Ingen dum liknelse att jämföra Hybrit-projektet med religösa motiv. I grunden ligger ju tron på jordens undergång och människans synd som använder fossila bränslen.
  Peterskyrkan i rom kunde bekostas och genomföras tack vare avlatsbreven.

 8. Lars Cornell

  Bra fråga ULF #5.
  Har man varit med i branchen i 40 år så kan man kanske se en tråd. Antingen har man naturvetenskaplig och matematisk förmåga att kunna uppfatta proportioner och kostnader. Då väljer man själv VAD man skall tro på.

  Har man inte den förmågan måste man välja till VEM man skall fästa sin tillit och då blir det mycket känslor som ofta vägleder fel. Skrämsel är då en stark känsla nedärvd i miljoner år. Blir man skrämd så flyr man. Det är inte en slump att de gröna, globalisterna och auktoritära har valt skrämsel som verktyg med SPM som sin Koran. Notera att skrämseln gäller koldioxid, som är grunden för vårt liv och välstånd. Det har omtransformerats till skrämsel för klimatet som man därefter exemplifierar med cykliskt återkommande väderhändelser.

  Du kan ganska lätt se att det är just sådana grupperingar som driver grön skrämselpolitik, biskopen, journalister i kulturområdet, ungdomar som ännu inte fått utbildning och perspektiv, psykologer, kvinnor dominerar, de som väljer en auktoritär ledare framför en demokratisk, de som tror att FN-chefen inte är politiker utan att det han säger är vetenskaplig sanning. Du kan säkert fylla på listan.

  Eftersom globalism och planekonomi ingår som mål är det revolutionär vänster som driver på medan de demokratiska grupperna till höger är mer motståndskraftiga. För dem är det rädslan för att samhällsomstörtande avskaffa vår demokrati som är motståndskraften.

 9. Adepten

  Stort tack Lars. Det är sånt här som ska klargöras för Svenska folket 🙂

  ”Hela Aktuellt i TV2 2023-02-05 ägnades åt Hybrit.”

  Aktuellt skall ändras till Agenda.

  Förövrigt tycker jag att det är synd att kommentarsfälten i massmedia tagits bort, de kan ge journalisterna en hint om vad gemene man tycker och tänker i olika frågor, men det är väl ett sätt att strypa det fria ordet och en vettig yttrandefrihet.

 10. Lars Cornell

  #6 Staffan, Kan du ge länkar till det nu nämner?

 11. Lasse

  #6
  #10
  2020?
  https://klimatupplysningen.se/minskar-hybrit-utslappen-av-koldioxid/

  En OT fråga. Något nytt om föredrag den 15 feb?
  Var, när ,hur?

 12. SVT gör som vanligt när de skall ”debattera” en fråga, typ klimat eller energi. Man fyller studion i direktsändning med ja-sägare medan den ende kritiker endast ges ett förinspelat inslag på några sekunder. Då riskerar inte SVT att få en riktig debatt som skulle kunna ifrågasätta hallelujabudskapet. Deras teknik har vi sett prov på i många år.

 13. Lasse #11,

  Jag har fått det här från Magnus Cederlöf:

  ”På onsdag kl 18 är det dags för föredraget med Fredrik Charpentier Ljungqvist.
  Vi har bokat Salong 7 på Scandic Grand Central (Kungsgatan 70) nära Stockholms centralstation.
  Kom gärna i tid så att föredraget kan börja kl 18. Kaffe mm ingår i bokningen och ska finnas utanför lokalen. Efteråt samlas de som vill i restaurangen/baren.”

  Man kan även följa föredraget per zoom.

 14. Ivar Andersson

  Drömmen om Hybrit kommer att bli en mardröm för naturen och ekonomin.
  Batterifabriken i Skellefteå har många investerare
  satsat pengar i. Vilka investerare har satsat på Hybrit?

 15. Gunnar Juliusson

  #5,7,8: Vilken människotyp driver stora misslyckade projekt? Det vore väl ett bra ämne att studera för Martin Hultman på Chalmers.

