Brev till Nordea

Här följer ett debattinlägg från Lars Cornell i form av ett brev till Björn Wahlroos som är styrelseordförande för Nordea. – Ingemar Nordin

DEMOKRATI och VETANDE
vit@tjust.com

Det här dokumentet finns på URL:
www.tjust.com/vit/2015/nordea0209.pdf

2015-02-09

Till Nordea
Styrelseordförande Björn Wahlroos
info@nordea.se
Smålandsgatan 17
105 71 Stockholm

För information
Nordea Fonder, Maria Rengefors
Maria.Rengefors@nordea.se

 

Förorsakat av ’Seminarium om fondförvaltning och klimatet’ den 11:e dennes kontaktade jag Nordeas handläggare Sasja Beslik. Det är med bestörtning jag noterar hans dogmatiska attityd.

Lars
Kunskap är makt, det du och kompisar ägnar er åt är allt annat än kunskap.
Rent ut sagt pinsamt. Jag undanber mig forsatt kontakt
Sasja Beslik, Nordea Asset Management

Visst skall vi vara varsamma med jordens resurser. Men när den strävan baseras på en lögn, klimatlögnen, då måste vi visa kurage och sätta ned klacken, STOPP hit men inte längre. De som inte har en uppfattning om vilken koldioxidhalt som är mest gynnsam för oss och vår jord vet ju inte ens i vilken riktning vi skall sträva, se ref 1 sid 18.

FNs Christiana Figueres, ref 3, är nu helt öppen med FNs strävan efter ett nytt ekonomiskt system liknande kommunismens planekonomi och förakt för människan. Klimatet är en förevändning med IPCC som dess främsta propagandaorgan. IPCC, klimatbubblan och fifflandet med klimatdata är vår tids största vetenskapliga skandal.

Koldioxid är växternas mat som vår troposfär suktar efter att få mer av. Tack vara förhöjd koldioxidhalt har vi varje år fått se ständigt ökade skördar. På en överbefolkad jord är mer koldioxid av mycket stor ekonomisk betydelse. För jordens temperatur har det så liten påverkan att det är försumbart (ref 1 kapitlet ’Tänk själv’). En förestående istid är däremot ett ofrånkomlig och mycket stort hot. IPCCs senaste rapport AR5 ser ut som sin föregångare AR4. Det kommer därför inte att dröja länge innan den visar sig lika felaktig som sina föregångare.

Dessa rödgröna alarmister, Åsa Romson (MP), Johan Rockström, Lena Ek (C) och Erika Bjerström (SVT ref 2) för att nämna fyra, har nu så målat in sig i hörn som de endast med skammen kan komma ur.

Samtidigt ska vi invånare, och i synnerhet vi på landsbygden, plågas med extremt dyra så kallade klimatåtgärder utan nytta, förstörda landskap, förstörd miljö och ett sämre klot för våra barn och barnbarn att leva på. Ge gärna de som är ängsliga ett alternativ att investera i koldioxidfri produktion, men tvinga inte oss andra småsparare och pensionärer in i dessa meningslösa äventyrligheter.

Lars Cornell
Sakkunnig
vit@tjust.com

Ref

1 Osanna påståenden
www.tjust.com/vit/2015/JO-SMHI.pdf

2 Public Desinformation Service
http://antropocene.se/2015/february/public-desinformation-service.html

3 FN – First time the world economy is transformed intentionally
www.unric.org/en/latest-un-buzz/29623-figueres-first-time-the-world-economy-is-transformed-intentionally

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Skogsmannen

  Kanske redan uppmärksammat, men förtjänas att lyftas än en gång till i så fall

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kulturmiljoer-ar-nu-pa-vag-att-raseras_4334791.svd

  Exemplet visar med skrämmande tydlighet vilken oförmåga styrande inom EU och regering att förstå konsekvenserna av sitt handlande och hur katastrofalt det är.

  Ett väldigt konkret exempel som de flesta som besitter ett ordinärt mått av förnuft borde kunna ta till sig

 2. Ann LH

  För det första, bra Lars C att du är på hugget!
  För det andra. Det finns flera som är just på hugget. I dagens GP drar den kände Christian Azar och Daniel Johnsson den gamla vanliga hotrefrängen. Det gäller att hålla grytan kokande.
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2629378-klimatet-kraver-modiga-politiker-och-stora-insatser

 3. Lasse

  Klimatet kräver tillförlitliga verktyg.
  Hot som bygger på modeller bör först valideras.
  Torkan som DN kör med har validerats och failat!
  Bostonsnö har validerats och failat.
  http://www.drroyspencer.com/2015/02/winters-in-boston-becoming-dryer/
  Modeller är ingenting annat än leksaker. Väder ger stora variationer men trenderna bör modellerna klara. Gör de inte det så bör de förkastas!

