Tre frågor till Hanna Stjärne, vd för SVT

Att public service förvränger, överdriver och förfalskar vetenskapen i sin nit att driva fram ett klimathot har vi ju fått vänja oss vid. Senast gav Peter Stilbs ett exempel här. Nedan följer ett gästinlägg av Lars Cornell i form av ett öppet brev till Hanna Stjärne om SVTs vanskötsel av sitt publicistiska uppdrag – Ingemar Nordin

Tre frågor till Hanna Stjärne, vd för SVT

Demokrati och civilisation är blott en tunn fernissa. Steget är aldrig långt till förtryck och steget dit går alltid och utan undantag i Godhetens namn.
SVT ska vara opartiskt och sakligt samt med beaktande av en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet.
 

Röda rörelser har blivit gröna och strävar efter att under FN införa en ny ekonomisk världsordning. De undergräver allsidig förmedling av kunskap för att svänga opinion, beslut i Riksdag och Regering samt valresultat. De får SVT att bryta mot opartiskhet och informationsfrihet i utbud av kunskap om koldioxid, klimat och energi. Urval av program, nyheter och personer som tillåts framträda är ensidigt. 

Vi får inte basera vår nyhetsförmedling, politik och långtgående kostsamma beslut på tillfälliga yttringar som likt en fluga blåser förbi. Just nu är det hatet mot koldioxid, om några år något annat.

Demokrati kräver KOMPETENS, KOMMUNIKATION och MORAL. Tag bort något och demokratin försvinner.

* Utan kompetens saknar folket väl grundad åsikt, utan kunskap blir det vidskepelse och skrämsel som styr.

När de politiskt aktivistiska reportrarna Jens Ergon och Victoria Dyring  gjorde reportage om att lagra koldioxid djupt ned i marken ångade programmen av okunnighet. Koldioxidlagring kräver 50% mer fossilt bränsle. Så vilket är viktigast, att spara fossila bränslen eller hålla CO2-halten låg?CO-optimum

Aldrig någonsin har det förekommit en diskussion diskussion i SVT mellan riktiga vetenskapsmän av facket om vilken koldioxidhalt som är mest eftersträvansvärd för oss och vår jord. Utan en åsikt om det vet våra politiker inte ens i vilken riktning de bör sträva.

SR-Klotet berättar om växthuseffekten. Men det logaritmiska avtagandet och att koldioxid nu är nära mättnadsgränsen berörs inte. Utan sådan information förmedlas falsk kunskap som är sämre än ingen kunskap alls.

* Utan kommunikation når inte kunskap fram. Vi ser hur utbudet av allsidig information i SVT avsiktligt hindras. Sedan år 2010 har ingen riktig vetenskapsman i klimatrelaterade frågor tillåtits förmedla sin kunskap till Sveriges folk. Hela tiden har det varit ‘Rockströmmare’ och journalister som ensidigt försett befolkningen med vad som mer är politisk propaganda än kunskap.

I ‘Nobelseminarium Framtidens Energi’ hade man i förväg kommit överens om att inte nämna ordet “kärnkraft”. Man kan ha olika åsikter om framtidens energimix, men att upprepat bära sig åt så är likställt med censur.

Hela TV-programmet blev därigenom snedvridet och Sveriges folk och politiker får en skev uppfattning om verkligheten.

* Moral är det som allt vilar på.

SVTs journalistkår uppvisar dålig moral när man avsiktligt ger Sveriges folk ensidig information. Att det sker i Godhetens namn är inget försvar. Följande är några exempel men listan kan göras lång:

– Erica Bjerströms famösa rapport från Mekongdeltat.
– Victoria Dyrings reportage från en kalvande glaciär på Grönland.
– SVTs enkät om vindkraft med försåtlig utformning av frågorna.
– Den upprepade envisheten att påstå att det råder vetenskapligt konsensus.
– Larm om katastrofal försurning av haven som det är tekniskt omöjligt att åstadkomma.
Listan kan göras lång.

Obama GW

Det är sorgligt att se den vinklade journalistik som bara belyser en sida, klagar en forskare. En annan vetenskapsman uppger att han av en chef på SVT mötts med orden, vi skall inte syssla med så’nt.
SVT:s policy för mångfald, likabehandling och kommunikation efterlevs inte.

Myndigheten för radio och tv skall vara en garanti för demokrati, mot censur och ensidighet. Men myndigheten uppvisar dålig moral när man trots upprepade anmälningar tillåter ensidighet och censur. För det kan väl inte vara så att Myndighetens ledamöter är så okunniga att de inte ser och förstår det som försiggår? Kanske handlar myndigheten ‘i Godhetens namn’.

Första frågan – konsensus

SVT har ensidigt utgått från IPCCs rapporter, ibland överdrivit och ibland utelämnat information. Den övervägande gröna journalistkåren vill inte så tvivel bland allmänhet och politiker om att vi står inför en klimatkatastrof “om inte…” Kan du Hanna Stjärne ställa dig bakom att SVT ärligt för Sveriges folk redovisar att 96 procent av alla SMHIs och IPCCs klimatmodeller visat sig vara totalt felaktiga?

modelsobservations

Den som vill vara ‘klimatsmart’ bör därför vänta några år och se vad som händer innan man fattar dyra och drastiska beslut. Sådana beslut kan innebära att för generationer förstöra miljö, ödelägga svenska landskap, göra människor sjuka, förtvivlade, hemlösa och fattiga genom att bygga vindkraftverk som inte behövs och som saknar nytta för jordens klimat.

Kan du medverka till att SVT ärligt visar för Sveriges folk den oenighet som finns bland världens vetenskapsmän om hur stor den mänskliga påverkan är? Ref 1 Bilaga 1.