  Rockström fick på TV4 Nyhetsmorgon nyss göra reklam för sin bok och sitt krav på stark centralmakt för att driva fram förändringar, och en helsida i Sydsvenskan.

 16. Håkan Bergman

  Ingemar N. #12
  Men varför var det bara vita medelålders män på hybritsidan? Så kan vi ju inte ha det!

 17. Gunnar Juliusson

  Om andra riktiga vs ideologiska problem.
  Amerikanska media föreslår evakuering av Miami pga ’Climate Change’, men borgmästare, lokalbefolkning och investerare uppskattar fokus på riktiga problem.
  https://www.foxnews.com/video/6320235313112

 18. Evert Andersson

  #5 Ulf

  Henrik Jönsson ger en del svar på din fråga.

  https://www.youtube.com/watch?v=3Mcq3XxZNtQ

 19. pa

  Om inte den negativa sidan av ett såpass invasivt projekt tas upp för diskussion, lever inte programmet upp till SVT:s egna regler.
  Inte för att en anmälan till grönskningsnämnden skulle göra någon skillnad, men då finns i alla fall en anmälan som visar att public service egentligen bara är ett politiskt verktyg.

 20. Lars Cornell

  #18 Evert Andersson. Henrik Jönsson gör en utmärkt sammanfattning av situationen. Han är väl värd att lyssna på.
  Länken du ger borde jag haft med i min artikel. Tack.

 21. LasseLu

  Måste man anmälas sig till fördraget på onsdag?

 22. Ulf

  Svar 5 Lars Cornell,

  Ja den som inte tror att Guterres är politiker kan bara googla. Ledare för socialistinternationalen låter hyggligt politiskt.

 23. UWB

  Det här liknar en annan debatt som visar att tankar som inte är förankrade får företräde i debatten.

  I skolan har lågaffektivt bemötande fått starkt fäste. Troligtvis för att lärare då inte behöver ta en jobbig konflikt men som leder till att ungdomarna kan agera fritt i stor utsträckning. Anna Dahlberg beskriver detta bra.

  Det kan verka OT att ta upp det här, men principen är lika, ett synsätt får fäste och det är för mycket prestige i att ändra det även om man inte har på fötterna att försvara det.

  https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sa-har-vander–man-en-skitskola-/

 24. 14 Ivar A.
  Pengarna som satsas i hybrit har sin grund i skattebetalare och pensionsfonder – en vanlig investeringsmodell i dessa typer av projekt bygger på att privata medel är en liten del och sedan flödar man in skatt och pensionspengar.

  Något som verkligen bekymmrar i dessa olika projekt är ju annars materialtillgången från högvärdig malm och naturligtvis att vi skall ödelägga våra vildaste och känsligaste naturområden – fullständigt hårresande och kommande generationers dom över oss lär bli hård!

  Kampen för att rädda våran nordliga vildmark måste inledas i största hast!

 25. Mats Kälvemark

  SSAB:s och LKAB:s ledningar är nog inte helt obegåvade, men otroligt godtroga och lättlurade och utan kontakt med verkligheten. Det som driver projekten för dem är i första hand EU:s handel med utsläppsrätter, där alla prognoser tyder på att priserna framöver kommer att öka dramatiskt.
  https://klimatupplysningen.se/utslappsratter-ett-destruktivt-pafund-enbart-inom-eu/

  Sänkningen av CO2-utsläppen finns med som påverkande beslutsfaktor, men har haft sekundär betydelse för besluten att starta projekten. Det viktigaste här är ledningarnas insikter om att CO2-jakten i poltikerkretsar har upphöjts till oantastlig religion, där ändamålet helgar alla medel. Att klimateffekten blir någon tiotusendels grad till år 2100, vilket inte går att mäta, har då helt sekundär betydelse. Det samma gäller kostnadsmassan för genomförande, som inklusive produktion av el och nya nät, handlar om 1600 miljarder (160.000 per invånare i Sverige).
  Lockbetet att ha ledartröjan inom EU har fått Busch och Kristersson att svälja allt med bete, krok och sänke trots att det är i direkt och omedelbar motsägelse till det Tidöavtal, som de så stolt signerade.
  Tragiskt är bara förnamnet! Men eftersom det finns hundratals farthinder och murar av betong längs den riskfyllda projektvägen för vätgasstålen kan man med 100% säkerhet säga att projekten kommer att tvingas köra i diket, som den minst smärtsamma utvägen. Det handlar inte ”om” detta kommer att ske utan om ”när” det kommer att ske. För att minimera kostnaderna för oss skattebetalare bör det ske imorgon.