 4. Lennart Bengtsson

  3

  Extrema (snö)stormar i USA

  Det ironiska i detta sammanhang är att samtliga IPCC modeller faktiskt visar en tydligt minskad frekvens av stormar över USA i ett varmare klimat.
  LennartB

 5. Sigge

  Det var ett tydligt svar från Sasja Beslik. Svaret var inte oartigare än det sätt som Åsa Romson (MP), Johan Rockström, Lena Ek (C) och Erika Bjerström framställs som i brevet.

  Om frågan tas upp i Nordeas styrelse så skulle jag bli mycket förvånad om de inte ger Sasja Beslik sitt stöd. Jag tror inte att Nordeas styrelse vill Sasja Beslik lägger sin arbetstid på att föra diskussioner med Er.

  Det Sasja Beslik ger uttryck för är en allmän uppfattning om Stockholmsinitiativet och närliggande organisationer.

 6. Lennart Bengtsson

  2

  Klimatuppvärmning

  Som de flesta numera väl känner till har klimatuppvärmningen hittills varit obetydlig eller ca 3/4°C sedan slutet av 1800-talet. Om man gör en statistisk bearbetning av alla klimatsimuleringar så kan man säkert finna de mest extrema värden och ännu mer om man projiceras dessa resultat på en icke-Gaussisk fördelning med ännu mer skrämmande resultat i fördelningskurvans utkanter.
  Med dessa värden kan man inte bara skrämma barn och oroliga föräldrar utan nästa alla.
  Emellertid måste man som en ansvarig person också ställa frågan hur rimligt detta är då det ännu inte inträffat och då det inte är frågan om en väl-prognoserad asteroid på ingång.
  Det bekymmersamma är att det numera huvudsakligen är personer utan relevant vetenskaplig expertis i dynamisk meteorologi som uttalar sig och inte kunniga fackmän. Det skulle vara mer klädsamt om de så kallade ”klimatexperterna” istället kunde koncentrera sina uttalande till sådant som de begriper bättre. Det skulle kanske också vara motiverat om myndigheter och politiker kunde vara litet mer sparsamma med sina ”klimatpengar” och sluta dela ut dom till kreti och pleti.
  LennartB

 7. Jag träffade på Sasja Beslik för nästan ett decennium sedan. Redan då var han en arrogant snackepåse, han jobbade för fonden Banco Etisk Sverige. Jag är inte det minsta förvånad av att hans oförskämda svar.

  Men det hade varit intressant att ta del av vad brevet han ’besvarade’. Och jag hade gärna vetat lite mer om vad Lars C reagerade på, alltså vad som hände på seminariet om fondförvaltning och klimatet.

  (Man kan utgå från att det var mycket snömos där, som alltid när sk ’klimatengagerade’ är igång)

 8. Micke S

  Citat från Lennart Bengtsson
  ”Det bekymmersamma är att det numera huvudsakligen är personer utan relevant vetenskaplig expertis i dynamisk meteorologi som uttalar sig och inte kunniga fackmän. Det skulle vara mer klädsamt om de så kallade ”klimatexperterna” istället kunde koncentrera sina uttalande till sådant som de begriper bättre.”

  Det är väl något som verkligen gäller denna blogg.

 9. Alienna

  Mike S,
  Finns det fler ”klimatexperter” än Thomas P. i den här bloggen..?

 10. Micke S

  Alienna.
  You tell me.

 11. Lars Cornell

  Helt rätt Lennert # 6.
  NyTeknik rapporterar just att Vinnova och Energimyndigheten spenderat 181 miljoner på ’smarta elnät’ (jo du läste rätt, etthundraåttioen miljoner kronor).
  http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3883234.ece
  ”Familjen sänkte sin elräkning med bara 2,5 procent, eller 74 kronor, under de sex månader projektet pågick.”
  Är det någon som är förvånad?

  Till de grönas okunniga sandlåda tycks det finnas hur mycket pengar som helst att slösa bort. Men uppfinnare med god marknad som knackar på hos Vinnova måste gå tomhänta därifrån.

 12. Thomas P

  Alienna #9 Det finns ett antal här som tror sig vara klimatexperter och veta mer än forskarna i ämnet. Jag tillhör dock inte dessa.

