Search results

Jokern i klimatleken, 3: Aerosolerna indikerar låg klimatkänslighet

Växthusgaser som CO2 har en livslängd i atmosfären som räknas i många år. CO2 är också en ’välblandad’ gas, både i höjdledd och ytledd.   →

Jokern i klimatleken, del 1: ”Fiffelfaktorn” aerosoler

Vi har många gånger fått se hur stora vulkanutbrott kraftigt påverkat den globala temperaturen. De största utbrotten slungar ut stora mängder aska, sot och   →

Aerosolernas roll ifrågasätts

I IPCC:s klimatmodeller använder man existensen av aerosoler (partiklar i atmosfären) för att förklara varför den globala temperaturen hade en svacka mellan 1945 och   →

Hur uppstod den fixa idén kring de fossila bränslenas koldioxidutsläpp?

  I min uppväxtmiljö stod Naturskyddsföreningen högt i kurs och jag minns, nu med tacksamhet, alla de utflykter till stipagräset i Falbygden, Hökensås mosippor   →

Sveriges medeltemperatur jämfört med den globala

Sveriges årsmedeltemperatur för den senaste 30 årsperioden är 5,05 °C enligt SMHI:s stationsdata. För perioden 1871-1900 var den 3,30°C, en skillnad på 1,75 grader   →

Verklighet vs modeller

En gång för länge sedan satte jag mig in i vilka klimatpåverkande faktorer som har programmerats in i klimatmodellerna. Jag trodde inte mina ögon,   →

Solens dominerande inverkan på jordens klimat

Dansken E. Friis-Christensen visade i slutet av 1900-talet, att medeltemperaturen på jorden hade en god korrelation med den magnetiska aktiviteten från solen (solfläckscykler) –   →

Samband?

Ett av argumenten för att det är koldioxidutsläppen som är huvudorsaken till den globala uppvärmningen, är att både atmosfärens koldioxidhalt och globala medeltemperaturen har   →

Hunga Tongas klimateffekter, del 1: Utbrottet, och årets märkliga klimathändelser

Undervattensvulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha’apai i södra Stilla havet fick sitt stora utbrott den 15 januari 2022. Detta initierade inte bara en tsunami, utan även   →

Jokern i klimatleken, 4: Brandkortet synat

Aerosoler är små partiklar som är finfördelade i luften (eller annan gas: ordet kommer från latinet, air = ”luft” och solutio = ”lösning”). Typiska   →