 26. Anders

  #19 pa. För stats-TV räcker det att programmet har en av staten godkänd Agenda. För övrigt lyser den valda titeln inte av naturvetenskapligt, objektivt, sanningssökande. Snarare av oförblommerad indoktrinering.

 27. Claes-Erik Simonsbacka

  Den otvetydiga okunskapen hos politiker, journalister och de självutvalda akademiska ”experterna” som ger dem råd i ämnen som är avgörande för hållbar energiekonomi, leder politiska beslutsfattare till mycket dåliga beslut.

  Mvh,

 28. Ivar Andersson

  #24 Magnus
  Finns det över huvud taget några privata investerare i Hybrit? Pensionsfonder är inga privata pengar. Styrelsen för en pensionsfond använder dina och mina pensionspengar i de ”gröna” projekten och undviker oljebolag, tobaksbolag, försvarsindustri osv. även om dessa ger högre avkastning.
  Volvo och/eller Scania har satsat på batterifabriken i Skellefteå för de behöver batterier till sina bilar. Men både Volvo och Scania behöver också stål till sina bilar men de har väl inte investerat i Hybrit?

 29. Messkalle

  I denna länk finns sanningar som gäller.

  https://cowboystatedaily.com/2023/02/10/modern-civilization-isnt-possible-without-fossil-fuels-say-energy-experts/

 30. Messkalle

  You need energy to make hydrogen, which adds its own inefficiencies. To make what’s called “green” hydrogen, you take electricity from wind and solar farms to split water molecules and separate the hydrogen out with a process called electrolysis.

  The average steel plant produces 4 million tons of steel per year. To make enough hydrogen for a single steel plant, Goreham said, you’d need to produce about 5 gigawatts of electricity from wind and solar.

  The Chokecherry and Sierra Madre Wind Energy project in Carbon County will produce 3 gigawatts with 600 turbines over 1,500 acres when it’s fully constructed. So, using those numbers, to produce enough green hydrogen for one steel plant of average size, you’d need 1,000 turbines over 2,400 acres dedicated to nothing else than producing enough hydrogen for that one plant.

  Since wind farms don’t produce electricity all the time, you’d need to double or triple the number of turbines to run a steel plant 24/7.

  “The numbers are really astronomical,” Goreham said.

  Photo by Bernd Lauter/Getty Images
  Is Greta Thunberg Actually Smart Or Is She Just A Propped-Up Celebrity Armed With A PR Machine?
  When pressed to defend her stances on climate change issues, Swedish activist

 31. Ivar Andersson

  Kärnkraft levererar om den får vara klar. Gäller även för Hybrit.
  Från Expressen idag: ”Kärnkraftverket Forsmark producerade rekordmycket el i fjol, meddelar ägaren Vattenfall. Forsmark med sina tre reaktorer är landets största elproducent, och i fjol producerades 25,5 terawattimmar, vilket utgör ungefär en femtedel av landets elbehov.”
  Hybrit behöver tre eller fyra ”Forsmark” för att säkra tillgången på el.
  Studera vindkraftens väderberoende i januari: https://klimatsans.com/2023/02/02/svensk-el-januari-2023/ figur 3.

 32. Claes-Erik Simonsbacka

  Koldioxidavskiljning (CCS) och lagring är en teknik som fångar upp växthusgasutsläpp från industriella källor och lagrar dem djupt i marken för att förhindra att de släpps ut i atmosfären.