 13. Alienna

  Thomas,
  Att veta mer, eller mindre, är väl fullständigt irrelevant.
  Att veta ’lite’ rätt, är att föredra framför att veta ’mycket’ fel.

  Om det sedan är en skomakare, eller bagare, som vet ’rätt’ – gör inte på något vis att det skulle bli ’mindre’ rätt än en ”forskares” fel.

 14. Ingemar Nordin

  Thomas P #12

  ” Det finns ett antal här som tror sig vara klimatexperter och veta mer än forskarna i ämnet. Jag tillhör dock inte dessa.”

  En ren lögn om någon. Du tror dig jämt veta mer än Lindzen, Carter, Christy, Spencer, Soon osv, osv.

  Men hela denna fråga är fel ställd. Det handlar om att tillåta en öppen debatt i vetenskapliga frågor, ”expert” eller inte. Tyvärr är din sida, Thomas, väldigt renons på riktiga forskare om klimatet. Istället har de övergivit vetenskapen för att istället bli aktivister och dogmatiker. De har de dessvärre kidnappat klimatvetenskapen och gjort det till ett stort skämt. Vi andra forskare, som betraktar det hela mer från sidan, kan bara häpna över vad man tillåter sig inom den s.k. ”klimatvetenskapen”. (Ursäkta Lennart Bengtsson, men tyvärr kletar dina kollegors beteende av sig på hela fältet.)

 15. Lars Cornell

  Nu Ingemar lägger jag mig i något som du är professor på men jag är bara iakttagare.
  Ibland har jag märkt att experterna saknar helhetssyn. Det är inget att förvåna sig över. Finns man mitt i något så måste man vrida sig ett helt varv för att se allt. Man ser inte skogen för bara trä’n. SMHIs skandalrapport kan vara ett sådant exempel.
  http://www.tjust.com/vit/2015/JO-SMHI.pdf
  Finns man utanför räcker det med en enda blick.
  Det vore intressant att få höra dig Ingemar reda ut det där litet i någon artikel.

 16. Thomas P

  Ingemar #14 Om man som du tillåter sig ta en liten klick forskare och nedlåtande avfärda alla andra som att de inte är ”riktiga” forskare gör man det väldigt lätt för sig. Det känns igen från alla andra pseudvetenskapare att de har sina egna experter då håller högt medan de avfärdar den stora massan forskare som inkompetenta eller korrupta.

  Tittar vi sen på de forskare du menar inte är ”aktivister” har vi Lindzen, aktiv inom CATO, Spencer, styrelsemedlem i George C. Marshall Institute, Bob Carter som får pengar från Heartland för sin aktivism, Soon som finansieras av fossilbränsleindustrin. Det får en att undra lite vad du menar med aktivist egentligen.

 17. Guy

  Kunniga fackmän och så kallade klimatexperter. Nu blir det nog jobbigt att skilja åt dom här. Hur skall kriterierna för kunnig fackman kontra så kallad klimatskeptiker bestämmas? hör Lindzen, Curry, Spencer, Hansen, Mann, Gleick, till någondera sidan och i så fall vilken? Hur är det med McKitrick, McIntyre, Singer, Lomborg?
  Hur skiljer man agnarna från vetet? Vilken är den minimikompetens som fordras av en kunnig fackman?
  Vem har rätt att uttala sig?
  Kommer att tänka på en rad i en sång ”…men när du talar till mej skall du hålla käft”

 18. Gunnar Kjelldahl (C)

  De stora universiteten i USA, och Nasa, säger efter åratal av forskning som bl.a. bygger på omfattande satellitmätningar, att jordens glaciärer smälter, och att havsnivåerna stiger. De säger också att förloppen är accelererande, i en takt som är högre än vad man tidigare trott.

  Men fortsätt för all del att sprida er förnekelsepropaganda utan vetenskaplig grund på samma sätt som Ann LH gör i Norrtelje tidnings kommentarsfält, och som jag skrivit ett särskilt inlägg om på min blogg där. Trevlig läsning!

  http://norrteljetidning.se/bloggar/gunnarkjelldahlc/1.1715630-gunnar-kjelldahl-c-?blogPostAction=view_post&postingId=19.1312839

 19. Lars Cornell

  GK(C) # 18
  Artikeln i Nature, som Klein utgick från i Vetenskapens Värld nyligen och som jag tror att också du utgår från, har många förbehåll men det nämner du inte och Victoria Dyring heller.