Andra frågan – fakta

Victoria Dyring plockade upp Richard Klein som visade vad som händer när ett handfat svämmar över. Han påstod att havsytans höjning accelererar, men det saknas vetenskapliga belägg för det. Någon dementi har SVT ännu ej framfört.

Ett program i SR 2014-08-22 handlade om havsytans höjning, “Svenska hav stiger rekordsnabbt”. Påståendet är totalt fel.

Det stämmer och det är vi tydliga med att resultaten ännu ej är publicerade vetenskapligt. Dock så är Prof Deliang Chen, Prof Anders Omstedt och Sten Bergström så seniora och meriterade forskare att vi tycker att resultaten kunde publiceras ändå. /SR Johan Bergendorff

sealevel-smhi

En kunnig debattör med signaturen Slabadang skriver,

Du kan ta mitt ord till banken. Det kommer ingen artikel av havsnivåbedragarparet Deliang/Bergström! De hade bland annat ”fyllt i” luckor i mätstationsdata och skillnaden i ”höjning” med de ”tomma rutorna” och riktiga mätdata var inget de var intresserade av att släppa ifrån sig. Deliang kände doften från röken under sina egna gummisulor och fattade att de var avslöjade redan innan de skickat in detta rena bedrägeri till ”vetenskap”. Men de hann ju i alla fall med hjälp av SVTs klimattalibaner föra ut lögnen till allmänheten, så 95% av målsättningen med bedrägeriet uppfylldes ju i alla fall.

Strider pågår på länsstyrelser och i kustkommuner hur man skall förhålla sig till havshöjning. I Kalmar har Thoralf Alfsson haft en dialog med länsstyrelsen.

Eftersom både IPCC och SMHI hävdar att havsnivåerna skall stiga med 1 meter till år 2100 så roade jag mig att lägga in denna förändring i diagrammet. Tystnaden fortsatte nu från Länsstyrelsens tjänstemän. Hur många tror på den dramatiska förändringen i utvecklingen av havsnivåerna i Kalmarsund de kommande 85 åren? Personligen vill jag nog först se ett trendbrott i den verkliga statistiken innan jag börjar oroa mig för stigande havsnivåer i Kalmarsund. 

kalmarsund

Kommer SVT med en dementi till programmen om havsytans höjning?
Kan du Hanna Stjärne medverka till att Sveriges folk en gång varje kvartal får reda på hur havsytans nivå och jordens issituation ändrats? Informationen bör då förmedlas av någon som är mer trovärd än Klein, Bergström, Deliang och Victoria Dyring.
http://sealevel.colorado.edu/
http://www.climate4you.com/images/NSIDC%20GlobalSeaIceAreaSince2000.gif

Kan du medverka så att Sveriges folk en gång varje månad får reda på hur jordens temperatur ändrats ungefär som Lena Krantz gör på bloggen
https://www.klimatupplysningen.se/2015/05/02/uah-maj-2015/

Tredje frågan – mångfald

SVT har under en följd av år ådragit sig en mycket stor kunskapsskuld till svenska folket. Rent allmänt, hur tänker du hantera den ensidiga rapportering som varit politiskt färgad propaganda i namn av Vetenskap?

Kan du Hanna Stjärne medverka till att följande vetenskapsmän med stor kunnighet och integritet mot politiska påtryckningar i ett 30 minuter långt samtal (ej debatt) får överföra sin kunskap till Sveriges folk? Ingen av dem är ‘klimatförnekare’. Men eftersom de har olika bakgrund har de också litet olika uppfattning.

Wibjörn Karlén, Uppsala, Professor em. i naturgeografi.
Lennart Bengtsson, Univ. of Reading mm. Professor em. i dynamisk meteorologi.
Gösta Walin, Göteborg, professor i oceanografi.

Lars Cornell
Nätverket Klimatsans

Referenser och underlag:

1) Anmälan om osanna påståenden
http://www.tjust.com/vit/2015/JO-SMHI.pdf

2) Anmälan om censur och ensidighet
http://www.tjust.com/vit/2014/vit-jo20140820.pdf

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Lars Cornell. Ditt utmärkta brev borde ställas direkt till SVT inte bara öppet här.

 2. Lars Cornell

  #1 latoba. Jajja-men. Med kopia till: Riksrevisionen, Myndigheten för radio och tv, SVTProgrametik och Konstitutionsutskottet.
  I kväll lägger jag här ut en URL till pdf-fil för brevet.

 3. Skogsmannen

  Utmärkta frågor. Tycker dock (bestämt) att första stycket som börjar med ”Röda rörelser har blivit…” bör tas bort eller möjligtvis läggas som en slutkommentar. Även om jag i sak håller med ger denna inledning en lite unken doft och kan skapa ett intryck av att även denna artikel endast är ett politiskt inspel.

  Kan låta lite småaktigt och gnälligt det jag skriver men det är viktigt att fånga intresse och inte ge läsaren, som i många fall avigt inställd, argument för att inte läsa vidare.

  Synd i så fall på ett bra och viktigt inspel i debatten.

 4. Sten Kaijser

  Hej,

  jag instämmer med skogsmannen. Det sista man bör göra innan man skickar iväg ett inlägg eller brev är att tänka efter – ”vilka formuleringar är jag mest nöjd med?” – de ska bort (”kill your darlings”).

  Anledningen är enkel – det är de formuleringarna som får meningsfränderna att jubla och som får dem man vill påverka att vända dövörat till.

 5. Joachim

  Nja! så länge majoriteten hos svt medarbetare har sina politiska åsikter hos MP och delvis V lär inget hända med utbudet av vinklade program.