  Tekniken har funnits i decennier, men den är dyr och energiintensiv samt har gått långsamt att skala upp. Det finns för närvarande endast 30 CCS-projekt i kommersiell skala i drift globalt.

  CCS har blivit överlovat och underlevererat!

  Mvh,

 33. #29
  ”Vaclav Smil, distinguished professor emeritus at the University of Manitoba, explains in his new book “How the World Really Works,” that modern societies require the four pillars of civilization: cement, steel, plastics and ammonia.”

  Ordet steel borde bytas ut mot metals, annars är det en bra artikel.

 34. Stefan Eriksson

  Kanske lite OT men;
  https://www.dn.se/ekonomi/klimatkrisens-florida-vill-forbjuda-grona-investeringar/
  Artikeln är låst, så jag har inte kunnat ”tjuvläsa” den, men jag erkänner att den skulle vara intressant.
  Intressant att ”färgen” (grön) på fonderna börjar ifrågasättas.

 35. Mats Kälvemark

  #32 Claes-Erik
  Det finns bara en typ av klimatprojekt som överträffar vätgasstålen i stollighetsgrad, höga kostnader och total avsaknad av avsedd klimateffekt och det är CCS. Liksom för vätgasstålen total avsaknad av konsekvens- och kotnadsanalys. Svarta slukhål för skattemedel. Burn-rate ligger nära ljudhastighet! Kostnad ca 5000 kr/ton infågad CO2 och inte mätbar klimateffekt. Se bild nr 45 i länken.
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/10/Energi-221016.pdf
  Vidare.
  https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/skyhog-kostnad-for-norsk-koldioxidlagring/

 36. Lars Kamél

  Vad gäller CCS, så är de gröna växterna betydligt bättre än människor på att ta upp koldioxid från atmosfären. Varför ska människor då slösa bort pengar och ändliga naturresurser på att försöka göra det?

 37. Kunskapsluckan i journalistiken galloperade vidare i kvällens agenda.

  Nye riksbankschefen har ju redan förut bevisat hur förbjudet och omöjligt det är i PK – sverige att koppla höjda elpriser och felbyggd energiproduktion till den skenande inflationen..men ikväll kunde journalisten inte ens få med frågan till riksbankschefen när LO:s chefsekonom tog upp energifrågans betydelse för inflationen….
  Vi som varit med ett tag kan uppröras och ligga sömnlösa över den helt obegripliga riksbankstyrningen – och dess grundmurade oförmåga att koppla ihop ekonomins mest fundamentala beståndsdelar, där energisektorn i en utvecklad ekonomi är helt dominerande.

  LO: s chefekonom frågade efter hur den höjda räntan skulle få ner energipriserna men både journalisten och riksbankschefen höll för öronen och blundade på samma gång.

  Om man inte förstår kostnadsökningarna i övriga sektorer på grund av energikrisen så är man direktdiskvalicerad som riksbankschef.

  Kronan behöver stärkas säger ” alla” och då höjer vi räntan som nu i veckan och kronan stärks i 2 dagar med några ören och ramlar sedan direkt ner igen, spelet förlorat.
  Andra länder förstår bättre än oss att vi signalerar att vi har problem när vi höjer räntan utan att vi själva förstår varför!

  När Ingves införde minusränta mitt i högkonjunkturen och försökte tvinga upp räntan till 2% så började omvärlden att skratta åt oss, vi lånade så mycket vi orkade bära i flera år och svenskarna var lyckliga.
  Nu tvingar vi omvärlden att kikna av skratt igen, sverige, sverige…
  Bygg upp eran energisektor säger dom, annars blir ni en bananrepublik, börja med detta direkt.
  MEN då har dom inte fattat att vi numera har slutat med marknadsekonomi och infört förbud mot oliktänkande och att vi istället satsat på Tron – vi vet att vi blir räddade om vi sågar av grenen vi sitter på, vi vet att vi landar mjukt – bara vi tror och inte tvivlar.
  Journalisterna skålar med riksdagen och rockström och har en stående inbjudan till greta och märta – lyft dessa apostlar och ni skola bli rikligen belönade.