  German Review, Sea Level Rise Way Below Projections – No Hard Basis For Claims Of Accelerating Rise.

  IPCC 1990: “No convincing evidence that sea level rise accelerated in the 20th century”

  http://notrickszone.com/2014/01/23/german-review-sea-level-rise-way-below-projections-no-hard-basis-for-claims-of-accelerating-rise/

 20. Slabadang

  Gunnar Kjelldahl!

  Du ljuger säkert så du tror dig själv. Men du får skriva inlägg på dagisavdelningar SSU eller CUF istället. Här läser folk med kunskaper du inte ens begriper omfattningen av.

 21. Thomas P

  Lars #19 ”IPCC 1990: “No convincing evidence that sea level rise accelerated in the 20th century”

  Att klämma till med att det för 24 år sedan inte fanns bevis för något är inte direkt övertygande.

 22. Micke S

  Hur vore det om du tex kommenterar ngt du faktiskt kan, istället för att utala dig om saker du inte begriper?

 23. Ingemar Nordin

  Thomas #21,

  Läget är detsamma idag. Ingen accelererande havsnivåhöjning. Varför ens försöka bestrida detta?

  #16,
  ”Det känns igen från alla andra pseudvetenskapare att de har sina egna experter då håller högt”. Exakt så beter sig alla klimatalarmister, de avfärdar hundratals skeptiska klimatforskare och för fram rena amatörer och skojare som Al Gore och Rockström.

 24. tty

  MickeS #8

  Jag hoppas att du har klart för dig att din avsnoppning var riktad mot Sveriges i stort sett ende klimatforskare av internationell klass.

 25. Thomas försöker nu med ’betalda av fossilindustrin’ …

  Detta gamla Al Gore / Gelbspann mantra, som även Mann och några till plockat upp och upprepar till leda. Och som tydligt funkat på dom mest lättledda i lämmelföljet (ja, det var många där för ett antal år sedan)

  ’Argumentet’ är lika innehållslöst (och idiotiskt) som att skrika ’förnkekare’, kasta fram frasen ’det vetenskapliga evidensläget’ eller dra upp tobakslobbyn och det saknas varje tillstimmelse till belägg för at någon någonsin fått betalt för att framföra osanningar och saker den inte tror på eller menar.

  Nej, det hela är ännu en gång samma narrativ som används i barnsagor för att måla upp en simpel bild av samhället som att det är uppdelat i ’dom goda’ och ’dom onda’. Och man dessutom behöver skriva folk på näsan vilka som skall heja på med dylika clichéer.

  Där har Thomas nu hamnat …och fler av de religiöst klimahotsförhoppningsfulla verkar komma fram från under sina skydd.

 26. Thomas P

  Guy #17 ”Hur skall kriterierna för kunnig fackman kontra så kallad klimatskeptiker bestämmas?”

  Det är en konstig distinktion. Det handlade här om fackman kontra amatör. Det finns kunniga forskare som är ”skeptiker”, de är inte speciellt många men de finns, du räknar t ex upp Lindzen och Spencer.

  Nu skall man dock ha klart för sig att även kunniga forskare kan ha idéer de inte får gehör för hos sina kollegor (ofta för att de är fel). Det hör till jobbet som forskare att komma på nya idéer och till ”jobbet” som människa att ha fel emellanåt. Därför skall man som amatör vara försiktig på att gå på vad en enstaka forskare säger oberoende av dennes meriter. Ta T ex Lindzen som fått rätt hård kritik även av Spencer för att hans resonemang om negativ återkoppling inte är övertygande och detta trots att Spencer själv tror på sådana, bara med andra argument. På andra sidan är det många som anser att Hansen på senare år kommit med överdrivna prognoser. Fenomenet med äldre forskare som försvinner ut i periferin med sina teorier är rätt vanligt, typ Fred Hoyle som höll fast vid sitt steady state universum med mer och mer krystade argument.

  ”Vem har rätt att uttala sig?”

  Alla har rätt att uttala sig, frågan är vem man skall tro på, eller snarare vilka. Man får försöka bedöma vilka idéer som får genomslag bland andra forskare inom fältet. Folk som bara ”publicerar” sina teorier på bloggar och egna hemsidor skall man dock vara skeptisk mot.

 27. Christopher E

  🙂

  Lägg märke till att Thomas P genom att glida över på smutskastning nogsamt undvek Ingemars fråga om han anser sig veta bättre än de forskare Ingemar räknade upp. Typiskt…

 28. Börje S.

  Thomas P och signaturen Micke S
  Några väsentliga frågor. Jag svarar själv på dem eftersom ni bara svarar fel hela tiden.