 6. Ann LH

  GP har idag en intervju med Hanna Stjärne. Hon vill vara rak, ärlig och nyanserad och tycker att SVT ska kliva ur bekvämlighetszonen och göra modigare program. Med andra ord förslaget kommer ovanligt lägligt.
  Tack Lars C.

 7. Gunbo

  Lars Cornell,

  Ta bort skämtteckningen och ersätt den med följande bild så blir ditt brev en aning mer vetenskapsförankrat. http://images.remss.com/data/msu/graphics/tlt/medium/global/ch_tlt_2015_02_anom_v03_3.png

 8. tolou

  Runt 1000 ppm kanske är optimalt.

  Most plants, especially the complex vascular plants evolved in the last 300 million years. The average level of atmospheric CO2 over that period was approximately 1200 ppm.

  http://wattsupwiththat.com/2015/05/09/plants-encouraged-as-co2-levels-reach-400-ppm/

  Plants are delighted that CO2 levels are now 400 ppm and rising.

 9. Björn

  Bra initiativ Lars! Vi behöver få ett mer objektivt och ämneskompetent SVT. I en sann demokrati förhindrar staten inte åsikter. Vad är vi för stat eller samhälle om det inte tål att öppet utan nedvärderingar, diskutera olika tankegångar och åsikter?

 10. Ann LH

  Hanna Stjärne. Hon vill vara rak, ärlig och nyanserad och tycker att SVT ska kliva ur bekvämlighetszonen och göra modigare program

  Ropa inte hej för tidigt. Jag kan ge mig den på att många på SvT helst skulle vilja vara mycket mer ’obekväma’, men i den meningen att de skulla få mer utlopp för sina sanna övertygelser och ’vetskap’ om vilka egentligen är ’folkets fiender’. Någon granskning av alla dem som utger sig för att tala för folket, eller miljön, eller planeten tror jag inte hon är det allra minsta intresserad av.

 11. Ann lh

  Nej inte var det ”Hej” jag ropade. I översättning: ännu en slipad bedrägare som tror sig sitta tryggt och bekvämt i åsiktskorridoren, men som kanske ändå kan få det lite hett om öronen.

 12. Christopher E

  #7 Gunbo

  Vi är i maj 2015. Uppvärmning är inte något momentant. Någon speciell amledning till att bara februari skulle vara vetenskapligt förankrat?

  Kanske denna bild i ditt inlägg? 😉

  http://www.warnersfarm.ca/Cherry%20Pics/sweet_cherry.jpg

  Mer relevant: Flera serier visar nu global fallande temperaturtrend sedan millennieskiftet.

 13. Ingvar

  Mycket bra!!!

 14. Gunbo

  Christopher #12,

  ”Uppvärmningen är inte något momentant”

  Nej, verkligen inte! Därför är det märkligt att Lars Cornell verkar tro att det är så.
  Skämtteckningen som han tog med i brevet är baserad på vinterns köld i östra USA och ingalunda maj. Därför är det relevant att byta den till en bild av situationen som den var i vintras och som är satellitbaserad. Vetenskap vs propaganda så att säga. Ska han bli tagen på allvar av SVT måste budskapet vara seriöst.

 15. Ingvar

  Tolou #8
  länken till WUWT
  http://wattsupwiththat.com/2015/05/09/plants-encouraged-as-co2-levels-reach-400-ppm/
  hade också en ”twist”
  Att kopiera vad en del gröna föreslagit. Att dra inför domstol å naturens (växters) vägnar. Att det skall vara olagligt att försöka minska CO2 -halten under 400ppm.

 16. Slabadang

  Ann LH!

  Hanna Stjierne är en rabiat vänsterfascist med sina lojaliteter långt in i våldsvänstern. När hon talar om ”modigare” så menar hon ännu fler vänsteraktivister som både anställda och frilansande, och ännu mer och fler vänsterradikala agendor och problemformuleringar. Hanna är våldsvänstern rena superjackpot till befattningshavare. Ett resultat av kulmen på kommunisternas inflytande över svensk media. den ”Bekvämlighetszon” hon pratar om skulle du få magont över om du fick låna hennes tankemössa i tio sekunder. Det är mer ”radikal” hon menar.
  Det är totalt meningslöst att försöka påverka SVT/SR via dem själva . Just det som måste förändras är vad de med näbbar och klor främst skyddar, dvs den totala makten och kontrollen över villkoren och de hemmasnickrade tolkningarna av SVT/SRs uppdrag. Det är mot allmänheten vi skall rikta oss och lyfta fram det enkla lätt observerbara enkla faktum att den idag besitter NOLL makt insyn eller påverkan på den skit de tvingas finansiera. Att detta förhållande knappast kan vara en tillfällighet utan är självklart en konstruktion för ideologisk makt och kontroll över massorna. Att styra över allmänheten istället för att styras av den är vad statstelevisionen är skapad för.
  Är man trygg i den analysen och förstår vad saker och ting verkligen handlar om blir det lättare att agera.
  Vi ser en organisation med mycket stora svårigheter förklara sin legitimitet och värde. Att smälla igen dörren intill den tredje statsmaktens bunker vid kritisk granskning hjälper allt mindre i denna internet och interaktivitetens tidsålder. Allt fler fattar att de blir vilseledda och högarna av bevis växer.

 17. Pelle L

  Gunbo #12

  Du missförstår Lars Cornells budskap helt och hållet.
  Syftet är inte att visa temperaturutvecklingen för SVT-chefen,
  utan att visa på den oärliga, propagandistiska och ensidigt vinklade rapporteringen.

  Och där platsar Brancos teckning utmärkt in.
  Hur många rapporter har vi inte fått om den katastrofala torkan i Kalifornien?