  Ingves var en soloseglande katastrof och den nu utvalde högläser ur samma skrift – folket måste lida säger dom och nu skall smärtdosen ökas ytterligare – vi måste alla renas genom smärtan för att kunna tro.
  Energifrågan får inte ifrågasättas eftersom det är den som skall ena EU.

  Kärnenergi får forskningsförbud och ingenjörsutbildningar dras ned, lagar instiftas och journalister drillas i vad som är rätt och vad som är fel och vilka frågor som skall ställas och vilka som absolut inte får ställas – kunskap delas in i rätt och fel.
  Vi som avviker från tron får köpa aktier i olja, guld och kärnteknik och förse oss med fiskeutrustning, jaktvapen och sättpotatis och försörja oss och våra familjer… eller oxå tillbedjer vi, ler och vinkar – och får maten serverad vid det allmännas soppkök…

 38. PS

  #37
  Väl formulerat.

 39. foliehatt

  Magnus, # 37,
  Det är sannerligen märkligt att de som kallar sig journalister i landet Sverige är så inkapabla, ointresserade eller av andra anledningar förhindrade att gräva/ställa obekväma frågor. Tyvärr utmärker sig SVT/SR extra negativt härvidlag. Det är ett svassande utan like för makten. Riksdagsmännen visste vad de gjorde när de rösta fram evig försörjning till SVT/SR genom skattemedel. Hundar biter sällan den hand som föder dem.

 40. Magma

  #37
  M.B. beskriver tokigheterna och inkompetensen väl och det är anmärkningsvärt att damen från arbetarrörelsen, som visade att hon förstått vad som nu driver inflationen, inte fick den minsta reaktion från varken programledare eller riksbankschef.
  Det enda nuvarande räntehöjningar bidrar med är fattigdom och ökad inflation genom ökande boendekostnader – det vore betydligt effektivare att sänka skatten på energi, vilket skulle ge minskande boende- och transportkostnader …

 41. UWB

  # 34
  I följande artikel kan du läsa mer om detta. I princip går detta ut på att investeringar måste göras för att få maximal nytta och inte med fokus att de ska vara ”gröna” – det visar nog på att många av de ”gröna” investeringarna ofta har kostat mer än de smakat.

  https://thehill.com/opinion/finance/3852712-to-rein-in-esg-and-protect-investors-follow-the-florida-model/

 42. UWB

  HYBRIT verkar ju vila på den ytterst skakiga grunden vindkraft. De ska ju vara ”billig”. Ja, det kanske är billigast att bygga vindkraft, men sedan så tillkommer ju allt annat som ökat antal kraftledningar, överdimensionering av elektrolysörernas kapacitet och kraftig utbyggnad av vätgaslager.

  Det verkar bli dyrare att bygga vindkraft baserat på den utredning som Regeringen håller på att sammanställa. Artikeln är låst, men i princip står det att skatterna ska öka, exploatörerna ska ta större kostnader vid utredningarna och närboende ska få rätt till ökade ersättningar (2 promille av omsättningen) samt inlösenrätt under vissa villkor.

  https://www.di.se/nyheter/di-avslojar-utredningen-hindrar-vindkraftsplaner/

  Detta som lök på laxen då alla stora (västerländska) turbintillverkare (Siemens Gamesa, Vesta, GE Renewables etc.) visar stora förluster, vilka primärt är kopplade till ökade kostnader för material och ökade garantikostnader (verken verkar inte fungera som det är tänkt).

  Bara Siemens har en förlust på nära 900 miljoner EUR för ETT kvartal. Se t.ex.

  https://www.reuters.com/business/energy/siemens-gamesas-q1-net-loss-widens-884-million-euros-2023-02-02/

  Nyckelmeningen är följande, d.v.s. att staterna ska gå in och rädda verksamheten.

  Still, Siemens Gamesa confirmed the outlook for the wind industry remained good, pointing to the U.S. Inflation Reduction Act as well as the continent’s RePowerEU programme aimed at ditching fossil fuels.

