Mats Zetterberg

Sveriges elförsörjning.

Det sägs att vi har överskott på el, men att vi samtidigt har effektbrist. Hur stor är då effektbristen och varför har vi överskott på el? Efter att jag läst Svenolof Karlssons bok, Elsystemkrisen och Jan Blomgrens bok, Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning, blev jag inspirerad att ta reda på hur stor effektbristen   →

Blir det en El Niño 2023?

Det verkar finnas en förhoppning om att 2023 ska bli ett El Niño år. Vid tre tillfällen i modern tid har mer kraftfulla El Niños observerats; 1997-98, 1982-83 och 2015-16. Jag har gjort en prognos utifrån årets fyra första månader och maj till december för åren 1998, 2010 och 2016. Temperaturdata har jag tagit från   →

Vart är vi på väg?

Jag har skickat ett mejl: Bästa Energi- och näringsminister, Dagens text avslutas med ett citat från KD:s partistyrelse. Citatet gör mig orolig för att partistyrelsen ställer sig över klimatvetenskapen och låter klimatideologin styra, i stället för att lyssna på klimatforskningens slutsatser och bedömningar. Om du läser hoppas jag att du förstår att jag är för   →

HYBRIT – En svensk mardröm?

Jag har skickat nedanstående mejl till Klimat- och näringslivsdepartementet HYBRIT-projektet och cancelkulturen Bästa Energi- och näringsminister, Enskilda forskare ska inte tystas, man ska ha sin akademiska frihet, säger utbildningsminister Mats Persson (L). Hur är det med cancelkulturen inom politiken? (Matteus 7:3) Får man beskriva det klimatpolitiska projektet HYBRIT som något annat än en framtida succé?   →

En korrelation

Jag höll på med att laborera lite med data. De årliga utsläppen av koldioxid inklusive markanvändning (LULUC) har legat på c:a 40 Gt CO2/år sedan 2011. Jag ville se om man kunde se eller skönja om detta hade påverkat det årliga tillskottet av CO2 i atmosfären. Jag gjorde en kurva med fem års glidande medelvärde   →

Hur mår den arktiska ”kanariefågeln”?

Den norra hemisfärens isutbredning, eller den befarade minskningen, har under många år skrämt många klimaträdda. Återkommande reportage i media varnar för isbjörnarnas framtid på grund av att havsisen smälter. Journalister och politiker kan inte ta till sig att septemberisen varit relativt stabil sedan 2007. Isytan under september minskade under en 10 års period efter år   →

Hur mycket har koldioxid genom fossil förbränning påverkat den globala medeltemperaturen?

Enligt IPCC WG1 har den globala medeltemperaturen, orsakat av människan, för perioden 2010-2019 ökat med 1,07°C jämfört med perioden 1850-1900, med ett troligt intervall 0,8°C till 1,3°C. Sedan skriver man att den bästa uppskattningen av den observerbara uppvärmningen är +1,06°C, med ett troligt intervall 0,88°C till 1,21°C. Med en naturlig påverkan på endast -0,1°C till   →

30 år av klimatpolitik

Naturvårdsverket ”Klimatkonventionen är en global konvention om åtgärder för att förhindra klimatförändringar. Konventionen, som har arbetats fram inom FN-systemet, undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992. Den trädde i kraft 1994. Bakgrunden är att hotet om klimatförändringar är en av de svåraste miljöfrågor som människan har ställts inför. Alla länder påverkas   →

La Buena Vida

Den 8.e maj i år hade Elsa Widding ett inlägg på KU som handlade om ett debattinlägg i Aftonbladet den 8:e januari länk: Sju organisationer: Unga drabbas av brist på framtidstro och förväntar sig att vuxna agerar. ”Vi är på väg mot en värld med minst 2,4 graders upphettning, där miljoner fler barn riskerar att   →

Utsläppsrätter EU ETS

Del 1 – den polerade ytan Inom EU är utsläppsrättssystemet ETS är viktig åtgärd för att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen och påskynda den tekniska omställningen. Del 2 – en analys av vad som finns under skalet Fördelningen ska vara rättvis och begriplig (transparent), men också bidra till att syftet med EU ETS uppnås   →