 18. Björn

  tolou [8]; Tänk så manga motsägelser det finns till den hysteriska CO2-jakten. Går man till länken WUWT så finns det en bild på en CO2-alstrare för växthus. Om man skall vara konsekvent så borde naturligtvis sådana förbjudas. Men i så fall förbjuder man optimal tillväxt i växthusen, vilket är kontraproduktivt. Den som tänker lite mer inser snart galenskapen i jakten på CO2. Ett annat praktexempel i motsägelsernas paradis är stängning av kärnkraft här hemma. Den kan bara ersättas av CO2-emitterande teknik, eftersom vindkraften inte är en baskraft. Utan tillräcklig baskraft lever vi osäkert när nu temperaturen går nedåt. Om vi vill ha utveckling och det vill vi ha, är det irrationellt att rösta ner och förkasta allt som medför en positiv utveckling. Men framför allt är det irrationellt att i ena stunden jaga och förbjuda CO2-emission och i andra stunden skapa beslut som ökar på emissionen. Var finns förnuft och logik i detta? Resultatet blir bara en krångligare och fattigare värld.

 19. Lasse

  Bra initiativ.
  Försök få upp frågan till en nivå där en debatt är meningsfull.
  Ok det kan bli varmare men hur mycket vet vi ej-allt tyder på lägre känslighet-typ.
  Är det meningsfullt att avstå från vissa saker bara för att hålla sig på säkra sidan.
  Gillar den massiva kritiken på SMHIs vattenståndsförutsägelser-de är ute och skapar stor skada i våra kommuner. Vår täta vall mot högt vatten är ca 30m lång men betryggande tätad och på en nivå som SMHI fastlagt räcker till år 2100. -Återstår ca 4470 m att bygga upp.

 20. Slabadang

  Ann LH och andra!

  Ta ”bilden” av konflikten vid det lilla bageriet i Linköping mellan facket och ägarna som exempel.

  SVTs ”officiella bild” och ”bevakning”:

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/facket-stammer-linkopingsbageri

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/facklig-blockad-mot-bageri-i-linkoping

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/avtal-har-tecknats-med-ingeborgs-bageri

  Av SVT utelämnad information om samma ”konflikt” hittar vi på nätet:

  http://www.uvell.se/2015/04/28/med-ett-schysst-j%C3%A4rnr%C3%B6r-26679302

  http://www.uvell.se/2015/05/03/rond-2-26741266 🙂 🙂 🙂

  http://www.uvell.se/2015/05/03/rond-2-26741266 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  http://nyheteridag.se/han-vill-driva-hennes-bageri-i-konkurs-jag-bryr-mig-inte/

  http://www.frihetssmedjan.se/2015/03/ingeborgs-bageri-fackets-blockad-ar-maffiametoder/

  http://nyheteridag.se/darfor-stannar-jag-hemma-pa-forsta-maj/

  Japp ! Tänk så opartiskt sakligt och balanserad SVTs ”bevakning” är jasså det var bland annat uppgiften om att det var två irakier Livs hade attackerat och trakasserat inte ”relevant” !!! 🙂 Nähäääää? 🙂 Hur känns det att bo uppe i Norra Nordkorea?

 21. Olav Gjelten

  Röda rörelser har blivit gröna. Målsättningen är emellertid de samma. Det ”kapitalistiska” samhället – läs välfärdssamhället – skall förstöras, diktatur skall införas och vi oliktänkande skall utrotas.
  Ingenting annat har hänt än at den röda färgen blivit grön hos diktaturens vänner.

 22. Gunbo

  Pelle L #17,

  ”Syftet är inte att visa temperaturutvecklingen för SVT-chefen,
  utan att visa på den oärliga, propagandistiska och ensidigt vinklade rapporteringen.
  Och där platsar Brancos teckning utmärkt in.”

  Du har rätt! Brancos teckning är just oärlig, propagandistisk och ensidigt vinklad. Det var därför jag tyckte att den kunde bytas ut mot en mer sanningsenlig bild. 😉

 23. Björn

  Gunbo [20]; Jag förstår inte dig. Brancos teckning är väl en underbar karikatyr som kan förstås av alla utom en del. Karikatyrer framhäver så väl det människor ser för sitt inre, men inte i ord förmår eller vågar att uttrycka.

 24. Christopher E

  #14 Gunbo

  Skämteckningen är bara påhittad för att skämtsamt visa hur selektiva alarmister är. Om du tycker det är vinklat är din bild det likaledes.

  Fakta är ju att vi inte har uppvärmning på ganska länge nu.

 25. Gunbo

  Björn #21,

  Jag förstår mycket väl den ”underbara” karikatyren och vad den vill förmedla men jag tror inte den går hem hos SVT. Man kan inte bemöta propaganda med propaganda. Propaganda bemöts bäst med fakta.

 26. Gunbo

  Christopher #22,

  ”Skämteckningen är bara påhittad för att skämtsamt visa hur selektiva alarmister är.”

  Det beror väldigt mycket på vem som ser bilden. Man kan också tolka den som ett bevis på hur selektiva skeptiker är. Se f.ö. mitt svar till Björn.

 27. Lasse

  Ang skämtteckningen så är den daterad till förra årets kalla vinter. Åtminstone om man får tro på årtalet i hörnet.
  Torkan i USA lär bero på havets temperatur som ännu är högt i Stilla havet.
  1934-36 års torka kom när både Stilla havet och Atlanten var varmare än normalt.
  http://wattsupwiththat.com/2015/05/04/study-warm-oceans-caused-hottest-dust-bowl-years-in-193436/

  Shit happends tydligen även utan fossil hjälp!