 43. UWB

  Slutligen. Det verkar som om vätgas producerad av kärnkraft klassas som ”grön” vätgas, enligt ett förslag från Frankrike som EU verkar kunna acceptera.

  Förutsättningen är att koldioxidutsläppen från elproduktion i landet är max 65 gram / kWh (Sverige ligger på 28, Frankrike på 45). Det innebär att det finns inget som hindrar HYBRIT att köpa in en flotta av SMR’er för att på ett kostnadseffektivt sätt skapa den energi de behöver.

  Till exempel 24 stycken BWRX-300 ger cirka 60 TWh. Samma mängd el kan du få av cirka 130 Blykalla. Investeringskostnad i båda fallen ligger på mellan 250 och 300 miljarder.

  https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leak-france-wins-recognition-for-nuclear-in-eus-green-hydrogen-rules/

 44. Stefan Eriksson

  UWB #41
  Tack för den artikeln. Nu får jag träna på läsförståelse
  igen! Jag har hunnit konstatera att ”smekmånaden” är över hos företagen som har hamnat i det vänstra ”diket”.

 45. Ulf

  Svar 37 Magnus Blomgren,

  Nja man kan knappast anklaga den nye riksbankschefen för Ingves grova misstag. Ej heller energiförsörjningen. Hans uppgift är att stoppa en inflationsspiral och det gör man med räntehöjningar. Det är dessutom osunt med en kraftigt negativ realränta.
  Diskussionen borde väl snarare hamna hos LO ekonomen och varför den förra regeringen raserade vårt fina energisystem?
  Det enda Riksbanken kan göra nu är att se till att energinotan blir en engångsinflation och inte en spiral. Så de gör naturligtvis helt rätt. Frustationen är förstås varför media diskuterar skitfrågor som när elstödet kommer, istället för att ha en seriös diskussion hur vi ska bygga upp ett fungerande energisystem igen. Nu sprids det bara desinformation om vindkraften och nya regeringen.

 46. Ivar Andersson

  #44 Stefan
  Jag har hunnit konstatera att ”smekmånaden” är över hos företagen som har hamnat i det GRÖNA träsket.

 47. Stefan Eriksson

  Ivar Andersson # 46
  Jo, visst är det så. Samtidigt går det ej att bortse från det att de ”gröna” träsken befinner sig för det mesta på vägens vänstra sida.
  MVH.

 48. Håkan Bergman

  UWB #43
  Intressant info på den länken. Med ett sånt regelverk för grön vätgas har man väl i stort sett skjutit projektet i sank innan sjösättningen. Och hur ska några andra länder kunna nå samma status som Frankrike och Sverige under överskådlig tid? Ibland är det bra att vara på samma sida som fransmännen.

 49. Nr 45 Ulf.
  Jo, riksbanken sitter på en begränsad( men kraftfull ) vertygslåda och deras uppgift är att analysera och agera på ” den samlade ekonomin”.
  Det som omvärlden och makroekonomin tittar på är därför riksbankens analys av nationens och omvärldens ekonomiska förutsättningar – och där bedriver naturligtvis inte centralbanken ngn energipolitik, det gör riksdagen och till en del regeringen via direktiv, lagar, subventioner osv MEN – det är nödvändigt att även riksbanken kan kommunicera att den observerat och dragit slutsatser av förhållandena på energimarknaden…

  Som det är nu inger riksbankens ovilja till analys av den ”samlade ekonomin” en stigande oro för sveriges framtida betalningsförmåga, rating och betyg är vägledande och vi har inte råd att hålla marknaden i ovisshet allt för länge.

  Men det som agenda handlade om var ju framförallt det som många av oss gamla gubbar och gummor oroas över – och det är journalisternas ovilja/förmåga att ställa kritiska frågor angående energifrågan, den gröna omställningen och klimatkris eller inte.