  Fråga 1: Kan uppvärmningen som enligt mätningarna uppgår till 0,7ºC under 1900-talet betraktas som onormal under nuvarande interglacial?
  • Nej.

  Fråga 2: Under 2000-talet har koldioxidhalten i jordens atmosfär stigit med c:a 40 milliondelar. Denna stigning skulle enligt hypotesen om ökande mängd vattenånga leda till att världsmedeltemperaturen steg ytterligare, vilket över 100 klimatmodelleringar bekräftade.
  MEN steg världstemperaturen under den tid koldioxidhalten ökade?
  • Nej.
  Men atmosfärens vattenhalt ökade väl?
  • Nej.
  Men väderrelaterade katastrofer har väl för tusan ökat?
  • Nej

  Fråga 3: Why then all this fuss about the climate?
  • Det kan man verkligen fundera mycket på. Varför?

  En som gjort det och sammanfattat vad det EGENTLIGEN handlar om är Peter Krabbe. Nyttig läsning för alla som kommit att älska klimathotandet merr än allt annat!

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/02/14/i-huvudet-pa-en-gammal-gubbe-del-3/

 29. Thomas P

  Jonas N #25 Skall du någon gång växa upp och lära dig argumentera hederligt? Ingemar Nordin var den som anklagade alla forskare som inte höll med honom om att vara ” aktivister och dogmatiker”. Jag bara konstaterade att de forskare han räknade upp faktiskt var just detta.

  ”Nej, det hela är ännu en gång samma narrativ som används i barnsagor för att måla upp en simpel bild av samhället som att det är uppdelat i ‘dom goda’ och ‘dom onda’. ”

  Här beskriver du på pricken vad Ingemar Nordin ägnade sig åt, så ta du och kritisera honom istället.

  Ingemar #23 ” de avfärdar hundratals skeptiska klimatforskare och för fram rena amatörer och skojare som Al Gore och Rockström”

  Om du skall upp till hundratals får du allt klämma till med väldigt perifera figurer och då är ”hundratals” bara en mycket liten del av forskarna i världen. Det är bara för dig att acceptera att det är en liten klick forskare som stödjer dina teser. Det är därför du tvingas hålla dig till bloggar som hockeyschtick snarare än vetenskaplig press.

  Hur ofta har du sen sett mig föra fram Al Gore (som är politiker) eller Rockström som för all del är forskare?

 30. Sigge

  #11 Lars Cornell

  Nu måste jag svara på något som jag faktiskt har kunskaper om. Skandinaviens elnät och effektreserver. Jag har i och för sig inga direkta kunskaper om smarta elnät, men jag känner till många fördelar om det blir verklighet.

  Smarta elnät är bra på många sätt. Idag har vi Skandinavien en snabb effektreserv på c:a 700 MW + effekten på den största inkopplade produktionsenheten som för närvarande är kärnreaktorn Oskarshamn III på 1450 MW. Det gör att just nu en snabb effektreserv på ungefär 2150 MW. Med ett smart elnät med många inkopplade förbrukningsenheter så skulle snabba den effektreserven kunna vara mycket mindre. Besparingarna med att minska snabba effektreserven från ungefär 2000 MW till ungefär 1000 MW är flera hundra miljoner kr/år. För att göra det behöver inte smart elnät byggas i hela landet utan endast i Skandinaviens största städer. Det finns däremot en annan anledning till att bygga smart elnät på landsbygden och det är att det skulle gå att få snabb datatrafik på elnätet. Det är bra nu när telenätet börjar bli dåligt p g a bristande underhåll på landsbygden.

 31. Christopher E

  #18 Gunnar Kjelldahl

  Hur går det med dina 4,1 millimeter havsytehöjning utmed svenska kusten de senaste 20 åren då?

  Du vet, de där 4,1 mm som inte några vattenståndsmätare visar varken nu eller under 20 år. Inte i närheten. Alltså även nogsamt korrigerat för landhöjning.

  Du la benen på ryggen när detta diskuterades sist och vi hoppades på något konkret från dig.

  Den där studien av Delian Chen du lutade dig på även om du lyckades missförstå den, var är den publicerad?

 32. Thomas P

  Chirstopher #27 ”Lägg märke till att Thomas P genom att glida över på smutskastning nogsamt undvek Ingemars fråga om han anser sig veta bättre än de forskare Ingemar räknade upp.”