 28. Ingemar Nordin

  Gunbo #26,

  ”Man kan också tolka den som ett bevis på hur selektiva skeptiker är.”

  Visserligen verkar dumheten obegränsad på SvT, men underskattar du nu inte deras förmåga att förstå en karikatyrteckning?

 29. Gunbo

  Lasse #27,
  ”Ang skämtteckningen så är den daterad till förra årets kalla vinter.”

  Tack för det påpekandet! Då kan vi titta på situationen i februari 2014:
  http://images.remss.com/data/msu/graphics/tlt/medium/global/ch_tlt_2014_02_anom_v03_3.png

 30. Bim

  Gunbo
  Anser du att jordens medeltemperatur har stigit sedan 1998.
  Om du gör det, hur mycket?
  Ge mig en siffra. Inte någon hundradel utan en signifikant siffra som visar att du har rätt.

 31. Lasse

  #29 Gunbo
  Likartad situation då också. Vad vill du säga? Det är varmt och det är kallt här och där!

  Obamas problem var väl att efter en kall vinter peka på den enda delen av USA som var varmare än normalt och försöka få detta till ett problem värt uppoffringar.

 32. Gunbo

  Bim #30,

  ”Anser du att jordens medeltemperatur har stigit sedan 1998.”

  Nej, det anser jag inte! Men vad har det att göra med frågan vi diskuterar nu? Åtminstone jag diskuterar en karikatyr som visar ett iskallt Nordamerika med en liten fläck värme på västkusten. I en alarmists ögon är bilden cherry picking eftersom den visar endast en liten del av jordklotet. Därför tror jag att brevet kommer att hamna oläst i papperskorgen om det sänds till SVT i nuvarande skick.

 33. Gunbo

  Lasse #31,

  ”Likartad situation då också. Vad vill du säga?”
  Läs mitt svar till Bim.

  ”Obamas problem var väl att efter en kall vinter peka på den enda delen av USA som var varmare än normalt och försöka få detta till ett problem värt uppoffringar.”

  Må så vara men ”Obamas problem” är inte nämnt i i Cornells brev över huvud taget. Inte heller finns det någon förklaring till skämtteckningen. För skeptiker är det helt klart vad den försöker säga. Den ingår så att säga i jargongen men den förfelar sitt syfte om man är ute efter att övertyga ”den andra sidan”.

 34. Lasse

  #32
  Well- var det inte under en hearing i USAs kongress som varmister (Hansen) ville stänga av husets klimatanläggning för att bättre få fram sitt budskap?
  ”The background is well-known. Senator Tim Wirth arranged to have the committee meeting on the historically hottest day of summer. And the record 98 F that day fully met his needs. Senator Wirth also ensured that the meeting-room windows were left open over-night, so that the air conditioning was ineffective. The room was sweltering. Jim Hansen was a hit. It was a fine victory of cynicism and circumstance over scruples and science.”
  Där kan man tala om lokal uppvärmning 😉

 35. Ingemar Nordin

  Gunbo #33,

  Så du menar alltså att SvT-journalisterna är så blåsta att de inte ens klarar av att skilja på en satirisk skämtteckning (för att illustrera vissa politikers bias) och en peer-reviewad bild om klimatet?

  Ja, kanske har du rätt.

 36. Slabadang

  Hur man på förhand kastrerar uppdrag och utredningar för förbeställda slutsatser:

  Kulturdepartementets direktiv:

  Utredarens arbete ska bedrivas öppet och utåtriktat.
  Utredaren ska t.ex. inhämta synpunkter från relevanta aktörer
  med anknytning till medieområdet, exempelvis Presstödsnämnden,
  Myndigheten för radio och tv, Myndigheten för
  tillgängliga medier, Statens medieråd, Konkurrensverket, Post och
  telestyrelsen, Kungl. biblioteket, företrädare för berörda
  branscher och övriga intressenter, bl.a. Sveriges Kommuner och
  Landsting. En referensgrupp med företrädare för riksdagens
  partier ska också knytas till utredningen. Särskilt i den
  inledande analysfasen ska utredaren lägga stor vikt vid att
  inhämta synpunkter och förankra sina slutsatser. Utredaren ska
  samråda med 2014 års demokratiutredning (Ku Ju 2014:19) och
  vid behov med Mediegrundlagskommittén (Ju 2014:17)

  Ja ni fattar ju själva ? Den lilla slutna sekt som redan kontrollerar svensk MSM (opinionsbildningen) är de som återigen skall konsulteras och ”öppenheten” och ”utåtriktningen” kulturdepartementet talar om för utredaren omfattar naturligtvis inte allmänheten. Snacka om beställningsjobb och samtidigt ett erkännande av att vi har en statskontrollerad MSM som kontrolleras ovanför huvudena på den allmänhet den skall styra. Få utrotade förtroenden är så väl intjänade som det för gammelmedia!

 37. ThomasJ

  Mycket bra skrivet Lars C! Tack! 🙂

  Blir intressant att erfara vilka (om öht!) svar/reaktioner frågorna resulterar i.

  Christiana Figueres, executive secretary of the U.N.’s Framework Convention on Climate Change har varit på besök i Australien. Detta föranledde Maurice Newman, rådgivare åt pm Abbot, att skriva en vass op-ed innan besöket tog vid och detta har uppmärksammats bl.a. av JoNova, länk:
  http://joannenova.com.au/2015/05/maurice-newman-triggers-the-rabid-conspiracy-theorist-smoke-bomb-is-he-teasing-the-hypocrites/

  Investor.com har också tagit upp temat i en ’editorial’, länk:
  http://news.investors.com/ibd-editorials/050815-751831-christiana-figueres-visits-australia-maurice-newman-warns-country.htm?p=full

  Rekommenderar läsning av båda länkarna och, inte minst, kommentarerna.