  LO ekonomen ställde ju en extremt relevant fråga angående hur höjda räntor kan få balans i den samlade ekonomin när en så stor del av ekonomins obalans utgörs av energiproblemet och dess smittoeffekter.
  Hur snabbt balanseras våran ekonomi av höjda räntor – och hur ser det ut med smittoeffekterna från dessa höjningar?

  Omvärldens långivare och aktörer oroas av våran räntebanas betydelse för svensk konkurenskraft och betalningsförmåga över tid – och bristen på en offentlig analysförmåga sänker kronans värde och om vi dessutom behöver inleda en omfattade arbetslöshets och konkursperiod pga av dessa obalanser så finns det stor anledning till oro – eftersom både hög arbetslöshet och dåligt företagsklimat brukar ta lång tid att åtgärda…

  Själv tror jag att det hade varit bra för kronkursen om riksbanken hade signalerat att räntebanan är under kontroll och att vi har en plan för en utjämning av obalanserna – som det nu är riskerar kronkursen att halta ända tills vi visat att vi förstått och hanterat energifrågan.

  Nationalekonomiskt riskerar vi samma insiktsproblematik som när en enskild aktie går ned med 50% så måste den sedan gå upp med 100% för att nå tillbaka till utgångsläget – applicerar vi den realiteten på nationalekonomin så blir det en väldigt lång väg tillbaka…

  Med rätt analys och offentlig diskussion om ex v behovet av planerbar energi kan vi dock relativt snabbt vända den negativa spiralen – men då måste bl a journalister, riksdag och centralbank förstärka sin analysförmåga och vara beredd att ändra retorik – i ljuset av senaste årens retorik syns det dock innebära något så kraftansträngande som ett veritabelt paradigmskifte..och det känns just nu avlägset.

 50. Lars Cornell

  Ivar och Stefan ! Orsak och verkan.
  Det var nog så från början att man sökte en lösning på hur man skulle kunna jämna ut nackdelarna med vindkraftens svängighet. Ibland fanns överskott av energi som man fick dåligt betalt för och vid andra tillfällen var priset högt men då blåste det inte.

  Då kom något ljushuvud på iden med Hybrit. Sedan blev alltsammans tvärt om. I stället för att jämna ut de svängningar vi har med vätgaslager skall vi nu bygga mer vindkraft för att fylla vätgaslagren.

 51. Peter

  ”Vi byter energibärare…”
  Hur fan kan man säga att vi byter energibärare och vara VD för SSAB?
  Problemet är att den nya energibäraren är för dyr och inte existerar…
  Gröt innehåller ochså energi…
  Det är också en energibärare…

 52. Ulf

  Nr 49 Magnus,

  Hänger inte riktigt med i resonemanget, men Riksbanken måste stämma i bäcken och hindra en inflationsspiral oavsett vad ursprunget är. Det gör man med höjd ränta. Vi kan dessutom inte leva ett eget liv här utan måste anpassa oss till höjningarna som gjorts i USA och EU också. Sverige höjer inte mer än USA och EU. För första gången på flera år kommunicerar Riksbankschefen med vett och sans även om vår valuta. Det kommer att hjälpa. Nu kan man äntligen sluta bekymra sig för Riksbanken när vi har en vettig chef istället för en tok. Bekymret numera är mest media som inte vill fokusera på problemen, bl a energisystemet. Man fortsätter på fullt allvar och tugga om att problemet beror på att vi byggt för lite vindkraft i söder. Detta trots att elen är snorbillig där när det blåser.
  Men om Riksbanken inte hänger med i räntehöjningarna, då kollapsar kronan och vi får en fullständigt horribel inflation. Så därtill är vi tvungna att höja räntan.
  Notera att fransyskan i ECB argumenterar mycket mer aggressivt för höjningar än Riksbankschefen.