  Jag hoppade över frågan därför att jag aldrig hävdat mig vara klimatforskare eller expert. Jag försöker efter bästa förmåga återge det verkliga experter kommit fram till.

  Däremot hävdar jag att Ingemar är extremt selektiv i sitt val av en liten grupp klimatforskare som de flesta har politiska kopplingar. Detta samtidigt som han avfärdar alla andra som aktivister. Att du anklagar mig för smutskastning sedan Ingemar föraktfullt avfärdat större delen av världens klimatforskare som ”aktivister och dogmatiker” är magstarkt, men det är som alltid här att ni förnekare håller varandra bakom ryggen.

 33. LBt

  ”Som de flesta numera väl känner till har klimatuppvärmningen hittills varit obetydlig eller ca 3/4°C sedan slutet av 1800-talet.”

  Från slutet av 1800-talet fram till ca 1910 pekar det mesta på en nedgång och uppgången 1910-40 kan huvudsakligen har sin grund i en 60-årig cykels positiva fas. Av 3/4 C är de fram till 1930 närmast försumbara och de till 1970 blygsamma. Detta pekar mot en temperaturuppgång därefter om ca 1,2-1,4 per decennium. Obetydligt?

  Fortsätter detta bryter vi 2-gradersgränsen inom 100 år. 2 C av 5 eller möjligen 6 som är vår 100000-åriga klimatcykels fulla utrymme och detta på 200 år.

 34. Börje S.

  #16 Thomas P

  Här har du lite om vem som tar emot pengar från oljebilliardärerna Rockefeller Brothers:

  200 Climate Campaign Groups All Funded by a Single Source
  The Rockefeller Brothers
  American Council on Renewable Energy
  Architecture 2030 Inc.
  Better World Fund
  Carnegie Endowment for International Peace
  Center for American Progress
  Center for Climate Strategies
  Clean Energy Group
  Climate Change Organization
  Earth Island Institute
  Georgetown Climate Center (Georgetown University)
  Local Governments for Sustainability
  National Environmental Trust
  National Wildlife Federation
  Natural Capitalism Solutions
  Public Interest Projects
  Resource Media
  Seventh Generation Advisors
  Smart Power Connecticut Inc.
  Stichting Triodos Renewable Energy for Development Fund – Netherlands
  World Resources Institute

  Klimathotarsekter allihop!

  http://fair-questions.com/post-4/

  Mer:
  http://notrickszone.com/2015/02/09/long-list-of-warmist-organizations-scientists-haul-in-huge-money-from-big-oil-and-heavy-industry/#sthash.ENQmKUtB.dpbs

 35. Alienna

  Thomas P. måste vara Centerpartist.

 36. Kenneth Mikaelsson

  http://notrickszone.com/2015/02/09/long-list-of-warmist-organizations-scientists-haul-in-huge-money-from-big-oil-and-heavy-industry/#sthash.JojNmowy.dpbs

 37. Kenneth Mikaelsson

  Aj då han före mig med den länken..

 38. Kenneth Mikaelsson

  #35
  Nä Alienna han är bara ett dumt dumt TROLL …

  Sen att det verkar finnas en hög med idioter och imbecilla i centern är ju en annan sak…

 39. Gunnar Kjelldahl (C) #18,

  Jag läste ditt blogginlägg och nog var det propagandistiskt så det förslår. Men det är väl en av de saker om politiker är bra på även om jag tycker det verkar gå till överdrift i ditt fall. Jag gissar att det finns andra centerpolitiker av större dignitet som kan uttrycka sig måttfullare med mer eftertänksamhet. Det är i alla fall min uppfattning som väljare.

  Du kanske borde lyssna mer på vad Ann LH skriver. Jag får ett intryck av att du är i ett tillstånd av förnekelse och att det är därför du blir så upprörd av hennes synpunkter. Det är mycket mänskligt att reagera så, det gäller oss alla, men varför inte försöka se sakerna i ett något annat perspektiv.

 40. Ann lh

  Gunnar Kj. har tydligen tänkt sig en ny omgång på sin egen blogg.
  Den senaste tiden försökte jag få honom att inse att hans bild av klimathotsfrågan har sina begränsningar. Det blev en hel del nya frågeställningar som Gunnar inte verkade förberedd på. Hans gamla vanliga tugg hade inte med saken att göra och han var inte intresserad av de källor jag tipsade om. Som vanligt misstolkar Gunnar min text mer eller mindre medvetet och försöker med denna förvrängning komma ifrån att visa sin okunskap och istället gå till angrepp.
  Någon ny omgång på hans blogg från min sida kommer inte i fråga. Den sk debatten har dock gett mig en unik inblick i motsatsen till ett öppet sinne.