  Delar detta på FB oxo.

  Mvh/TJ

 38. Lasse

  OT
  Miljökrav skall göra Effektreserven grön!
  http://www.svd.se/naringsliv/sveriges-reservenergi-ska-bli-gron_4548258.svd

  Vansinnet saknar gränser!
  På 80 talet? var det Karlshamns kraftverk ägda av Sydkraft som stod för reservkraften.
  Även då gjordes omfattande ombyggnader för att få dessa oljeeldade verk släppa ut mindre föroreningar. Lyckosamt men dyrt. Så dyrt även vid drift att verken sällan kördes-hellre importerade vi elen. (Från verk utanför vår kontroll men inom vårt lufthav)

 39. Lars Cornell

  Tack alla för synpunkter, hoppas på fler. Jag skall ta hänsyn till dem i slutversionen av brevet som jag sänder i natt någon gång.

  Hur och av vem utses ledamöterna i Granskningsnämnden?
  Det verkar finnas litet rundgång (positiv återkoppling) där.

 40. Gunbo

  Ingemar Nordin #35,

  Man övertygar inte ”den andra sidan” genom en karikatyr som skämtar med dem och deras övertygelser. Reaktionen blir raka motsatsen.

 41. Lars Cornell

  Gunbo #40.
  Det här är inget skämt utan djupaste allvar. Det som pågår är ett hot mot vår demokrati och vår lyckliga framtid, vad kan vara allvarligare än så?
  I diktaturer är det ofta endast skämtets/satirens allvarliga form som når fram.

  Bilden säger det den skall säga. Nyheter ’körsbärsplockas’ för att passa den alarmistiska politiken. Så var det i dag med humlor och klimat. Så var det i SR i dag om olika hot som riktas mot oss, men där var inte klimatet det viktigaste utan terrorhandlingar.

  Så var det när Victoria Dyring reste till Grönland och förstorade upp en kalvande glaciär till att gälla hela jordklotet. Så var det i Vetenskapens Värd i måndags den andra halvan som var ett inköpt program med tydligt politiskt syfte av Greenpeace-art.

 42. Bim

  Gunbo # 32

  ”Nej, det anser jag inte! Men vad har det att göra med frågan vi diskuterar nu? ”
  Ingenting, absolut ingenting.
  Men att karikera med humor och inte med elakhet tycker jag däremot är ganska okej och behöver inte tas gravallvarligt. Inget att tjafsa om.
  Däremot är jag ganska frustrerad av den propaganda som vi och våra barn o barnbarn hela tiden utsätts för av tidningar, tv och radio.
  Jag ville bara veta var du stod, det är inte alltid lätt att förstå när du ideligen hänger upp dig på detaljer.

 43. Ingemar Nordin

  Gunbo #40,

  Du låter som om du vill Lars C väl och kanske vill förbättra hans mejl. Men jag börjar undra om det är det du vill. Handen på hjärtat Gunbo: är det inte snarare så att du tycker att skämtteckningen är alltför träffande som en satir över SVTs cherrypicking av fakta? Och att du tycker att det kommer alltför nära sanningen om hur SVT bedriver sin propaganda.

  Du kanske tycker att SVT för fram sin s.k. klimatinformation till allmänheten på ett helt korrekt sätt? Men i så fall vore det hederligare av dig om du helt enkelt försvarar det som Lars C kritiserar. Eller hur?

 44. LBt

  #3, #4, #7 bla,
  inlägget är väl bra som det är, säger lika mycket om KU som om SvT.

 45. Christopher E

  #40 Gunbo

  ”Man övertygar inte ”den andra sidan” genom en karikatyr som skämtar med dem och deras övertygelser. Reaktionen blir raka motsatsen.”

  Jag får erkänna att du rätt där. Teckningen är rolig, men den är alltför träffande och sann och väcker nog mest ilska. Satir är ett kraftfullt vapen, men biter nog inte bäst direkt på själva måltavlan.

  Men det var intressant att se att den RSS-bild du grävde fram faktiskt stämmer rätt bra med skämtteckningen.

  Här är förresten min absoluta teckningsfavorit med vass kritik mot biobränsle:

  https://elfael.files.wordpress.com/2008/04/biofuels-cartoon.gif

 46. Gunbo

  Lars C och Ingemar,

  Det jag skrivit nu och påtalat många gånger tidigare är att skeptiker använder argument och debattmetoder som inte har en chans att bita på ”den andra sidan”. Man använder argument och språk som går hem i den egna kretsen men saknar inlevelseförmåga nog att se saker ur den ”andra sidans” synvinkel. Jag försöker varken hjälpa eller stjälpa LC utan tog upp karikatyren som ett typiskt sådant argument.

 47. Håkan Bergman

  Det är betydligt effektivare att sluta betala tv-avgiften. Idag behöver man inte ens bryta mot lagen, allt är fritt på webben!

 48. Skogsmannen

  Var det någonting som fungerade i de forna öststatsdiktaturerna och som retade gallfebern ur etablissemanget så var det väl utvecklade (folk)humorn.

  Det vore väl illa om det inte skulle fungera med lite humor nu också…riktigt illa faktiskt.

 49. Sten Kaijser

  Om ett brev s ka ha en chans att påverka så ska det bygga på ”understatements”. Det räcker med ett enda fel så avfärdas hela brevet. Som jag skrev ovan – allt det som får vänner att applådera får dem man vill påverka att slå dövörat till. Kill your darlings!
  (Och oavsett vad Gunbo vill så har han rätt i sak.)