 53. Christian

  De nämner heller inte att tillverkningen av vätgas kräver stabil elproduktion och inte minst god tillgång till rent vatten. För tillverkning av vätgas går det åt 2m3 vatten per sekund. Den kapaciteten finns inte. Ej heller den enorma strömförbrukning motsvarande hela Finland för en-två industrier som krävs. Den finns inte på plats och vindkraft är inte tillförlitlig som baskraft. Lägg till då batterifabriker i Skellefteå, Mariestad och Göteborg som också kommer sluka enorma mängder ström. Ska Volvo enbart satsa på elbilar är man uträknad som biltillverkare inom 10 år. Batterifabriken i Skellefteå kommer bli omvandlad till tennishall och lagerhotell när elbilsfloppen är ett faktum.

  Det är dags att stoppa detta hybrisprojekt och batterifabriker som bara kommer leda till krossade drömmar, besvikelser och tomma industrilokaler.

  Jag drar paralleller till Bergslagen och Stråssa gruva där man plöjde ned över 1 miljard kr i dagens penningvärde när gruvnäringen var som hetast på 1950-talet. Eller Spännarhyttan när man skulle koka järn och transportera det i skänkar på järnväg åtta mil till stålverket i Surahammar. Ska man skratta eller gråta? Percy Barnevik gjorde helt rätt som drog ett streck över Spännarhyttan. Likaså SSAB som drog ett streck över Stråssa.

 54. Karl Erik R

  Fall inte för SVTs m fl benämning ”Gruvjätten LKAB”.

  Sveriges andra stora gruvbolag, Boliden, har både större omsättning och fler anställda men brukar inte kallas ”gruvjätte”.

  En av de riktiga gruvjättarna i världen är BHP Billiton. Den koncernen omsätter över 650 miljarder SEK att jämföras med LKABs ca 45 miljarder.

 55. Dagens journalistiska överraskningar i energifrågan förvånar – Tv 4 har ett långt nyhetsreportage om negativa miljökonsekvenser från vindkraft i östersjön och Ox2 framställs som oseriösa i sina MKB: er – det var ett riktigt oväntat reportage.

  Nästa journalistiska överraskning var tidningen börskollens intervju med LKAB :s Vd som framför önskemål om kärnkraft i norr ( visserligen med vindsnurror och ungefär allt annat som kan ge en kilowatt eller två som mix..).
  Oväntade reportage som bryter igenom det normala mörkret i reportagen om den gröna omställningen….visst, en fluga gör ingen sommar – men två på samma dag är ändå dubbelt så många som en.

  Nyttigt också att nyheterna rapporterar om Sveriges läge som sämsta tillväxtland i Eu – det borde leda till uppföljande reportage och tvinga fram några nyktra analyser…
  PK – syndromet kanske kan få sig några sprickor i fasaden.

 56. Ulf

  Här kommer en riktigt bra artikel om de som la ner kärnkraftverken och ersatte med meningslösheter.
  https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/magdalena-anderssons-valflask-blev-ett-monster/

 57. foliehatt

  Den ensidiga, enögda journalistiken i svensk media har varit i säck innan den kom i påse. Frånvaron av intresse av att gräva fram och presentera obehagliga fakta, för de med mycket investerat i det rådande politiska paradigmet, kan till stor del bero på dels ”His master’s voice” och dels smäll på fingrarna när man trampat fel. Bägge delar potentiellt skadliga för karriären om man inte lyssnar till signalerna.

  Exempel. Fällningen i granskningsnämnden av ett inslag i Rapport där det presenterades att Karlshamnsverket hade startat på grund av brist på planerbar effekt. Så fick man inte säga. Ajabaja. Fällning i nämnden (Dnr: 22/02478).
  Medan anmälningar som påpekar uppenbara stolligheter i ex.vis Erika Bjärströms klimatkatastrofrapporter viftas bort som om vore de luft.

 58. foliehatt

  Ensidig journalistik – än en gång.
  Rubrik i dagens DN:

  Klimatkrisen hot mot sillgrisslor – ungar dör under värmeböljor

  Läser man artikeln så får man veta att det är ett fenomen som drabbar grisslor vilka häckar på solbelysta platser. De med bon i skugga drabbas ej.

  Således är problemet beroende på mängden solinstrålning. MEN, rubriken och vinkeln på reportaget blir ändå KLIMATKRISEN.

  Häpp!!