 41. Christopher E

  #32 Thomas P

  Många ord men frågan vill du inte svara på.

  Du ondgör dig över amatörer som anser sig veta bättre än forskare, och på frågan om du (som varande ytterligare en amatör) inte anser dig veta än de meriterade forskare Ingemar räknade tjatar du istället om politiska kopplingar…

  Vi vet förstås ändå, men det var kul att se dig inmålad i ett hörn.

 42. Guy

  Yhomas P #26

  ”Guy #17 ”Hur skall kriterierna för kunnig fackman kontra så kallad klimatskeptiker bestämmas?”

  Det är en konstig distinktion. Det handlade här om fackman kontra amatör. Det finns kunniga forskare som är ”skeptiker”, de är inte speciellt många men de finns, du räknar t ex upp Lindzen och Spencer. ”

  Skärpning Thomas!

  LB var den som gjorde distinktionen. Jag frågade om definition. Läs om och tänk.

  Resten av din skrivelse var rätt så intressant om du bara hade låtit bli att komma med namn. Utelämna namnen och det mesta är sant, men du kunde inte, eller vad? Märk att jag radade upp en hög med namn utan någon speciell ordning. Så som jag råkade minnas dom. Det var meningen att någon annan ”kunnig” skulle bena ut vem av dom som var ”Fackman” och vem som var ”så kallad skeptiker”.

 43. Guy

  Förlåt, det skulle vara Thomas med T och inte med Y. Ångerknappen saknas fortfarande.

 44. Thomas P

  Christopher #41 ”Många ord men frågan vill du inte svara på.”

  Man snälla du, hur står det till med läs- och tankeförmågan egentligen? Du är som så ofta fast i vad du vill att jag skall tycka att du aldrig gör minsta försök att läsa vad jag faktiskt tycker. Gör nu ett försök till att läsa mina kommentarer och se om du kan härleda ett svar ur dessa.

  ” inte anser dig veta än de meriterade forskare Ingemar räknade tjatar du istället om politiska kopplingar…”

  Det var Ingemar som började den leken, jag bara påpekade att de forskare han drog upp som motsats till ”aktivister” själva är väldigt aktivistiska. Du börjar närma dig Jonas N i ohederligheten i hur du argumenterar.

 45. Thomas P,

  Du ljuger igen. Det var du började ljuga (om dig själv) i #12. Du forsätter sedan (appropå läsförståelse) med att Ingemar skulle ha kallat alla forskare som inte håller med honom för ’inte riktiga forskare’ eller ”aktivister och dogmatiker”. Rent ljug igen, och ngt du upprepar flera ggr därpå. Ingemar har helt rätt (och får rätt igen i denna tråd) när han påpekar att du ständigt vill göra ner riktiga forskare, men inte för bemötandes deras forskning utan med dina trams och smutskastningsförsök om ’kopplingar’.

  Ditt #16 är ett riktigt bottennapp! Och ditt #29 är om möjligt ännu sämre. Lögn igen (om mig denna gång). Och du har presterat ngt alls för att backa upp dina påståenden. Istället vill du att jag skall kritisera Ingemar för dina fantasifoster …

  Du hävdar vidare (I#32) att du kan avgöra vilka som är ’de verkliga experterna’, och att du försöker återge vad de säger. Dvs du emotsäger sig själv (#12) och du ljuger igen, eftersom du ytterst sällan återger vad dina ’experter’ faktiskt säger i sina publikationer, utan ngn väldigt förvriden torterad version av det (som du högst sannolikt har plockat upp på annat håll). Och när man läser vad dina ’expeterer’ faktiskt har skrivit och tar upp dina egna påståenden här med dig flyr du som vilken feg smitare som helst.

  Och nu ljuger du igen i #44.

  Det är bara bedrövligt Thomas. Jag förstår att iom att du är så trängd får du göra idiotutfall som dessa åt alla håll, eftersom atten aktivist aldrig kan korrigera sig … men det är likväl beklämmande att åse hur lågt du har sjunkit genom att vilja försvara den tro som du ev (hederligt?) hade för 8 år sedan …

  Numera uppmuntrar jag sådana som dig (och alla ’experterna’ i media, politik, NGO:er mm) att fortsätta försöka försvara CAGW med allt sämre argument .. eller vad ditt bludder nu skall kallas.