 50. Gunbo, den här var rolig:

  skeptiker använder argument och debattmetoder som inte har en chans att bita på ”den andra sidan”. Man använder argument och språk som går hem i den egna kretsen men saknar inlevelseförmåga nog att se saker ur den ”andra sidans” synvinkel.

  Den andra sidan? Det är väl dom som dels är närmast religiöst troende kolimathotsanhängare, och de och deras företrädare är ju livrädda för at öht våga sig på någon debatt på lika villkor. Bland annat just för att de: ”använder argument och språk som går hem i den egna kretsen men saknar inlevelseförmåga nog att se saker ur den ”andra sidans” synvinkel”.

  Och för att dom varje gång dom försökt har fått smisk. Bildligt alltså, inte alls på ngt annat vis Gunbo (bespara oss din indignation om ’hot om våld’)

  🙂

 51. Lars Cornell

  Brevet till till SVTs VD finns här:
  http://www.tjust.com/vit/2015/askSVT.pdf

  Tack alla som hjälpt till med synpunkter.

 52. Erik

  Hej
  Jag skriver sällan något då mina sakkunskaper sällan räcker till. Dock kan jag ju ha något att tillföra i frågan om hur artiklar, bemötanden och svar kan uppfattas av allmänheten…? Min förhoppning är i alla fall det.

  Stockholmsinitiativet fyller en oerhört viktig roll som spridare av fakta och som motpol till gängse medias klimatutspel. Ni borde dock hänge er åt att sprida fakta, och INGET ANNAT!
  När ni påstår att anledningen till övrig medias ”klimathotspropaganda” beror på att journalisterna röstar på MP eller V, är det ju rena gissningar! Behöver ni överhuvudtaget nämna journalisters politiska åsikt? Jag har svårt att förstå om denna artikel först och främst vill bemöta faktafel eller klanka på SVT-anställdas politiska inställning…
  Om man vill föra fram FAKTA som det bärande i en artikel, men flätar det samman med gissningar och andra individers eventuella politiska värderingar, tappar liksom hela artikeln i vederhäftighet. Det borde räcka att säga sig inte förstå varför exempelvis SVT:s Vetenskapsprogram inte agerar sakligt och faktabaserat.
  Hela Stockholmsinitiativet tappar i trovärdighet om ni fortsätter på detta vis och det är väldigt synd!

 53. Lars Cornell

  Jag håller helt med dig om att sakfrågan, dvs vad (ensidighet od.) som rapporteras mm är det viktiga. Sedan har ju undersökning visat på en 70-procentig grön politisk uppfattning i kåren och det har diskuterats flitigt även internt. Det skymtar fram ibland i bloggen men mer som ett försök att förklara det som sker.

  Sedan kan man ju undra varför det blivit så. Kan det vara ett medvetet val av SVTs ledning att anställa gröna människor?

  Men ser ju mönster som att en grön minister utser en vindkraftvänlig styrelseordförande, Anna-Karin Celsing, som väljer en grön VD. Fast det sista vad Hanna Stjärne har för politisk åskådning vet jag inget om. Däremot kan man ana samband eftersom SVTs vinklade vindkraftenkät inför valet kom straxt efter det att Celsing blivit ordförande.

 54. Erik

  Hej igen

  Jag har full förståelse för att SI känner av hur de politiska värderingarna inom SVT, SR m.m. speglar sig i klimatdebatten och vill påpeka det som ett faktum. Det jag vill påstå är att det inte spelar någon roll huruvida det är sant, falskt eller en gissning, det viktiga är att det inte gynnar ert syfte: att besvara felaktiga påståenden och föra fram all annan information (fakta eller teser) som annars inte syns/hörs.

  SI vill väl föra fram klimatfrågan som den faktiskt borde behandlas, som ett vetenskapligt ämne. Är det riktigt? Varför är det just SI som blandar in mediaanställdas eventuella politiska ståndpunkter som en part i debatten? Förutom att det minskar trovärdigheten i SI:s artiklar, ger ni ju fritt spelrum att bli bemötta på samma sätt, att ni endast skulle vara rabiata högeragitatorer med en politisk agenda.
  Det är kontraproduktivt!

 55. Ingemar Nordin

  Erik #52,

  Om Stockholmsinitiativet: ”När ni påstår att anledningen till övrig medias ”klimathotspropaganda” beror på att journalisterna röstar på MP eller V, är det ju rena gissningar!”

  Du måste förstå att ”Stockholmsinitiativet” inte heller påstått något sådant. För de enskilda inläggen på denna blogg, Klimatupplysningen, ansvarar respektive skribent och uttalar sig vare sig för Stockholmsinitiativet eller för bloggen som helhet.

  I sakfrågan när det gäller journalisters politiska inställning så finns det flera vetenskapligt gjorda studier som visar vilka politiska sympatier de har.

 56. Röda Stjärnan

  @ Erik # 52:

  http://www.jmg.gu.se/digitalAssets/1374/1374612_svenska-journalister_hela_boken.pdf

 57. Erik

  Hej
  Ni får ursäkta om det inte kommer fler svar hädanefter.

  #55
  Att jag skriver dessa inlägg är väl tillräckligt bevis för att åtminstone en person inte förstått det.
  Ni måste å er sida göra det än tydligare i så fall. För min del får ni gärna vara övertydliga.

  #55, 56
  Nu kanske jag hårddrar det hela men bara för att man vet vad de röstar på, behöver det inte betyda att det är själva anledningen till deras inställning i klimatfrågan?! Ingen svår gissning iofs men ändå, en gissning. Och bortsett från det, vill ju SI driva frågan som en vetenskaplig fråga.
  Jag känner inget behov att revidera mina tidigare invändningar baserat på de svar jag nu fått.

  Men märk väl:
  Jag håller med er i sakfrågorna kring klimatet!
  Jag hejar på er!
  Ta min kritik på rätt sätt – jag tror mig vara en relativt god representant för ”allmänheten”. Och då är jag ändå på er sida.

 58. Lars Cornell

  #57 Erik. Jag gillar det du skriver och jag gillar din inställning. Men förstå oss rätt. Vi ser något som inte är bra. Det är själva sakfrågan.
  Men att se problemet är otillräckligt.
  Vi vill ta ett kliv längre och undersöka vad det beror på för endast när man förstår anledningen till problemet kan det åtgärdas.

 59. Gunbo

  Erik,

  ”SI vill väl föra fram klimatfrågan som den faktiskt borde behandlas, som ett vetenskapligt ämne.”
  Jag håller med dig helt! Att dra in politik och ideologi fjärmar i stället för närmar.

  ”att ni endast skulle vara rabiata högeragitatorer med en politisk agenda.”
  Tyvärr är det nog så, i synnerhet bland kommentatorerna. Därför får politik och ideologi så stor plats i det som framförs här.

 60. J-O

  #57 Erik är klimathotet vetenskap ..? Då är jag helt lurad ! Kunde svära på att det var politik eftersom det mer handlar om hur vi skall ändra världen för att undgå ett hot som främst förs fram av politiska krafter.

  IPCC är knappast opolitiskt är man osäker på den frågan kan man alltid läsa The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Climate Expert av Donna Laframboise.

  Att miljlobbyn har politiska ambitioner är väl ingen hemlighet och deras politiska gren är världens ”gröna” partier. Klimatfrälsning , kommer vi snart att se, är inte ändmålet utan ett medel att nå andra högre mål. Energi är dess egentliga fiende och värst av allt är ren billig sådan. Ty , den leder till hemsk tillväxt och för få jordklot. Att vi denna krets hittar förespråkare för påskyndandet av mänsklighetens reduktion eller utrotande är helt naturligt men skrämmande. Det är intressant att se hur centrala makthavare som Obamas vetenskaps ”tsar” tidigare förespråkat hur man skall sprida preventivmedel genom att gömma det i dricksvatten eller genomföra tvångsaborter och steriliseringar. En ny världsordning efterfrågas och klimatet är bara ett medel.

  Om nu mer än hälften av SVT´s och SR’s journalister tillhör den idétradition som MP står för är det väl ”inte helt otänkbart” detta återspeglas av iver att hjälpa till i kampen för ”saken”.

  Få ställen försöker lyfta fram vetenskap som denna sajt

 61. Lars Cornell

  Gunbo #59. Nu vänder du allting bak-och-fram.
  Visserligen har du rätt i att klimatet skall behandlas som ett vetenskapligt ämne.
  Men det är otillräckligt.

  Du ser, i vart fall jag ser, hur klimatet används som en politisk förevändning. Se citaten sid 2 i
  http://www.tjust.com/vit/2015/JO-SMHI.pdf
  Eftersom klimatfrågan då förvrängs med politiska syften måste även den sidan behandlas.

  Det räcker inte med att konstatera att motorn inte går (liknelse). För att åtgärda problemet måste man ta reda på varför motorn inte går. Är det ett tekniskt problem (vetenskap) eller av människan med avsikt förorsakat problem. Åtgärderna blir helt olika i de två fallen.

 62. Gunbo försöker bara ännu en gång med samma gamla lama vänstertaktik …

  Dvs att hitta på förevändingar för varför bara de själva skall få finnas på scencen.

  Från den sidan har det varit politik (och pengar och makt) hela tiden. Helt oförblommerat. Men Gunbo vill att man för dem skall lägga fram bara vetenskapliga belägg för varför deras plitiska anspråk är/leder fel.

  Tror han ens själv på det? Att alla dessa starka (C)AGW-anhängare skulle vara motiverade av någon vetenskap? Det är ju bara att tilltala dem om någon punkt som har med vetenskapen att göra, är den saken avgjord (demonstrerad) inom några få sekunder.

  Marklig kommentar!

 63. Ingemar Nordin

  En något förvirrad diskussion. Erik, som fått för sig att inlägget är SIs ståndpunkt, och inte Lars Cornell som luftar ett brev som skall vidare till andra. Gunbo, som förment välment anser att det skall förekomma mindre politik på bloggen.

  Uppriktigt sagt tycker jag inte att detta tillför så värst mycket. Inlägget här om LCs brev tillhör de mest lästa inslagen på vår facebook-sida. Och det ligger även i topp här på KU.

  Vad är det för fel med att folk gillar oss och de inlägg (inklusive gästinlägg) som vi publicerar på bloggen?

  I övrigt håller jag med Jonas om att om man vänder sig till en politisk läsekrets som SvT så är det nog inte så mycket det vetenskapliga som är det centrala. Ingen där verkar ju ens ha läst AR5. Eller KVAs yttrande.

 64. Vanlig Svenne

  Viktig artikel, utmärkt att detta framförs till SVT, men artikeln innehåller lite för mycket påståenden (i och för sig riktiga) och personangrepp (i och för sig riktiga) och riskerar därför att hamna i papperskorgen hos SVT under rubrik ”haverister” innan den läses

 65. Lars Cornell

  #64 Svenne
  Jag inser betydelsen av det du skriver och det är flera som menat ungefär detsamma.
  Jag ser det så här, att det behövs båda dera.
  Det behövs artiklar som behandlar det principiella så som du menar.
  Men det behövs också artiklar som pekar ut personerna för att uppnå någon form av personligt ansvar förutan ingenting fungerar särskilt bra.