 46. Micke S

  Jonas #22
  ”Hur vore det om du tex kommenterar ngt du faktiskt kan, istället för att utala dig om saker du inte begriper?”
  Vilka uttalanden syftar du på? Vad är det jag inte begriper?

 47. Christopher E

  #44 Thomas P

  Från #14:

  Thomas :” Det finns ett antal här som tror sig vara klimatexperter och veta mer än forskarna i ämnet. Jag tillhör dock inte dessa.”

  Ingemar: En ren lögn om någon. Du tror dig jämt veta mer än Lindzen, Carter, Christy, Spencer, Soon osv, osv.”

  Så du tror dig verkligen inte veta bättre än de uppräknande forskarna? Om du tycker det är OK att slippa respektera för dem för att du anser dem vara ”aktivister”, du måste du ju i ärlighetens namn låta andra amatörer än du också slippa respektera AGW-forskare som enligt dina kriterier på aktivism är minst lika aktivistiska.

  Det funkar nu inte så bra att ständigt uppträda som en arrogant know-it-all och sedan låtsas spela ödmjuk när det passar.

 48. Thomas P

  Christopher #47 ”Så du tror dig verkligen inte veta bättre än de uppräknande forskarna? ”

  Det du försummar är att det finns en hel massa forskare med andra åsikter än de uppräknade. Man måste inte tro på första bästa forskare någon plockar fram, även om man inser att han i princip har större kunskaper i ämnet. Det leder snabbt till en omöjlig sits. Anser du dig t ex veta mer än James Hansen om klimatet? Om inte, innebär det att du känner dig förpliktigad att tro på allt han säger vare sig det är sådant andra forskare håller med om eller inte? Se i övrigt mitt inlägg #26.

  ” Om du tycker det är OK att slippa respektera för dem för att du anser dem vara ”aktivister”,”

  Men snälla Christopher, det var Ingemar Nordin som vägrade tro på den stora majoriteten klimatforskare för att han ansåg att de ”övergivit vetenskapen för att istället bli aktivister och dogmatiker.” Jag bara konstaterade att han grävde en grop åt sig själv eftersom de forskare han räknade upp var att klassa som aktivister. Har du inget alls att säga om Ingemars inlägg?

 49. Christopher E

  #48 Thomas P

  Det är inte Ingemar jag diskuterar, det är din dubbelmoral med att fnysa åt dem här som tvivlar på klimatforskare, när du gör det själv.

  Jag tror inte på Hansen mfl, och då är det alltså OK att jag inte gör det och ska slippa gliringar hädanefter. Det är ju bra. Om Ingemar är i en grop enligt dig så är ni två i den! 🙂

  I back-radiationtråden är ett exempel på samma dubbelmoral. Häruppe ondgör du dig över att jag ”vill att du ska tycka” men där skriver du:

  ”de som inte vill tro att CO2 har någon större betydelse”

  där du med ordet ”vill” hittar på vad andra tycker och alltså kollektivt menar att de som tvivlar på CO2:s betydelse inte gör det av pga fakta i målet utan har bestämt sig innan.

  Men det är för all del inte ovanligt att aktivister kör med egna regelböcker.

 50. Thomas P

  Christopher #49 ”Det är inte Ingemar jag diskuterar,”

  Nej, jag vet att ni förnekare inte gärna säger något kritisk om varandra, men att försöka läsa mitt inlägg som du gör utan att se det i perspektivet att det var ett svar på ett inlägg från Ingemar är ohederligt. Jag ”fnös” inte åt klimatforskare, jag konstaterade att de var aktivister, eftersom Ingemar Nordin just dragit upp sådana, hur mycket du än vill blunda för vad Ingemar skrev.

  ”Jag tror inte på Hansen mfl, och då är det alltså OK att jag inte gör det och ska slippa gliringar hädanefter. Det är ju bra. Om Ingemar är i en grop enligt dig så är ni två i den! :-)”

  Det där var totalt obegripligt, men det är väl som vanligt att du inte bemöter något jag sagt utan något du inbillar dig att jag sagt.

 51. Christopher E

  #50 Thomas P

  Jag struntar i aktivistsnacket. Du uttryckte dig förlöjligande om folk som trodde sig veta bättre än klimatforskare, fast du gör det själv.

  Aktivistspåret är bara ditt försök att slippa diskutera den saken.